User:Nadando/Ancient Greek characters

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

from 2010-August-03 xml dump:

char count examples
9 Ἄρειος Πάγος, γλαῦκ’ εἰς Ἀθήνας, Κυνὸς Κεφαλαί, Κυνὸς Σῆμα, Ἡλίου πόλις
- 8 ἀρχι-, ἀ-, ἀν-, δια-, δυσ-
ΐ 21 Ἠσαΐας, πρωΐ, Ἀχαΐα, Βαΐαι, Χρυσηΐς
Α 45 Α, Αἴγυπτος, Αἰθιοπία, Αἰσχύλος, Αἰολικός
Β 74 Βαβυλών, Βηθλεέμ, Βαρθολομαῖος, Βενιαμίν, Βηθαβαρά
Γ 56 Γῆ, Γαβριήλ, Γαλιλαία, Γάζα, Γολγοθᾶ
Δ 76 Δαβίδ, Δαμασκός, Δανιήλ, Δαλματία, Δεκάπολις
Ε 45 Ε, Εὐφράτης, Εὔα, Εὔβοια, Εὐγένιος
Ζ 14 Ζεύς, Ζαχαρίας, Ζεβεδαῖος, Ζαβουλών, Ζελφά
Θ 73 Θωμᾶς, Θαδδαῖος, Θεσσαλονίκη, Θρίαμβος, Θρᾴκη
Κ 220 Κύπρος, Κρήτη, Καππαδοκία, Κυρήνη, Κρής
Λ 111 Λέσβος, Λιβύη, Λαοδίκεια, Λευὶς, Λευί
Μ 143 Μακεδονία, Μαρία, Μωϋσῆς, Ματθαῖος, Μίλητος
Ν 65 Νίκη, Ναζαρέθ, Νικόδημος, Νικόπολις, Νικόλαος
Ξ 10 Ξέρξης, Ξανθίας, Ξάνθιππος, Ξανθίππη, Ξενίας
Ο 34 Οὗννος, Οἴαγρος, Οἴαξ, Οἰχαλία, Οἰκλῆς
Π 216 Παρασκευή, Παῦλος, Πέτρος, Παμφυλία, Πέργαμος
Σ 170 Σολομών, Σαμάρεια, Σόδομα, Σίμων, Συμεών
Τ 115 Ταρσός, Τύρος, Τραπεζοῦς, Τάρας, Τρωάς
Φ 92 Φιλαδέλφεια, Φαρισαῖος, Φίλιππος, Φρυγία, Φίλιπποι
Χ 40 Χριστός, Χαναάν, Χανάαν, Χαλκίς, Χαλκιδική
Ψ 1 Ψαμμήτιχος
ά 686 χάλιξ, θάλασσα, παιδικά, παιδιά, ἀλλά
έ 470 δέκα, μέλι, θέλω, τέρας, Λέσβος
ή 299 μηχανή, μουσική, ἐραστής, ἀνήρ, Παρασκευή
ί 966 δημοκρατία, νίκη, Μακεδονία, μελῳδία, καί
ΰ 3 Ταΰγετον, Ταΰγετος, τηΰσιος
α 2355 δέκα, δώδεκα, δημοκρατία, χώρα, μηχανή
β 307 βασιλεύς, βασίλεια, διάβολος, Λέσβος, φόβος
γ 491 σπόγγος, ἄγω, γῆ, ἄγγελος, τυγχάνω
δ 647 δύο, δέκα, δώδεκα, δημοκρατία, Μακεδονία
ε 1138 δώδεκα, Μακεδονία, σχεδόν, μελῳδία, βασιλεύς
ζ 103 Ναζαρέθ, πυῤῥάζω, εὐαγγελίζω, ζωή, παραδειγματίζω
η 765 δημοκρατία, νίκη, μύκης, μηχανή, δίνη
θ 369 θάλασσα, θέλω, ἄνθρωπος, πίθηκος, θεός
ι 1480 μέλι, μουσική, χάλιξ, βασιλεύς, παιδικός
κ 1003 σκύλος, κύων, δέκα, δώδεκα, λύκος
λ 1217 σκύλος, λύκος, μέλι, χάλιξ, μελῳδία
μ 905 δημοκρατία, μύκης, μέλι, κόσμος, μηχανή
ν 1897 κύων, νίκη, μηχανή, Μακεδονία, σχεδόν
ξ 135 χάλιξ, σάρξ, δεξιός, ἄνθραξ, Ἀλέξανδρος
ο 2275 σκύλος, Κύπρος, δύο, λύκος, δημοκρατία
π 794 Κύπρος, ἵππος, παιδικός, παιδικά, παιδιά
ρ 1706 Κύπρος, δημοκρατία, χώρα, ἐρώμενος, ἐραστής
ς 2337 σκύλος, Κύπρος, λύκος, μύκης, φῶς
σ 967 σκύλος, κόσμος, μουσική, σχεδόν, βασιλεύς
τ 1232 δημοκρατία, ἐραστής, διότι, τυγχάνω, τέρας
υ 587 μουσική, ἄνευ, τυγχάνω, Παρασκευή, Ἱερουσαλήμ
φ 332 φῶς, φόβος, φιλία, ἄλφα, Ἰωσήφ
χ 300 χώρα, μηχανή, σχεδόν, χάλιξ, τυγχάνω
ψ 66 ψυχή, ἀποκάλυψις, διψάω, Σαμψών, ψεύδομαι
ω 683 κύων, θέλω, ἄγω, ἄνθρωπος, τυγχάνω
ϊ 31 Καϊάφας, Ἰουδαϊκῶς, Ἰουδαϊκός, Ῥωμαϊκός, πρῶϊ
ϋ 2 Μωϋσῆς, Κάϋστρος
ό 682 κόσμος, σχεδόν, παιδικός, σπόγγος, διότι
ύ 443 σκύλος, κύων, Κύπρος, δύο, λύκος
ώ 172 δώδεκα, χώρα, ἐρώμενος, Ῥώμη, Ἰακώβ
Ϙ 1 Ϙ
Ϝ 1 Ϝ
ϝ 2 ϝ, ποιϝέω
ϡ 1 ϡ
Ϻ 1 Ϻ
221 ἀνήρ, ἀλλά, ἀγάπη, ἀρχή, ἀγαπάω
17 ἁνήρ, ἁλιαίετος, ἁψίς, ἁλιαιέτου, ἁλός
77 ἄγω, ἄγγελος, ἄνευ, ἄνθρωπος, ἄστρον
6 ἅγιος, ἅλς, ἅμα, ἅπτω, ἅρπη
1 ἇπτε
233 Ἀβραάμ, Ἀσία, Ἀράμ, Ἀνδρέας, Ἀλέξανδρος
12 Ἁριμαθαία, Ἁρμαγεδών, Ἁλφαῖος, Ἁδριανούπολις, Ἁδριανουπολίτης
50 Ἄρειος Πάγος, Ἄρτεμις, Ἄρκτος, Ἄκανθος, Ἄραψ
5 Ἅβελ, Ἅγνων, Ἅλυς, Ἅρπαγος, Ἅρπυια
94 ἐρώμενος, ἐραστής, ἐκκλησία, ἐρυθρός, ἐλεημοσύνη
10 ἑπτά, ἑξήκοντα, ἑκατόν, ἑρπετόν, ἑβδομήκοντα
50 ἔθνος, ἔργον, ἔξοδος, ἔσχατος, ἔτος
15 ἕτερος, ἕλμινς, ἕξ, ἕλιξ, ἕρμα
54 Ἐμμανουήλ, Ἐλιέζερ, Ἐμμαούς, Ἐφραίμ, Ἐμμαοῦς
22 Ἑλληνίς, Ἑλλάς, Ἑλληνικός, Ἑρμῆς, Ἑβραῖος
8 Ἔφεσος, Ἔρως, Ἔλυμος, Ἔμπουσα, Ἔνδιος
11 Ἕλλην, Ἕλληνες, Ἕως, Ἕβρος, Ἕκτωρ
8 ἠχώ, ἠριγένεια, ἠθέω, ἠώς, ἠΐθεος
11 , ἡγεμονία, ἡδονή, ἡμέρα, ἡγεμών
1
3 ἤπειρος, ἤλεκτρον
4 ἥλιος, ἥμισυ, ἥμισυς, ἥρως
4 ἦχος, ἦτα, ἦτορ, ἦθος
1 ἧπαρ
17 Ἠσαΐας, Ἠλί, Ἠλίας, Ἠχώ, Ἠδωνός
17 Ἡρῴδης, Ἡλίας, Ἡρῳδιάς, Ἡλί, Ἡλεί
2 Ἤγεστα, Ἤπειρος
4 Ἥβη, Ἥφαιστος, Ἥρα, Ἥλιος
1 Ἦλις
83 εἰ, ἰατρός, ἰχθύς, εἰρήνη, αἰών
21 υἱός, αἱ, οἱ, ἱπποτοξότης, ἱπποτοξότου
35 εἴδωλον, αἴνιγμα, εἴδω, ἴδιος, Αἴγυπτος
12 ἵππος, ἵστημι, ἵνα, ἵππου, αἵματος
11 εἶδος, Αἶνος, οἶκος, οἶνος, αἶθος
3 αἷμα, εἷς, Αἷμος
87 Ἰησοῦς, Ἰσραήλ, Ἰωσήφ, Ἰωάννης, Ἰουδαία
19 Ἱερουσαλήμ, Ἱεροσόλυμα, Ἱεριχώ, Ἱερεμίας, Ἱεράπολις
16 Ἴακχος, Ἴστρος, Ἴασος, Ἴβυκος, Ἴκαρος
1 Ἵππαρχος
3 Ἶφις, Ἶρις, Ἶσις
38 ὀλίγος, ὀφθαλμός, ὀδούς, ὀρχέομαι, ὀστέον
13 , ὁμοιόω, ὁμοῦ, ὁδός, ὁδοῦ
37 ὄνομα, ὄγκος, ὄνυξ, ὄρεξις, ὄνειρος
10 ὅλος, ὅπλον, ὅμοιος, ὅπλα, ὅσιος
23 Ὀκταούιος, Ὀκταουία, Ὀκταουιανός, Ὀδρύσης, Ὀδυσσεύς
1 Ὁρτήσιος
9 Ὄλορος, Ὄλπαι, Ὄλυμπος, Ὄλυνθος, Ὄνειον
1 Ὅμηρος
85 εὐαγγελίζω, οὐρανός, εὐαγγέλιον, αὐξάνω, εὐθέως
26 ὑποκρίσει, ὑποκριτής, εὑρίσκω, ὑπέρ, ὑγιής
22 Εὔα, Εὔβοια, Αὔγη, Αὔγουστος, Εὔβουλος
13 ὕπνος, ὕδωρ, ὕψιστος, ὕψος, ὕλη
6 οὖς, εὖ, οὖρος, οὖν, οὖθαρ
3 Οὗννος, ὗς, οὗτος
13 Ὑάκινθος, Ὑακίνθη, Ὑάς, Ὑδάσπης, Ὑμήν
5 Ὕβλα, Ὕκκαρα, Ὕλας, Ὕλλος, Ὕπνος
4 ὠκύς, ὠλένη, ὠμός, ὠκεανός
3 ὤψ, ὤρα, ὤν
1 ὥρα
1 ὦμος
1 ὧδε
11 Ὠκεανός, Ὠκεανοῦ, Ὠκεανίς, Ὠλήν, Ὠρεός
2 Ὡσηέ, Ὡράτιος
1 Ὤλενος
1 Ὥρα
2 Ὦτος, Ὦξος
1 Ὧρος
1 τὰ
1 Λευὶς
2 Κυνὸς Κεφαλαί, Κυνὸς Σῆμα
1 ᾄδω
1 ᾅδου
1 ᾍδης
2 ᾠδή, ᾠόν
1
1 ᾨδεῖον
1 Σαμόθρᾳξ
4 Θρᾴκη, Σαμοθρᾴκη, ῥᾴδιος, ῤᾴδιος
36 μαμμωνᾶς, Κλεοπᾶς, Θωμᾶς, Ἰωνᾶς, Γολγοθᾶ
4 Θρᾷξ, Θρᾷσσα, Θρᾷττα, κρυφᾷ
5 λύῃς, λύῃ, Δῃάνειρα, λῃστής, νίκῃ
2 ἀποθνῄσκω, Θρῄκη
78 γῆ, Γῆ, πλῆθος, Μωϋσῆς, στῆθος
6 τῇ, Θρῇξ, Νηρῇς, Θρῇσσα, εἰκῇ
1 πολῑτικός
134 παῖς, τρεῖς, Ἰουδαῖος, Φαρισαῖος, ἀρχαῖος
19 πυῤῥάζω, Γόμοῤῥα, Γόμοῤῥας, Τυῤῥηνία, Μύῤῥα
47 πυῤῥάζω, Γόμοῤῥα, ῥέω, ῥήγνυμι, ῥίζα
94 πνεῦμα, Ἰησοῦς, Παῦλος, ταῦρος, πῦρ
31 Ῥώμη, Ῥωμαϊκός, Ῥωμαῖος, Ῥωμανία, Ῥουβήν
7 μελῳδία, Ἡρῳδιάς, κύκλῳ, κωμῳδία, προσῳδία
3 Ἡρῴδης, πρῴ, σῴζω
60 φῶς, γνῶσις, σῶμα, πρῶτος, πρῶτον
4 τῷ, ζῷον, Ἀχελῷος, λαγῷος
1 γλαῦκ’ εἰς Ἀθήνας
5 𐠀𐠰𐠦𐠡𐠩
1 𐠀𐠰𐠦𐠡𐠩
1 𐠀𐠰𐠦𐠡𐠩
1 𐠀𐠰𐠦𐠡𐠩
1 𐠀𐠰𐠦𐠡𐠩
1 𐠀𐠰𐠦𐠡𐠩