Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search

Translingual[edit]

Han character[edit]

(radical 30 +4, 7 strokes, cangjie input 一一口 (MMR), four-corner 10601, composition)

  1. I, my, our
  2. resist, impede

References[edit]

  • KangXi: page 180, character 3
  • Dai Kanwa Jiten: character 3379
  • Dae Jaweon: page 398, character 2
  • Hanyu Da Zidian: volume 1, page 585, character 13
  • Unihan data for U+543E

Cantonese[edit]

Hanzi[edit]

(Jyutping ng4, Yale ng4)


Japanese[edit]

Kanji[edit]

(“Jinmeiyō” kanji used for names)

Readings[edit]


Korean[edit]

Hanja[edit]

(o) (hangeul , revised o, McCune-Reischauer o)


Mandarin[edit]

Hanzi[edit]

(Pinyin (wu2), ya (ya5), Wade-Giles wu2, ya5)


Vietnamese[edit]

Han character[edit]

(ngô, ngo)

Readings[edit]

References[edit]

  • Thiều Chửu : Hán Việt Tự Điển Hà Nội 1942
  • Trần Văn Chánh: Từ Điển Hán Việt NXB Trẻ, Ho Chi Minh Ville, 1999
  • Vũ Văn Kính: Đại Tự Điển Chữ Nôm , NXB Văn Nghệ, Ho Chi Minh Ville, 1999