Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search
U+8C6C, 豬
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8C6C

[U+8C6B]
CJK Unified Ideographs
[U+8C6D]
See also:

Translingual[edit]

Stroke order
豬-order.gif

Han character[edit]

(radical 152 +9, 16 strokes, cangjie input 一人十大日 (MOJKA), four-corner 14260, composition (GTJV) or ⿰ (K))

References[edit]

  • KangXi: page 1198, character 2
  • Dai Kanwa Jiten: character 36432
  • Dae Jaweon: page 1660, character 6
  • Hanyu Da Zidian: volume 6, page 3616, character 4
  • Unihan data for U+8C6C

Chinese[edit]

trad.
simp.

Glyph origin[edit]

Characters in the same phonetic series () (Zhengzhang, 2003) 
Old Chinese
*rtaːʔ, *rtaː
*tjaː, *tja
*tjaːʔ
*tjaːʔ, *taːʔ
*tjaːʔ
*l̥ʰjaːʔ
*tʰjaːʔ
*djaː, *taː
*hljaː
*toːlʔ
*taː
*taː
*taːʔ
*taːʔ
*taːʔ
*taːʔ
*taːʔ
*taːʔ, *tʰaʔ
*daː, *da
*daː
*daː
*daː
*ljaʔ
*ta
*ta
*ta
*ta, *da
*ta
*taʔ, *tʰaʔ
*taʔ, *tas, *da, *taɡ, *daɡ
*tas, *das
*da
*da
*tja
*tja, *djas
*tja
*tjaʔ
*tjaʔ
*tjaʔ
*tjaʔ
*tjas
*djas
*djas
*djas
*hlja
*hjaʔ
*taɡ
*taɡ
*taɡ

Phono-semantic compound (形聲, OC *ta): semantic  + phonetic  (OC *tjaːʔ).

Pronunciation[edit]


Note: tu - suburban Xiamen.

  • Dialectal data
Variety Location
Mandarin Beijing /ʈ͡ʂu⁵⁵/
Harbin /ʈ͡ʂu⁴⁴/
Tianjin /ʈ͡ʂu²¹/
/t͡su²¹/
Jinan /ʈ͡ʂu²¹³/
Qingdao /tʃu²¹³/
Zhengzhou /ʈ͡ʂu²⁴/
Xi'an /p͡fu²¹/
Xining /ʈ͡ʂv̩⁴⁴/
Yinchuan /ʈ͡ʂu⁴⁴/
Lanzhou /p͡fu³¹/
Ürümqi /ʈ͡ʂu⁴⁴/
Wuhan /t͡ɕy⁵⁵/
Chengdu /t͡su⁵⁵/
Guiyang /t͡su⁵⁵/
Kunming /ʈ͡ʂu⁴⁴/
Nanjing /ʈ͡ʂu³¹/
Hefei /ʈ͡ʂu²¹/
Jin Taiyuan /t͡su¹¹/
Pingyao /t͡sz̩ʷ¹³/
Hohhot /t͡su³¹/
Wu Shanghai /t͡sz̩⁵³/
Suzhou /t͡sz̩ʷ⁵⁵/
Hangzhou /t͡sz̩ʷ³³/
Wenzhou /t͡sei³³/
Hui Shexian /t͡ɕy³¹/
Tunxi /t͡ɕy¹¹/
Xiang Changsha /t͡ɕy³³/
Xiangtan /t͡ɕy³³/
Gan Nanchang /t͡ɕy⁴²/
Hakka Meixian /t͡su⁴⁴/
Taoyuan /tʃu²⁴/
Cantonese Guangzhou /t͡sy⁵³/
Nanning /t͡sy⁵⁵/
Hong Kong /t͡sy⁵⁵/
Min Xiamen (Min Nan) /ti⁵⁵/
Fuzhou (Min Dong) /ty⁴⁴/
Jian'ou (Min Bei) /kʰy²¹/
Shantou (Min Nan) /tɯ³³/
Haikou (Min Nan) /ʔdu²³/

Rime
Character
Reading # 1/1
Initial () (9)
Final () (22)
Tone (調) Level (Ø)
Openness (開合) Open
Division () III
Fanqie
Reconstructions
Zhengzhang
Shangfang
/ʈɨʌ/
Pan
Wuyun
/ʈiɔ/
Shao
Rongfen
/ȶiɔ/
Edwin
Pulleyblank
/ʈɨə̆/
Li
Rong
/ȶiɔ/
Wang
Li
/ȶĭo/
Bernard
Karlgren
/ȶi̯wo/
Expected
Mandarin
Reflex
zhū
Zhengzhang system (2003)
Character
Reading # 1/1
No. 16983
Phonetic
component
Rime
group
Rime
subdivision
0
Corresponding
MC rime
Old
Chinese
/*ta/

Definitions[edit]

  1. pig; hog (Classifier: m; )

Compounds[edit]


Japanese[edit]

Kanji[edit]

(uncommon “Hyōgai” kanji)

  1. This term needs a translation to English. Please help out and add a translation, then remove the text {{rfdef}}.

Readings[edit]


Korean[edit]

Hanja[edit]

(jeo) (hangeul , revised jeo, McCune-Reischauer chŏ, Yale ce)

  1. This term needs a translation to English. Please help out and add a translation, then remove the text {{rfdef}}.

Vietnamese[edit]

Han character[edit]

(trư, chưa, trơ, kiệt)

  1. This term needs a translation to English. Please help out and add a translation, then remove the text {{rfdef}}.