Appendix:Chinese zodiac

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search

List[edit]

Earthly Branch (zǐ) (chǒu) (yín) (mǎo) (chén) (sì) (wǔ) (wèi) (shēn) (yǒu) (xū) (hài)
# 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
English rat ox tiger rabbit dragon snake horse sheep, goat monkey rooster dog pig
Japanese
(ねずみ, nezumi)

(うし, ushi)

(とら, tora)

(うさぎ, usagi)

(たつ, tatsu)

(へび, hebi)

(うま, uma)

(ひつじ, hitsuji)

(さる, saru)

(とり, tori)

(いぬ, inu)

(いのしし, inoshishi)
Korean ‎(jwi)
(jwi)
황소 ‎(hwangso), ‎(so)
(hwangso, so)
호랑이 ‎(horang-i)
(horang-i)
토끼 ‎(tokki)
(tokki)
‎(yong)
(yong)
‎(baem)
(baem)
‎(mal)
(mal)
‎(yang)
(yang)
원숭이 ‎(wonsung-i)
(wonsung-i)
‎(dak)
(dak)
‎(gae)
(gae)
돼지 ‎(dwaeji)
(dwaeji)
Mandarin
(shǔ)

(niú)

(hǔ)
/
(tù)
/
(lóng)

(shé)
/
(mǎ)

(yáng)

(hóu)
/
(jī)

(gǒu)
/
(zhū)
Portuguese rato boi tigre coelho dragão serpente cavalo cabra macaco galo cão porco
Russian крыса ‎(krysa)
(krýsa)
бык ‎(byk)
(byk)
тигр ‎(tigr)
(tigr)
кролик ‎(krolik)
(królik)
дракон ‎(drakon)
(drakón)
змея ‎(zmeja)
(zmejá)
лошадь ‎(lošadʹ)
(lóšad’)
овца ‎(ovca), коза ‎(koza)
(ovcá, kozá)
обезьяна ‎(obezʹjana)
(obez’jána)
петух ‎(petux)
(petúx)
собака ‎(sobaka)
(sobáka)
свинья ‎(svinʹja)
(svin’já)
Thai หนู ‎(nǔu)
(nŏo)
วัว ‎(wuua)
(wua)
เสือ ‎(sʉ̌ʉa)
(sĕua)
กระต่าย ‎(grà-dtàai)
(grà dtàai)
งู ‎(nguu)ใหญ่ ‎(yài)
(ngoo yài) "big snake"
งู ‎(nguu)เล็ก ‎(lék)
(ngoo lék) "small snake"
ม้า ‎(máa)
(máa)
แพะ ‎(pɛ́)
(páe)
ลิง ‎(ling)
(ling)
ไก่ ‎(gài)
(gài)
หมา ‎(mǎa)
(măa)
หมู ‎(mǔu)
(mŏo)
Vietnamese chuột trâu hổ, cọp mèo "cat" rồng rắn ngựa khỉ chó heo