User:SPQRobin/Íslenska

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search

Dictionary Icelandic → Dutch & English (main language used is Dutch).


Icelandic AG Dutch English Comments
aðal- hoofd- main, chief, head, principal Zie ook: höfuð-
aðalbygging N f hoofdgebouw main building Zie ook: bygging (gebouw)
aðalsögn N f hoofdwerkwoord main verb
 æfa W oefenen to practise
æfing N f oefening exercise, practise, rehearsal, repetition
af hverju waarom why
afturbeygður weerkaatsend, wederkerend, reflexief reflexive
afturbeygð sögn N f wederkerend werkwoord reflexive verb
afturbeygt fornafn N n wederkerend voornaamwoord reflexive pronoun
allt í lagi okay, all right
alþjóð N f hele bevolking, iedereen, hele natie whole population, everyone, whole nation Afgeleid van: þjóð (bevolking, natie)
ár N n jaar year
ár N f riem, roeiriem oar
auga N f oog eye
aukning N f increase
BW dag bye
baka N f taart pie
 baka W bakken to bake
barátta N f gevecht fight, struggle
bardagi N m gevecht battle, combat, fight
besti B best best
betri B beter better
bifreið N auto, wagen car, automobile Zie ook: bíll (synoniem)
bíll N m auto, wagen car, automobile Zie ook: bifreið (synoniem)
blaðsíða N f bladzijde, pagina page
bless goodbye
 blessa W zegenen to bless
blessaður  m hello letterlijk: "gezegend"
blessuð  f hallo hello
bókasafn N n boekerij, bibliotheek library Afgeleid van: safn (museum, verzameling)
borg N f stad town, city Zie ook: höfuðborg (hoofdstad)
 borga (1) W betalen (vergelijk: borgsom, ...) to pay Zie ook: greiða (synoniem)
 borga (2) W to settle up
breyta N veranderlijke, variabele (wiskunde) variable (maths)
 breyta W wijzigen, bewerken to change, alter, modify
breyting N f wijziging, bewerking change, alteration
bygging N f gebouw building Afgeleid: aðalbygging (hoofdgebouw)
drottning N f koningin queen
eftirlíking (1) N f navolging, imitatie, replica imitation, replica Afgeleid van: eftir (van, na) + líking (gelijkheid, vergelijking)
ég VN ik I
eining N f eenheid unit, module, unity
elding N f bliksem lightning Zie ook: þruma (donder)
epli N n appel apple
er það? echt? really? leterlijk: "is dat [zo]?"
faðir  m vader father Afgeleid: föðurland (vaderland)
fallbeyging N f vervoeging, verbuiging declension, inflection
 fara W gaan (vergelijk: varen) to go
fegurð N f schoonheid beauty
flugvöllur N m luchthaven airport
föðurland  n vaderland native land, native country Afgeleid van: faðir (vader) + land (land)
fornafn N voornaamwoord pronoun
gaman að sjá þig zin nice/good to see you
gitar N m gitaar gitar
gjörðu svo vel here you are, here you go / please, do
góðan daginn goedemorgen good morning / good afternoon
góða nótt goedenacht good night
góður B goed good
gott kvöld goedenavond good evening
grein N artikel / lidwoord article
BW hallo hi
halló BW hallo hello
hann VN hij he Zie ook: hún (zij)
heitur pottur N m hot tub Zie ook: pottur (pot)
hestur N m paard horse
himinn N m hemel sky, heaven
hjálmur N m helm helmet
hjálp N f hulp help
 hjálpa W helpen to help
hjálparsögn N f hulpwerkwoord auxiliary verb
hjörtur N m hert deer
höfuðborg N f hoofdstad capital (city) Zie ook: borg (stad)
hreyfing N f beweging movement
hún VN zij, ze she Zie ook: hann (hij)
hvorugkyn N n onzijdig neuter Zie ook: kvenkyn (vrouwelijk), karlkyn (mannelijk) / Afkorting: "hk"
inngangur N inleiding (vergelijk: ingang) introduction
Ísland EN IJsland Iceland
BW ja Zie ook: nei (nee)
jakki N m jas, mantel jacket, coat
kannski BW misschien maybe
karlkyn N mannelijk masculine Zie ook: kvenkyn (vrouwelijk), hvorugkyn (onzijdig) / Afkorting: "kk"
kerfi N n systeem, organisatie system, organization
komið þið sæl og blessuð hallo hello to a group of people
kona N f vrouw woman Zie ook: maður (man)
kvenkyn N vrouwelijk feminine Zie ook: karlkyn (mannelijk), hvorugkyn (onzijdig) / Afkorting: "kvk"
kvikmynd N f film movie, film Zie ook: mynd (afbeelding)
kyn N geslacht gender
 langa W willen to want Zie ook: vilja (willen)
leitarorð N n zoekwoord search word Zie ook: orð (woord)
líking (1) N f gelijkheid, vergelijking likeness, equation Afgeleid: eftirlíking
líking (2) N f vergelijking, metafoor simile, metaphor
list N f kunst art
ljóð N n gedicht poem Afgeleid: ljóðskáld (dichter)
ljóðskáld N n dichter poet Afgeleid van: ljóð (gedicht) + skáld (dichter)
lögreglan N politie police Zie ook: slökkvilið (brandweer)
lýsing N f beschrijving description Afgeleid: lýsingarorð (adjectief)
lýsingarorð N f adjectief, bijvoeglijk naamwoord adjective
maður N m man man Zie ook: kona (vrouw)
málfræði N f spraakkunst, grammatica grammar
menning N f cultuur, beschaving culture, civilization Denk aan: "[van iemand een] man [maken]"
mynd N f afbeelding, beeld, foto image, picture Zie ook: kvikmynd
nafnorð N n (zelfstandig) naamwoord noun, substantive Zie ook: orð (woord)
nefnifall N nominatief nominative
nei BW nee no Zie ook: (ja)
og VW en and
ókei okay, all right
orð N n woord word
peysa N f pul sweater
pottur N m pot pot, hot tub Zie ook: heitur pottur (hot tub)
pylsa N worst, hot dog sausage, hot dog
sæl  f hallo hello
sæll  m hallo hello
safn N n museum, verzameling museum, collection Zie ook: safna (verzamelen) / Afgeleid: bókasafn (boekerij, bibliotheek)
 safna W n verzamelen to collect, gather Zie ook: safn (museum, verzameling)
samtenging N f voegwoord (spraakkunst) conjunction (grammar) Zie ook: tenging (verbinding)
 segja W zeggen to say, tell
setning N f zin sentence
síða N f bladzijde, pagina (vergelijk: zijde) page, side
sigur N overwinning (vergelijk: zege) victory, win, conquest
sjáumst tot later, zie je later see you later
skáld N n dichter poet Afgeleid: ljóðskáld (dichter)
skrá N f lijst, register list, register, record
 skrá W inschrijven, registreren to register
skýring N f uitleg, verklaring explanation Zie ook: útskýring (uitleg)
sögn N f werkwoord verb Afgeleid: hjálparsögn, aðalsögn
spjall N n overleg / roddel talk / gossip
staður N m stad, plaats location, place, town
stjóri N m baas, directeur boss, chief, executive, controller
stelpa N f meisje girl Zie ook: strákur (jongen)
strákur N m jongen boy Zie ook: stelpa (meisje)
stóll N m stoel chair
takk TW bedankt, dank je, dank u thanks, thank you
takk fyrir dank je zeer thank you very much
tenging N f verbinding connection Afgeleid: samtenging (voegwoord)
tjald N n tent tent
útskýring N f uitleg, verklaring explanation Zie ook: skýring (uitleg)
vefur N m web, weefsel web, weave
velkomin  f welkom welcome
velkominn  m welkom welcome
við VN wij we
vika N f week week
það VN het it
það var ekkert graag gedaan you're welcome
þakka þér kærlega fyrir dank u/je vriendelijk thank you kindly
þær  f zij they
þeir  m zij they
þið jullie you
þjóð N f bevolking, natie population, nation Afgeleid: alþjóð (hele bevolking, iedereen, hele natie)
þjóðerni N n nationaliteit nationality
þruma N f donder thunder Zie ook: elding (bliksem)
þú jij, je, gij, u you, thou
 þýða W vertalen to translate
þýðing N f vertaling, betekenis translation, meaning Afgeleid: lánsþýðing (leenvertaling)

Zoeken[edit]

Legende[edit]

Legende van de kolom "AG"

Zie ook[edit]