User:Matthias Buchmeier/en-he-i

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search
I {pron} (personal pronoun)  :: אֲנִי /aní/, [poetic] אנוכי /anokhí/
IAEA {initialism} (International Atomic Energy Agency)  :: סבא"א
I am English {phrase} (I am English)  :: אני אנגלי {m} /aní angli/, אני אנגליה {f} /aní anglia/
ibex {n} (type of wild mountain goat)  :: יעל {m} /ya'él/
ibid. {abbr} (abbreviation of ibidem)  :: שם /sham/
Iblis {prop} ((Islam) Satan; the Devil)  :: איבליס {m} /iblis/
ibuprofen {n} (pharmaceutical drug)  :: איבופרופן
Icarus {prop}  :: איקארוס /Ikarus/
ice {n} (water in frozen form)  :: קרח {m} /qerakh/
ice age {n} (period of extensive glaciation)  :: עידן קרח {m}
iceberg {n} (huge mass of floating ice)  :: קַרְחוֹן יַמִּי /karḥon yami/
icebreaker {n} (ship designed to break through ice)  :: שוברת קרח
ice cream {n} (dessert)  :: גְּלִידָה {f} /glidá/
ice cream {n} (in a cone)  :: גָּבִיעַ גְּלִידָה /gavía glidá/
Iceland {prop} (country in Europe)  :: איסלנד /island/
Icelandic {adj} (of or relating to Iceland)  :: איסלנדית {f}, איסלנדי {m}
Icelandic {prop} (language)  :: איסלנדית {f}
ichthyology {n} (branch of zoology devoted to the study of fish)  :: איכתיולוגיה
iconostasis {n} (a wall of icons)  :: איקונוסטאזיס
ICU {n} (intensive care unit)  :: יחידה לטיפול נמרץ
ID card {n} (card or badge showing the official identity of the wearer)  :: תְעוּדַת זֶהוּת {f} /te'udat zehut/
idea {n} (image formed in the mind)  :: רַעֲיוֹן {m} /ra'ayon/
ideal gas {n} (hypothetical gas)  :: גז אידאלי
identity {n} (knowledge of who one is)  :: זהות {f}
identity {n} (name or persona)  :: פֶּרְסוֹנָה {f}
identity {n} (the difference or character that marks off an individual from the rest)  :: זהות {m}
identity {n} (the sameness some individuals share to make up the same kind or universal)  :: זהות {f}
identity {n}  :: זהות {f} /zehut/
identity element {n} (member of a structure)  :: איבר יחידה {m}
identity function {n} (A function whose value is always the same as its independent variable)  :: פונקצית זהות {f}
identity theft {n} (the deliberate assumption of another person's identity)  :: גניבת זהות
ideogram {n} (a symbol)  :: סֵמֶל {m} /semel/
ideologue {n} (advocate of a particular ideology)  :: אידיאולוג
ideology {n} (doctrine, body of ideas)  :: האידיאולוגיה {f}
IDF {initialism} (Israel Defense Forces)  :: צה״ל
idiom {n} (expression peculiar to a given language)  :: מַטְבֵּעַ לָשׁוֹן {m} /matbéa' lashón/, נִיב {m} /niv/
idiosyncrasy {n}  :: אידיוסינקרטיות {f} /idiosynkretiyut/
idiot {n} (person of low general intelligence)  :: אידיוט
idle {v} (to lose or spend time doing nothing)  :: אבטלה /avtalah/
idle {v} (to spend in idleness, to waste)  :: אבטלה /avtalah/
idolater {n} (one who worships idols)  :: עובד כוכבים ומזלות /oveid kochavim ûmazalot/
I don't know {phrase} (“I don’t know”)  :: אני לא יודע {m} /ani lo yodéʿa/, אני לא יודעת {f} /ani lo yodáʿat/
I don't speak English {phrase} (I don't speak English)  :: אֲנִי לֹא מְדַבֵּר אַנְגְּלִית {m} /aní lo medabér anglít/, אֲנִי לֹא מְדַבֶּרֶת אַנְגְּלִית {f} /aní lo medabéret anglít/
I don't think so {phrase} (I think that what has been said is untrue)  :: אֲנִי לֹא חוֹשֵב כָּכָה {m} /Ani lo khoshev kakha/, אֲנִי לֹא חוֹשֶבֶת כָּכָה /Ani lo khoshevet kakha/
I don't understand {phrase} (I don't understand)  :: אני לא מבין /aní lo mevín/ [male], אני לא מבינה /aní lo meviná/ [female]
i.e. {abbr} (that is)  :: דהיינו /deháinu/, כלומר /klomár/, זאת אומרת /zót oméret/
if {conj} (supposing that)  :: אִם /im/
if and only if {conj} (implies and is implied by)  :: אם ורק אם /im ve-rak im/
iff {abbr} (abbreviation of if and only if)  :: אםם /emm/
if only {phrase} (signifies a wish)  :: הַלְוַאי /halevái/, מִי יִתֵּן /mi yitén/
igloo {n} (Inuit snow house)  :: איגלו {m} /íglu/
igneous rock {n} (one of the major groups of rock that makes up the crust of the Earth)  :: סלע יסוד
ignominious {adj} (marked by shame of disgrace)  :: מחפיר /makhpír/
ignorance {n} (condition of being uninformed or uneducated)  :: בּוּרוּת
iguana {n} (any of several members of the lizard family Iguanidae)  :: איגואנה
I hate you {phrase} (expression of intense dislike)  :: אני שונא אותך /ani sone otkha/otakh/, אני שונאת אותך /ani sonet otkha/otakh/
I have a question {phrase} (I have a question)  :: יש לי שאלה /yesh li she'ela/
IKEA {prop} (international, originally Swedish retailer)  :: איקאה /ikéa/
ikebana {n} (Japanese art of flower arrangement)  :: אִיקֶ‏‏בָ‏‏נַ‏ה {f} /ikebana/
I know {phrase} (response indicating agreement with prior statement before it was made)  :: אני יודע /ani yodea/, אני יודעת /ani yodaat/
I live in Melbourne {phrase} (I live in Melbourne (example city))  :: אני גר במלבורן {m} /aní gar be-melborn/, אני גרה במלבורן {f} /aní gára be-melborn/
ill {adj} (in poor health, suffering from a disease)  :: חוֹלֶה {m} /kholé/
illness {n} (an instance of a disease or poor health)  :: מַחֲלָה {f} /makhalá/
illness {n}  :: חֹלִי
illui {n} (Talmudic prodigy)  :: עילוי \ עִלּוּי /ilúi/
illumination {n} (the act of illuminating, or supplying with light; the state of being illuminated)  :: תאורה {f} /teurá/
illusion {n} (anything that seems to be something that it is not)  :: אשליה {f} /ashlaya/
illusion {n} (magician's trick)  :: אשליה {f} /ashlaya/
ilmenite {n} (a weakly magnetic dark gray mineral)  :: אילמניט /ʔīlmenīṭ/
I love you {phrase} (affirmation of affection or deep caring)  :: [male to male] אני אוהב אותך, [m to f] אני אוהב אותך, [f to m] אני אוהבת אותך, [f to f] אני אוהבת אותך
I love you {phrase} (affirmation of romantic feeling)  :: [male to female] אני אוהב אותך /aní ohév otákh/, [female to male] אני אוהבת אותך /aní ohévet otkhá/, [male to male] אני אוהב אותך /aní ohév otkhá/, [female to female] אני אוהבת אותך /aní ohévet otákh/
I'm {contraction} (I am)  :: אני ... /aní .../
I'm a Christian {phrase} (I'm a Christian)  :: אני נוצרי {m} /aní notsrí/, אני נוצריה {f} /aní notsriá/
image {n} (graphical representation)  :: תמונה {f} /temuna/
imaginary number {n} (number of the form bi)  :: מספר מרוכב
imagination {n} (image-making power of the mind)  :: דמיון /dimyon/
imagine {v} ((transitive) to form a mental image of something)  :: לתאר /letaer/
imam {n} (Muslim leader)  :: אִימָם {m} /imám/
I'm a Muslim {phrase} (I'm a Muslim)  :: אני מוסלמי {m} /aní músl'mi/, אני מוסלמית {f} /aní musl'mít/
I'm a vegetarian {phrase} (I'm vegetarian)  :: אני צמחוני {m} /ani zimkhoni/, אני צמחונית {f} /ani zimkhonit/
I'm cold {phrase} (I'm cold)  :: קַר לִי /qar li/
I'm fine, thank you {phrase} (expected, polite response to How are you?)  :: טוֹב, תוֹדָה /tov, todá/
I'm gay {phrase} (I'm gay)  :: אני גיי /aní gey/
I'm hot {phrase} (I'm hot)  :: חַם לִי /ḥam li/
I'm hungry {phrase} (I'm hungry)  :: אַנִי רָעֵב {m} /aní ra'év/, אַנִי רְעֵבָה {f} /aní r'eva/
I miss you {phrase} (I miss you)  :: אני מתגעגע אליך, אני מתגעגעת אליך, אני מתגעגע אליכם, אני מתגעגעת אליכם
I'm Jewish {phrase} (I'm Jewish (ethnic))  :: אני יהודי {m} /aní yehudí/, אני יהודית {f} /aní yehudít/, אני יהודיה {f}
I'm Jewish {phrase} (I'm Jewish (religious))  :: אני יהודי {m} /ani yehudi/, אני יהודית {f} /ani yehudit/, אני יהודיה {f}
I'm looking for a job {phrase} (I'm looking for a job)  :: אני מחפש\מחפשת עבודה /aní m'khapés/m'khapéset avodá/
I'm lost {phrase} (I'm lost)  :: אָבָדְתִּי /avádti/, הָלַכְתִּי לְאִבּוּד /‎haláchti leibúd/
immediacy {n} (lack of mediation)  :: אי-אמצעיות {f} /í-emtza'iyút/
immediacy {n} (the quality of being immediate)  :: מיידיות {f} /miyadiyút/
immigrant {n} (person who comes to a country to settle)  :: מהגר {m} /m'hagér/, מהגרת {f} /m'hagéret/
immigrate {v} (to move in from another country or area)  :: להגר /lehagér/
immigration {n} (the act of immigrating)  :: הֲגִירָה
immortality {n} (condition of not being susceptible to death)  :: אלמות {m} /almavet/, אלמלא /ilmalei/, אלמלי /ilmalei/
immunology {n} (branch of medicine)  :: אימונולוגיה
I'm not religious {phrase} (I'm not religious)  :: אני לא דתי {m} /aní lo datí/, אני לא דתית {f} /aní lo datít/
implement {n} (a tool)  :: כלים /kelím/, כלי /kli/
implementation {n} (process of moving an idea from concept to reality)  :: מימוש {m} /mimush/
implementation {n} (result of implementing something)  :: מימוש
import {n} (something brought in from a foreign country)  :: ייבוא {m} /y'ivu/
important {adj} (having relevant and crucial value)  :: חָשׁוּב /khashúv/
improper integral {n} (integral)  :: אינטגרל לא אמיתי {m} /integrál ló amití/
improve {v} (to become better)  :: השתפר {m} /hishtaper/
improvement {n} (act of improving)  :: הִשְׁתַּלְּמוּת {f} /hishtalmút/, שיפור {m} /shipur/
improvised explosive device {n} (explosive weapon)  :: מטען צד
impudence {n} (quality of being impudent)  :: עזות-מצח {f} /azút-métzakh/
I'm sick {phrase} (I'm sick/ill)  :: אני חולה {m} /aní kholé/, אני חולה {f} /aní kholá/
I'm thirsty {phrase} (I need a drink)  :: אני צמא /ani tsame/
I'm twenty years old {phrase} (I am twenty years old)  :: [male] אני בן עשרים /aní ben esrím/, [female] אני בת עשרים /aní bat esrím/
I'm ... year(s) old {phrase} (I am ... year(s) old)  :: אני בן ... /aní ben .../ [male]; אני בת ... /aní bat .../ [female]
in- {prefix} (reversal of meaning)  :: אִי /i/, בִּלְתִּי /bílti/
in {prep} (contained by)  :: בְּתוֹך /b'tokh/, בְּ־ /b'-/
in {prep}  :: ב־ /b'-/
inalienable {adj} (incapable of being alienated, surrendered, or transferred to another; not alienable)  :: שאין להעבירו לאחר /she'éin leha'aviró leakhér/
in broad daylight {adv}  :: לאור היום
incapacity {n} (lack of a capacity)  :: נבצרות {f} /nivtsarut/
incense {n} (A perfume often used in the rites of various religions)  :: קטורת
incentive {n} (cash bonus)  :: תמריץ /tamritz/
incentive {n} (something that motivates)  :: תמריץ /tamritz/
inception {n} (the creation or beginning of something)  :: הַתְחָלָה {f} /hatkhalá/
incest {n} (sexual relations between close relatives)  :: גִלוּי עֲרָיוֹת
inch {n} (unit of length)  :: אינץ'
incidence {n} (The act of something happening; occurrence)  :: מקרה {m} /mikré/
incidence {n} (The extent, or the relative frequency of something happening)  :: מידה {f} /midá/
incident {n} (event causing interruption or crisis)  :: תקרית {f} /takrít/
incision {n} (cut)  :: חֲתָךְ {m} /khatakh/
incisor {n} (tooth)  :: חוֹתֶכֶת {f} /ḥotechét/
inclination {n} (mental tendency)  :: נטיה /n'tiyah/
inclination {n} (slant or slope)  :: שיפוע {m} /shipúa/
income tax {n} (tax levied on income)  :: מס הכנסה {m} /mas hakhnasah/
incriminate {v} (to accuse or bring criminal charges against)  :: הפליל /hiflíl/
indeed {adv} (modal: truly; in fact; actually)  :: אכן /akhén/
indefatigable {adj} (extremely persistent and untiring)  :: לא מתעיף /la' mth'if/
indefinite integral {n} (antiderivative)  :: אינטגרל לא מסוים {m} /integrál ló mesuyám/
indemnification {n} (act or process of indemnifying)  :: שיפוי {m} /shipuy/
independence {n} (state or quality of being independent)  :: עַצְמָאוּת {f} /atsmaút/
independence {n}  :: עַצְמָאוּת {f} /a'tsmaot/
index {n} (alphabetical listing)  :: מפתח {m} /mafteakh/
India {prop} (the country)  :: הודו, הֹדּוּ {f} /hódu/
India ink {n} (ink)  :: טוש {f} /tush/
Indian {adj} (of or pertaining to India)  :: הודי /hodi/
Indian {adj} (of, or related to, the aboriginal people of the Americas)  :: אינדיאני /indiáni/
Indianapolis {prop} (capital of the State of Indiana, USA)  :: אינדיאנפוליס
Indian English {prop} (Indian dialect of English)  :: אנגלית הודית {f} /anglit hodit/
Indian ink {n} (a black ink made from lampblack)  :: טוש {f} /tush/
Indian myna {n}  :: מיינה מצויה
Indian Ocean {prop} (the ocean separating Africa, southern Asia, Australia and Antarctica)  :: האוקיינוס ההודי
Indian summer {n} (stretch of warm days in autumn)  :: קיץ אינדיאני
indication {n} (that which serves to indicate or point out)  :: סימן {m} /simán/, עות {m} /ot/
indifference {n} (the state of being indifferent)  :: אֲדִישׁוּת {f} /adishot/
indium {n} (metallic chemical element)  :: אינדיום /índiyum/
individual {adj}  :: פרטי /p"rati/
Indochina {prop} (region in Southeast Asia)  :: הודו-סין
Indo-European {adj} (of or relating to languages originally spoken in Europe and Western Asia)  :: הודו־אירופי
Indo-European {n} (member of Proto-Indo-European ethnolinguistic group)  :: הודו-אירופי
Indonesia {prop} (country)  :: אינדונזיה {f} /indonézya/
Indonesian {adj} (referring to Indonesia)  :: אינדונזי /Indonezi/
Indonesian {n} (person)  :: אינדונזי {m} /Indonezi/, אינדונזית {f} /Indonezit/
Indonesian {prop} (language)  :: אִינְדּוֹנֶזִית {f} /indonezít/
indulge {v} (to satisfy the wishes or whims of)  :: סיפק /sipék/
industrialization {n} (a process of social and economic change)  :: תיעוש {m} /ti`ús/
industrialized {adj} (having undergone industrialization)  :: מתועש {m} /meto`ás/, מתועשת {f} /meto`éset/
industry {n} (businesses of the same type)  :: תעשייה {f} /ta`asiá/
industry {n} (businesses that produce goods)  :: תעשייה {f} /ta`asiá/
I need ... {phrase} (I need ... (something))  :: צריך רופא ... {m} /aní tsaríkh .../, אני צריכה ... {f} /aní ts'rikhá .../
I need a condom {phrase} (I need a condom)  :: אני צריך קונדום
I need a dictionary {phrase} (I need a dictionary)  :: אני צריך\צריכה מילון /aní tsaríkh/ts'rikhá milón/
I need a doctor {phrase} (request for a doctor)  :: [male speaker] אני צריך רופא /aní tsaríkh rofé/, [female speaker] אני צריכה רופא /aní ts'rikhá rofé/
I need a drink {phrase} (I need a drink (non-alcoholic))  :: אני צמא /ani tsame/
I need a lawyer {phrase} (I need a lawyer)  :: אני צריך\צריכה עורך דין /aní tsaríkh/ts'rikhá orékh-dín/
I need an interpreter {phrase} (I need an interpreter)  :: אני זקוק למתורגמן /aní zakuk le-meturgeman/
I need a pen {phrase} (I need a pen)  :: אני צריך\צריכה עט /aní tsaríkh/ts'rikhá ét/
I need a taxi {phrase} (I need a taxi)  :: אני צריך להזמין מונית {m} /aní tsaríkh lehazmín monít/, אני צריכה להזמין מונית {f} /aní ts'rikhá lehazmín monít/
I need water {phrase} (I need water)  :: אני צריך מים
in fact {adv} (actually, in truth)  :: בְּעֶצֶם /be'étzem/
infant {n} (very young human being)  :: עולל {m}, תינוק {m}
infantile {adj} (childish; immature)  :: ילדותי /yalduti/ {m}, ילדותית {f} /yaldutith/, אינפנטילי /infantili/ {m}
infantile {adj} (pertaining to infants)  :: ילדותי /yalduti/ {m}, ילדותית {f} /yaldutith/
infantry {n}  :: חיל רגלים {m}
infarct {n} (area of dead tissue)  :: אוטם {m}
infection {n} (the process of infecting)  :: זיהום {m} /zihum/
infection {n} (uncontrolled growth of harmful microorganisms in a host)  :: זיהום {m} /zihum/
infidel {n} (non-believer)  :: כּוֹפֵר {m} /kofér/, אֶפִּיקוֹרֶס {m} /epikóres/, אֶפִּיקוֹרוֹס {m} /epikóros/
infiltrator {n} (one who infiltrates)  :: מסתנן /mistanein/
infinitive {n} (uninflected verb form)  :: שֵׁם פֹּעַל {m} /shem-pó'al/
infinity {n} (endlessness, unlimitedness, absence of end or limit)  :: אֵינְסוֹף {m} /einsóf/
inflammation {n} (medical condition)  :: דַּלֶּקֶת {f} /daléket/
inflation {n} (increase in prices)  :: אינפלציה /inflátsya/
influence {n}  :: השפעה {f}
inform {v} (to communicate knowledge to (an)other(s))  :: הוֹדִיעַ /hodía/
information {n} (communicable knowledge)  :: מֵידָע /meidá/
information technology {n} (the practice of creating and/or studying computer systems and applications)  :: טכנולוגיית המידע
informer {n} (One who informs)  :: מלשין /malshin/
ingredient {n} (substance present in a mixture)  :: מרכיב {m} /markiv/
inhabitant {n} (Someone or thing who lives in a place)  :: תושב {m}
inherit {v} (to receive property or a title by legal succession etc.)  :: ירש /yarásh/
initiation {n} (act of initiating)  :: חניכה /h'anikha/
initiation {n} (form or ceremony by which a person is introduced into any society)  :: טקס חניכה {m} /tekes h'anikha/
initiative {n}  :: יוזמה {f} /yozma/
injection {n} (medicine: something injected)  :: זריקה {f}
injury {n} (damage or violation)  :: פְּצִיעָה {f}
ink {n} (coloured fluid used for writing)  :: טוּשׁ {f} /tush/
inkstand {n} (Small tray containin pens and an inkwell)  :: דיותה /d"otah/
inkwell {n} (container for ink)  :: דְּיוֹתָה /deyota/
in-law {n} (parent-in-law of one's child)  :: מחותן /mekhutan/ mekhutan
in lieu {adv} (instead (of); in place (of))  :: במקום /bimkóm/
in my opinion {prep} (according to me)  :: לדעתי /leda'atí/
innocent {adj}  :: טהור /tahór/
innocuous {adj} (harmless)  :: לא מזיק /l'mzik/
innuendo {n} (A derogatory hint or reference to a person or thing, an implication or insinuation)  :: רמיזה {f} /remiza/
in order to {phrase} (as a means of achieving the specified aim)  :: על מנת /'al menát/, כְּדֵי /k'dei/
inquire {v} (to inquire)  :: לשאול /Lish'ol/
in retrospect {adv} (as can be seen now but was not seen at the outset)  :: בדיעבד /bedi'avád/
insect {n} (arthropod of class insecta)  :: חרק {m} /kharák/
inside {adv} (within the interior)  :: בִּפְנִים /bif'ním/
inside out {adv} (with the inside turned to be on the outside)  :: הפוך /hafookh/
insight {n} (sight of the interior; deep view; introspections)  :: תובנה {f} /tovanah/
insomnia {n} (sleeping disorder)  :: נְדוּדֵי שֵׁנָה
in spite of {prep} (despite)  :: למרות /lamrot/
Instagram {prop} (an online photo-sharing service, designed to mimic old fashioned instant cameras)  :: אינסטגרם {m} /instagram/
install {v} (set something up for use)  :: התקין /hitkín/
instant {adj} (immediate)  :: בִּן רֶגַע /bin regá'/
instant {adj} (momentary)  :: בִּן רֶגַע /bin regá'/
instant {adj} (quickly prepared)  :: בִּן רֶגַע /bin regá'/
instant {n} (period of time)  :: רֶגַע {m} /rega/
instant coffee {n} (beverage)  :: קָפֶה נָמֵס {m} /kafeh names/
instantiate {v} (to create an object of a specific class)  :: יצר מופע /yatsár mofá/
instead {adv} (in the place of (it))  :: במקום
instinct {n} (a natural or inherent impulse or behaviour)  :: אינסטינקט {m} /instinkt/
institute {n} (college)  :: מוסד {m} /mosád/, מכון {m} /makhón/
institute {v} (to begin or initiate something)  :: ייסד /yiséd/
instruction {n} (act of instructing, teaching, or furnishing with knowledge; information)  :: הוראה {f} /Hora'ah/
instruction {n} (single operation of a processor)  :: הוראה {f} /Hora'ah/
instrument {n} (legal document)  :: מסמך {m} /mismakh/
instrument {n} (measuring device)  :: מכשיר {m} /makhshir/
instrument {n} (musical device)  :: כלי נגינה /kli negina/
instrument {n} (tool)  :: כלי {m} /kli/
insulin {n} (polypeptide hormone)  :: אינסולין {m} /insulin/
insurgent {n} (rebel)  :: מתקומם {m} /mitkomaym/
intelligence {n} (a department, agency or unit designed to gather such information)  :: אגף המודיעין /agaf ha'modi'in/
intelligence {n} (capacity of mind)  :: אינטליגנציה {f} /inteligéntsya/, שכל {m} /sekhel/
intelligence {n} (information about the enemy)  :: מודיעין
intelligent design {prop} (conjecture)  :: תכנון תבוני {m}
intensity {n} (intensity)  :: עוצמה {f}
intention {n} (course intended to follow)  :: כַּווָּנָה {f} /kavaná/
intentional {adj} (intended or planned; done deliberately or voluntarily)  :: בכוונה \ בְּכַוָּנָה /b'khavaná/, מכוון /mekhuvan/
intentionally {adv} (intentional manner, on purpose)  :: ביד רמה /b'yad ramah/
inter alia {adv} (among other things)  :: בין היתר
intercessor {n} (one who intercedes)  :: שְׁתַדְּלָן {m} /sh'tadlán/
interest {n} (attention that is given to or received from someone or something)  :: תשומת לב {f} /t'sómet-lév/
interest {n} (business or amorous link or involvement)  :: אינטרס {m} /interés/
interest {n} (great attention and concern from someone)  :: עניין \ עִנְיָן {m} /inyán/
interest {n} (the price of credit)  :: ריבית \ רִבִּית {f} /ribít/
interesting {adj} (arousing or holding the attention)  :: מעניין {m} /me'anyen/
interface {n} (point of interconnection between entities)  :: מִימְשָׁק \ מִמְשָׁק {m}
interferon {n} (any of a group of glycoproteins, that prevent viral replication in infected cells)  :: אינטרפרון {m}
interior {n} (the set of all interior points)  :: פנים {m} /pním/
Interlingua {prop} (interlanguage based on Romance languages)  :: אינטרלינגואה {f} /interlingua/
interlocutor {n} (A person who takes part in dialogue or conversation)  :: בת־שיח {f}, בן־שיח {m}
intermediate value theorem {n} (mean value theorem)  :: משפט ערך הביניים {m} /mishpát érech habeynáim/
internal {adj}  :: פנימי
internal combustion engine {n} (a piston or a rotary heat engine)  :: מנוע בעירה פנימית {m}
international {adj} (between, concerning, or transcending multiple nations)  :: בינלאמי
International Phonetic Alphabet {prop} (standardized symbols for speech)  :: אלפבית פונטי בינלאומי {f}
Internet {prop} (specific internet consisting of the global network of computers)  :: מרשתת {f} /mirśetet/
interpreter {n} (one who interprets speech in another language)  :: מתורגמן \ מְתֻרְגְּמָן {m} /turgemán/
interrobang {n} (symbol ‽ - combination of ? and !)  :: סימן תמיהה
interrogation {n} (act of interrogating or questioning)  :: חקירה {f} /khakira/
intersection {n} (in geometry)  :: חיתוך
intersection {n} (in set theory)  :: חיתוך
interview {n} (conversation with journalist etc.)  :: רְאָיוֹן /re'ayon/
intestine {n} (alimentary canal)  :: מְעִי {m} /me'i/
intestine {n} (subdivision of the alimentary canal)  :: מְעִי
in the bag {adj} (certain or extremely likely to occur; assured)  :: בכיס
in the land of the blind, the one-eyed man is king {proverb} (In the land of the blind, the one-eyed man is king)  :: בממלכת העיוורים שתום העין הוא מלך
in the loop {adj} (informed)  :: בתמונה {f} /batemunah/
in the name of {phrase} (by the authority of)  :: בְּשֵׁם /beshém/
in the name of {phrase} (under the excuse of)  :: בְּשֵׁם /beshém/
in the name of {phrase} (under the name of)  :: עַל שׁוּם /al shum/
in the twinkling of an eye {adv} (immediately, instantaneously)  :: כְּהֶרֶף עַיִן /kehéref 'áyin/
intifada {n} (intifada)  :: אינתיפאדה {f} /intifadah/
into {prep} (colloquial: intensely interested in)  :: בעניין
into {prep} (going inside)  :: לתוך
intonation {n} (the rise and fall of the voice in speaking)  :: אינטונציה
intransigent {adj} (unwilling to compromise or moderate a position)  :: בלתי מתפשר {m} /bilti mitpasher/
intransitive verb {n} (action verb not taking a direct object)  :: פועל עומד {m}
intricate {adj} (having a great deal of fine detail or complexity)  :: מםובך, מורכב
intriguing {adj} (causing a desire to know more)  :: מְאַלֵּף {m} /mealéf/
intrusive {adj} (tending to intrude)  :: התערב
intuitive {adj} (automatic, without requiring conscious thought)  :: אינטואיטיבי
invasive species {n} (species that has been introduced to an environment where it is not native)  :: מין פולש {m}
invention {n} (something invented)  :: הַמְצָאָה {f} /hamtsa'á/
invention {n}  :: המצאה {f}
invest {v} (to commit resources in the hope of financial gain)  :: השקיע /hishkía/
investment {n} (a placement of capital in expectation of deriving income or profit from its use)  :: השקעה {f} /hashkaa/
investor {n} (person who invests money in order to make a profit)  :: משקיע {m} /mashkia/
in vino veritas {proverb} (one tells the truth under the influence of alcohol)  :: נכנס יין יצא סוד /nikhnas yayin yatsa' sod/, בשלשה דברים אדם ניכר: בכוסו, בכיסו, ובכעסו. /bish'loshá d'varím 'adám nikkár: b'khosó, b'khisó, uv'kha`asó./
invisible {adj} (unable to be seen)  :: בלתי-נראה
invitation {n} (act of inviting)  :: הזמנה {f} /hazmana/
invitation {n} (document or spoken words conveying the message by which one is invited)  :: הזמנה {f} /hazmana/
invite {n} ((informal) invitation)  :: הזמנה {f}
invite {v} (ask for the presence or participation of someone)  :: הזמין /hizmín/
iodine {n} (element)  :: יוד {m} /yod/
ionosphere {n} (part of Earth's atmosphere)  :: יונוספירה {f} /yonosfera/
iota {n} (small amount)  :: קוֹצוֹ שֶׁל יוֹד {m} /qotzó shel yod/
iPod {n} (device)  :: אייפוד {m} /aypod/
Iran {prop} (country in the Middle East)  :: אִירָאן {f} /irán/
Iranian {adj} (Of, from, or pertaining to Iran, the people or Iranian languages)  :: איראני
Iranian {n} (person from Iran or of Iranian descent)  :: איראני
Iraq {prop} (country)  :: עיראק /’irák/
Iraqi {n} (person from Iraq)  :: עיראקי {m} /iraqi/, עיראקית {f} /iraqit/
Ireland {prop} (island)  :: אירלנד /Irland/
iridium {n} (chemical element)  :: אירידיום /irídyum/
Irish {n} (the people)  :: אירים {m-p} /Írim/
Irish {prop} (the language)  :: אירית /irit/
Irish Setter {n} (a breed of gun dog)  :: סטר אירי {m}
Irkutsk {prop} (city in Siberia)  :: אירקוטסק {m}
iron {n} (element)  :: ברזל /barzel/
iron {n} (for pressing clothes)  :: מגהץ {m} /magHetz/
Iron Age {prop}  :: תקופת הברזל
Iron Curtain {prop} (the dividing line between western Europe and the Soviet controlled regions)  :: מסך הברזל
irony {n} (statement that may mean the opposite of what is written literally)  :: אירוניה
irony {n}  :: אירוניה {f} /ironiya/
irreligious {adj}  :: חפשי /chofshi/
Isaac {prop} (male given name)  :: יִצְחָק {m} /Yitzḥáq/
Isaac {prop} (son of Abraham and Sarah)  :: יִצְחָק {m} /yitzḥáq/
Isabel {prop} (female given name)  :: אִיזֶבֶל /izével/
Isaiah {prop} (book of the Bible)  :: יְשַׁעְיָהוּ /Yeshaʿyahu/
Isfahan {prop} (city in Iran)  :: אספהאן {f} /esfahan/
Ishmael {prop} (eldest son of Abraham)  :: יִשְׁמָעֵאל‎ {m} /yishma'él/
ISIS {prop} (Islamic State of Iraq and Syria)  :: דאעש {m} {m-p} /da'esh/
Islam {prop} (religion)  :: אסלאם {m} /islám/
Islamic {adj} (Adjectival form of Islam)  :: אִסְלָאמִי /islami/
Islamic Republic of Pakistan {prop} (Islamic Republic of Pakistan)  :: רפובליקה אסלאמית של פקיסטן
Islamic State {prop} (Sunni jihadist group active in Libya, Nigeria, Iraq and Syria)  :: המדינה האסלאמית {f} /ha-medina ha-islamit/
Islamism {n} (Islamic fundamentalism)  :: אסלאמיזם {m} /islamizm/
Islamization {n} (the conversion of a society to Islam)  :: אסלאמיזציה
Islamophobia {n} (The fear or hatred of Islam or Muslims)  :: אסלאמופוביה
island {n} (area of land completely surrounded by water)  :: אִי {m} /i/
island {n} (entity surrounded by other entities that are very different from itself)  :: אִי {m} /i/
-ism {suffix}  :: יזם- {m}
isolation {n}  :: בידוד {m} /bidod/
isometric {adj} (exhibiting equality in dimensions)  :: איזומטרי {m} /eezometree/
isometry {n} (A function)  :: איזומטריה {f} /izométria/
isoprene {n} (isoprene)  :: איזופרן
isosceles {adj} (having two sides of equal length, used especially of an isosceles triangle)  :: שווה שוקיים {m} /shvé shokáim/
Israel {prop} (Biblical: name given to Jacob)  :: יִשְׂרָאֵל {m} /yisra'el/
Israel {prop} (given name)  :: יִשְׂרָאֵל {m} /yisra'él/
Israel {prop} (the state)  :: יִשְׂרָאֵל {m} /yiśra'ēl/
Israeli {adj} (of, from, or pertaining to Israel, the Israeli people)  :: יִשְׂרְאֵלִי {m} /Yiśrə'ēlī/, יִשְׂרְאֵלִית {f} /Yiśrə'ēlīt/
Israeli {n} (person from Israel or of Israeli descent)  :: יִשְׂרְאֵלִי {m} /Yiśrə'ēlī/, יִשְׂרְאֵלִית {f} /Yiśrə'ēlīt/
Israel Israeli {prop} (placeholder name used in Israel)  :: ישראל ישראלי /Yisrael Yisraeli/
Israelite {n} (descendant of Jacob)  :: בני ישראל {m-p} /bnéi-yisra'él/ [plural; means "the Israelites, the children of Israel"]
Israelite {n} (native or inhabitant of Israel)  :: ישראלי {m} /yisraelí/
Israelitic {adj}  :: ישראלי
Issachar {prop} (male given name)  :: יִשָּׂשׁכָר
Issachar {prop} (ninth son of Jacob)  :: יִשָּׂשׁכָר
Issachar {prop} (one of the Israelite tribes)  :: יִשָּׂשׁכָר
-ist {suffix} (One who follows a particular ideology, doctrine, belief system or theory)  :: יסט /-ist/
Istanbul {prop} (largest city of Turkey and last capital of Ottoman Empire)  :: איסטנבול
is that so {phrase} (really)  :: כָּכָה? /kàcha?/
it {pron} (subject — inanimate thing)  :: זה, זאת
Italian {adj} (of or pertaining to Italy)  :: איטלקי /italki/
Italian {n} (person)  :: איטלקי /italki/
Italian {prop} (language)  :: אִיטַלְקִית {f} /italkít/
Italy {prop} (European country)  :: אִיטַלְיָה {f} /itáliya/
it can't be helped {phrase} (it's inevitable)  :: אין מנוס
itch {n} (a sensation felt on an area of the skin that causes a person or animal to want to scratch)  :: גירוד [girud]
itchy {adj} (having or creating an itch)  :: מגרד /megared/
it doesn't matter {phrase} (it doesn't matter)  :: זה לא משנה
item {n} (distinct physical object)  :: אבזר, פריט {m} /prit/
I think so {phrase} (I think so)  :: אֲנִי חוֹשֵב כָּכָה {m} /Ani khoshev kakha/, אֲנִי חוֹשֵבת כָּכָה {f} /Ani khoshevet kakha/
I think therefore I am {phrase} (philosophical proof of existence)  :: אני חושב, משמע אני קיים
it's all Greek to me {phrase} (I don’t understand any of this)  :: זה סינית בשבילי (It is Chinese for me)
it's an emergency {phrase} (it's an emergency)  :: זֶה מַצַּב חֵרוּם /ze matzáv ḥerúm/
it's raining {phrase} (it's raining)  :: יורד גשם /yored geshem/
it was delicious {phrase} (it was delicious)  :: זה היה טעים /Z'e Haia T'aim/
-ity {suffix} (Used to form nouns from adjectives.)  :: ־וּת {f} /-ut/
Ivanovo {prop} (city in Russia)  :: איבנובו
I've {contraction} (I have)  :: יש לי /yesh li/
I wish {phrase} (I would very much like that to be so)  :: הַלְוַאי /halevái/, כֵּן יְהִי רָצוֹן /ken yehí ratzón/
Iwo Jima {prop} (an island in Japan)  :: איוו ג'ימה /'Ioo Jimah/
Izhevsk {prop} (capital of Udmurtia)  :: איז'בסק