Appendix:False friends between English and Polish

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search

This is a list of Polish words that appear similar to English terms, but have different meanings.

Polish word English word Polish translation of English word
abnegacja (untidiness, slovenliness) abnegation wyrzeczenie się, poświęcenie
akademik (student dorm) academic akademicki
akord (chord) accord porozumienie, zgoda
aktualnie (currently) actually właściwie, tak naprawdę
aktualny (current) actual właściwy, rzeczywisty
as (ace) as jak, jako
audycja (broadcast, radio or TV program) audition przesłuchanie
bark (shoulder) bark kora, szczekać
bat (whip) bat nietoperz, kij
bełt (bolt, crossbow ammo; slang: vomit) belt pas
blankiet (blank form) blanket koc (bedcover), pokrywa (blanket of snow), zasłona (blanket of fog)
bóg (god) bog bagno, torfowisko
brat (brother) brat smarkacz
bum (bang!) bum żul, pijak
but (shoe) but ale
cap (male of goat, sheep or roe deer) cap czapka, nakrętka, kołpak...
car (tsar, imperial ruler of Russia) car samochód (automobile), wagon (railcar)
cenzura (censorship) censure nagana
chart (sighthound) chart wykres, lista przebojów
chów (animal rearing) chow żarcie, żreć
cyrkiel (compass (drawing tool)) circle okrąg, koło
data (date) data dane
debilizm (moronism) debility osłabienie
dom publiczny (euphemism: brothel) public house pub, bar
drab (large, imposing man) drab obskurny, ponury
dywan (carpet) divan tapczan, sofa
ekspedient (shopkeeper) expedient środek doraźny, celowy, wskazany, korzystny, wygodny
ewentualnie (alternatively, if need be) eventually w końcu, kiedyś
facet (guy; boyfriend) facet faseta
fart (luck) fart bąk, pierd
frekwencja (attendance, turnout) frequency częstotliwość
git (slang: just right) git dupek, pajac
glut (goo) glut nadpodaż, nadmiar
gore (inflection of goreć: to burn) gore krew (blood), bóść (to attack with horns)
gust (taste, preference) gust podmuch
hełm (helmet) helm ster
hen (far away) hen kura
herb (coat of arms) herb zioło (including the "marijuana" sense)
hurt (wholesale) hurt krzywdzić, boleć
jam (archaic: I am) jam dżem (sweet preserve), wpychać (forcefully insert)
jest (inflected form of być: is) jest żart
kat (executioner) cat kot
kit (window putty, colloquial: lie) kit zestaw
koncepcja (idea, concept) conception poczęcie
konsystencja (texture) consistency spójność, konsekwentność
kreatura (scoundrel, blackguard) creature stworzenie
limo (bruise, black eye) limo limuzyna
list (letter (mailed message)) list lista (set of items), przechył (leaning)
los (fate) loss utrata, ubytek
lot (flight) lot los (fate), grupa (group), dużo (many, much)
lunatyk (sleepwalker) lunatic świr, wariat
mikstura (potion, concoction) mixture mieszanina, mieszanka
my (we) my mój
nit (rivet) nit gnida
no (yep, yeah) no nie
obligacja (bond (financial instrument)) obligation zobowiązanie, obowiązek
odór (stench, reek) odour zapach...
on (he) on na, włączony...
one (they, them) one jeden
ordynarny (tactless) ordinary zwyczajny
pal (pile, stake) pal kumpel, kolega
paragon (receipt) paragon wzór, uosobienie, wcielenie
pat (stalemate) pat klepnięcie, klepać
patetyczny (exalted, pompous, grandiloquent) pathetic żałosny
paw (peacock) paw łapa
pen (slang: USB thumb drive) pen długopis, zagroda, pisać...
pet (cigarette butt) pet zwierzak, głaskać...
pies (dog) pies ciasta, placki
plaster (band-aid, duct tape) plaster gips
płot (fence) plot działka, spisek, wykres...
płód (foetus, product, fruit) plod ciężkie stąpanie...
pole (field) pole, Pole słup, Polak
poligon (proving ground) polygon wielokąt
pop (Orthodox priest) pop pyk, pykać, pękać...
post (fast; abstaining from food) post poczta, słupek, wysłać...
prezerwatywa (condom) preservative konserwant
rajd (rally (motosport event), race) ride przejażdżka, jechać
rant (edge) rant tyrada
renta (disability benefit) rent czynsz
resort (government department) resort miejscowość wypoczynkowa
Roman (male given name) Roman rzymski
ropa (crude oil, pus) rope lina
rower (bicycle) rover łazik
rower (bicycle) rower wioślarz
sad (orchard) sad smutny
smak (taste, flavour) smack klaps
stadium (stage) stadium stadion
step (steppe) step krok, stopień
swat (matchmaker) swat uderzenie, pacnięcie
sympatia (liking, fondeness) sympathy współczucie, zrozumienie
szalet (outhouse) chalet chata, koliba
talon (voucher, coupon) talon szpon
tort (layered cake, torte) tort delikt
trakcja (overhead line) traction przyczepność
transparent (banner) transparent przezroczysty
wagary (truancy) vagaries dziwactwa, kaprysy
wagon (railcar) wagon wóz
walet (jack, knave) valet służący
walet (jack, knave) wallet portfel
welwet (velveteen) velvet aksamit
wikary (curate) vicar pastor