Appendix:False friends between English and Polish

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

This is a list of Polish words that appear similar to English terms, but have different meanings.

Polish word English word Polish translation of English word
abnegacja (untidiness, slovenliness) abnegation wyrzeczenie się, poświęcenie
akademik (student dorm) academic akademicki
akord (chord) accord porozumienie, zgoda
aktualnie (currently) actually właściwie, tak naprawdę
aktualny (current) actual właściwy, rzeczywisty
apartament (suite, luxury apartment) apartment mieszkanie
as (ace) as jak, jako
audycja (broadcast, radio or TV program) audition przesłuchanie
bark (shoulder) bark kora, szczekać
bat (whip) bat nietoperz, kij
bełt (bolt, crossbow ammo; slang: vomit) belt pas
blankiet (blank form) blanket koc (comforter), pokrywa (blanket of snow), zasłona (blanket of fog)
bóg (god) bog bagno, torfowisko
brat (brother) brat smarkacz
bum (bang!) bum żul, pijak
but (shoe) but ale
cap (male of goat, sheep or roe deer) cap czapka, nakrętka, kołpak
car (tsar, imperial ruler of Russia) car samochód (automobile), wagon (railcar)
cenzura (censorship) censure nagana
chart (sighthound) chart wykres, lista przebojów
chów (animal rearing) chow żarcie, żreć
cyrkiel (compass (drawing tool)) circle okrąg, koło
czart (devil, demon) chart wykres, lista przebojów
data (date) data dane
debilizm (moronism) debility osłabienie
dom publiczny (euphemism: brothel) public house pub, bar
drab (large, imposing man) drab obskurny, ponury
dres (tracksuit) dress sukienka, suknia
duchy (ghosts) duchy księstwo
dyrekcja (management, directorate) direction kierunek, przewodnictwo
dywan (carpet) divan tapczan, sofa
ekspedient (shopkeeper) expedient środek doraźny, celowy, wskazany, korzystny, wygodny
ewentualnie (alternatively, if need be) eventually w końcu, kiedyś
facet (guy; boyfriend) facet faseta
fart (luck) fart bąk
frekwencja (attendance, turnout) frequency częstotliwość
git (slang: just right) git dupek, pajac
glut (goo) glut nadpodaż, nadmiar
gore (inflection of goreć: to burn) gore krew (blood), bóść (to attack with horns)
gust (taste, preference) gust podmuch
hełm (helm (armor), helmet) helm ster
hen (far away) hen kura
herb (coat of arms) herb zioło (including the “marijuana” sense)
hurt (wholesale) hurt krzywdzić, boleć
jam (archaic: I am) jam dżem (sweet preserve), wpychać (to insert forcefully)
jest (inflected form of być: is) jest żart
karawan (hearse, funeral procession) caravan karawana (procession), przyczepa kempingowa (camping vehicle)
kask (helmet (safety gear)) cask beczka
kat (executioner) cat kot
kit (window putty, colloquial: lie) kit zestaw
klucz (key) clutch sprzęgło
koncepcja (idea, concept) conception poczęcie
koncern (large company, multinational) concern troska, wątpliwość
konsystencja (texture) consistency spójność, konsekwentność
korporacja (large company, multinational) corporation spółka
kot (cat) cot leżanka
kotlarz (coppersmith) cutler nożownik
kreatura (scoundrel, blackguard) creature stworzenie
limo (bruise, black eye) limo limuzyna
list (letter (mailed message)) list lista (set of items), przechył (leaning)
los (fate) loss strata, ubytek
lot (flight) lot los (fate), grupa (group), dużo (many, much)
lunatyk (sleepwalker) lunatic świr, wariat
mikstura (potion, concoction) mixture mieszanina, mieszanka
manifestacja (rally, demonstration) manifestation wcielenie, wyraz, oznaka
my (we) my mój
nit (rivet) nit gnida
no (yep, yeah) no nie
obligacja (bond (financial instrument)) obligation zobowiązanie, obowiązek
odór (stench, reek) odour zapach
on (he) on na, włączony
one (they, them) one jeden
ordynarny (tactless) ordinary zwyczajny
pal (pile, stake) pal kumpel, kolega
paragon (receipt) paragon wzór, uosobienie, wcielenie
pat (stalemate) pat klepnięcie, klepać
patetyczny (exalted, pompous, grandiloquent) pathetic żałosny
paw (peacock) paw łapa
pen (slang: USB thumb drive) pen długopis, zagroda, pisać
pet (cigarette butt) pet zwierzak, głaskać
plaster (band-aid, duct tape) plaster gips
płot (fence) plot działka, spisek, wykres
pole (field) pole, Pole słup, Polak
poligon (proving ground) polygon wielokąt
pop (Orthodox priest) pop pyk, pykać, pękać
post (fast; abstaining from food) post poczta, słupek, wysłać
prezerwatywa (condom) preservative konserwant
publicysta (political commentator, pundit) publicist Specjalista ds. Public Relations, rzecznik prasowy[1]
rajd (rally (motosport event), race) ride przejażdżka, jechać
rajd (rally (motosport event), race) raid nalot
rant (edge) rant tyrada
regał (bookshelf, shelving) regal królewski
renta (disability benefit) rent czynsz
resort (government department) resort kurort, miejscowość wypoczynkowa
Roman (male given name) Roman rzymski
ropa (crude oil; pus) rope lina
rower (bicycle) rover łazik
rower (bicycle) rower wioślarz
róg (horn; corner) rug dywan
rumor (rumbling sound) rumor plotka, pogłoska
sad (orchard) sad smutny
smak (taste, flavour) smack klaps
stadium (stage, e.g., of a disease) stadium stadion
step (steppe) step krok, stopień
swat (matchmaker) swat uderzenie, pacnięcie
sympatia (liking, fondeness) sympathy współczucie, zrozumienie
szalet (outhouse) chalet chata, koliba
szop (raccoon) shop sklep
talon (voucher, coupon) talon szpon
tort (layered cake, torte) tort delikt
trakcja (overhead line) traction przyczepność
transparent (banner) transparent przezroczysty
wagary (truancy) vagaries dziwactwa, kaprysy
wagon (railcar) wagon wóz
walet (jack, knave) valet służący, parkingowy
walet (jack, knave) wallet portfel
welwet (velveteen) velvet aksamit
wikary (curate) vicar pastor