Appendix:False friends between English and Polish

From Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

This is a list of Polish words that appear similar to English terms, but have different meanings.

Polish word English translation of Polish word English word Polish translation of English word
abnegacja untidiness, slovenliness abnegation wyrzeczenie się, poświęcenie
akademik student dorm academic akademicki
akord chord accord porozumienie, zgoda
aktualnie currently actually właściwie, tak naprawdę
aktualny current actual właściwy, rzeczywisty
apartament suite, luxury apartment apartment mieszkanie
as ace as jak, jako
audycja broadcast, radio or TV program audition przesłuchanie
bark shoulder bark kora, szczekać
bat whip bat nietoperz, kij
bełt bolt, crossbow ammo; slang: vomit belt pas
blankiet blank form blanket koc (comforter), pokrywa (blanket of snow), zasłona (blanket of fog)
boks boxing; animal pen box pudełko
bóg god bog bagno, torfowisko
brat brother brat smarkacz
bum bang! bum żul, pijak
but shoe but ale
cap male of goat, sheep or roe deer cap czapka, nakrętka, kołpak
car tsar, imperial ruler of Russia car samochód (automobile), wagon (railcar)
cenzura censorship censure nagana
chart sighthound chart wykres, lista przebojów
chów animal rearing chow żarcie, żreć
cyrkiel compass (drawing tool) circle okrąg, koło
czart devil, demon chart wykres, lista przebojów
data date data dane
debilizm moronism debility osłabienie
dom publiczny euphemism: brothel public house pub, bar
drab large, imposing man drab obskurny, ponury
dres tracksuit dress sukienka, suknia
duchy ghosts duchy księstwo
dyrekcja management, directorate direction kierunek, przewodnictwo
dywan carpet divan tapczan, sofa
ekspedient shopkeeper expedient środek doraźny, celowy, wskazany, korzystny, wygodny
ewentualnie alternatively, if need be eventually w końcu, kiedyś
facet guy; boyfriend facet faseta
fart luck fart bąk
frekwencja attendance, turnout frequency częstotliwość
git slang: just right git dupek, pajac
glut goo glut nadpodaż, nadmiar
gore inflection of goreć: to burn gore krew (blood), bóść (to attack with horns)
gust taste, preference gust podmuch
hełm helm (armor), helmet helm ster
hen far away hen kura
herb coat of arms herb zioło (including the “marijuana” sense)
hurt wholesale hurt krzywdzić, boleć
jam archaic: I am jam dżem (sweet preserve), wpychać (to insert forcefully)
jest inflected form of być: is jest żart
karawan hearse, funeral procession caravan karawana (procession), przyczepa kempingowa (camping vehicle)
kask helmet (safety gear) cask beczka
kat executioner cat kot
kit window putty, colloquial: lie kit zestaw
klucz key clutch sprzęgło
koncepcja idea, concept conception poczęcie
koncern large company, multinational concern troska, wątpliwość
konsystencja texture consistency spójność, konsekwentność
korporacja large company, multinational corporation spółka
kot cat cot leżanka
kotlarz coppersmith cutler nożownik
kreatura scoundrel, blackguard creature stworzenie
limo bruise, black eye limo limuzyna
list letter (mailed message) list lista (set of items), przechył (leaning)
los fate loss strata, ubytek
lot flight lot los (fate), grupa (group), dużo (many, much)
lunatyk sleepwalker lunatic świr, wariat
mikstura potion, concoction mixture mieszanina, mieszanka
manifestacja rally, demonstration manifestation wcielenie, wyraz, oznaka
my we my mój
nit rivet nit gnida
no yep, yeah no nie
obligacja bond (financial instrument) obligation zobowiązanie, obowiązek
odór stench, reek odour zapach
on he on na, włączony
one they, them one jeden
ordynarny tactless ordinary zwyczajny
pal pile, stake pal kumpel, kolega
paragon receipt paragon wzór, uosobienie, wcielenie
pat stalemate pat klepnięcie, klepać
patetyczny exalted, pompous, grandiloquent pathetic żałosny
paw peacock paw łapa
pen slang: USB thumb drive pen długopis, zagroda, pisać
pet cigarette butt pet zwierzak, głaskać
plaster band-aid, duct tape plaster gips
płot fence plot działka, spisek, wykres
pole field pole, Pole słup, Polak
poligon proving ground polygon wielokąt
pop Orthodox priest pop pyk, pykać, pękać
post fast; abstaining from food post poczta, słupek, wysłać
prezerwatywa condom preservative konserwant
publicysta political commentator, pundit publicist Specjalista ds. Public Relations, rzecznik prasowy[1]
rajd rally (motosport event), race ride przejażdżka, jechać
rajd rally (motosport event), race raid nalot
rant edge rant tyrada
regał bookshelf, shelving regal królewski
renta disability benefit rent czynsz
resort government department resort kurort, miejscowość wypoczynkowa
Roman male given name Roman rzymski
ropa crude oil; pus rope lina
rower bicycle rover łazik
rower bicycle rower wioślarz
róg horn; corner rug dywan
rumor rumbling sound rumor plotka, pogłoska
sad orchard sad smutny
smak taste, flavour smack klaps
stadium stage, e.g., of a disease stadium stadion
step steppe step krok, stopień
swat matchmaker swat uderzenie, pacnięcie
sympatia liking, fondeness sympathy współczucie, zrozumienie
szalet outhouse chalet chata, koliba
szop raccoon shop sklep
talon voucher, coupon talon szpon
tort layered cake, torte tort delikt
trakcja overhead line traction przyczepność
transparent banner transparent przezroczysty
wagary truancy vagaries dziwactwa, kaprysy
wagon railcar wagon wóz
walet jack, knave valet służący, parkingowy
walet jack, knave wallet portfel
welwet velveteen velvet aksamit
wikary curate vicar pastor

See also[edit]