Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search

Translingual[edit]

Etymology[edit]

Phono-semantic compound (形聲, OC *ʔr'ew, *r'ew):  𠦝 + phonetic  ‎(OC *ŋod)

The left side (𠦝) is a pictograph of the sunrise as seen through some trees. The right-side 月 is actually a graphical corruption of ("river").

Han character[edit]

Stroke order
朝-bw.png

(radical 74 +8, 12 strokes, cangjie input 十十月 (JJB), four-corner 47420, composition𠦝)

 1. morning
 2. dynasty
 3. shorthand for 朝鮮 (meaning Korea or North Korea)

Derived characters[edit]

References[edit]

 • KangXi: page 506, character 3
 • Dai Kanwa Jiten: character 14374
 • Dae Jaweon: page 885, character 7
 • Hanyu Da Zidian: volume 3, page 2084, character 8
 • Unihan data for U+671D

Chinese[edit]

simp. and trad.

Pronunciation[edit]


Middle Chinese pronunciation (, reconstructed)
Character (), Pronunciation 1/2

Initial: (9)
Final: (92)
Tone: Level (Ø)

Openness: Open
Division: Chongniu III
Fanqie:

Expected Mandarin reflex: zhāo
Zhengzhang
Shangfang
Pan
Wuyun
Shao
Rongfen
Edwin
Pulleyblank
Li
Rong
Wang
Li
Bernard
Karlgren
/ʈɣiᴇu/ /ʈɯiɛu/ /ȶiæu/ /ʈiaw/ /ȶjɛu/ /ȶĭɛu/ /ȶi̯ɛu/
Character (), Pronunciation 2/2

Initial: (11)
Final: (92)
Tone: Level (Ø)

Openness: Open
Division: Chongniu III
Fanqie:

Expected Mandarin reflex: cháo
Zhengzhang
Shangfang
Pan
Wuyun
Shao
Rongfen
Edwin
Pulleyblank
Li
Rong
Wang
Li
Bernard
Karlgren
/ɖɣiᴇu/ /ɖɯiɛu/ /ȡiæu/ /ɖiaw/ /ȡjɛu/ /ȡĭɛu/ /ȡʱi̯ɛu/
Old Chinese pronunciation (, reconstructed)
Baxter-Sagart system 1.1 (2014)
Character Modern Beijing
(Pinyin)
Middle Chinese Old Chinese English
cháo ‹ drjew › /*m-t<r>aw/ (morning) audience at court
zhāo ‹ trjew › /*t<r>aw/ morning

Notes for Old Chinese notations in the Baxter-Sagart system:

 • Parentheses "()" indicate uncertain presence;
 • Square brackets "[]" indicate uncertain identity, e.g. *[t] as coda may in fact be *-t or *-p;
 • Angle brackets "<>" indicate infix;
 • Hyphen "-" indicates morpheme boundary;
 • Period "." indicates syllable boundary.
Zhengzhang system (2003)
Character No. Phonetic
component
Rime
group
Rime
subdivision
Corresponding
MC rime
Old Chinese Notes
1307 2 /*ʔr'ew/
1309 2 𪓙 /*r'ew/

Noun[edit]

‎(traditional and simplified, Pinyin cháo)

 1. the court; the government
 2. dynasty

Verb[edit]

‎(traditional and simplified, Pinyin cháo)

 1. Facing (a direction)

Noun[edit]

‎(traditional and simplified, Pinyin zhāo)

 1. morning
Compounds[edit]

References[edit]


Japanese[edit]

Kanji[edit]

(grade 2 “Kyōiku” kanji)

 1. morning
 2. dynasty
 3. regime
 4. epoch
 5. period
 6. North Korea
 7. Korea

Readings[edit]

Compounds[edit]

Etymology[edit]

Historically a day was split into two halves:

While asa and ashita represent the same time period, asa was associated with beginning of the afternoon and ashita was associated with the end of the night. Both terms share an initial as- and are likely etymologically related.

Noun[edit]

‎(hiragana あさ, romaji asa)

 1. morning

Pronunciation[edit]

Noun[edit]

‎(hiragana あした, romaji ashita)

 1. morning

References[edit]

 1. ^ 1974, 新明解国語辞典 (Shin Meikai Kokugo Jiten), Second Edition (in Japanese), Tōkyō: Sanseidō

Korean[edit]

Hanja[edit]

‎(jo) (hangeul , revised jo, McCune-Reischauer cho, Yale co)

 1. dynasty, imperial court
  조선 (朝鮮, Joseon) — Korea
  왕조 (王朝, wangjo) — dynasty

Vietnamese[edit]

Han character[edit]

(triều, chầu, chào, tràu, trều, triêu, chiều, giàu, giầu, trào)

 1. This entry needs a definition. Please add one, then remove {{defn}}.

Readings[edit]

 • Nôm: chào, chầu, chiều, chìu, dèo, giàu, trào, trèo, triêu, triều

References[edit]

 • Thiều Chửu : Hán Việt Tự Điển Hà Nội 1942
 • Trần Văn Chánh: Từ Điển Hán Việt NXB Trẻ, Ho Chi Minh Ville, 1999
 • Vũ Văn Kính: Đại Tự Điển Chữ Nôm , NXB Văn Nghệ, Ho Chi Minh Ville