User:Matthias Buchmeier/en-el-h

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search
ha {interj} (an exclamation of triumph or discovery.)  :: χα
ha {interj} (a representation of laughter.)  :: χα
Habacuc {prop} (Habakkuk) SEE: Habakkuk  ::
Habakkuk {prop} (book of the Bible)  :: Αββακούμ
habit {n} (action performed repeatedly and automatically, usually without awareness)  :: συνήθεια {f}, έξη {f}
habit {n} (addiction)  :: έξη {f}, εθισμός {m}
habit {n} (an action done on a regular basis)  :: συνήθεια {f}
habit {n} (long piece of clothing worn by monks and nuns)  :: ράσο {n}
habitable {adj} (inhabited) SEE: inhabited  ::
habitué {n} (devotee) SEE: devotee  ::
habitué {n} (one who frequents a place, a regular)  :: τακτικός {m}, τακτική {f}, τακτικό {n}
hack {n} (miner's pick) SEE: pickaxe  ::
hackneyed {adj} (repeated too often)  :: τετριμμένος {m}, κοινότοπος {m}
had best {v} (had better) SEE: had better  ::
haddock {n} (marine fish)  :: βακαλάος {m}
Hadean {prop} (Hadean eon)  :: Καταρχαιοζωικός {m}
Hadean time {prop} (Hadean) SEE: Hadean  ::
Hades {prop} (from Greek mythology)  :: Άδης {m}, Τάρταρα {n-p}
Hades {prop} (hell)  :: κόλαση {f}
Hades {prop} (the Greek translation of Sheol)  :: Άδης {m}
Hadrian {prop} (male given name) SEE: Adrian  ::
Hadrian {prop} (the Roman emperor)  :: Αδριανός
haematology {n} (scientific study of blood and blood-producing organs)  :: αιματολογία {f}
haemodialysis {n} (use of dialysis to remove waste from the blood)  :: αιμοδιάλυση {f}
haemophilia {n} (any of several hereditary illnesses that impair the body's ability to control bleeding)  :: αιμοφιλία {f}
haemorrhage {n} (heavy loss of blood)  :: αιμορραγία {f}
Haemus {prop} (king of Thrace)  :: Αίμος
hafnium {n} (chemical element)  :: άφνιο {n}
haggle {v} (to argue for a better deal)  :: διαπραγματεύομαι, [colloquial] παζαρεύω
Hagia Sophia {prop} (a former basilica, now a museum in Turkey)  :: Αγία Σοφία
hagiography {n} (biography of a saint)  :: αγιογραφία {f}
hagiography {n} (biography which expresses reverence)  :: αγιογραφία {f}
hagiography {n} (study of saints)  :: αγιογραφία {f}
haha {interj} (representation of laughter)  :: χαχα
hail {n} (balls of ice)  :: χαλάζι {n}
hail {v} (to call out loudly in order to gain the attention of)  :: κράζω
hail {v} (to greet)  :: χαιρετώ
hail from {v} (to be a native of)  :: κατάγομαι
Hail Mary {n} (Hail Mary pass) SEE: Hail Mary pass  ::
hair {n} (a pigmented keratinaceous growth on the human head)  :: τρίχα {f}
hair {n} (one of the above-mentioned filaments)  :: τρίχα {f}
hair {n} (the collection or mass of filaments growing from the skin of humans and animals)  :: μαλλιά {n-p}, κόμη {f}
hair-brush {n} (a brush used in hair care) SEE: hairbrush  ::
hair curler {n} (a small tube that is rolled into a person's hair) SEE: hair roller  ::
haircut {n} (act of cutting of hair)  :: κούρεμα {n}
haircut {n} (way hair is cut)  :: κούρεμα {n}
hairdresser {n} (professional for haircutting or hairstyling)  :: κομμωτής {m}, κομμώτρια {f}
hair dryer {n} (an electrical device used for drying hair) SEE: hairdryer  ::
hairgrip {n} (flat hairpin with two prongs)  :: φουρκέτα {f}
hairless {adj} (bald) SEE: bald  ::
hairpin {adj} (characterized by an extreme bend)  :: διχαλωτή καρφίδα {f}, φουρκέτα {f}
hairpin {n} (pin or fastener for the hair)  :: φουρκέτα {f}
hairpin bend {n} (acute curve in a road on a steep incline)  :: φουρκέτα {f}
hair roller {n} (a small tube that is rolled into a person's hair)  :: μπιγκουντί {n}
hairstyle {n} (the style in which someone's hair has been cut and arranged)  :: χτένισμα {n}
haitch {n} (name of the letter H) SEE: aitch  ::
Haiti {prop} (A country in the Caribbean)  :: Αϊτή {n}
Haitian {n} (person from Haiti)  :: Αϊτινός {m}, Αϊτινή {f}
halant {n} (virama) SEE: virama  ::
halberd {n} (hand weapon)  :: αλαβάρδα {f}
halcyon {n} (Bird of genus Halcyon)  :: αλκυόνη {f}
halcyon {n} (poetic: kingfisher)  :: αλκυόνη {f}
halcyon days {n} (halcyon days)  :: αλκυονίδες ημέρες {f-p}
half {n} (half a standard measure)  :: μισό {n}
half {n} (math: fraction)  :: μισό {n}
half {n} (one of two equal parts into which anything may be divided)  :: μισό {n}
half-awake {adj} (barely awake)  :: αγουροξυπνημένος
half-baked {adj} (partially cooked)  :: μισοψημένος {m}
half brother {n} (a male sibling)  :: ετεροθαλής αδελφός {m}
half-cell {n} (half cell) SEE: half cell  ::
half-life {n}  :: περίοδος ημιζωής {m}
half-naked {adj} (with very few clothes on)  :: ημίγυμνος
half note {n} (minim) SEE: minim  ::
half past {n} ("half past one" as example of usage in other languages)  :: μιάμιση η ώρα
half-staff {n} (half-mast) SEE: half-mast  ::
half-title {n} (book title)  :: ψευδότιτλος {m}
half-uncle {n} (half-brother of one's parent)  :: ετεροθαλής θείος
half-yearly {adj} (semiannual) SEE: semiannual  ::
Halifax {prop} (city in England)  :: Χάλιφαξ {n}
Halifax {prop} (city of Canada)  :: Χάλιφαξ {n}
hall {n} (building providing student accommodation)  :: φοιτητική εστία {f}
hall {n} ( corridor or a hallway.)  :: χoλ {n}
hall {n} (manor house)  :: μέγαρο {n}
hall {n} (meeting room)  :: αίθουσα {f}
hallelujah {interj} (exclamation to praise God)  :: αλληλούια
hallelujah {interj} (general exclamation of gratitude)  :: αλληλούια
hall of fame {n} (collection of memorabilia relating to a specific field which honors among other things people of great importance to that field)  :: αίθουσα της φήμης
Halloween {n} (31st of October)  :: παραμονή των Αγίων Πάντων
hallows {n} (plural of hallow) SEE: hallow  ::
hallucination {n} (act of hallucinating)  :: παραίσθηση {f}
hallucination {n} (sensory perception of something that does not exist)  :: παραίσθηση {f}
hallux {n} (big toe) SEE: big toe  ::
halo {n} (atmospheric phenomenon)  :: άλως {f}
halo {n} (luminous disc around the heads of saints)  :: φωτοστέφανο {n}
halogen {n} (any element of group 7)  :: αλογόνο {n}
halter {n} (animal's headgear)  :: καπίστρι {n}
halva {n} (confection)  :: χαλβάς {m}
ham {n} (actor with an exaggerating style)  :: άσχετος {c}
ham {n} (back of the thigh)  :: [of an animal] ιγνύς {f}
ham {n} (ham radio operator)  :: ραδιοερασιτέχνης {m} {f}
ham {n} (thigh of a hog cured for food)  :: χοιρομέρι {n}
hamartia {n} (sin) SEE: sin  ::
Hamburg {prop} (city)  :: Αμβούργο
Hamburg {prop} (state)  :: Αμβούργο
hamburger {n} (ground beef)  :: κιμάς {m}
hamburger {n} (sandwich)  :: χάμπουργκερ {n}
Hamilcar {prop} (given name)  :: Αμίλκας
hamlet {n} (small village)  :: χωριουδάκι {n}
Hamlet {prop} (the main character of the play Hamlet)  :: Άμλετ {m}
hammam {n} (Turkish bath) SEE: Turkish bath  ::
hammer {n} (malleus (see also malleus))  :: σφύρα {f}
hammer {n} (part of a firearm)  :: επικρουστήρας {n}, [colloquial] λύκος {m}, [colloquial] κόκορας {m}
hammer {n} (piano part)  :: πλήκτρο {n}
hammer {n} (tool)  :: σφυρί {n}; Griko: martèddhi {n}
hammer and sickle {n} (symbol of communism)  :: σφυροδρέπανο
ham radio {n} (ham radio) SEE: amateur radio  ::
hamster {n} (small, short-tailed European rodent)  :: χάμστερ {n}
hamstring {n} (biceps femoris) SEE: biceps femoris  ::
hand {n} (handwriting; style of penmanship)  :: γραφή {f}, γράψιμο {n}, γραφικός χαρακτήρας {m}
hand {n} (part of the fore limb)  :: χέρι {n}
hand {n} (pointer of an analogue/analog clock)  :: δείκτης {m}
hand {n} (power of performance; means of execution; ability; skill; dexterity)  :: δεξιοτέχνης {m}
hand {n} (servant, laborer, workman, trained for special duty; a performer)  :: χειρώνακτας {m}, εργάτης {m}, εργάτρια {f}
hand {n} (set of cards held by a player in a card game)  :: χαρτωσιά {f}
hand {n} (side; part; direction, either right or left)  :: πλευρά {f}
hand {n} (that which is, or may be, held in a hand at once)  :: χεριά {f}
hand {v} (to give, pass or transmit with the hand)  :: δίνω
handball {n} (team sport)  :: χειροσφαίριση {f}
handbook {n} (a book of reference)  :: εγχειρίδιο {n}
handbrake {n} (hand-operated brake in a car)  :: χειρόφρενο {n}
handcar {n} (a light railroad car propelled by a hand-operated pumping mechanism) SEE: draisine  ::
handcuff {n} (ring of a locking fetter for the hand)  :: χειροπέδα {f}, [pair] χειροπέδες {f-p}
handed {adj} (with hands joined) SEE: hand in hand  ::
handful {n} (amount held in hand)  :: χούφτα {f}
handful {n} (small quantity)  :: χούφτα {f}
hand grenade {n} (explosive device)  :: χειροβομβίδα {f}
handgun {n} (small, hand-held gun)  :: πιστόλι {n}, [revolver] περίστροφο {n}
handicraft {n} (handicraftsman)  :: χειροτέχνης {m}
handicraft {n} (trade requiring skill of hand)  :: χειροτεχνία {f}
hand in {v} (to give to a responsible person)  :: καταθέτω
handkerchief {n} (cloth for wiping the face, eyes, nose or hands)  :: μαντήλι {n}
handle {n} (nickname)  :: παρανόμι {n}, ψευδώνυμο {n}
handle {n} (part of an object which is held in the hand when used or moved)  :: λαβή {f}, χειρολαβή {f}, χερούλι {n}
handlebar {n} (bar for steering)  :: τιμόνι {n}
hand log {n} (simple device for measuring the speed of a vessel) SEE: chip log  ::
hand-me-down {n} (An item that is passed along for someone else to use)  :: αποφόρι {n}
handsome {adj} (of man: attractive)  :: ωραίος
handstand {n} (a movement or position in which a person is upside down)  :: κατακόρυφος {f}
handwriting {n} (act or process of writing with the hand)  :: γραφή {f}
handwriting {n} (characteristic writing of a particular person)  :: γραφή {f}, γράψιμο {n}, γραφικός χαρακτήρας {m}
handwriting {n} (text written by hand)  :: γραπτό {n}, γραφή {f}
handwritten {adj} (written with a pen or pencil)  :: χειρόγραφος
hangar {n} (a large garage-like structure where aircraft are kept)  :: υπόστεγο {n}
hang glider {n} (aircraft)  :: αιωρόπτερο {n}
hang gliding {n} (flying in a hang glider)  :: αιωροπτερισμός {m}
hanging {adj} (suspended)  :: αναρτημένος {m}, κρεμάμενος {m}, κρεμαστός {m}
hanging {n} (means of execution)  :: απαγχονισμός {m}
hanging {n} (public event at which a person is hanged)  :: απαγχονισμός {m}
hanging {n} (way in which hangings (decorations) are arranged)  :: κρεμαστά
hangman {n} (executioner)  :: δήμιος {m}
hangman {n} (game)  :: κρεμάλα {f}
hangman's noose {n} (knot)  :: βρόχος {m}, θηλιά {f}
hangnail {n} (protruding piece of nail tissue or skin near base of fingernail or toenail)  :: παρωνυχίδα {f}
hangul {n} (Hangeul) SEE: Hangeul  ::
Hangul {prop} (Korean phonetic script) SEE: hangul  ::
Hanja {prop} (Korean phonetic script) SEE: hanja  ::
Hannah {prop} (female given name)  :: Χάνα {f}
Hannibal {prop} (name)  :: Αννίβας {m}
Hanoi {prop} (capital of Vietnam)  :: Ανόι
Hanover {prop} (German city)  :: Αννόβερο
Hanse {n} (Hanseatic League) SEE: Hanseatic League  ::
Hansen's disease {n} (leprosy)  :: νόσος του Χάνσεν {f}, λέπρα {f}
Hanzi {n} (Chinese character) SEE: Chinese character  ::
Haora {prop} (Howrah) SEE: Howrah  ::
hapax {n} (hapax legomenon) SEE: hapax legomenon  ::
hapax legomenon {n} (word occurring only once)  :: άπαξ λεγόμενο {n}
haplogroup {n} (group of haplotypes)  :: απλοομάδα {f}
haploid {adj} (having a single set of unpaired chromosomes)  :: απλοειδής {m}
haploid {n} (haploid cell)  :: απλοειδές {n}
haply {adv} (perhaps) SEE: perhaps  ::
happen {v} (to occur)  :: συμβαίνω, τυχαίνω, λαχαίνω, τυγχάνω, διαδραματίζομαι, σημειώνομαι
happen on {v} (happen on) SEE: chance upon  ::
happily ever after {adv} (happily until one's death)  :: κι έζησαν αυτοί καλά κι εμείς καλύτερα
happiness {n} (agreeable feeling)  :: ευτυχία {f}, χαρά {f}
happiness {n} (emotion of being happy)  :: ευτυχία {f}
happiness {n} (good luck)  :: ευημερία {f}, προκοπή {f}, ευπραγία {f}
happy {adj} (dexterous; ready; apt; felicitous)  :: ευτυχής, ευτυχισμένος
happy {adj} (enjoying peace, comfort, etc.; contented, joyous)  :: ευχαριστημένος {m}, χαρούμενος {m}
happy {adj} (fortunate)  :: ευτυχής, ευτυχισμένος
happy birthday {interj} (good wishes for a birthday)  :: χαρούμενα γενέθλια
Happy Easter {phrase} (an expression used during Easter)  :: Καλό Πάσχα, Χριστός ἀνέστη! [greeting], Ἀληθῶς ἀνέστη! [reply]
Happy Holidays {phrase} (holiday greeting)  :: καλές γιορτές
Happy New Year {phrase} (Happy New Year)  :: καλή χρονιά, ευτυχισμένος ο καινούριος χρόνος
haptic {adj} (relating to haptics)  :: απτικός {m}
haptic {adj} (relating to the sense of touch)  :: απτικός {m}
haptic interface {n} (user interface)  :: απτική διεπαφή {f}
harangue {n} (impassioned speech)  :: φιλιππικός
harangue {n} (tirade)  :: αναβαλλόμενος, εξάψαλμος
harangue {v} (to address the public)  :: δημηγορώ
harangue {v} (to give a forceful lecture)  :: κατσαδιάζω, εξαπολύω φιλιππικό, ψέλνω τον αναβαλλόμενο, ρίχνω εξάψαλμο
harassment {n} (Persistent attacks and criticism causing worry and distress)  :: παρενόχληση {f}
harbinger {n} (that which foretells the coming of something)  :: προάγγελος {m}, πρόδρομος {m}
harbinger {v} (to announce)  :: προαναγγέλλω
harbor {n} (harbour) SEE: harbour  ::
harbor {n} (harbour) SEE: harbour  ::
harbour {n} (for ships)  :: λιμάνι {n}
harbour {v} (provide refuge for)  :: φυγαδεύω, περιθάλπω, φιλοξενώ
hard {adj} (requiring a lot of effort to do or understand)  :: δύσκολος {m}
hard disk {n} (recording disk in a drive unit)  :: σκληρός δίσκος {m}
hard disk {n} (unit and all the disks within it)  :: σκληρός δίσκος {m}
hard drive {n} (device used for storing large amounts of data)  :: σκληρός δίσκος {m}
harden {v} (become hard)  :: σκληρύνω
harden {v} (become less sensitive)  :: σκληρύνω
harden {v} (make hard(er))  :: σκληρύνω
hard labor {n} (forced labor) SEE: forced labor  ::
hard maple {n} (sugar maple) SEE: sugar maple  ::
hard of hearing {adj} (having difficulty hearing)  :: βαρήκοος
hard roe {n} (roe) SEE: roe  ::
hard shoulder {n} (verge to the side of a highway)  :: ΛΕΑ {f}
hardware {n} (Electronic equipment)  :: ηλεκτρονικός εξοπλισμός {m}
hardware {n} (Firearm)  :: βαρύς στρατιωτικός εξοπλισμός {m}
hardware {n} (Fixtures, equipment, tools and devices used for general purpose construction and repair of a structure or object)  :: δομικά υλικά {n-p}
hardware {n} (Metal implements)  :: σιδηρικά {n-p}, είδη κιγκαλερίας {n-p}
hardware {n} (The part of a computer that is fixed and cannot be altered without replacement or physical modification)  :: υλισμικό {n}
hardware store {n} (merchant)  :: σιδηροπωλείο {n}
hard-working {adj} (tending to work with ardour) SEE: hardworking  ::
hare {n} (animal)  :: λαγός {m}
harem {n} (the private part of an Arab household)  :: χαρέμι {n}
haricot {n} (common bean) SEE: common bean  ::
harlot {n} (a female prostitute)  :: καριόλα {f}
harm {n} (injury; hurt; damage; detriment; misfortune)  :: βλάβη {f}
harm {v} (cause damage)  :: βλάπτω
harmonica {n} (wind instrument)  :: φυσαρμόνικα {f}
harmony {n} (agreement or accord)  :: αρμονία {f}, αρμονικότητα
harmony {n} (music: the academic study of chords)  :: αρμονία {f}
harmony {n} (music: two or more notes played simultaneously to produce a chord)  :: αρμονία {f}, συγχορδία {f}
harmony {n} (pleasing combination of elements, or arrangement of sounds)  :: αρμονία {f}
harp {n} (musical instrument)  :: άρπα {f}
harpoon {n} (spearlike weapon)  :: καμάκι {n}
harpsichord {n} (musical instrument)  :: τσέμπαλο {n}
harpsichordist {n} (one who plays the harpsichord)  :: αρπιχορδιστής {m}
harpy {n} (fabulous winged monster with the face of a woman)  :: άρπυια {f}
harquebus {n} (obsolete matchlock firearm)  :: αρκεβούζιο
Harris {prop} (English surname)  :: Χάρις
harrow {n} (device)  :: σβάρνα {f}
Harry {prop} (male given name)  :: Χάρι {m}
harsh {adj}  :: σκληρός
Harvard {prop} (name)  :: Χάρβαρντ
harvest {n} (autumn, fall) SEE: autumn  ::
harvest {n} (process of gathering the ripened crop)  :: συγκομιδή {f}, θερισμός {m}, τρύγος {m}
harvest {n} (product or result of any exertion)  :: καρπός {m}
harvest {n} (season of gathering the ripened crop)  :: θέρος {m}
harvest {n} (yield of harvesting)  :: συγκομιδή {f}, σοδειά {f}
harvest {v} (to be occupied bringing in a harvest)  :: θερίζω, τρυγώ
harvest {v} (to bring in a harvest; reap)  :: θερίζω, τρυγώ
harvest {v} (to win, achieve a gain)  :: αποκομίζω
Hasdrubal {prop} (given name)  :: Ασδρούβας
Hashemite Kingdom of Jordan {prop} (Hashemite Kingdom of Jordan)  :: Χασεμιτικό Βασίλειο της Ιορδανίας
hashish {n} (dried leaves of the Indian hemp plant)  :: χασίσι
hashish {n} (marijuana generally) SEE: cannabis  ::
hat {n} (a head covering)  :: καπέλο {n}, πίλος {m}
hatch {n} (trapdoor) SEE: trapdoor  ::
hatch {v} (to shade an area) SEE: crosshatch  ::
hate {n} (hatred) SEE: hatred  ::
hate {v} (to dislike intensely)  :: μισώ, απεχθάνομαι
hatmaker {n} (someone who makes hats) SEE: hatter  ::
hat-rack {n} (hat rack) SEE: hat rack  ::
hatrack {n} (hat rack) SEE: hat rack  ::
hatred {n} (strong aversion)  :: μίσος {n}, έχθρα {f}, απέχθεια {f}
hat stand {n} (hatstand) SEE: hatstand  ::
hatstand {n} (coat stand) SEE: coat stand  ::
hat-stand {n} (hatstand) SEE: hatstand  ::
hat trick {n} (three achievements in a single game or similar)  :: χατ τρικ {n}
haughty {adj} (disdainful, supercilious; in demeanour conveying the assumption of superiority)  :: υπεροπτικός
haunt {n} (ghost) SEE: ghost  ::
haunt {n} (place at which one is regularly found)  :: στέκι {n}
haunt {v} (to inhabit, or visit frequently)  :: στοιχειώνω
haunt {v} (to make uneasy)  :: στοιχειώνω
Hausa {n} (people)  :: Χάουσα
Havana {prop} (capital)  :: Αβάνα {f}
Havana {prop} (cigar)  :: πούρα Αβάνας
have {v} (auxiliary used in forming the perfect and the past perfect tenses)  :: έχω
have {v} (to possess)  :: έχω
have a look {v} (examine, observe) SEE: take a look  ::
have a nice day {phrase} (goodbye)  :: καλή σου μέρα
have eyes bigger than one's belly {v} (have eyes bigger than one's stomach) SEE: have eyes bigger than one's stomach  ::
have fun {interj} (wish someone a good time)  :: καλή διασκέδαση {f}
have fun {v} (enjoy oneself)  :: διασκεδάζω
haven {n} (harbour)  :: λιμάνι {n}
haven {n} (refuge)  :: καταφύγιο {n}
have one's cake and eat it too {v} (to seek to have two things which are mutually incompatible)  :: [literally "to want the pie whole and the dog full"] και η πίτα ολόκληρη και ο σκύλος χορτάτος
have sex {v} (take part in a sexual act)  :: κάνω σεξ, συνουσιάζομαι, συνευρίσκομαι
having said that {conj} (that said) SEE: that said  ::
Hawaii {prop} (state of the United States)  :: Χαβάη {f}
Hawaiian {adj} (of or having to do with the Hawaiian race, culture, or language)  :: χαβανέζικος
Hawaiian {n} (a descendant of the peoples inhabiting the Hawaiian Islands prior to European contact)  :: Χαβανέζος {m}, Χαβανέζα {f}
hawk {n} (predatory bird)  :: γεράκι {n}
hawker {n} (falconer) SEE: falconer  ::
hawker {n} (peddler) SEE: peddler  ::
hawkmoth {n} (hawk moth) SEE: hawk moth  ::
hay {n} (grass cut and dried for use as animal fodder)  :: άχυρο {n}, σανός {m}
haya {n} (beech) SEE: beech  ::
haya {n} (Mexican beech) SEE: Mexican beech  ::
hazard {n} (chance) SEE: chance  ::
hazard {n} (obstacle)  :: εμπόδιο {n}
hazard {n} (peril)  :: κίνδυνος {m}, ρίσκο {n}
hazard {n} (the chance of suffering harm)  :: τύχη {f}
hazard {v} (to chance; to take a risk)  :: τολμώ, διακινδυνεύω
hazel {n} (hazelnut) SEE: hazelnut  ::
hazel {n} (tree / shrub)  :: φουντουκιά {f}
hazelnut {n} (fruit)  :: φουντούκι {n}
hazelnut {n} (shrub) SEE: hazel  ::
he {pron} (personal pronoun "he")  :: αυτός {m}
head {adj} (of, relating to, or intended for the head)  :: κεφαλικός
head {n} (headmaster, headmistress)  :: διευθυντής {m}, διευθύντρια {f}
head {n} (leader or chief)  :: κεφαλή {f}, κεφάλι {n}, αρχηγός {m}
head {n} (mental aptitude or skill)  :: κεφάλι {n}, μυαλό {n}
head {n} (mental or emotional control)  :: αυτοκυριαρχία {f}
head {n} (part of the body)  :: κεφάλι {n}
head {n} (topmost or leading part)  :: κεφαλή {f}, κεφάλι {n}
headache {n} (nuisance or unpleasant problem)  :: πονοκέφαλος {m}, μπελάς {m}, βάσανο {n}
headache {n} (pain or ache in the head)  :: πονοκέφαλος {m}
headbutt {n} (sharp blow)  :: κουτουλιά {f}, κεφαλιά {f}
headbutt {v} (to deliver a sharp blow)  :: κουτουλώ
head cheese {n} (terrine) SEE: brawn  ::
headdress {n} (a hairdo) SEE: hairdo  ::
header {n} (headlong fall or jump)  :: κουτουλιά {f}, κεφαλιά {f}
header {n} (horizontal structural or finish piece over an opening)  :: κεφαλάρι {n}, ανώφλι {n}
header {n} (soccer: act of hitting the ball with the head)  :: κεφαλιά {f}
header {n} (text used to mark off a quantity of text)  :: κεφαλίδα {f}
header {n} (upper portion of a page layout)  :: κεφαλίδα {f}, κεφαλάρι {n}
headhunter {n} (recruiter)  :: κυνηγός κεφαλών {m}
headhunter {n} (savage)  :: κρανιοθήρας {m}, κυνηγός κεφαλών {m}
heading {n} (direction)  :: πορεία {f}
heading {n} (title)  :: επικεφαλίδα {f}, τίτλος {m}
headlight {n} (bright light in front of vehicle)  :: προβολέας {m}
headlongs {adv} (headlong) SEE: headlong  ::
headmaster {n} (the most senior master in a school (male))  :: διευθυντής {m}
head-on {n} (collision from the front) SEE: head-on collision  ::
headphone {n} (listening device)  :: ακουστικό {n}, ακουστικά {n-p}
headpiece {n} (something covering the head) SEE: headgear  ::
headquarters {n} (center of organisation's activity)  :: έδρα {f}
headquarters {n} (the military installation)  :: αρχηγείο {n}, επιτελείο {n}
headscarf {n} (piece of material worn over the head)  :: μαντήλα {f}
head-shrinker {n} (slang: psychotherapist) SEE: shrink  ::
heads or tails {n} (heads or tails)  :: κορώνα ή γράμματα
headstall {n} (part of the bridle that fits over the horse's head)  :: καπίστρι {n}
headstone {n} (grave marker)  :: ταφόπετρα {f}
head tax {n} (tax determined as uniform amount per individual) SEE: poll tax  ::
head to toe {adv} (entirely; completely; over one's full body)  :: πατόκορφα
headwear {n} (headgear) SEE: headgear  ::
heal {v} (become better)  :: αναρρώνω
heal {v} (make better)  :: θεραπεύω
health {n} (state of being free of physical or psychological disease, illness, or malfunction)  :: υγεία {f}
healthful {adj} (beneficial to health)  :: υγιεινός {m}
healthy {adj} (conducive to health)  :: υγιεινός {m}
healthy {adj} (enjoying health and vigor of body, mind, or spirit: well)  :: υγιής {m}, γερός {m}, ακμαίος {m}, εύρωστος {m}
healthy {adj} (evincing health)  :: γερός {m}
healthy {adj} (significant, hefty)  :: ικανός {m}, δέων {m}
heap {n} (pile)  :: στοίβα {f}
heap {n} (type of data structure)  :: σωρός {f}
heap {v} (to form or round into a heap)  :: στοιβάζω
heap {v} (to pile in a heap)  :: στοιβάζω
hear {v} (to perceive with the ear)  :: ακούω
hearing {n} (legal procedure done before a judge)  :: ακρόαση {f}
hearing {n} (proceeding at which discussions are heard)  :: ακρόαση {f}
hearing {n} (sense used to perceive sound)  :: ακοή {f}
hear on the grapevine {v} (to hear rumors) SEE: hear through the grapevine  ::
hearse {n} (vehicle for transporting dead)  :: νεκροφόρα {f}
heart {n} (an organ)  :: καρδιά {f}
heart {n} (a shape or symbol)  :: καρδιά {f}
heart {n} (a suit of cards)  :: κούπα {f}
heart {n} (centre or core)  :: καρδιά {f}
heart {n} (emotions or kindness)  :: καρδιά {f}, ψυχή {f}
heart attack {n} (acute myocardial infarction)  :: έμφραγμα {n}
heartbreaker {n} (person who causes sorrow)  :: [regarding love affairs] καρδιοκατακτητής {m}
heart-breaking {adj} (that causes extreme sorrow or grief)  :: σπαραξικάρδιος
hearth {n} (Floor of fireplace)  :: τζάκι {n}
heartless {adj} (without feeling)  :: άκαρδος
heartlessly {adv} (in a heartless manner)  :: άκαρδα
heart-rending {adj} (heart-rending) SEE: heartrending  ::
hearts {n} (plural of "heart") SEE: heart  ::
heat {n} (preliminary race, used to determine the participants in a final race)  :: προκριματικός αγώνας {m}
heat {n} ( thermal energy)  :: θερμότητα {f}
heat capacity {n} (the capability of a substance to absorb heat energy)  :: θερμοχωρητικότητα {f}
heat exchanger {n} (device for transferring heat)  :: εναλλάκτης θερμότητας {m}
heath {n} (small everygreen shrub)  :: ρείκι {n}
heath {n} (uncultivated land with sandy soil)  :: θαμνότοπος {m}, ξερότοπος {m}
heathen {adj} (Heathen) SEE: Heathen  ::
heathen {n} (Heathen) SEE: Heathen  ::
heathen {n} (person who does not follow an Abrahamic religion)  :: ειδωλολάτρης {m}
heathen {n} (uncultured or uncivilized person)  :: ακαλλιέργητος
Heathen {n} (adherent of the Germanic neo-pagan faith of Heathenry)  :: ειδωλολάτρης {m}
Heathrow {prop} (airport in England)  :: Χίθροου
heat sink {n}  :: ψύκτρα {f}
heatstroke {n} (severe hyperthermia)  :: θερμοπληξία {f}
heat wave {n} (heat wave) SEE: heatwave  ::
heatwave {n} (period of very hot weather)  :: καύσωνας {m}
heaven {n} (blissful place or experience)  :: παράδεισος {m}
heaven {n} (paradise)  :: παράδεισος {m}, ουράνια {n-p}
heaven {n} (sky)  :: ουρανός {m}, ουράνια {n-p}
heavenly body {n} (natural celestial body)  :: ουράνιο σώμα {n}
heavens {n} (the sky)  :: ουρανός {m}
heavy {adj} (having great weight)  :: βαρύς {m}
heavy {adj} (serious)  :: σοβαρός
heavy hydrogen {n} (deuterium) SEE: deuterium  ::
hebdomadal {adj} (occurring once a week) SEE: weekly  ::
Hebe {prop} (goddess of youth)  :: Ήβη {f}
hebephrenia {n} (form of schizophrenia)  :: ηβηφρένεια {f}
Hebraism {n}  :: εβραϊσμός
Hebraist {n} (a scholar who specializes in the study of the Hebrew language)  :: εβραϊστής
Hebrew {adj} (pertaining to the language)  :: εβραϊκός
Hebrew {adj} (pertaining to the people)  :: εβραϊκός
Hebrew {n} (person)  :: Εβραίος {m}, Εβραία {f}
Hebrew {prop} (language)  :: εβραϊκά {n-p}
Hebron {prop} (City)  :: Χεβρώνα {f}
hectare {n} (unit of surface area)  :: εκτάριο {n}
hecto- {prefix} (hundred)  :: εκατο-
hectometer {n} (hectometre) SEE: hectometre  ::
hectometre {n} (the length of 100 metres)  :: εκατόμετρο {n}
Hector {prop} (male given name)  :: Έκτoρας {m}
Hector {prop} (the Trojan hero)  :: Έκτoρας {m}
Hecuba {prop} (the wife of King Priam)  :: Εκάβη
hedge garlic {n} (Alliaria petiolata) SEE: garlic mustard  ::
hedgehog {n} (animal)  :: σκαντζόχοιρος {m}
hedgehog {n} (obstacle)  :: εχίνος {m}
heedless {adj} (unaware, without noticing)  :: αδιάφορος {m}
heel {n} ((anatomy) part of the foot)  :: φτέρνα {f}
heel {n} (part of shoe)  :: τακούνι {n}
heel bone {n} (calcaneus) SEE: calcaneus  ::
Hegel {prop} (surname)  :: Χέγκελ
he-goat {n} (billy goat) SEE: billy goat  ::
heifer {n} (young cow)  :: δαμαλίς {f}, αγελαδίτσα {f}
height {n} (distance from bottom to top)  :: ύψος {n}
height {n} (height of a standing person or animal)  :: ύψος {n}
height {n} (highest point)  :: κορυφή {f}
Heilongjiang {prop} (Amur) SEE: Amur  ::
Heine {prop} (surname of German-speakers)  :: Χάινε
heir {n} (one who inherits, or has been designated to inherit, a hereditary title or office)  :: κληρονόμος {m} {f}
heir {n} (one who inherits, or is designated to inherit, the property of another)  :: κληρονόμος {m} {f}
heir {n} (successor in a role)  :: διάδοχος {m} {f}
heir apparent {n} (someone who will definitely inherit)  :: φυσικός κληρονόμος {m} {f}
heirloom {n} (valued possession passed down through the generations)  :: κειμήλιο {n}
heir presumptive {n} (one who inherits if no better choice is born)  :: επίδοξος κληρονόμος {m}, πιθανός κληρονόμος {m}
Heisenberg uncertainty principle {n} (physical principle)  :: αρχή της αβεβαιότητας του Χάιζενμπεργκ {f}
Helen {prop} (female given name)  :: Ελένη {f}
Helen {prop} ((Greek mythology) the daughter of Zeus and Leda)  :: Ελένη
Helenus {prop} (the son of King Priam)  :: Έλενος
Helga {prop} (female given name)  :: Όλγα {f}
helical {adj} (in the shape of a helix)  :: ελικοειδής, ελικοειδές, σπειροειδής
heliciculture {n} (snail farming)  :: σαλιγκαροτροφία
helicopter {n} (aircraft)  :: ελικόπτερο {n}
heliocentricism {n} (heliocentrism) SEE: heliocentrism  ::
heliotherapy {n} (therapy)  :: ηλιοθεραπεία {f}
heliotrope {n} (plant)  :: ηλιοτρόπιο {n}
helium {n} (chemical element)  :: ήλιο {n}
helix {n} (in architecture)  :: έλικα {f}
helix {n} (of the ear)  :: έλικα {f}
hell {n} (place of suffering in life)  :: κόλαση {f}
hell {prop} (where sinners go)  :: Κόλαση {f}
Helladic {adj} (of or related to the Hellas civilisation)  :: ελλαδικός
Hellas {prop} (Greek name for Greece)  :: Ελλάς
hellebore {n} (plant)  :: ελλέβορος {m}
Hellene {n} (a Greek)  :: Έλληνας {m}, Ελληνίδα {f}
Hellenic {adj} (of or relating to Hellas or the Hellenes)  :: ελληνικός {m}
Hellenic {adj} (of or relating to the ancient Greek culture and civilization)  :: ελληνικός {m}
Hellenic Republic {prop} (official name of Greece)  :: Ελληνική Δημοκρατία {f}
Hellenism {n} (characteristics of ancient Greek culture)  :: ελληνισμός
Hellenism {n} (culture and civilization of the Hellenistic period)  :: ελληνισμός
Hellenism {n} (national character or culture of Greece)  :: ελληνισμός
Hellenist {n} (person who adopted the Greek culture during the Hellenistic period)  :: ελληνιστής {m}
Hellenist {n} (specialist in the study of Greek culture or history)  :: ελληνιστής {m}
Hellenistic {adj} (of or relating to a Hellenist)  :: ελληνιστικός
Hellenistic {adj} (of or relating to a period of Greek history)  :: ελληνιστικός
Hellespont {prop} (strait connecting the Sea of Marmara with the Aegean Sea)  :: Ελλήσποντος {m}
hello {interj} (greeting)  :: γεια, γεια σου {s}, γεια σας {p}, χαίρετε
hello {interj} (when answering the telephone)  :: εμπρός
Hello World {n} (Hello World)  :: Καλημέρα κόσμε
hellspawn {n} (fiend) SEE: fiend  ::
hellspawn {n} (monster) SEE: monster  ::
helmet {n} (protective head covering)  :: κράνος {n}
helot {n} (serf, slave) SEE: slave  ::
help {n} (action given to provide assistance)  :: βοήθεια {f}
help {v} (transitive: provide assistance to (someone or something))  :: βοηθάω, συντρέχω
helper {n} (one who helps)  :: βοηθός {c}
helping verb {n} (auxiliary verb) SEE: auxiliary verb  ::
helpless {adj} (uncontrollable) SEE: uncontrollable  ::
Helsinki {prop} (the capital city of Finland)  :: Ελσίνκι {n}
hem {n} (border of an article of clothing doubled back and stitched together)  :: στρίφωμα {n}
hematemesis {n} (vomiting with blood)  :: αιματέμεση
hematologist {n} (haematologist) SEE: haematologist  ::
hematology {n} (study of blood and related organs) SEE: haematology  ::
hematoma {n} (swelling of blood from broken vessel)  :: αιμάτωμα {n}
hematopoietic {adj} (haematopoietic) SEE: haematopoietic  ::
hemi- {prefix} (half)  :: ημι-
hemiplegia {n} (total or partial inability to move one side of the body)  :: ημιπληγία {f}
hemisphere {n} (any half-sphere)  :: ημισφαίριο
hemisphere {n} (half of the Earth)  :: ημισφαίριο {m}
hemisphere {n} (lobe of cerebrum) SEE: cerebral hemisphere  ::
hemlock {n} (poisonous plant of genus Cicuta) SEE: cowbane  ::
hemlock {n} (poisonous plant of genus Conium)  :: κώνειο {n}
hemoglobin {n} (the iron-containing substance in red blood cells that transports oxygen)  :: αιμοσφαιρίνη {f}
hemolysis {n} (destruction of red blood cell)  :: αιμόλυση {f}, αιμολυσία {f}
hemoperfusion {n} (procedure in which drugs or toxins are removed from a patient's blood)  :: αιμοδιήθηση {f}
hemorrhage {n} (haemorrhage) SEE: haemorrhage  ::
hemorrhoids {n} (haemorrhoids) SEE: haemorrhoids  ::
hemostasis {n} (keeping blood inside a damaged vessel)  :: αιμόσταση {f}, αιμοστασία {f}
hemp {n} (Cannabis sativa)  :: κάνναβη {f}
hen {n} (female bird (i.e. chicken))  :: κότα {f}
hen {n} (female bird)  :: πουλάδα {f}
hen {n} (slang: woman)  :: κότα {f} [pejorative]
henbane {n} (Hyoscyamus niger)  :: δαιμοναριά {f}
henceforth {adv} (from now on)  :: εφεξής
henchman {n} (a loyal and trusted follower or subordinate)  :: μπράβος {m}
hendecagon {n} (undecagon) SEE: undecagon  ::
henhouse {n} (house for chickens to live in)  :: κοτέτσι {n}, ορνιθώνας {m}
henna {n} (dye)  :: χένα {f}
henna {n} (shrub)  :: χένα {f}
hen party {n} (bachelorette party) SEE: bachelorette party  ::
Henriette {prop} (female given name) SEE: Henrietta  ::
Henry {prop} (given name)  :: Ερρίκος {m}
hepatic {adj} (relating to liver)  :: ηπατικός
hepatic {n} (liverwort) SEE: liverwort  ::
hepatitis {n} (liver inflammation)  :: ηπατίτιδα {f}
hepatocarcinoma {n} (cancer of the liver) SEE: hepatoma  ::
Hephaestus {prop} (Greek god)  :: Ήφαιστος {m}
her {determiner} (belonging to)  :: της {f}
Hera {prop} (queen of the gods, wife of Zeus)  :: Ήρα {f}
Heracles {prop} (the son of Zeus, see also: Hercules)  :: Ηρακλής {m}
Heraclitus {prop} (given name)  :: Ηράκλειτος {m}
Heraclius {prop} (given name)  :: Ηράκλειος
herald {n} (a harbinger giving signs of things to come)  :: πρόδρομος {m}, προάγγελος {m}
herald {n} (a messenger, especially one bringing important news)  :: κήρυκας {m}, αγγελιοφόρος {m} {f}
herald {n} (an official whose speciality is heraldry)  :: οικοσημολόγος {m} {f}
herald {v} (announce)  :: προαναγγέλλω
herb {n} (plant used in medicine)  :: βότανο {n}
herb {n} (plant used to flavour food)  :: μυρωδικό {n}
herb {n} (slang: marijuana)  :: χόρτο {n}
herbaceous {adj} (botany: not woody)  :: ποώδης {m}, χορτώδης {m}
herbalism {n} ((obsolete) botany) SEE: botany  ::
herbicide {n} (substance used to kill plants)  :: ζιζανιοκτόνο {n}
herbivore {n} (plant-eating organism)  :: φυτοφάγος {m}
Herculean {adj} (of extraordinary might, power, size, etc.)  :: ηράκλειος
Hercules {prop} (constellation)  :: Ηρακλής {m}
herd {n} (any collection of animals gathered or travelling in a company)  :: [domestic:] κοπάδι {n}, [wild:] αγέλη {f}
here {adv} (in, on, or at this place)  :: εδώ
here {adv} (to this place)  :: εδώ
hereafter {adv} (from now on) SEE: from now on  ::
here and there {adv} (from time to time) SEE: from time to time  ::
hereditary {adj} (of a disease or trait: passed in the genes)  :: κληρονομικός {m}
hereditary {adj} (of a person: holding a hereditary title or rank)  :: κληρονομικός {m}
hereditary {adj} (of a title, honor or right: granted to somebody's descendant after that person's death)  :: κληρονομικός {m}, προγονικός {m}
hereditary {adj} (which is passed on as inheritance)  :: κληρονομικός {m}
heredity {n} (hereditary transmission)  :: κληρονομικότητα {f}
here lies {phrase} (epitaph)  :: ενθάδαι κείται
heresy {n} (a controversial opinion)  :: αίρεση {f}
heresy {n} (dissension from religious dogma)  :: αίρεση {f}
heretic {adj} (heretical) SEE: heretical  ::
heretic {adj} (of or pertaining to heresy or heretics)  :: αιρετικός {m}
heretic {n} (someone who believes contrary to fundamentals)  :: αιρετικός {m}
heretical {adj} (contrary to mainstream or accepted opinion)  :: αιρετικός {m}
heretical {adj} (of or pertaining to heresy or heretics)  :: αιρετικός {m}
hereto {adv} (so far) SEE: so far  ::
here you are {phrase} (said when you hand something over)  :: ορίστε
Her Majesty {pron} (a title of respect when referring to a queen)  :: Αυτής Μεγαλειότης
hermaphroditic {adj} (biology: possessing the reproductive organs of both sexes)  :: ερμαφρόδιτος {m}
hermaphroditic {adj} (of or pertaining to hermaphrodism)  :: ερμαφρόδιτος {m}
Hermaphroditus {prop} (Greek god)  :: Ερμαφρόδιτος {m}
Hermes {prop} (The Greek god Hermes)  :: Ερμής {m}
hermetic {adj} (hermetically sealed)  :: ερμητικός {m}, στεγανός {m}
hermetic {adj} (isolated)  :: ερμητικός {m}
hermetic {adj} (pertaining to alchemy)  :: ερμητικός {m}
hermetic {adj} (pertaining to Hermes Trismegistus)  :: ερμητικός {m}
hermetically {adv} (hermetically)  :: ερμητικά
Hermione {prop} (Daughter of Helen and Menelaus, wife of Orestes)  :: Ερμιόνη
hermit {n} (A recluse; someone who lives alone and shuns human companionship)  :: ερημίτης {m}
hermit {n} (A religious recluse; someone who lives alone for religious reasons; an eremite)  :: ερημίτης {m}
hermit crab {n} (crab)  :: πάγουρος {m}
hermitic {adj} (of or pertaining to hermits) SEE: eremitic  ::
hermitical {adj} (of or pertaining to hermits) SEE: eremitic  ::
hernia {n} (part of the body protruding abnormally through a tear or opening in an adjacent part)  :: κήλη {f}
hero {n} (main protagonist)  :: ήρωας {m}, ηρωίδα {f}
hero {n} (person of great bravery)  :: ήρωας {m}, ηρωίδα {f}
hero {n} (role model)  :: πρότυπο {n}, ήρωας {m}
Herod {prop} (king)  :: Ηρώδης {m}
Herodotus {prop} (ancient historian)  :: Ηρόδοτος
heroin {n} (powerful and addictive drug)  :: ηρωίνη {f}
heroine {n} (female hero)  :: ηρωίδα {f}
heroism {n} (the qualities characteristic of a hero, the display of them)  :: ηρωισμός {m}
heron {n} (bird)  :: ερωδιός {m}, αρδέα {f}, τσικνιάς {m}
Herostratus {prop} (ancient arsonist)  :: Ηρόστρατος
herpes {n} (viral disease)  :: έρπης {m}
herpetology {n} (the branch of biology dealing with reptiles)  :: ερπετολογία {f}
herring {n} (fish in Clupea)  :: ρέγγα {f}, ρέγκα {f}
hertz {n} (the derived unit of frequency)  :: χερτζ {n}
Hesiod {prop} (Greek poet)  :: Ησίοδος
hesitant {adj} (tending to hesitate)  :: διστακτικός {m}
hesitation {n} (act of hesitating)  :: δισταγμός {m}
Hesperides {prop} (a group of nymphs)  :: Εσπερίδες {p}
Hesse {prop} (state)  :: Εσσή
Hestia {prop} (Greek goddess)  :: Εστία {f}
he's unconscious {phrase} (he's unconscious)  :: είναι αναίσθητος
hetero- {prefix} (other)  :: ετερο-
heterogeneity {n} (diversity) SEE: diversity  ::
heterogenous {adj} (heterogeneous) SEE: heterogeneous  ::
heteronym {n} (word having the same spelling but different pronunciation)  :: ετερώνυμο {n}
heterosexism {n} (Discrimination in favor of heterosexuals)  :: ετεροσεξισμός
heuristic {n} (heuristic method, heuristics)  :: εφευρίσκω
heuristics {n} (heuristic) SEE: heuristic  ::
he who laughs last laughs hardest {proverb} (he who laughs last laughs best) SEE: he who laughs last laughs best  ::
hex {n} (short for hexadecimal)  :: δεκαεξαδικό
hexadecimal {adj} (expressed in hexadecimal)  :: δεκαεξαδικός {m}
hexadecimal {n} (number system with base 16)  :: δεκαεξαδικό {n}
hexagon {n} (A polygon with six sides and six angles)  :: εξάγωνο {m}
hexanoic acid {n} (caproic acid) SEE: caproic acid  ::
hexapod {n} (insect) SEE: insect  ::
hex key {n} (hex head wrench) SEE: hex head wrench  ::
hi {interj} (friendly, informal greeting)  :: γεια
hiatus {n} (interruption, break or pause)  :: παύση {f}
hibernation {n} (state of inactivity during winter)  :: χειμερία νάρκη {f}
hiccup {n} (spasm of the diaphragm)  :: λόξιγκας {m}
hick {n} (country yokel or hillbilly)  :: χωριάτης {m}, [regional] βλάχος {m}
hick {v} (hiccup) SEE: hiccup  ::
hide {v} ((transitive))  :: κρύβω
hide and seek {n} (game)  :: κρυφτό {n}
hideout {n} (A place to hide)  :: κρυσφήγετο {n}, κρυψώνας {m}, λημέρι {n}
hierarchical {adj} (Classified or arranged into successive ranks or grades)  :: ιεραρχικός {m}
hierarchical {adj} (Of or pertaining to an ecclesiastic or priestly order)  :: ιεραρχικός {m}
hierarchical {adj} (Pertaining to a hierarchy)  :: ιεραρχικός {m}
hierarchy {n} (body of authoritative officials organised by rank)  :: ιεραρχία {f}
hierarchy {n} (class of objects)  :: ιεραρχία {f}
hieromonk {n} (monk of the Eastern Church who is also a priest)  :: ιερομόναχος {m}
Higgs particle {n} (Higgs boson) SEE: Higgs boson  ::
high {adj} (slang: stoned)  :: μαστουρωμένος {m}
high {adj} (tall, lofty)  :: ψηλός {m}
high {n} (anticyclone) SEE: anticyclone  ::
high altar {n} (main altar in a church)  :: Αγιά Τράπεζα {f}
high bar {n} (horizontal bar) SEE: horizontal bar  ::
high court {n} (supreme court) SEE: supreme court  ::
high fidelity {n} (electronic system)  :: υψηλή πιστότητα {f}
Highlander {n} (highlander) SEE: highlander  ::
high-level {adj} (of or pertaining to a person of high rank) SEE: high-ranking  ::
highlighter {n} (pen for highlighting)  :: υπογραμμιστής {m}
high muckamuck {n} (muckamuck) SEE: muckamuck  ::
Highness {n} (form of address)  :: υψηλότητα {f}
high-ranking {adj} (at an important, elevated, or exalted level in a hierarchy or organization; high-level)  :: υψηλόβαθμος {m}
high school {n} (secondary school)  :: γυμνάσιο {n}
high-spirited {adj} (energetic) SEE: energetic  ::
high tech {n} (high technology) SEE: high technology  ::
high tide {n} (the natural tide at its highest level)  :: πλημμυρίδα {f}
highway {n} (main public road)  :: αυτοκινητόδρομος {m}
highway robbery {n} (The asking of an excessive or exorbitant price) SEE: daylight robbery  ::
hijack {n} (instance of hijacking of a vehicle)  :: πειρατεία {f}, -πειρατεία {f}, [air piracy] αεροπειρατεία {f}
hijack {v} (to seize control of a vehicle)  :: καταλαμβάνω, απάγω
hiker {n} (One who hikes, especially frequently)  :: πεζοπόρος {m} {f}
hilarious {adj} (very funny; causing great merriment and laughter)  :: ιλαρός {m}
hill {n} (elevated location)  :: λόφος {m}, ύψωμα {n}
hill {n} (heap of earth surrounding a plant)  :: βουναλάκι {n}
hill {n} (sloping road)  :: κλίση {f}
hillock {n} (small hill)  :: λοφάκι {n}
hillside {n} (side of a hill)  :: πλαγιά
hilt {n} (grip of a sword)  :: λαβή {f}
him {pron} (he) SEE: he  ::
him {pron} (himself) SEE: himself  ::
Himachal Pradesh {prop} (Himachal Pradesh)  :: Χιμάτσαλ Πραντές
Himarë {prop} (town)  :: Χειμάρρα
hindbrain {n} (hindbrain)  :: ρομβεγκέφαλος
hinder {adj} (of or belonging to that part in the rear)  :: πισινός, οπίσθιος
hinder {v} (to delay or impede movement)  :: παρεμποδίζω
hinder {v} (to make a task difficult)  :: παρεμποδίζω
Hindi {prop} (language)  :: χίντι
Hindi-Urdu {prop} (Hindustani) SEE: Hindustani  ::
hindrance {n} (something which hinders)  :: κώλυμα {n}, εμπόδιο {n}
Hindustan {prop} (India) SEE: India  ::
hinge {n} (device for the pivoting of a door)  :: μεντεσές {m}
hinge {n} (philately: paper rectangle for affixing postage stamps) SEE: stamp hinge  ::
hinge {n} (statistics: median of upper or lower half of a batch) SEE: quartile  ::
hip {n} (joint)  :: ισχίο {n}
hip hop {n} (popular urban culture) SEE: hip-hop  ::
hippie {n} (1960s nonconformist)  :: χίππης {m}, χίππισσα {f}
hippocampus {n} (brain region)  :: ιππόκαμπος {m}
hippocampus {n} (mythological creature)  :: ιππόκαμπος {m}
hippocaust {n} (hypocaust) SEE: hypocaust  ::
Hippocrates {prop} (an Ancient Greek male given name)  :: Ιπποκράτης
hippodrome {n} (horse racing course)  :: ιπποδρόμιο {n}
hippopotamus {n} (large African mammal)  :: ιπποπόταμος {m}
hiragana {n} (Japanese syllabary)  :: χιραγκάνα
Hiroshima {prop} (a city in Honshu, Japan)  :: Χιροσίμα {f}
his {determiner} (attributive: belonging to him)  :: του {m}
his {pron} (that which belongs to him)  :: δικός του {m}, δικός της {f}, δικός τους {p}; δική του {m}, δική της {f}, δική τους {p} ; δικό του {m}, δικό της {f}, δικό τους {p}
His Imperial Majesty {pron} (His Imperial Majesty)  :: Αυτού Αυτοκρατορική Μεγαλειότητα {m} {f}
His Majesty {pron} (title of respect used when referring to a king)  :: Μεγαλειότατος {m}, Αυτού Μεγαλειότητα
His Royal Highness {pron} (royal title)  :: Αυτού Βασιλική Υψηλότητα
histamine {n} (an amine)  :: ισταμίνη {f}
histidine {n} (essential amino acid; C6H9N3O2)  :: ιστιδίνη {f}
histogram {n} (graphical display)  :: ιστόγραμμα {n}
historian {n} (writer of history)  :: ιστορικός {m} {f}
historic {adj} (historical) SEE: historical  ::
historical {adj} (pertaining to history)  :: ιστορικός
historical present tense {n} (tense)  :: ιστορικός ενεστώτας {m}
historic present tense {n} (tense) SEE: historical present tense  ::
history {n} (aggregate of past events)  :: ιστορία {f}
history {n} (branch of knowledge that studies the past)  :: ιστορία {f}
history {n} (computing: record of previous user events)  :: ιστορικό {n}
history {n} (medicine: list of past and continuing medical conditions)  :: ιστορικό {n}
history {n} (record or narrative description of past events)  :: ιστορικό {n}
hit {v} (to give a blow)  :: χτυπώ
hitchhike {v} (to try to get a ride in a passing vehicle while standing at the side of a road)  :: κάνω οτοστόπ
hitchhiker {n} (a person who hitchhikes)  :: οτοστόπ {n}
Hitler {prop} (Adolf Hitler, German dictator)  :: Χίτλερ {m}
hit on {v} (to approach somebody seeking love, sex, etc.)  :: την πέφτω σε
hit point {n} (A unit of damage)  :: επίπεδο ζωής {n}
hive {n} (a box or basket for the reception and habitation of a swarm of honeybees) SEE: beehive  ::
hives {n} (medical condition) SEE: urticaria  ::
Hämeenlinna {prop} (city)  :: Χάμενλιννα
hmm {interj} (indicating thinking or pondering)  :: χμ
hmph {interj} (sound of annoyance or indignation) SEE: humph  ::
hnn {interj} (indicating thinking or pondering) SEE: hmm  ::
hoarfrost {n} (frozen dew drops)  :: πάχνη {f}
hoarse {adj} (afflicted by a dry, quite harsh voice)  :: βραχνός
hoax {n} (anything deliberately intended to deceive or trick)  :: φάρσα
hobble {n} (An unsteady, off-balance step)  :: πεδίκλωμα {n}
hobble {n} (Short straps tied between the legs of unfenced horses)  :: πέδικλο {n}
hobby {n} (activity done for enjoyment in spare time)  :: χόμπυ {n}, χόμπι {n}, πάρεργο {n}
Ho Chi Minh {prop} (Ho Chi Minh City) SEE: Ho Chi Minh City  ::
Ho Chi Minh City {prop} (largest city of Vietnam)  :: Χο Τσι Μινχ
Ho Chi Minh City {prop} (Saigon) SEE: Saigon  ::
hockey {n} (the sport)  :: χόκεϋ {n}
hoe {n} (agricultural tool)  :: τσάπα {f}
hogherd {n} (swineherd) SEE: swineherd  ::
hoi polloi {n} (elite) SEE: elite  ::
hoi polloi {n} (the common people)  :: οι πολλοί {m-p}, πλήθος {n}, μάζα {f}
Hokkien {prop} (Min Nan) SEE: Min Nan  ::
hold {v} (to grasp)  :: κρατώ
hold one's breath {v} (to hold one's breath)  :: κρατάω την ανάσα μου
hold one's breath {v} (to wait)  :: περιμένω πώς και πώς
hold up {v} (to wait or delay)  :: αργώ
hole {n} (hollow in some surface)  :: τρύπα {f}, οπή {f}
hole {n} (opening in a solid)  :: τρύπα {f}, οπή {f}
hole {n} (orifice (see anus etc. for specific body cavities))  :: τρύπα {f}
hole {n} (pit) SEE: pit  ::
hole {n} (undesirable place)  :: τρύπα {f}
Holi {prop} (Hindu festival)  :: Χόλι
holiday {n} (day declared free from work by the government)  :: αργία {f}
holiday {n} (day on which a festival, etc, is traditionally observed)  :: γιορτή {f}
holiday {n} (period during which pupils and students do not attend their school or university)  :: διακοπές {f} {p}
holiday {n} (period of one or more days taken off work by an employee for leisure)  :: διακοπές {f} {p}
holiday {n} (period taken off work or study for travel)  :: διακοπές {f} {p}
holidayer {n} (one who is on holiday) SEE: holiday-maker  ::
holidaymaker {n} (one who is on holiday) SEE: vacationer  ::
Holland {prop} (a region of The Netherlands)  :: Ολλανδία {f}
Holland {prop} (the Netherlands)  :: Ολλανδία {f}
hollow {adj} (echoing, reverberating, as if in a hollow space)  :: υπόκωφος {m}
hollow {adj} (having an empty space inside)  :: κούφιος {m}
hollow {adj} (without substance)  :: ψεύτικος {m}, κούφιος {m}
hollow {n} (feeling of emptiness)  :: κενό {n}
hollow {n} (sunken area)  :: βαθούλωμα {n}
holly {n} (any of various shrubs or small trees of the genus Ilex)  :: ίλεξ
Hollywood {prop} (area of Los Angeles)  :: Χόλυγουντ {n}
Hollywood {prop} (the American motion picture industry)  :: Χόλυγουντ {n}
holmium {n} (chemical element)  :: όλμιο {n}
holm oak {n} (evergreen tree, Quercus ilex)  :: αριά {f}
holocaust {n} (annihilation of a group of animals or people)  :: εξολόθρευση {f}
holocaust {n} (sacrifice to a god)  :: ολοκαύτωμα {n}
holocaust {n} (state-sponsored mass murder of an ethnic group)  :: γενοκτονία {f}
Holocaust {prop} (the mass murder of 11 million people by Nazi Germany)  :: Ολοκαύτωμα {n}
Holocaust {prop} (the mass murder of 6 million Jews by Nazi Germany)  :: Ολοκαύτωμα {n}
Holocene {prop} (The Holocene epoch)  :: Ολόκαινος {f}
Holodomor {prop} (1932–33 famine in Ukraine)  :: Γολοντομόρ
holograph {n} (handwritten document)  :: ολόγραφος
holograph {n} (hologram) SEE: hologram  ::
holy {adj} (dedicated for a specific purpose)  :: ιερός
holy {adj} (dedicated to a religious purpose)  :: άγιος
Holy Book {prop} (Holy Writ) SEE: Holy Writ  ::
Holy Communion {prop} (Christian sacrament)  :: Θεία Κοινωνία {f}
Holy Grail {prop} (artifact in Christian mythology)  :: Άγιο Δισκοπότηρο {n}
Holy Land {prop} (that part of Asia in which most Biblical events are set)  :: Άγιοι Τόποι {m-p}
holy moley {interj} (holy smoke) SEE: holy smoke  ::
Holy of Holies {prop} (inner sanctum)  :: τα άδυτα των αδύτων {n} {p}
Holy Roman Empire {prop} (political group)  :: Αγία Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία {f}
Holy Saturday {n} (the Saturday immediately after Good Friday)  :: Μεγάλο Σάββατο
Holy See {prop} (episcopal see of the Roman Catholic Church)  :: Αγία Έδρα {f}
holy shit {interj} (expression of surprise or the like)  :: γαμώτο {n}
Holy Spirit {prop} (Christian: aspect of the Holy Trinity)  :: Άγιο Πνεύμα {n}
Holy Thursday {prop} (Maundy Thursday) SEE: Maundy Thursday  ::
holy water {n} (water, sanctified)  :: αγίασμα {n}
Holy Week {prop} (week preceding Easter)  :: Μεγάλη Εβδομάδα {f}
Holy Writ {n} (Bible)  :: Αγία Γραφή {f}
home {adv} (at home)  :: στο σπίτι
home {adv} (homewards)  :: προς το σπίτι
home {n} (childhood or parental home)  :: πατρικό {n}
home {n} (habitat)  :: κατοικία {f}, περιβάλλον {n}
home {n} (house or structure in which someone lives)  :: σπίτι {n}, σπιτικό {n}
home {n} (place of refuge or rest)  :: άσυλο {n}
home {n} (someone’s native land)  :: πατρίδα {f}, γενέτειρα {f}
home base {n} (baseball) SEE: home plate  ::
homecoming {n} (the act of returning home)  :: νόστος {m}
home economics {n} (the study of homemaking)  :: οικιακή οικονομία {f}
Homel {prop} (Gomel) SEE: Gomel  ::
homeland {n} (homeland)  :: πατρίδα {f}
homeless {adj} (lacking a permanent residence)  :: άστεγος
homelessness {n} (state of being homeless)  :: αστεγία {f}
homemade {adj} (made at home)  :: σπιτικός
homeopathy {n} (system of treating diseases with very small amounts)  :: ομοιοπαθητική {f}
home page {n} (the main or first page of a web site)  :: Κύρια Σελίδα {f}, Κετρική Σελίδα {f}
homer {n} (four-base hit) SEE: home run  ::
homer {n} (homing pigeon) SEE: homing pigeon  ::
Homer {prop} (Ancient Greek poet)  :: Όμηρος
home school {n} (boarding school) SEE: boarding school  ::
homesick {adj} (missing one's home or family)  :: νοσταλγός {m} {f}
homesickness {n} (missing one's home or family)  :: νοσταλγία {f}
home straight {n} (straight part of a running track leading to the finishing line)  :: τελική ευθεία {f}
homestretch {n} (final stretch of a race track) SEE: home stretch  ::
homicide {n} (a person who kills another)  :: ανθρωποκτόνος {m} {f}
homicide {n} (police jargon: a victim of homicide)  :: ανθρωποκτονία {f}
homicide {n} (the killing of one person by another)  :: ανθρωποκτονία {f}
homo- {prefix} (Same)  :: ομο- & ομό-
homocentric {adj} (anthropocentric) SEE: anthropocentric  ::
homoerotic {adj} (homosexual) SEE: homosexual  ::
homogeneous {adj} (of the same kind; alike, similar)  :: ομοιογενής {m} {f}, ομογενής {m} {f}
homogenized milk {n} (treated milk)  :: ομογενοποιημένο γάλα
homologous {adj} ((biology) corresponding to a similar structure in another life form)  :: ομόλογος {m}
homologous {adj} ((genetics) having the same morphology as another chromosome)  :: ομόλογος {m}
homologous {adj} (showing a degree of correspondence)  :: ομόλογος {m}
homonym {n} (word with the same sound or spelling but different meaning)  :: ομώνυμο {n}
homophobia {n} (fear, dislike, or hate of homosexuals)  :: ομοφοβία {f}
homophone {n} (words with the same pronunciation)  :: ομόφωνος {m}
homophonous {adj}  :: ομόφωνος
homosexual {adj} (intended for or used by homosexuals)  :: ομοφυλόφιλος {m}
homosexual {adj} (involving or relating to homosexuals)  :: ομοφυλόφιλος {m}
homosexual {adj} (sexually attracted solely or primarily to the same sex)  :: ομοφυλόφιλος {m}, ομοφυλόφιλη {f}
homosexual {n} (person who is attracted solely or primarily to others of the same sex)  :: ομοφυλόφιλος {m}, λεσβία {f} [lesbian]
homosexuality {n} (sexual orientation)  :: ομοφυλοφιλία {f}
homothecy {n} (homothety) SEE: homothety  ::
Honduras {prop} (A country in Central America)  :: Ονδούρα {f}
honest {adj} (scrupulous with regard to telling the truth)  :: τίμιος {m}, έντιμος {m}
honesty {n} (quality of being honest)  :: εντιμότητα {f}, τιμιότητα {f}, χρηστότητα {f}, ευσυνειδησία {f}, ηθικότητα {f}, ευθύτητα {f}
honey {adj} (honey-colored)  :: μελής
honey {n} (colour)  :: μελί {n}, μελόχρουν {n}
honey {n} (sweet substance produced by bees)  :: μέλι {n}
honey {n} (term of affection)  :: γλύκα {f}, γλυκιά {f}
honeybadger {n} (honey badger) SEE: honey badger  ::
honey bear {n} (kinkajou) SEE: kinkajou  ::
honey bear {n} (sloth bear) SEE: sloth bear  ::
honey bear {n} (sun bear) SEE: sun bear  ::
honeybee {n} (honey bee) SEE: honey bee  ::
honeycomb {n} (structure of cells made by bees)  :: μελικηρίς {f}, μελιτόκηρον {n}, μελόπηττα {f}, κηρήθρα {f}, μελισσοκόμικος
honeycomb stomach {n} (reticulum) SEE: reticulum  ::
honeymoon {n} (period of time immediately following a marriage)  :: μήνας του μέλιτος {m}
honeymoon {n} (trip taken by a newly wed married couple)  :: μήνας του μέλιτος {m}
hong bao {n} (red envelope) SEE: red envelope  ::
Hong Kong {prop} (coastal administrative region in south-east China)  :: Χονγκ Κονγκ
Honiara {prop} (the capital of the Solomon Islands)  :: Ονιάρα {f}
honor {n} (honour) SEE: honour  ::
honor {v} (confer honor on) SEE: honour  ::
honor {v} (to conform to, abide by, act in accordance with) SEE: honour  ::
honor {v} (to show respect for) SEE: honour  ::
honorable {adj} (worthy of respect)  :: αξιότιμος, εντιμότατος
honored {adj} (respected, having received honor) SEE: honoured  ::
Honorius {prop} (male given name)  :: Ονώριος
honour {v} (think of, respect highly)  :: τιμώ
Honshu {prop} (the main island of the Japanese Archipelago)  :: Χονσού {n}
hood {n} (headwear)  :: κουκούλα {f}
hood {n} (neighbourhood) SEE: neighbourhood  ::
hood {n} (thug) SEE: thug  ::
hoodiecrow {n} (hooded crow) SEE: hooded crow  ::
hoof {n} (tip of a toe of ungulates)  :: οπλή {f}
hoofed {adj} (having a hoof)  :: οπληφόρος
hook {n} (fishhook)  :: αγκίστρι {n}
hook {n} (loop shaped like a hook under certain letters)  :: άγκιστρο {n}
hook {n} (rod bent into a curved shape)  :: άγκιστρο {n}
hook {n} (software feature)  :: άγκιστρο {n}
hookah {n} (pipe)  :: ναργιλές {m}
hook and eye {n} (a matched hook and an eye, used for fastening)  :: κόπιτσα {f}
hooligan {n} (person that causes trouble or violence)  :: χούλιγκαν {m} {f}, ταραξίας {m} {f}, ταραχοποιός {m} {f}
hooliganism {n} (behavior)  :: χουλιγκανισμός {m}
hoop {n} (circular band of metal used to bind a barrel)  :: στεφάνη {f}
hoop {n} (hoop earring) SEE: hoop earring  ::
hoop {n} (jockey) SEE: jockey  ::
hoop {n} (quart pot) SEE: quart pot  ::
hoopoe {n} (bird Upupa epops)  :: τσαλαπετεινός {m}
hoopster {n} (basketball player) SEE: basketball player  ::
hooter {n} (owl) SEE: owl  ::
hooter {n} (slang: nose) SEE: schnozzle  ::
hoover {n} (vacuum cleaner) SEE: vacuum cleaner  ::
hoover {v} (vacuum) SEE: vacuum  ::
hop {n} ((plural) flowers of the hop plant)  :: λυκίσκοι {m-p}
hop {n} (the plant whose flowers are used in brewing)  :: λυκίσκος {m}
hope {n} (belief that something wished for can happen)  :: ελπίδα {f}
hope {v} (to want something to happen, with expectation that it might)  :: ελπίζω
hopeless {adj} (desperate) SEE: desperate  ::
hoplite {n} (A heavily-armed infantry soldier of Ancient Greece)  :: οπλίτης {m}
hopscotch {n} (child's game)  :: κουτσό {n}
hop to it {v} (hurry up) SEE: hurry up  ::
Horace {prop} (male given name)  :: Οράτιος
Horace {prop} (poet)  :: Οράτιος
horde {n} (a large number of people)  :: ορδή {f}
horde {n} (wandering troop or gang)  :: ορδή {f}
hordeolum {n} (infection) SEE: stye  ::
horizon {n} (line that appears to separate the Earth from the sky)  :: ορίζοντας {m}
horizontal {adj} (parallel to the plane of the horizon)  :: οριζόντιος {m}
hormone {n} (substance produced by the body that effects physiological activity)  :: ορμόνη {f}
hormone {n} (synthetic compound with the same activity as a hormone)  :: ορμόνη {f}
horn {n} (antler) SEE: antler  ::
horn {n} (any of several musical wind instruments)  :: κέρας {n}, κόρνο {n}, [French horn] γαλλικό κόρνο {n}
horn {n} (coarse slang: erection)  :: καύλα {f}
horn {n} (growth on the heads of certain animals)  :: κέρατο {n}
horn {n} (informal: generally, any brass wind instrument)  :: καραμούζα {f}
horn {n} (instrument used to signal others)  :: κέρας {n}
horn {n} (loud alarm, especially on a motor vehicle)  :: κόρνα {f}, κλάξον {n}
horn {n} (substance)  :: κερατίνη {f}
hornet {n} (a large wasp, of the genus Vespa, with a brown and yellow striped body)  :: βόμβος {m}, αγριομέλισσα {f}
horniness {n} (sexual excitement)  :: κάβλα {f}, καύλα {f}
horn of plenty {n} (Craterellus cornucopioides) SEE: black chanterelle  ::
horn of plenty {n} (the cornucopia)  :: κέρας της αμάλθειας {n}
horny {adj} (hard or bony)  :: κεράτινος {m}
horny {adj} (sexually aroused)  :: καυλωμένος
horny {adj} (sexually arousing)  :: καυλωτικός
Horologium {prop} (constellation)  :: Ωρολόγιον {n}
horoscope {n} (astrological forecast)  :: ωροσκόπιο {n}
horror movie {n} (motion picture which horrifies or frightens)  :: ταινία τρόμου {f}
hors d'oeuvre {n} (appetizer)  :: ορεκτικό {n}
horse {n} (gymnastic equipment)  :: ίππος {m}
horse {n} (knight in chess (see also knight))  :: ίππος, άλογο {n}
horse {n} (members of the species Equus ferus)  :: άλογο {n}, ίππος {m}
horsefly {n} (fly of the family Tabanidae)  :: αλογόμυγα
horseling {n} (foal) SEE: foal  ::
horseling {n} (pony) SEE: pony  ::
horsemanship {n} (equestrianism) SEE: equestrianism  ::
horseradish {n} (condiment)  :: χρένο {n}, αγριοράπανο {n}
horseradish {n} (plant)  :: χρένο {n}, αγριοράπανο {n}
horseshoe {n} (metallic shoe of a horse)  :: πέταλο {n}
horseshoe {v} (to apply horseshoes to a horse)  :: πεταλώνω
horsewoman {n} (a female equestrian)  :: αναβάτρια {f}
hortensia {n} (hydrangea) SEE: hydrangea  ::
horticulture {n} (small scale agriculture)  :: φυτοκομία {f}
horticulture {n} (the science of caring for gardens)  :: κηπουρική {f}, κηπευτική {f}
hose {n} (flexible tube)  :: λάστιχο {n}
hose {n} (stocking-like garment) SEE: tights  ::
Hosea {prop} (book of the bible)  :: Ωσηέ
hospice {n} (a facility or organization offering palliative care for the terminally ill)  :: άσυλο ανιάτων {n}
hospital {n} (building)  :: νοσοκομείο {n}
hospitalise {v} (hospitalize) SEE: hospitalize  ::
host {n} (biology: cell or organism which harbors another organism)  :: ξενιστής {m}
hostage {n} (person given as a pledge or security)  :: όμηρος {c}
hostel {n} (an affordable overnight lodging place)  :: ξενώνας {m}
hostel {n} (a temporary refuge for the homeless providing a bed and sometimes food)  :: άσυλο {n}
hostel {n} (short for youth hostel) SEE: youth hostel  ::
hostility {n} (a hostile action, especially a military action)  :: εχθροπραξία {f}
hostility {n} (state of being hostile)  :: εχθρότητα {f}, εχθρικότητα {f}
hot {adj} (feverish)  :: ζεστός
hot {adj} (having a high temperature)  :: ζεστός {m}, θερμός
hot {adj} (of the weather)  :: κάνει ζέστη
hot {adj} (spicy)  :: πικάντικος, καυτερός
hot air {n} (empty, confused or exaggerated talk)  :: αερολογίες {f} {p}
hot-air balloon {n} (A balloon-shaped aircraft filled with hot air.)  :: αερόστατο {n}
hotchpotch {n} (hodgepodge) SEE: hodgepodge  ::
hot dog {n} (frankfurter in a bun)  :: χοτ-ντογκ
hot dog {v} (to perform a dangerous act as display) SEE: show off  ::
hotel {n} (establishment providing accommodation)  :: ξενοδοχείο {n}
hot spell {n} (heatwave) SEE: heatwave  ::
Hottentot {prop} (Khoekhoe) SEE: Khoekhoe  ::
hottie {n} (informal: hot-water bottle) SEE: hot water bottle  ::
hound {n} (dog)  :: κυνηγόσκυλο {n}, λαγωνικό {n}
hour {n} (time period of sixty minutes)  :: ώρα {f}
hourglass {n} (clock)  :: κλεψύδρα {f}
house {n} (an establishment, business)  :: οίκος {m}
house {n} (archetypal structure of a human abode)  :: σπίτι {n}
house {n} (bingo) SEE: bingo  ::
house {n} (dynasty, familiar descendance)  :: οίκος {m}
house {n} (genre of music) SEE: house music  ::
house {n} (human abode)  :: σπίτι {n}
house arrest {n} (confinement of a person, by authorities, to his or her residence)  :: σύλληψη σπιτιών
house-broken {adj} (house-trained) SEE: house-trained  ::
housebroken {adj} (house-trained) SEE: house-trained  ::
house cat {n} (domestic cat) SEE: domestic cat  ::
household {adj} (belonging to same house and family)  :: οικιακός {m}
household {adj} (found in or having its origin in a home)  :: οικιακός {m}
household {n} (those living in the same residence)  :: νοικοκυριό {n}, οικογένεια {f}, σπιτικό {n}
household name {n} (genericized trademark) SEE: genericized trademark  ::
housekeeper {n} (head of the female staff of a large home)  :: οικονόμα {f}
housekeeper {n} (one who looks after the home by herself)  :: οικονόμος {c}
housemaid {n} (female servant attached to the non-servant quarter part of the house)  :: καμαριέρα {f}
house martin {n} (common house martin) SEE: common house martin  ::
House of Commons {prop} (lower house in UK or Canadian parliament)  :: Βουλή των Κοινοτήτων
house of ill fame {n} (brothel) SEE: brothel  ::
House of Lords {prop} (upper chamber of UK parliament)  :: Βουλή των Λόρδων
House of Representatives {prop} (lower house of parliament)  :: Βουλή των Αντιπροσώπων
house of worship {n} (house of worship) SEE: place of worship  ::
house rat {n} (black rat) SEE: black rat  ::
housewife {n} (female head of household)  :: νοικοκυρά {f}
housework {n} (domestic household chores)  :: οικιακά {n-p}
Houston {prop} (Texan city)  :: Χιούστον
hovercraft {n} (a vehicle supported on a cushion of air)  :: χόβερκραφτ
how {adv} (in what manner)  :: πώς
how {adv} (to what degree)  :: πόσο
how {adv} (used as a modifier to indicate surprise, delight, or other strong feelings)  :: πολύ, πόσο, τι
how {adv}  :: πώς, με ποιό τρόπο
how are you {phrase} (greeting)  :: [informal, singular] τι κάνεις;, [formal, plural] τι κάνετε;
how do you do {phrase} (how do you do)  :: χαίρω πολύ
how do you say...in English {phrase} (request for translation into English)  :: πώς να πω...στα αγγλικά;
howdy {interj} (hi) SEE: hi  ::
how much does it cost {phrase} (how much is it)  :: πόσο κοστίζει;, πόσο κάνει;
how much is it {phrase} (how much does it cost) SEE: how much does it cost  ::
how no {adv} (why not) SEE: why not  ::
how old are you {phrase} (what is your age in years)  :: πόσο χρονών είσαι; [informal], πόσο χρονών είσαστε; [formal]
howzit {interj} (what's up) SEE: what's up  ::
Hrodna {prop} (Grodno) SEE: Grodno  ::
hryvnia {n} (Ukrainian currency)  :: γρίβνα
Hu {prop} (Chinese surname)  :: Χου
hub {n} (a computer networking device)  :: κόμβος {m}
hub {n} (A point where many routes meet)  :: κόμβος {m}
hub {n} (The central part of a wheel)  :: πλήμνη {f}, χοινίκη {f}, [colloquial] αφαλός {m}
Hudson River {prop} (Hudson) SEE: Hudson  ::
hue {n} (character; aspect)  :: χροιά {f}
hue {n} (color or shade of color; tint; dye)  :: απόχρωση {f}
hug {n} (affectionate embrace)  :: αγκάλιασμα {n}
hug {v} (cling closely together)  :: αγκαλιάζω
hug {v} (embrace)  :: αγκαλιάζω
huge {adj} (very large)  :: τεράστιος {m}, θηριώδης {m} {f}, γιγάντιος {m}
Hugo {prop} (male given name) SEE: Hugh  ::
hull {n} (frame of a ship or plane)  :: σκαρί {n}
hull {n} (outer covering of a fruit or seed)  :: φλοιός {m}, φλούδα {f}
hull {v} (to remove the hull of a fruit or seed; to peel)  :: ξεφλουδίζω, αποφλοιώνω
human {adj} (having the nature or attributes of a human species)  :: ανθρώπινος {m}
human {adj} (of or belonging to the species Homo sapiens)  :: ανθρώπινος {m}
human {n} (a human being)  :: άνθρωπος {m}
human being {n} (person)  :: άνθρωπος {m}, ανθρώπινο ον {n}
humanist {n} (proponent of the group of ethical stances)  :: ανθρωπιστής
humanistic {adj} (of or pertaining to humanism)  :: ανθρωπιστικός
humanitarian {adj} (concerned with people's welfare)  :: ανθρωπιστικός
humanity {n} (human beings as a group)  :: ανθρωπότητα {f}
humanity {n} (human condition)  :: ανθρώπινη υπόσταση {f}
humanity {n} (quality of being benevolent)  :: ανθρωπιά {f}
humanoid {adj} (humanoid)  :: ανθρωποειδής {m} {f}
humanoid {n} (a being having the appearance or characteristics of a human)  :: ανθρωποειδές {n}
human right {n} (a basic right that all humans should be guarantee)  :: ανθρώπινο δικαίωμα {n}
human rights {n} (the basic rights and freedoms that all humans should be guaranteed)  :: ανθρώπινα δικαιώματα {p}
human shield {n} (placement of civilians in or around targets)  :: ανθρώπινη ασπίδα
human trafficking {n} (criminal activity in which people are recruited, etc. to serve an exploitative purpose)  :: δουλεμπόριο {n}
humerus {n} (bone of the upper arm)  :: βραχιόνιο οστό {n}
humid {adj} (slightly wet)  :: υγρός {m}, νοτερός {m}
humility {n} (characteristic of being humble)  :: ταπεινότητα {f}
hummingbird {n} (any of various small American birds in the family Trochilidae)  :: κολιμπρί {n}
hummock {n} (small hill) SEE: hillock  ::
hummus {n} (dip made of chickpea paste)  :: χούμους {n}
humongous {adj} (extremely large)  :: θεόρατος
humour {n} (bodily fluid) SEE: bodily fluid  ::
humour {n} (something funny)  :: χιούμορ {n}
humourously {adv} (humorously) SEE: humorously  ::
hump {n} (deformity of the human back)  :: καμπούρα {f}
hump {n} (mound of earth)  :: τούμπα, μαγούλα {f}
hump {n} (rounded fleshy mass)  :: ύβος {m}, καμπούρα {f}
humus {n} (group of compounds in soil)  :: χούμος {m}
Hun {n} (derogatory term for a German)  :: Ούννος {m}
Hun {n} (member of nomadic tribe)  :: Ούννος {m}
hunchback {n} (deformed upper spinal column) SEE: humpback  ::
hunchback {n} (one who is stooped or hunched over) SEE: humpback  ::
hunchbacked {adj} (having hunched back) SEE: humpbacked  ::
hundred {n} (hundred-dollar bill)  :: κατοστάρικο {n}
hundred {num} (cardinal number 100)  :: εκατό, εκατόν
hundredth {adj} (ordinal of 100)  :: εκατοστός {m} (abbreviation 100ος), εκατοστή {f} (abbreviation 100η), εκατοστό {n} (abbreviation 100ο)
hundredth {n} (one of a hundred equal parts of a whole)  :: εκατοστό {n}
hundredth {n} (person or thing in the hundredth position)  :: εκατοστός
Hungarian {adj} (of, from, or pertaining to Hungary)  :: ουγγρικός
Hungarian {n} (person from Hungary)  :: Ούγγρος {m}, Μαγυάρος {m}, Ουγγαρέζα {f}
Hungarian {prop} (the language)  :: ουγγρικά {n-p}
Hungarian Kuvasz {n} (Dog breed) SEE: Kuvasz  ::
Hungary {prop} (the country)  :: Ουγγαρία {f}
hunger {n} (need for food)  :: Daily/ordinary need of food: πείνα {f}; Desperate need of food: λιγούρα {f}; Scarcity of food due to war: λιμός {m}; Scarcity of food due to natural disaster: σιτοδεία {f}, ασιτία {f}
hunger {n} (strong desire)  :: λαχτάρα {f}, πόθος {m}, πείνα {f}
hunger {v} (desire)  :: ποθώ, λαχταρώ
hunger {v} (need food)  :: πεινώ
hunger is a good sauce {proverb} (hunger is the best sauce) SEE: hunger is the best sauce  ::
hungry {adj} (affected by hunger; desirous of food)  :: πεινασμένος
hungry {adj} (eager, having a desire for something)  :: πεινασμένος {m}
hunk {n} (sexually attractive man)  :: καμάκι {n}
hunt {n} (hunting expedition)  :: κυνήγι {n}
hunt {n} (the act of hunting, shooting)  :: κυνήγι {n}, θήρα
hunt {v} (to chase down prey)  :: κυνηγώ, θηρεύω
hunt {v} (to search for something)  :: ψάχνω, αναζητώ
hunter {n} (hunting dog)  :: κυνηγόσκυλο {n}
hunter {n} (person who hunts game)  :: κυνηγός {m}
hunter {n} (person who pursues someone)  :: κυνηγός {m}
hunter {n} (person who searches for something)  :: κυνηγός {m}
hunting {n} (chasing and killing animals for sport or to get food)  :: κυνήγι {n}, θήρα {f}
hunting {n} (looking for something)  :: άγρα {f}, αναζήτηση {f}
Huntington's chorea {n} (the neurological disease)  :: χορεία του Χάντινγκτον {f}
Huntington's disease {n} (former name of Huntington's chorea)  :: νόσος του Χάντινγκτον {f}
Huocheng {prop} (Khorgas) SEE: Khorgas  ::
Huoerguosi {prop} (Khorgas) SEE: Khorgas  ::
hurdy-gurdy {n} (barrel organ) SEE: barrel organ  ::
hurler {n} (pitcher) SEE: pitcher  ::
hurler on the ditch {n} (opinionated person who offers advice) SEE: back-seat driver  ::
hurley {n} (hurling) SEE: hurling  ::
hurricane {n} (meteorology: a wind scale for quite strong wind)  :: τυφώνας
hurricane {n} (weather phenomenon)  :: ανεμοστρόβιλος {m}, κυκλώνας {m}
Hus {prop} (A Czech surname​)  :: Χους
husband {n} (male partner in marriage)  :: σύζυγος {m}, άνδρας {m}
husband {v} (to conserve)  :: διαχειρίζομαι
husbandry {n} (agriculture)  :: κτηνοτροφία {f}
husky {n} (Any of several breeds of dogs used as sled dogs)  :: χάσκυ
hussar {n} (light cavalry of any of several European armies)  :: ουσάρος {m}
hustler {n} (prostitute) SEE: prostitute  ::
hut {n} (primitive dwelling)  :: καλύβα {f}
hut {n} (small wooden shed)  :: υπόστεγο {n}
hutong {n} (alley) SEE: alley  ::
hutong {n} (lane) SEE: lane  ::
hyacinth {n} (plant of the genus Hyacinthus)  :: υάκινθος {m}
Hyacinth {prop} (Hyacinthus) SEE: Hyacinthus  ::
Hyacinthus {prop} (Greek hero)  :: Υάκινθος
hybrid {n} (biology: offspring resulting from crossbreeding)  :: υβρίδιο {n}
Hydra {prop} (constellation)  :: Ύδρα {f}
Hydra {prop} (mythical serpent)  :: Λερναία Ύδρα {f}
Hydra {prop} (one of Pluto's moons)  :: Ύδρα
hydrargyrum {n} (cognate translations of hydrargyrum — otherwise see mercury#Translations, see also: mercury)  :: υδράργυρος {m}
hydrate {n} (solid compound containing or linked to water molecules)  :: ένυδρο άλας, υδρίτης {m}
hydrate {v} (to absorb water)  :: ενυδατώνω
hydraulic fracturing {n} (technique in which a mixture of water and sand is forced down an oil well)  :: υδραυλική θραύση {f}, υδραυλική ρωγμάτωση {f}
hydro- {prefix} (pertaining to water)  :: υδρο-
hydrocyanic acid {n} (prussic acid)  :: υδροκυανικό οξύ {n}, πρωσσικό οξύ {n}
hydroelectric {adj}  :: υδροηλεκτρικός {m}
hydrofoil {n} (vessel)  :: υδρολισθητήρας {m}, υδροπτέρυγο {n}
hydrofracking {n} (hydraulic fracturing) SEE: hydraulic fracturing  ::
hydrogen {n} (chemical element)  :: υδρογόνο {n}
hydrogenation {n} (the chemical reaction of hydrogen with another substance)  :: υδρογόνωση {f}
hydrogen bomb {n} (thermonuclear bomb)  :: βόμβα υδρογόνου {f}
hydrogen cyanide {n} (the compound HCN)  :: υδροκυάνιο {n}
hydrography {n} (Measurement and description of navigable waters)  :: υδρογραφία {f}
hydrologist {n} (one who is skilled in, professes or practices hydrology)  :: hydrologos
hydrology {n} (science related to water)  :: υδρολογία
hydrolysis {n} (a chemical process of decomposition)  :: υδρόλυση {f}
hydromechanics {n} (fluid mechanics) SEE: fluid mechanics  ::
hydrophilic {adj} (having an affinity for water)  :: υδρόφιλος
hydroponics {n} (cultivation of plants in a nutrient solution)  :: υδροπονία {f}
hydrostatics {n} (study)  :: υδροστατική {f}
hydroxide {n} (univalent anion)  :: υδροξείδιο {n}
hydroxyl {n} (-OH)  :: υδροξύλιο {n}
Hydrus {prop} (constellation)  :: Ύδρος {m}
hyena {n} (Animal)  :: ύαινα {f}
Hygieia {prop} (Greek goddess of health, hygiene, cleanliness, and sanitation)  :: Υγιεία
Hyōgo {prop} (Hyogo) SEE: Hyogo  ::
hylozoism {n} (belief)  :: υλοζωισμός {m}, υλοζωία {f}
hymen {n} (membrane which occludes the vagina)  :: παρθενικός υμένας {m}
hyper- {prefix} (excessive)  :: υπερ-
hyper- {prefix} (existing in more than three spatial dimensions)  :: υπερ-
hyper- {prefix} (linked non-sequentially)  :: υπερ-
hyper- {prefix} (over, above, beyond)  :: υπερ-
hyperactive {adj} (having an increased state of activity)  :: υπερδραστήριος
hyperactivity {n} (Quality of being hyperactive)  :: υπερκινητικότητα {f}, υπερδραστηριότητα {f}
hyperbola {n} (geometric curve)  :: υπερβολή {f}
hyperbole {n} (rhetorical device)  :: υπερβολή {f}
hyperbolical {adj} (hyperbolic) SEE: hyperbolic  ::
hyperglycemia {n} (unusually high concentration of sugar in the blood)  :: υπεργλυκαιμία {f}
hyperlink {n} (area on a Web page)  :: υπερσύνδεσμος {f}, υπερζεύξη {f}
hyperlink {n} (link from one electronic document to another)  :: υπερσύνδεσμος {f}, υπερζεύξη {f}
hyperlink {v} (to add a hyperlink to a document)  :: υπερσυνδέω
hyperlink {v} (to point to another document by a hyperlink)  :: υπερσυνδέω
hyperlink {v} (to use a hyperlink to jump to a document)  :: υπερσυνδέομαι
hypermarket {n} (department store cum supermarket)  :: υπεραγορά {f}
hypernova {n} (the gravitational collapse of a massive star to form a black hole)  :: υπερκαινοφανής {m}
hyperonym {n} (hypernym) SEE: hypernym  ::
hyperopia {n} (disorder of the vision) SEE: farsightedness  ::
hypersomnia {n} (a state of drowsiness or sleepiness)  :: υπερυπνία {f}
hyperspace {n} (mathematics)  :: Ευκλείδειος χώρος {m}
hyperspace {n} (notional space in science fiction)  :: υπερδιάστημα {n}
hypertension {n} (abnormally high blood pressure)  :: υπέρταση {f}
hypertext {n} (countable: hypertext document)  :: υπερκείμενο {n}
hypertext {n} (uncountable: text for the Web)  :: υπερκείμενο {n}
Hypertext Markup Language {prop} (language)  :: γλώσσα σήμανσης υπερκειμένων {f}
hyperthermia {n} (medical condition)  :: υπερθερμία {f}
hypertrophic {adj} (pertaining to hypertrophy)  :: υπερτροφικός {m}
hypertrophy {n}  :: υπερτροφία {f}
hypertrophy {v}  :: υπερτροφώ, αυξάνω
hyphen {n} (symbol used to join words or to indicate a word has been split)  :: ενωτικό {n}
hyphenate {v} (to break a word at the end of a line according to the hyphenation rules)  :: ενωτικεύω
hyphenated {adj} (written with a hyphen)  :: ενωτικευμένος,
hyphenation {n} (inclusion and location of hyphens)  :: ενωτίκευση {f}
Hypnos {prop} (Hypnos, the Greek god of sleep)  :: Ύπνος {m}
hypnosis {n} (art or skill of hypnotism) SEE: hypnotism  ::
hypnotherapist {n} (practitioner of hypnotherapy)  :: υπνοθεραπευτής {m}
hypnotic {adj} (inducing sleep; soporific)  :: υπνωτικός
hypnotise {v} (hypnotise) SEE: hypnotize  ::
hypo- {prefix} (Anatomical sense)  :: υπο-
hypo- {prefix} (Chemical sense)  :: υπο-
hypo- {prefix} (Medical sense)  :: υπο-
hypoallergenic {adj} (containing few allergens)  :: υποαλλεργικός
hypoallergic {adj} (hypoallergenic) SEE: hypoallergenic  ::
hypochondria {n} (psychological disorder)  :: υποχονδρία {f}
hypochondriac {adj} (affected by hypochondria)  :: υποχόνδριος
hypochondriac {n} (person affected with hypochondria)  :: υποχόνδριος {m}
hypocorism {n} (a term of endearment)  :: υποκόρισμα
hypocorism {n} (hypocoristic)  :: υποκοριστικό
hypocrisy {n} (Claim, pretense, or false representation of holding beliefs, feelings, or virtues that one does not actually possess)  :: υποκρισία {f}
hypocrite {n} (person practising hypocrisy)  :: υποκριτής {m}
hypoglycemia {n} (low level of blood glucose)  :: υπογλυκαιμία {f}
hypohydration {n} (dehydration) SEE: dehydration  ::
hyponym {n} (more specific word)  :: υπώνυμο {n}
hypostasis {n} (inherent reality or substance)  :: υπόσταση {f}
hypostasis {n} (sedimentary deposit)  :: υπόσταση {f}
hypotension {n} (disease of abnormally low blood pressure)  :: υπόταση {f}
hypotensive {adj} (pertaining to hypotension)  :: υποτασικός {m}
hypotenuse {n} (The side of a right triangle opposite the right angle)  :: υποτείνουσα {f}
hypothalamus {n} (a region of the brain, below the thalamus)  :: υποθάλαμος {m}
hypothermia {n} (medical condition)  :: υποθερμία {f}
hypothesis {n} (tentative conjecture in science)  :: υπόθεση {f}
hypothetical {adj} (based upon a hypothesis)  :: υποθετικός
hypothyroidism {n} (disease state)  :: υποθυρεοειδισμός {m}
Hyrcania {prop} (region in south of Caspian Sea)  :: Υρκανία {f}
hyssop {n} (any of several aromatic bushy herbs, of the genus Hyssopus)  :: ύσσωπος {m}
hysteria {n} (behavior exhibiting excessive or uncontrollable emotion)  :: υστερία {f}
hysterical {adj} (arising from hysteria)  :: υστερικός {m}
hysterical {adj} (prone to having hysterics)  :: υστερικός {m}