Appendix:List of Balkanisms

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search
Serbo-Croatian Bulgarian Macedonian Albanian Greek Romanian (Ottoman) Turkish Persian Arabic Misc.
а̀га/àga ага ‎(aga) (obsolete) ага ‎(aga) aga αγάς ‎(agás) آغا ‎(ağa)
ağa
آقا ‎(âqâ), آغا ‎(âğâ) Armenian աղա ‎(ała), Hindi आग़ा ‎(āġā), Urdu آغا ‎(āġā), Kurdish ئاغا ‎(ağa)
ад/ad (archaic) ад ‎(ad) ад ‎(ad) Άδης ‎(Ádis) iad Ancient Greek ᾍδης ‎(Hāídēs), Russian ад ‎(ad)
адет/adet адет ‎(adet) (obsolete or dialectal) адет ‎(adet) adet αντέτι ‎(antéti) (obsolete) عادت ‎(âdet)
adet
عادت ‎('âdat) عَادَة ‎(ʿāda) Armenian ադաթ ‎(adatʿ)
акъл ‎(akǎl) акал ‎(akal) عقل ‎('akıl)
akıl
عقل ‎('aql) عَقْل ‎(ʿaql) Uzbek ақл ‎(aql)
а̀ла̄т/àlāt, ха̀ла̄т/hàlāt алат ‎(alat) hallat آلت ‎(âlet)
alet
آلت ‎(âlat) آلَة ‎(ʾāla) Azeri alət/آلت ‎(alət), Kurdish alat/alet, Urdu آلت ‎(ālat)/آلہ ‎(āla)
а̀ргат/àrgat, ѝргат/ìrgat аргат ‎(argát) (obsolete or dialectal) аргат ‎(argat), аргатин ‎(argatin) εργάτης ‎(ergátis), αργάτης ‎(argátis) argat ارغاد ‎(ırgat)
ırgat
Ancient Greek ἐργάτης ‎(ergátēs)
ба́дем/bádem, ба̀јам/bàjam бадем ‎(badem) бадем ‎(badem), бајам ‎(bajam) bajame, badam, modem بادام ‎(bâdâm)
badem
بادام ‎(bâdâm) Sanskrit बादाम ‎(bādāma)
бајат/bajat баят ‎(bajat) бајат ‎(bajat) bajat μπαγιάτικος ‎(bagiátikos) بایات ‎(bayat)
bayat
بیات ‎(bayât) بَائِت ‎(bāʾit)
ба̀кар/bàkar бакър ‎(bakǎr) (obsolete) бакар ‎(bakar) bakër μπακίρι ‎(bakíri) (obsolete), μπακρί ‎(bakrí) (obsolete or dialectal) băcîre باقیر ‎(bakır)
bakır
бакла/bakla бакла ‎(bakla) бакла ‎(bakla) baklla باقلا ‎(bakıla)
bakla
باقلا ‎(bâqelâ) بَقْلَة ‎(baqla) Armenian բակլա ‎(bakla)
бакла̀ва/baklàva баклава ‎(baklava) баклава ‎(baklava) bakllava μπακλαβάς ‎(baklavás) baclava باقلوا ‎(baklava), بقلاوا ‎(baklava)
baklava
باقلوا ‎(bâqlavâ) بَقْلَاوَة ‎(baqlāwa) English baklava, Armenian փախլավա ‎(pʿaxlava)
ба̏кља/bȁklja факла ‎(fakla), факел ‎(fakel) факел ‎(fakel) flakë φάκλα ‎(fákla) (dialectal) faclă Slovenian bakla, Russian фа́кел ‎(fákel), Hungarian fáklya, Vulgar Latin facla, Latin facula
ба̀мија/bàmija, бамја/bamja, бамља/bamlja бамя ‎(bamja) бамија ‎(bamija), бамја ‎(bamja) barnje μπάμια ‎(bámia) bornie, barna, bamba بامیا ‎(bamya), بامیه ‎(bamya, bamye)
bamya
بامیه ‎(bâmiye) بَامِيَا ‎(bāmiyā), بَامِيَة ‎(bāmiya) Russian бамия ‎(bamija)
ба̀рем/bàrem, ба̏р/bȁr барем ‎(barem), баре ‎(bare), бари ‎(bari) (obsolete or dialectal) барем ‎(barem), бар ‎(bar) barim/barem باری ‎(bâri)
bari
باری ‎(bâri)
ба́шта/bášta, ба́шча/bášča бахча ‎(bahča) (obsolete or dialectal) бавча ‎(bavča) bahçe μπαξές ‎(baxés), μπαχτσές ‎(bachtsés), μπακτσές ‎(baktsés) باغچه ‎(bâğçe), باهجه ‎(bâhce)
bahçe
باغچه ‎(bâghče) Armenian բաղչա ‎(bałčʿa)
бѐдем/bèdem бедем ‎(bedem) بدن ‎(beden)
beden
بدن (badan) بدن (bádan)
бѐла̄ј/bèlāj беля ‎(belja) беља ‎(belja) μπελάς ‎(belás) belea بلا ‎(belâ)
bela, belâ
بلا ‎(balâ) بَلَاء ‎(balāʾ) Azeri bəla
бла̏то/blȁto блато ‎(blato) блато ‎(blato) baltë βάλτος ‎(váltos) baltă Russian боло́то ‎(bolóto), Polish błoto
б̀оја/bòja боя ‎(boja) боја ‎(boja) bojë μπογιά ‎(bogiá) boia بویا ‎(boya)
boya
бошча/bošča бохча ‎(bohča) (archaic) بوغچه ‎(boğça)
bohça
бре/bre бре ‎(bre), бе ‎(be) bre μπρε ‎(bre) (dialectal) bre بره ‎(bre, bireh)
bre
бука̀гије/bukàgije (pl) букаи ‎(bukai) (pl, obsolete or dialectal) بوقاغی ‎(bukağı)
bukağı
bùnār/бу̀на̄р бунар ‎(bunar) (obsolete or dialectal) бунар ‎(bunar) bunar پیکار ‎(punar, pınar)
pınar
ва́рош/vároš варош ‎(varoš) (obsolete) oraş واروش ‎(varuş)
varoş
Hungarian város
ва̏тра/vȁtra vatër vatră آدر ‎(âdar, fire), آذر ‎(âzar, fire) Avestan 𐬁𐬙𐬀𐬭𐬱 ‎(ātarš), Sanskrit अथर्वन् ‎(atharvan)
да̀диља/dàdilja дадия ‎(dadija) (dialectal) νταντά ‎(dantá) dădacă دادی ‎(dadı)
dadı
دایه ‎(dâye)
долап/dolap долап ‎(dolap) dollap ντουλάπι ‎(doulápi)/ντουλάπα ‎(doulápa) دولاب ‎(dolab, dolap)
dolap
دولاب ‎(dulâb, dolâb) دُولَاب ‎(dūlāb) Azeri dolab
ду̀ва̄н/dùvān, ду̀ха̄н/dùhān duhan ντουμάνι ‎(doumáni) (slang) دخان ‎(duhân)
duhân, duhan, duman
دخان ‎(doxxân) دُخَان ‎(duḵān) Hungarian dohány, Kurdish dûxan
дувар/duvar дувар ‎(duvar) (archaic) дувар ‎(duvar) ντουβάρι ‎(douvári) دیوار ‎(divar, duvar)
duvar
دیوار ‎(divâr) Hindustani दीवार ‎(dīvār)/دیوار ‎(dīvār)
ду̀гме/dùgme дюкме ‎(djukme), дюгме ‎(djugme) (obsolete or dialectal) دوکمه ‎(düğme)
düğme
دگمه ‎(dogme), تکمه ‎(tokme) Kurdish دوگمه ‎(dugma)
ду̏д/dȕd дуд ‎(dud) (dialectal), replaced by черница ‎(černica) дудинка ‎(dudinka), дуд ‎(dud) (dialectal) dud, dudă توت ‎(tût), طوت ‎(tût), دوت ‎(dût)
dut
توت ‎(tut) تُوت ‎(tūt) Aramaic ܬܘܬܐ, Armenian թութ ‎(tʿutʿ), Georgian თუთა ‎(tuta), Ossetian тута ‎(tuta), Hindustani तूत ‎(tūt)/توت ‎(tūt)
ду̀ћа̄н/dùćān дюкян ‎(djukjan) (archaic) дуќан ‎(duḱan) dyqan ντουκάνι ‎(doukáni) (dialectal) dugheana دکان ‎(dükkân)
dükkân
دکان ‎(dokân) دُكَّان ‎(dukkān) Armenian դուքան ‎(dukʿan), Georgian დუქანი ‎(dukani), Russian духа́н ‎(duxán), Urdu دکان ‎(dukān), Hindi दुकान ‎(dukān)
душман/dušman душманин ‎(dušmanin) душман ‎(dušman) ντουσμάνι ‎(dousmáni) (Greek-Romani) duşman, duşmancă دشمان ‎(düşman), دشمن ‎(düşmen)
düşman
دشمن ‎(došman) Armenian թշնամի ‎(tʿšnami), դուշման ‎(dušman)
ђ̀еврек/đèvrek геврек ‎(gevrek), геврече ‎(gevreče) ѓеврек ‎(ǵevrek) gevrek
ђ̀ерда̄н/đèrdān гердан ‎(gerdan) ѓердан ‎(ǵerdan) gjerdan γιορντάνι ‎(giorntáni) (dialectal) گردان ‎(gerdân), گردن ‎(gerden)
gerdan
گردن ‎(gardan) Pashto غاړه ‎(ɣā´ṛa), غاړګۍ ‎(ɣāṛgəy)
ђу̏бре/đȕbre гюбре ‎(gjubre) (obsolete or dialectal) ѓубре ‎(ǵubre) κόπρος ‎(kópros), κοπριά ‎(kopriá) گوبره ‎(gübre)
gübre
Ancient Greek κόπρος ‎(kópros)
ђу̑л/đȗl гюл ‎(gjul) (obsolete or dialectal) ѓул ‎(ǵul) گل ‎(gül)
gül
گل ‎(gol)
ефѐнди/efèndi ефенди ‎(efendi)/ефендия ‎(efendija) (obsolete) ефенди ‎(efendi), ефендија ‎(efendija) αφέντης ‎(aféntis) افندی ‎(efendi)
efendi
آفندی ‎(âfandi), افندی ‎(afandi) اَفَنْدِي ‎(afandī) Ancient Greek αὐθέντης ‎(authéntēs)
за̀на̄т/zànāt занаят ‎(zanajat) занает ‎(zanaet) zanat zanaat, sınaat صنعت ‎(sena't) صناعَة Aromanian zanate
за̏р/zȁr зар ‎(zar) зар ‎(zar) zar ζάρι ‎(zári) zar زار ‎(zâr)
zar
زار ‎(zâr) زَهْر ‎(zahr) Armenian զառ ‎(zaṙ)
за̑р/zȃr зар ‎(zar), зарем ‎(zarem) زار ‎(zâr)
zar
إِزَار ‎(ʾizār)
зердѐлица/zerdèlica зарзала ‎(zarzala) ζέρζαλον ‎(zérzalon) (obsolete) zarzără زردالو ‎(zerdali)
zerdali
زردآلو ‎(zard-âlu)
зејтин/zejtin зехтин ‎(zehtin) зејтин ‎(zejtin) zaitin زیتین ‎(zeytin)
zeytin
زیتون ‎(zeytun) زَيْتُون ‎(zaytūn) Armenian զեյթուն ‎(zeytʿun), Hindustani ज़ैतून ‎(zaitūn)/زیتون ‎(zaitūn)
зијан/zijan зян ‎(zjan) (obsolete or dialectal) зијан ‎(zijan) زیان ‎(ziyan)
ziyan
زیان ‎(ziyân)
зулум/zulum зулум ‎(zulum) (archaic) зулум ‎(zulum) zulum ظلم ‎(zulüm)
zulüm
ظلم ‎(zolm) ظُلْم ‎(ẓulm)
зу̀мбул/zùmbul зюмбюл ‎(zjumbjul) зумбул ‎(zumbul) zymbyl ζουμπούλι ‎(zoumpoúli) zambilă سنبل ‎(sümbül)
sümbül
سنبل ‎(sombol) Armenian սմբուլ ‎(smbul)
ибришим/ibrišim ибришим ‎(ibrišim) ибришим ‎(ibrišim) μπρισίμι ‎(brisími) (obsolete) ibrişin ابریشم ‎(ibrişim)
ibrişim
ابریشم ‎(abrišam, abrišom, abrišem) Hindustani रेशम ‎(reśam)/ریشم ‎(reśam)
инад/inad, ѝна̄т/ìnāt инат ‎(inat) инает ‎(inaet), инат ‎(inat) inat ινάτι ‎(ináti), γινάτι inat عناد ‎(inad, inat)
inat
عناد ‎('enâd) عِنَاد ‎(ʿinād) Armenian ինադ ‎(inad), ինադու ‎(inadu)
ја̏так/jȁtak ятак ‎(jatak) (obsolete or dialectal) јатак ‎(jatak) γιατάκι ‎(giatáki) (obsolete or dialectal) iatac یتاق ‎(yatak)
yatak
-
је̏фтин/jȅftin, је̏втин/jȅvtin евтин ‎(evtin), евтиния ‎(evtinija) евтин ‎(evtin) φθηνός ‎(fthinós), φτηνός ‎(ftinós) ieftin Ancient Greek εὐθηνός ‎(euthēnós)
јо̀рган/jòrgan юрган ‎(jurgan) јорган ‎(jorgan) jorgan یورغان ‎(yorğan)
yorgan
Armenian յորղան ‎(yorłan)
ју̏рӣш/jȕrīš юруш ‎(juruš) (archaic) јуриш ‎(juriš) γιουρούσι ‎(giouroúsi) (slang) iures یارش ‎(yarış)
yarış
кавга/kavga кавга ‎(kavga) кавга ‎(kavga) καβγάς ‎(kavgás) غوغا ‎(ğavğa, kavga)
kavga
غوغا ‎(ghoughâ) غَوْغَاء ‎(ḡawḡāʾ)
ка̀вез/kàvez кафез ‎(kafez) кафез ‎(kafez) kafaz καφάσι ‎(kafási) cafas ? قفس ‎(kafes)
kafes
قفس ‎(qafes) قَفَص ‎(qafaṣ) Hindustani क़फ़स ‎(qafas)/قفس ‎(qafas)
када/kada када ‎(kada) (dialectal) када ‎(kada) κάδη ‎(kádi) (dialectal), κάδος ‎(kádos) cadă قدح ‎(kadeh)
kadeh
قَدَح ‎(qadaḥ) Ancient Greek κάδος ‎(kádos), Hebrew כַּד ‎(kad), Latin cadus, Slovak kaďa
ка̀иш/kàiš, ка̀јиш/kàjiš каиш ‎(kaiš) каиш ‎(kaiš) căius قایش ‎(kayış)
kayış
Armenian ղայիշ ‎(łayiš), Kurdish قایش ‎(qayiş)
ка̏јгана/kȁjgana кавгана ‎(kavgana), кайгана ‎(kajgana) (obsolete, dialectal) кајгана ‎(kajgana) قیغنه ‎(kaygana)
kaygana
خاگینه ‎(khâgine)
ка̀јмак/kàjmak каймак ‎(kajmak) кајмак ‎(kajmak) καϊμάκι ‎(kaïmáki) caimac قایمق ‎(kaymak)
kaymak
قیماق ‎(qeymâq), قیماغ ‎(qeymâğ) قيمر
ка̀јсија/kàjsija кайсия ‎(kajsija) кајсија ‎(kajsija) kajsi acis, caisă قیصی ‎(kaysi)
kaysı
قیصی ‎(qeysi)
ка̀лај/kàlaj калай ‎(kalaj) калај ‎(kalaj) kallaj καλάϊ ‎(kaláï) calaj قلای ‎(kalay)
kalay
قلعی ‎(qal'i), قلع ‎(qal') قَلْعِيّ ‎(qalʿiyy) city Qualah on the Malay peninsula
калам/kalam, калем/kalem калам ‎(kalam) (dialectal) калем ‎(kalem) kalem καλάμι ‎(kalámi), καλέμι ‎(kalémi) قلم ‎(kalem)
kalem
قلم ‎(qalam) قَلَم ‎(qalam) Ancient Greek κάλαμος ‎(kálamos)
калуп/kalup, калуф/kaluf калъф ‎(kalǎf) калап ‎(kalap) kallëp καλαπόδι ‎(kalapódi), καλούπι ‎(kaloúpi) calăf قالب ‎(kalıb, kalıp)
kalıp
قالب ‎(qaleb) قَالِب ‎(qālib) Ancient Greek καλάπους ‎(kalápous)
ка̏лдрма/kȁldrma калдъръм ‎(kaldǎrǎm) калдрма ‎(kaldrma) kalldrëm καλντερίμι ‎(kalnterími) caldarâm قالدرم ‎(kaldırım)
kaldırım
камиш/kamiš камиш ‎(kamiš) (obsolete, dialectal) cămiş
ка̑нџа/kȃndža канджа ‎(kandža) (obsolete, dialectal) κάντζα ‎(kántza) (obsolete) cange
кантар/kantar кантар ‎(kantar) кантар ‎(kantar) kandar καντάρι ‎(kantári) cîntar قنطار ‎(kantar)
kantar
قنطار ‎(qentâr) قِنْطَار ‎(qinṭār) Byzantine Greek κεντηνάριον ‎(kentēnárion), Armenian ղանթար ‎(łantʿar), Latin centēnārius, Russian контарь ‎(kontarʹ), кантарь ‎(kantarʹ)
ка̀пија/kàpija капия ‎(kapija) (obsolete or dialectal) капија ‎(kapija) kapia قاپو ‎(kapû)
kapı
قاپو ‎(qâpu) Hungarian kapu
каса̀ба/kasàba касаба ‎(kasaba) (obsolete or dialectal) касаба ‎(kasaba) κασαμπάς ‎(kasampás) (obsolete or dialectal) قصبه ‎(kasaba)
kasaba
قصبه ‎(qasabe) قَصَبَة ‎(qaṣaba)
ка̀сапин/kàsapin касапин ‎(kasapin) касап ‎(kasap), касапин ‎(kasapin) kasap χασάπης ‎(chasápis) casap قصاب ‎(kassâb)
kasap
قصاب ‎(qassâb) قَصَّاب ‎(qaṣṣāb) Armenian ղասաբ ‎(łasab)
ка̀танац/kàtanac катинар ‎(katinar) катанец ‎(katanec), катинар ‎(katinar) καδένα Latin catēna, Byzantine Greek κατήνα ‎(katḗna), Catalan cadenat, French cadenas, Italian catenaccio
ка̀та̄рка/kàtārka каторга ‎(katorga) катарка ‎(katarka) κατάρτι ‎(katárti) catarg Ancient Greek κατάρτιον ‎(katártion), Russian ка́торга ‎(kátorga)
ка̀тран/kàtran катран ‎(katran) катран ‎(katran) κατράνι ‎(katráni) catran katran قطران ‎(qatrân), کتران ‎(katrân) قَطْرَان ‎(qaṭrān) French goudron
качак/kačak качак ‎(kačak) (obsolete or dialectal) качак ‎(kačak) κατσάκης ‎(katsákis) (obsolete) kaçak
качамак/kačamak качамак ‎(kačamak) качамак ‎(kačamak) κατσαμάκι ‎(katsamáki) (obsolete or dialectal) Aromanian cǎčiumac, cǎčimac ?
ка̀шика/kàšika кашик ‎(kašik) (dialectal) calică kaşık قاشق ‎(qâšeq, qâšoq) كَاشِيك ‎(kāšīk) Swahili kijiko
келеш ‎(keleš) келеш ‎(keleš) cheles keleş کلاش ‎(kallâš), قلاش ‎(qallâš)
кирајџија/kirajdžija, кѝрија/kìrija кираджия ‎(kiradžija), кирия ‎(kirija) (obsolete) κυράς ‎(kyrás), κυρατζής ‎(kyratzís) (obsolete) chirie, chirigiu كِرَاء ‎(kirāʾ)
ко̀ла̄н/kòlān колан ‎(kolan) колан ‎(kolan) κολάνι ‎(koláni) (obsolete or dialectal) colan kolan Italian collana
ко̀ма̄д/kòmād комат ‎(komat) комад ‎(komad) κομμάτι ‎(kommáti) Ancient Greek κομμάτιον ‎(kommátion) (diminutive of κόμμα ‎(kómma)), Slovenian komad, Aromanian cumată
крѐвет/krèvet креват ‎(krevat) кревет ‎(krevet) krevat κρεβάτι ‎(kreváti) کروت ‎(kerevet)
kerevet
L. grābātus, Ancient Greek κράββατος ‎(krábbatos), Ru. крова́ть ‎(krovátʹ)
кре̏ч/krȅč киреч ‎(kireč) (obsolete, dialectal) креч ‎(kreč) کیرج ‎(kirec)
kireç
کرس ‎(kirs)
кубура/kubura кобур ‎(kobur) кубур ‎(kubur) κουμπούρι ‎(koumpoúri) (slang) قُبُور ‎(qubūr), قَبْر ‎(qabr) Russian кобур ‎(kobur)
кују̀нџија/kujùndžija куюмджия ‎(kujumdžija) (obsolete) кујунџија ‎(kujundžija) κουγιουμτζής ‎(kougioumtzís) (obsolete) kuyumcu (tr) Armenian Կույումջյան ‎(Kuyumǰyan)
ку́ла/kúla кула ‎(kula) кула ‎(kula) ktillë κουλάς ‎(koulás) culă قله ‎(kulle)
kule
قله ‎(qolle) قُلَّة ‎(qulla, pinnacle, zennith) English kula
кундак/kundak, кондак/kondak кондак ‎(kondak) кундак ‎(kundak) kondak κοντάκι ‎(kontáki) قنداق ‎(kundak)
kundak
قنداق ‎(qondâq)
кундура/kundura кундура ‎(kundura), кондур ‎(kondur) (obsolete or dialectal) кондура ‎(kondura) κουντούρι ‎(kountoúri), κουντόρι ‎(kountóri), κούντουρος ‎(koúntouros), κουντούρα ‎(kountoúra) (dialectal) condur قوندورا ‎(kundura) Ancient Greek κόθορνος ‎(kóthornos)
ку̀ршум/kùršum куршум ‎(kuršum) куршум ‎(kuršum) κουρσούμι ‎(koursoúmi) (slang) kurşun
кусур/kusur кусур ‎(kusur) кусур ‎(kusur) kusur κουσούρι ‎(kousoúri) کسور ‎(küsur)
küsur, kusur
كُسُور ‎(kusūr)
ку̀тија/kùtija кутия ‎(kutija) кутија ‎(kutija) kuti κουτί ‎(koutí), κούτα ‎(koúta) cutie قوطی ‎(kutu)
kutu
قوطی ‎(quti), قوتی ‎(quti) Ancient Greek κυτίον ‎(kutíon) (diminutive of κύτος ‎(kútos))
лѝвада/lìvada ливада ‎(livada) ливада ‎(livada) livadh λιβάδι ‎(livádi) livadă Ancient Greek λιβάδιον ‎(libádion) (diminutive of λιβάς ‎(libás))
лу̀ла/lùla лула ‎(lula) луле ‎(lule) λουλάς ‎(loulás) (slang) lüle لوله ‎(lule)
мајмун/majmun маймуна ‎(majmuna) мајмун ‎(majmun) majmun μαϊμού maimuţă میمون ‎(maymun)
maymun
میمون ‎(meymun) مَيْمُون ‎(maymūn) Spanish maimón
мајтап/majtap майтап ‎(majtap) мајтап ‎(majtap) مهتاب ‎(mehtâb, mehtâp), ماهتاب ‎(mâhtâb)
mehtap
مهتاب ‎(mahtâb), ماهتاب ‎(mâhtâb)
ма̀казе/màkaze маказ ‎(makaz) (obsolete or dialectal) مقص ‎(makas)
makas
مقص ‎(mekass) مِقَصّ ‎(miqaṣṣ)
мамаљуга/mamaljuga, мамалига/mamaliga мамалига ‎(mamaliga) μαμαλίγκα ‎(mamalínka) (dialectal or obsolete) mămăligă Russian мамалыга ‎(mamalyga), Polish mamałyga
марама/marama марама ‎(marama) (obsolete) марама ‎(marama), марамче ‎(maramče) maramă مِقْرَم ‎(miqram)
ма̀хала/màhala махала ‎(mahala) маало ‎(maalo) mëhallë μαχαλάς ‎(machalás) mahala محله ‎(mahalle)
mahalle
محله ‎(mahalle) مَحَلَّة ‎(maḥalla) Armenian մայլա ‎(mayla)
мем/mem, мѐмла/mèmla нем ‎(nem) نم ‎(nem, humidity, moisture), نملی ‎(nemli, humid, moist)
nem ("humidity"), nemli ("humid")
نم ‎(nam, moisture, dew) Armenian նամ ‎(nam, damp)
мерак/merak мерак ‎(merak) мерак ‎(merak) μεράκι ‎(meráki) مراقي
- месал ‎(mesal) (dialectal) μεσάλι ‎(mesáli) (dialectal) mesala - Latin mensālis
метанија/metanija, метанисати/metanisati метан ‎(metan) (obsolete or dialectal) метанија ‎(metanija), метанисува ‎(metanisuva) μετάνοια ‎(metánoia) mătanie, mătănii Ancient Greek μετάνοια ‎(metánoia)
mèze/мѐзе мезѐ ‎(mezѐ) meze μεζές ‎(mezés) meze, mezelîc meze مزه ‎(maze) - English meze
ми̏рӣс/mȉrīs мириша ‎(miriša) миризба ‎(mirizba), мирис ‎(miris), мириса ‎(mirisa) μυρίζω ‎(myrízo) miros Ancient Greek μυρίζω ‎(murízō)
мирођија/mirođija мерудия ‎(merudija)/меродия ‎(merodija) мирудија ‎(mirudija) μυρωδιά ‎(myrodiá) mirodia Byzantine Greek μυρωδία ‎(murōdía), Ancient Greek μυρώδης ‎(murṓdēs)
мосур/mosur масур ‎(masur) μασούρι ‎(masoúri) mosor
μουσαφίρης ‎(mousafíris) musafir misafir مسافر (misâfir)
муштѐрија/muštèrija мющерия ‎(mjušterija) (obsolete or dialectal) муштерија ‎(mušterija) μουστερής ‎(mousterís) (obsolete or dialectal) musteriu مشتری ‎(müşteri)
müşteri
مشتری ‎(muštari) مُشْتَرِي ‎(muštarī) Armenian մուշտարի ‎(muštari), Hindi मुश्तरी ‎(muśtarī), Urdu مشتری ‎(muštarī)
о̀даја/òdaja, о̀да/òda одая ‎(odaja) (obsolete or dialectal) одаја ‎(odaja) odë odaie اوطه ‎(oda), اوده ‎(oda), اودا ‎(oda)
oda
اتاق ‎(otâq), اطاق ‎(otâq), اوتاغ ‎(otâğ), اوتاق ‎(otâq), اوطاق ‎(otâq) أُوضَة ‎(ʾoḍa) (Egyptian)
о̀рта̄к/òrtāk ортак ‎(ortak) (obsolete or dialectal) ортак ‎(ortak) ortak, ortake ορτάς ‎(ortás) (Greek-Romani) ortac, orta اورطاق ‎(ortak)
ortak
оџак/odžak оджак ‎(odžak) (obsolete or dialectal) оџак ‎(odžak) oxhak τζάκι ‎(tzáki) ogeac اوجاق ‎(ocak)
ocak
Armenian օջախ ‎(ōǰax), Russian оча́г ‎(očág)
пајван/pajvan пайвант ‎(pajvant) (regional) παγιαντάς ‎(pagiantás) (obsolete) paivan پابند ‎(pâband), پایبند ‎(pâyband)
паламида/palamida паламида ‎(palamida) паламид ‎(palamid), паламида ‎(palamida) παλαμίδα ‎(palamída) pălămidă پالاموت ‎(palamut), پالامود ‎(palamud), پالامید ‎(palamîd)
palamut
- - Ancient Greek πηλαμύς ‎(pēlamús), Koine Greek παλαμίς ‎(palamís)
па̀мук/pàmuk памук ‎(pamuk) памук ‎(pamuk), памбук ‎(pambuk) pambuk pamuca پامبوق ‎(pambuk), پاموق ‎(pamuk), پموق ‎(pamuk)
pamuk
پنبه ‎(pambe, pembe) Hungarian pamut
па̀пуча/pàpuča папуци ‎(papuci) (pl, obsolete or dialectal) папук ‎(papuk), папуча ‎(papuča), папуче ‎(papuče) papuçe παπούτσι ‎(papoútsi) papuc پابوج ‎(pâbûc, pâpûc), پاپوش ‎(pâpûş)
pabuç
پاپوش ‎(pâpuš) Slovak papuče
pàra/па̀ра пари ‎(pari) пари ‎(pari) para, pare παράς ‎(parás) پاره ‎(pare)
pare
پاره ‎(pâre) - Armenian փարա ‎(pʿara), English para
парик/parik парик ‎(parik) πάροικος ‎(pároikos) Ancient Greek πάροικος ‎(pároikos)
па̏стрва/pȁstrva пъстърва ‎(pǎstǎrva) пастрма ‎(pastrma), пастрмка ‎(pastrmka) πέστροφα ‎(péstrofa) păstrăv Slovenian postrv, Czech pstruh, Ukrainian паструг ‎(pastruh)
патлиџан/patlidžan патладжан ‎(patladžan) патлиџан ‎(patlidžan) patëllxhan μελιτζάνα ‎(melitzána) پاتلجان ‎(patlıcan), بادنجان ‎(badincan)
patlıcan, badincan
بادنجان ‎(bâdenjân), بادنگان ‎(bâdengân), باتنگان ‎(bâtengân) بَاذِنْجَان ‎(bāḏinjān) Armenian բադրիջան ‎(badriǰan), French aubergine, Spanish berenjena, Italian melanzana, Russian баклажа́н ‎(baklažán), Polish bakłażan, Tajiki бодинҷон ‎(bodinjon) / боқлаҷон ‎(boqlajon)
патос/patos пат ‎(pat) (dialectal) патос ‎(patos) πάτος ‎(pátos) pat - - Ancient Greek πάτος ‎(pátos)
перда/perda перде ‎(perde) перде ‎(perde) perde μπερντές ‎(berntés) perdea ? ‎(perde)
perde
پرده ‎(parde) Hindi पर्दा ‎(parda), Urdu پردہ ‎(parda), English purdah
пехлѝва̄н/pehlìvān пехливан ‎(pehlivan) (obsolete) пеливан ‎(pelivan) πεχλιβάνης ‎(pechlivánis) (obsolete) pehlivan پهلوان ‎(pehlevân)
pehlevan, pehlivan
پهلوان ‎(pahlavân) Armenian փահլևան ‎(pʿahlewan) (p’ahlevan)
пи̏та/pȉta пита ‎(pita) пита ‎(pita) pite πίτα ‎(píta)/πίττα ‎(pítta) pită pite English pita, pitta
приманцир, приманцер, преманцир примикюр ‎(primikjur) primicer Latin primicerius, Old Armenian պռիմիկուռ ‎(pṙimikuṙ)
ра̀кија/ràkija ракия ‎(rakija) ракија ‎(rakija) raki ρακή ‎(rakí)/ρακί ‎(rakí) rachiu rakı عَرَق ‎(ʿaraq)
родан ‎(rodan), рудан ‎(rudan) ροδάνι ‎(rodáni) rodan Ancient Greek ῥοδάνη ‎(rhodánē), Aromanian aruidanǎ
салтамарка/saltamarka салтамарка ‎(saltamarka) (obsolete) салтамарка ‎(saltamarka) σαλταμάρκα ‎(saltamárka) (obsolete or dialectal) Italian/Spanish saltambarca
сомун/somun самун ‎(samun) сомун ‎(somun) ψωμί ‎(psomí) Ancient Greek ψωμός ‎(psōmós)
са̀ндук/sànduk сандък ‎(sandǎk) сандак ‎(sandak) sënduk σεντούκι ‎(sentoúki) sanduc صندوق ‎(sandûk)
sandık
صندوق ‎(sanduq) صُنْدُوق ‎(ṣundūq) Armenian սնդուկ ‎(snduk), Russian сунду́к ‎(sundúk)
сат/sat сахат ‎(sahat) (obsolete or dialectal) саат ‎(saat) sahat ساعت ‎(sâ'at)
saat
ساعت ‎(sâ'at) سَاعَة ‎(sāʿa)
са̀чма/sàčma сачма ‎(sačma), сачак ‎(sačak) (obsolete) сачма ‎(sačma) sageac صاچمه ‎(saçma)
saçma
صاچمه ‎(sâčme), ساچمه ‎(sâčme)
севдах/sevdah севда ‎(sevda) (archaic) севда ‎(sevda) σεβντάς ‎(sevntás) سودا ‎(sevda)
sevda
سوداء ‎(soudâ') سَوْدَاء ‎(sawdāʾ)
седеф/sedef седеф ‎(sedef) (archaic) седеф ‎(sedef) σιντέφι ‎(sintéfi), σεντέφι ‎(sentéfi) sidef صدف ‎(sedef)
sedef
صدف ‎(sadaf) صَدَف ‎(ṣadaf) Kurdish sedef
си̏гӯран/sȉgūran сигурен ‎(siguren) сигурен ‎(siguren) sigurt σίγουρος ‎(sígouros) sigur Latin sēcūrus, French sûr, Italian sicuro, Spanish seguro
сметана ‎(smetana) σμετάνα ‎(smetána) (dialectal) smântână Slovenian smetana, Slovak smotana, Russian смета́на ‎(smetána)
сој/soj сой ‎(soj) σόι ‎(sói) soi soy
та́ва/táva тава ‎(tava) тава ‎(tava) tavë ταβάς ‎(tavás) tavă تاوه ‎(tâva)
tava
تاوه ‎(tāve), تابه ‎(tābe) Armenian թավա ‎(tʿava), Sanskrit तापक ‎(tāpaka)
та́зе/táze тазе ‎(taze) (кафе) (obsolete or dialectal) тазе ‎(taze) ταζέδικος ‎(tazédikos) (obsolete) تازه ‎(tâze)
taze
تازه ‎(tâze) Armenian թազա ‎(tʿaza)
тајфа/tajfa тайфа ‎(tajfa) (colloquial) тајфа ‎(tajfa) ταϊφάς ‎(taïfás) taifa طَائِفَة ‎(ṭāʾifa) Armenian թայֆա ‎(tʿayfa)
та̏ла̄с/tȁlās талаз ‎(talaz) (dated) талаз ‎(talaz) (dialectal), талас ‎(talas) (dialectal) tallas ? θάλασσα ‎(thálassa) talaz talaz Ancient Greek θάλασσα ‎(thálassa), Aromanian talaza ?
тамјан/tamjan тамян ‎(tamjan) темјан ‎(temjan) θυμίαμα ‎(thymíama) - Ancient Greek θυμίαμα ‎(thumíama), Russian фимиам ‎(fimiam), German Thymian
тѐзга/tèzga тезгях ‎(tezgjah) тезга ‎(tezga) τεζιάχι ‎(teziáchi), τεζιάκι ‎(teziáki), τεζάχι ‎(tezáchi) (obsolete) tezgâh, tezgah دستگاه ‎(dast-gâh) Armenian դազգահ ‎(dazgah)
тел/tel тел ‎(tel) тељ ‎(telj) τέλι ‎(téli) tel تیلا ‎(tēlā) Armenian թել ‎(tʿel), Kurdish تل ‎(tel), Ossetian тел ‎(tel)
терлуци/terluci терлик ‎(terlik) терлик ‎(terlik) τερλίκι ‎(terlíki) (obsolete) terlic Russian терлык ‎(terlyk), Kyrgyz терлик ‎(terlik)
те̏скера/ tȅskera тескере ‎(teskere) (obsolete or dialectal) тескере ‎(teskere) τεσκερές ‎(teskerés) (obsolete or dialectal) tescherea tezkere tezqire
тефтер/tefter тефтер ‎(tefter) тефтер ‎(tefter) τεφτέρι ‎(teftéri) tefter دفتر ‎(daftar) دَفْتَر ‎(daftar) Ancient Greek διφθέρα ‎(diphthéra), Aramaic ܕܦܬܪܐ ‎(diftrāʼ), Armenian դավթար ‎(davtʿar), Tadjik дафтар ‎(daftar)
то̏п/tȍp топ ‎(top), топка ‎(topka) топ ‎(top), топка ‎(topka) top τόπι ‎(tópi) top, topciu توپ ‎(top), توپچی ‎(topçu)
top, topçu
توپ ‎(top), توپچی ‎(topči)
ћар/ćar кяр ‎(kjar) ќар ‎(ḱar) کار ‎(kâr)
ће̏бе/ćȅbe кебе ‎(kebe) (obsolete or dialectal) ќебе ‎(ḱebe) کبه ‎(kebe)
kebe
قبا ‎(qabā)
ћелепир/ćelepir келепир ‎(kelepir) ќелепур ‎(ḱelepur), келепур ‎(kelepur) κελεπούρι ‎(kelepoúri) chilipir
ћенифа/ćenifa, ћенеф/ćenef кенеф ‎(kenef) (obsolete or vulgar) кенев ‎(kenev), кенеф ‎(kenef), ќенев ‎(ḱenev), ќенеф ‎(ḱenef), كَنَفَ ‎(kanafa) Ancient Greek κενός ‎(kenós)
ћерчива/ćerčiva черчеве ‎(čerčeve) (obsolete or dialectal) cercevea چهار ‎(čahâr, four) + چوبه ‎(čube, tree)
ће̏ф/ćȅf, ћѐиф/ćèif кеф ‎(kef) (slang or dialectal) ќеф ‎(ḱef), кеф ‎(kef), ќејф ‎(ḱejf), кејф ‎(kejf), ќеиф ‎(ḱeif), кеиф ‎(keif) κέφι ‎(kéfi) کیف ‎(keyf) كَيْف ‎(kayf) Armenian քեֆ ‎(kʿef), Russian кайф ‎(kajf)
ћехаја/ćehaja кехая ‎(kehaja) (obsolete) κεχαγιάς ‎(kechagiás) chehaia ked + خدا ‎(khoda)
ћилѝба̄р/ćilìbār кехлибар ‎(kehlibar) килибар ‎(kilibar) κεχριμπάρι ‎(kechrimpári) chihlibar, chihlimbar kehlibar, kehribar کهربا ‎(kahrobâ), کهربائی ‎(kahrobâ'i) كَهْرَبَاء ‎(kahrabāʾ)
ћѝлим/ćìlim килим ‎(kilim) ќилим ‎(ḱilim) qilim, qylym κιλίμι ‎(kilími), κηλίμι ‎(kilími) chilim گلیم ‎(gilîm), کلیم ‎(kilîm)
kilim
گلیم ‎(gelim)
ћо̏р/ćȍr, ћо̏рав/ćȍrav кьорав ‎(kjorav) (colloquial) ќор ‎(ḱor), ќорав ‎(ḱorav) qorr chior کور ‎(kör)
kör
کور ‎(kur) Armenian քոռ ‎(kʿoṙ), քյոռ ‎(kʿyoṙ)
ћо̏сав/ćȍsav кьосе ‎(kjose) (rare) köse کوسه ‎(kose) -
ћотек/ćotek, ћутек/ćutek кьотек ‎(kjotek) (obsolete) ќотек ‎(ḱotek) Aromanian chiutecă ?
ћо̀шак/ćòšak, ћоше/ćoše кьоше ‎(kjoše) (colloquial) ќош ‎(ḱoš), ќоше ‎(ḱoše) qoshe köşe گوشه ‎(guše)
ћулах/ćulah кюлях ‎(kjuljah), кюлаф ‎(kjulaf) (obsolete, dialectal) کلاه ‎(kolah)
ћунак/ćunak кюнец ‎(kjunec), кюнк ‎(kjunk) κιούγκι ‎(kioúnki) گنك ‎(gunk)
ћу̀прија/ćùprija кюприя ‎(kjuprija) (obsolete) ќуприја ‎(ḱuprija) γέφυρα ‎(géfyra) köprü كُبْرِي ‎(kubrī) Ancient Greek γέφυρα ‎(géphura)
ћутак/ćutak, ћутук/ćutuk кютюк ‎(kjutjuk) (archaic) Aromanian chiutecă
ћу̀фта/ćùfta кюфте ‎(kjufte) ќофте ‎(ḱofte) qofte, qoftja κιοφτές ‎(kioftés), κεφτές ‎(keftés), κεφτεδάκι ‎(keftedáki) köfte کوفته ‎(kufte) Hindi कोफ़ता ‎(kofta) / Urdu کوفتہ ‎(kofta)
хавлија/havlija хавлия ‎(havlija) авлија ‎(avlija) havlı ?
халал/halal халал ‎(halal) (obsolete or dialectal) алал ‎(alal) χαλάλι ‎(chaláli) حلال ‎(halâl)
halal
حلال ‎(halāl) حَلَال ‎(ḥalāl) Akkadian 𒂖, 𒆬 ‎(ellu, pure)
ха̀ртија/hàrtija хартия ‎(hartija) хартија ‎(hartija) χαρτί ‎(chartí) hârtie Ancient Greek χάρτης ‎(khártēs), Armenian քարտեզ ‎(kʿartez), քարտ ‎(kʿart)
хи̏љада/hȉljada хиляда ‎(hiljada) илјада ‎(iljada) χιλιάδα ‎(chiliáda) Ancient Greek χίλιοι ‎(khílioi), χιλιάς ‎(khiliás)
хрсуз/hrsuz харсъзин ‎(harsǎzin) (obsolete or dialectal) αρσίζης ‎(arsízis) (slang)
ци̏ганин/cȉganin циганин ‎(ciganin) циган ‎(cigan), циганин ‎(ciganin) cigan αθίγγανος ‎(athínganos), ατσίγγανος ‎(atsínganos), τσιγγάνος ‎(tsingános), ţigan چنگانه ‎(çingane), چنگنی ‎(çingeni)
çingene
Russian цыга́н ‎(cygán), German Zigeuner, French tsigane, Hungarian cigány
ча̏к/čȁk чак ‎(čak) чак ‎(čak) (dialectal) چاق ‎(çak)
çak
чакшире/čakšire чакшири ‎(čakširi) (dialectal) τσαχτσίρης ‎(tsachtsíris) (dialectal)
чанак/čanak τζανάκι ‎(tzanáki) (obsolete) ceanac
чѐкић/čèkić чекич ‎(čekič) (dialectal) чекан ‎(čekan), чекич ‎(čekič) çekiç τσεκίτσι ‎(tsekítsi) (Greek-Romani) چکیچ ‎(çekiç), چکیج ‎(çekic)
çekiç
چاکوچ ‎(čâkuč), چکوچ ‎(čakuč), چکوج ‎(čakuj), چکش ‎(čakoš) Armenian, չագուչ ‎(čʿagučʿ), Azeri чәкиҹ/çəkic, Crimean Tatar çöküç, Georgian ჩაქუჩი ‎(čakuči) (č'ak’uč’i), Kurdish چه‌کوچ/çekûç, Tatar чүкеч ‎(çükeç)/çükeç
чѐкрк/čèkrk чекрък ‎(čekrǎk) τζικρίκι ‎(tzikríki), τσικρίκι ‎(tsikríki) (obsolete)
чѐлик/čèlik челик ‎(čelik) çelik çelik
ченгел/čengel ченгел ‎(čengel) τσιγκέλι ‎(tsinkéli) چنگال ‎(čangâl) Armenian: չանգալ ‎(čʿangal) (čangal)
черга/čerga черга ‎(čerga) черга ‎(čerga) چرگه ‎(çerge)
çerge
Latin serica
чинија/činija чиния ‎(činija) чинија ‎(činija) چینی ‎(čini)
чифут/čifut, чифутин/čifutin чифут ‎(čifut), чифутин ‎(čifutin), чифутски ‎(čifutski) çifut τσιφούτης ‎(tsifoútis) ciufut چفوت ‎(çifut)
çifut
чѝра̄к/čìrāk чирак ‎(čirak) çirak τσιράκι ‎(tsiráki) cirac چراغ ‎(çerâg, çirâg), چراق ‎(çırak)
çırak
چراغ ‎(čerâğ, čarâğ) Hindustani चिराग़ ‎(čirāġ) / چراغ ‎(čirāġ), Ossetian цырагъ ‎(cyraǧ)
џа̏ба/džȁba, џа̏бе̄/džȁbē джаба ‎(džaba) (obsolete or dialectal) џабе ‎(džabe) τζάμπα ‎(tzámpa), τσάμπα ‎(tsámpa) جبا ‎(caba)
caba
џелат/dželat джелатин ‎(dželatin) џелат ‎(dželat), џелатин ‎(dželatin) τζελάτης ‎(tzelátis) (obsolete) جلاد جلاد, جلد
џеп/džep джоб ‎(džob) джеб ‎(džeb) xhep τσέπη ‎(tsépi) جیب ‎(ceb, cep)
cep
جَيْب ‎(jayb) Armenian ջեբ ‎(ջեբ), Slovenian žep
џигер/džiger джигер ‎(džiger) (obsolete or dialectal) џигер ‎(džiger), џигерица ‎(džigerica) ciğer جگر ‎(jegar) Armenian ջիգյար ‎(ǰigyar), Ossetian игӕр ‎(igær)
ше̏хер/šȅher - شهر ‎(şehir)
şehir
شهر ‎(šahr) Tadjik шаҳр ‎(šahr), Ossetian сахар ‎(saxar), Hindi शहर ‎(śahar)