Appendix:List of Balkanisms

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search
Serbo-Croatian Bulgarian Macedonian Albanian Greek Romanian (Ottoman) Turkish Persian Arabic Misc.
а̀га/àga ага (aga) (obsolete) ага (aga) aga αγάς (agás) آغا (ağa)
ağa
آقا (âqâ), آغا (âğâ) Armenian աղա (ała), Hindi आग़ा (āġā), Urdu آغا (āġā), Kurdish ئاغا (ağa)
ад/ad (archaic) ад (ad) ад (ad) Άδης (Ádis) iad Ancient Greek ᾍδης (Hā́idēs), Russian ад (ad)
адет/adet адет (adet) (obsolete or dialectal) адет (adet) adet αντέτι (antéti) (obsolete) عادت (âdet)
adet
عادت ('âdat) عَادَة (ʿāda) Armenian ադաթ (adatʿ)
акъл (akǎl) акал (akal) عقل ('akıl)
akıl
عقل ('aql) عَقْل (ʿaql) Uzbek ақл (aql)
а̀ла̄т/àlāt, ха̀ла̄т/hàlāt алат (alat) hallat آلت (âlet)
alet
آلت (âlat) آلَة (ʾāla) Azeri alət/آلت (alət), Kurdish alat/alet, Urdu آلت (ālat)/آلہ (āla)
а̀ргат/àrgat, ѝргат/ìrgat аргат (argát) (obsolete or dialectal) аргат (argat), аргатин (argatin) εργάτης (ergátis), αργάτης (argátis) argat ارغاد (ırgat)
ırgat
Ancient Greek ἐργάτης (ergátēs)
ба́дем/bádem, ба̀јам/bàjam бадем (badem) бадем (badem), бајам (bajam) bajame, badam, modem بادام (bâdâm)
badem
بادام (bâdâm) Sanskrit बादाम (bādāma)
бајат/bajat баят (bajat) бајат (bajat) bajat μπαγιάτικος (bagiátikos) بایات (bayat)
bayat
بیات (bayât) بَائِت (bāʾit)
ба̀кар/bàkar бакър (bakǎr) (obsolete) бакар (bakar) bakër μπακίρι (bakíri) (obsolete), μπακρί (bakrí) (obsolete or dialectal) băcîre باقیر (bakır)
bakır
бакла/bakla бакла (bakla) бакла (bakla) baklla باقلا (bakıla)
bakla
باقلا (bâqelâ) بَقْلَة (baqla) Armenian բակլա (bakla)
бакла̀ва/baklàva баклава (baklava) баклава (baklava) bakllava μπακλαβάς (baklavás) baclava باقلوا (baklava), بقلاوا (baklava)
baklava
باقلوا (bâqlavâ) بَقْلَاوَة (baqlāwa) English baklava, Armenian փախլավա (pʿaxlava)
ба̏кља/bȁklja факла (fakla), факел (fakel) факел (fakel) flakë φάκλα (fákla) (dialectal) faclă Slovenian bakla, Russian фа́кел (fákel), Hungarian fáklya, Vulgar Latin facla, Latin facula
ба̀мија/bàmija, бамја/bamja, бамља/bamlja бамя (bamja) бамија (bamija), бамја (bamja) barnje μπάμια (bámia) bornie, barna, bamba بامیا (bamya), بامیه (bamya, bamye)
bamya
بامیه (bâmiye) بَامِيَا (bāmiyā), بَامِيَة (bāmiya) Russian бамия (bamija)
ба̀рем/bàrem, ба̏р/bȁr барем (barem), баре (bare), бари (bari) (obsolete or dialectal) барем (barem), бар (bar) barim/barem باری (bâri)
bari
باری (bâri)
ба́шта/bášta, ба́шча/bášča бахча (bahča) (obsolete or dialectal) бавча (bavča) bahçe μπαξές (baxés), μπαχτσές (bachtsés), μπακτσές (baktsés) باغچه (bâğçe), باهجه (bâhce)
bahçe
باغچه (bâghče) Armenian բաղչա (bałčʿa)
бѐдем/bèdem бедем (bedem) بدن (beden)
beden
بدن (badan) بدن (bádan)
бѐла̄ј/bèlāj беля (belja) беља (belja) μπελάς (belás) belea بلا (belâ)
bela, belâ
بلا (balâ) بَلَاء (balāʾ) Azeri bəla
бла̏то/blȁto блато (blato) блато (blato) baltë βάλτος (váltos) baltă Russian боло́то (bolóto), Polish błoto
б̀оја/bòja боя (boja) боја (boja) bojë μπογιά (bogiá) boia بویا (boya)
boya
бошча/bošča бохча (bohča) (archaic) بوغچه (boğça)
bohça
бре/bre бре (bre), бе (be) bre μπρε (bre) (dialectal) bre بره (bre, bireh)
bre
бука̀гије/bukàgije (pl) букаи (bukai) (pl, obsolete or dialectal) بوقاغی (bukağı)
bukağı
bùnār/бу̀на̄р бунар (bunar) (obsolete or dialectal) бунар (bunar) bunar پیکار (punar, pınar)
pınar
ва́рош/vároš варош (varoš) (obsolete) oraș واروش (varuş)
varoş
Hungarian város
ва̏тра/vȁtra vatër vatră آدر (âdar, fire), آذر (âzar, fire) Avestan 𐬁𐬙𐬀𐬭𐬱 (ātarš), Sanskrit अथर्वन् (atharvan)
да̀диља/dàdilja дадия (dadija) (dialectal) νταντά (dantá) dădacă دادی (dadı)
dadı
دایه (dâye)
долап/dolap долап (dolap) dollap ντουλάπι (doulápi)/ντουλάπα (doulápa) دولاب (dolab, dolap)
dolap
دولاب (dulâb, dolâb) دُولَاب (dūlāb) Azeri dolab
ду̀ва̄н/dùvān, ду̀ха̄н/dùhān duhan ντουμάνι (doumáni) (slang) دخان (duhân)
duhân, duhan, duman
دخان (doxxân) دُخَان (duḵān) Hungarian dohány, Kurdish dûxan
дувар/duvar дувар (duvar) (archaic) дувар (duvar) ντουβάρι (douvári) دیوار (divar, duvar)
duvar
دیوار (divâr) Hindustani दीवार (dīvār)/دیوار (dīvār)
ду̀гме/dùgme дюкме (djukme), дюгме (djugme) (obsolete or dialectal) دوکمه (düğme)
düğme
دگمه (dogme), تکمه (tokme) Kurdish دوگمه (dugma)
ду̏д/dȕd дуд (dud) (dialectal), replaced by черница (černica) дудинка (dudinka), дуд (dud) (dialectal) dud, dudă توت (tût), طوت (tût), دوت (dût)
dut
توت (tut) تُوت (tūt) Aramaic ܬܘܬܐ, Armenian թութ (tʿutʿ), Georgian თუთა (tuta), Ossetian тута (tuta), Hindustani तूत (tūt)/توت (tūt)
ду̀ћа̄н/dùćān дюкян (djukjan) (archaic) дуќан (duḱan) dyqan ντουκάνι (doukáni) (dialectal) dugheana دکان (dükkân)
dükkân
دکان (dokân) دُكَّان (dukkān) Armenian դուքան (dukʿan), Georgian დუქანი (dukani), Russian духа́н (duxán), Urdu دکان (dukān), Hindi दुकान (dukān)
душман/dušman душманин (dušmanin) душман (dušman) ντουσμάνι (dousmáni) (Greek-Romani) dușman, dușmancă دشمان (düşman), دشمن (düşmen)
düşman
دشمن (došman) Armenian թշնամի (tʿšnami), դուշման (dušman)
ђ̀еврек/đèvrek геврек (gevrek), геврече (gevreče) ѓеврек (ǵevrek) gevrek
ђ̀ерда̄н/đèrdān гердан (gerdan) ѓердан (ǵerdan) gjerdan γιορντάνι (giorntáni) (dialectal) گردان (gerdân), گردن (gerden)
gerdan
گردن (gardan) Pashto غاړه (ɣā´ṛa), غاړګۍ (ɣāṛgəy)
ђу̏бре/đȕbre гюбре (gjubre) (obsolete or dialectal) ѓубре (ǵubre) κόπρος (kópros), κοπριά (kopriá) گوبره (gübre)
gübre
Ancient Greek κόπρος (kópros)
ђу̑л/đȗl гюл (gjul) (obsolete or dialectal) ѓул (ǵul) گل (gül)
gül
گل (gol)
ефѐнди/efèndi ефенди (efendi)/ефендия (efendija) (obsolete) ефенди (efendi), ефендија (efendija) αφέντης (aféntis) افندی (efendi)
efendi
آفندی (âfandi), افندی (afandi) اَفَنْدِي (afandī) Ancient Greek αὐθέντης (authéntēs)
за̀на̄т/zànāt занаят (zanajat) занает (zanaet) zanat zanaat, sınaat صنعت (sena't) صناعَة Aromanian zanate
за̏р/zȁr зар (zar) зар (zar) zar ζάρι (zári) zar زار (zâr)
zar
زار (zâr) زَهْر (zahr) Armenian զառ (zaṙ)
за̑р/zȃr зар (zar), зарем (zarem) زار (zâr)
zar
إِزَار (ʾizār)
зердѐлица/zerdèlica зарзала (zarzala) ζέρζαλον (zérzalon) (obsolete) zarzără زردالو (zerdali)
zerdali
زردآلو (zard-âlu)
зејтин/zejtin зехтин (zehtin) зејтин (zejtin) zaitin زیتین (zeytin)
zeytin
زیتون (zeytun) زَيْتُون (zaytūn) Armenian զեյթուն (zeytʿun), Hindustani ज़ैतून (zaitūn)/زیتون (zaitūn)
зијан/zijan зян (zjan) (obsolete or dialectal) зијан (zijan) زیان (ziyan)
ziyan
زیان (ziyân)
зулум/zulum зулум (zulum) (archaic) зулум (zulum) zulum ظلم (zulüm)
zulüm
ظلم (zolm) ظُلْم (ẓulm)
зу̀мбул/zùmbul зюмбюл (zjumbjul) зумбул (zumbul) zymbyl ζουμπούλι (zoumpoúli) zambilă سنبل (sümbül)
sümbül
سنبل (sombol) Armenian սմբուլ (smbul)
ибришим/ibrišim ибришим (ibrišim) ибришим (ibrišim) μπρισίμι (brisími) (obsolete) ibrișin ابریشم (ibrişim)
ibrişim
ابریشم (abrišam, abrišom, abrišem) Hindustani रेशम (reśam)/ریشم (reśam)
инад/inad, ѝна̄т/ìnāt инат (inat) инает (inaet), инат (inat) inat ινάτι (ináti), γινάτι inat عناد (inad, inat)
inat
عناد ('enâd) عِنَاد (ʿinād) Armenian ինադ (inad), ինադու (inadu)
ја̏так/jȁtak ятак (jatak) (obsolete or dialectal) јатак (jatak) γιατάκι (giatáki) (obsolete or dialectal) iatac یتاق (yatak)
yatak
-
је̏фтин/jȅftin, је̏втин/jȅvtin евтин (evtin), евтиния (evtinija) евтин (evtin) φθηνός (fthinós), φτηνός (ftinós) ieftin Ancient Greek εὐθηνός (euthēnós)
јо̀рган/jòrgan юрган (jurgan) јорган (jorgan) jorgan یورغان (yorğan)
yorgan
Armenian յորղան (yorłan)
ју̏рӣш/jȕrīš юруш (juruš) (archaic) јуриш (juriš) γιουρούσι (giouroúsi) (slang) iures یارش (yarış)
yarış
кавга/kavga кавга (kavga) кавга (kavga) καβγάς (kavgás) غوغا (ğavğa, kavga)
kavga
غوغا (ghoughâ) غَوْغَاء (ḡawḡāʾ)
ка̀вез/kàvez кафез (kafez) кафез (kafez) kafaz καφάσι (kafási) cafas ? قفس (kafes)
kafes
قفس (qafes) قَفَص (qafaṣ) Hindustani क़फ़स (qafas)/قفس (qafas)
када/kada када (kada) (dialectal) када (kada) κάδη (kádi) (dialectal), κάδος (kádos) cadă قدح (kadeh)
kadeh
قَدَح (qadaḥ) Ancient Greek κάδος (kádos), Hebrew כַּד (kad), Latin cadus, Slovak kaďa
ка̀иш/kàiš, ка̀јиш/kàjiš каиш (kaiš) каиш (kaiš) căius قایش (kayış)
kayış
Armenian ղայիշ (łayiš), Kurdish قایش (qayiş)
ка̏јгана/kȁjgana кавгана (kavgana), кайгана (kajgana) (obsolete, dialectal) кајгана (kajgana) قیغنه (kaygana)
kaygana
خاگینه (khâgine)
ка̀јмак/kàjmak каймак (kajmak) кајмак (kajmak) καϊμάκι (kaïmáki) caimac قایمق (kaymak)
kaymak
قیماق (qeymâq), قیماغ (qeymâğ) قيمر
ка̀јсија/kàjsija кайсия (kajsija) кајсија (kajsija) kajsi acis, caisă قیصی (kaysi)
kaysı
قیصی (qeysi)
ка̀лај/kàlaj калай (kalaj) калај (kalaj) kallaj καλάϊ (kaláï) calaj قلای (kalay)
kalay
قلعی (qal'i), قلع (qal') قَلْعِيّ (qalʿiyy) city Qualah on the Malay peninsula
калам/kalam, калем/kalem калам (kalam) (dialectal) калем (kalem) kalem καλάμι (kalámi), καλέμι (kalémi) قلم (kalem)
kalem
قلم (qalam) قَلَم (qalam) Ancient Greek κάλαμος (kálamos)
калуп/kalup, калуф/kaluf калъф (kalǎf) калап (kalap) kallëp καλαπόδι (kalapódi), καλούπι (kaloúpi) calăf قالب (kalıb, kalıp)
kalıp
قالب (qaleb) قَالِب (qālib) Ancient Greek καλάπους (kalápous)
ка̏лдрма/kȁldrma калдъръм (kaldǎrǎm) калдрма (kaldrma) kalldrëm καλντερίμι (kalnterími) caldarâm قالدرم (kaldırım)
kaldırım
камиш/kamiš камиш (kamiš) (obsolete, dialectal) cămiș
ка̑нџа/kȃndža канджа (kandža) (obsolete, dialectal) κάντζα (kántza) (obsolete) cange
кантар/kantar кантар (kantar) кантар (kantar) kandar καντάρι (kantári) cîntar قنطار (kantar)
kantar
قنطار (qentâr) قِنْطَار (qinṭār) Byzantine Greek κεντηνάριον (kentēnárion), Armenian ղանթար (łantʿar), Latin centēnārius, Russian контарь (kontarʹ), кантарь (kantarʹ)
ка̀пија/kàpija капия (kapija) (obsolete or dialectal) капија (kapija) kapia قاپو (kapû)
kapı
قاپو (qâpu) Hungarian kapu
каса̀ба/kasàba касаба (kasaba) (obsolete or dialectal) касаба (kasaba) κασαμπάς (kasampás) (obsolete or dialectal) قصبه (kasaba)
kasaba
قصبه (qasabe) قَصَبَة (qaṣaba)
ка̀сапин/kàsapin касапин (kasapin) касап (kasap), касапин (kasapin) kasap χασάπης (chasápis) casap قصاب (kassâb)
kasap
قصاب (qassâb) قَصَّاب (qaṣṣāb) Armenian ղասաբ (łasab)
ка̀танац/kàtanac катинар (katinar) катанец (katanec), катинар (katinar) καδένα Latin catēna, Byzantine Greek κατήνα (katḗna), Catalan cadenat, French cadenas, Italian catenaccio
ка̀та̄рка/kàtārka каторга (katorga) катарка (katarka) κατάρτι (katárti) catarg Ancient Greek κατάρτιον (katártion), Russian ка́торга (kátorga)
ка̀тран/kàtran катран (katran) катран (katran) κατράνι (katráni) catran katran قطران (qatrân), کتران (katrân) قَطْرَان (qaṭrān) French goudron
качак/kačak качак (kačak) (obsolete or dialectal) качак (kačak) κατσάκης (katsákis) (obsolete) kaçak
качамак/kačamak качамак (kačamak) качамак (kačamak) κατσαμάκι (katsamáki) (obsolete or dialectal) Aromanian cǎčiumac, cǎčimac ?
ка̀шика/kàšika кашик (kašik) (dialectal) calică kaşık قاشق (qâšeq, qâšoq) كَاشِيك (kāšīk) Swahili kijiko
келеш (keleš) келеш (keleš) cheles keleş کلاش (kallâš), قلاش (qallâš)
кирајџија/kirajdžija, кѝрија/kìrija кираджия (kiradžija), кирия (kirija) (obsolete) κυράς (kyrás), κυρατζής (kyratzís) (obsolete) chirie, chirigiu كِرَاء (kirāʾ)
ко̀ла̄н/kòlān колан (kolan) колан (kolan) κολάνι (koláni) (obsolete or dialectal) colan kolan Italian collana
ко̀ма̄д/kòmād комат (komat) комад (komad) κομμάτι (kommáti) Ancient Greek κομμάτιον (kommátion) (diminutive of κόμμα (kómma)), Slovenian komad, Aromanian cumată
крѐвет/krèvet креват (krevat) кревет (krevet) krevat κρεβάτι (kreváti) کروت (kerevet)
kerevet
L. grābātus, Ancient Greek κράββατος (krábbatos), Ru. крова́ть (krovátʹ)
кре̏ч/krȅč киреч (kireč) (obsolete, dialectal) креч (kreč) کیرج (kirec)
kireç
کرس (kirs)
кубура/kubura кобур (kobur) кубур (kubur) κουμπούρι (koumpoúri) (slang) قُبُور (qubūr), قَبْر (qabr) Russian кобур (kobur)
кују̀нџија/kujùndžija куюмджия (kujumdžija) (obsolete) кујунџија (kujundžija) κουγιουμτζής (kougioumtzís) (obsolete) kuyumcu (tr) Armenian Կույումջյան (Kuyumǰyan)
ку́ла/kúla кула (kula) кула (kula) ktillë κουλάς (koulás) culă قله (kulle)
kule
قله (qolle) قُلَّة (qulla, pinnacle, zennith) English kula
кундак/kundak, кондак/kondak кондак (kondak) кундак (kundak) kondak κοντάκι (kontáki) قنداق (kundak)
kundak
قنداق (qondâq)
кундура/kundura кундура (kundura), кондур (kondur) (obsolete or dialectal) кондура (kondura) κουντούρι (kountoúri), κουντόρι (kountóri), κούντουρος (koúntouros), κουντούρα (kountoúra) (dialectal) condur قوندورا (kundura) Ancient Greek κόθορνος (kóthornos)
ку̀ршум/kùršum куршум (kuršum) куршум (kuršum) κουρσούμι (koursoúmi) (slang) kurşun
кусур/kusur кусур (kusur) кусур (kusur) kusur κουσούρι (kousoúri) کسور (küsur)
küsur, kusur
كُسُور (kusūr)
ку̀тија/kùtija кутия (kutija) кутија (kutija) kuti κουτί (koutí), κούτα (koúta) cutie قوطی (kutu)
kutu
قوطی (quti), قوتی (quti) Ancient Greek κυτίον (kutíon) (diminutive of κύτος (kútos))
лѝвада/lìvada ливада (livada) ливада (livada) livadh λιβάδι (livádi) livadă Ancient Greek λιβάδιον (libádion) (diminutive of λιβάς (libás))
лу̀ла/lùla лула (lula) луле (lule) λουλάς (loulás) (slang) lüle لوله (lule)
мајмун/majmun маймуна (majmuna) мајмун (majmun) majmun μαϊμού maimuță میمون (maymun)
maymun
میمون (meymun) مَيْمُون (maymūn) Spanish maimón
мајтап/majtap майтап (majtap) мајтап (majtap) مهتاب (mehtâb, mehtâp), ماهتاب (mâhtâb)
mehtap
مهتاب (mahtâb), ماهتاب (mâhtâb)
ма̀казе/màkaze маказ (makaz) (obsolete or dialectal) مقص (makas)
makas
مقص (mekass) مِقَصّ (miqaṣṣ)
мамаљуга/mamaljuga, мамалига/mamaliga мамалига (mamaliga) μαμαλίγκα (mamalígka) (dialectal or obsolete) mămăligă Russian мамалыга (mamalyga), Polish mamałyga
марама/marama марама (marama) (obsolete) марама (marama), марамче (maramče) maramă مِقْرَم (miqram)
ма̀хала/màhala махала (mahala) маало (maalo) mëhallë μαχαλάς (machalás) mahala محله (mahalle)
mahalle
محله (mahalle) مَحَلَّة (maḥalla) Armenian մայլա (mayla)
мем/mem, мѐмла/mèmla нем (nem) نم (nem, humidity, moisture), نملی (nemli, humid, moist)
nem ("humidity"), nemli ("humid")
نم (nam, moisture, dew) Armenian նամ (nam, damp)
мерак/merak мерак (merak) мерак (merak) μεράκι (meráki) مراقي
- месал (mesal) (dialectal) μεσάλι (mesáli) (dialectal) mesala - Latin mensālis
метанија/metanija, метанисати/metanisati метан (metan) (obsolete or dialectal) метанија (metanija), метанисува (metanisuva) μετάνοια (metánoia) mătanie, mătănii Ancient Greek μετάνοια (metánoia)
mèze/мѐзе мезѐ (mezѐ) meze μεζές (mezés) meze, mezelîc meze مزه (maze) - English meze
ми̏рӣс/mȉrīs мириша (miriša) миризба (mirizba), мирис (miris), мириса (mirisa) μυρίζω (myrízo) miros Ancient Greek μυρίζω (murízō)
мирођија/mirođija мерудия (merudija)/меродия (merodija) мирудија (mirudija) μυρωδιά (myrodiá) mirodia Byzantine Greek μυρωδία (murōdía), Ancient Greek μυρώδης (murṓdēs)
мосур/mosur масур (masur) μασούρι (masoúri) mosor
μουσαφίρης (mousafíris) musafir misafir مسافر (misâfir)
муштѐрија/muštèrija мющерия (mjušterija) (obsolete or dialectal) муштерија (mušterija) μουστερής (mousterís) (obsolete or dialectal) musteriu مشتری (müşteri)
müşteri
مشتری (muštari) مُشْتَرِي (muštarī) Armenian մուշտարի (muštari), Hindi मुश्तरी (muśtarī), Urdu مشتری (muštarī)
о̀даја/òdaja, о̀да/òda одая (odaja) (obsolete or dialectal) одаја (odaja) odë odaie اوطه (oda), اوده (oda), اودا (oda)
oda
اتاق (otâq), اطاق (otâq), اوتاغ (otâğ), اوتاق (otâq), اوطاق (otâq) أُوضَة (ʾoḍa) (Egyptian)
о̀рта̄к/òrtāk ортак (ortak) (obsolete or dialectal) ортак (ortak) ortak, ortake ορτάς (ortás) (Greek-Romani) ortac, orta اورطاق (ortak)
ortak
оџак/odžak оджак (odžak) (obsolete or dialectal) оџак (odžak) oxhak τζάκι (tzáki) ogeac اوجاق (ocak)
ocak
Armenian օջախ (ōǰax), Russian оча́г (očág)
пајван/pajvan пайвант (pajvant) (regional) παγιαντάς (pagiantás) (obsolete) paivan پابند (pâband), پایبند (pâyband)
паламида/palamida паламида (palamida) паламид (palamid), паламида (palamida) παλαμίδα (palamída) pălămidă پالاموت (palamut), پالامود (palamud), پالامید (palamîd)
palamut
- - Ancient Greek πηλαμύς (pēlamús), Koine Greek παλαμίς (palamís)
па̀мук/pàmuk памук (pamuk) памук (pamuk), памбук (pambuk) pambuk pamuca پامبوق (pambuk), پاموق (pamuk), پموق (pamuk)
pamuk
پنبه (pambe, pembe) Hungarian pamut
па̀пуча/pàpuča папуци (papuci) (pl, obsolete or dialectal) папук (papuk), папуча (papuča), папуче (papuče) papuçe παπούτσι (papoútsi) papuc پابوج (pâbûc, pâpûc), پاپوش (pâpûş)
pabuç
پاپوش (pâpuš) Slovak papuče
pàra/па̀ра пари (pari) пари (pari) para, pare παράς (parás) پاره (pare)
pare
پاره (pâre) - Armenian փարա (pʿara), English para
парик/parik парик (parik) πάροικος (pároikos) Ancient Greek πάροικος (pároikos)
па̏стрва/pȁstrva пъстърва (pǎstǎrva) пастрма (pastrma), пастрмка (pastrmka) πέστροφα (péstrofa) păstrăv Slovenian postrv, Czech pstruh, Ukrainian паструг (pastruh)
патлиџан/patlidžan патладжан (patladžan) патлиџан (patlidžan) patëllxhan μελιτζάνα (melitzána) پاتلجان (patlıcan), بادنجان (badincan)
patlıcan, badincan
بادنجان (bâdenjân), بادنگان (bâdengân), باتنگان (bâtengân) بَاذِنْجَان (bāḏinjān) Armenian բադրիջան (badriǰan), French aubergine, Spanish berenjena, Italian melanzana, Russian баклажа́н (baklažán), Polish bakłażan, Tajiki бодинҷон (bodinjon) / боқлаҷон (boqlajon)
патос/patos пат (pat) (dialectal) патос (patos) πάτος (pátos) pat - - Ancient Greek πάτος (pátos)
перда/perda перде (perde) перде (perde) perde μπερντές (berntés) perdea ? (perde)
perde
پرده (parde) Hindi पर्दा (parda), Urdu پردہ (parda), English purdah
пехлѝва̄н/pehlìvān пехливан (pehlivan) (obsolete) пеливан (pelivan) πεχλιβάνης (pechlivánis) (obsolete) pehlivan پهلوان (pehlevân)
pehlevan, pehlivan
پهلوان (pahlavân) Armenian փահլևան (pʿahlewan) (p’ahlevan)
пи̏та/pȉta пита (pita) пита (pita) pite πίτα (píta)/πίττα (pítta) pită pite English pita, pitta
приманцир, приманцер, преманцир примикюр (primikjur) primicer Latin primicerius, Old Armenian պռիմիկուռ (pṙimikuṙ)
ра̀кија/ràkija ракия (rakija) ракија (rakija) raki ρακή (rakí)/ρακί (rakí) rachiu rakı عَرَق (ʿaraq)
родан (rodan), рудан (rudan) ροδάνι (rodáni) rodan Ancient Greek ῥοδάνη (rhodánē), Aromanian aruidanǎ
салтамарка/saltamarka салтамарка (saltamarka) (obsolete) салтамарка (saltamarka) σαλταμάρκα (saltamárka) (obsolete or dialectal) Italian/Spanish saltambarca
сомун/somun самун (samun) сомун (somun) ψωμί (psomí) Ancient Greek ψωμός (psōmós)
са̀ндук/sànduk сандък (sandǎk) сандак (sandak) sënduk σεντούκι (sentoúki) sanduc صندوق (sandûk)
sandık
صندوق (sanduq) صُنْدُوق (ṣundūq) Armenian սնդուկ (snduk), Russian сунду́к (sundúk)
сат/sat сахат (sahat) (obsolete or dialectal) саат (saat) sahat ساعت (sâ'at)
saat
ساعت (sâ'at) سَاعَة (sāʿa)
са̀чма/sàčma сачма (sačma), сачак (sačak) (obsolete) сачма (sačma) sageac صاچمه (saçma)
saçma
صاچمه (sâčme), ساچمه (sâčme)
севдах/sevdah севда (sevda) (archaic) севда (sevda) σεβντάς (sevntás) سودا (sevda)
sevda
سوداء (soudâ') سَوْدَاء (sawdāʾ)
седеф/sedef седеф (sedef) (archaic) седеф (sedef) σιντέφι (sintéfi), σεντέφι (sentéfi) sidef صدف (sedef)
sedef
صدف (sadaf) صَدَف (ṣadaf) Kurdish sedef
си̏гӯран/sȉgūran сигурен (siguren) сигурен (siguren) sigurt σίγουρος (sígouros) sigur Latin sēcūrus, French sûr, Italian sicuro, Spanish seguro
сметана (smetana) σμετάνα (smetána) (dialectal) smântână Slovenian smetana, Slovak smotana, Russian смета́на (smetána)
сој/soj сой (soj) σόι (sói) soi soy
та́ва/táva тава (tava) тава (tava) tavë ταβάς (tavás) tavă تاوه (tâva)
tava
تاوه (tāve), تابه (tābe) Armenian թավա (tʿava), Sanskrit तापक (tāpaka)
та́зе/táze тазе (taze) (кафе) (obsolete or dialectal) тазе (taze) ταζέδικος (tazédikos) (obsolete) تازه (tâze)
taze
تازه (tâze) Armenian թազա (tʿaza)
тајфа/tajfa тайфа (tajfa) (colloquial) тајфа (tajfa) ταϊφάς (taïfás) taifa طَائِفَة (ṭāʾifa) Armenian թայֆա (tʿayfa)
та̏ла̄с/tȁlās талаз (talaz) (dated) талаз (talaz) (dialectal), талас (talas) (dialectal) tallas ? θάλασσα (thálassa) talaz talaz Ancient Greek θάλασσα (thálassa), Aromanian talaza ?
та̀ма̄н/tàmān таман (taman) ταμάμ (tamám) taman تمام (tamām‎)
тамјан/tamjan тамян (tamjan) темјан (temjan) θυμίαμα (thymíama) - Ancient Greek θυμίαμα (thumíama), Russian фимиам (fimiam), German Thymian, Romanian tămaie
тебешир/tebešir тебешир (tebešir) τεμπεσίρι (tempesíri) (obsolete) تباشیر (tebâšir)
тѐзга/tèzga тезгях (tezgjah) тезга (tezga) τεζιάχι (teziáchi), τεζιάκι (teziáki), τεζάχι (tezáchi) (obsolete) tezgâh, tezgah دستگاه (dast-gâh) Armenian դազգահ (dazgah)
тел/tel тел (tel) тељ (telj) τέλι (téli) tel تیلا (tēlā) Armenian թել (tʿel), Kurdish تل (tel), Ossetian тел (tel)
темерутин/temerutin темерут (temerut) تمرد (tamarrud)
терлуци/terluci терлик (terlik) терлик (terlik) τερλίκι (terlíki) (obsolete) terlic Russian терлык (terlyk), Kyrgyz терлик (terlik)
те̏скера/ tȅskera тескере (teskere) (obsolete or dialectal) тескере (teskere) τεσκερές (teskerés) (obsolete or dialectal) tescherea tezkere tezqire
тефтер/tefter тефтер (tefter) тефтер (tefter) τεφτέρι (teftéri) tefter دفتر (daftar) دَفْتَر (daftar) Ancient Greek διφθέρα (diphthéra), Aramaic ܕܦܬܪܐ (diftrāʼ), Armenian դավթար (davtʿar), Tadjik дафтар (daftar)
то̏п/tȍp топ (top), топка (topka) топ (top), топка (topka) top τόπι (tópi) top, topciu توپ (top), توپچی (topçu)
top, topçu
توپ (top), توپچی (topči)
ћар/ćar кяр (kjar) ќар (ḱar) کار (kâr)
ће̏бе/ćȅbe кебе (kebe) (obsolete or dialectal) ќебе (ḱebe) کبه (kebe)
kebe
قبا (qabā)
ћелепир/ćelepir келепир (kelepir) ќелепур (ḱelepur), келепур (kelepur) κελεπούρι (kelepoúri) chilipir
ћенифа/ćenifa, ћенеф/ćenef кенеф (kenef) (obsolete or vulgar) кенев (kenev), кенеф (kenef), ќенев (ḱenev), ќенеф (ḱenef), كَنَفَ (kanafa) Ancient Greek κενός (kenós)
ћерчива/ćerčiva черчеве (čerčeve) (obsolete or dialectal) cercevea چهار (čahâr, four) + چوبه (čube, tree)
ће̏ф/ćȅf, ћѐиф/ćèif кеф (kef) (slang or dialectal) ќеф (ḱef), кеф (kef), ќејф (ḱejf), кејф (kejf), ќеиф (ḱeif), кеиф (keif) κέφι (kéfi) کیف (keyf) كَيْف (kayf) Armenian քեֆ (kʿef), Russian кайф (kajf)
ћехаја/ćehaja кехая (kehaja) (obsolete) κεχαγιάς (kechagiás) chehaia ked + خدا (khoda)
ћилѝба̄р/ćilìbār кехлибар (kehlibar) килибар (kilibar) κεχριμπάρι (kechrimpári) chihlibar, chihlimbar kehlibar, kehribar کهربا (kahrobâ), کهربائی (kahrobâ'i) كَهْرَبَاء (kahrabāʾ)
ћѝлим/ćìlim килим (kilim) ќилим (ḱilim) qilim, qylym κιλίμι (kilími), κηλίμι (kilími) chilim گلیم (gilîm), کلیم (kilîm)
kilim
گلیم (gelim)
ћо̏р/ćȍr, ћо̏рав/ćȍrav кьорав (kjorav) (colloquial) ќор (ḱor), ќорав (ḱorav) qorr chior کور (kör)
kör
کور (kur) Armenian քոռ (kʿoṙ), քյոռ (kʿyoṙ)
ћо̏сав/ćȍsav кьосе (kjose) (rare) köse کوسه (kose) -
ћотек/ćotek, ћутек/ćutek кьотек (kjotek) (obsolete) ќотек (ḱotek) Aromanian chiutecă ?
ћо̀шак/ćòšak, ћоше/ćoše кьоше (kjoše) (colloquial) ќош (ḱoš), ќоше (ḱoše) qoshe köşe گوشه (guše)
ћулах/ćulah кюлях (kjuljah), кюлаф (kjulaf) (obsolete, dialectal) کلاه (kolah)
ћунак/ćunak кюнец (kjunec), кюнк (kjunk) κιούγκι (kioúgki) گنك (gunk)
ћу̀прија/ćùprija кюприя (kjuprija) (obsolete) ќуприја (ḱuprija) γέφυρα (géfyra) köprü كُبْرِي (kubrī) Ancient Greek γέφυρα (géphura)
ћутак/ćutak, ћутук/ćutuk кютюк (kjutjuk) (archaic) Aromanian chiutecă
ћу̀фта/ćùfta кюфте (kjufte) ќофте (ḱofte) qofte, qoftja κιοφτές (kioftés), κεφτές (keftés), κεφτεδάκι (keftedáki) köfte کوفته (kufte) Hindi कोफ़ता (kofta) / Urdu کوفتہ (kofta)
хавлија/havlija хавлия (havlija) авлија (avlija) havlı ?
халал/halal халал (halal) (obsolete or dialectal) алал (alal) χαλάλι (chaláli) حلال (halâl)
halal
حلال (halāl) حَلَال (ḥalāl) Akkadian 𒂖, 𒆬 (ellu, pure)
ха̀ртија/hàrtija хартия (hartija) хартија (hartija) χαρτί (chartí) hârtie Ancient Greek χάρτης (khártēs), Armenian քարտեզ (kʿartez), քարտ (kʿart)
хи̏љада/hȉljada хиляда (hiljada) илјада (iljada) χιλιάδα (chiliáda) Ancient Greek χίλιοι (khílioi), χιλιάς (khiliás)
хрсуз/hrsuz харсъзин (harsǎzin) (obsolete or dialectal) αρσίζης (arsízis) (slang)
ци̏ганин/cȉganin циганин (ciganin) циган (cigan), циганин (ciganin) cigan αθίγγανος (athínganos), ατσίγγανος (atsínganos), τσιγγάνος (tsingános), țigan چنگانه (çingane), چنگنی (çingeni)
çingene
Russian цыга́н (cygán), German Zigeuner, French tsigane, Hungarian cigány
ча̏к/čȁk чак (čak) чак (čak) (dialectal) چاق (çak)
çak
чакшире/čakšire чакшири (čakširi) (dialectal) τσαχτσίρης (tsachtsíris) (dialectal)
чанак/čanak τζανάκι (tzanáki) (obsolete) ceanac
чѐкић/čèkić чекич (čekič) (dialectal) чекан (čekan), чекич (čekič) çekiç τσεκίτσι (tsekítsi) (Greek-Romani) چکیچ (çekiç), چکیج (çekic)
çekiç
چاکوچ (čâkuč), چکوچ (čakuč), چکوج (čakuj), چکش (čakoš) Armenian, չագուչ (čʿagučʿ), Azeri чәкиҹ/çəkic, Crimean Tatar çöküç, Georgian ჩაქუჩი (čakuči) (č'ak’uč’i), Kurdish چه‌کوچ/çekûç, Tatar чүкеч (çükeç)/çükeç
чѐкрк/čèkrk чекрък (čekrǎk) τζικρίκι (tzikríki), τσικρίκι (tsikríki) (obsolete)
чѐлик/čèlik челик (čelik) çelik çelik
ченгел/čengel ченгел (čengel) τσιγκέλι (tsigkéli) چنگال (čangâl) Armenian: չանգալ (čʿangal) (čangal)
черга/čerga черга (čerga) черга (čerga) چرگه (çerge)
çerge
Latin serica
чинија/činija чиния (činija) чинија (činija) چینی (čini)
чифут/čifut, чифутин/čifutin чифут (čifut), чифутин (čifutin), чифутски (čifutski) çifut τσιφούτης (tsifoútis) ciufut چفوت (çifut)
çifut
чѝра̄к/čìrāk чирак (čirak) çirak τσιράκι (tsiráki) cirac چراغ (çerâg, çirâg), چراق (çırak)
çırak
چراغ (čerâğ, čarâğ) Hindustani चिराग़ (čirāġ) / چراغ (čirāġ), Ossetian цырагъ (cyraǧ)
џа̏ба/džȁba, џа̏бе̄/džȁbē джаба (džaba) (obsolete or dialectal) џабе (džabe) τζάμπα (tzámpa), τσάμπα (tsámpa) جبا (caba)
caba
џелат/dželat джелатин (dželatin) џелат (dželat), џелатин (dželatin) τζελάτης (tzelátis) (obsolete) جلاد جلاد, جلد
џеп/džep джоб (džob) джеб (džeb) xhep τσέπη (tsépi) جیب (ceb, cep)
cep
جَيْب (jayb) Armenian ջեբ (ջեբ), Slovenian žep
џигер/džiger джигер (džiger) (obsolete or dialectal) џигер (džiger), џигерица (džigerica) ciğer جگر (jegar) Armenian ջիգյար (ǰigyar), Ossetian игӕр (igær)
ше̏хер/šȅher - شهر (şehir)
şehir
شهر (šahr) Tadjik шаҳр (šahr), Ossetian сахар (saxar), Hindi शहर (śahar)