Wiktionary:Frequency lists/Khmer

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search

100 most common[edit]

 1. បាន (baan)-- can and other functions
 2. ការ (kaa)-- nominalizer and several other functions
 3. នៅ (nɨw)-- at?
 4. និង (nɨng)-- and
 5. ដែល (dael)-- which?
 6. មាន (miən)-- have; there is, there are, ...
 7. ជា (ciə)-- several functions
 8. នេះ (nih)-- this
 9. ថា (thaa)-- say, tell
 10. ក្នុង (knong)-- in, inside
 11. របស់ (rɔbɑh)-- of; thing
 12. លោក (look)-- world; 2nd/3rd person pronoun
 13. ពី (pii)-- from
 14. មួយ (muəy)-- one?
 15. នឹង (nɨng)-- future marker; with
 16. ឲ្យ-- give; various prepositional functions
 17. នោះ (nŭəh)-- that
 18. មិន (mɨn)-- negative particle
 19. ទៅ (tɨw)-- go
 20. តែ (tae)-- but; tea
 21. ត្រូវ (trəw)-- must; various functions
 22. ដោយ (daoy)-- by; various functions
 23. ហើយ (haəy)-- various functions
 24. ឆ្នាំ (chnam)-- year
 25. អ្នក (nĕək)-- person; 2nd person pronoun
 26. ពេល (peel)-- time
 27. គេ (kee)-- they?
 28. ខ្ញុំ (khñom)-- 1st person pronoun
 29. ប្រទេស (prɑteeh)-- country
 30. អាច (ʾaac)-- can?
 31. គឺ (kɨɨ)-- to be
 32. ក្រុម (krom)-- groups?
 33. ធ្វើ (thvəə)-- make?
 34. ក៏-- also?
 35. លើ (ləə)-- on; various other functions
 36. នៃ (nɨy)-- of; grammatical functions
 37. ដើម្បី (daəmbəy)-- various functions
 38. យើង (yəəng)-- 1st person plural pronoun
 39. មក (mɔɔk)-- come
 40. ទី (tii)-- place; various other functions
 41. តាម (taam)-- follow?
 42. ទេ (tee)-- negative particle; interrogative particle
 43. ដល់ (dɑl)-- to
 44. វា (viə)-- 3rd person pronoun
 45. ដែរ (dae)-- same?
 46. ខ្លួន (khluən)-- body, soul, heart; self
 47. សម្រាប់ (sɑmrŏəp)-- a classifier
 48. ក្រុមហ៊ុន (kromhun)-- the company?
 49. ថ្ងៃ (thngay)-- day, sun
 50. ចំនួន (cɑmnuən)-- number
 51. កម្ពុជា (kampuciə)-- Cambodia
 52. ឡើង (laəng)-- up?
 53. ទៀត (tiət)-- again, another, more
 54. ទាំង (tĕəng)-- these?
 55. បើ (baə)-- if
 56. និយាយ (niyiəy)-- speak, say, talk, tell
 57. ទទួល (tɔtuəl)-- receive, take, get
 58. ដ៏-- which, who
 59. ច្រើន (craən)-- many, much
 60. ផង (phɑɑng)-- also?
 61. ដឹង (dəng)-- know, various other functions
 62. ជាមួយ (ciəmuəy)-- with?
 63. គ្នា (kniə)-- together
 64. ខែ (khae)-- month, moon
 65. នាក់ (nĕək)-- a classifier
 66. ប៉ុន្តែ (pontae)-- but?
 67. កំពុង (kɑmpung)-- various functions
 68. យ៉ាង (yaang)-- which?
 69. តម្លៃ (tɑmlɨy)-- prices?
 70. ប្រកួត (prɑkuət)-- match?
 71. ក្រុង (krong)-- city
 72. តំបន់ (tâmbân)-- region?
 73. ភាព (phiəp)-- state, condition; various other functions
 74. យក (yɔɔk)-- take?
 75. ជាង (ciəng)-- than; various functions
 76. ចូល (coul)-- login?
 77. នូវ (nɨw)-- the?
 78. ពួកគេ (puəkkee)-- they?
 79. កាលពី (kaalpii)-- last?
 80. ណា (naa)-- any?
 81. បន្ត (bɑntɑɑ)-- continue?
 82. ជាតិ (ciəteʾ)-- race, nationality
 83. រូប (ruup)-- picture; a classifier
 84. មនុស្ស (mɔɔnuhsɑɑ)-- person
 85. កាល (kaal)-- last?
 86. ចំពោះ (cɑmpŭəh)-- to?
 87. ដូច (douc)-- like, similar
 88. ខណៈ (khɑnaʾ)-- while?
 89. វិញ (vɨñ)-- again, back
 90. នាង (niəng)-- she?
 91. មុន (mun)-- before, ago
 92. ភ្នំពេញ (phnum pɨñ)-- Phnom Penh
 93. លើក (ləək)-- raise?
 94. ល្អ (lʾɑɑ)-- good, attractive
 95. ខាង (khaang)-- side, direction, part
 96. ដុល្លារ (dolliə)-- dollar
 97. ឃើញ (khəəñ)-- see
 98. បញ្ហា (bɑñhaa)-- question, issue, problem
 99. ប្រើ (praə)-- use?
 100. ចាប់ (cap)-- catch?

200 most common[edit]

 1. ទឹក (tɨk)water
 2. តើ (taə)— various functions
 3. ប្រាក់ (prak)money, silver
 4. ធំ (thom)big
 5. ខ្មែរ (khmae)Khmer
 6. ចេញ (cəɲ)leave, depart, out?
 7. ខេត្ត (kheittɑɑ)province
 8. ផ្នែក (pnaek)part, portion, fragment, section?
 9. ចិត្ត (cəttɑɑ)mind, heart
 10. គាត់ (kŏət)— 2nd and 3rd person pronoun
 11. ថ្មី (thməy)new
 12. បង្ហាញ (bɑŋhaaɲ)— to show, demonstrate, exhibit?
 13. ស៊ី (si)si?
 14. អាមេរិក (ʾaameerɨk)us?
 15. គឺជា (kɨɨ cie)— to be; which?
 16. អ្វី (ʾvəy)what?
 17. លក់ (lŭək)sale?
 18. ចង់ (cɑng)want?
 19. ដាក់ (dak)— to put, place, add, strike?
 20. ម្នាក់ (mnĕək)— one person; alone?
 21. រួម (ruəm)— to combine, unite, join, connect
 22. រថយន្ត (rôthâyntâ)cars?
 23. ផ្លូវ (phləw)path?
 24. ភាគរយ (pʰiek rɔɔy)percent?
 25. កើន (kaən)— to increase, multiply, advance?
 26. ជួយ (cuəy)help?
 27. ពីរ (pii)two?
 28. លាន (lien)million; square, yard, court?
 29. ផ្តល់ (phtɑl)— misspelling of ផ្ដល់ (pdɑl)?
 30. រដ្ឋ (rŭətthɑɑ)state?
 31. ខ្លាំង (khlang)strong?
 32. ជាច្រើន (ciəcrəən)several?
 33. ទីក្រុង (tiikrung)city?
 34. ជន (cɔɔn)person? people? population?
 35. កីឡា (kəylaa)sports?
 36. ក្រោយ (kraoy)next?
 37. ប្រាប់ (prap)tell?
 38. រដ្ឋាភិបាល (rɔɔtthaaphibaal)government?
 39. កាន់ (kan)holders?
 40. ការងារ (kaangiə)jobs?
 41. រក (rɔɔk)found?
 42. ព្រោះ (prŭəh)because?
 43. រឿង (rɨəng)story?
 44. ប៉ុន្តែ (pontae)but?
 45. ឡើយ (laəy)yet?
 46. មុខ (muk)front?
 47. ថ្លែង (thlaeng)speaking?
 48. ធ្វើឲ្យmake?
 49. បី (bəy)three?
 50. នាំ (nŏəm)lead?
 51. ច្បាប់ (cbap)act?
 52. ដី (dəy)land?
 53. ដូចជា (doucciə)like?
 54. កម (kɑɑm)applications?
 55. ផ្ទះ (phtĕəh)home?
 56. បញ្ជាក់ (bɑñcĕək)confirmed?
 57. ចុះ (coh)down?
 58. បំផុត (bɑmphot)the most?
 59. ចិត្ត (cəttɑɑ)mind?
 60. ពួក (puək)they?
 61. បែប (baep)such?
 62. ចិន (cən)chinese?
 63. កីឡាករ (keilakrô)players?
 64. កញ្ញា (kɑññiə)september?
 65. គម្រោង (kumroong)the project?
 66. បង្កើត (bɑngkaət)create?
 67. នា (niə)next?
 68. សារ (saa)message?
 69. សេដ្ឋកិច្ច (seitthɑɑkəccɑɑ)economy?
 70. ធនាគារ (thɔɔniəkiə)bank?
 71. អស់ (ʾɑh)all?
 72. ភាគ (phiək)most?
 73. កូន (koun)children?
 74. ប្រធាន (prɑthiən)chairman?
 75. ផ្សារ (phsaa)shopping?
 76. ខ្ពស់ (khpŭəh)higher?
 77. គ្មាន (kmiən)no?
 78. បន្ត (bɑntɑɑ)continue?
 79. ណាស់ (nah)very?
 80. សម្រេច (sɑmrɨc)decision?
 81. គួរ (kuə)should?
 82. គ្រប់ (krup)all?
 83. ប្រជាជន (brâchéachnô)people?
 84. បន្ថែម (bɑnthaem)add?
 85. រយៈ (rɔyĕəʾ)through?
 86. ខ្លះ (khlah)some?
 87. បទ (bɑɑt)tracks?
 88. ទិញ (tɨñ)buy?
 89. ទើប (təəp)recently?
 90. វិនិយោគ (viniyook)investment?
 91. មានការ (miənkaa)there?
 92. លេខ (leek)no.?
 93. ថៃ (thay)thailand?
 94. មើល (məəl)see?
 95. បុរស (bŏrsâ)man?
 96. យុវជន (yŭvchôn)youth?
 97. ស្រី (srəy)female?
 98. នយោបាយ (nɔɔyoobaay)politics?
 99. កន្លែង (kɑnlaeng)places?
 100. គិត (kɨt)thinking?

300 most common[edit]

 1. បើក (baək)open?
 2. ដូច្នេះ (doucnih)so?
 3. រូបថត (rubthât)photos?
 4. វាយ (viəy)beat?
 5. ប្រភេទ (prɑpheet)category?
 6. សំខាន់ (sɑmkhan)important?
 7. បន្ទាប់ពី (bɑɑntŏəppii)after?
 8. កម្មវិធី (kamvithii)program?
 9. រយៈពេល (rɔɔyĕəʾpeel)period?
 10. ផលិត (phɑlɨt)producers?
 11. ឈ្នះ (chnĕəh)wins?
 12. ពិភពលោក (pĭphpôloŭk)world?
 13. ភ្ញៀវ (phñiəw)guest
 14. ដោយសារ (daoysaa)because?
 15. ស្រុក (srok)district?
 16. អាយុ (ʾaayuʾ)old?
 17. ចំណាយ (cɑmnaay)spend?
 18. អំពី (ʾɑmpii)about?
 19. ហ៊ុន (hun)stock?
 20. សិក្សា (səksaa)study?
 21. សម (sɑɑm)fit?
 22. ស្ថិត (sthət)located?
 23. ថ្នាក់ (thnak)classes?
 24. សា (saa)sa?
 25. កំណើន (kɑmnaən)growth?
 26. ក្រោម (kraom)under?
 27. ធ្វើការ (thvəəkaa)working?
 28. ក្លាយ (klaay)become?
 29. ដំណើរ (dɑmnaə)travel?
 30. គ្រឿង (krɨəng)units?
 31. ជួប (cuəp)meet?
 32. ត្រឹម (trəm)only?
 33. ប្រចាំ (prɑcam)weekly?
 34. មន្ត្រី (mŭəntrəy)officials?
 35. ពាន់ (pŏən)billion?
 36. វ័យ (vɨy)ages?
 37. ទោះ (tŭəh)although?
 38. ប្រព័ន្ធ (prɑɑpŏənthɔɔ)system?
 39. លេង (leeng)play?
 40. កាត់ (kat)cut?
 41. បញ្ចប់ (bɑñcɑp)end?
 42. រង (rɔɔng)associate?
 43. អាហារ (ʾaahaa)food?
 44. ឈ្មោះ (chmŭəh)name?
 45. បច្ចុប្បន្ន (bɑɑccopbɑɑnnɔɔ)current?
 46. ប៉ុណ្ណោះ (ponnɑh)only?
 47. កា (kaa)canaan?
 48. ទុក (tuk)keep?
 49. ម្ចាស់ (mcah)owner?
 50. ប្រឆាំង (prɑchang)against?
 51. ស្រ (srɑɑ)agitatedly, noisily
 52. ចូលរួម (coulruəm)participants?
 53. អារម្មណ៍feeling?
 54. រថយន្ត (rôthâyntâ)cars?
 55. ធ្លាប់ (thlŏəp)ever?
 56. ចុង (cong)end?
 57. ផល (phɑɑl)side?
 58. រួច (ruəc)already?
 59. ម្តង (mtɑɑng)again?
 60. គ្រួសារ (kruəsaa)family?
 61. ធ្លាក់ (thlĕək)falls?
 62. ព្រះ (prĕəh)god?
 63. អា (ʾaa)united states?
 64. ពិសេស (piseih)special?
 65. ចំណែក (cɑmnaek)share?
 66. បរទេស (bɑteeh)foreign?
 67. ពិត (pɨt)really?
 68. ដើម (daəm)home?
 69. រៀបចំ (riəpcɑm)organize?
 70. ជប៉ុន (cɔpon)japan?
 71. អន្តរជាតិ (ʾɑɑntɑɑciəteʾ)international?
 72. ក្រសួង (krɑsuəng)ministry?
 73. កិច្ច (kəccɑɑ)action?
 74. ទ្រព្យ (trupyɔɔ)assets?
 75. ដំបូង (dɑmboung)first?
 76. អគារ (ʾɑkiə)building?
 77. ប៉ូលិស (poulɨh)police?
 78. រហូត (rɔhout)until?
 79. រី (rii)syria?
 80. តារា (taariə)stars?
 81. អង្គការ (ʾɑɑngkɔɔkaa)organizations?
 82. យ៉ (yɑɑ)new york?
 83. សង្គម (sɑngkɔɔm)social?
 84. បន្ទាប់ (bɑntŏəp)next?
 85. ក្រៅ (kraw)apart?
 86. តែង (taeng)always?
 87. ជិត (cɨt)close?
 88. ក្តី (ktəy)tribunal?
 89. ទូរស័ព្ទ (tuusaptɔɔ)phone?
 90. កើត (kaət)born?
 91. ជាប់ (cŏəp)next?
 92. លី (lii)lee?
 93. រាជធានី (riəcthiənii)capital?
 94. តម្រូវ (tɑmrɨw)demand?
 95. មកពី (mŭəkpii)from?
 96. ម៉ោង (maong)hours?
 97. ជំរុញ (cumruñ)push?
 98. ការពារ (kaapiə)protection?
 99. កាន់តែ (kantae)the more?
 100. កណ្តាល (kɑntaal)central?

400 most common[edit]

 1. ហាង (haang)-- stores?
 2. ពេញ (pɨñ)-- full?
 3. នាយក (néaykâ)-- director?
 4. នានា (niəniə)-- various?
 5. ម៉ា (maa)-- ma?
 6. ទាំងអស់ (tŏâmngô’âs)-- all?
 7. គាំទ្រ (kŏəmtrɔɔ)-- supports?
 8. សកម្មភាព (sɑɑkmmɔɔphiəp)-- activities?
 9. ជើង (cəəng)-- leg?
 10. តូច (touc)-- small?
 11. តាមរយៈ (tamrôyéa’)-- through?
 12. ប្រមាណ (prɑmiən)-- approximately?
 13. ស្លាប់ (slap)-- dead?
 14. ជីវិត (ciivɨt)-- life?
 15. តាំង (tang)-- since?
 16. សត្វ (sɑtvɔɔ)-- animals?
 17. លោកស្រី (looksrəy)-- ms?
 18. ដៃ (day)-- hand?
 19. ខុស (khoh)-- wrong?
 20. បង្កើន (bɑngkaən)-- increase?
 21. ដើរ (daə)-- walking?
 22. ព័ត (pŏət)-- censorship?
 23. ប្រើប្រាស់ (praəprŏəh)-- usage?
 24. យល់ (yŭəl)-- understand?
 25. ជំនាញ (cumniəñ)-- expert?
 26. ជំងឺ (cumngɨɨ)-- diseases?
 27. អភិវឌ្ឍ (ʾɑɑphɨwtthɔɔ)-- development?
 28. គណបក្ស (kônâbksâ)-- party?
 29. លទ្ធផល (lôtthôphâl)-- results?
 30. អតិថិជន (’âtĕthĕchnô)-- customers?
 31. កម្លាំង (kɑmlĕəng)-- force?
 32. សូម (soum)-- please?
 33. ពាណិជ្ជកម្ម (piənəccɔɔkmmɔɔ)-- trade?
 34. គ្រប់គ្រង (krupkrɔɔng)-- management?
 35. បានឲ្យ-- to?
 36. គូ (kuu)-- pair?
 37. សាលា (saaliə)-- school?
 38. អនុវត្ត (ʾɑɑnuwttɑɑ)-- apply?
 39. យោង (yoong)-- references?
 40. ផ្ទាល់ (phtŏəl)-- own?
 41. បង្ក (bɑngkɑɑ)-- freeze?
 42. ពលរដ្ឋ (pôlôrdthâ)-- citizenship?
 43. ផ្សេងៗ (phséngphséng)-- other?
 44. ជាមួយនឹង (ciəmuəynɨng)-- with?
 45. ដឹក (dək)-- leaders?
 46. កំណត់ (kâmnât)-- define?
 47. គោល (kool)-- benchmark?
 48. រាប់ (rŏəp)-- counting?
 49. តវ៉ា (tɑvaa)-- protest?
 50. លក្ខណៈ (lɔɔkkhɑɑnaʾ)-- characteristics?
 51. ប្រកាស (prɑkaah)-- announced?
 52. មែន (mɛɛn)-- yes?
 53. កូរ៉េ (kourei)-- korea?
 54. ទាំងនោះ (tĕəngnŭəh)-- those?
 55. សុខ (sok)-- health?
 56. បក្ស (bɑksɑɑ)-- party?
 57. ចេះ (ceh)-- discreet?
 58. សមាជិក (sɑɑmiəcɨk)-- member?
 59. ពិតជា (pɨtciə)-- really?
 60. និយម (nĭymô)-- popular?
 61. ម៉ឺន (məɨn)-- thousand?
 62. សិទ្ធិ (sətthiʾ)-- rights?
 63. រៀន (riən)-- learn?
 64. តុលាការ (toliəkaa)-- court?
 65. ព័ន្ធ (pŏənthɔɔ)-- systems?
 66. ប៉ះពាល់ (pahpŏəl)-- effects?
 67. ម៉ូតូ (moutou)-- motorcycles?
 68. រស់ (rŭəh)-- living?
 69. ឱកាស (’aôkas)-- opportunities?
 70. នៅតែ (nɨwtae)-- still?
 71. កុមារ (komiə)-- children?
 72. សម្តែង (sɑmtaeng)-- performances?
 73. ករណី (kɑnəy)-- case?
 74. ក៏បាន-- also?
 75. ពាក្យ (piəkyɔɔ)-- the term?
 76. អូ (ʾou)-- obama?
 77. ច្បាស់ (cbah)-- clear?
 78. ចំណុច (cɑmnoc)-- point?
 79. ជូន (cuun)-- submitted?
 80. និស្សិត (nɨhsət)-- students?
 81. ប្រឈម (brâchhôm)-- challenges?
 82. មា (miə)-- article?
 83. ដង (dɑɑng)-- times?
 84. ទាន់ (tŏən)-- yet?
 85. សុំ (som)-- asked?
 86. ថ្លៃ (thlay)-- price?
 87. រវាង (rɔviəng)-- between?
 88. ភូមិ (phuumiʾ)-- villages?
 89. សុខភាព (sokphiəp)-- health?
 90. កោះ (kɑh)-- island?
 91. ចាប់ផ្តើម (capphtaəm)-- start?
 92. ផ្ដល់ (phdɑl)-- provided?
 93. មន្ត្រី (mŭəntrəy)-- officials?
 94. សម្លាប់ (sɑmlŏəp)-- killing?
 95. លុយ (luy)-- money?
 96. អះអាង (ʾahʾaang)-- claim?
 97. រីក (riik)-- growing?
 98. នី (nii)-- ny?
 99. ផ្សេង (phseing)-- other?
 100. មិនមែន (mɨnmɛɛn)-- not?

500 most common[edit]

 1. ពាក់ (pĕək)wear?
 2. ហេតុ (hait)reason
 3. ព្យាយាម (pyiəyiəm)trying?
 4. រស់នៅ (rŭəhnɨw)living?
 5. ទៅលើ (tɨwləə)on?
 6. ប្រ (prɑɑ)history?
 7. ដំណើរការ (dɑmnaəkaa)process?
 8. អាស៊ី (asie)Asia
 9. តិច (təc)less?
 10. សែន (សែន)— various meanings
 11. ទំនើប (tumnəəp)modern?
 12. ប៉ុន្មាន (ponmaan)how much, how many
 13. អឺរ៉ុប (əɨrop, əərop)Europe
 14. ចំ (cam)exactly
 15. វី (vii)voa?
 16. សេចក្តី (səckdəy)— various meanings
 17. អភិវឌ្ឍន៍development?
 18. បណ្តា (bɑntaa)cause?
 19. ភាគច្រើន (phiəkcraən)most?
 20. បាត់ (bat)missing?
 21. រីឯ (’éri)regarding
 22. ចាញ់ (cañ)losers?
 23. អ៊ី (ʾii)e?
 24. សំណង់ (sâmnâng)construction?
 25. សរុប (sɑrup)total?
 26. ប៉ុស្តិ៍ (poh)post, etc.
 27. ឈាន (cʰien)step; meditate
 28. សាច់ (sach)meat
 29. បា (baa)ba?
 30. ផលិតផល (phâlĭtphâl)products?
 31. រាល់ (rŏəl)all?
 32. សមត្ថភាព (sɑɑmtthɑɑphiəp)capacity?
 33. ពណ៌ (poa)colour
 34. ប្រសើរ (prɑsaə)excellent, perfect
 35. មិនបាន (mɨnbaan)not?
 36. ស្គាល់ (skŏəl)known?
 37. ស្ត្រី (strəy, sa’trəy)woman
 38. ទាក់ទង (teak tɔɔŋ)related, etc.
 39. សង់ (saaŋ)build
 40. អ្នកស្រី (neak srǝy)Mrs.
 41. ពុំ (pum)not
 42. ជាដើម (ciədaəm)etc.?
 43. កន្លង (kɑnlɔɔng)by?
 44. សាងសង់ (sangsâng)construction?
 45. ជុំវិញ (cumvɨñ)around?
 46. មាស (miəh)gold?
 47. ប្រជាពលរដ្ឋ (brâchéaplôrdthâ)citizens?
 48. គ្រូ (kruu)teacher?
 49. រោងចក្រ (roŭngchkâr)factory?
 50. ទំហំ (tumhum)size?
 51. រក្សា (rŭəksaa)maintain?
 52. ព្រម (prɔɔm)as well as?
 53. អត្រា (ʾɑtriə)rates?
 54. អំពើ (ʾɑmpəə)actions?
 55. បម្រើ (bɑmrəə)serve?
 56. វិធី (vithii)methods?
 57. ម៉ែត្រ (maetrɔɔ)metre, meter
 58. ខណ្ឌ (khɑndɔɔ)khan?
 59. ដោយសារតែ (daoysaatae)because?
 60. ថ្មីៗrecently?
 61. រត់ (rŭət)run?
 62. ប្រហែល (prɑhael)probably?
 63. ម្តាយ (mtaay)mothers?
 64. សេវាកម្ម (seiviəkmmɔɔ)service?
 65. ត្រី (trəy)fish?
 66. ទូរទស្សន៍ (tuurea’tʊəh)television
 67. វៀតណាម (viətnaam)vietnam?
 68. ពិធី (pithii)ceremony?
 69. ធៀប (thiəp)compared?
 70. ពីព្រោះ (piiprŭəh)because?
 71. ឯង (ʾaeng)self?
 72. ទេសចរ (téschâr)tourists?
 73. ហិរញ្ញវត្ថុ (heññɔɔwtthoʾ)financial?
 74. ប្រាស់ (prah)consumption?
 75. កើតឡើង (kaətlaəng)occurred?
 76. រ៉ (rɑɑ)iran?
 77. ផ្តើម (phtaəm)start?
 78. សង្ស័យ (sɑngsay)suspect?
 79. បោះឆ្នោត (bɑhcnoot)election?
 80. ជ័យ (cɨy)success?
 81. សិស្ស (səhsɑɑ)students?
 82. ព្យាបាល (pyiəbaal)treatment?
 83. ប្រជា (prɑciə)people?
 84. រំពឹង (rumpɨng)expected?
 85. ទីតាំង (tiitang)location?
 86. ការណ៍statement?
 87. ជិះ (cih)riding?
 88. មូលដ្ឋាន (muultthaan)base?
 89. សង្ឃឹម (sɑngkhɨm)hope?
 90. ចម្រៀង (cɑmriəng)songs?
 91. ក្មេង (kmeeng)young
 92. ចុងក្រោយ (coŋ kraoy)last
 93. អតីត (ʾɑtəyt)former
 94. កែ (kae)— to correct
 95. សាធារណៈ (saathiənaʾ)public
 96. ព្រឹត្តិការណ៍ (prɨt kaa)event
 97. ស្រឡាញ់ (sraluñ)love
 98. តាំងពី (taŋ pii)since
 99. កម្មករ (kamma’ kɑɑ)worker
 100. អង់គ្លេស (ɑngkleeh)English