Wiktionary:Frequency lists/Khmer

From Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

The online dictionary http://kheng.info has by far the best frequency list. It also has a box where you can paste items from the list and it hyperlinks the words to immediate recorded pronunciation. Just copy and paste from the "Frequencies" page to the "Read" page. It actually contains pronunciations for almost all of the first 1000, and most of the first 2000. The entire frequency list can be downloaded at the bottom of the "Frequencies page". The anonymous creators of the site have done an enormous job to advance Khmer learning.

100 most common[edit]

 1. បាន (baan)
 2. -- can; obtain; past marker
 3. ការ (kaa)
 4. -- act; nominalizer
 5. នៅ (nɨw)
 6. -- (to be) at
 7. និង (nɨng)
 8. -- and
 9. ដែល (dael)
 10. -- which (relative pronoun)
 11. មាន (miən)
 12. -- have; there is
 13. ជា (ciə)
 14. -- to be; as
 15. នេះ (nih)
 16. -- this
 17. ថា (thaa)
 18. -- to say, to tell
 19. ក្នុង (knong)
 20. -- in, inside
 21. របស់ (rɔbɑh)
 22. -- of; thing
 23. លោក (look)
 24. -- world; 2nd/3rd pers pronoun
 25. ពី (pii)
 26. -- from
 27. មួយ (muəy)
 28. -- one
 29. នឹង (nɨng)
 30. -- future marker; with
 31. ឲ្យ (ʼaoy)
 32. -- to give; to, for
 33. នោះ (nuh)
 34. -- that (demonstrative)
 35. មិន (mɨn)
 36. -- not
 37. ទៅ (tɨw)
 38. -- to go
 39. តែ (tae)
 40. -- but; tea
 41. ត្រូវ (trəw)
 42. -- must; passive marker
 43. ដោយ (daoy)
 44. -- by; adverbializer
 45. ហើយ (haəy)
 46. -- already; past tense marker
 47. ឆ្នាំ (chnam)
 48. -- year
 49. អ្នក (nĕək)
 50. -- person; 2nd pers pronoun
 51. ពេល (peel)
 52. -- time
 53. គេ (kei)
 54. -- they, one
 55. ខ្ញុំ (khñom)
 56. -- I
 57. ប្រទេស (prɑteih)
 58. -- country
 59. អាច (ʼaac)
 60. -- can
 61. គឺ (kɨɨ)
 62. -- to be
 63. ក្រុម (krom)
 64. -- group
 65. ធ្វើ (thvəə)
 66. -- to do, to make
 67. ក៏ (kɑɑ)
 68. -- also
 69. លើ (ləə)
 70. -- on, above
 71. នៃ (nɨy)
 72. -- of, related to
 73. ដើម្បី (daəmbəy)
 74. -- in order to
 75. យើង (yəəng)
 76. -- we
 77. មក (mɔɔk)
 78. -- to come
 79. ទី (tii)
 80. -- place; ordinal marker
 81. តាម (taam)
 82. -- to follow; according to
 83. ទេ (tei)
 84. -- negative/interrogative particle
 85. ដល់ (dɑl)
 86. -- to arrive; to
 87. វា (viə)
 88. -- 3rd pers pronoun
 89. ដែរ (dae)
 90. -- also
 91. ខ្លួន (khluən)
 92. -- body; self
 93. សម្រាប់ (sɑmrap)
 94. -- for
 95. ក្រុមហ៊ុន (krom hun)
 96. -- company, corporation
 97. ថ្ងៃ (thngay)
 98. -- day, sun
 99. ចំនួន (cɑmnuən)
 100. -- number
 101. កម្ពុជា (kampuciə)
 102. -- Cambodia
 103. ឡើង (laəng)
 104. -- to ascend; up
 105. ទៀត (tiət)
 106. -- again, another, more
 107. ទាំង (tĕəng)
 108. -- as well; all
 109. បើ (baə)
 110. -- if
 111. និយាយ (niyiəy)
 112. -- to speak, to talk; to say, to tell
 113. ទទួល (tɔtuəl)
 114. -- to receive, to get
 115. ដ៏ (dɑɑ)
 116. -- which (relative pronoun)
 117. ច្រើន (craən)
 118. -- many, much
 119. ផង (phɑɑng)
 120. -- as well
 121. ដឹង (dəng)
 122. -- to know
 123. ជាមួយ (ciə muəy)
 124. -- with
 125. គ្នា (kniə)
 126. -- together; each other
 127. ខែ (khae)
 128. -- month, moon
 129. នាក់ (nĕək)
 130. -- classifier for people
 131. ប៉ុន្តែ (pontae)
 132. -- but
 133. កំពុង (kɑmpung)
 134. -- to be -ing; present continuous marker
 135. យ៉ាង (yaang)
 136. -- kind, aspect; adverbializer
 137. តម្លៃ (tɑmlay)
 138. -- price
 139. ប្រកួត (prɑkuət)
 140. -- to compete
 141. ក្រុង (krong)
 142. -- city
 143. តំបន់ (tɑmbɑn)
 144. -- area, place
 145. ភាព (phiəp)
 146. -- state, condition; nominalizer
 147. យក (yɔɔk)
 148. -- to take
 149. ជាង (ciəng)
 150. -- than; craftsman
 151. ចូល (coul)
 152. -- to enter
 153. នូវ (nɨw)
 154. -- with, and
 155. ពួកគេ (puək kei)
 156. -- they
 157. កាលពី (kaal pii)
 158. -- at (a time), on {(a date)
 159. ណា (naa)
 160. -- question / indefinite marker
 161. បន្ត (bɑntɑɑ)
 162. -- to continue
 163. ជាតិ (ciət)
 164. -- race, nationality
 165. រូប (ruup)
 166. -- picture
 167. មនុស្ស (mɔnuh)
 168. -- person
 169. កាល (kaal)
 170. -- time; when
 171. ចំពោះ (cɑmpŭəh)
 172. -- about
 173. ដូច (douc)
 174. -- like, similar
 175. ខណៈ (khaʼnaʼ)
 176. -- moment?
 177. វិញ (vɨñ)
 178. -- back
 179. នាង (niəng)
 180. -- she
 181. មុន (mun)
 182. -- before, ago
 183. ភ្នំពេញ (phnum pɨñ)
 184. -- Phnom Penh
 185. លើក (ləək)
 186. -- to raise; time, occasion
 187. ល្អ (lʼɑɑ)
 188. -- good, attractive
 189. ខាង (khaang)
 190. -- side, direction, part
 191. ដុល្លារ (dollaa)
 192. -- dollar
 193. ឃើញ (khəəñ)
 194. -- to see
 195. បញ្ហា (bañhaa)
 196. -- question, issue
 197. ប្រើ (praə)
 198. -- to use
 199. ចាប់ (cap)
 200. -- to catch

200 most common[edit]

 1. ទឹក (tɨk)
 2. water
 3. តើ (taə)
 4. — question marker
 5. ប្រាក់ (prak)
 6. money, silver
 7. ធំ (thom)
 8. big
 9. ខ្មែរ (khmae)
 10. Khmer
 11. ចេញ (cəñ)
 12. — to leave; out, away
 13. ខេត្ត (khaet)
 14. province
 15. ផ្នែក (phnaek)
 16. part, portion, section
 17. ចិត្ត (cət)
 18. mind, heart
 19. គាត់ (kŏət)
 20. — 3rd pers pronoun
 21. ថ្មី (thməy)
 22. new
 23. បង្ហាញ (bɑnghaañ)
 24. — to show, demonstrate
 25. ស៊ី (sii)
 26. — to eat
 27. អាមេរិក (ʼaameirɨk)
 28. America
 29. គឺជា (kɨɨ cie)
 30. — to be
 31. អ្វី (ʼvəy)
 32. what
 33. លក់ (lŭək)
 34. — to sell
 35. ចង់ (cɑng)
 36. — to want
 37. ដាក់ (dak)
 38. — to put, to place
 39. ម្នាក់ (mnĕək)
 40. — one person
 41. រួម (ruəm)
 42. — to combine, unite, join, connect
 43. រថយន្ត (rŭət yŭən)
 44. car
 45. ផ្លូវ (phləw)
 46. path, road
 47. ភាគរយ (phiək rɔɔy)
 48. percent
 49. កើន (kaən)
 50. — to increase, multiply
 51. ជួយ (cuəy)
 52. — to help
 53. ពីរ (pii)
 54. two
 55. លាន (liən)
 56. million; square, court
 57. ផ្តល់ (pdɑl)
 58. — alternate Unicode spelling of ផ្ដល់ (phdɑl)
 59. រដ្ឋ (rŏət)
 60. state, country
 61. ខ្លាំង (khlang)
 62. strong
 63. ជាច្រើន (ciə craən)
 64. a lot
 65. ទីក្រុង (tii krong)
 66. city
 67. ជន (cŭən)
 68. person, people
 69. កីឡា (kəylaa)
 70. sports
 71. ក្រោយ (kraoy)
 72. next, behind, after
 73. ប្រាប់ (prap)
 74. — to tell
 75. រដ្ឋាភិបាល (rŏətthaaphibaal)
 76. government
 77. កាន់ (kan)
 78. — to hold, to grasp
 79. ការងារ (kaa ngiə)
 80. job
 81. រក (rɔɔk)
 82. — to look for
 83. ព្រោះ (prŭəh)
 84. because; to sow
 85. រឿង (rɨəng)
 86. story
 87. ប៉ុន្តែ (pontae)
 88. but
 89. ឡើយ (laəy)
 90. — (not) at all
 91. មុខ (muk)
 92. front, face
 93. ថ្លែង (thlaeng)
 94. — to declare
 95. ធ្វើឲ្យ (ʼaô្thveuy)
 96. — to cause, to make someone do
 97. បី (bəy)
 98. three
 99. នាំ (nŏəm)
 100. — to lead
 101. ច្បាប់ (cbap)
 102. law, rule
 103. ដី (dəy)
 104. land, ground
 105. ដូចជា (douc ciə)
 106. — just like
 107. កម (kɑɑm)
 108. — (probably a parsing error}}
 109. ផ្ទះ (phtĕəh)
 110. house
 111. បញ្ជាក់ (bɑñcĕək)
 112. — to confirm, to clarify
 113. ចុះ (coh)
 114. — to go down
 115. បំផុត (bɑmphot)
 116. the most
 117. ចិត្ត (cət)
 118. feelings
 119. ពួក (puək)
 120. group; they
 121. បែប (baep)
 122. kind, type
 123. ចិន (cən)
 124. chinese
 125. កីឡាករ (kəylaakɑɑ)
 126. sportsman
 127. កញ្ញា (kaññaa)
 128. september; young girl
 129. គម្រោង (kumroong)
 130. plan, project
 131. បង្កើត (bɑngkaət)
 132. — to create
 133. នា (niə)
 134. at (time or place)
 135. សារ (saa)
 136. message
 137. សេដ្ឋកិច្ច (seetthaʼkəc)
 138. economy
 139. ធនាគារ (thĕəʼniəkiə)
 140. bank
 141. អស់ (ʼɑh)
 142. all; to be used up
 143. ភាគ (phiək)
 144. part, portion
 145. កូន (koun)
 146. child
 147. ប្រធាន (prɑthiən)
 148. topic;chairman
 149. ផ្សារ (phsaa)
 150. market
 151. ខ្ពស់ (khpŭəh)
 152. high, elevated
 153. គ្មាន (kmiən)
 154. — not to have; there isn't
 155. បន្ត (bɑntɑɑ)
 156. — to continue
 157. ណាស់ (nah)
 158. very
 159. សម្រេច (sɑmrac)
 160. — to decide
 161. គួរ (kuə)
 162. should; worthy of
 163. គ្រប់ (krup)
 164. all
 165. ប្រជាជន (prɑciə cŭən)
 166. people, population
 167. បន្ថែម (bɑnthaem)
 168. — to add
 169. រយៈ (rɔyĕəʼ)
 170. interval (time or space)
 171. ខ្លះ (khlah)
 172. some
 173. បទ (bɑt)
 174. leg, road, composition
 175. ទិញ (tɨñ)
 176. — to buy
 177. ទើប (təəp)
 178. then
 179. វិនិយោគ (viniyook)
 180. investment
 181. មានការ (miənkaa)
 182. busy; to have a problem
 183. លេខ (leek)
 184. number
 185. ថៃ (thay)
 186. Thailand
 187. មើល (məəl)
 188. — to see
 189. បុរស (borɑh)
 190. man
 191. យុវជន (yuvĕəʼcŭən)
 192. youth, young people
 193. ស្រី (srəy)
 194. woman
 195. នយោបាយ (nĕəʼyoobaay)
 196. politics
 197. កន្លែង (kɑnlaeng)
 198. place
 199. គិត (kɨt)
 200. — to think

300 most common[edit]

 1. បើក (baək)
 2. open?
 3. ដូច្នេះ (doucneh)
 4. so?
 5. រូបថត (ruup thɑɑt)
 6. photos?
 7. វាយ (viəy)
 8. beat?
 9. ប្រភេទ (prɑpheit)
 10. category?
 11. សំខាន់ (sɑmkhan)
 12. important?
 13. បន្ទាប់ពី (bɑɑntŏəppii)
 14. after?
 15. កម្មវិធី (kamvithii)
 16. program?
 17. រយៈពេល (rɔyĕəʼ peil)
 18. period?
 19. ផលិត (phaʼlɨt)
 20. producers?
 21. ឈ្នះ (chnĕəh)
 22. wins?
 23. ពិភពលោក (piphup look)
 24. world?
 25. ភ្ញៀវ (phñiəw)
 26. guest
 27. ដោយសារ (daoy saa)
 28. because?
 29. ស្រុក (srok)
 30. district?
 31. អាយុ (ʼaayuʼ)
 32. old?
 33. ចំណាយ (cɑmnaay)
 34. spend?
 35. អំពី (ʼɑmpii)
 36. about?
 37. ហ៊ុន (hun)
 38. stock?
 39. សិក្សា (səksaa)
 40. study?
 41. សម (sɑm)
 42. fit?
 43. ស្ថិត (sthət)
 44. located?
 45. ថ្នាក់ (thnak)
 46. classes?
 47. សា (saa)
 48. sa?
 49. កំណើន (kɑmnaən)
 50. growth?
 51. ក្រោម (kraom)
 52. under?
 53. ធ្វើការ (thvəə kaa)
 54. working?
 55. ក្លាយ (klaay)
 56. become?
 57. ដំណើរ (dɑmnaə)
 58. travel?
 59. គ្រឿង (krɨəng)
 60. units?
 61. ជួប (cuəp)
 62. meet?
 63. ត្រឹម (trəm)
 64. only?
 65. ប្រចាំ (prɑcam)
 66. weekly?
 67. មន្ត្រី (mŭəntrəy)
 68. officials?
 69. ពាន់ (pŏən)
 70. billion?
 71. វ័យ (vɨy)
 72. ages?
 73. ទោះ (tŭəh)
 74. although?
 75. ប្រព័ន្ធ (prɑpŏən)
 76. system?
 77. លេង (leing)
 78. play?
 79. កាត់ (kat)
 80. cut?
 81. បញ្ចប់ (bɑñcɑp)
 82. end?
 83. រង (rɔɔng)
 84. associate?
 85. អាហារ (ʼaahaa)
 86. food?
 87. ឈ្មោះ (chmŭəh)
 88. name?
 89. បច្ចុប្បន្ន (paccobɑn)
 90. current?
 91. ប៉ុណ្ណោះ (ponnɑh)
 92. only?
 93. កា (kaa)
 94. canaan?
 95. ទុក (tuk)
 96. keep?
 97. ម្ចាស់ (mcah)
 98. owner?
 99. ប្រឆាំង (prɑchang)
 100. against?
 101. ស្រ (srɑɑ)
 102. agitatedly, noisily
 103. ចូលរួម (coul ruəm)
 104. participants?
 105. អារម្មណ៍ (ʼaarɑm)
 106. feeling?
 107. រថយន្ត (rŭət yŭən)
 108. cars?
 109. ធ្លាប់ (thlŏəp)
 110. ever?
 111. ចុង (cong)
 112. end?
 113. ផល (phɑl)
 114. side?
 115. រួច (ruəc)
 116. already?
 117. ម្តង (mtɑɑng)
 118. again?
 119. គ្រួសារ (kruəsaa)
 120. family?
 121. ធ្លាក់ (thlĕək)
 122. falls?
 123. ព្រះ (prĕəh)
 124. god?
 125. អា (ʼaa)
 126. united states?
 127. ពិសេស (pisaeh)
 128. special?
 129. ចំណែក (cɑmnaek)
 130. share?
 131. បរទេស (bɑɑrĕəʼteih)
 132. foreign?
 133. ពិត (pɨt)
 134. really?
 135. ដើម (daəm)
 136. home?
 137. រៀបចំ (riəp cɑm)
 138. organize?
 139. ជប៉ុន (cĕəʼpon)
 140. japan?
 141. អន្តរជាតិ (ʼɑntaʼraʼ ciət)
 142. international?
 143. ក្រសួង (krɑsuəng)
 144. ministry?
 145. កិច្ច (kəc)
 146. action?
 147. ទ្រព្យ (trŏəp)
 148. assets?
 149. ដំបូង (dɑmboung)
 150. first?
 151. អគារ (ʼaʼkiə)
 152. building?
 153. ប៉ូលិស (poulih)
 154. police?
 155. រហូត (rɔhout)
 156. until?
 157. រី (rii)
 158. syria?
 159. តារា (taaraa)
 160. stars?
 161. អង្គការ (ʼɑng kaa)
 162. organizations?
 163. យ៉ (yɑɑ)
 164. new york?
 165. សង្គម (sɑngkum)
 166. social?
 167. បន្ទាប់ (bɑntŏəp)
 168. next?
 169. ក្រៅ (kraw)
 170. apart?
 171. តែង (taeng)
 172. always?
 173. ជិត (cɨt)
 174. close?
 175. ក្តី (kdəy)
 176. tribunal?
 177. ទូរស័ព្ទ (tuurĕəʼsap)
 178. phone?
 179. កើត (kaət)
 180. born?
 181. ជាប់ (cŏəp)
 182. next?
 183. លី (lii)
 184. lee?
 185. រាជធានី (riəcthiənii)
 186. capital?
 187. តម្រូវ (tɑmrɨw)
 188. demand?
 189. មកពី (mŭəkpii)
 190. from?
 191. ម៉ោង (maong)
 192. hours?
 193. ជំរុញ (cumruñ)
 194. push?
 195. ការពារ (kaa piə)
 196. protection?
 197. កាន់តែ (kan tae)
 198. the more?
 199. កណ្តាល (kɑntaal)
 200. central?

400 most common[edit]

 1. ហាង (haang)
 2. -- stores?
 3. ពេញ (pɨñ)
 4. -- full?
 5. នាយក (niəyŭək)
 6. -- director?
 7. នានា (niəniə)
 8. -- various?
 9. ម៉ា (maa)
 10. -- ma?
 11. ទាំងអស់ (tĕəng ʼɑh)
 12. -- all?
 13. គាំទ្រ (kŏəm trɔɔ)
 14. -- supports?
 15. សកម្មភាព (saʼkammaʼphiəp)
 16. -- activities?
 17. ជើង (cəəng)
 18. -- leg?
 19. តូច (touc)
 20. -- small?
 21. តាមរយៈ (taam rɔyĕəʼ)
 22. -- through?
 23. ប្រមាណ (prɑmaan)
 24. -- approximately?
 25. ស្លាប់ (slap)
 26. -- dead?
 27. ជីវិត (ciivɨt)
 28. -- life?
 29. តាំង (tang)
 30. -- since?
 31. សត្វ (sat)
 32. -- animals?
 33. លោកស្រី (look srəy)
 34. -- ms?
 35. ដៃ (day)
 36. -- hand?
 37. ខុស (khoh)
 38. -- wrong?
 39. បង្កើន (bɑngkaən)
 40. -- increase?
 41. ដើរ (daə)
 42. -- walking?
 43. ព័ត (pŏət)
 44. -- censorship?
 45. ប្រើប្រាស់ (praə prah)
 46. -- usage?
 47. យល់ (yŭəl)
 48. -- understand?
 49. ជំនាញ (cumniəñ)
 50. -- expert?
 51. ជំងឺ (cumngɨɨ)
 52. -- diseases?
 53. អភិវឌ្ឍ (ʼaʼphivŏət)
 54. -- development?
 55. គណបក្ស (kĕəʼnaʼpak)
 56. -- party?
 57. លទ្ធផល (latthĕəʼphɑɑl)
 58. -- results?
 59. អតិថិជន (ʼaʼtethecŭən)
 60. -- customers?
 61. កម្លាំង (kɑmlang)
 62. -- force?
 63. សូម (soum)
 64. -- please?
 65. ពាណិជ្ជកម្ម (piənɨccĕəʼkam)
 66. -- trade?
 67. គ្រប់គ្រង (krup krɔɔng)
 68. -- management?
 69. បានឲ្យ (banʼaô្yô)
 70. -- to?
 71. គូ (kuu)
 72. -- pair?
 73. សាលា (saalaa)
 74. -- school?
 75. អនុវត្ត (ʼaʼnuvŏət)
 76. -- apply?
 77. យោង (yoong)
 78. -- references?
 79. ផ្ទាល់ (phtŏəl)
 80. -- own?
 81. បង្ក (bɑngkɑɑ)
 82. -- freeze?
 83. ពលរដ្ឋ (pŭəllĕəʼrŏət)
 84. -- citizenship?
 85. ផ្សេងៗ (phseeng phseeng)
 86. -- other?
 87. ជាមួយនឹង (ciəmuəynɨng)
 88. -- with?
 89. ដឹក (dək)
 90. -- leaders?
 91. កំណត់ (kɑmnɑt)
 92. -- define?
 93. គោល (kool)
 94. -- benchmark?
 95. រាប់ (rŏəp)
 96. -- counting?
 97. តវ៉ា (tɑɑ vaa)
 98. -- protest?
 99. លក្ខណៈ (lĕəkkhaʼnaʼ)
 100. -- characteristics?
 101. ប្រកាស (prɑkaah)
 102. -- announced?
 103. មែន (mɛɛn)
 104. -- yes?
 105. កូរ៉េ (kouree)
 106. -- korea?
 107. ទាំងនោះ (tĕəngnŭəh)
 108. -- those?
 109. សុខ (sok)
 110. -- health?
 111. បក្ស (pak)
 112. -- party?
 113. ចេះ (ceh)
 114. -- discreet?
 115. សមាជិក (saʼmaacɨk)
 116. -- member?
 117. ពិតជា (pɨt ciə)
 118. -- really?
 119. និយម (niyum)
 120. -- popular?
 121. ម៉ឺន (məɨn)
 122. -- thousand?
 123. សិទ្ធិ (sətthiʼ)
 124. -- rights?
 125. រៀន (riən)
 126. -- learn?
 127. តុលាការ (tolaakaa)
 128. -- court?
 129. ព័ន្ធ (pŏən)
 130. -- systems?
 131. ប៉ះពាល់ (pah pŏəl)
 132. -- effects?
 133. ម៉ូតូ (moutou)
 134. -- motorcycles?
 135. រស់ (rŭəh)
 136. -- living?
 137. ឱកាស (ʼaokaah)
 138. -- opportunities?
 139. នៅតែ (nɨwtae)
 140. -- still?
 141. កុមារ (komaa)
 142. -- children?
 143. សម្តែង (sɑmtaeng)
 144. -- performances?
 145. ករណី (kaʼraʼnəy)
 146. -- case?
 147. ក៏បាន (kɑbaan)
 148. -- also?
 149. ពាក្យ (piək)
 150. -- the term?
 151. អូ (ʼou)
 152. -- obama?
 153. ច្បាស់ (cbah)
 154. -- clear?
 155. ចំណុច (cɑmnoc)
 156. -- point?
 157. ជូន (cuun)
 158. -- submitted?
 159. និស្សិត (nɨhsət)
 160. -- students?
 161. ប្រឈម (prɑchɔɔm)
 162. -- challenges?
 163. មា (miə)
 164. -- article?
 165. ដង (dɑɑng)
 166. -- times?
 167. ទាន់ (tŏən)
 168. -- yet?
 169. សុំ (som)
 170. -- asked?
 171. ថ្លៃ (thlay)
 172. -- price?
 173. រវាង (rɔviəng)
 174. -- between?
 175. ភូមិ (phuum)
 176. -- villages?
 177. សុខភាព (sokhaʼphiəp)
 178. -- health?
 179. កោះ (kɑh)
 180. -- island?
 181. ចាប់ផ្តើម (capphtaəm)
 182. -- start?
 183. ផ្ដល់ (phdɑl)
 184. -- provided?
 185. មន្ត្រី (mŭəntrəy)
 186. -- officials?
 187. សម្លាប់ (sɑmlap)
 188. -- killing?
 189. លុយ (luy)
 190. -- money?
 191. អះអាង (ʼah ʼaang)
 192. -- claim?
 193. រីក (riik)
 194. -- growing?
 195. នី (nii)
 196. -- ny?
 197. ផ្សេង (phseeng)
 198. -- other?
 199. មិនមែន (mɨnmɛɛn)
 200. -- not?

500 most common[edit]

 1. ពាក់ (pĕək)
 2. wear?
 3. ហេតុ (hait)
 4. reason
 5. ព្យាយាម (pyiəyiəm)
 6. trying?
 7. រស់នៅ (rŭəh nɨw)
 8. living?
 9. ទៅលើ (tɨwləə)
 10. on?
 11. ប្រ (prɑɑ)
 12. history?
 13. ដំណើរការ (dɑmnaə kaa)
 14. process?
 15. អាស៊ី (asie)
 16. Asia
 17. តិច (təc)
 18. less?
 19. សែន (សែន)
 20. — various meanings
 21. ទំនើប (tumnəəp)
 22. modern?
 23. ប៉ុន្មាន (ponmaan)
 24. how much, how many
 25. អឺរ៉ុប (əɨrop, əərop)
 26. Europe
 27. ចំ (cam)
 28. exactly
 29. វី (vii)
 30. voa?
 31. សេចក្តី (səckdəy)
 32. — various meanings
 33. អភិវឌ្ឍន៍ (ʼaʼphivŏət)
 34. development?
 35. បណ្តា (bɑntaa)
 36. cause?
 37. ភាគច្រើន (phiək craən)
 38. most?
 39. បាត់ (bat)
 40. missing?
 41. រីឯ (rii ʼae)
 42. regarding
 43. ចាញ់ (cañ)
 44. losers?
 45. អ៊ី (ʼii)
 46. e?
 47. សំណង់ (sɑmnɑng)
 48. construction?
 49. សរុប (saʼrop)
 50. total?
 51. ប៉ុស្តិ៍ (poh)
 52. post, etc.
 53. ឈាន (cʰien)
 54. step; meditate
 55. សាច់ (sach)
 56. meat
 57. បា (baa)
 58. ba?
 59. ផលិតផល (phaʼlitaʼphɑl)
 60. products?
 61. រាល់ (rŏəl)
 62. all?
 63. សមត្ថភាព (saʼmatthaʼphiəp)
 64. capacity?
 65. ពណ៌ (poa)
 66. colour
 67. ប្រសើរ (prɑsaə)
 68. excellent, perfect
 69. មិនបាន (mɨnbaan)
 70. not?
 71. ស្គាល់ (skŏəl)
 72. known?
 73. ស្ត្រី (strəy, sa’trəy)
 74. woman
 75. ទាក់ទង (teak tɔɔŋ)
 76. related, etc.
 77. សង់ (saaŋ)
 78. build
 79. អ្នកស្រី (neak srǝy)
 80. Mrs.
 81. ពុំ (pum)
 82. not
 83. ជាដើម (ciə daəm)
 84. etc.?
 85. កន្លង (kɑnlɑɑng)
 86. by?
 87. សាងសង់ (saang sɑng)
 88. construction?
 89. ជុំវិញ (cum vɨñ)
 90. around?
 91. មាស (miəh)
 92. gold?
 93. ប្រជាពលរដ្ឋ (prɑɑciəpŭəl rŏət)
 94. citizens?
 95. គ្រូ (kruu)
 96. teacher?
 97. រោងចក្រ (roong cak)
 98. factory?
 99. ទំហំ (tumhum)
 100. size?
 101. រក្សា (rĕəʼksaa)
 102. maintain?
 103. ព្រម (prɔɔm)
 104. as well as?
 105. អត្រា (ʼaʼtraa)
 106. rates?
 107. អំពើ (ʼɑmpəə)
 108. actions?
 109. បម្រើ (bɑmraə)
 110. serve?
 111. វិធី (vithii)
 112. methods?
 113. ម៉ែត្រ (maet)
 114. metre, meter
 115. ខណ្ឌ (khan)
 116. khan?
 117. ដោយសារតែ (daoy saa tae)
 118. because?
 119. ថ្មីៗ (thməy thməy)
 120. recently?
 121. រត់ (rŭət)
 122. run?
 123. ប្រហែល (prɑhael)
 124. probably?
 125. ម្តាយ (mtaay)
 126. mothers?
 127. សេវាកម្ម (seevaakam)
 128. service?
 129. ត្រី (trəy)
 130. fish?
 131. ទូរទស្សន៍ (tuurea’tʊəh)
 132. television
 133. វៀតណាម (viət naam)
 134. vietnam?
 135. ពិធី (pithii)
 136. ceremony?
 137. ធៀប (thiəp)
 138. compared?
 139. ពីព្រោះ (pii prŭəh)
 140. because?
 141. ឯង (ʼaeng)
 142. self?
 143. ទេសចរ (teihsaʼcɑɑ)
 144. tourists?
 145. ហិរញ្ញវត្ថុ (heraññĕəʼvŏətthoʼ)
 146. financial?
 147. ប្រាស់ (prah)
 148. consumption?
 149. កើតឡើង (kaət laəng)
 150. occurred?
 151. រ៉ (rɑɑ)
 152. iran?
 153. ផ្តើម (phtaəm)
 154. start?
 155. សង្ស័យ (sɑngsay)
 156. suspect?
 157. បោះឆ្នោត (bɑh chnaot)
 158. election?
 159. ជ័យ (cɨy)
 160. success?
 161. សិស្ស (səh)
 162. students?
 163. ព្យាបាល (pyiəbaal)
 164. treatment?
 165. ប្រជា (prɑciə)
 166. people?
 167. រំពឹង (rumpɨng)
 168. expected?
 169. ទីតាំង (tii tang)
 170. location?
 171. ការណ៍ (kaa)
 172. statement?
 173. ជិះ (cih)
 174. riding?
 175. មូលដ្ឋាន (muulatthaan)
 176. base?
 177. សង្ឃឹម (sɑngkhɨm)
 178. hope?
 179. ចម្រៀង (cɑmriəng)
 180. songs?
 181. ក្មេង (kmeeng)
 182. young
 183. ចុងក្រោយ (coŋ kraoy)
 184. last
 185. អតីត (ʼaʼdət)
 186. former
 187. កែ (kae)
 188. — to correct
 189. សាធារណៈ (saathiərĕəʼnaʼ)
 190. public
 191. ព្រឹត្តិការណ៍ (prɨt kaa)
 192. event
 193. ស្រឡាញ់ (sraluñ)
 194. love
 195. តាំងពី (taŋ pii)
 196. since
 197. កម្មករ (kamma’ kɑɑ)
 198. worker
 199. អង់គ្លេស (ɑngkleeh)
 200. English