User:Matthias Buchmeier/en-el-w

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search
waddle {v} (To walk with short steps, tilting the body from side to side) :: πηγαίνω σαν πάπια, παραπατώ
wafer {n} (religious token) :: όστια {f}
wafer {n} (electronics) :: δισκίο πυριτίου {n}
waffle {n} (flat pastry) :: βάφλα {f}
waffle {v} (vacillate) SEE: vacillate ::
wag {v} (to swing from side to side) :: κουνώ
wage {n} (money paid to a worker) :: μισθός {m}, [colloquial, daily wage] μεροκάματο {n}
wager {n} (a stake; a pledge) :: στοίχημα {n}
wager {n} (the subject of a bet) :: στοίχημα {n}
waggon {n} (wagon) SEE: wagon ::
Wagner {prop} (surname) :: Βάγκνερ {m} {f}
wagon {n} (4-wheeled cart, see also: cart) :: άμαξα {f}, βαγόνι {n}
wagtail {n} (various small passerine birds) :: σουσουράδα {f}
waist {n} (part of the body between the pelvis and the stomach) :: μέση {f}
waistband {n} (band of fabric encircling the waist) :: μέση {f}
waistcoat {n} (a sleeveless, collarless garment) :: γιλέκο {n}
wait {v} (delay until some event) :: περιμένω
wait {v} (to serve customers) :: σερβίρω
waiter {n} (a server in a restaurant or similar) :: σερβιτόρος {m}
wait for {v} (wait) SEE: wait ::
waiting list {n} (ordered list of people waiting to obtain a good or service) :: λίστα αναμονής {f}
waiting room {n} (room) :: αίθουσα αναμονής {f}
waitlist {n} (waiting list) SEE: waiting list ::
waitress {n} (female waiter) :: σερβιτόρα {f}
wake up {v} (to (become) awake) :: ξυπνάω
wake up on the wrong side of bed {v} (to be irritable) SEE: get up on the wrong side of the bed ::
Wakkanai {prop} (a city in Japan) :: Γουακκαναϊ
Wales {prop} (a constituent nation of the UK) :: Ουαλία {f}
walk {v} (to move on the feet) :: περπατώ, βαδίζω
walker {n} (person who walks) :: πεζοπόρος {m} {f}, περιπατητής {m}
walking cane {n} (walking stick) SEE: walking stick ::
walking stick {n} (cane) :: ραβδί {n}
walkman {n} (any personal cassette player) :: γουόκμαν {n}
walkthrough {n} ((video games) playthrough detailing the steps involved in winning the game) :: περιδιάβαση
walkway {n} (clearly defined path) :: διάδρομος {m}, δίοδος {f}
wall {n} (defensive rampart) :: τείχος {n}
wall {n} (structure built for defense surrounding an area) :: τείχος {n}
wall {n} (substantial structure acting as side or division in a building) :: τοίχος {m}
wall {n} (anatomy, zoology, botany: divisive or containing structure) :: τοίχωμα {n}
Wallachia {prop} (region in Romania) :: Βλαχία {f}
Wallachian {n} (person from Wallachia or of Wallachian descent) :: Βλάχος {m}
wallet {n} (case for keeping money) :: πορτοφόλι {n}
Wallis and Futuna {prop} (an overseas territory of France in Oceania) :: Βαλίς και Φουτούνα, Ουάλλις και Φουτούνα
wallow {v} (to roll oneself about, as in mire; to tumble and roll about; to move lazily or heavily in any medium; to flounder; as, swine wallow in the mire) :: κυλιέμαι
wallpaper {n} (decorative paper for walls) :: ταπετσαρία {f}
wallpaper {n} (computing: image used to cover a desktop) :: ταπετσαρία {f}, φόντο {n}
wall plug {n} (fixing) :: ούπα {n}, ούπατ
wall plug {n} (electric socket) :: πρίζα {f}, ρευματοδότης
walls have ears {proverb} (be careful about what you say) :: και οι τοίχοι έχουν αυτιά
walnut {n} (tree) :: καρυδιά {f}
walnut {n} (nut) :: καρύδι {n}
walnut {n} (wood) :: καρυδιά {f}
Walpurgis night {n} (Walpurgis Night) :: βαλπούργεια νύχτα {f}
walrus {n} (large Arctic marine mammal) :: οδόβαινος {f}, θαλάσσιος ίππος {f}
Walter {prop} (male given name) :: Γουώλτερ
waltz {v} (dance) :: βαλσάρω
WAN {n} ((abbreviation) wide area network) :: ΔΕΠ
wander {v} (to move without purpose or destination) :: τριγυρίζω, τριγυρνώ
wander {n} (act or instance of wandering) :: τριγύρισμα {n}
Wandering Jew {prop} (the Jewish shoemaker from the Christian legend) :: Περιπλανώμενος Ιουδαίος {m}
wanderlust {n} (a strong impulse or longing to travel) :: φιλαποδημία {f} [formally]
wank {v} (intransitive: to masturbate) :: αυνανίζομαι, [informal] μαλακίζομαι
wank {v} (transitive: to masturbate) :: αυνανίζω, [informal] μαλακίζω
wank {n} (act of masturbation) :: αυνανισμός {m}, μαλακία {f}
wank {n} (rubbish, nonsense) :: μαλακία {f}
wanker {n} (person who wanks) :: μαλάκας {m}
wanker {n} (idiot) :: μαλάκας {m}
want {v} (desire) :: θέλω
wapiti {n} (the American elk) :: μεγάλο ελάφι {n}, μεγάλη έλαφος {f}
waqf {n} (inalienable endowment for charity) :: βακούφι {n}
war {n} (conflict involving organized use of arms) :: πόλεμος {m}
war {n} (rhetorical: campaign against something) :: μάχη {f}, αγώνας {m}
war crime {n} (offense for violations of the law of war) :: έγκλημα πολέμου {n}
ward {n} (Mormonism: subdivision of church) :: τομέας
wardrobe {n} (lavatory) SEE: toilet ::
wardrobe {n} (outhouse) SEE: outhouse ::
wardrobe {n} (movable furniture for storing clothes) :: ιματιοθήκη {f}, ντουλάπα {f}, ενδυματοθήκη {f}
wardrobe {n} (costume department) :: ενδυματολόγιο {n}, κοστούμια {n-p}, γκαρνταρόμπα {f}
wardrobe {n} (collection of clothing) :: γκαρνταρόμπα {f}
wardrobe malfunction {n} ((euphemism) an accidental instance of indecent exposure) :: δυσλειτουργία ντουλαπών
warehouse {n} (A place for storing large amounts of products) :: αποθήκη {f}
warehouse {v} (To store, as in a warehouse) :: αποθηκεύω {f}
warfare {n} (the waging of war or armed conflict against an enemy) :: πόλεμος {m}, σύρραξη {f}, εχθροπραξίες {f-p}, πάλη {f} [metaphorical]
warfare {n} :: εχθροπραξία {f}
warlike {adj} (belligerent) :: φιλοπόλεμος {m}, πολεμοχαρής {m}
warlike {adj} (bellicose) :: θούριος {m}, πολεμικός {m}
warlord {n} (high military officer in a warlike nation) :: πολέμαρχος {m}
warm {adj} (having a temperature slightly higher than usual) :: ζεστός
warmonger {n} (one who advocates war) :: πολεμοκάπηλος {m}
warn {v} (to make someone aware of impending danger) :: προειδοποιώ
warn {v} (to notify someone of something untoward) :: προειδοποιώ
warrant {n} (judicial writ) :: ένταλμα {n}
warrant {n} (warrant officer) SEE: warrant officer ::
warrant {v} (to justify) SEE: justify ::
warrant officer {n} (member of military) :: ανθυπασπιστής
warrant officer class 2 {n} (WO2) :: επιλοχίας {m}
warring {adj} (engaged in war; belligerent) :: εμπόλεμος
warrior {n} (person actively engaged in battle, conflict or warfare) :: μαχητής {m}
warrior {n} (person aggressively, courageously, or energetically involved in an activity) :: μαχητής {m}
Warsaw {prop} (capital city of Poland) :: Βαρσοβία {f}
Warsaw Pact {prop} (pact) :: Σύμφωνο της Βαρσοβίας {n}
warship {n} (ship built or armed for naval combat) :: πολεμικό πλοίο {n}
wart {n} (type of growth occurring on the skin) :: κρεατοελιά {f}, ακροχορδώνα {f}, μυρμηγκιά {f}
warthog {n} (a species of wild pig) :: φακόχοιρος {m}
Warwick {prop} (county town of Warwickshire) :: Γουόρικ {n}
wary {adj} (cautious of danger; timorously or suspiciously prudent; circumspect; scrupulous) :: επιφυλακτικός
wash {v} (to clean with water) :: πλένω
wash {v} (to clean oneself) :: πλένομαι
washbasin {n} (basin used for washing, sink) :: νιπτήρας {m}
washed up {adj} (having no future) :: ξοφλημένος
washing machine {n} (machine that washes clothes) :: πλυντήριο {n}, πλυντήριο ρούχων {n}
washing powder {n} (powder for washing clothes) :: απορρυπαντικό {n}
Washington {prop} (name) :: Ουάσιγκτον
Washington, D.C. {prop} (federal capital of the United States of America) :: Ουάσινγκτον
washing-up liquid {n} (the substance used to wash dishes) :: υγρό πιάτων {n}
wash one's hands of {v} (absolve oneself of responsibility) :: νίπτω τας χείρας μου
washroom {n} (toilet) SEE: toilet ::
wasp {n} (insect) :: σφήκα {f}
wassail {n} (beverage served during a wassail) :: ευωχία {f}
wastebasket {n} (garbage can) SEE: garbage can ::
watch {n} (portable or wearable timepiece) :: ρολόι {n}
watch {n} (person or group of people who guard) :: σκοπός {m}, φρουρός {m}
watch {n} (group of sailors and officers) :: βάρδια {f}
watch {n} (period of time on duty) :: βάρδια {f}
watch {v} (to look at for a period of time) :: παρακολουθώ
watch {v} (to observe) :: προσέχω
watch {v} (to attend or guard) :: προσέχω
watch {v} (to be wary) :: προσέχω
watcher {n} (guard) SEE: guard ::
watchfully {adv} (in a watchful manner) :: άγρυπνα
watch glass {n} (laboratory equipment) :: ύαλος ωρολογίου {f}
watch one's step {v} (to move cautiously) :: προσέχω πού πατάω
watch out {interj} (proceed with caution) :: προσοχή!
watchtower {n} (observation tower) :: σκοπιά {f}, παρατηρητήριο {n}
water {n} (mineral water) SEE: mineral water ::
water {n} (clear liquid H₂O) :: νερό {n}, ύδωρ {n}
water {n} (body of water, or specific part of it) :: θαλάσσια ύδατα {n-p}, θάλασσα {f}
water {v} (to pour water into the soil surrounding (plants)) :: ποτίζω
water balloon {n} (small rubber or latex balloon, filled with water and used as an informal weapon) :: νερόμπομπα {f}
water buffalo {n} (large ungulate) :: νεροβούβαλος {m}
water carrier {n} (Aquarius) SEE: Aquarius ::
water carrier {n} (pipe or tube) :: υδραγωγός {m}
water closet {n} (room with a toilet) SEE: toilet ::
water closet {n} (toilet) SEE: toilet ::
watercolor {n} (a painting technique) SEE: watercolour ::
watercolor {n} (an artwork) SEE: watercolour ::
watercolor {n} (any paint used in this method) SEE: watercolour ::
watercolor {adj} (pertaining to the methods or products of watercolor) SEE: watercolour ::
watercolorist {n} (a painter who paints watercolors) SEE: watercolourist ::
watercolour {n} (pigment) :: νερομπογιά {f}
watercolour {n} (painting) :: υδατογραφία {f}
watercolour {n} (genre) :: υδατογραφία {f}
watercolourist {n} (artist who paints watercolours) :: ακουαρελίστας {m}
water diviner {n} (water diviner) SEE: dowser ::
water down {v} (to dilute) :: νερώνω
waterfall {n} (flow of water over the edge of a cliff) :: καταρράκτης {m}
water fight {n} (activity where the participants get each other wet) :: μπουγέλωμα {n}
waterfowl {n} (birds that spend most of their non-flying time on water) :: υδρόβια πουλιά {p}
water gun {n} (toy gun used to shoot water) SEE: squirt gun ::
water heater {n} (appliance for heating water) :: θερμοσίφωνας {m}
watering can {n} (utensil for watering plants) :: ποτιστήρι
watering pot {n} (watering can) SEE: watering can ::
watermark {n} (translucent design impressed on paper) :: υδατόσημο {n}, υδατογράφημα {n}
watermark {v} (to mark paper with a watermark) :: υδατοσημαίνω
watermelon {n} (plant) :: καρπουζιά {f}
watermelon {n} (fruit) :: καρπούζι {n}
watermill {n} (mill powered by water) :: νερόμυλος {m}
water of crystallization {n} (water present in crystals) :: νερό κρυστάλλωσης {n}
water pistol {n} (toy gun used to shoot water) SEE: squirt gun ::
water polo {n} (a water sport) :: υδατοσφαίριση {f}
waterproof {adj} (unaffected by water) :: αδιάβροχος
waterproof {adj} (made or covered with material that doesn't let water in) :: αδιάβροχος
water rat {n} (Eurasian mammal) :: νεροαρουραίος {m}
water-resistant {adj} (that slows the penetration of water) :: αδιάβροχος {m}
watershed {n} (boundary between adjacent catchment basins) :: υδροκρίτης {m}
watershed {n} (drainage basin) SEE: drainage basin ::
water slide {n} (a recreational slide with water flowing down it) :: νεροτσουλήθρα {f}
water softener {n} (device which reduces the calcium and magnesium concentration of hard water) :: αποσκληρυντής {m}
watertight {adj} (tightly made) :: στεγανός
watertightness {n} (condition of being watertight) :: στεγανότητα {f}
water vole {n} (Old World vole) :: νεροαρουραίος {m}
watery {adj} (tearful) SEE: tearful ::
watt {n} (derived unit of power) :: βατ {n}
wattle {n} (construction of branches and twigs) :: καλαμωτή {f}, πλέγμα {n}
wattle {n} (fold of skin hanging from the neck of birds) :: λειρί {n}
waulk {v} (full) SEE: full ::
wave {v} (to move back and forth repeatedly) :: κυματίζω
wave {v} (to wave one’s hand) :: γνέφω
wave {v} (to have an undulating or wavy form) :: κυματίζω
wave {n} (moving disturbance, undulation) :: κύμα {n}
wavefunction {n} (notion in quantum mechanics) :: κυματοσυνάρτηση {f}
wavelength {n} (the length of a single cycle of a wave) :: μήκος κύματος {n}
wavelet {n} (a fast-decaying oscillation) :: κυματίδιο {n}
wave-particle duality {n} (concept applying to matter and radiation) :: κυματοσωματιδιακός δυϊσμός
wax {n} (oily, water-resistant substance) :: κερί {n}, κηρός {m}
wax {n} (preparation containing wax, used as a polish) :: κερί {n}
wax {adj} (made of wax) :: κέρινος {m}
wax {v} (apply wax to) :: κηρώνω
wax {v} (remove hair from) :: κηρώνω, αποτριχώνω
wax {v} (literary: grow) :: αυξάνομαι, γεμίζω
wax {v} (of the moon: appear larger each night) :: [third person] γεμίζει
wax {n} (beeswax) SEE: beeswax ::
wax {n} (earwax) SEE: earwax ::
way {adv} (very) SEE: very ::
way {adv} (far) SEE: far ::
way {n} (road, direction, path) :: δρόμος
way {adv} (much) SEE: much ::
Wayne {prop} (male given name) :: Γουέιν
way to go {interj} (expression of congrats, encouragement or approval) :: εύγε, μπράβο
way too {adv} (all too, much too, to a degree that is very excessive) :: πολύ
wayward {adj} (given to wilful, perverse deviation from the expected norm; tending to stray) :: ιδιότροπος
we {pron} (the speakers, or the speaker(s) and other person(s) not being addressed (exclusive we: he or she or they and I)) :: εμείς (emeís)
weak {adj} (lacking in force or ability) :: αδύναμος
weak {adj} (grammar: regular in inflection) :: αδύνατος
weakness {n} (condition of being weak) :: αδυναμία {f}
weak nuclear interaction {n} (fundamental interaction) :: ασθενής πυρηνική αλληλεπίδραση {f}
weak-willed {adj} (irresolute) :: άβουλος
wealth {n} (great amount; an abundance or plenty, usually of money) :: πλούτος {m} (ploútos)
wealthy {adj} (rich) :: πλούσιος {}, εύπορος {}
wealthy {adj} (abundant) :: πλούσιος {}
wean {v} (to cease giving milk) :: απογαλακτίζω
wean {v} (to cease to depend on the mother for nourishment) :: απογαλακτίζομαι
weaning {n} (process of a child or animal ceasing to be dependant on the mother for nourishment) :: απογαλακτισμός {m}
weapon {n} (instrument of attack or defense in combat) :: όπλο {n}
weapon {n} (means of harming or exerting control) :: όπλο {n}
weaponry {n} (weapons collectively) :: οπλισμός {m}
wear {v} (to have on (clothes)) :: φορώ
wearable {adj} (able to be worn) :: φορετός
wear out {v} (to cause to become damaged, useless, or ineffective through continued use) :: εξαντλώ, λιώνω
wear out {v} (to deteriorate or become unusable or ineffective due to continued use, exposure, or strain) :: λιώνω
weasel {n} (least weasel, Mustela nivalis) :: νυφίτσα {f}
weather {adj} (state of the atmosphere) :: καιρός {m}
weather {adj} (unpleasant or destructive atmospheric conditions) :: καιρός {m}, στοιχεία {n-p}
weather {adj} (situation) SEE: situation ::
weather-beaten {adj} (damaged by exposure to the weather) :: ανεμοδαρμένος
weathercock {n} (weather vane) :: ανεμοδείκτης {m}
weather the storm {v} (idiomatic) :: τη βγάζω καθαρή
weather vane {n} (a device showing the direction of the wind) :: ανεμοδείκτης {m}
weave {v} (to form something by passing strands of material over and under one another) :: υφαίνω
weave {v} (to spin a cocoon or a web) :: υφαίνω
weave {n} (a type or way of weaving) :: ύφανση {f}
weaver {n} (one who weaves) :: υφαντής {m}, υφάντρια {f}
weaving {n} (process of making woven material) :: ύφανση {f}
web {n} (any interconnected set of persons, places, or things) :: ιστός {m}, δίκτυο {n}
web {n} (the World Wide Web (also spelled Web)) :: Διαδίκτυο {n}, Ιστός {m}
web {n} (a latticed or woven structure) :: ιστός {m}, πλέγμα {n}, δίχτυ {n}
web {n} (a fold of tissue connecting the toes of certain birds) :: νηκτική μεμβράνη {f}
web {n} (spiderweb) SEE: spiderweb ::
web browser {n} (a computer program used to navigate the World Wide Web) :: περιηγητής {m}, φυλλομετρητής {m} [formally], πρόγραμμα περιήγησης {n}
web colors {n} (complete palette of colors that are displayed on the web and on the computer) :: Διαδικτυακά Χρώματα
web conference {n} (meeting, presentation or communication conducted via the World Wide Web) :: ιστοδιάσκεψη
weber {n} (derived unit of magnetic flux) :: βέμπερ {n}
webinar {n} (interactive seminar conducted via the World Wide Web) :: ιστοσεμινάριο
weblog {n} (blog) SEE: blog ::
webography {n} (A bibliography published on the Internet) :: δικτυογραφία {f}, διαδικτυογραφία {f}
webography {n} (a similar listing of websites) :: δικτυογραφία {f}, διαδικτυογραφία {f}
web page {n} (a single page in a website) :: ιστοσελίδα {f}
website {n} (a collection of pages on the World Wide Web) :: ιστότοπος {m}, ιστοχώρος {m}
wed {v} (to join in matrimony) :: παντρεύω
wed {v} (transitive: to take as one's spouse) :: παντρεύομαι
wedding {n} (marriage ceremony) :: γάμος {m}
wedding dress {n} (the clothing worn by a bride during a wedding ceremony) :: νυφικό {n}
wedding gown {n} (wedding dress) SEE: wedding dress ::
wedding ring {n} (a ring symbolizing marriage) :: βέρα {f}
wedge {n} (simple machine) :: σφήνα {f}
wedge {n} (flank of cavalry) :: σμήνος {n}
wedge {n} (group of birds flying in V formation) :: σμήνος {n}
wedgelike {adj} (shaped like a wedge) :: σφηνοειδής {m} {f}
wedgy {adj} (shaped like a wedge) SEE: wedgelike ::
Wednesday {n} (day of the week) :: Τετάρτη {f}
wee {adj} (small, little) :: μικρούτσικος, τοσοσδά
wee {n} :: τσίσα {n-p}, πιπί {n}; τσίσα {n-p}, πιπί {n}
wee {v} :: κάνω τσίσα, κατουράω
weed {n} (cigar) SEE: cigar ::
weed {n} (the weed) SEE: tobacco ::
weed {n} (unwanted plant) :: ζιζάνιο {n}, αγριόχορτο {n}
weed {n} (slang: marijuana) :: χόρτο {n}, φούντα {f}, μαύρο {n}
week {n} (period of seven days) :: εβδομάδα {f}, επταήμερο {n}
weekday {n} (weekday) :: καθημερινή {f}
weekend {n} (break in the working week) :: σαββατοκύριακο {n}
weekly {adv} (once every week) :: εβδομαδιαίος
weep {v} (to cry, shed tears) :: κλαίω
weeping willow {n} (Salix babylonica) :: ιτιά η κλαίουσα {f}
wee-wee {n} :: τσουτσούνα [male]
weigh {v} (to determine the weight of an object) :: ζυγίζω
weigh {v} (to consider a subject) :: ζυγίζω
weighing machine {n} (a mechanical device for determing the weight of an object or person) :: ζυγός
weight {n} (physics: mass) SEE: mass ::
weight {n} (force due to gravity) :: βάρος {n}
weight {n} (object to make something heavier) :: βάρος {n}
weight {n} (standardized measuring weight) :: ζύγι {n}, σταθμά {n-p}, σταθμίον {n}
weight {n} (weight for training muscles) :: βάρη {n-p}
weightless {adj} (which has no weight) :: αβαρής
weightlifter {n} (person who competes for maximum weight lifted) :: αρσιβαρίστας {m}
weightlifting {n} (form of exercise) :: άρση βαρών {f}
weightlifting {n} (sport in which competitors lift heavy weights) :: άρση βαρών {f}
weight loss {n} (reduction of body mass) :: αδυνάτισμα {n}
Weimar Republic {prop} (Germany between 1919 and 1933) :: Δημοκρατία της Βαϊμάρης {f}
weirdo {n} (strange person) :: παράξενος {m}, ανώμαλος {m}
welcome {adj} (whose arrival is a cause of joy) :: ευπρόσδεκτος
welcome {interj} (greeting given upon someone's arrival) :: καλώς ορίσατε
welcome {n} (act of greeting someone's arrival) :: υποδοχή {f}, καλωσόρισμα {n}
welcome {n} (utterance of such a greeting) :: καλωσόρισμα {n}
welcome {v} (affirm or greet the arrival of someone) :: υποδέχομαι, καλωσορίζω
welcome {v} (to accept willingly) :: υποδέχομαι
weld {v} (to join materials (especially metals) by applying heat) :: οξυγονοκολλώ
welding {n} (action or process of welding) :: συγκόλληση {f}
welfare {n} (health, safety, well-being, happiness and prosperity) :: ευημερία {f}
welfare {n} (aid, provided by a government, etc.) :: πρόνοια {f}
welkin {n} (sky) SEE: sky ::
well {adv} (accurately; competently) :: καλά, καλώς
well {adv} (completely; fully) :: εντελώς, πλήρως
well {adv} (to a significant degree) :: αρκετά
well {adv} ((slang) very) :: πολύ
well {adj} (in good health) :: γερός {m}, υγιής {m} {f}
well {adj} (prudent) :: καλός {m}
well {interj} (used to introduce a statement that may be contrary to expectations) :: λοιπόν
well {interj} (to acknowledge a statement or situation) :: καλά, ωραία
well {interj} (exclamation of surprise) :: για δες
well {interj} (used in conversation to fill space) :: λοιπόν, που λες
well {n} (hole sunk into the ground) :: πηγάδι {n}
well {n} (spring) :: νερομάνα {f}, αστείρευτη πηγή {f}
well {v} (to issue forth) :: αναβλύζω
well {v} (to have something seep out of the surface) :: αναβλύζω
well and truly {adv} (utterly) :: πέρα για πέρα, απολύτως, εντελώς
well done {adj} (well cooked) :: καλοψημένος {m}
well done {interj} (exclamation of praise) :: εύγε, μπράβο, συγχαρητήρια
well-dressed {adj} (that dresses well) :: καλοντυμένος
well-endowed {adj} (wealthy) :: πλούσιος
well-endowed {adj} (having a natural gift of ability) :: προικισμένος
well-endowed {adj} (having large breasts) :: βυζαρού {f}, βυζού
well-endowed {adj} (having a large penis) :: πουτσαράς {m}, ψωλαράς {m}
Wellington {prop} (capital of New Zealand) :: Ουέλλινγκτον
wels catfish {n} (Silurus glanis) :: γουλιανός {m}
weltanschauung {n} (worldview) SEE: worldview ::
Wend {n} (Slav) SEE: Slav ::
Wendy {prop} (female given name) :: Γουέντι
Wenlock {prop} (Wenlock epoch) :: Βενλόκια {f}
werewolf {n} (wolflike human) :: λυκάνθρωπος {m}
west {n} (compass point) :: δύση {f}
west {adj} (towards the west) :: δυτικός
west {adj} (western) :: δυτικός {m}
west {adj} (occidental) :: δυτικός {m}
west {adv} (towards the west) :: δυτικά
West {prop} (Western world) :: Δύση {f}, Εσπερία {f}
West {prop} (Western Europe, non-Cold War concept) :: Εσπερία {f}, Δυτική Ευρώπη {f}
West {prop} (Western states of the United States) :: Δυτικές Πολιτείες {f-p}
West Bank {prop} (territory) :: Δυτική Όχθη {f}
wester {v} (To move towards the west) :: δύω
Western Australia {prop} (state of Australia) :: Δυτική Αυστραλία {f}
western capercaillie {n} (Tetrao urogallus) :: αγριόκουρκος {m}
Western Europe {prop} (Western Europe) :: Δυτική Ευρώπη {f}
Western European {adj} (Western European) :: δυτικοευρωπαϊκός
Western European {n} (Western European person) :: δυτικοευρωπαίος {m}
Western Hemisphere {prop} (hemisphere of the Earth) :: Δυτικό Ημισφαίριο {f-p}
western osprey {n} (Pandion haliaetus) SEE: osprey ::
Western Sahara {prop} (a territory in northern Africa) :: Δυτική Σαχάρα {f}
Western Wall {prop} (ancient wall in Jerusalem, remnant of the Jewish Second Temple) :: Δυτικό Τείχος {n}, Τείχος των Δακρύων {n}
West Germany {prop} (former European country) :: Δυτική Γερμανία {f}
West Macedonia {prop} (periphery) :: Δυτική Μακεδονία {f}
Westminster Abbey {prop} (large Gothic church) :: Αββαείο του Ουέστμινστερ {n}
Westminster Cathedral {prop} (chuerch) :: Καθεδρικός Ναός του Ουέστμινστερ {m}
west-southwest {n} (compass point) :: δυτικά-νοτιοδυτικά {n-p}
wet {adj} (of an object: covered with or impregnated with liquid) :: υγρός {m}
wet {adj} (made of liquid or moisture) :: υγρός {m}
wet {adj} (of weather: rainy, see also: rainy) :: βροχερός {m}
wet dream {n} (literally) :: ονείρωξη {f}
wet dream {n} (figuratively) :: ονείρωξη {f}
wetland {n} (land that is covered mostly with water, with occasional marshy and soggy areas) :: υγρότοπος {m}
wet nurse {n} (woman hired to suckle another woman's child) :: τροφός {f}, παραμάνα {f}
wet oneself {v} (lose control of one's bladder) :: κατουριέμαι
wet one's pants {v} (wet oneself) SEE: wet oneself ::
whale {n} (large sea mammal) :: φάλαινα {f}
whaler {n} (person who hunts whales) :: φαλαινοθήρας {m}
whaler {n} (vessel for hunting whales) :: φαλαινοθηρικό {n}
wharf {n} (man-made landing place) :: αποβάθρα {f}
what {pron} (what? (interrogative pronoun)) :: τί, ίντα [Aegean and Cypriot dialects]
what {pron} (relative pronoun: that which; those that; the thing that) :: τι, αυτό που
what {pron} (nonstandard relative pronoun) :: ο οποίος, που
what {adv} (such) :: τι
what {interj} (expression of surprise) :: τι
what {determiner} (which) :: ποιος
what {determiner} (how much! (in an exclamation)) :: τι
what a pity {phrase} (used to express regret) :: τι κρίμα
what are you doing {phrase} (what are you doing) :: τι κανείς;
what do you say {phrase} (used to ask someone if they are willing to do something) :: τι λες
what do you say {phrase} (used to remind a child to say a polite expression) :: τι λέμε
whatever {determiner} (no matter which; for any) :: ό,τι, οτιδήποτε
whatever {determiner} (anything) :: ό,τι
whatever {pron} (anything) :: ό,τι
what is that {phrase} (what is that?) :: τι είναι αυτό;
what is your name {phrase} (what is your name?) :: πώς σε λένε;
what languages do you speak {phrase} (what languages do you speak?) :: ποιες γλώσσες μιλάτε;
what's going on {interj} (expression of concern) :: τι τρέχει;
what's good {phrase} (what's up) SEE: what's up ::
what's new {phrase} (informal greeting asking what has happened recently) :: τι νέα;
what's up {phrase} (informal, How are you?) :: τι γίνεται;
what the fuck {phrase} (An intensive form of what) :: στο διάολο; What the fuck are you doing?Τι στο διάολο κάνεις;,; or "Τι μαλακία κάνεις;" (stronger than the previous)
what the heck {phrase} (softer form of "what the hell") :: τι στο διάλογο;
what time is it {phrase} (what is the time of day?) :: τι ώρα είναι;
what you see is what you get {proverb} ((idiomatic, computing) the screen image resembles the printed output) :: ό,τι βλέπεις, παίρνεις
wheat {n} (grain) :: σιτάρι {n}
wheel {n} (a circular device facilitating movement or transportation) :: ρόδα {f}
wheel {n} (steering device in a vessel) :: πηδάλιο {n}
wheel {n} (person with a great deal of power or influence) :: προσωπικότητα {f}
wheel {v} (To roll along as on wheels) :: τσουλάω
wheel {n} (steering wheel and its implied control of a vehicle) SEE: steering wheel ::
wheelbarrow {n} (small cart) :: καροτσάκι {n}
wheelbase {n} (distance btw. axles) :: μεταξόνιο {n}
wheelchair {n} (chair) :: αναπηρικό καροτσάκι {n}
wheelie {n} (stunt where a bicycle, etc., is ridden while standing only on its rear wheel or wheels) :: σούζα {f}
wheelwright {n} (person who builds and repairs wheels) :: τροχοτεχνίτης, τροχοποιός, ροδάς, αμαξουργός {m}
wheezy {adj} (that wheezes) :: ασθματικός
whelk {n} (edible sea snail of the family Buccinidae) :: φουσκαλίδα {f}
whelp {n} (young of a mammal) :: σκύμνος {m}
whelp {v} ((animals) to give birth) :: γεννώ
when {adv} (direct question) :: πότε
when {adv} (indirect question) :: πότε
when {conj} (at what time) :: πότε
when {conj} (at such time as) :: όταν
when {conj} (as soon as) :: όταν, αφού
when {conj} (at a time in the past) :: όταν
when {pron} (what time; which time) :: πότε
when {n} (the time) :: πότε {n}
whence {adv} (from where; from which place or source) :: αφού
whence {conj} :: πούθε, από πού, από όπου
whenever {conj} (when) SEE: when ::
whenever {conj} (at any time that) :: όποτε, οποτεδήποτε
when pigs fly {adv} (never, expressed by an idiom) :: του αγίου ποτέ
when the cat's away the mice will play {proverb} (in the absence of a controlling entity, subordinates will take advantage of circumstances) :: όταν λείπει η γάτα χορεύουν τα ποντίκια
where {conj} (at or in which place) :: όπου
where {conj} (to which place or situation) :: οποίο
where {adv} (at what place; to what place; from what place) :: πού
where {adv} (in what situation) :: πού
where are we {phrase} (where are we) :: που είμαστε;
where are you {phrase} (where are you?) :: πού είσαι;
where are you from {phrase} (in which country or region were you born or raised) :: από πού είστε;, από πού είσαι
whereas {conj} (but in contrast; whilst on the contrary…) :: τουναντίον, ενώ, απεναντίας
whereas {conj} (it being the case that…) :: δεδομένου ότι, λαμβανομένου υπόψη ότι
where does this bus go {phrase} (where does this bus go) :: πού πάει αυτό λεωφορείο;
where does this train go {phrase} (where does this train go) :: πού πάει αυτό τρένο;
where do you live {phrase} (where do you live?) :: πού μένετε; [formal], πού μένεις; [informal]
wherefore {conj} (because of which) :: γιατί
where is the toilet {phrase} (where is the toilet?) :: πού είναι η τουαλέτα;
wherenot {n} (wherever) SEE: wherever ::
where there is a will there is a way {phrase} (if someone wants or wills something strongly enough, a way can be found) :: το θέλειν είναι δύναμις, θέλειν εστί δύνασθαι
wherever {conj} (in any place, anywhere) :: οπουδήποτε
wherever {conj} (in all places, everywhere) :: οπουδήποτε
where you at {phrase} (where are you) SEE: where are you ::
whetstone {n} (stone used to hone tools) :: ακόνι {n}
whey {n} (liquid remaining after milk has been curdled) :: ξινόγαλο {n}, ορός γάλακτος {m}
which {determiner} ((interrogative) what, of those mentioned or implied) :: ποιος {m}, ποια {f}, ποιο {n}, ποιοι {m-p}, ποιες {f-p}, ποια {n-p}
which {determiner} ((relative) the one(s) that) :: ποιος {m}, ποια {f}, ποιο {n}, ποιοι {m-p}, ποιες {f-p}, ποια {n-p}
which {pron} ((interrogative) what one or ones) :: ποιος {m}, ποια {f}, ποιο {n}, ποιοι {m-p}, ποιες {f-p}, ποια {n-p}
while {n} (uncertain duration of time, a period of time) :: διάστημα {n}, χρόνος {m}
while {conj} (during the same time that) :: καθώς, ενώ, ενόσω
while {conj} (although) :: ενώ, καίτοι, αν και, μολονότι
while {conj} (as long as) :: εφόσον
while {v} (to pass time idly) :: περνώ
while {conj} (until) SEE: until ::
whilst {conj} (while, at the same time) :: ενώ
whimper {v} (to cry or sob softly and intermittently) :: μυξοκλαίω
whinge {n} (to complain or protest) :: παραπονιέμαι, παραπονούμαι
whip {n} (rod or rope) :: μαστίγιο {m}
whip {v} (to hit with a whip) :: μαστιγώνω
whip {v} (by extension, to hit with any flexible object) :: μαστιγώνω
whip {v} (to mix food in a rapid aerating fashion) :: χτυπάω
whip {n} (whipped cream) SEE: whipped cream ::
whipped cream {n} (thick cream that has had air incorporated into it by rapid beating) :: σαντιγύ {f}, σαντιγί {f}
whirlpool {n} (swirling body of water) :: δίνη {f}
whirlwind {n} (a violent windstorm of limited extent characterised by an inward spiral motion of the air) :: ανεμοστρόβιλος {m}
whirlwind {n} (figuratively: a body of objects or events sweeping violently onward) :: λαίλαπα {f}, ανεμοστρόβιλος {m}
whiskey {n} (alcoholic drink) :: ουίσκι {n}
whisky {n} (whiskey) SEE: whiskey ::
whisper {n} (act of speaking in a quiet voice) :: ψίθυρος {m}, μουρμούρισμα {n}
whisper {v} (to talk in a quiet voice) :: ψιθυρίζω
whist {n} (card game) :: ουίστ {n}
whistle {n} (device used to make a whistling sound) :: σφυρίχτρα {f}
whistle {n} (act of whistling) :: σφύριγμα {n}
whistle {n} (sound made by whistling) :: σφύριγμα {n}, σφυριξιά {f}
whistle {n} (sound similar to the sound made by whistling) :: σφύριγμα {n}
whistle {v} (to produce a whistling sound) :: σφυρίζω
whistle {v} (to move in such a way as to make a whistling sound) :: σφυρίζω
whistle {n} (slang: a suit) SEE: suit ::
white {n} (color/colour) :: άσπρο {n}, λευκό {n}
white {n} (albumen) :: λεύκωμα {n}, ασπράδι {n}
white {n} (white wine) SEE: white wine ::
white {adj} (bright and colourless) :: άσπρος, λευκός
white {adj} (of or relating to Caucasians) :: λευκός
white bear {n} (polar bear) SEE: polar bear ::
white blood cell {n} (cytology: a type of blood cell that is involved with an immune response) :: λευκό αιμοσφαίριο {n}
white bream {n} (European fish) :: βλίκα {f}
white clover {n} (Trifolium repens) :: λευκό τριφύλλι {n}
white dwarf {n} (white dwarf star) :: λευκός νάνος {m}
Whitehorse {prop} (capital of the Yukon Territory, Canada) :: Γουάιτχορς {n}
White House {prop} (the official residence of the President of the United States of America) :: Λευκός Οίκος {m}
white man {n} (Caucasian) SEE: Caucasian ::
whiten {v} (to make white or whiter; to bleach or blanch) :: λευκαίνω, ασπρίζω
whiten {v} (to become white or whiter; to bleach or blanch) :: λευκαίνω, ασπρίζω
white pointer {n} (great white shark) SEE: great white shark ::
White Russian {n} (Belarusian person) SEE: Belarusian ::
White Russian {n} (Belarusian language) SEE: Belarusian ::
white sauce {n} (mayonnaise) SEE: mayonnaise ::
white sauce {n} (béchamel sauce) SEE: béchamel sauce ::
White Sea {prop} (a sea to the northwest of Russia) :: Λευκή Θάλασσα {f}
white slave {n} (white slave) :: πόρνη κρατούμενη ακουσίως
White's thrush {n} (White's thrush) :: χρυσότσιχλα {f}
white-tailed eagle {n} (Haliaeetus albicilla) :: θαλασσαετός {m}
white-tailed lapwing {n} (Vanellus leucurus) :: λεύκουρη καλημάνα {f}
white-tailed plover {n} (Vanellus leucurus) SEE: white-tailed lapwing ::
white-throated kingfisher {n} (Halcyon smyrnensis) :: σμυρναλκυόνη {f}
whitewash {n} (lime and water mixture) :: ασβεστόνερο {n}
whitewash {v} (paint) :: ασπρίζω, ασβεστώνω
whitewash {v} (cover errors) :: καλύπτω λάθη
white wine {n} (light coloured wine) :: λευκό κρασί {n}
whiz {n} (urination) SEE: urination ::
whiz {v} (urinate) SEE: urinate ::
who {pron} (who? (interrogative pronoun)) :: ποιος
who {pron} (who (relative pronoun)) :: ο οποίος {m}, η οποία {f}, το οποίο {n}
who are you {phrase} (who are you?) :: ποιος είσαι; {m} [male], ποια είσαι; [female]
who cares {phrase} (reply to an unimportant statement) SEE: so what ::
who'd have thunk it {phrase} (Who would have thought that would happen?) :: ποιος θα το πίστευε;
whoever {pron} (whatever person or persons) :: όποιος
who knows {phrase} (rhetorical question: one doesn't know) :: ποιος ξέρει;
who knows {phrase} (rhetorical question: anything is possible) :: ποιος ξέρει;
whole {adj} (food with no constituents removed) :: πλήρης
whole {n} (something complete) :: όλο {n}
wholeheartedly {adv} (in a wholehearted manner; with one's whole heart; enthusiastically) :: ολόψυχα
whole milk {n} (milk from which nothing has been removed) :: πλήρες γάλα {n}
wholeness {n} (quality of being whole) :: ολότητα {f}
whole note {n} (semibreve) SEE: semibreve ::
whole number {n} (integer) SEE: integer ::
whole number {n} (natural number) SEE: natural number ::
wholesale {n} (sale of products, often in large quantities, to retailers or other merchants) :: χονδρική
wholesale {adj} (of or relating to sale in bulk or large quantity) :: χονδρικός
wholesale {adv} (in bulk or large quantity) :: χονδρικά
wholesaler {n} (person or company that sells goods wholesale to retailers) :: χονδρέμπορος
whooper {n} (whooper swan) SEE: whooper swan ::
whooper swan {n} (the species of swan Cygnus cygnus) :: αγριόκυκνος {m}
whooping cough {n} (a contagious disease) :: κοκκύτης {m}
whore {n} (prostitute) :: πουτάνα {f} [vulgar], πόρνη {f}
whore {n} (sexually promiscuous person) :: πουτάνα {f}
whore {v} (to prostitute oneself) :: εκπορνεύομαι, εκδίδομαι
whore {v} (to pimp) SEE: pimp ::
whore around {v} (to regularly copulate with people that one is not in a relationship with) :: πουτανίζω
whoremaster {n} (pimp) SEE: pimp ::
whoremaster {n} (man who uses the services of prostitutes) :: πουτανιάρης {m}
whorl {n} (spindle whorl.) :: σφοντύλι {n}
whose {determiner} (of whom (interrogative)) :: ποιανού {m} {n}, ποιανής {f}, ποιανών {m-p} {f-p} {n-p}, τίνος {m} {f} {n}
whose {determiner} (of whom (relative)) :: του οποίου {m} {n}, της οποίας {f}, των οποίων {m-p} {f-p} {n-p}
who watches the watchers {phrase} (concern about whether the law is enforced on those who enforce the law) :: ποιος θα φυλάξει τους φύλακες
who would have thought it {phrase} (who'd have thunk it) SEE: who'd have thunk it ::
why {adv} (for what reason) :: γιατί
why {n} (the reason) :: γιατί {n}
wick {n} (the porous cord that draws up liquid fuel for burning) :: φιτίλι {n}
wicked {adj} (evil or mischevous) :: κακός
wicker {n} (flexible branch or twig) :: ψάθα {f}
widdle {v} (urinate) SEE: urinate ::
wide {adj} (having a large physical extent from side to side) :: ευρύς {m}, ευρεία {f}, φαρδύς
wide area network {n} (network) :: δίκτυο ευρείας περιοχής {n}
wide open {adj} (open completely) :: ορθάνοιχτος
widescreen {n} (screen with a wider than normal aspect ratio) :: ευρεία οθόνη {f}
widespread {adj} (affecting a large area) :: διαδεδομένος
widow {n} (woman whose spouse has died) :: χήρα {f}
widower {n} (a man whose spouse has died and who has not remarried) :: χήρος {m}
widowerhood {n} (The period of being a widower) :: χηρεία {f}
widowhood {n} (The period of being a widow) :: χηρεία {f}
widow's mite {n} (numismatics: lepton) SEE: lepton ::
width {n} (measurement of something from side to side) :: πλάτος {n}
wield {v} (to handle with skill and ease) :: χειρίζομαι
wife {n} (married woman) :: σύζυγος {f}, γυναίκα {f}, συμβία {f}
wifebeater {n} (singlet) SEE: singlet ::
wig {n} (head of artificial hair) :: περούκα {f}
wiki {n} (collaborative website) :: βίκι {n}
wikification {n} (the process of adding wiki syntax to text in a wiki platform) :: βικιποίηση {f}
wikify {v} (to adapt (text) to a wiki, see also: wiki; -ify) :: βικιποιώ
Wikipedia {prop} (online encyclopedia) :: Βικιπαίδεια {f}
Wiktionary {prop} (the collaborative project; a particular version of this project written in a certain language) :: Βικιλεξικό {n}
wild {adj} (not domesticated or tamed) :: άγριος {m}
wild animal {n} (animal living in a natural, undomesticated state) :: αγρίμι {n}
wild boar {n} (Sus scrofa) :: κάπρος {m}, αγριογούρουνο {n}
wildcard {n} (special character) :: χαρακτήρας μπαλαντέρ {m}
wildcard {n} (uncontrolled or unpredictable element) :: μπαλαντέρ {m}
wild cat {n} (Felis silvestris) SEE: wildcat ::
wild cat {n} (undomesticated cat) :: αγριόγατα {f}
wild cat {n} (Lynx rufus) SEE: bobcat ::
wildcat {n} (Felis silvestris) :: αγριόγατα {f}
wildcat {n} (person who acts like a wildcat) :: αγριόγατα {f}
wildcat {n} (undomesticated cat) SEE: wild cat ::
wildcat {n} (Felix rufus) SEE: bobcat ::
wild cherry {n} (Prunus avium tree) :: αγριοκερασιά {f}
wild cherry {n} (Prunus avium fruit) :: αγριοκέρασο {n}
wildebeest {n} (gnu) SEE: gnu ::
wilderness {n} (uncultivated tract of land) :: ερημιά {f}
wildfire {n} (Greek fire) SEE: Greek fire ::
wild goose {n} (species of wildlife goose) :: αγριόχηνα {f}
wildness {n} (the quality of being wild or untamed) :: αγριάδα {f}, αγρίεμα {n}
wild turkey {n} (Meleagris gallopavo) :: [French chicken] γαλοπούλα
wile {n} (trick or stratagem) :: πονηριά {f}, τέχνασμα {n},
Wilhelmina {prop} (female form of William) :: Γουλιελμίνα {f}
will {v} (indicating future action) :: Ancient: [use the future tense]; Use θα + subjunctive verb form (future simple) or present verb form (future continuous e.g. θα δω or θα βλέπω
will {n} (act of choosing to do something; conscious intent or volition) :: βούληση {f}, θέληση {f}
will {n} (legal document) :: διαθήκη {f}
William {prop} (male given name) :: Γουλιέλμος
willow {n} (tree) :: ιτιά {f}
willpower {n} (strength of will) :: θεληματικότητα {f}, δύναμη θέλησης {f}
willy {n} (The penis) :: πουλί {n}
willy-nilly {adv} (whether desired or not) :: θέλοντας και μη [wanted or not], εκών άκων
willy-nilly {adv} (without regard for consequences or wishes of those involved) :: με το ζόρι [with force]
will you marry me {phrase} (marriage proposal) :: θα με παντρευτείς;
wilt {v} (to droop) :: μαραίνομαι
wily {adj} (sly, cunning) :: πανούργος {m}, πονηρός {m}
wimp {n} (someone who lacks confidence) :: φοβητσιάρης {m}, φοβιτσιάρα {f}
win {v} (transitive: achieve victory in) :: νικώ
win {n} (individual victory) :: νίκη
wind {n} (movement of air) :: άνεμος {m}
wind {n} (ability to exert oneself without feeling short of breath) :: ανάσα {f}
wind {n} (flatus) :: εκφύσημα {n}, αέριο {n}
wind {v} (blow air through (a wind instrument)) :: φυσώ
wind {v} (to turn coils of something around) :: περιελίσσω, τυλίγω
wind {v} (to tighten a clockwork mechanism) :: κουρδίζω
wind {v} (to travel in a way that is not straight) :: ελίσσομαι
wind {v} (to introduce by insinuation) SEE: insinuate ::
windbag {n} (someone who talks excessively) :: αερολόγος {m}
Windhoek {prop} (capital of Namibia) :: Βίντχουκ {n}
windhover {n} (common kestrel) SEE: common kestrel ::
wind instrument {n} (type of musical instrument) :: πνευστό όργανο {n}
windle {n} (redwing) SEE: redwing ::
windmeter {n} (an instrument for measuring and recording the speed of the wind) SEE: anemometer ::
windmill {n} (machinery) :: ανεμόμυλος {m}
windmill {n} (structure) :: ανεμόμυλος {m}
window {n} (opening for light and air) :: παράθυρο {n}
window {n} (area on a computer screen) :: παράθυρο {n}
window {n} (shop window) SEE: shop window ::
windpipe {n} (anus) SEE: anus ::
windpipe {n} (trachea) :: τραχεία {f}
wind power {n} (power harnessed from the wind) :: αιολική ενέργεια {f}
windscreen {n} (windshield) SEE: windshield ::
windscreen wiper {n} (a device to clear a windscreen) SEE: windshield wiper ::
windshield {n} (screen located in front of a vehicle to protect from wind and weather) :: παρμπρίζ {n}
windshield wiper {n} (device to clear a windshield) :: υαλοκαθαριστήρας {m}
windsurfing {n} (a marine sport) :: ιστιοσανίδα {f}
wind tunnel {n} (test facility) :: αεροσήραγγα {f}
wind turbine {n} (device) :: ανεμογεννήτρια
windward {adj} (towards the wind) :: προσήνεμος
windward {adv} (towards the wind) :: προσηνέμως
windy {n} (fart) SEE: fart ::
windy {adj} (orally verbose) SEE: long-winded ::
wine {n} (alcoholic beverage made from grapes) :: κρασί {n}
wine {n} (alcoholic beverage made from other fruit or vegetables) :: κρασί {n}, [obsolete] οίνος {m}, [suffix] -ίτης {m}
wine {n} (serving of wine) :: κρασί {n}
wine {n} (wine colour) :: οινόχρουν {n}, [suffix] -χρουν {n}
wine cellar {n} (underground place for storing wine) :: βαγεναριό {n}
wine glass {n} (glass vessel for drinking wine from) :: κρασοπότηρο {n}
wing {n} (part of an animal) :: φτερό {n}, φτερούγα {f}
wing {n} (part of an aircraft) :: φτερό {n}
wing {n} (extension to a main body) :: πτέρυγα {m}
wing {n} (fraction of a political movement) :: πτέρυγα {m}
wing {n} (air force unit) :: πτέρυγα {f}
wing {n} (panel of a car which encloses the wheel area) :: φτερό {n}
wing {v} (to fly) SEE: fly ::
wing {v} (to throw) SEE: throw ::
wing commander {n} (rank in the RAF) :: αντισμήναρχος
wingless {adj} (lacking wings) :: άπτερος {m}
wing nut {n} (nut with wing-like projections) :: πεταλούδα {f}
wingnut {n} (nut with winglike projections) SEE: wing nut ::
wink {v} (To blink with only one eye as a message, signal, or suggestion) :: κλείνω το μάτι
winner {n} (one who has won or often wins) :: νικητής {m}, νικήτρια {f}
Winnie the Pooh {prop} (the fictional bear) :: Γουίνι το αρκουδάκι
winsome {adj} (charming, engaging, winning) :: ελκυστικός
winter {n} (fourth season, marked by short days and lowest temperatures) :: χειμώνας {m}
winter {v} (spend the winter, as in a particular place on holiday) :: [colloquial] ξεχειμωνιάζω, διαχειμάζω, παραχειμάζω
wintergreen {n} (evergreen) SEE: evergreen ::
winter solstice {n} (the moment when the hemisphere is most inclined away from the sun) :: χειμερινό ηλιοστάσιο {n}
wintertide {n} (wintertime) SEE: wintertime ::
wintertime {n} (the season of winter) :: χειμώνας {m}
win-win {adj} (of a situation that benefits two parties) :: όλοι κερδισμένοι
wipe {v} (remove surface substance) :: σκουπίζω
wipe out {v} (to destroy or obliterate) :: εξαλείφω
wire {n} (thin thread of metal) :: σύρμα {n}
wire {n} (metal conductor that carries electricity) :: καλώδιο {n}
wire {n} (fence made of usually barbed wire) :: συρματόπλεγμα {n}
wire {n} (slang: hidden listening device on the person) :: κοριός {m}
wire {v} (to fasten with wire) :: στερεώνω με σύρμα
wire {v} (to equip with wires for use with electricity) :: καλωδιώνω
wire {v} (informal: to send a message or a money value to another person through a telecommunications system) :: τηλεγραφώ [message], στέλνω [money]
wire {v} (to make someone tense or psyched-up) :: τσιτώνω
wire {v} (slang: to install eavesdropping equipment) :: βάζω κοριό
wire {n} (informal: telegraph) SEE: telegraph ::
wire {n} (informal: message transmitted by telegraph) SEE: telegram ::
wire cutters {n} (hand tool) :: κόφτης {m}
wireless {adj} (not having any wires) :: ασύρματος {m}
wireless {adj} (of or relating to wireless telegraphy) :: ασύρματος {m}
wireless {n} (radio) :: ασύρματος {m}
wire netting {n} (hexagonal network of interwoven wire) :: συρματόπλεγμα {n}
wiretap {n} (covert connection) :: κοριός {m}
Wisconsin {prop} (state of the United States of America) :: Ουισκόνσιν
wisdom {n} (element of personal character) :: σοφία {f}
wisdom {n} (ability to apply relevant knowledge in an insightful way) :: σοφία {f}
wisdom {n} (ability to make a decision based on the combination of knowledge, experience, and intuitive understanding) :: σοφία {f}
Wisdom of Jesus son of Sirach {prop} (Ecclesiasticus) SEE: Ecclesiasticus ::
wisdom tooth {n} (rearmost molar in humans) :: φρονιμίτης {m}, σωφρονιστήρας {m}
wise {adj} (showing good judgement) :: σοφός
wisent {n} (The European bison, Bison bonasus) :: βόνασος ευρωπαϊκώς {m}
wish {n} (desire) :: ευχή {f}, επιθυμία {f}
wish {v} (to hope for an outcome) :: εύχομαι
wishable {adj} (desirable) SEE: desirable ::
wishful thinking {n} (illusion that what one would like is true) :: ευσεβείς πόθοι {m} {p}
wish list {n} (list of desired things) :: λίστα επιθυμιών {f}
wisteria {n} (a genus of about ten species of woody climbing vines) :: πασχαλιά {f}
wit {n} (intelligence) SEE: intelligence ::
witch {n} (person who uses magic) :: μάγισσα {f}
witchgrass {n} (couch grass) SEE: couch grass ::
witch-hunt {n} (persecution of persons believed to be using magic) :: κυνήγι μαγισσών {n}
witch-hunt {n} (campaign to punish dissident persons) :: κυνήγι μαγισσών {n}
with {prep} (against) :: με
with {prep} (in the company of) :: με
with {prep} (in addition to) :: με, μαζί
with {prep} (in support of) :: με
with {prep} (by means of) :: με
withdraw {v} (pull back) :: αποσύρομαι
withdraw {v} (take back) :: αποσύρω
withdrawal {n} (receiving from someone's care what one has earlier entrusted to them) :: ανάληψη {f}, ανάκληση {f}
withdrawal {n} (method of birth control) :: τράβηγμα {n} [colloquial], διακοπτόμενη συνουσία {f}
withdrawal {n} (type of metabolic shock) :: στερητικό σύνδρομο {n}
withdrawal {n} (act of withdrawing) :: απόσυρση {f}, αποχώρηση {f}
wither {v} ((intransitive) shrivel, droop, dry up) :: μαραίνομαι
wither {v} ((intransitive) to become helpless due to emotion) :: παθαίνω μαρασμό
wither {v} ((transitive) to cause to shrivel or dry up) :: μαραίνω
withers {n} (part of the back of a draft animal) :: ακρωμία {f}
withhold {v} (to keep an object) :: κατακρατώ
within {prep} (spatial enclosure) :: μέσα, εντός
within {prep} (before the specified duration ends) :: μέσα, εντός
with one's hand in the cookie jar {prep} (observed or apprehended while committing a theft) :: πίαστηκε στα πράσα
without {prep} (not having) :: χωρίς, δίχως, άνευ
without a doubt {prep} (certainly) SEE: certainly ::
without a doubt {prep} (probably) SEE: probably ::
with regard to {prep} (concerning) :: όσον αφορά, σχετικά με
with respect to {prep} (pertaining to) :: σε σχέση με, εν σχέση προς
withstand {v} (to resist) :: αντέχω
withy {n} (osier) SEE: osier ::
withy {n} (long, flexible twig of the osier) SEE: osier ::
witness {n} (one who has a personal knowledge of something) :: μάρτυρας {m}
witness {n} (someone called to give evidence in a court) :: μάρτυρας {m} {f}
wits' end {n} (at (one's) wits' end) SEE: perplexed ::
wizard {n} (person skilled with magic) :: μάγος {m}, μάγισσα {f}
wizard {n} (person skilled or unusually talented in a particular field) :: μάγος {m}
wobbler {n} (tantrum) SEE: tantrum ::
woe {n} (grief; sorrow; misery; heavy calamity) :: θλίψη {f}, συμφορά {f}
woe is me {interj} (interjection) :: οίμοι
wolf {n} (animal) :: λύκος {m}
wolf {v} (to devour) :: καταβροχθίζω, χλαπακιάζω
wolf {n} (constellation) SEE: Lupus ::
wolf cub {n} (young wolf) :: λυκάκι
Wolfgang {prop} (male given name) :: Βόλφγκανγκ
wolfhound {n} (dog) :: λυκόσκυλο {n}
wolf in sheep's clothing {n} (a disguised danger) :: λύκος εις δέρμα προβάτου, λύκος ντυμένος πρόβατο
wolfkin {n} (young or small wolf) SEE: wolf cub ::
wolfling {n} (wolf cub) SEE: wolf cub ::
wolfram {n} (tungsten) SEE: tungsten ::
wolfram {n} (wolframite) SEE: wolframite ::
wolframite {n} (wolframite) :: βολφραμίτης {m}
wolf whelp {n} (young, esp. infant, wolf) SEE: wolf cub ::
wollastonite {n} (grey inosilicate mineral) :: βολαστονίτης {m}
Wolverhampton {prop} (city) :: Γουλβερχάμπτον
wolverine {n} (Gulo gulo) :: γούλβεριν {m}
woman {n} (adult female person) :: γυναίκα {f}
woman {n} (wife) SEE: wife ::
womanhater {n} (hater of women) SEE: misogynist ::
womanish {adj} (characteristic of a woman) :: γυναικείος
womanizer {n} (habitual seducer of women) :: γυναικάς {m}
womanly {adj} (having the characteristics of a woman) :: γυναικείος
womb {n} (uterus) :: μήτρα {f}
womb {n} (figuratively: place where something is made or formed) :: μήτρα {f}
womb {n} (belly) SEE: belly ::
wombat {n} (marsupial) :: φασκωλόμυς {m}
wombly {adj} (of or pertaining to the womb) :: μητρικός
wonder {n} (something that causes amazement or awe, a marvel) :: θαύμα {n}
wonder {n} (something astonishing and seemingly inexplicable) :: θαύμα {n}
wonder {n} (someone very talented at something, a genius) :: θαύμα {n}, ταλέντο {n}, αστέρι {n}
wonder {n} (informal: thought) :: απορία {f}
wonder {v} (to be affected with surprise) :: θαυμάζω, μένω έκθαμβος
wonder {v} (to ponder about something) :: αναρωτιέμαι, απορώ
wonderful {adj} (excellent, extremely impressive) :: θαυμάσιος, εκπληκτικός {m}, υπέροχος {m}, έξοχος {m}, καταπληκτικός
wonderland {n} (Imaginary or real place full of wonder or marvels) :: χώρα tων θαυμάτων {f}
wonderous {adj} (wondrous) SEE: wondrous ::
Wonder Woman {prop} (DC Comics character) :: Γουόντερ Γούμαν
wondrous {adj} (amazing, inspiring awe) :: θαυμάσιος
wonton {n} (Chinese dumpling) :: γουάν ταν {n}, γουόν τον {n}
woo {v} (to endeavor to gain someone's affection) :: κορτάρω
wood {n} (substance) :: ξύλο {n}, ξυλεία {f}
wood {n} (woodland) :: δάσος {n}
wood {n} (firewood) :: ξύλα {n-p}
woodchuck {n} (rodent of the family Sciuridae) :: αρκτόμυς {m}, μαρμότα {f}
woodcock {n} (wading bird in the genus Scolopax) :: μπεκάτσα {f}
woodcut {n} (printmaking) :: ξυλογραφία {f}
woodcutter {n} (lumberjack) SEE: lumberjack ::
wooded {adj} :: δασωμένος , δασοσκεπής , δασόφυτος
wooden {adj} (made of wood) :: ξύλινος
wood grouse {n} (Tetrao urogallus) SEE: western capercaillie ::
wood nuthatch {n} (Sitta europaea) SEE: Eurasian nuthatch ::
woodpecker {n} (bird in Picinae) :: δρυοκολάπτης {m}, τρυποκάρυδος {m}
wood pigeon {n} (Columba palumbus) :: φάσσα {f}
wood pulp {n} (pulp from trees used to make paper) :: ξυλοπολτός {m}
woods {n} (forest) SEE: forest ::
wood screw {n} (a screw designed for a wood) :: ξυλόβιδα {f}
woodwind {n} (musical instrument) :: ξύλινα πνευστά {n-p}
woodwind instrument {n} (musical instrument) :: όργανο καλάμων
woodwork {n} (working with wood) :: ξυλουργική {f}
woodwork {n} (goalpost or crossbar) :: δοκάρι {n}
woody {n} (erection) SEE: erection ::
woof {n} (set of yarns placed crosswise in a loom) :: υφάδι {n}
woof {n} (sound of a dog) :: γαβ
woof {v} (to make the sound of a dog) :: γαβγίζω
wool {n} (hair of sheep, etc.) :: μαλλί {n}
wool {n} (cloth or yarn) :: μαλλί {n}
woolen {adj} (made of wool) :: μάλλινος
woolens {n} (woolens) SEE: woollens ::
woollens {n} (made of wool) :: μάλλινα {n-p}
woolly {adj} (made of wool) :: μάλλινος
Woop Woop {prop} (an extremely remote area) :: στου διαβόλου τη μάνα
Worcestershire sauce {n} (English condiment) :: σάλτσα Worcestershire {f}
word {n} (unit of language) :: λέξη {f}
word {n} (telegraphy: unit of text) :: λέξη {f}
word {n} (computing: fixed-size group of bits handled as a unit) :: λέξη {f}
word {n} (promise) :: λόγος {m}
word {n} (the word of God) :: λόγος {m}
word {v} (say or write using particular words) :: διατυπώνω, συντάσσω
word {n} (proverb) SEE: proverb ::
wordbook {n} (lexicon) SEE: lexicon ::
wordfilter {n} :: υβρεοκλείδωμα (το), neuter
word for word {adv} (in exactly the same words) SEE: verbatim ::
word-for-word {adj} (Using exactly the same words as were originally used) :: λέξη προς λέξη, επί λέξει, κατά λέξη
word-hoard {n} (vocabulary) SEE: vocabulary ::
word of honor {n} (a promise, or a pledge of one's good faith) :: λόγος της τιμής {f}
word of honour {n} (word of honor) SEE: word of honor ::
word of mouth {n} (verbal means of passing of information) :: από στόμα σε στόμα
wordplay {n} :: λογοπαίγνιο {n}
word processing {n} (The creation, input, editing and formatting of documents and other text using software on a computer) :: επεξεργασία κειμένου {f}
word processor {n} (device) :: επεξεργαστής κειμένου {m}
word processor {n} (software) :: επεξεργαστής κειμένου {m}
wordster {n} (one who uses words instead of actions) SEE: hypocrite ::
word-stock {n} (vocabulary) SEE: vocabulary ::
word to the wise {adv} (idiomatic) :: ο νοών νοείτω
work {n} (labour, employment, occupation, job) :: έργο {n}, εργασία {f}, δουλειά {f}
work {n} (measure of energy expended in moving an object) :: έργο {n}
work {v} (to do a specific task) :: δουλεύω
work {v} (function correctly) :: λειτουργώ
workaholic {n} (person) :: εργασιομανής
workaholic {adj} (in the nature or manner of a workaholic) :: εργασιομανής
workbench {n} (sturdy table) :: πάγκος {m}
worker {n} (person who performs labor) :: εργάτης {m}, εργάτρια {f}
workers of the world, unite {phrase} (workers of the world, unite) :: προλετάριοι όλου του κόσμου, ενωθείτε!, προλετάριοι όλων των χωρών, ενωθείτε!
work hardening {n} (repeated plastic deformation of a material) :: ενδοτράχυνση, εργοσκλήρυνση
working day {n} (day of a week in which work is done) :: καθημερινή, εργάσιμη
workmate {n} (coworker) SEE: coworker ::
work of art {n} (product of the fine arts) :: έργο τέχνης {n}
work of art {n} (something beautiful or exquisite) :: έργο τέχνης {n}
work one's butt off {v} (to work excessively) :: μου βγαίνει ο κώλος
work out {v} (to habitually exercise rigorously) :: γυμνάζομαι
work permit {n} (authorization to work in a foreign country) :: άδεια εργασίας {f}
workplace {n} (place where someone works) :: χώρος εργασίας {m}
work placement {n} (practicum) SEE: practicum ::
workshop {n} (small manufacturing room) :: εργαστήριο {n}
workshop {n} (intensive course of education) :: εργαστήρια {n-p}
workstation {n} (powerful desktop computer) :: σταθμός εργασίας {m}
workstation {n} (area for single worker) :: χώρος εργασίας {m}, γραφείο {n}
workstead {n} (laboratory) SEE: laboratory ::
work-to-rule {n} (labor protest in which the minimum work is carried out) :: λευκή απεργία {f} (white strike)
work up {v} (To develop) SEE: develop ::
world {n} (human collective existence) :: κόσμος {m}
world {n} (the Earth) :: κόσμος {m}
world {n} (inhabited planet) :: κόσμος {m}
world {n} (individual or group perspective or social setting) :: κόσμος {m}
worldly {adj} (concerned with the human, earthly or physical rather than spiritual) :: κοσμικός {m}
worldly {adj} (concerned with the secular rather than sacred) :: κοσμικός {m}
worldly {adj} (versed in the ways of the world) :: κοσμικός {m}
worldly {adv} (In a worldly manner.) :: κοσμικώς
world's oldest profession {n} (euphemism for prostitution) :: το αρχαιότερο επάγγελμα {n}
World Trade Organization {prop} (World Trade Organization) :: Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου {m}
worldview {n} (personal view of the world) :: κοσμοθεωρία {f}, κοσμοείδωλο {n}
worldview {n} (totality of one's beliefs about reality) :: κοσμοθεωρία {f}
worldview {n} (general philosophy or view of life) :: κοσμοείδωλο {n}
world war {n} (a war involving the major nations of the world) :: παγκόσμιος πόλεμος {m}
World War I {prop} (war) :: Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος {m}
World War II {prop} (war from 1939 to 1945) :: Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος {m}
World War III {prop} (hypothetical world war (World War III)) :: Γ΄ Παγκόσμιος Πόλεμος {m}
World War One {prop} (World War I) SEE: World War I ::
World War Two {prop} (World War II) SEE: World War II ::
worldwide {adj} (affecting every place in the world) :: παγκόσμιος {m}
worldwide {adv} (throughout the world) :: παγκοσμίως
World Wide Web {prop} (An information space on the Internet) :: Παγκόσμιος Ιστός {m}
worm {n} (animal) :: σκουλήκι {n}
worm {n} (contemptible being) :: σκουλήκι {n}
wormwood {n} (Artemisia absinthium) :: αψιθιά {f}, αρτεμισία {f}
wormwood {n} (that which causes bitterness) :: χολή {f}
worn {v} (past participle of wear) :: φοριούνται
worried {adj} (thinking about unpleasant things that have happened or that might happen) :: ανήσυχος
worry {v} (be troubled) :: ανησυχώ {}
worry {n} (strong feeling of anxiety) :: ανησυχία {f}, έγνοια {f}, έννοια {f}
worship {n} (devotion accorded to a deity or to a sacred object) :: λατρεία {f}
worship {n} (the religious ceremonies that express this devotion) :: λατρεία {f}
worship {n} (the ardent love of a person) :: λατρεία {f}
worship {v} (to honor and adore, especially as a deity) :: λατρεύω
worshipper {n} (person who worships) :: λάτρης {m}, λάτρισσα {f}
worthily {adv} (in a worthy manner) :: αντάξια, επάξια
worthless {adj} (not having worth and use, without value, inconsequential) :: άρχηστος, τιποτένιος, ανάξιος
worthy {adj} (having worth, merit or value) :: άξιος
worthy {adj} (honourable or admirable) :: έξοχος
worthy {adj} (deserving, or having sufficient worth) :: άξιος
would like {v} (transitive) :: θα ήθελα
wound {n} (injury) :: τραύμα {n}, πληγή {f}, πλήγωμα {n}, λαβωματιά {f}
wound {n} (something that offends a person’s feelings) :: τραύμα {n}, πλήγμα {n}, πλήγωμα {n}
wound {n} (an injury to a person by which the skin is divided) :: τραύμα {n}
wound {v} (hurt or injure) :: πληγώνω, τραυματίζω, λαβώνω
wound {v} (hurt (someone's feelings)) :: πληγώνω, τραυματίζω
wounded {adj} (suffering from a wound) :: τραυματισμένος
wrap {v} (to enclose completely in fabric, paper, etc) :: τυλίγω
wrapping {n} (material) SEE: packaging ::
wrasse {n} (Fish) :: χειλού {f}, λαπίνα {f}
wrath {n} (great anger) :: οργή {f}
wreath {n} (ornamental circular band) :: στεφάνι
wreck {v} (to cause severe damage) :: καταστρέφω
wreck {v} (to ruin) :: καταστρέφω
wren {n} (bird of family Troglodytidae) :: τρυποφράχτης {m}, τρωγλοδύτης {m}
wrench {n} (screw) SEE: screw ::
wrest {v} (to distort, pervert, twist) SEE: distort ::
wrestling {n} (sport) :: πάλη {f}
wretch {n} (exile) SEE: exile ::
wriggle {v} (to twist one's body and move the limbs) :: στριφογυρίζω
wring {v} (to squeeze or twist tightly so that liquid is forced out) :: στείβω
wrinkle {n} (furrow in a smooth surface) :: πτυχή {f}, ζάρα {f}
wrinkle {n} (line or crease in the skin) :: ρυτίδα {f}, ζάρα {f}
wrinkle {n} (fault, imperfection or bug) :: ζάρα {f}
wrinkle {v} (to make wrinkles in; to cause to have wrinkles) :: ζαρώνω
wrinkle {v} (to pucker or become uneven or irregular) :: ζαρώνω
wrinkle-free {adj} (without wrinkles) :: αζάρωτος
wrinkleless {adj} (wrinkle-free) SEE: wrinkle-free ::
wrist {n} (wrist) :: καρπός {m}
wristband {n} (a strip of material worn around the wrist, e.g. to absorb perspiration, especially in sports) :: περικάρπιο {n}
wristwatch {n} (watch worn on the wrist) :: ρολόι χειρός {n}
write {v} (to form letters, etc.) :: γράφω
write {v} (to send a letter to) :: γράφω [+ σε]
writer {n} (person who writes; an author) :: συγγραφέας {m} {f}
writhe {v} (to twist or contort the body) :: σφαδάζω
writing {n} (written letters or symbols) :: γραφή {f}
writing {n} (something written) :: γραπτό {f}, έγγραφο {n}
writing {n} (process of representing a language) :: γραφή {f}
writing {n} (work of an author) :: έργο {n}
writing {n} (style of writing) :: γραφή {f}
writing {n} (made for or used in writing) :: γραφο-
writing desk {n} (desk) :: γραφείο {n}
written {adj} (of, relating or characteristic of writing) :: γραπτός {m}
Wroclaw {prop} (a city in southwestern Poland) :: Βρότσλαβ
wrong {adj} (incorrect) :: λανθασμένος {m}, λάθος, εσφαλμένος {m}
wrong {adj} (asserting something incorrect) :: κάνω λάθος, πλανώμαι, απατώμαι
wrong {adj} (immoral) :: λάθος
wrong {adj} (improper) :: λάθος, ακατάλληλος {m}
wrong {adj} (designed to be worn or placed inward) :: στραβός {m}, ανάποδος {m}
wrong {adv} :: λάθος, στραβά
wrong {n} (something immoral) :: κακό {n}
wrong {n} (instance of wronging someone) :: κρίμα {n}, αδίκημα {n}
wrong {n} (opposite of right) :: κακό {n}
wrong {v} (to treat unjustly) :: αδικώ, βλάπτω
wrong {v} (to slander or impute evil) :: αδικώ
wrongdoing {n} (violation of standards) :: παράπτωμα {n}, αμάρτημα {n}
wrongdoing {n} (instance of doing wrong) :: αδίκημα {n}
wry {adj} (contorted) :: στρεβλός {m}, λοξός {m}
wry {adj} (dryly humorous) :: πικρόχολος {m}, σαρκαστικός {m}
wry {adj} (twisted) :: στρεβλός {m}
wunderkind {n} (child prodigy) SEE: child prodigy ::
wuss {n} (weak, ineffectual person) :: χέστης {m}, χεζάς {m}, χεζού {f}
wussy {n} (wuss) SEE: wuss ::
WW1 {prop} (World War I) SEE: World War I ::
wy {n} (name of the letter Y, y) SEE: wye ::
wye {n} (name of the letter Y, y) :: γουάι {n}
Wyoming {prop} (US state) :: Ουαϊόμινγκ