Appendix:Bhojpuri Swadesh list

From Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

This is a Swadesh list of words in Bhojpuri, compared with definitions in English.

Presentation[edit]

For further information, including the full final version of the list, read the Wikipedia article: Swadesh list.

American linguist Morris Swadesh believed that languages changed at measurable rates and that these could be determined even for languages without written precursors. Using vocabulary lists, he sought to understand not only change over time but also the relationships of extant languages. To be able to compare languages from different cultures, he based his lists on meanings he presumed would be available in as many cultures as possible. He then used the fraction of agreeing cognates between any two related languages to compute their divergence time by some (still debated) algorithms. Starting in 1950 with 165 meanings, his list grew to 215 in 1952, which was so expansive that many languages lacked native vocabulary for some terms. Subsequently, it was reduced to 207, and reduced much further to 100 meanings in 1955. A reformulated list was published posthumously in 1971.

List[edit]

EnglishBhojpuri
भोजपुरी (bhōjᵊpurī)
edit (207)
1I (1sg)हम (ham)
2you (2sg)ते (), तु (tu)
3he, she, it (3sg)उह (uh)
4we (1pl)हमनी (hamᵊnī)
5you (2pl)तुहनी (tuhᵊnī)
6they (3pl)उहनी (uhᵊnī)
7thisइह (ih)
8thatउह (uh)
9hereइहाँ (ihā̃)
10thereउहाँ (uhā̃)
11whoकवन (kavan), के ()
12whatका ()
13whereकहाँ (kahā̃)
14whenकब (kab)
15howकइसे (kaisē)
16notना ()
17allकुल (kul), सभ (sabh)
18manyज़ादे, ढेरे (ḍhērē)
19someथोड़ी (thōṛī), कुछु (kuchu)
20fewकम (kam), तनि (tani)
21otherदुसर (dusar), बाजो (bājō)
22oneएक (ēk)
23twoदु (du)
24threeतीन (tīn)
25fourचार (cār)
26fiveपाँच (pā̃c)
27bigबड़ (baṛ)
28longलाम (lām)
29wideचौड़ा (cauṛā)
30thickगाढ़ा (gāṛhā)
31heavyभारी (bhārī)
32smallछोट (chōṭ), नन्ही (nanhī)
33shortछोटहन (chōṭᵊhan)
34narrowपातर (pātar)
35thinपातर (pātar)
36womanमेहरारू (mēhᵊrārū), औरत (aurat)
37man (adult male)मरद (marad), अदीमी (adīmī)
38man (human being)इंसान (insān)
39childबच्चा (baccā)
40wifeमेहरारू (mēhᵊrārū), लुगाई (lugāī)
41husbandमरद (marad), भरतार (bharᵊtār)
42motherमतारी (matārī), माई (māī)
43fatherपितर (pitar), बाबूजी (bābūjī)
44animalजनावर (janāvar)
45fishमछरी (machᵊrī)
46birdचिड़ईं (ciṛaīn)
47dogकुकुर (kukur)
48louseलीख (līkh)
49snakeसरफ (saraph), साँप (sā̃p)
50wormकीड़ा (kīṛā), फतिंगा (phatiṅgā)
51treeफेड़ (phēṛ), दरख (darakh)
52forestजंगल (jaṅgal)
53stickडण्डा (ḍaṇḍā), लट्ठ (laṭṭh)
54fruitफल (phal)
55seedबीया (bīyā)
56leafपात (pāt), पतई (pataī)
57rootजड़ (jaṛ)
58bark (of a tree)छाल (chāl), खाल (khāl)
59flowerफूल (phūl)
60grassघास (ghās)
61ropeरस्सी (rassī)
62skinचमड़ी (camᵊṛī)
63meatशिकार (śikār), गोश (gōś)
64bloodख़ून
65boneहड्डी (haḍḍī)
66fat (noun)चरबी (carᵊbī)
67eggअंडा (aṇḍā)
68hornसींग (sīṅg)
69tailपोँछ (pō̃ch)
70featherपाँख (pā̃kh)
71hairबार (bār), केस (kēs)
72headकपार (kapār), सिस (sis)
73earकान (kān)
74eyeआँख (ā̃kh)
75noseनाक (nāk)
76mouthमुँह (mũh)
77toothदाँत (dā̃t)
78tongue (organ)जीभ (jībh)
79fingernailनाख़ुन, नख (nakh)
80footगोड़ (gōṛ), पैर (pair)
81legटांग (ṭāṅg)
82kneeठेहुना (ṭhēhunā)
83handहाथ (hāth)
84wingपाँख (pā̃kh)
85bellyपेट (pēṭ)
86gutsअंतड़ी (antᵊṛī)
87neckगरदन (garᵊdan)
88backपीठ (pīṭh)
89breastछाती (chātī), सीना (sīnā)
90heartहीव (hīv), हिरदय (hirᵊday), दिल (dil)
91liverजिगर (jigar), करेजा (karējā) (also 'heart')
92to drinkपीए (pīē)
93to eatखाए (khāē)
94to biteकाटे (kāṭē)
95to suckचूसे (cūsē)
96to spitथूके (thūkē)
97to vomitक़ई करे
98to blowफूँके (phū̃kē)
99to breatheसाँस लेवे (sā̃s lēvē)
100to laughहँसे (hãsē)
101to seeदेखे (dēkhē)
102to hearसुने (sunē)
103to knowजाने (jānē)
104to thinkसोचे (sōcē)
105to smellसूंघे (sūṅghē)
106to fearडरे (ḍarē)
107to sleepसुते (sutē)
108to liveजीए (jīē)
109to dieमरे (marē)
110to killमारे (mārē)
111to fightलड़े (laṛē)
112to huntशिकार करे (śikār karē)
113to hitमारे (mārē)
114to cutकाटे (kāṭē)
115to splitबंटे (baṇṭē)
116to stabखोभे (khōbhē)
117to scratchखरोंचे (kharōñcē)
118to digखोदे (khōdē)
119to swimतैरे (tairē)
120to flyउड़े (uṛē)
121to walkचले (calē), चलावे (calāvē)
122to comeआवे (āvē)
123to lie (as in a bed)लेटे (lēṭē)
124to sitबैठे (baiṭhē)
125to standठाड़ होवे (ṭhāṛ hōvē)
126to turn (intransitive)मुड़े (muṛē)
127to fallगिरे (girē)
128to giveदेवे (dēvē)
129to holdपकड़े (pakᵊṛē)
130to squeezeनचोड़े (nacōṛē)
131to rubमले (malē)
132to washधोवे (dhōvē)
133to wipeपोंछे (pōñchē)
134to pullखींचे (khīñcē)
135to pushधक्केले (dhakkēlē)
136to throwफेंके (phēṅkē), बिगे (bigē)
137to tieबान्हे (bānhē)
138to sewसीवे (sīvē)
139to countगिने (ginē)
140to sayकहे (kahē)
141to singगावे (gāvē)
142to playखेले (khēlē)
143to floatतैरे (tairē), तैरावे (tairāvē)
144to flowबहे (bahē)
145to freezeजमे (jamē)
146to swellसूजे (sūjē)
147sunसूरज (sūraj)
148moonचान् (cān)
149starतारा (tārā)
150waterपानी (pānī)
151rainबरखा (barᵊkhā)
152riverनदी (nadī)
153lakeताल (tāl)
154seaसमुन्दर (samundar)
155saltनिमक (nimak), नून (nūn)
156stoneपत्थल (patthal)
157sandबालू (bālū)
158dustगरदा (garᵊdā)
159earthज़मीन, धरती (dharᵊtī)
160cloudबदरी (badᵊrī)
161fogधुंध (dhundh), कुहा (kuhā)
162skyअसमान (asᵊmān)
163windहवा (havā)
164snowबरफ़
165iceबरफ़
166smokeधुआँ (dhuā̃)
167fireआग (āg)
168ashराख (rākh)
169to burnजरे (jarē)
170roadसड़क (saṛak), रह्ता (rahtā), रस्ता (rastā)
171mountainपहाड़ (pahāṛ)
172redलाल (lāl)
173greenहरीयर (harīyar)
174yellowपीयर (pīyar)
175whiteउज्जर (ujjar)
176blackकरिया (kariyā)
177nightरात (rāt)
178dayदिन (din)
179yearसाल (sāl)
180warmगरम (garam)
181coldठंडा (ṭhaṇḍā)
182fullपूरा (pūrā)
183newनाया (nāyā)
184oldपुरान (purān)
185goodबढ़ियाँ (baṛhiyā̃)
186badख़राब
187rottenसड़ल (saṛal)
188dirtyगन्दा (gandā)
189straightसीधा (sīdhā)
190roundगोल (gōl)
191sharp (as a knife)तेज़
192dull (as a knife)भोथर (bhōthar)
193smoothचिकन (cikan)
194wetभींजल (bhīñjal)
195dryसूखल (sūkhal)
196correctसही (sahī)
197nearनियरे (niyarē)
198farदूर (dūr)
199rightदायाँ (dāyā̃)
200leftबायाँ (bāyā̃)
201atपर (par)
202inमें (mē̃)
203withके साथे (kē sāthē)
204andअउर (aur)
205ifअगर (agar)
206becauseकाहेकि (kāhēki)
207nameनाव (nāv)
Swadesh lists
Individual languages
Language families, family branches, and geographic groupings
Constructed languages
Reconstructed proto-languages
(edit this template)