Appendix:Finnic Swadesh lists

From Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

This is a Swadesh list of Finnic languages, specifically Finnish, Estonian, Võro, Livonian, Ingrian, Karelian, Veps and Votic, compared with that of English.

EnglishFinnish
suomi
edit (207)
Estonian
eesti keel
edit (207)
Võro
edit (207)
Livonian
edit (207)
Ingrian
edit (207)
Karelian
karjala
edit (207)
Veps
vepsän kelʹ
edit (207)
Votic
vadʹdʹa tšeeli
edit (207)
1I (1sg)minämina, mamaqminā, mamiämieminämiä
2you (2sg)sinäsina, sasaqsinā, sasiäsiesinäsiä
3he, she, it (3sg)hän*tema, tatimätämā, tahäähäihäntämä
4we (1pl)memeie, memiiqmēgmöömyömii, müü
5you (2pl)teteie, tetiiqtēgtöötyötii, tüü
6they (3pl)henemad, nadnimäqnehööhyöhii, nämäd
7thistämäseeseosetämätämänecekase
8thattuo, setootuutootuosesee
9heretäälläsiintantästääl, tästäs, täššätägä, tägoutääl
10theretuolla, sielläsealsäälsǟlseel, siinsieläsigä, sigausiäl
11whokuka, ken*keskiäkiskenkenkentšen
12whatmikä, mitämismiämismikämimimikä
13wheremissäkuskonkuskus, miskus, miškus, miskuza
14whenmilloin, koskamillalkunakunākonskonsakonzkõnz
15howmiten, kuinkakuidaskuikuikuinkuikutkui
16noteimitteei, johtäbeieieieb
17allkaikkikõikkõikamā, tikkižkaikkaikkikaikkõig
18manymonta, paljonpalju, mitupall'o, mitupǟgiņ, jennõpaljo, äijääijä, äijänäi, äjanpalʹlʹo
19somejotkutmõni, mõnedmõni, mõnõqmūndamonikasmonieserazmõni
20fewmuutama, harva, vähänväheveidüqveitõvähävähäinevähävähä
21othermuu, toinenteinetõõnõ, muumuu, toinmuu, toinitoinemuu, tõin
22oneyksiüksütsikšyksyksiüks'ühsi
23twokaksikakskatskakškakskaksikakskahsi
24threekolmekolmkolmkuolmkoltkolme, kolmikuume, koumekõlmõd
25fourneljänelineli, nellinēļaneljänelʹlʹä, nellinell'nelʹlʹe
26fiveviisiviisviisvīžviisviisi, viizi, viiživižviisi
27bigiso, suurisuursuursūrsuursuurisur'suuri
28longpitkäpikkpikkpitkāpitkäpitkäpitk'pittše
29wideleveä, laajalailag'alaigālevviäleveilevedlad'd'õ
30thickpaksupakspaksjamdipaksupaksupakspaksu
31heavyraskas, painavaraskerassõlǟlamraskasjykiejügedraskõz
32smallpieniväikeväikupiškipeenipienipen'peeni
33shortlyhytlühikelühükene, lühüqlītõlyhytlyhytlühüdlühüd
34narrowkapeakitsasahtagõnõōdõzkaitakaitakaidahaz, hoikkõ
35thinohutõhuke, peenikeohku, ohuq, piinüvȯitihoikkalättykürz'heeno, hoikkõ
36womannainennainenaanõnainainnaine, akkunainenain
37man (adult male)miesmeesmiismīezmeesmiesmez'meez
38man (human being)ihmineninimeneineminerištīngihmiinihminiristitinimin
39childlapsilapslatsläpšlapslapsilaps'lahsi
40wifevaimoabikaasa, nainenaanõnainain, naisikkoakkaaknain
41husbandmies, aviomiesabikaasa, meesmiismīezmeesmiesmez'meez
42motheräiti, emä*emaimäjemāemämuamomamoiemä
43fatherisäisaesäizāisä, ättituatotatisä
44animaleläinloomelläijelaielokaselättiživatžiivõttõ, eläje
45fishkalakalakalakalākalakalakalakala
46birdlintulindtsirklindlintulintulindlintu
47dogkoira, peni*koerpinipiņkoirakoirakoirkoirõ
48lousetäitäitäiteitäitäitäitäi
49snakekäärmemadu, usshuss, siugūška, ūiskamatokiärmisgadmato
50wormmatousshuss, vagõlbormatokkainuottöčundčmatokkain
51treepuupuupuupuupuupupuu
52forestmetsämetsmõtsmõtsāmetsämeččamecmettse
53stickkeppi, sauvakeppkepptaibkeppi, puikkokeppikalukeppi
54fruithedelmä, marja*vili, puuvilivilivīļafruktafruktplodvilʹlʹõ
55seedsiemenseemeseemeqsīemgõzseemensiemensemenseeme
56leaflehtilehtlehtlēdjlehtilehtilehtezlehto
57rootjuurijuurjuurjūŗjuurijuurijur'juuri
58bark (of a tree)kuorikoorkuur'kūorkoorikuorikor'koori
59flowerkukkaõis, lillhäidseq, häelm, lillpuţkõz, puskkukkakukkaänikkukkõ
60grassruohorohihaināinarooho, heinäheinäheinroho
61ropeköysiköisköüdskevžköysnuoranorrihmõ
62skiniho, nahkanahknahk, ihonōgõnahkanahkanahknahkõ
63meatlihalihalihalejā, vȯzālihalihalihaliha
64bloodveriveriveriververiveričak, veriveri
65boneluukont, luuluuluuluululuu
66fat (noun)rasvarasvrasõvrazārasvarazvarazvrazvõ
67eggmunamunamunamunāmunamunamunamuna
68hornsarvisarvsarvsõrasarvisarvisarvsarvi
69tailhäntäsabahandtabārhäntähäntähändänte
70feathersulkasulgsulgkōrasulkasulgahöunehsulkõ
71hairkarva, hius*juuksedkarv, hiusibūkstkarvahivusibusivuz
72headpääpeapääpääpiäpää
73earkorvakõrvkõrvkūorakorvakorvakorvkõrvõ
74eyesilmäsilmsilmsīlmasilmäsilmäsil'msilme
75nosenenäninanõnananānenänenänenanenä
76mouthsuusuusuusuusuususuu
77toothhammashammashammasāmbazhammashammashambazammõz
78tongue (organ)kielikeelkiilkēļkeelikielikel'tšeeli
79fingernailkynsiküüsküüdskīņtškynskynsikünz'tšüüsi
80footjalka, jalkateräjalgjalgjālgalabājalka, jalkateräjalka, jalgujougjalkõ, jalkõlapa
81legjalka, säärijalgsiirjālgajalka, koipisiärijaugjalkõ
82kneepolvipõlvpõlvpūolapolvipolvikombpõlvi
83handkäsikäsikäsipivkäsikäsikäzitšäsi
84wingsiipitiibsiibtībõzsiipisiibisuugsiipi
85bellyvatsa, mahakõhtkõttmagvatsavaččavacvattsõ
86gutssuoletsisikond, soolikadsooliguqsūoldsooletsuonetsolištsoolõd
87neckkaulakaelkaalkaggõlkaglakaklakaglkaglõ
88backselkäselgsälgsǟlgaselkäselkäselgseltše
89breastrintarindrõndrīndarintarintarindrintõ
90heartsydänsüdasüäsidāmsyänsyväinsüdäinsüä
91livermaksamaksmassmaksāleipälihamaksamaksmahsõ
92to drinkjuodajoomajuumajūodõjoovvajuuvva, juoojodajuuvvõ
93to eatsyödäsöömasüümäsīedõsöövväsyyvväsödasüüvve
94to bitepurrahammustamahaukama, purõmajamstõpurrapurrapurdapurrõ
95to suckimeäimemanudsima, imemäimmõimmiäimieimedaimmiä
96to spitsylkeäsülitamasülgämäsiļgõsylkiäsylgiesül'ktasültšiä
97to vomitoksentaaoksendamaossõndamaoksnõoksentaaoksenduaoksetaõhsõtõ
98to blowpuhaltaapuhumapuhkmapūgõpuhhuapuhalduapuhudapuhhua
99to breathehengittäähingamahengämäjengõhengätähengitiähenktäentšisse
100to laughnauraanaermanaardmanagrõnagraanakruanagrdanagra
101to seenähdänägemanägemänǟdõnähänähänähtanähä
102to hearkuullakuulmakuuldmakūlōkuullakuullakuldakuullõ
103to knowtietääteadmatiidmätīedõtiitäätietyätetatäätä
104to thinkajatellamõtlemamõtlõma, märkmämõtlõ, arrõduumatatuumamaijameletadaduumõtõ
105to smellhaistaahaistma, tundmahaisu tundmanūškõnuuhatahaižuomujudakuullõ
106to fearpelätäkartmapelgämäädāgõhervitä, pölätävaratvaraitapellete
107to sleepnukkuamagamamagama, magahamamaggõmaatamaguamagatamagatõ
108to liveelääelamaelämäjellõellääelieelädaellä
109to diekuollasuremakuulmakūolõkoollakuollakolda, kuudakoollõ
110to killtappaatapmatapmatappõtappaatappuariktatappa, lõikõtõ
111to fighttapellavõitlema, kaklemataplõmataplõtapellatoruatoratatapõllõ
112to huntmetsästääküttimajahtmajaktõjahtiitameččästyämecatapüütä
113to hitlyödälöömalüümärabbõlöövvälyyvvälödalüüvve
114to cutleikatalõikamalõikamaīedõ, radļõleikataleikatačaptalõikõtõ
115to splithalkaistalõhestamalahki ajamalōkstõhalatahallatahaugoidalõhgõtõ
116to stabpistääpussitamatsuskamasiskõpistääpystelläčokaitapissä
117to scratchraapiakratsima, sügamakraapmaȭrõkraappiakyndžiekünstäkraappia
118to digkaivaakaevamakaibmakuovõkaivaakaivuakaidakaiva
119to swimuidaujumaoidma, ujomavȯigõuijuauijaujudaujjua
120to flylentäälendamalindamalindõlentäälentyäletalentä
121to walkkävelläkõndimakäümä, kõndmakǟdõkäyvväkävelläkäveltätšäüvve, tallõtõ
122to cometullatulematulõmatūldatullatullatulda, tuudatullõ
123to lie (as in a bed)maatalamamavõlsmamaggõležžiämuatamagataležiä
124to sitistuaistumaistmaistõistuaistuoišttaissua
125to standseistäseismasaismapīlõseissa, seisoaseisuoseištasõisoa
126to turn (intransitive)kääntyäpöörama, keeramakäändmä, püürdmäkīerõkääntiissäkiändiäkärouta, kätatšääntüä
127to fallpudotakukkuma, langemasadamasaddõlangeta, tokkuakirvota, langetakirbota, langetalangõtõ
128to giveantaaandmaandmaandõantaaantuaanttaanta
129to holdpitäähoidmapidämä, hoitmapiddõpittääpityä, pitiäpidadapittä
130to squeezepuristaasuruma, pressimapitsitämä, presmä, surbmapīkstõpuristaa, ahistaaličataahtištadalutissa
131to rubhieroahõõrumahõõrdmaȭrõihmatahieruohostähiutta
132to washpestäpesemamõskmapiezzõpessäpessäpestapesse
133to wipepyyhkiäpühkimapühkmäpūstõpyyhkiä, laatapyhkiepühktäpühtšiä
134to pullvetäätõmbamavidämä, tõmbamavieddõ, tõmbõveittää, vettäävetyävedadatõmmõtõ
135to pushtyöntäätõukamatoukama, kukkamalikkõtööntää, tuppia, törkätätungietunktatoukõtõ
136to throwheittääheitmahiitmäeitõvisata, heittääheittiätacta, tačtavizgõtõ
137to tiesitoasidumaköütmäsiddõsittoasituosidodasittoa
138to sewommellaõmblemaumblõmaumblõommellaommellaombeltaõmmõllõ
139to countlaskealoendamalugõmaluggõlukkia, laskialaskielaškalukkõa
140to saysanoaütlemaütlemäkītõsannoasanuosanudajutõllõ, pajatta
141to singlaulaalaulmalaulmaloulõlaulaalaulualauldalaula
142to playleikkiämängimamängmämängõtiukkaakižata, elostuavätämäntšiä
143to floatkelluahõljuma, ujumahõl'omaplūokstuijuakeiluoujudaujjua
144to flowvirratavoolamajuuskmajūokšõvirrata, valluavirratajokstajoossõ
145to freezejäätyäkülmumakülmämäkilmõjäättyäjiädyöjädudajäättüä
146to swellpaisuapaistetamapaistumapaistõpaissettuapaisuopuhlotapaizõttua
147sunaurinko, päivä*päikepäivpǟvapäivyt, päivä*päivänepäiväinepäivüd
148moonkuukuukuukuukuukukuu
149startähtitähttähttēdjtähtitähtitähtaztähti
150watervesivesivesivežvesivesivezivesi
151rainsadevihmvihmvīmvihmaviimavihmvihmõ
152riverjokijõgijõgijoug; jogjokijogijogijõki
153lakejärvijärvjärvjōrajärvijärvijärv'järvi
154seamerimerimerimermerimerimerimeri
155saltsuolasoolsuulsūolõsoolasuolasolsoolõ
156stonekivikivikivikivkivikivikivitšivi
157sandhiekkaliivliivjõugõliivačuuruleteliivõ
158dustpöly, tomutolmtolmpõrmpöllypölypölüpöllü
159earthmaa, multamaa, muldmaamaamuamamaa
160cloudpilvipilvpilvpīlapilvipilvipilv'pilvi
161fogsumuuduundsõqudtomakka, utu, sumu, peeruudusumegutu
162skytaivastaevastaivastouvõstaivastaivastaivaztaivõz
163windtuulituultuultūļtuulituulitulleituuli
164snowlumilumilumilumlumilumilumilumi
165icejääjääijäjeijjääjääjää
166smokesavusuitssausousavvusavusavusavu
167firetulitulitulituļtulitulilämoituli
168ashtuhkatuhktuhktūgõtuhkatuhka, porotuhktuhkõ
169to burnpalaapõlemapalamapallõpallaapaluopaladapõllõa
170roadtieteetiiriekteetietetee
171mountainvuorimägimägimägmäkimägimägimätši
172redpunainenpunaneverrevpunnipunainruskieruskedkauniz
173greenvihreärohelinerohilinõ, hal'asōļaz, mõltsirohoinvihrievihandrohoin
174yellowkeltainenkollanekõllanõ, vahanõvīrikeltainkeltanipakuinekõltain
175whitevalkoinenvalgevalgõvāldavalkiavalgei, valkievaugedvalka
176blackmustamustmustmustāmustamustamustmussõ
177nightööüüīeööööö
178daypäiväpäevpäivpǟvapäiväpäiväpäiv, peipäive
179yearvuosiaastaaastakāigastvoos, aastaikavuozivoz'voosi
180warmlämminsoelämmilemlämmää, soojalämminlämlämmi
181coldkylmäkülmkülmkīlmakylmäkylmäkaugedtšülme
182fulltäysitäistäüstävžtäystäysitäyz'täüsi, täünne
183newuusiuusvahtsõnõūžuusuusiuz'uusi
184oldvanhavanavanavanāvanhavanhavanhvana
185goodhyväheahää, hüäjõvāhyvähyvähüväüvä
186badpaha*, huono*halbhalväbjõvāpahahuono, pahaainihondpaha
187rottenmätä, laho*mädamädä, määnüqmärgõndmärkänevä, laholaholaholaho, mätä
188dirtylikainenmust, määrdunudmustõnuqleggireukas, roojakasligahineredukazroojõkõz, mussõ
189straightsuorasirge, otseõgõvtazzioikiaoigieoigedõika
190roundpyöreäümartsõõrik, höörik, ümärikimmõrpööriäpyöryakehkerümmerkäin
191sharp (as a knife)teräväteravterräv, vaibvaimõteräväteräväteravteräve
192dull (as a knife)tylsä, tylppänürinührtoļpnyrhi, tyltsätylččätülctülppe
193smoothsileäsilesilletazzilakkiatazaine, laččutazolippiä, lakka
194wetmärkämärglikõkažžimärkämärgämärgmärtše
195drykuivakuivkuivkūjakuivakuivakuivkuivõ
196correctoikeaõigeõigõõigioikiaoikieoigedõika
197nearlähellälähedallähkünležgõlrinnaallässäläzlitši
198farkaukanakaugekavvõnkougõnetähääletähänäedahankaukallõ
199rightoikeaparemhüä, hääjõvāoikiaoikieoigedõika
200leftvasenvasakkurakurākurahurua, hurahurakurra
201at-lla*, -ssa*juures-l, manjūr-l, loonna-lla-l-llõ, tüven
202in-ssa*, -lla*sees-n, -h, -hn, seen, sisen, -šõ, sizzõl-s, sises-ssa-s-z, süämez
203withkanssakoosütenīdõkubbõ-ka, kerakerall, -nkeühtes, -nke-ka, kaaz
204andja, sekäjajaja, unja, itadai
205ifjoskuikujosgukukui, ku
206becausekoskasest, sellepärast, et, seepärast, etselle etsie perāstsenen peräst (jot), sentää (sto)konsasikš mišeseneperäss
207nameniminiminiminimnimi, iminiminiminimi
Swadesh lists
Individual languages
Language families, family branches, and geographic groupings
Constructed languages
Reconstructed proto-languages
(edit this template)