User:Kathovo/Semitic Swadesh list

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search

List[edit]

English Arabic Script Romanized
Arabic
Hebrew Script Romanized
Hebrew
Syriac Script Romanized Syriac Romanized Akkadian Ge'ez Script Romanized Ge'ez
1 I أنا ʼána אני, אנכי ʼani, ʿânóxi ܐܢܐ ʼenā anāku አነ ʼana
2 you, thou أنت ,أنت ʼanta m, ʼanti f אתה, את ʼattâ m, ʼatt(i) f ܐܢܬ, ܐܢܬܝ ʼatt(a) m, ʼatt(i) f atta m, atti f አንተ, አንቲ ʼanta m, ʼanti f
3 he هو húwa הוא hu ܗܘ hu šū ውእቱ wəʼətu
4 we نحن náħnu אנחנו ʼanaħnu ܚܢܢ ħnan nīnu ንሕነ nəḥna
5 you انتم انتن انتما ʼántum m, ʼantunna f, ʼantumā (m/f dual.) אתם, אתן ʼattem m, ʼatten f ܐܬܘܢ, ܐܬܝܢ ʼattōn m, ʼattēn f attunu m, attina f አንትሙ, አንትን ʼantəmu m, ʼantən f
6 they هم, هن, هما hum m, húnna f, humā (m/f dual.) הם, הן hém m, hén f [[]] hennōn m, hennēn f šunu m, šina f እሙንቱ, እማንቱ ʼəmmuntu m, ʼəmmāntu f
7 this هذا, هذﻩ,ﻫﺬﻯ hāðā m, hāðihi f, hāðī f זה ,זו, זאת ze m, zó, zóθ f [[]] hānā m, hādēf annû -, ዝንቱ, /ዛቲ zə-, zəntu m, zā/zāti f
8 that ذلك, ﺫﺍﻙ, تلك, تيك ðālika, ðāka m, tílka, tika f, ההוא, ההיא hahu m, hahi f [[]] hāw m, hāy f šū, ullû ዝክቱ zəktu
9 here هنا hunā הנה ,פה pó, hinné [[]] hārkā annânu ዘየ zaya
10 there هناك, هنالك hunāka, hunālika שם šâm [[]] tammân ህየ həyya
11 who من man מי mi [[]] man mannu መኑ mannu
12 what ما, ماذا mā, māðā מה ma [[]] mā, mānā mīnu ምንት mənt
13 where اين ʼáyna איפה, אנה ʼéfo (where is), ânâ (where to) [[]] ʼaykā አይቴ ʼayte
14 when متى matā מתי mâθay [[]] emat(i) ሚጊዜ mi-gize
15 how كيف káyfa איך éx [[]] ʼaykan ana mīni, ammīni እፎ ʼəffo
16 not ما, لا, لم mā (past), lā (present), lam (perfect) לא, אל ló, al ܠܐ ul, lā ʼi
17 all كل kull כל kól ܟܠ kóll kalû ኲል kʷəll
18 many كثير kaθīr הרבה harbé ܣܓܝ saggi mādu ብዙሕ bəzuḥ
19 some بعض baʿ כמה kammâ [[]] ስፍን səfn
20 few قليل qalīl מעט m'ʿaṭ [[]] ኅዳጥ ḫədāṭ
21 other آخر, اخرى, اخر āxar m, ʼúxrā f, ʼúxar pl אחר, אחרת, אחרים, אחרות ʼaħér m, ʼaħeret f, ʼaħérim m pl, ʼaħéróθ f pl [[]] šanû ካልእ kāləʼ
22 one واحد, واحدة wāħid m, wáħda f אחד, אחת ʼeħâd m, ʼeħâθ f ܚܕ ħad ištēn m, ištēt f አሀዱ ʼaḥadu
23 two اثنان, اثنين, اثنتان, اثنتين ʼiθnān, ʼiθnáyn m, ʼiθnatān, ʼiθnatáyn f שנים, שתים š'nayim m, š'tayim f ܬܪܝܢ, ܬܪܬܝܢ trén m, tartén f šinā m, šittā f ክልኤቱ kəlʼetu
24 three ثلاثة, ثلاث θalāθa m, θalāθ f שלשה, שלש š'lóšâ m, šâlóš f ܬܠܬܐ, ܬܠܬ tlâta m, tlât f šalāš m, šalāšat f ሠለስቱ śalastu
25 four أربعة, اربع ʼárbaʿa m, ʼárbaʿ f ארבעה, ארבע ʼarbâʿâ m, ʼarbaʿ f ܐܪܒܥܐ, ܐܪܒܥ ʼarbʿa m, ʼarbaʿ f erbe m, erbet f አርበዕቱ ʼarbaʿtu
26 five خمسة, خمس xámsa m, xams f חמשה, חמש ħamiššâ m, ħâméš f ܚܡܫܐ, ܚܡܫ ħammša m, ħammeš f xamiš m, xamšat f ኀመስቱ ḫamastu
27 big كَبِير kabīr גדול gâðól [[]] rabûm ዐቢይ ʿabiyy
28 long طويل ṭawīl invalid IPA characters (ṭ) אָרֹךְ âróx [[]] ነዋኅ nawwāḫ
29 wide رحب raħb רחב râħâv [[]] ርሑብ rəḥub
30 thick سميك samīk עב ʿâv [[]] ገዙፍ gazuf
31 heavy ثقيل θaqīl כבד kâvéð [[]] kabtu ከቡድ kabud
32 small صغير ṣağīr קטן qâṭân ܙܥܘܪ zʿōr ṭexru ንኡስ nəʼus
33 short قصير qaṣīr קצר qâṣâr [[]] karû ኅጹር ḫəṣur
34 narrow ضيق ḍáyyiq צר, דק ṣâr, daq [[]] qatnu ጸቢብ ṣabib
35 thin رقيق raqīq רזה râze [[]] qatnu ቀጢን/ደቂቅ qaṭin/daqiq
36 woman امرأة ʼimráʼa אשה ʼiššâ ܐܬܬܐ ʼatteta sinništu ብእሲት bəʼəsit
37 man
(adult male)
رجل rájul איש ʼiš ܓܒܪ gbar zikaru ብእሲ bəʼəsi
38 man
(human being)
انسان ʼinsān אדם ʿâðâm [[]] awīlu ሰብእ/ሰብኣዊ sabəʼ/sabʼāwi
39 child ولد walad ילד yeleð [[]] ṭalī ṣexru, māru ሕፃን/ወልድ, ወለት ḥəḍān/wald (m.), walatt (f.)
40 wife زوجة záwja אשה ʼiššâ ܐܬܬܐ ʼatteta aššatu ብእሲት bəʼəsit
41 husband بعل baʿl בעל baʿal [[]] mutu ምት/በዓል mət/baʿāl
42 mother أم ʼumm אם ʼém ܐܡ ʼemm ummu እም ʼəmm
43 father أب ʼab אב ʿâv ܐܒ ʼabb abu አብ ʼab
44 animal حيوان ħayawān חיה ħayyâ [[]] ħayū አርዌ ʼarwe
45 fish سمكة sámaka דג dâğ [[]] nūna nūnu ዓሣ ʿāśā
46 bird طير عصفور ṭayr, ʿaṣfūr צפור, עוף ṣippór, 3óf [[]] iṣṣūru ዖፍ ʿof
47 dog كلب kalb כלב kelev ܟܠܒ kleb kalbu ከልብ kalb
48 louse قملة qámla כנה kinnâ [[]] uplu ቍማል qʷəmāl
49 snake حنش ħanaš נחש nâħâš [[]] ēru አርዌ ምድር/ተመን ʼarwe mədr/taman
50 worm دودة dūda תולעת tólaʿat [[]] ዕፄ ʿəḍe
51 tree شجرة šájara עץ 3éṣ ܐܝܠܢ ʼilân iu ዕጽ ʿəṣ
52 forest غابة ğāba יער yaʿar [[]] ħors ዖም ʿom
53 stick عصا ʿaṣā מקל maqqél [[]] ቀስተም/መቅርዕ qastam/maqrəʿ
54 fruit فاكهة fākiha פרי p'ri [[]] ፍሬ fəré
55 seed زرعة zarʿa זרע zeraʿ [[]] zēru ዘርአ/ብዝር zarʼ/bəzr
56 leaf ورقة wáraqa עלה ʿâle [[]] ቈጽል qʷaṣl
57 root جذر jiðr שרש šóreš [[]] šuršu ሥርው śərw
58 bark قلف qilf קלפה q'lippâ [[]] ቅርፍት qərəft
59 flower زهرة záhra פרח perah [[]] ጽጌ ṣəgé
60 grass حشيش ħašīš דשא deše2 [[]] dīšu ሣዕር śāʿər
61 rope حبل ħabl חבל ħevel ܓܡܠ gmal eblu ሐብል ḥabl
62 skin جلد jild עור 3ór ܓܠܕ gled gildu ማእስ māʼs
63 meat لحم laħm בשר bâsâr [[]] ሥጋ śəgā
64 blood دم damm דם dâm ܕܡ demm dāmu ደም dam
65 bone عظم ʿað̣m עצם ʿeṣem [[]] eṣemtu አፅም ʿaḍm
66 fat n دهن duhn חלב ħélev [[]] šamnu መሥብሕ maśbəḥ
67 egg بيضة báyḍa ביצה béṣâ ܒܝܥܐ béʿâ አንቆቅሆ anqoqəho
68 horn قرن qurn קרן qeren ܩܪܢ qren qarnu ቀርን qarn
69 tail ذنب ðánab זנב zânâv ܕܢܒ dneb zibbatu ዘባን zabān
70 feather ريشة rīsha נוצה nóṣâ [[]] ጸጒር ṣagʷr
71 hair شعر šaʿr שער séʿâr ܣܥܪ sʿar šārtu ጸጕር ṣagʷr
72 head رأس ra2s ראש róš [[]] reš rēšu ርእስ rəʼəs
73 ear أذن ʼúðun אזן 2ózen [[]] uznu እዝን ʼəzn
74 eye عين ʿayn עין ʿayin ܥܝܢ 3én īnu ዐይን ʿayn
75 nose انف ʼanf אף af [[]] appu አንፍ anf
76 mouth فم fam פה pe [[]] አፍ ʼaf
77 tooth سن sinn שן šén [[]] šinnu ስን sən
78 tongue لسان lisān לשון lâšón [[]] lašān lišānu ምልሓስ/ልሳን məlḥās/ləsān
79 fingernail ظفر ð̣ufr צפרן ṣippóren [[]] ṣupru ጽፍር ṣəfr
80 foot قدم qadam כף רגל kaf reğel ܪܓܠ rgel šēpu እግር ʼəgr
81 leg رجل rijl רגל reğel [[]] kimu አገዳ ʼagadā
82 knee ركبة rúkba ברך berex [[]] birku ብርክ bərk
83 hand يد yad יד yâð ܝܕ yad qātu እድ ʼəd
84 wing كنف kanaf כנף kânâf [[]] kappu ክንፍ kənf
85 belly بطن baṭn בטן beṭen [[]] libbu ከርሥ karś
86 guts امعاء ʼamʿāʼ מעים méʿim [[]] erru አማዑት amāʿut
87 neck رقبة ráqaba צואר ṣawwâr [[]] kišādu, labiānu ክሳድ kəsād
88 back ظهر ð̣ahr גב gâv [[]] šašallu ድኅር dəḫr
89 breast صدر ṣadr חזה ħâze ܚܕܝܐ ħadya irtu እንግደኣ əngədaʼā
90 heart لب lubb לב lév ܠܒ lebb libbu ልብ ləbb
91 liver كبد kabid כבד kâvéð [[]] kabattu ከብድ kabd
92 drink شرب šáriba שתה šâθâ [[]] šatû ሰትየ/ሠረበ satya/śaraba
93 eat اكل ʼákala אכל ʿâxal ܐܟܠ ʼekal akālu በልዐ balʿa
94 bite عض ʿáḍḍa נשך nâšax [[]] našāku ነከሰ nakasa
95 suck مص máṣṣa מצץ mâṣaṣ [[]] enēqu መጸ/ጠበወ maṣṣa, ṭabawa (breast)
96 spit بصق báṣaqa ירק yâraq [[]] ተፍአ/ወረቀ tafʼa/waraqa
97 vomit تقيأ taqáyya2 הקיא héqi [[]] ቄአ qeʼa
98 blow نفخ náfaxa נפח nâfaħ [[]] ነፍኀ nafḫa
99 breathe تنفس tanáffasa נשם nâšam [[]] napāšu አንፈሰ ʼanfasa
100 laugh ضحك ḍáħika צחק ṣâħaq [[]] šħak ṣuxxu ጸሐቀ ṣaḥaqa
101 see رأى raʿā ראה râʿâ ܚܙܐ ħazā amāru ርእየ rə2ya
102 hear سمع sámiʿa שמע šâmaʿ ܫܡܥ šmaʿ šemû ሰምዐ samʿa
103 know عرف ʿárifa ידע yâdaʿ [[]] ʼidaʿ idû የድዐ, አእመረ yadʿa, ʼa2mara
104 think فكر fákkara חשב ħâšab ܚܫܒ ħšab ሐሸበ, ሐለየ ħašaba, ħalaya
105 smell شم šámma הריח hériaħ [[]] ጼነው ṣénaw
106 fear خاف xāfa ירא, פחד yâré2, pâħað [[]] palāxu, šaxātu ፈርሀ farha
107 sleep نام nāma ישן, נם yâšén, nâm [[]] dmeq šalālu ኖመ noma
108 live عاش 3āša חי ħay [[]] balāu ሐይወ ħaywa
109 die مات māta מת méθ ܡܬ met mâtu
110 kill قتل qátala הרג, קטל hârağ, qâṭal ܦܛܠ qṭal dâku ቀተለ qatala
111 fight قاتل qātala רב râv [[]] ተበአሰ tabaʼasa
112 hunt صاد ṣāda צד ṣâð [[]] ṣâdu
113 hit ضرب ḍaraba הכה hikkâ [[]]
114 cut قطع qáṭaʿa כרת, חתך kâraθ, ħâθax [[]] nakāsu
115 split شق šáqqa בקע, קרע, חלק bâqaʿ, qâraʿ, ħilléq [[]] ሸጸረ šaṣara
116 stab طعن ṭáʿana דקר dâqar [[]] ደጐጸ dagwaṣa
117 scratch خدش xadaša שרט sâraṭ [[]] xarāsu ሐንፈጠ ħanfaṭa
118 dig حفر ħáfara חפר ħâfar [[]] napālu, xerû
119 swim سبح sábaħa שחה sâħâ [[]] ጸበተ, ጸበየ ṣabata, ṣabaya
120 fly (v.) طار ṭāra עף ʿâf [[]]
121 walk مشى mašā הלך hâlax ܗܠܟ hallēk ሖረ ħora
122 come جاء, باء, أتى jāʼa, ʼatā, bāʼa בא ܐܬܐ ʼatā exû መጽአ maʼa
123 lie رقد ráqada שכב šâxav [[]] ሰከበ sakaba
124 sit جلس jálisa ישב yâšav [[]] wašābu ነበረ nabara
125 stand وقف wáqafa עמד ʿâmað [[]] izuzzu
126 turn دار dāra פנה pânâ [[]] saxāru ሜጠ méṭa
127 fall وقع wáqaʿa נפל nâfal ܢܦܠ npel maqātu ወድቀ wadqa
128 give اعطى ʼaʿṭā נתן nâθan ܢܕܢ ndan nadānu
129 hold أخذ ʼaxazha אחז ʿâħaz [[]] naāru አኸዘ ʼaxaza
130 squeeze عصر ʿáṣara לחץ lâħaṣ [[]]
131 rub حك ħákka שפשף מרח šifšéf, mâraħ [[]] lapātu
132 wash غسل ğásala רחץ שטף râħaṣ, šâṭap [[]] ramāku
133 wipe محا máħâ מחה נגב mâħâ, niggév [[]]
134 pull جر járra משך mâšax [[]]
135 push دفع dáfaʿa דחף dâħaf [[]]
136 throw رمى ramā רמה, השליך hišlix, râmâ [[]] nadû
137 tie ربط rabaṭa קשר qâšar [[]] kaṣāru, rakāsu, ṣamādu
138 sew خيط xáyyaṭa תפר tâfar [[]]
139 count عد ʿádda מנה, ספר mânâ, sâfar [[]] manû ቀመር qamar
140 say قال qāla אמר ʿâmar ܐܡܪ ʼemar qabû
141 sing غنى ğannā שר, רן, זמר šâr, rân, zimmér ܙܡܪ zmar zamāru
142 play لعب laʿiba שחק siħéq [[]] mēlelu
143 float عام 3āma שט צף šâṭ, ṣâf [[]]
144 flow تدفق tadáffaqa זרם zâram [[]]
145 freeze جمد jámmada קפא qâfa [[]]
146 swell ورم wárima התנפח hiθnappéaħ [[]]
147 sun شمس šams שמש šemeš ܫܡܫ šmeš šamšu
148 moon قمر qámar ירח yâréaħ [[]] šar sîn, warxu ወርሕ
149 star نجم، كوكب nájm, kawkab כוכב kóxâv ܟܘܟܒ kōkab kakkabu ኮከብ kokab
150 water ماء māʼ מים mayim [[]]
151 rain مطر máṭar מטר גשם mâṭâr, gešem ܡܛܪ mṭer zunnu
152 river نهر nahr נהר nâhâr ܢܗܪ nhar nāru ተከዚ takazi
153 lake بحيرة buħayra אגם ʼağam [[]] bħar ባሕር
154 sea بحر، يم baħr, yamm ים yam ܝܡ yam tâmtu ባሕር bāħr
155 salt ملح milħ מלח melaħ ܡܠܚ mleħ ṭabtu ጸው ṣaw
156 stone حجر ħájar אבן even [[]] abnu እብን ʼəbn
157 sand رمل raml חול ħól [[]] ኾጻ xoṣā
158 dust غبار ğubār אבק ʿâvâq [[]] eperu መሬት marét
159 earth أرض ʼarḍ ארץ ʼereṣ ܐܪܥ ʼarʿa erṣetu ምድር mədr
160 cloud سحابة saħāba ענן ʿânân [[]] erpetu ደመና damanā
161 fog ضباب ḍabāb ערפל 3arâfel [[]] ጊሜ gimé
162 sky سماء samāʼ שמים šâmayim ܫܡܝܢ šmayyīn šamû
163 wind ريح rīħ רוח ruaħ [[]] šāru
164 snow ثلج θalj שלג šeleg ܬܠܓ tleg šalgu ሐመዳ ħamadā
165 ice ثلج θalj קרח qeraħ [[]] አስሐትያ
166 smoke دخان duxān עשן ʿâšân [[]] qutru ጢስ ṭis
167 fire نار nār אש ʼéš [[]] išātu እሳት ʼəsāt
168 ashes رماد ramād אפר ʼéfer [[]] didallu, ṭikmēnu ሐመድ ħamad
169 burn حرق ħáriqa בער bâʿar [[]] napāxu
170 road طريق ṭarīq דרך derex [[]] xūlu
171 mountain جبل jábal הר har ܛܘܪ ṭūr šadû ደብር dabr
172 red احمر, حمراء ʼáħmar m, ħamrāʼ f אדם, אדמה ʿâðóm m, 2aðummâ f ܣܡܩ smāq m, smāqa f ruššû, pēlu ቀይሕ qayħ
173 green أخضر, خضراء ʼáxḍar m, xaḍrāʼ f ירק yâróq [[]] warqu ሐመልሚል ħamalmil
174 yellow أصفر, صفراء ʼáṣfar m, ṣafrāʼ f צהב ṣâhóv [[]] warqu ዘፍራ zafrā
175 white أبيض, بيضاء ʼábyaḍ m, bayḍāʼ f לבן lâvân [[]] peṣû ጸዐዳ, ጻዕዳ ṣaʿadā, ṣā3dā
176 black أسود, سوداء ʼaswad m, sawdāʼ f שחר, שחורה šâħór m, š'ħórâ f [[]] ṣalmu ጸሊም ṣalim
177 night ليل layl לילה laylâ [[]] lelya mūšu ሌሊት lélit
178 day يوم yawm יום yóm ܝܘܡ yōm ūmu ዕለት 3əlat
179 year سنة sana שנה šânâ [[]] šana šattu ዓም, ዓመት 3ām, 3āmat
180 warm دافئ dāfi2 חם ħâm [[]] ምውቅ məwq
181 cold بارد bārid קר qar [[]] kaṣû ቍር qwər
182 full ممتلئ mumtáli2 מלא mâlé [[]] malû ምሉእ məlu2
183 new جديد، حديث jadīd, ħadīth חדש ħâðâš ܚܕܬ ħaddīt eššu
184 old قديم qadīm ישן yâšân [[]] labru, šību
185 good طيب ṭáyyib טוב ṭóv ܛܒ ṭāb ṭābu ኼር xér
186 bad سيء sayyi2 רע raʿ ܒܐܫ bʼeš lemnu እኩይ ʼəkuy
187 rotten متعفن mutáʿaffin רקוב râquv [[]] masku
188 dirty قذر, وسخ qáðir, wásix מלכלך m'luxlax [[]] waršu
189 straight مستقيم mustaqīm ישר yâšâr [[]] ešru
190 round مستدير mustadīr עגל ʿâğul [[]]
191 sharp حاد ħadd חד ħað [[]]
192 dull ثلم thalim עמום ʿâmum [[]]
193 smooth ناعم nāʿim חלק ħâlâq [[]] rakkik
194 wet رطب raṭb רטב, râṭóv, râṭuv [[]] raṭbu
195 dry جاف، يابس jaff, yâbis יבש yâvéš [[]] ablu
196 correct صحيح ṣaħīħ נכון nâxón [[]] damqu ራትዕ
197 near قريب qarīb קרוב qâróv [[]] exû
198 far بعيد baʿīd רחוק râħóq [[]] nešû ርሑቅ rəħuq
199 right يمين yamīn ימין yâmin ܝܡܝܢ yamīn imittu የመን yaman
200 left شمال šimāl שמאל s'mól ܣܡܠ smāl šumēlu ጸጋም ṣagām
201 at عند ʿinda ב b'- ܒ be-
202 in في, ب fī, bi- ב b'- ܒ be- ina ba-
203 with مع, ب máʿa, bi- את ב עם ʿim, b'-, éθ [[]]
204 and و wa ו w'- ܘ we- u
205 if لو, اذا, ان law, 2íðā, ʼinn אם ʼim [[]] ʼen šumma
206 because بسبب, لأنّ bi-sábab, liʼánna בגלל, מפני biğlal, mipp'né [[]] aššum
207 name اسم ʼism שם šém ܫܡ šem šumu ስም səm