User:Matthias Buchmeier/en-el-b

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search
b. {adj} (born) :: γενν.
baa {n} (bleating of sheep) :: βέλασμα {n}
baa {interj} (cry of sheep) :: μπε
baa {v} (to make the cry of sheep) :: βελάζω
Baal {prop} (deity) :: Βάαλ {m}
baba {n} (flavoured sponge cake) :: μπαμπάς {m}
Baba Yaga {prop} (hag who flies through the air in a mortar) :: Μπάμπα Γιάγκα {f}
babble {v} (to talk much) :: κελαηδώ
babby {n} (baby) SEE: baby ::
babe {n} (baby or infant) SEE: baby ::
babe {n} (darling) SEE: baby ::
babirusa {n} (a member of the genus Babyrousa) :: μπαμπιρούσα {f}
baboon {n} (primate) :: μπαμπουίνος {m}
babushka {n} (matryoshka) SEE: Russian doll ::
baby {n} (very young human being) :: μωρό {n}, βρέφος {n}, νήπιο
baby {n} (immature or infantile person) :: μωρός {m}
baby {n} (term of endearment) :: μωρό {n}
baby {n} (form of address to a man or a woman considered to be attractive) :: μωρό {n}, μπέμπα {f}
baby bottle {n} (bottle with a teat) :: μπιμπερό {n}
Babylon {prop} (capital of Babylonia) :: Βαβυλώνα {f}
Babylonia {prop} (ancient region and empire of southern Mesopotamia) :: Βαβυλωνία {f}
babysitter {n} (baby or child caretaker) :: μπέιμπι σίτερ {m} {f}, φύλακας νηπίων {m} {f}
baby walker {n} (baby walker) :: στράτα {f}
baby wipe {n} (wet wipe for babies) :: μωρομάντηλο
baccalaureate {n} (qualification awarded after passing the baccalaureate exam) :: πτυχίο {n}
baccarat {n} (card game) :: μπακαράς
Bach {prop} (German composer) :: Μπαχ
bachelor {n} (unmarried man) :: εργένης {m}
bachelor {n} (bachelor's degree) :: πτυχίο λυτείας {n}, πτυχίο {n}
bachelor {n} (person who has achieved bachelor's degree) :: πτυχιούχος {m} {f}
bachelordom {n} (bachelorhood) SEE: bachelorhood ::
bachelorhood {n} (the condition of being a bachelor) :: αγαμία {f}
bachelorship {n} (bachelorhood) SEE: bachelorhood ::
bacillus {n} (any bacteria in the genus Bacillus) :: βάκιλλος {m}
back {adv} (to or in a previous condition or place) :: πίσω
back {n} (the rear of body) :: πλάτη {f}
backache {n} (any pain or ache in the back, see also: lumbago) :: πόνος στη μέση {m}, οσφυαλγία {f} [formally]
back and forth {adv} (from one place to another and back again) :: μπρος-πίσω
back and forth {n} (movement (of someone or something) forward followed by a return to the same position) :: πηγαινέλα {n}
backboard {n} (basketball) :: ταμπλό {n}
backbone {n} (series of vertebrae that encloses the spinal cord) :: σπονδυλική στήλη {f}, ραχοκοκαλιά {f}
backbone {n} (any fundamental support, structure, or infrastructure) :: ραχοκοκαλιά {f}
backbone {n} (backbone) SEE: spine ::
backcomb {v} (to hold hair and comb it towards the head) :: ξαίνω, κρεπάρω
back door {n} (secret, unprotected means of access) :: κερκόπορτα {f}
backdoor {n} (backdoor (all definitions)) SEE: back door ::
back fire {n} (controlled fire) :: αντεμπρησμός {m}, αντιπυρκαγιά {f}, αντιπυρά {f}
back-formation {n} (linguistic process) :: αναδρομικός σχηματισμός {m}
backgammon {n} (board game) :: τάβλι {n}
background {n} (social heritage) :: καταγωγή {f}
background {n} (part of picture) :: βάθος {n}
background {n} (relevant information) :: υπόβαθρο {n}
background {n} (less important feature) :: βάθος {n}
backhander {n} (blow with the back of the hand) :: ανάποδη {f}
backlash {n} (sudden backward motion) :: αντίδραση {f}
backlash {n} (violent or abrubt reaction) :: αντίκτυπος {m}, εξέγερση {f}
backlash {n} (mechanical: distance of free movement between connected parts) :: διάκενο {n}
back of beyond {n} (A remote place) :: στου διαβόλου τη μάνα [lit. "at the devil's mother"]
backpack {n} (worn on a person's back, e.g., for hiking) :: σακίδιο {n}
backpackers {n} (hostel) SEE: hostel ::
backslash {n} (punctuation mark) :: αντιπλάγια {f}, ανάστροφη κάθετος {f}
backtrack {n} (the act of backtracking) :: οπισθοδρόμηση {f}
back vowel {n} (Any vowel sound produced in the back of the mouth) :: πίσω φωνήεν {n}
backward {adj} (of the direction reverse of normal) :: ανάποδος {m}
backward {adj} (undeveloped) :: υπανάπτυκτος {m}
backward {adj} (of an outdated value) :: παλιομοδίτικος {m}, οπισθοδρομικός {m}
backward {adv} (in the direction towards the back) :: πίσω
backwards {adj} (oriented toward the back) :: προς τα πίσω
backwards {adj} (reversed) :: ανάποδος
backwards {adv} (toward the back) :: ανάποδα
backwards {adv} (in the opposite direction of usual) :: ανάποδα
backwards {adv} (with back preceding the front) :: ανάποδα
backyard {n} (yard to the rear of a house) :: πίσω αυλή {f}
bacon {n} (cut of meat) :: μπέικον {n}
bacon {n} (thin slice of pork) :: μπέικον {n}
bacteria {n} (bacteria) :: βακτήρια {n-p}
bacteriology {n} (scientific study of bacteria) :: βακτηριολογία
bacteriophage {n} (a virus that infects bacteria) :: βακτηριοφάγος {m}, φάγος {m}
bacterium {n} (single celled organism with no nucleus or organelles) :: βακτήριο {n}
Bactrian camel {n} (Camelus bactrianus) :: βακτριανή {f}
bad {adj} (unfavorable; negative) :: κακός, άσχημος
bad {adj} (not appropriate, of manners etc.) :: κακός
bad {adj} (tricky; stressful; unpleasant) :: κακός
bad {adj} (evil, wicked) :: κακός
bad {adj} (faulty; not functional) :: κακός
bad {adj} (spoilt, rotten, overripe) SEE: spoilt ::
bad {adv} (badly) SEE: badly ::
bad check {n} (bad check) SEE: bounced cheque ::
Baden {prop} (former state) :: Μπάντεν
badger {v} (fart) SEE: fart ::
badger {n} (mammal) :: ασβός {m}
badger {v} (pester) :: ενοχλώ, παρενοχλώ, πειράζω
bad language {n} (profanity) :: αθυροστομία {f}
badly {adj} (ill, unwell) :: άρρωστος
badly {adv} (in a bad manner) :: κακώς, κακά, άσχημα
badminton {n} (a racquet sport) :: αντιπτέριση
bad-tempered {adj} (having a bad temper) :: κακότροπος
badware {n} (malware) SEE: malware ::
baffle {v} (to totally bewilder; confuse or perplex) :: μπερδεύω, σαστίζω
baffled {adj} (thoroughly confused, puzzled) :: μπερδεμένος, σαστισμένος, άναυδος
bag {n} (flexible container) :: σακούλα {f}, [large] σάκος {m}
bag {n} (suitcase) SEE: suitcase ::
bag {n} (backpack) SEE: backpack ::
bagel {n} (toroidal bread roll that is boiled and then baked) :: μπέιγκελ {n}, κουλούρι {n}
baggage {n} (luggage) SEE: luggage ::
Baghdad {prop} (city) :: Βαγδάτη
baglamas {n} (lute) :: μπαγλαμάς {m}
bagna cauda {n} (dip made from anchovies, olive oil and garlic) :: μπάνια κάουντα {f}
bagpipe {n} (bagpipes) SEE: bagpipes ::
bagpipes {n} (musical wind instrument) :: γκάιντα {f}, άσκαυλος {m}
baguette {n} (a variety of bread that is long and narrow in shape) :: μπαγκέτα {f}
bah {interj} (expressing contempt) :: μπα
Bahamas {prop} (country in the Caribbean) :: Μπαχάμες {f-p}
Bahrain {prop} (country in the Middle East) :: Μπαχρέιν {n}
baht {n} (unit of currency) :: μπατ
Baikal {prop} (a large lake in Russia) :: Βαϊκάλη {f}
bail {n} (security) :: εγγύηση {f}
bail {n} (person providing such payment.) :: εγγυητής {m}
bait {n} (substance used in catching fish) :: δόλωμα {n}
bait {n} (anything which allures) :: δόλωμα {n}
bake {v} (to cook in an oven) :: ψήνω
bake {v} (to be hot) :: ψήνομαι
bake {v} (to become baked) :: ψήνομαι
baked {adj} (cooked by baking) :: ψημένος {m}
baked Alaska {n} (dessert of ice cream encased in cake and meringue and briefly baked) :: ψημένη Αλάσκα {f}
Bakelite {n} (heat-resisting chemically inert resin) :: βακελίτης {m}
baker {n} (person who bakes and sells bread, etc) :: αρτοποιός {m}, φούρναρης {m}
Baker {prop} (Occupational surname) :: Ψωμάς
baker's {n} (bakery) SEE: bakery ::
baker's dozen {n} (cousin) SEE: cousin ::
bakery {n} (a shop in which bread and such is baked and sold) :: φούρνος {m}, αρτοποιείο {n}
baking {n} (action in which something is baked) :: ψήσιμο {n}
baking powder {n} (dry leavening agent used in baking) :: σκόνη ψησίματος {f}, μπέικιν πάουντερ {n}
baking soda {n} (common name for sodium bicarbonate) :: μαγειρική σόδα {f}
baking tray {n} (oven-proof tray) :: ταψί {n}
Baklahorani {prop} (Baklahorani) :: Μπακλαχοράνι
baklava {n} (sweet pastry) :: μπακλαβάς {m}
baksheesh {n} (bribe or tip) :: μπαξίσι {n}, λάδωμα {n}, φιλοδώρημα {n}
Baku {prop} (the capital of Azerbaijan) :: Μπακού
balaclava {n} (headgear) :: κουκούλα {f}
balalaika {n} (Russian instrument) :: μπαλαλάικα {f}
balance {n} (equilibrium) :: ισορροπία {f}
balance {n} (scales) :: ζυγαριά
balance {n} (awareness of both viewpoints) :: ισορροπία {f}
balance {n} (accounting: list of credits and debits) :: ισοζύγιο {n}
balance {v} (to bring to equipoise) :: ζυγίζω
balance {v} (to make concepts agree) :: ισορροπώ
balance {v} (to hold precariously) :: ισορροπώ
balance {v} (accounting: to make credits and debits correspond) :: αντισταθμίζω
balance {v} (be in equilibrium) :: ισορροπώ
balance {v} (to have matching credits and debits) :: ισοσκελίζω
balance {v} (to estimate) SEE: estimate ::
balance {n} (astrology: Libra) SEE: Libra ::
balcony {n} (structure extending from a building) :: μπαλκόνι {n}
balcony {n} (structure overlooking a stage) :: θεωρείο {n}
bald {adj} (having no hair) :: φαλακρός {m}, καραφλός {m}
baldness {n} (The state of being bald) :: φαλάκρα {f}
Baldwin {prop} (given name) :: Βαλδουίνος
bale {v} (to remove water from a boat) SEE: bail ::
bale {n} (rounded bundle of goods) :: βασταγή {f}
bale {n} (bundle of compressed wool or hay) :: δεμάτι {n}
Balearic Islands {prop} (group of Mediterranean islands) :: Βαλεαρίδες Νήσοι {p}
baleen {n} (plates in mouth of baleen whale) :: μπανέλα {f}, μπαλένα {f}
baler {n} (machine) :: δεματοποιητής {m}
baler {n} (profession) :: δεματοποιητής {m}
balisong {n} (a folding pocket knife) :: πεταλούδα {f}
Balkan {adj} (Of or relating to the Balkan Peninsula) :: βαλκανικός
Balkanian {adj} (Balkan) SEE: Balkan ::
Balkanic {adj} (of or relating to Balkan peninsula) SEE: Balkan ::
Balkanization {n} (fragmentation of a region into several small states) :: βαλκανοποίηση {f}
Balkanize {v} (to break up) :: βαλκανοποιώ
Balkan Peninsula {prop} (peninsula in southeastern Europe, see also: Balkans) :: Βαλκανική χερσόνησος {f}
Balkans {prop} (geographical region in the southeast of Europe, see also: Balkan Peninsula) :: Βαλκάνια {n-p}
ball {n} (solid or hollow sphere) :: σφαίρα {f}
ball {n} (object, generally spherical, used for playing games) :: μπάλα {f}, τόπι {n}
ball {n} (formal dance) :: χορός {m}
ballad {n} (narrative poem) :: μπαλάντα {f}
ballast {n} (heavy material placed in the hold of a vessel) :: σαβούρα {f}, έρμα {n}
ball-breaker {n} (Something or someone annoying) :: σπασαρχίδης {m}, σπασαρχίδω {f}
ballerina {n} (female ballet dancer) :: μπαλαρίνα {f}
ballet {n} (form of dance) :: μπαλλέτο
ball game {n} (game played with a ball) :: παιχνίδι μπάλα {n}
ballista {n} (crossbow-like military engine for hurling large missiles) :: βαλλίστρα {f}
ballistic vest {n} (bulletproof vest) SEE: bulletproof vest ::
balloon {n} (slang: woman’s breast) SEE: boob ::
balloon {n} (inflatable and buoyant object) :: μπαλόνι {n}
balloon {n} (child’s toy) :: μπαλόνι {n}
balloon {n} (inflatable object to transport people through the air) :: αερόστατο {n}
ballot {n} (paper used for vote-casting) :: ψηφοδέλτιο {n}
ballot {n} (process of voting) :: ψηφοφορία {f}
ballot {n} (list of candidates) :: ψηφοδέλτιο {n}
ballot {v} (to vote) :: ψηφίζω
ballot box {n} (a sealed box into which a voter puts a voting slip) :: κάλπη {f}, ψηφοδόχος {f}
ballot paper {n} (voting form) :: ψηφοδέλτιο {n}
ball pen {n} (ballpoint pen) SEE: ballpoint pen ::
ballpoint pen {n} (pen) :: στυλό διαρκείας {n}
balls {n} (follow the translations in the entry "ball") SEE: ball ::
balls {n} (testicles) :: αρχίδια {n-p}
balls {n} (bravery) :: αρχίδια {n-p} (archídia)
balm {n} (sweet-smelling oil or resin derived from some plants) SEE: balsam ::
balm {n} (plant or tree yielding such substance) SEE: balsam ::
balm {n} (soothing lotion) SEE: balsam ::
balm {n} (figurative: something soothing) SEE: balsam ::
Balochistan {prop} (region on the Iranian plateau in south-western Asia) :: Βαλουχιστάν
baloney {n} (nonsense) :: αερολογίες {f} {p}
balsam {n} (sweet-smelling oil or resin derived from some plants) :: βάλσαμο {n}
balsam {n} (plant or tree yielding such substance) :: βαλσαμόδεντρο {n} [tree], σπαθόχορτο {n} [plant]
balsam {n} (soothing ointment) :: βάλσαμο {n}
balsam {n} (figurative: something soothing) :: βάλσαμο {n}
balsam {n} (flowering plant of the genus Impatiens) :: βάλσαμο {n}
Balthazar {prop} (one of the Magi) :: Βαλτάσαρ {m}
Balthazar {prop} (Babylonian king) :: Βαλτάσαρ {m}
Baltic {prop} (Baltic Sea) SEE: Baltic Sea ::
Baltic Sea {prop} (a sea) :: Βαλτική Θάλασσα
Baltimore {prop} (city in central Maryland, USA) :: Βαλτιμόρη {f}
Balzacian {adj} (of or pertaining to Honoré de Balzac or his writings) :: μπαλζακικός
Bambara {prop} (language) :: μπαμπάρα {n-p}
bamboo {n} (plant) :: μπαμπού {n}
ban {v} (forbid) :: απαγορεύω
ban {n} (prohibition) :: απαγόρευση {f}
banal {adj} (common) :: μπανάλ
banana {n} (fruit) :: μπανάνα {f}
banana {n} (plant) :: μπανανιά {f}
banana peel {n} (outermost layer of the banana) :: μπανανόφλουδα {f}
banana republic {n} (country) :: μπανανία {f}
banana skin {n} (banana skin) SEE: banana peel ::
banana split {n} (A dessert containing a banana cut in half) :: μπανάνα σπλιτ {n}
Banat {prop} :: Βανάτο
band {n} (strip of material wrapped around things to hold them together) :: ιμάντας {m}, ταινία {f}
band {n} (strip along the spine of a book where the pages are attached) :: ράχη {f}
band {n} (part of radio spectrum) :: ζώνη {f}
band {n} (group of musicians) :: συγκρότημα {n}, ορχήστρα {f}
band {n} (group of people loosely united for a common purpose) :: ομάδα {f}, όμιλος {m}
bandage {n} (medical binding) :: επίδεσμος {m}
bandage {n} (adhesive bandage) SEE: band-aid ::
band-aid {n} (adhesive bandage) :: λευκοπλάστης {m}
Bandar Seri Begawan {prop} (capital of Brunei) :: Μπαντάρ Σερί Μπεγκαβάν
bandit {n} (one who robs others) :: ληστής
bandwidth {n} (width of a frequency band) :: εύρος ζώνης
bandwidth {n} (width of the smallest frequency band within which the signal can fit) :: εύρος ζώνης
bandwidth {n} (measure of data flow rate in digital networks) :: εύρος ζώνης {n}
bane {v} (to (kill by) poison) SEE: poison ::
bane {n} (killer) SEE: killer ::
baneful {adj} (Exceedingly harmful) :: ολέθριος {m}, επιζήμιος {m}, καταστρεπτικός {m}
baneful {adj} (Deadly) :: θανάσιμος {m}, θανατηφόρος {m}
bang {n} (A sudden percussive noise) :: μπαμ {n}
bang {n} (A strike upon an object causing such a noise) :: μπαμ {n}
bang {n} (An explosion) :: έκρηξη {f}
bang {n} (hair that hangs down over the forehead) :: αφέλειες {f-p}, αφέλεια {f}, φράντζα {f}
bang {n} (The symbol !) :: θαυμαστικό {n}
bang {v} (to make sudden loud noises) :: χτυπώ
bang {v} (to hit hard) :: χτυπώ, βροντάω
bang {v} (slang: to engage in sexual intercourse) :: πηδάω
bang {v} (to hammer) :: σφυροκοπώ
bang {interj} (verbal percussive sound) :: μπαμ
Bangalore {prop} (state capital of Karnataka, India) :: Μπανγκαλόρ {n}
banger {n} (cylinder) SEE: cylinder ::
banger {n} (car) :: σακαράκα {f}, σαραβαλάκι {n}
Bangkok {prop} (the capital of Thailand) :: Μπανκόκ {f}, Μπαγκόκ {f}, Μπανγκόκ {f}, Μπαγγόκ {f}
Bangladesh {prop} (country) :: Μπαγκλαντές {n}
banister {n} (the handrail on the side of a staircase) :: κιγκλίδωμα {n}
banister {n} (one of the vertical supports of a handrail) :: κάγκελο {n}
banjo {n} (a musical instrument) :: μπάντζο {n}
bank {n} (institution) :: τράπεζα {f}
bank {n} (branch office) :: τράπεζα {f}, υποκατάστημα {n}
bank {n} (storage for important goods) :: τράπεζα {f}
bank {v} (to put into bank) :: καταθέτω
bank {n} (edge of river or lake) :: όχθη {f}
bank {n} (an underwater area of higher elevation, a sandbank) :: αμμοσύρτις {f}
bank {n} (embankment, an earth slope) :: ανάχωμα {n}, πλαγιά {f}
bank {n} (row or panel of items) :: συστοιχία {f}
bankable {adj} (reliable) SEE: reliable ::
bank account {n} (fund deposited by a customer for safekeeping in a bank) :: τραπεζικός λογαριασμός {m}
banker {n} (one who conducts the business of banking) :: τραπεζίτης {m}
banker {n} (money changer) :: αργυραμοιβός {m}
bank holiday {n} (a weekday granted to workers as a national holiday) :: αργία {f}
bank machine {n} (automated teller machine) SEE: automated teller machine ::
banknote {n} (paper currency) :: χαρτονόμισμα {n}
bankrupt {adj} (having been legally declared insolvent) :: χρεωκοπημένος
bankruptcy {n} (legally declared or recognized condition of insolvency) :: πτώχευση {f}, χρεωκοπία {f}
banner {n} (flag) :: σημαία {f}, λάβαρο {n}
banner {n} (large sign) :: πανό {n}
banner {n} (large piece of cloth with a device or motto borne in a procession) :: λάβαρο {n}
banner {n} (cause or purpose; a campaign or movement) :: σημαία {f}
banquet {n} (a large celebratory meal; a feast) :: ευωχία {f}
baptise {v} (baptise) SEE: baptize ::
baptism {n} (Christian sacrament) :: βάπτισμα {n} [sacrament], βαφτίσια {n-p} [ceremony]
baptismal font {n} (a basin used for baptism) :: κολυμβήθρα {f}
baptismal name {n} (name given at christening) :: βαπτιστικό [vaˌptistiˈko̞] {n} (meaning: baptismal, abbreviation of baptismal name
baptism by fire {n} (baptism of fire) SEE: baptism of fire ::
baptism of fire {n} (the first experience of a severe ordeal) :: βάπτισμα του πυρός {n}
baptize {v} (Perform the Christian sacrament of baptism) :: βαπτίζω
bar {n} (vertical bar mark) SEE: pipe ::
bar {n} (solid object with uniform cross-section) :: ράβδος {f}, πλάκα {n}, πλακίδιο {n}, κομμάτι {n}
bar {n} (metallurgy: solid object of round, square, hexagonal, octagonal or rectangular section) :: ράβδος {f}
bar {n} (cuboid piece of any commodity) :: ράβδος {f}, πλάκα {n}, πλακίδιο {n}
bar {n} (business licensed to sell intoxicating beverages) :: μπαρ {n}, καπηλειό {n}, ποτοπωλείο {n}, παμπ {f}
bar {n} (closet containing alcoholic beverages in a private house or a hotel room) :: μπαρ {n}, μπαράκι {n}
bar {n} (collective term for lawyers) :: δικηγόροι {m-p}
bar {n} (profession of lawyers) :: δικηγορία {f}, ποινικολογία {f}
bar {n} (unit of pressure) :: μπαρ {n}
bar {n} (music: section of a staff) SEE: measure ::
bar {prep} (with the exception of) SEE: except ::
bar {n} (soccer: crossbar) SEE: crossbar ::
bar {n} (strikethrough) SEE: strikethrough ::
bar {n} (music: vertical line across a staff) SEE: bar line ::
Barack {prop} (male given name) :: Μπαράκ
barb {n} (bit for a horse) SEE: bit ::
barb {n} (beard or something that resembles a beard) SEE: beard ::
Barbados {prop} (country in the Caribbean) :: Μπαρμπάντος {n}
Barbara {prop} (cognates and transliterations of female given name) :: Βαρβάρα {f}
barbarian {adj} (uncivilized) :: βάρβαρος {m}
barbarian {n} (an uncivilized person) :: βάρβαρος {m}
barbarian {n} (a derogatory term for someone from a developing country) :: βάρβαρος {m}, απολίτιστος {m}
barbarian {n} (a warrior associated with Sword and Sorcery stories) :: βάρβαρος {m}
barbarous {adj} (barbarian) SEE: barbarian ::
barbecue {n} (cooking instrument) :: ψησταριά {f}, σχάρα {f}
barbecue {v} (to cook food on a barbecue, see also: ) :: ψήνω
barbecue {v} (grill) SEE: grill ::
barbed wire {n} (twisted strands of steel wire) :: αγκαθωτό σύρμα {n}
barber {n} (person whose profession is cutting (usually male) customers' hair and beards) :: κουρέας {m}
barber {v} (to cut the hair) :: κουρεύω
barber shop {n} (business which offers haircuts to men) SEE: barbershop ::
barbershop {n} (barber's shop) :: κουρείο {n}
barbiturate {n} (salt or ester of barbituric acid) :: βαρβιτουρικό {n}
barbiturate {n} (derivative of barbituric acid that acts as a depressant of the central nervous system) :: βαρβιτουρικό {n}
Barbuda {prop} (island) :: Μπαρμπούντα {f}
barcarole {n} (Venetian folk song) :: βαρκαρόλα {f}, βαρκαρόλλα {f}
Barcelona {prop} (capital of Catalonia) :: Βαρκελώνη {f}
barcode {n} (set of machine-readable parallel bars) :: γραμμοκωδικός {m}
bare-bottomed {adj} (having an unclothed rear) :: γυμνόπυγος
barefoot {adj} (wearing nothing on the feet) :: ξυπόλυτος, ανυπόδητος
barefoot {adv} (wearing nothing on the feet) :: ξυπόλητα, ανυπόδετα
barefooted {adj} (barefoot) SEE: barefoot ::
barefooted {adv} (barefoot) SEE: barefoot ::
barelegged {adj} (having uncovered legs) :: ακάλτσωτος
barf {n} (vomit) SEE: vomit ::
barf {v} (vomit) SEE: vomit ::
barge {n} (flat-bottomed bulk carrier mainly for inland waters) :: μαούνα {f}, φορτηγίδα {f}
bariatric {adj} (referring to bariatrics) :: βαριατρική {f}
barite {n} (mineral) :: βαρίτης {m}
barium {n} (chemical element) :: βάριο {n}
bark {v} (to make a loud noise (dogs)) :: γαβγίζω
bark {v} (to make a clamor) :: γαβγίζω
bark {v} (to speak sharply) :: γαβγίζω
bark {n} (short, loud, explosive utterance) :: γάβγισμα {n}, αλύχτημα {n}, υλακή {f} [archaism]
bark {n} (similar sound of other animals) :: υλακή {f}
bark {n} (exterior covering of a tree) :: φλοιός {m}
bark {v} (to strip the bark from, to peel) :: αποφλοιώνω, ξεφλουδίζω
bark {v} (to abrade or rub off any outer covering from) :: γδέρνω, ξεφλουδίζω
bark {v} (to girdle) SEE: girdle ::
barker {n} (person employed to solicit customers by calling out to passersby) :: κράχτης {m}
barking dogs seldom bite {proverb} (people who make threats rarely carry them out) :: σκύλος που γαβγίζει δεν δαγκώνει, σκυλί που γαβγίζει δεν δαγκώνει
barky {adj} (having bark) :: φλοιώδης
barley {n} (Hordeum vulgare or its grains) :: κριθάρι {n}
bar line {n} (vertical line across a staff) :: διαστολή {f}
barmaid {n} (woman who serves in a bar) :: σερβιτόρα {f}
barman {n} (bartender) SEE: bartender ::
barn {n} (child) SEE: child ::
barn {n} (building) :: [storage] αχυρώνας {m}
barn {n} (unit) :: μπαρν {n}
Barnabas {prop} (An early Christian) :: Βαρνάβας
barnacle {n} (barnacle goose) SEE: barnacle goose ::
barnacle {n} (marine crustacean) :: λεπάς {f}, ανατίφη {f}
barnacle goose {n} (Branta leucopsis) :: αγριόχηνα {f}
Barnaul {prop} (city in Russia) :: Μπαρναούλ
barn owl {n} (An owl of the genus Tyto) :: πεπλόγλαυκα {f}
barometer {n} (an instrument for measuring atmospheric pressure) :: βαρόμετρο {n}
baron {n} (male ruler of a barony) :: βαρόνος {m}
baroness {n} (female ruler of a barony) :: βαρόνη {f}
barony {n} (a dominion ruled by a baron or baroness) :: βαρονία {f}
Baroque {prop} (period in architecture) :: μπαρόκ {n}
Baroque {prop} (period in art) :: μπαρόκ {n}
Baroque {prop} (period in music) :: μπαρόκ {n}
baroscope {n} (barometer) SEE: barometer ::
barrack {n} (a building for soldiers) :: στρατώνας {m}
barracks {n} (buildings used by military personnel) SEE: barrack ::
barracuda {n} (predatory competitor) SEE: shark ::
barracuda {n} (marine fish) :: σφύραινα {f}, μπαρακούντα {n}
barrage {n} (artificial obstruction, such as a dam, in a river) :: φράγμα {n}
barrage {n} (overwhelming outburst of words) :: μπαράζ {n}
barrage {n} ("next hit wins" fight-off) :: μπαράζ {n}
barrel {n} (tube) SEE: tube ::
barrel {n} (jar) SEE: jar ::
barrel {n} (round vessel made from staves bound with a hoop) :: βαρέλι {n}
barrel {n} (metallic tube of a gun) :: κάννη {f}
barrel piano {n} (piano) :: λατέρνα {f}
barren {adj} (unable to bear children; sterile) :: στέρφος, άκαρπος, στείρος
barren {adj} (infertile) :: άκαρπος
barrier {n} (structure that bars passage) :: φράγμα {n}
barrier {n} (obstacle or impediment) :: φράγμα {n}
barrister {n} (lawyer with the right to speak as an advocate in higher lawcourts) :: συνηγόρος {m} {f}
barse {n} (fish) :: πέρκα {f}
bartender {n} (person who works in a bar) :: μπάρμαν {n}
barter {v} (exchange goods or services without involving money) :: ανταλλάσσω
Bartholomew {prop} (the Apostle) :: Βαρθολομαίος {m}
Bartholomew {prop} (male given name) :: Βαρθολομαίος {m}
barycenter {n} (physics: center of a mass) :: βαρύκεντρο
barycentre {n} (barycenter) SEE: barycenter ::
baryon {n} (heavy subatomic particle) :: βαρυόνιο {n}
barytes {n} (barite) SEE: barite ::
barytone {adj} (of or pertaining to a barytone word) :: βαρύτονος
base {n} (something from which other things extend) :: βάση {f}, θεμέλιο {n}
base {n} (starting point of thought) :: βάση {f}
base {n} (permanent structure for housing military) :: βάση {f}
base {n} (headquarters) :: βάση {f}, έδρα {f}
base {n} (chemical compound that will neutralize an acid) :: βάση {f}
base {n} (safe zone in children's game) :: μάνα {f}
base {n} (baseball: one of the three places that a runner can stand in safety) :: βάση {f}
base {n} (lowermost part of a column) :: βάση {f}
base {n} (botany: end of a leaf, petal or similar organ where it is attached to its support) :: βάση {f}
base {n} (geometry: lowest side or face) :: βάση {f}
base {n} (math: number raised to the power of an exponent) :: βάση {f}
base {v} (have as its foundation or starting point) :: βασίζω
base {v} (be located) :: εδρεύω
base {adj} (low) :: ταπεινός
base {adj} (of inferior quality) :: ευτελής
base {adj} (immoral) :: ποταπός
base {adj} (describing metals) :: αγενής {m}
base {n} (bass) SEE: bass ::
base {n} (apron) SEE: apron ::
baseball {n} (ball game) :: μπέιζμπολ
baseboard {n} (panel or molding between floor and interior wall) SEE: skirting board ::
based {adj} (founded on) :: βασιζόμενος, -παγής
basement {n} (floor below ground level) :: υπόγειο {n}
bash {v} (collide) SEE: collide ::
bashful {adj} (inclined to avoid notice) :: ντροπαλός
bashfulness {n} (the quality or property of being bashful) :: αιδημοσύνη {f}, ντροπαλοσύνη {f}, ντροπαλότητα {f}
Bashkiria {prop} (Bashkortostan) SEE: Bashkortostan ::
Bashkortostan {prop} (federal subject of Russia) :: Μπασκορτοστάν
basic rate interface {n} :: διεπαφή βασικού ρυθμού {f}
basil {n} (plant) :: βασιλικός {m}
basil {n} (herb) :: βασιλικός {m}
Basil {prop} (male given name) :: Βασίλειος {m}
basilean {n} (partisan of a king) SEE: royalist ::
basilica {n} (Christian church building having a nave) :: βασιλική {f}
Basilicata {prop} (region of southern Italy) :: Βασιλικάτα {f}
basilisk {n} (snake-like dragon type) :: βασιλίσκος {m}, δράκων {m}
basilisk {n} (type of lizard (genus Basiliscus)) :: βασιλίσκος {m}
basin {n} (wide bowl for washing) :: νιπτήρας {m}
basin {n} (area of land that drains into a common outlet) :: λεκάνη απορροής {f}
basis {n} (starting point for an argument) :: βάση {f}
bask {v} (to bathe in warmth; to be exposed to pleasant heat) :: λιάζομαι
basket {n} (container) :: καλάθι {n}, κάνιστρο {n}
basket {n} (notional place to store items before ordering them online) :: καλάθι {n}
basket {n} (basketball: hoop from which a net is suspended) :: καλάθι {n}, στεφάνη {n}
basket {n} (basketball: act of putting the ball through the basket) :: καλάθι {n}
basketball {n} (the sport) :: καλαθοσφαίριση {f}
basketball player {n} (person who plays basketball) :: μπασκετμπολίστας {m}, καλαθοσφαιριστής {m}, παίκτης του μπάσκετ {m}, μπασκετμπολίστρια {f}, καλαθοσφαιρίστρια {f}, παίκτρια του μπάσκετ {f}
basketmaker {n} (person who weaves baskets) :: καλαθοποιός {m}, καλαθάς {m}
Basque {adj} (relative to the Basque people or their language) :: βασκική
bas relief {n} (a low or mostly-flat sculpture) :: χαμηλό ανάγλυφο {n}
bass {adj} (low in pitch) :: μπάσος {m}, ήχος χαμηλής κλίμακας {m}
bass {n} (low spectrum of sound) :: μπάσος {m}, μπάσα {f}, μπάσο {n}
bass {n} (section of musical group) :: μπάσο {n}
bass {n} (singer) :: βαρύτονος {m}
bass {n} (musical instrument) :: μπάσο {n}
bass {n} (perch) :: πέρκα {f}
bass clarinet {n} (bass instrument in the clarinet family) :: μπάσο κλαρινέτο {n}
bass clef {n} (music symbol) :: κλειδί του Φα {n}
bass drum {n} (large drum with a low pitch) :: γκρανκάσα {f}
bassist {n} (musician) :: μπασίστας
bassoonist {n} (person who plays the bassoon) :: φαγκοτίστας
basswood {n} (linden) :: φλαμουριά {f}, φλαμούρι {n}
bastard {n} (person born to unmarried parents) :: εξώγαμο {n}, μπάσταρδο {n} [vulgar]
bastard {n} (mongrel) :: μιξογενής {m} {f}, μπάσταρδος {m}
bastard {n} (contemptible etc. person) :: μπάσταρδος {m}, καθίκι {n}
bastard {n} (humorously: man, fellow) :: παλιόφιλος {m}
bastard {n} (informal: child that does not know his father) :: νόθο {n}
bastard {n} (variation that is not genuine) :: μπασταρδεμένος {m}
bastard {adj} (of or like a bastard (illegitimate human descendant)) :: νόθος
bastard {adj} (of or like a mongrel, bastardized creature/cross) :: νόθος
bastard {adj} (of abnormal, irregular or otherwise inferior qualities (size, shape etc.)) :: νόθος
bastard {interj} (exclamation of dismay) :: μπάσταρδος
bastille {n} (prison) SEE: prison ::
bastille {n} (fortress) SEE: fortress ::
bastille {n} (citadel) SEE: citadel ::
bastion {n} (projecting part of a rampart) :: προμαχώνας {m}, έπαλξη {f}, προπύργιο {n}
bastion {n} (well-fortified position) :: προπύργιο {n}
bastion {n} (person who strongly defends some principle) :: προπύργιο {n}
bat {n} (small flying mammal) :: νυχτερίδα {f}
bat {n} (club used for striking the ball in sports) :: ρόπαλο {n}, χτυπητήρι {n}
batch file {n} (file containing instructions for OS) :: αρχείο εντολοδέσμης {n}, αρχείο δέσμης εντολών {f}
bate {v} (simple past of beat) SEE: beat ::
bate {v} (masturbate) SEE: masturbate ::
bath {n} (tub) :: μπάνιο {n}, μπανιέρα {f}, λουτήρας {m}
bath {n} (room) :: λουτρό {n}, μπάνιο {n}, βαλανείον {n}
bath {n} (act of bathing) :: λουτρό {n}, λούσιμο {n}, μπάνιο {n}, μπανιάρισμα {n}
Bath {prop} (City in England) :: Μπάθ
bathing suit {n} (tight fitting garment for swimming) SEE: swimsuit ::
bathing trunks {n} (pair of shorts or briefs) SEE: swimming trunks ::
bathos {n} (depth) SEE: depth ::
bathrobe {n} (terrycloth robe) :: μπουρνούζι {n}
bathroom {n} (a room with a bathtub) :: λουτρό {n}, μπάνιο {n}
bathroom {n} (room with a toilet) SEE: toilet ::
bathtub {n} (large container in which a person may bathe) :: μπανιέρα {f}, λουτήρας {m}
bathyscaphe {n} (self-propelled deep-sea submersible) :: βαθυσκάφος {n}
bathysphere {n} (diving chamber) :: βαθύσφαιρα {f}
batiste {n} (fine cloth) :: βατίστα {f}
Batman {particle} (the bat-themed hero) :: Μπάτμαν
baton {n} (music: conductor's stick) :: μπαγκέτα {f}
baton {n} (sports: object transferred by relay runners) :: σκυτάλη {f}
baton {n} (club of the police) :: γκλομπ {n}
battalion {n} (army unit) :: τάγμα {n}
battalion {n} (any large body of troops) :: λεφούσι {n}, στίφος {n}
battalion {n} (great number of things) :: λεφούσι {n}, στίφος {n}
batter {v} (to hit or strike violently and repeatedly) :: χτυπώ
batter {n} (beaten mixture of flour and liquid) :: κουρκούτι {n}
batter {n} (a slope) :: κλίση
battering ram {n} (type of siege engine used to smash gates and walls) :: πολιορκητικός κριός {m}
battery {n} (device storing electricity) :: μπαταρία {f}
battery {n} (coordinated group of artillery) :: πυροβολαρχία {f}
battle {n} (general action, fight, or encounter; a combat) :: μάχη {f}
battle {n} (struggle; a contest; as, the battle of life) :: μάχη {f}, αγώνας {m}
battle {v} ((transitive) to assail in battle; to fight) :: μάχομαι
battle-ax {n} (battle axe) SEE: battle axe ::
battle axe {n} (electric guitar) SEE: electric guitar ::
battle axe {n} (ancient military weapon) :: πέλεκυς {m}
battle-cruiser {n} (type of warship) :: καταδρομικό μάχης {n}, βαρύ καταδρομικό {n}
battle cry {n} (something the troops yell out when going to war or battle) :: (πολεμική) ιαχή {f}
battlefield {n} (field of a land battle) :: πεδίο μάχης {n}
battleground {n} (location) SEE: battlefield ::
battlement {n} (indented parapet formed by a series of rising members) :: πολεμίστρα {f}
Battle of Britain {prop} (series of air engagements between the British Royal Air Force and the German Luftwaffe during World War II) :: Μάχη της Αγγλίας {f}
battle of the sexes {n} (any competition between males and females) :: μάχη των φύλων {f}
battleship {n} (warship) :: θωρηκτό {n}
battleship {n} (guessing game) :: ναυμαχία {f}
Batumi {prop} (city) :: Μπατούμι {n}
bauble {n} (cheap showy ornament piece of jewellery) :: μπιχλιμπίδι {n}
Baudelairean {adj} (of or pertaining to Baudelaire or his works) :: μπωντλαιρικός
Bauhaus {prop} (modernist style) :: Μπάουχαους {n}
bauxite {n} (ore) :: βωξίτης {m}
Bavaria {prop} (state) :: Βαυαρία {f}
bawdy {adj} (obscene) :: αισχρός {m}, άσεμνος {m}
bay {n} (shrub) :: δάφνη {f}
bay {n} (herb) :: δάφνη {f}
bay {n} (body of water) :: κόλπος
bayonet {n} (weapon) :: ξιφολόγχη {f}
bazaar {n} (marketplace) :: παζάρι {n}, αγορά {f}
bazooka {n} (any shoulder fired rocket grenade launcher) :: μπαζούκα {n}
BBC {prop} (British Broadcasting Corporation) :: Μπι Μπι Σι
BC {adv} (before Christ) :: π.Χ. (προ Χριστού)
BCE {adv} (before the common era) :: π.Κ.Ε.
béchamel sauce {n} (white sauce made with butter, flour and milk) :: σάλτσα μπεσαμέλ {f}
Béchamp {prop} (Francophone surname) :: Μπέχαμπ
Büchner flask {n} (a laboratory flask) :: φιάλη διηθήσεως {f}
be {v} (occupy a place) :: είμαι
be {v} (occur, take place) :: γίνομαι
be {v} (exist) :: υπάρχω
be {v} (used to indicate that the subject and object are the same) :: είμαι
be {v} (used to indicate that the values on either side of an equation are the same) :: ίσον
be {v} (used to indicate that the subject plays the role of the predicate nominal) :: είμαι
be {v} (used to connect a noun to an adjective that describes it) :: είμαι
be {v} (used to indicate that the subject has the qualities described by a noun or noun phrase) :: είμαι
be {v} (used to form the passive voice) :: usually translated using the passive form of the active verb
be {v} (used to form the continuous forms of various tenses) :: [use imperfective verb form of the appropriate tense]
be {v} (used to form future tenses, especially the future subjunctive) :: (for future subjunctive, use θα + imperfective past verb form)
be {v} (used to indicate weather, air quality, or the like) :: κάνει, έχει
be able to {v} (have ability to) :: μπορώ
beach {n} (sandy shore) :: αμμουδιά {f}, παραλία {f}, ακρογιαλιά {f}
beachhead {n} (area of hostile territory) :: προγεφύρωμα {n}
beach volleyball {n} (sport) :: μπιτς βόλεϊ {n}
bead {n} (pierced small round object) :: χάντρα {f}
bead {n} (small drop of liquid) :: στάλα {f}
beak {n} (structure projecting from a bird's face) :: ράμφος {n}
beak {n} (similar structure in an octopus) :: ράμφος {n}
beak {n} (metal point fixed on the bows of a war galley, used as a ram) :: έμβολο {n}
beak {n} (slang: human nose) SEE: schnozzle ::
beam {n} (large piece of timber or iron) :: δοκάρι {n}
beam {v} (to emit light) :: ακτινοβολώ
beam {v} (to smile broadly) :: ακτινοβολώ
bean {n} (seed) :: φασόλι {n}
bean curd {n} (tofu) SEE: tofu ::
beanpole {n} (tall, thin person) :: σανίδα {f} [literally "plank"]
bear {v} (to give birth) SEE: give birth ::
bear {n} (large mammal of family Ursidae) :: αρκούδα {f}, άρκτος {f}
beard {n} (facial hair) :: γένι {n}, γενειάδα {f}
bearded vulture {n} (vulture) SEE: lammergeier ::
beardless {adj} (without a beard) :: αγένειος, απώγων {m}
bearing {n} (mechanical device) :: ρουλεμάν {n}, ρουλμάν {n}
bear oneself {v} (behave and conduct oneself) SEE: carry oneself ::
bear's breech {n} (acanthus) SEE: acanthus ::
beast {n} (non-human animal) :: τέρας {n}, θηρίο {n}
beast {n} (violent/antisocial person) :: κτήνος {n}, ζώο {n}, τέρας {n}
Beast {prop} (figure in the Book of Revelation) :: Θηρίο {n}
beast of burden {n} (animal that carries or pulls heavy loads) :: υποζύγιο {n}
beat {n} (interference between two tones of almost equal frequency) :: διακρότημα {n}
Beatles {prop} (rock music quartet) :: Μπητλς
Beatrice {prop} (female given name) :: Βεατρίκη {f}
beau {n} (boyfriend) SEE: boyfriend ::
Beaufort scale {prop} (measure for the intensity of the wind) :: κλίμακα Μποφόρ {f}
beautician {n} (one who does hair styling, manicures, and other beauty treatments) :: αισθητικός {m} {f}
beautiful {adj} (possessing charm and attractive) :: ωραίος, όμορφος
beauty {n} (quality of pleasing appearance) :: ομορφιά {f}
beauty {n} (beautiful female) :: καλλονή {f}
beauty contest {n} (beauty pageant) SEE: beauty pageant ::
beauty pageant {n} (competition on attractiveness) :: διαγωνισμός ομορφιάς {m}, καλλιστεία {n-p}
beauty parlor {n} (salon with hairdressers and beauticians) :: ινστιτούτο αισθητικής {n}
beauty salon {n} (beauty salon) SEE: beauty parlor ::
beauty spot {n} (birthmark) SEE: mole ::
beaver {n} (semiaquatic rodent) :: κάστορας {m}
be born {v} (to come into existence through birth) :: γεννιέμαι
be called {v} (to have a specific name) :: λέγομαι
because {adv} (on account) :: εξαιτίας
because {conj} (by or for the cause that; on this account that; for the reason that) :: διότι, επειδή, γιατί
because of {prep} (on account of, by reason of, for the purpose of) :: λόγω, εξαιτίας
becloud {v} (cause to become obscure or muddled) :: συννεφιάζω, συσκοτίζω, συγχέω
become {v} (to begin to be) :: γίνομαι
becoming {adj} (pleasingly suitable) :: ταιριαστό
becquerel {n} (unit of radioactive activity) :: μπεκερέλ
bed {n} (piece of furniture) :: κρεβάτι {n}, κλίνη {f}
bed {n} (flat surface or layer on which something else is to be placed) :: υπόστρωμα {n}, υπόβαθρο {n}, υπέρεισμα {n}
bed {n} (the bottom of a lake or other body of water) :: κοίτη {f}, πυθμένας {m}
bed {n} (garden plot) :: παρτέρι {n}
bed {n} (deposit of ore, coal etc.) :: κοίτασμα {n}
bedbug {n} (small nocturnal insect) :: κοριός {m}
beddy-bye {n} (bedtime for a toddler) :: νάνι {n}
bedpan {n} (chamber pot used while still in bed) :: πάπια {f}, ουροδοχείο {n}
bedraggled {adj} (unkempt) :: ατημέλητος
bedroom {n} (room in a house where a bed is kept for sleeping) :: κρεβατοκάμαρα {f}, υπνοδωμάτιο {n}
bedsheet {n} (a sheet, a piece of cloth cut and finished as bedlinen) :: σεντόνι {n}
bee {n} (insect) :: μέλισσα {f}
bee {n} (gathering) :: σύναξη {f}, συναναστροφή {f}
bee {n} (name of the letter B, b) :: μπι
beech {n} (tree of genus Fagus) :: οξιά {f}
beech marten {n} (Martes foina) :: κουνάβι {n}
bee-eater {n} (bird in the family Meropidae) :: μελισσοφάγος {m}
beef {n} (cow, bull) SEE: cow ::
beef {n} (meat) :: βοδινό {n}
beefsteak {n} (steak) :: μοσχαρίσια μπριζόλα {f}
beef up {v} (to strengthen or reinforce) SEE: strengthen ::
beefy {adj} (robust) SEE: robust ::
beehive {n} (home of bees) :: κυψέλη {f}
beehive {n} (man-made structure in which bees are kept for their honey) :: κυψέλη {f}
beekeeper {n} (someone who keeps bees) :: μελισσοκόμος {m} (melissokómos)
beekeeping {n} (raising bees) :: μελισσοκομία {f}, μελισσουργία {f}
Beelzebub {prop} (a Semitic deity, another name for the Devil) :: βελζεβούλ {m}
been there, done that {phrase} (assertion that the speaker has personal experience or knowledge of a particular place or topic) :: ήταν εκεί, κάνει αυτό
beer {n} (alcoholic drink made of malt) :: μπίρα {f}, ζύθος {m}
beer {n} (solution produced by steeping plant materials) :: αφέψημα {n}
beer {n} (glass of beer) :: μπίρα {f}, μπύρα
beer belly {n} (protruding abdomen) :: προκοίλι {n}, (slang) μπυροκοίλι (birokili) {n}, σκεμπές {m}
beer gut {n} (beer belly) SEE: beer belly ::
bee smoker {n} (smoke generator) :: καπνιστήρι {n}
beestings {n} (first milk drawn from an animal) SEE: colostrum ::
beeswax {n} (wax secreted by bees) :: μελισσόκηρος {m}, μελισσοκέρι {n}
beet {n} (Beta vulgaris) :: κοκκινογούλι {n}, ζαχαρότευτλο {n}
beet {n} (a root) :: κοκκινογούλι {n}
Beethoven {prop} (German surname) :: Μπετόβεν
Beethovenian {adj} (of or pertaining to Ludwig van Beethoven) :: μπετοβενικός
beetle {n} (insect) :: σκαθάρι {n}
Beetle {n} (Volkswagen car) :: Σκαραβαίος {m}, Σκαθάρι
beetroot {n} (a normally deep red coloured cultivar of the beet) :: παντζάρι {n}
before {prep} (earlier than) :: πριν
before {prep} (in front of in space) :: μπροστά σε, μπροστά από
before dark {prep} (before night begins to fall) :: πριν από το σούρουπο
before long {prep} (soon) SEE: soon ::
beforesaid {adj} (previously said) SEE: aforesaid ::
beg {v} (to request the help of someone, ask for money) :: ζητιανεύω, επαιτώ
beg {v} (to supplicate, to plead with someone for help) :: ικετεύω
beget {v} (to cause, to produce) :: προκαλώ
beget {v} (to procreate) :: γεννώ, παράγω
beggar {n} (person who begs) :: ζητιάνος, ζητιάνα {f}, επαίτης {m}
beggary {n} (The fact or action of begging) :: ζητιανιά {f}
begin {v} (to start, to initiate or take the first step into something.) :: αρχίζω
beginner {n} (someone who just recently started) :: πρωτάρης {m}
beginning {n} (initial portion of some extended thing) :: αρχή {f}
beguile {v} (to deceive or delude (using guile)) :: παραπλανώ, εξαπατώ
beguile {v} (charm, delight) :: διασκεδάζω
behalf {n} (stead) SEE: stead ::
behavior {n} (way an animal or human behaves or acts) :: συμπεριφορά {f}
behavior {n} (way matter or systems behave) :: συμπεριφορά {f}
behaviour {n} (behavior) SEE: behavior ::
behead {v} (to remove the head) :: αποκεφαλίζω, καρατομώ
beheadal {n} (beheading) SEE: beheading ::
beheading {n} (an instance of beheading) :: αποκεφαλισμός {m}
behest {n} (vow) SEE: vow ::
behest {n} (promise) SEE: promise ::
behind {prep} (at the back of) :: πίσω από (píso apó)
behind closed doors {prep} (in private) :: κεκλεισμένων των θυρών
behove {v} (to be necessary) :: επιβαρύνω
beige {n} (colour) :: μπεζ {n}
Beijing {prop} (capital of China) :: Πεκίνο {n}
Beijinger {n} (Pekingese) SEE: Pekingese ::
Beijingese {n} (Pekingese) SEE: Pekingese ::
Beijingese {adj} (Pekingese) SEE: Pekingese ::
being {n} (a living creature) :: πλάσμα {n}
being {n} (the state or fact of existence) :: ύπαρξη {f}
Beirut {prop} (capital of Lebanon) :: Βηρυτός
Belarus {prop} (country) :: Λευκορωσία {f}
Belarusian {adj} (pertaining to Belarus) :: λευκορωσικός
Belarusian {n} (language) :: λευκορωσικά {n-p}
Belarusian {n} (person from Belarus or of Belarusian descent) :: Λευκορώσος {m}, Λευκορωσίδα {f}
belated {adj} (later in relation to the proper time) :: καθυστερημένη {f}
bel canto {n} (elegant style of singing) :: μπελ κάντο
belch {v} (expel gas from the stomach through the mouth) :: ρεύομαι
belch {n} (sound one makes when belching) :: [colloquial] ρέψιμο {n}, [physiology] ερευγμός {m}
Belfast {prop} (capital of Northern Ireland) :: Μπέλφαστ {m}
belfry {n} (tower or steeple specifically for containing bells, especially as part of a church) :: καμπαναριό {n}, κωδωνοστάσιο {n}
belfry {n} (part of a large tower or steeple, specifically for containing bells) :: κωδωνοστάσιο {n}
Belgian {n} (Belgian, person from Belgium) :: Βέλγος {m}, Βελγίδα {f}
Belgian {adj} (of or pertaining to Belgium) :: βέλγικος
Belgian {adj} (of or pertaining to Belgians or Belgian people) :: βέλγικος {m}, βέλγικη {f}, βέλγικο {n}
Belgian Sheepdog {n} (Umbrella term for the four Belgian sheepdog variants) :: βέλγικος ποιμενικός {m}
Belgium {prop} (country in Europe) :: Βέλγιο {n}
Belgorod {prop} (a city in Russia) :: Μπέλγκοροντ
Belgrade {prop} (capital of Serbia) :: Βελιγράδι {n}
belie {v} (to contradict or show to be false) :: διαστρέφω
belief {n} (mental acceptance of a claim as truth) :: πίστη {f}, πιστεύω {n}
belief {n} (something believed) :: δοξασία {f}, δόγμα {n}, πίστη {f}
belief {n} (the quality or state of believing) :: δοξασία {f}, δόγμα {n}
belief {n} (religious faith) :: πίστη {f}
belief {n} (religious or moral convictions) :: πιστεύω {n}
believe {v} (to accept that someone is telling the truth (object: person)) :: πιστεύω
believe {v} (to accept as true) :: πιστεύω
believe {v} (to have religious faith; to believe in a greater truth) :: πιστεύω
believer {n} (person who believes) :: πιστός {m}
Belisarius {prop} (a general of the Byzantine Empire) :: Βελισάριος, Βελισσάριος
Belize {prop} (country) :: Μπελίζε {f}
bell {n} (percussive instrument) :: καμπάνα {f}
bell {n} (informal: telephone call) :: τηλεφώνημα {n}
bell {n} (signal at a school) :: κουδούνι {n}
bellboy {n} (A male worker, usually at a hotel, who carries luggage and runs errands) :: γκρουμ {m}
bellicist {n} (warmonger) SEE: warmonger ::
bellows {n} (air blower) :: φυσητήρας, φυσερό, φυσούνα
bell pepper {n} (spicy-sweet vegetable) :: πιπεριά {f}
bell ringer {n} (bell ringer) :: κωδωνοκρούστης {m}
bell tower {n} (tower in which a bell (or set of bells) is hung; a belfry) :: καμπαναριό {n}
belly {n} (abdomen) :: κοιλιά
bellyache {n} (pain in the belly, stomach, or abdomen) :: στομαχόπονος {m}, πονόκοιλος {m}
bellybutton {n} (the navel or umbilicus) SEE: navel ::
belly dance {n} (form of dance) :: χορός οριεντάλ {m}
Belmopan {prop} (Belmopan) :: Μπελμοπάν
belong {v} (be the property of) :: ανήκω
beloved {adj} (loved) :: αγαπημένος
below {prep} (lower in spatial position than) :: κάτω
below {prep} (lower in value than) :: κάτω, υπό
below {adv} (in a lower place) :: κάτω
below {adv} (on a lower storey) :: αποκάτω
below {adv} (of a temperature: below zero) :: μείον
Bel Paese {n} (mild creamy Italian cheese) :: μπελ παέζε {m}
belt {n} (band worn around the waist) :: ζώνη {f}
belt {n} (band used in a machine to help transfer motion or power) :: ιμάντας {m}
belt {n} (geographical region) :: ζώνη {f}
beltway {n} (a freeway that encircles a city) SEE: ring road ::
belvedere {n} (raised structure offering a pleasant view of the surrounding area) :: πανόραμα {n}, μπελβεντέρε {n}
bemock {v} (mock) SEE: mock ::
bemol {n} (bemol) :: ύφεση {f}
bench {n} (long seat) :: παγκάκι {n}
bench {n} (law: place where the judges sit) :: έδρα {f}
bench {n} (sports: where players sit when not playing) :: πάγκος {m}
bench {n} (weightlifting: horizontal padded surface with a weight rack) :: πάγκος {m}
bench {v} (lift) :: σηκώνω
bench {n} (workbench) SEE: workbench ::
benchlet {n} (stool) SEE: stool ::
bend {v} (to cause to shape into a curve) :: λυγίζω
bend {n} (curve) :: στροφή {f}
bender {n} (slang: homosexual man) :: πούστης {m}
Benedict {prop} (male given name) :: Βενέδικτος {m}
benefactor {n} (on who gives gifts or help) :: ευεργέτης {m}, δωρητής {m}
beneficent {adj} (beneficent) :: αγαθοποιός
benefit {n} (advantage, help or aid) :: όφελος {n}, ωφέλεια {f}
benefit {n} (payment, subsidy) :: επίδομα {n}
benefit {v} (to be or provide a benefit to) :: ωφελώ, ευεργετώ
benefit {v} (to receive a benefit) :: ωφελούμαι, ευεργετούμαι
Benevento {prop} (town and capital of Benevento) :: Μπενεβέντο {n}
benevolent {adj} (having a disposition to do good) :: καλοήθης
Bengal {prop} (region in South Asia) :: Βεγγάλη
Benghazi {prop} (Benghazi, Libya) :: Βεγγάζη
benign {adj} (kind, gentle, mild) :: αγαθός {m}, καλοκάγαθος {m}
benign {adj} ((medicine) not posing any serious threat to health) :: καλοήθης {m} {f}
Benin {prop} (country) :: Μπενίν {n}
Benjamin {prop} (the youngest son of Jacob) :: Βενιαμίν {m}
Benjamin {prop} (male given name) :: Βενιαμίν
Ben Sira {prop} (Ecclesiasticus) SEE: Ecclesiasticus ::
bent {n} (grass) SEE: bentgrass ::
bent grass {n} (grass of the genus Agrostis) SEE: bentgrass ::
bentgrass {n} (grass of the genus Agrostis) :: άγρωστη {f}
benumb {v} (make numb) SEE: numb ::
benzaldehyde {n} (C6H5CHO) :: βενζαλδεΰδη {f}
benzene {n} (aromatic compound C6H6) :: βενζόλιο {n}, βενζόλη {f}
benzine {n} (benzene) SEE: benzene ::
benzoin {n} (resinous substance from tree) :: βενζόη {f}
benzoin {n} (white crystalline substance) :: βενζόη {f}
Beowulf {prop} (Epic poem) :: Μπέογουλφ {m}
be prepared {phrase} (motto) :: έσο έτοιμος
be quiet {interj} (remain silent) SEE: silence ::
bereavement {n} (The state of being bereaved; deprivation; especially the loss of a relative by death) :: πένθος {n}
beret {n} (type of brimless cap) :: μπερές {m}
bergamot {n} (Tree) :: περγαμοντιά {f}
bergamot {n} (Fruit) :: περγαμόντο {n}
berkelium {n} (transuranic chemical element) :: μπερκέλιο {n}
Berlin {prop} (capital city of Germany) :: Βερολίνο {n}
Berlin Wall {prop} (wall that parted Berlin) :: Τείχος του Βερολίνου {n}
Berlusconi {prop} (surname) :: Μπερλουσκόνι
Berlusconism {n} (Silvio Berlusconi's policies) :: μπερλουσκονισμός {m}
Bermuda {prop} (island group) :: Βερμούδες {f-p}
Bern {prop} (city) :: Βέρνη
berry {n} (small fruit) :: μούρο {n}
beryl {n} (gem) :: βήρυλλος {f}
beryllium {n} (chemical element) :: βηρύλλιο {n}
beseech {v} (to beg) :: ικετεύω
be sick {v} (vomit) SEE: vomit ::
beside {prep} (next to) :: δίπλα, πλάι se (plai se)
beside {prep} (not relevant to) :: εκτός
besides {prep} (in addition to) :: εκτός
besides {prep} (other than; except for) :: εκτός, πλην
besides {adv} (also; in addition) :: επιπλέον, επιπροσθέτως
besides {adv} (moreover; furthermore) :: επιπλέον, επιπροσθέτως, συν τοις άλλοις
besides {adv} (otherwise; else) :: άλλωστε, εξάλλου
besiege {v} (to surround with armed forces) :: πολιορκώ
be silent {v} (refrain from speaking) :: σωπαίνω
besmirch {v} (make dirty) :: λερώνω
besmirch {v} (tarnish; debase) :: σπιλώνω
besot {v} (to muddle or stupefy) :: αποχαυνώνω, αποβλακώνω
bespectacled {adj} (wearing spectacles (glasses)) :: διοπτροφόρος {m} {f}
best {adj} (superlative of the adjective good) :: ο καλύτερος, άριστος, βέλτιστος
best {adv} (superlative of the adverb well) :: άριστα, κάλλιστα
bestiality {n} (sexual activity) :: κτηνοβασία {f}
best man {n} (primary attendant to the groom) :: κουμπάρος {m}
bestow {v} (to present a thing as a gift or honour) :: απονέμω
best regards {n} (polite closing of a letter) :: με φιλικούς χαιρετισμούς, καλοί σεβασμοί
bestride {v} (dominate) SEE: dominate ::
bestseller {n} (book or thing sold in large numbers) :: ευπώλητο {n}
bet {n} (a wager) :: στοίχημα {n}
bet {v} (To stake or pledge upon the outcome of an event) :: ποντάρω, στοιχηματίζω
beta {n} (letter of the Greek alphabet) :: βήτα {n}
beta {adj} (beta) :: βήτα {n}
betel bag {n} (small bag) :: ταγάρι {n}
Bethesda {prop} (pool in Jerusalem) :: Βηθεσδά {f}
Bethlehem {prop} (City) :: Βηθλεέμ {f}
betray {v} (to deliver into the hands of an enemy) :: προδίδω
betray {v} (to prove faithless or treacherous) :: προδίδω
betrayal {n} (treason) SEE: treason ::
betroth {v} (to promise to give in marriage) :: μνηστεύω
betroth {v} (to promise to take as a future spouse) :: μνηστεύομαι
betrothal {n} (mutual promise) :: αρραβώνας {m}, αρραβώνιασμα {n}
betrothment {n} (betrothal) SEE: betrothal ::
better {adj} (comparative of the adjectives good or well) :: καλύτερος {m}
better {adv} (comparative form of the adverb well) :: καλύτερα, κάλλιο [literary]
better an egg today than a hen tomorrow {proverb} (a bird in the hand is worth two in the bush) SEE: a bird in the hand is worth two in the bush ::
better late than never {adv} (it’s better to do something late, than to never do it at all) :: κάλλιο αργά παρά ποτέ
better safe than sorry {proverb} (it is preferable to be cautious) :: κάλλιο γαϊδουρόδενε παρά γαϊδουρογύρευε
between {prep} (in the position or interval that separates two things) :: ανάμεσα
between a rock and a hard place {prep} (in a difficult and inescapable position) :: μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα [cliff in front, torrent behind. colloquial], μεταξύ σφύρας και άκμωνος [between the hammer and the anvil], μεταξύ Σκύλλας και Χάρυβδης [between Scylla and Charybdis]
between a rock and a hard place {prep} (having the choice between two unpleasant options) :: μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα [cliff in front, torrent behind. colloquial], μεταξύ σφύρας και άκμωνος [between the hammer and the anvil], μεταξύ Σκύλλας και Χάρυβδης [between Scylla and Charybdis]
between Scylla and Charybdis {prep} (idiomatic) :: μεταξύ Σκύλλας και Χάρυβδης
between the hammer and the anvil {prep} (with the choice between two unpleasant or distasteful options) :: μεταξύ σφύρας και άκμονος
beverage {n} (drink) :: ποτό {n}
Bewick's swan {n} (Bewick's swan) :: νανόκυκνος {m}
bewilder {v} (confuse) :: μπερδεύω
bewilder {v} (disorientate) :: σαστίζω, ζαλίζω
bewilderment {n} (state of being bewildered) :: αμηχανία {f}, σύγχυση {f}
bewilderment {n} (A confusing or perplexing situation) :: παραζάλη {f}
bey {n} (governor of a Turkish dominion) :: μπέης {m}, βέης {m}
beyond {prep} (beyond) SEE: above ::
beyond {n} (unknown) SEE: unknown ::
beyond {n} (afterlife) SEE: afterlife ::
bezoar {n} (mass of undigested matter) :: πεντζέχρι {n}
Bharat {prop} (India) SEE: India ::
Bharat {prop} (an alternative name of India) :: Μπαράτ
Bhutan {prop} (Himalayan country) :: Μπουτάν {n}
biannual {adj} (occurring every two years) SEE: biennial ::
biannual {adj} (occurring twice a year; semi-annual) :: εξαμηνιαίος, διετής
bias {n} (inclination towards something; predisposition, partiality) :: προκατάληψη {f}
bib {n} (item of clothing for babies) :: σαλιάρα {f}
bible {n} (comprehensive manual) :: βίβλος {f}, βύβλος
Bible {prop} (Jewish holy book) SEE: Tanakh ::
Bible {prop} (Christian holy book) :: Αγία Γραφή {f}, Βίβλος {f}, Βύβλος
biblical {adj} (of or relating to the Bible) :: βιβλικός
biblicist {n} (Biblical scholar or expert) :: βιβλιστής {m}
bibliographic {adj} (of or pertaining to bibliography) :: βιβλιογραφικός {m}
bibliography {n} (section of a written work) :: βιβλιογραφία {f}
bibliography {n} (list of books or documents) :: βιβλιογραφία {f}
bibliography {n} (study of the history of books) :: βιβλιολογία
bibliology {n} (the study of the history of books and the art of printing) :: βιβλιολογία {f}
bibliomania {n} (passion for owning valuable books) :: βιβλιομανία {f}
bibliomaniac {n} (person who is obsessed with owning valuable books) :: βιβλιομανής
bibliophage {n} (person who loves books) SEE: bookworm ::
bibliophile {n} (person who loves books) :: βιβλιόφιλος {m}
bibliophilia {n} (love of books) :: βιβλιοφιλία {f}
bibliophily {n} (bibliophily) SEE: bibliophilia ::
Bibulus {prop} (a Roman cognomen) :: Βίβουλος
bicarbonate of soda {n} (sodium bicarbonate) SEE: sodium bicarbonate ::
bichir {n} (fish) :: βιχήρ ο πολύπτερος {m}
biconcave {adj} (lens) :: αμφίκοιλος
biconvex {adj} (Having both sides convex) :: αμφίκυρτος
bicultural {adj} (adapted to two cultures) :: αμφιπολιτισμικός {m}
biculturalism {n} (state or quality of being bicultural) :: αμφιπολιτισμικότητα {f}
bicuspid {n} (tooth) :: κυνόδοντας {m}, προγόμφιος {m}
bicycle {n} (vehicle) :: ποδήλατο {n}
bicycle {v} (to ride a bicycle) :: ποδηλατώ
bicycle lane {n} (lane of a roadway designated for use by cyclists) :: ποδηλατόδρομος {m}
bicycle path {n} (segregated path for the use of bicycles) :: ποδηλατόδρομος {m}
bicyclist {n} (rider of bicycle) SEE: cyclist ::
bid {n} (offer at an auction) :: προσφορά {f}
Biden {prop} (surname) :: Μπάιντεν
bidet {n} (low-mounted plumbing fixture for cleaning the genitalia and anus) :: μπιντές {m}
bidimensional {adj} (two-dimensional) SEE: two-dimensional ::
biennial {adj} (lasting for two years) :: διετής
biennium {n} (period of two years) :: διετία {f}
bifurcate {v} (divide into two) :: διακλαδώνομαι
big {adj} (of a great size, see also: large) :: μεγάλος
Biga {prop} (peninsula) :: Τρωάδα {f}
bigamist {n} (someone who practices bigamy) :: δίγαμος {m}
bigamous {adj} (of a marriage) :: δίγαμος
bigamous {adj} (of a person) :: δίγαμος
bigamy {n} (state of having two spouses simultaneously) :: διγαμία {f}
Big Apple {prop} (nickname for New York City) :: Μεγάλο Μήλο {n}
Big Bad Wolf {n} (fictional evil wolf) :: Κακός Λύκος {m}
big bang {n} (explosion creating a universe) :: Μεγάλη Έκρηξη {f}
Big Bang {prop} (cosmic event) :: Μεγάλη Έκρηξη {f}
Big Ben {prop} (the hour bell in London) :: Μπιγκ Μπεν
Big Brother {prop} (unwarranted and invasive government surveillance) :: Μεγάλος Αδελφός {m}
Big Crunch {prop} (hypothetic eventual collapse of the universe) :: Μεγάλη Σύνθλιψη {f}
big eater {n} (glutton) SEE: glutton ::
biggish {adj} (somewhat big) :: μεγαλούτσικος
bighead {n} (A person with an inflated opinion of themselves) :: κεφάλα {f}
Big Mac {n} (burger) :: Μπιγκ Μακ
bigot {n} (one who is narrow-mindedly devoted to their own ideas and groups and intolerant of others) :: φανατικός {m}
bigot {n} (translations to be checked) :: μισαλλόδοξος {m}
bigotedness {n} (bigotry) SEE: bigotry ::
bigotry {n} (intolerant prejudice, opinionatedness, or fanaticism; fanatic intolerance) :: μισαλλοδοξία {f}
big screen {n} (surface) :: μεγάλη οθόνη {f}
big sister {n} (a sibling's older sister) SEE: older sister ::
big toe {n} (largest of the toes of the foot of a human) :: μεγάλο δάκτυλο του ποδιού {n}
Bihar {prop} (a state in eastern India) :: Μπιχάρ
bijection {n} (function that is both a surjection and an injection) :: αμφιμονοσήμαντη αντιστοιχία {f}
bike lane {n} (bicycle lane) SEE: bicycle lane ::
bike path {n} (bicycle path) SEE: bicycle path ::
biker {n} (person whose lifestyle is centered on motorcycles) :: μηχανόβιος {m}, μηχανόβια {f}
biker {n} (person who rides a bicycle) SEE: cyclist ::
bikini {n} (bathing suit) :: μπικίνι {n}
bilabial {n} (a speech sound articulated with both lips) :: διχειλικός {m}
bilaterally {adv} (in a bilateral manner) :: διμερώς, αμφίπλευρα
Bilbao {prop} (city of northern Spain) :: Μπιλμπάο
bile {n} (secretion produced by the liver) :: χολή {f}
bile {n} (bitterness of temper; ill humour) :: χολή {f}
bile duct {n} (structure carrying bile) :: χολαγγείο {n}
Bilhah {prop} (handmaid of Rachel) :: Βαλλά {f}
bilingual {adj} (speaking two languages) :: δίγλωσσος {m}
bilingual {adj} (written in two languages) :: δίγλωσσος {m}
bilirubin {n} (bile pigment) :: χολερυθρίνη {f}
bill {n} (bird's beak) :: ράμφος {n}
bill {v} (to stroke bill against bill) :: χαϊδολογιέμαι
bill {n} (written inventory) :: λογαριασμός {m}
bill {n} (draft of a law) :: νομοσχέδιο {n}
bill {n} (law: declaration made in writing, stating some wrong the complainant has suffered from the defendant) :: κατηγορητήριο {n}, εγκλητήριο {n}
bill {n} (invoice) :: τιμολόγιο {n}, λογαριασμός {m}
bill {n} (advertisement) :: διαφήμιση {f}, αφίσα {f}
bill {n} (bill of exchange) :: συναλλαγματική {f}
bill {v} (to charge or enter in a bill) :: εκδίδω λογαριασμό, εκδίδω τιμολόγιο, αποστέλλω λογαριασμό
bill {n} (piece of paper money) SEE: banknote ::
Bill {prop} (male given name) :: Μπιλ {m}
billet {n} (short informal letter) :: σημείωμα {n}
billet-doux {n} (love letter) SEE: love letter ::
billfold {n} (wallet) SEE: wallet ::
billiards {n} (a cue sport) :: μπιλιάρδο {n}
billion {n} (a thousand million; 1,000,000,000; a milliard) :: δισεκατομμύριο {n}
billion {n} (a million million; 1,000,000,000,000) :: τρισεκατομμύριο {n}
billionaire {n} (wealth exceeding one billion (10⁹)) :: δισεκατομμυριούχος {m}
bill of exchange {n} (document demanding payment from another party) :: συναλλαγματική {f}
Billy {prop} (William) SEE: William ::
billy goat {n} (male goat) :: τράγος {m}, τραγί {n}
bimbo {n} (physically attractive woman who lacks intelligence) :: χαζογκόμενα {f}
bimetallism {n} (a monetary standard) :: διμεταλλισμός {m}
bin {n} (container for rubbish) :: κάδος απορριμμάτων, κάδος
binary {adj} (being in a state of one of two mutually exclusive conditions such as on or off) :: δυαδικός {m}
binary {adj} (logic states) :: δυαδικός {m}
binary {adj} (using binary number system) :: δυαδικός {m}
binary {adj} (having two parts) :: διττός {m}
binary {adj} (not ASCII) :: δυαδικός {m}
binary {n} (number system) :: δυαδικό {n}
bind {v} (transitive put together in a cover, as of books) :: βιβλιοδετώ
binge {n} (a short period of excessive consumption, especially of excessive alcohol consumption) :: κραιπάλη {f}, ξεφάντωμα {n}, μεθύσι {n}
binge {n} (regarding bulimia nervosa, rapid and excessive consumption of food) :: αδηφαγία {f}
binge eating {n} (consumption of a large amount of food in a relatively short time) :: αδηφαγία {f}
binge eating disorder {n} (medical disorder) :: ευκαιριακή άμετρη κατανάλωση διαταραχή
binky {n} (pacifier) SEE: pacifier ::
bin man {n} (garbage collector) SEE: garbage collector ::
binnacle {n} ((nautical) the wooden housing for a ship's compass) :: πυξιδοθήκη {f}
binoculars {n} (hand-held device for looking at a distance) :: διόπτρες
binomial {n} (algebra: polynomial with two terms) :: διώνυμο {m}
binomial nomenclature {n} (The scientific system of naming each species of organism with a Latinized name in two parts) :: διώνυμη ονοματολογία {f}
bio- {prefix} (life) :: βιο-
biobank {n} (any of several types of repository of material) :: βιοτράπεζα {f}
biochemist {n} (A chemist whose speciality is biochemistry) :: βιοχημικός {m} {f}
biochemistry {n} (the chemistry of those compounds that occur in living organisms, and the processes that occur in their metabolism and catabolism) :: βιοχημεία {f}
biochronology {n} (dating of rocks) :: βιοχρονολόγηση {f}
bioclimatic {adj} (of or pertaining to the relationship between living things and climate) :: βιοκλιματικός
bioclimatic {adj} (focused on providing a comfortable microclimate) :: βιοκλιματικός
bioclimatology {n} (science that studies interaction between biosphere and atmosphere) :: βιοκλιματολογία {f}
biodegradable {adj} (capable of being decomposed by biological activity) :: βιοαποικοδομήσιμος, βιοδιασπάσιμος
biodiversity {n} (diversity of flora and fauna) :: βιοποικιλότητα {f}
biodynamic {adj} (Relating to agriculture according to Anthroposophic precepts) :: βιοδυναμικός
bioethics {n} (branch of ethics) :: βιοηθική {f}
biofuel {n} (biofuel) :: βιοκαύσιμο {n}
biogeochemist {n} (A scholar in the field of biogeochemistry) :: βιογεωχημικός {m} {f}
biogeography {n} (study of geographical distribution of living things) :: βιογεωγραφία {f}
biographer {n} (the writer of a biography) :: βιογράφος {m} {f}
biography {n} (personal life story) :: βιογραφία {f}
biological {n} (of biology) :: βιολογικός {m}
biological immortality {n} (phenomenon) :: βιολογική αθανασία {f}
biological parent {n} (biological parent) :: βιολογικός γονιός {m}
biologist {n} (student of biology) :: βιολόγος {m} {f}
biology {n} (study of living matter) :: βιολογία {f}
biomarker {n} (indicator of a biological state) :: βιοδείκτης {m}
biomaterial {n} (material) :: βιοϋλικό {n}
biomedical {adj} (pertaining to biomedicine) :: βιοϊατρικός {m}
biomedicine {n} (a branch of medical science) :: βιοϊατρική {f}
biometry {n} (analysis of biological statistical data) :: βιομετρία {f}
biomolecular {adj} :: βιομοριακός
biomolecule {n} (molecules) :: βιομόριο {n}
bionic {adj} (related to bionics) :: βιονικός
bionics {n} (engineering based on biological systems) :: βιονική {f}
biophysics {n} (science) :: βιοφυσική {f}
biopolitics {n} :: βιοπολιτική {f}
biospeleology {n} :: βιοσπηλαιολογία {f}
biostatistics {n} (application of statistics) :: βιοστατοστική {f}
biotechnologist {n} (one who works in biotechnology) :: βιοτεχνολόγος {m} {f}
biotechnology {n} (use of living organisms in industrial, agricultural, medical applications) :: βιοτεχνολογία {f}
biotic {adj} (of, pertaining to, or produced by life or living organisms) :: βιωτικός {m}
biotypology {n} (study of biotypes) :: βιοτυπολογία {f}
biowaste {n} (biological waste) :: βιοαπόβλητο {n}
bipartisanship {n} (political situation in the US) :: δικομματισμός
bipolar {adj} (involving both poles) :: διπολικός {m}
bipolar {adj} (relating to or having bipolar disorder) :: μανιοκαταθλιπτικός {m}
bipolar disorder {n} (psychiatric diagnostic category) :: διπολική διαταραχή {f}, διπολική συναισθηματική διαταραχή
bird {n} (animal) :: πουλί {n}, πτηνό {n}
bird {n} (person) :: τύπος {m}
bird {n} (woman) :: κούκλα {f}, γκόμενα {f}
bird {n} (girlfriend) :: γκόμενα {f} [slang]
birdcatcher {n} (a person who catches or snares birds, wildfowl) :: πτηνοθήρας {m}
bird flu {n} (avian influenza) SEE: avian influenza ::
birdie {n} (badminton: shuttlecock) SEE: shuttlecock ::
birdie {n} (bird, birdling) :: πουλάκι {n}
birdlime {n} (serving of a prison sentence) SEE: time ::
bird of prey {n} (carnivorous bird) :: αρπακτικό πτηνό {n}
bird's-eye view {n} (view from directly or high above) :: υπερευρυγώνια όραση {f}, πανοραμική άποψη {f}
birdshit {n} (vulgar: avian excreta) :: κουτσουλιά {f}
birds of a feather flock together {proverb} (people of similar character, etc. tend to associate) :: όμοιος ομοίω αεί πελάζει, τα όμοια έλκονται
birds of the feather flock together {proverb} (birds of a feather flock together) SEE: birds of a feather flock together ::
birdsong {n} (musical sound made by a bird) :: κελάηδισμα {n}, κελάηδημα {n}, κελάδημα {n}
birdwatcher {n} (a person who observes or identifies wild birds in their natural environment) :: παρατηρητής πουλιών {m}
Birmingham {prop} (city and borough in England) :: Μπέρμιγχαμ {n}
Birmingham {prop} (city in Alabama) :: Μπέρμιγχαμ {n}
Birmingham {prop} (city in Michigan) :: Μπέρμιγχαμ {n}
biro {n} (ballpoint pen) SEE: ballpoint pen ::
birth {n} (process of childbearing; beginning of life) :: γέννα {f}, τοκετός {m}
birth {n} (instance of childbirth) :: γέννα {f}, τοκετός {m}
birth {n} (beginning or start; a point of origin) :: γέννηση {f}
birth {n} (circumstances of one's background) :: καταγωγή {f}
birth {v} (to give birth (to)) :: γεννώ
birth canal {n} (combined vagina and cervix during birth) :: γεννητικός σωλήνας {m}, γεννητικό κανάλι {n}
birth certificate {n} (official document certifying the details of a person's birth) :: πιστοποιητικό γεννήσεως
birthdate {n} (date of birth) SEE: date of birth ::
birthday {n} (anniversary) :: γενέθλια
birthday {n} (date of birth) :: ημερομηνία γεννήσεως {f}
birthday cake {n} (a cake made to celebrate a birthday) :: τούρτα γενεθλίων {f}
birthday card {n} (greeting card) :: κάρτα γενεθλίων {f}
birthday party {n} (a party held to celebrate a birthday) :: πάρτι γενεθλίων {n}
birthday suit {n} (nakedness) :: αδαμιαία περιβολή {f}
birthmark {n} (a mark on the skin formed before birth) :: σημάδι {n}
birthplace {n} (location) :: τόπος γέννησης {m}
biscuit {n} (small, flat baked good, see also: cookie) :: μπισκότο {m}
bisector {n} (A line or curve that bisects or divides a line segment, angle, or other figure into two equal parts) :: διχοτόμος {f}
bisexual {adj} (sexually attracted to both men and women) :: αμφιφυλόφιλος
bisexual {n} (bisexual person) :: αμφιφυλόφιλος {m}, αμφιφυλόφιλη {f}
bisexuality {n} (psychology) :: αμφιφυλοφιλία {f}
Bishkek {prop} (capital of Kyrgyzstan) :: Μπισκέκ
Bishnupriya Manipuri {prop} (language) :: μπισνουπρίγια μανιπούρι
bishop {n} (church official, supervisor of priests and congregations) :: επίσκοπος {m}
bishop {n} (chess piece) :: αξιωματικός {m}
bismuth {n} (chemical element) :: βισμούθιο {n}
bison {n} (A wild ox, Bison bonasus) :: βίσονας {m}
bison {n} (A similar American animal, Bison bison) :: βίσονας {m}
Bissau {prop} (capital of Guinea-Bissau) :: ΜπισάουΝταμπί
bissextile {n} (leap year) SEE: leap year ::
bisyllabic {adj} (comprising two syllables) SEE: disyllabic ::
bit {n} (metal in horse's mouth) :: στομίδα {n}
bit {n} (math: binary digit) :: δυφίο {n}
bit {n} (computing smallest unit of storage) :: μπιτ {n}
bit {n} (datum that may take on one of exactly two values) :: δυφίο {n}
bit {n} (coin) SEE: coin ::
bitch {n} (female canine) :: σκύλα {f}, λύκαινα [wolf]
bitch {n} (disagreeable, aggressive person, usually female) :: σκύλα {f}
bitch {n} (complaint) SEE: complaint ::
bitch {n} (playful variation on dog (sense "man")) SEE: dog ::
bitch out {v} (to complain) SEE: bitch ::
bitcoin {n} (cryptocurrency) :: μπιτκόιν {n}, μπίτκοϊν {n}
bite {v} (to cut off a piece by clamping the teeth) :: δαγκώνω
bite {v} (to hold something by clamping one’s teeth) :: δαγκώνω
bite {v} (to attack with the teeth) :: δαγκώνω
bite {v} (to bite a baited hook or other lure) :: τσιμπάω
bite {v} (to fall for a deception) :: τσιμπάω
bite {v} (to sting) :: τσιμπάω
bite {n} (act of biting) :: δάγκωμα, δαγκωματιά
bite {n} (wound left behind after having been bitten) :: δάγκωμα
bite {n} (swelling of one's skin caused by an insect's mouthparts or sting) :: τσίμπημα
bite {n} (mouthful) :: μπουκιά
bite one's tongue {v} (prevent oneself from uttering a word) :: δαγκώνω τη γλώσσα μου
bitmap {n} (a series of bits) :: δυφιοαπεικόνιση
Bitola {prop} (city) :: Μπίτολα {f-p} {n-p} or Μοναστήρι {n}
bitrate {n} (frequency of bits at passing point) :: δυφιορρυθμός, δυφιακός ρυθμός
bitter {adj} (having an acrid taste) :: πικρός {m}
bitter {adj} (harsh, piercing or stinging) :: πικρός {m}
bitter {adj} (cynical and resentful) :: πικρός {m}
bitterness {n} (quality of being bitter in taste) :: πίκρα {f}
bitterness {n} (quality of feeling bitter) :: πίκρα {f}
bitter orange {n} (tree) :: νεραντζιά {f}
bitter orange {n} (fruit) :: νεραντζί {n}
bittersweet {adj} (both bitter and sweet) :: γλυκόπικρος {m}
bittersweet {adj} (expressing contrasting emotions of pain and pleasure) :: γλυκόπικρος {m}
bittersweet {n} (the bittersweet nightshade, Solanum dulcamara) :: στρύχνος {m}
blab {n} (gossip) SEE: gossip ::
black {adj} (absorbing all light) :: μαύρος {m}
black {adj} (without light) :: σκοτεινός {m}, ερεβώδης {m}
black {adj} (relating to people with dark skin) :: μαύρος {m}
black {adj} (bad; evil) :: μαύρος {m}, κακός {m}
black {adj} (illegitimate, illegal or disgraced) :: μαύρος {m}
black {adj} (off coffee or tea, without milk or other whitener) :: σκέτος
black {adj} (absorbing all light) :: μαύρος {m}
black {adj} (without light) :: σκοτεινός {m}, ερεβώδης {m}
black {adj} (relating to people with dark skin) :: μαύρος {m}
black {adj} (bad; evil) :: μαύρος {m}, κακός {m}
black {adj} (illegitimate, illegal or disgraced) :: μαύρος {m}
black {adj} (off coffee or tea, without milk or other whitener) :: σκέτος
black {n} (colour/color) :: μαύρο {n}
black {n} (dye, pigment) :: μαύρο {n}
black {n} (pen, pencil, etc. with black pigment) :: μαύρο {n}
black {n} (dark-skinned person) :: μαύρος {m}, μαύρη {f}
black {n} (billiards, snooker, pool: black ball) :: μαύρη {f}
black {v} (to blacken) SEE: blacken ::
black alder {n} (Alnus glutinosa tree) :: μαύρος άλνος {m}
black art {n} (witchcraft, sorcery, black magic, etc.) :: μαύρη μαγεία (mavri magia) {f}
black-bellied sandgrouse {n} (Pterocles orientalis) :: μαυροπεριστερόκοτα {f}
blackberry {n} (shrub) :: βατομουριά {f}
blackberry {n} (fruit) :: βατόμουρο {n}
BlackBerry {n} (device (transliterations)) :: Μπλάκ-μπερη
blackbird {n} (Turdus merula: blackbird) :: κότσυφας {m}
blackboard {n} (a surface that can be written upon with chalk) :: μαυροπίνακας {m}
blackbody {n} (an idealized object that absorbs all electromagnetic radiation that falls on it) :: μέλαν σώμα {n}
black cat {n} (Martes pennanti) SEE: fisher ::
black child {n} (black child, see also: pickaninny) :: μαυράκι {n}
black currant {n} (shrub) :: φραγκοσταφυλιά {f}
black currant {n} (berry) :: φραγκοστάφυλο {n}
Black Death {prop} (14th century pandemic outbreak) :: Μαύρη Πανώλη {f}
blacken {v} (make black) :: αμαυρώνω
blacken {v} (defame, sully) :: αμαυρώνω
black eye {n} (bruised eye) :: μαύρο μάτι {n}
black-eyed pea {n} (cowpea bean) :: μαυρομάτικα φασόλια {p}
Black Forest {prop} (German forest and mountain range) :: Μέλας Δρυμός {m}
black francolin {n} (Francolinus francolinus) :: μαύρος φραγκολίνος {m}
black gold {n} (petroleum) :: μαύρος χρυσός {m}
black grouse {n} (Lyrurus tetrix) :: λυροπετεινός {m}
blackguard {n} (scoundrel) SEE: scoundrel ::
blackhead {n} (skin blemish) :: φαγέσωρας {m}, μαύρο στίγμα {n}
black hole {n} (celestial body) :: μαύρη τρύπα {f}, μελανή οπή {f}
black humor {n} (subgenre of comedy) :: μαύρο χιούμορ {n}
black lead {n} (graphite) SEE: graphite ::
blackleg {n} (scab) SEE: scab ::
blacklist {n} (list or set of people or entities to be shunned or banned) :: μαυροπίνακας {m}
black magic {n} (magic derived from evil forces) :: μαύρη μαγεία {f}
blackmail {n} (extortion of money by threats of public accusation, exposure, or censure) :: εκβιασμός {m}
blackmail {v} (to extort money) :: εκβιάζω
black market {n} (trade that is in violation of restrictions, rationing or price controls) :: μαύρη αγορά {f}
black marketeer {n} (trader on the black market) :: μαυραγορίτης {m}
black out {v} (lose consciousness) :: λιποθυμώ
black out {v} (cover up) :: διαγράφω, μαυρίζω
black out {v} (make dark) :: συσκοτίζω
blackout {n} (a temporary loss of consciousness) :: λιποθυμία {f}, σκοτοδίνη {f}
blackout {n} (a temporary loss of memory) :: συσκότιση {f}, απώλεια μνήμης {f}
blackout {n} (A large-scale power failure) :: διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος {f}
blackout {n} (The mandatory blinding of all light) :: συσκότιση {f}
black pepper {n} (spice) :: μαυροπίπερο {n}
Blackpool {prop} (town) :: Μπλάκπουλ
black rhinoceros {n} (Diceros bicornis) :: μαύρος ρινόκερος
Black Sea {prop} (an inland sea between southeastern Europe and Asia Minor) :: Μαύρη Θάλασσα {f}, Εύξεινος Πόντος {m}
black sheep {n} (nonconformist) :: μαύρο πρόβατο {n}
black sheep {n} (disliked person) :: μαύρο πρόβατο {n}
blackshirt {n} (member of a fascist party) SEE: fascist ::
blackshirt {n} (uniformed Italian fascist, member of a paramilitary wing of the party) :: μελανοχίτωνας {m}
blacksmith {n} (iron forger, see also: smith) :: σιδεράς {m}
blacksmith {n} (farrier (colloquial)) :: πεταλωτής {m}
black soup {n} :: μέλᾱς ζωμός {m}, ζωμὸς μέλᾱς {m}, αἱματία {f}
black-throated thrush {n} (Turdus atrogularis) :: μαυρόλαιμη τσίχλα {f}
black widow {n} (species of venomous spider) :: μαύρη χήρα {f}
black widow {n} (a murderous woman) :: μαύρη χήρα {f}
black woodpecker {n} (Dryocopus martius) :: μαυροτσικλιτάρα
bladder {n} (inflatable bag inside a ball) :: σαμπρέλα {f}
bladder {n} (urinary bladder) SEE: urinary bladder ::
blade {n} (sharp-edged or pointed working end of a tool or utensil) :: λεπίδα {f}
blade {n} (the flat part of a leaf or petal) :: φύλλο {n}
blade {n} (flat outer part of an oar) :: παλάμη {f}
blade {n} (part of a propeller) :: πτερύγιο {n}
blah blah blah {interj} (a put-down to silence someone) :: μπούρου-μπούρου
blame {n} (responsibility) SEE: responsibility ::
bland {adj} (Mild; dull; soft; gentle; smooth in manner; suave) :: ήπιος {m}, μαλακός {m}, απαλός {m}
bland {adj} (Having a soothing effect; not irritating or stimulating) :: πράος {m}, ήπιος {m}
bland {adj} (Lacking in taste or vigor) :: άνοστος {m}, άγευστος {m}
blank {adj} (blank ammunition) :: αβολίδωτος
blanket {n} (fabric) :: κουβέρτα {f}
blaspheme {v} (to speak against God or religious doctrine) :: βλασφημώ
blasphemy {n} (Irreverence toward something sacred) :: βλασφημία {f}
blast {n} (explosion) :: έκρηξη {f}
blast furnace {n} (furnace where iron ore is smelted) :: υψικάμινος {f}
blay {n} (bleak) SEE: bleak ::
bleach {v} (to treat with bleach) :: λευκαίνω
bleach {n} (chemical) :: λευκαντικό {n}
bleak {adj} (without color) :: άχρωμος {m}
bleak {adj} (desolate and exposed) :: έρημος {m}, ψυχρός {m}
bleak {adj} (cheerless) :: άχαρος {m}, θλιβερός {m}, άθλιος {m}
bleak {n} (small European river fish) :: σίρκο {n}
bleat {n} (cry of a sheep or a goat) :: βέλασμα {n}
bleat {v} (to make the cry of a sheep or goat) :: βελάζω
bleat {v} (informal: to complain) :: βελάζω
blech {interj} (gagging sound of disgust) :: μπλιάχ
bleed {v} (lose blood) :: αιμορραγώ, ματώνω
bleed {v} (draw blood) :: αφαιμάσσω [literally], παίρνω αίμα
bleeding {n} (the flow or loss of blood from a damaged blood vessel) :: αιμορραγία {f}
bleed out {v} (die due to excess bloodloss) :: αιμορραγώ μέχρι θανάτου
blemish {n} (small flaw which spoils the appearance of something) :: κηλίδα {f}
blemish {n} (moral defect) :: κηλίδα {f}
blend {n} (in linguistics) SEE: portmanteau word ::
blenny {n} (fish of Blenniodei) :: βλέννος {m}
blepharospasm {n} (spasm of eyelid) :: βλεφαρόσπασμος {m}
bless {v} (confer blessing on) :: ευλογώ
blessing {n} (act of declaring, seeking or bestowing favor) :: ευλογία {f}
blessing {n} (prayer before a meal) SEE: grace ::
bless you {interj} (said to somebody who has sneezed) :: γείτσες
bless you {interj} (short for "God bless you") SEE: God bless you ::
blind {adj} (unable to see) :: τυφλός, αόμματος
blind {adj} (closed at one end) :: αδιέξοδος {m}
blind {adj} (unintelligible or illegible) :: δυσανάγνωστος {m}
blind {n} (covering for a window) :: γρίλλια {f}, σκιάδιο {n}
blind {v} (make temporarily or permanently blind) :: τυφλώνω
blind {adv} (without seeing) :: τυφλά
blind alley {n} (street that leads nowhere) SEE: dead end ::
blindingly {adv} (extremely) SEE: extremely ::
blind man's buff {n} (game where someone is blindfolded and tries to catch the others) :: τυφλόμυγα {f}, ψηλαφίνδα {f}
blindness {n} (condition of being blind) :: τύφλωση {f}, τυφλότητα {f}
blinker {n} (eye shield) :: παρωπίδα {f}
blinker {n} (eyelid) :: βλέφαρο {n}
blinkers {n} (horse's eye shields) :: παρωπίδες {f-p}
bliss {n} (perfect happiness) :: ευδαιμονία {f}, μακαριότητα {f}
blister {n} (bubble on the skin) :: φουσκάλα {f}
blister {n} (bubble on a painted surface) :: φουσκάλα {f}
Blitzen {prop} (reindeer of Santa Claus) :: Αστραπή {f}
blizzard {n} (severe snowstorm) :: χιονοθύελλα {f}
blizzard {n} (figuratively: large amount of paperwork) :: χαρτομάνι {n}
blizzard {n} (large number of similar things) :: θύελλα {f}
blob {n} (shapeless or amorphous mass) :: άμορφη μάζα {f}
block {n} (set of paper sheets) :: μπλοκ {n}
block {n} (solitary confinement) SEE: solitary confinement ::
blockade {n} (the isolation of something) :: αποκλεισμός {m}
blockade {v} (to create a blockade against) :: αποκλείω
blockage {n} (thing blocking) :: φραγμός {m} (fragmos), φράγμα {n} (fragma)
block of flats {n} (apartment building) SEE: apartment building ::
blog {n} (a personal or corporate website) :: ιστολόγιο {n}
blogger {n} (contributor to a blog) :: ιστολόγος, ιστογράφος
blond {adj} (of a pale golden colour) :: ξανθός
blonde {n} (blond) SEE: blond ::
blonde {adj} (blond) SEE: blond ::
blood {n} (vital liquid flowing in animal bodies) :: αίμα {n}
blood {n} (family relationship due to birth, e.g. between siblings) :: αίμα {n}
blood {n} (blood test or blood sample) :: αίμα {n}
blood {v} (to cause to be covered with blood) :: ματώνω
blood brother {n} (unrelated male friend confirmed by a ceremonial mingling of blood) :: αδελφοποιτός {m}
blood clot {n} :: θρόμβος {m}
blood donor {n} (person who donates blood) :: αιμοδότης {m}
blood feud {n} (feud between clans or families) SEE: vendetta ::
blood group {n} (blood type) SEE: blood type ::
bloodhound {n} (dog) :: λαγωνικό {n}
bloodhound {n} (informal: detective) :: λαγωνικό {n}
blood is thicker than water {proverb} (relationships are stronger within the family) :: το αίμα νερό δεν γίνεται
bloodless {adj} (lacking blood) :: αναιμικός {m}
bloodless {adj} (taking place without loss of blood) :: αναίμακτος {m}
bloodless {adj} (lacking emotion or vivacity) :: αναιμικός {m}
bloodletting {n} (ancient medical practice) :: αφαίμαξη {f}
bloodletting {n} (large amount of blood likely to be spilled through violence) :: αιματοχυσία {f}
bloodloss {n} (loss of blood) :: αιμορραγία {f}, απώλεια αίματος {f}
blood money {n} (money paid to the family of someone killed) SEE: wergeld ::
blood relation {n} (person) :: see: σχέση {f}
blood relative {n} (blood relation) SEE: blood relation ::
bloodshed {n} (shedding or spilling of blood) :: αιματοχυσία {f}
bloodshed {n} (carnage, destruction of life, slaughter) :: αιματοκύλισμα {n}
bloodsucker {n} (vampire) SEE: vampire ::
bloodsucker {n} (parasite) SEE: parasite ::
bloodthirsty {adj} (thirsty for blood) :: αιμοσταγής
blood type {n} (blood classification) :: ομάδα αίματος
blood vessel {n} (component of the circulatory system that carries blood) :: αιμοφόρο αγγείο {n}
bloody {adj} (covered in blood) :: ματωμένος {m}
bloody {adj} (characterised by great bloodshed) :: αιματηρός {m}
bloody {adj} (intensifier) :: βρωμο-, παλιο-
bloom {n} (flower) SEE: flower ::
bloom {n} (blossom) SEE: blossom ::
bloom {v} (open its blooms) SEE: blossom ::
blossom {n} (flowers on trees) :: ανθός {m}
blotto {adj} ((very) drunk or intoxicated) SEE: drunk ::
blow {v} (to produce an air current) :: φυσώ
blow {v} (to fellate) :: τσιμπουκώνω, πιπώνω, παίρνω πίπα
blow {n} (cocaine) SEE: snow ::
blow {v} (blossom) SEE: blossom ::
blow-dryer {n} (an electrical device used for drying hair) SEE: hairdryer ::
blower {n} (telephone) SEE: telephone ::
blowfly {n} (flies of the family Calliphoridae) :: κρεατόμυγα {f}
blowjob {n} (the act of fellatio) :: πίπα {f}, τσιμπούκι
blow out {v} (extinguish) :: σβήνω
blow out {v} (burst car tyre) :: σκάω
blow smoke {v} (idiomatic) :: ρίχνω στάχτη στα μάτια
blowtorch {n} (tool) :: καμινέτο
blow up {v} (to explode (transitive)) :: ανατινάζω
blow up {v} (to explode (intransitive)) :: ανατινάζω
blue {n} (sky, literally or figuratively) SEE: sky ::
blue {adj} (blue-colored, see also: dark blue; light blue) :: μπλε
blue {n} (colour) :: μπλε {n}
blue {n} (argument) SEE: argument ::
blue {n} (blue uniform) SEE: blues ::
blue {n} (bluefish) SEE: bluefish ::
Bluebeard {prop} (the famous fairy tale) :: Κυανοπώγων {m}
Bluebeard {prop} (the title character) :: Κυανοπώγων {m}
blueberry {n} (fruit) :: μύρτιλο {n}
blue-black {n} (black with bluish highlights) :: μαυρογάλανος
blue blood {n} (noble or aristocratic ancestry) :: γαλαζοαίματος
bluebottle {n} (blowfly of the genus Calliphora) :: κρεατόμυγα {f}
blue-cheeked bee-eater {n} (Merops persicus) :: πράσινος μελισσοφάγος {m}
blue-eyed {adj} (having blue eyes) :: γαλανομάτης
bluefish {n} (Pomatomus saltatrix) :: γοφάρι {n}
blue-green alga {n} (member of cyanobacteria) :: κυανοφύκη {f}
blue jeans {n} (denim trousers, see also: jeans) :: μπλουτζίν {n}
blueprint {n} (any detailed technical drawing) :: σχεδιάγραμμα {n}
blue rock thrush {n} (Monticola solitarius) :: γαλαζοκότσυφας {m}
blues {n} (musical form) :: μπλουζ {n}
blue screen of death {n} (screen indicating a system error) :: μπλε οθόνη του θανάτου
bluestone {n} (slate) SEE: slate ::
bluestone {n} (limestone) SEE: limestone ::
blue tit {n} (Cyanistes caeruleus) :: γαλαζοπαπαδίτσα {f}
Bluetooth {prop} (nickname of a Danish king) :: Κυανόδους {m}
blunder {n} (mistake) :: σφάλμα {n}, λάθος {n}, παραδρομή {f}
blunder {v} (To make a stupid mistake) :: σφάλλω
blunderbuss {n} (old style of firearm with a distinctive large opening at the muzzle) :: τρομπόνι {n}
blunt {adj} (having a thick edge or point, not sharp) :: αμβλύς
blunt {adj} (dull in understanding; slow of discernment) :: αμβλύς
blunt {v} (to dull the edge or point of, by making it thicker) :: αμβλύνω
blunt {v} (to repress or weaken) :: αμβλύνω
blush {n} (an act of blushing) :: κοκκίνισμα {n}
blush {n} (makeup) :: ρουζ {n}, κοκκινάδι {n}
blush {v} (to redden in the face from shame, excitement or embarrassment) :: κοκκινίζω
BMI {n} (body mass index) :: ΔΣΒ
BMW {prop} (colloquial names and pronunciations, apart from the romanised "BMW") :: Μπε-Εμ-Βε
boar {n} (wild boar) SEE: wild boar ::
boar {n} (male pig) :: κάπρος {m}
board {n} (piece of wood or other material) :: σανίδα {f}
board {n} (amount paid for meals and lodging) :: διατροφή {f}, σίτιση {f}
board {n} (device containing electrical switches) :: πίνακας {m}
board {n} (blackboard, whiteboard, etc.) :: πίνακας {m}
board {n} (committee) :: συμβούλιο {n}, επιτροπή {f}
boarder {n} (pupil who lives at school during term) :: τρόφιμος {c}
boarder {n} (someone who pays for meals and lodging) :: τρόφιμος {c}
board game {n} (game played on a board) :: επιτραπέζιο, επιτραπέζιο παιχνίδι
boarding house {n} (boarding school building) :: οικοτροφείο {n}
boarding school {n} (school which provides board and lodging) :: οικοτροφείο {n}
boast {v} (to brag; to talk loudly in praise of oneself) :: κομπάζω, υπερηφανεύομαι
boat {n} (water craft) :: βάρκα {f}, λέμβος {f}, καΐκι {n}
boatyard {n} (shipyard) SEE: shipyard ::
bob {n} (bobber) SEE: float ::
bobber {n} (buoyant fishing device) SEE: float ::
bobby pin {n} (type of hair pin) SEE: hairgrip ::
bobcat {n} (North American wild cat) :: ερυθρός λύγκας {m}
Boccaccian {adj} (of or pertaining to Boccaccio or his works) :: βοκακικός, βοκκακικός
Boche {n} (German) SEE: German ::
bodhisattva {n} (bodhisattva) :: μποντισάτβα {m}
bodiless {adj} (lacking a body) :: ασώματος {m}
bodily {adj} (relating to the body) :: σωματικός, υλικός
bodily {adv} (in or by the body) :: σωματικώς
bodkin {n} (dagger) SEE: dagger ::
bodkin {n} (hairpin) SEE: hairpin ::
body {n} (physical structure of a human or animal) :: σώμα {n}
body {n} (fleshly or corporeal nature of a human) :: σώμα {n}
body {n} (corpse) :: πτώμα {n}
body {n} (torso) :: κορμός {m}
body {n} (largest or most important part of anything (e.g. car bodywork)) :: σκελετός {m}
body {n} (bodysuit) :: κορμάκι {n}
body {n} (organisation, company or other authoritative group) :: οργανισμός {m}, σώμα {m}
body {n} (group having a common purpose or opinion) :: οργάνωση {f}
body {n} (collection of knowledge) :: σώμα {n}, γραμματολογία {f}
body {n} (any physical object or material thing) :: σώμα {n}
body {n} (substance, material presence) :: σώμα {n}
body {n} (comparative viscosity, solidity or substance) :: σώμα {n}
bodybuilder {n} (a person who uses diet and exercise to build an aesthetically muscular physique) :: μπόντι μπίλντερ {n}
bodybuilding {n} (sport of muscle development) :: σωματοδόμηση {f}
body corporate {n} (corporation) SEE: corporation ::
body corporate {n} (legal person) SEE: legal person ::
bodyguard {n} (person responsible for protecting an individual) :: σωματοφύλακας {m}
body mass index {n} (the measure of the weight in comparison with the height of a person) :: δείκτης μάζας σώματος {m}, ΔΜΣ {m}
body odour {n} (unpleasant smell on a perons's body) :: ιδρωτίλα {f}
body shop {n} (body shop) :: αμαξοποιείο {n}
body snatcher {n} (One who secretly removes without right or authority a dead body from a grave) :: τυμβωρύχος {m}
Boeing {prop} (An American aerospace company) :: Μπόινγκ
Boeotia {prop} (a district in Greece) :: Βοιωτία {f}
Boeotian {adj} (pertaining to Boeotia) :: βοιωτικός
Boeotian {n} (inhabitant of Boeotia) :: Βοιωτός {m}, Βοιωτή {f}
bog {n} (expanse of marshland) :: έλος {m}
bogeyman {n} (menacing, ghost-like monster in children's stories) :: μπαμπούλας {m}
bogie {n} (cigarette) SEE: cigarette ::
bogie {n} (ghost) SEE: ghost ::
Bogomil {n} (member of a dualist Christian sect) :: βογόμιλος {m}
Bogotá {prop} (Bogota) SEE: Bogota ::
Bogota {prop} (capital of Colombia) :: Μπογκοτά {f}
bog roll {n} (toilet paper) :: κωλόχαρτο {n}
bogue {n} (Boops boops) :: γόπα {f}
Bohemia {prop} (The region of the Czech Republic) :: Βοημία {f}
bohemium {n} (rhenium) SEE: rhenium ::
Bohemond {prop} (a given name of historical usage) :: Βοϊμόνδος, Βοημούνδος
bohrium {n} (chemical element) :: μπόριο {n}
boil {n} (accumulation of pus) :: δοθιήνας {m}, [colloquial] καλόγερος {m}, σπυρί {n}
boil {n} (point at which fluid begins to change to a vapour) :: βρασμός {m}
boil {v} (heat (a liquid) until it begins to turn into a gas) :: βράζω
boil {v} (cook in boiling water) :: βράζω
boil {v} (begin to turn into a gas) :: βράζω
boil {v} (colloquial: of a person, to be uncomfortably hot) :: βράζω
boiled {adj} (angry) SEE: angry ::
boiled {adj} (drunk) SEE: drunk ::
boiled egg {n} (boiled egg (generic)) :: βραστό αβγό {n}
boiled egg {n} (hard-boiled egg) :: σφιχτό αβγό {n}
boiled egg {n} (soft-boiled egg) :: μελάτο αβγό {n}
boiler {n} (device for heating circulating water) :: λέβητας {m}, ατμολέβητας {m}
boiler {n} (hot water heater with storage) :: θερμοσίφωνας
boiling {adj} (of a thing: extremely hot) :: καυτός
boiling point {n} (temperature at which a liquid boils) :: σημείο βρασμού {n}
bok choy {n} (Chinese cabbage, Brassica rapa chinensis) :: μποκ τσόι {n}
bold {adj} (courageous, daring) :: τολμηρός, θαρραλέος
Bolivia {prop} (country in South America) :: Βολιβία {f}
Bolivian {n} (Bolivian person) :: Βολιβιανός {m}, Βολιβιανή {f}
bollock {n} ((vulgar, slang) testicle) :: αρχίδι {n}
bollock {v} ((vulgar, slang) to reprimand grossly) :: χέζω
bollocks {n} (testicles) :: αρχίδια {p}
bollocks {n} (nonsense or information deliberately intended to mislead) :: κολοκυθάκια με την ρίγανη, μαλακίες
bollocks {interj} (expressing anger, frustration) :: σκατά, γάμα τα
Bollywood {prop} (Indian film industry) :: Μπόλυγουντ {m}
Bologna {prop} (city) :: Μπολόνια {f}
bolognese {n} (Italian sauce) :: μπολονέζ {n}
Bolognese {adj} (relating to culinary sauce) :: μπολονέζ
Bolognian {adj} (of or relating to Bologna) SEE: Bolognese ::
Bolshevik {n} (a member of the majority faction of the Russian Social Democratic Party, which seized power in the October Revolution of 1917) :: μπολσεβίκος {m}
Bolshevism {n} (Communist political ideology) :: μπολσεβικισμός {m}
bolster {n} (a large cushion or pillow) :: μαξιλάρα {f}
bolster {v} (to brace, reinforce, secure, or support) :: στυλώνω, υποστηρίζω
bolt {n} (bar to prevent a door from being forced open) :: σύρτης {m}
bolt {n} (sliding mechanism to chamber and unchamber a cartridge in a firearm) :: κλείστρο {n}
bolt {v} (to secure a door) :: αμπαρώνω
bolt from the blue {n} (something totally unexpected) :: κεραυνός εν αιθρία {m}
Bolton {prop} (town) :: Μπόλτον
bomb {n} (device filled with explosives) :: βόμβα {f}
bomb {n} (very attractive woman) :: σεξοβόμβα {f}
bomb {v} (attack with bombs) :: βομβαρδίζω
bomb {n} (success) SEE: success ::
bombard {n} (medieval primitive cannon) :: βομβάρδα {f}
bombard {v} (to attack something with bombs, artillery shells, or other missiles) :: βομβαρδίζω
bombard {v} (to attack something or someone by directing objects at them) :: βομβαρδίζω
bombard {v} (to direct at a substance an intense stream of high-energy particles, usually sub-atomic or made of at most a few atoms) :: βομβαρδίζω
Bombay {n} (Mumbai) SEE: Mumbai ::
bomber {n} (aircraft) :: βομβαρδιστικό {n}
bomber {n} (bomb setter) :: βομβιστής {m}
bombshell {n} (a bomb or artillery shell designed to explode on impact) :: οβίδα {f}
bombshell {n} (someone who is very attractive) :: σεξοβόμβα {f}
Bonaire {prop} (island) :: Μποναίρ {f}
Bonapartism {n} (pratices and ideology of Napoleon Bonaparte) :: βοναπαρτισμός {m}
Bonapartist {adj} (relating to Bonapartism) :: βοναπαρτιστικός
bon appétit {interj} (used to wish someone enjoyment of the meal they are about to eat) :: καλή όρεξη
bond {n} (documentary obligation to pay a sum or to perform a contract) :: ομόλογο {n}
bone {n} (material) :: κόκαλο {m}
bone {n} (component of a skeleton) :: οστό {n}
bone {n} (fishbone) :: ψαροκόκαλο {n}
bone {n} (corset part) :: μπαλένα {f}, μπανέλα {f}
bone {v} (to remove bones) :: ξεκοκαλίζω
bone dry {adj} (bone-dry) SEE: bone-dry ::
bone-dry {adj} (totally dry) :: κατάξερος
bone marrow {n} (bone marrow) :: μεδούλι {n}
bone meal {n} (ground bones used as a slow-release fertilizer) :: οστεάλευρο {n}
boner {n} (erect penis) :: σηκωμάρα {f}, καύλα {f}
boner {n} (rigid state of penis or clitoris) SEE: erection ::
bone up {v} (to study) :: ξεσκονίζω
Boniface {prop} (male given name) SEE: Bonifatius ::
Bonifatius {prop} (male given name) :: Βονιφάτιος
bonito {n} (fish of Sarda) :: παλαμίδα {f}
bonjour {interj} (hello) SEE: hello ::
Bonn {prop} (a city in Germany) :: Βόννη
bonnet {n} (cover over the engine of a motor car) :: καπώ αυτοκινήτου {p}
bonsai {v} (a miniaturized tree or plant) :: μπονσάι {n}
bon vivant {n} (person who enjoys the good things in life, especially good food and drink) :: φιλήδονος {m}, καλοζωιστής {m}, μπον βιβέρ {m}
bon voyage {interj} (wish of good journey) :: καλό ταξίδι
boo {interj} (loud exclamation intended to scare someone) :: μπου
boo {v} (to shout boos derisively (intransitive)) :: μπου
boob {n} (breast (colloquial)) :: βυζί {n}
boob tube {n} (slightly derogatory term for television) :: χαζοκούτι {n}
book {n} (collection of sheets of paper bound together containing printed or written material) :: βιβλίο {n}, τόμος {m}, βυβλίο
book {n} (record of betting) :: στοίχημα {n}
book {n} (convenient collection of small paper items, such as stamps) :: άλμπουμ {n}
book {n} (major division of a published work, larger than a chapter) :: βιβλίο {n}, τόμος {m}
book {n} (script of a musical) :: σενάριο μιούζικαλ {n}
book {n} (usually in plural: records of the accounts of a business) :: βιβλία {(λογιστικά) βιβλία}
book {v} (to reserve) :: κρατώ, προκρατ, κλείνω
book {v} (to write down, register, record) :: γράφω, καταχωρώ, σημειώνω
book {n} (ebook) SEE: e-book ::
bookbinder {n} (person whose profession is binding books) :: βιβλιοδέτης {m}
bookbindery {n} (building where books are assembled and bound) :: βιβλιοδετείο {n}
bookbinding {n} (art, craft or process of binding books) :: βιβλιοδεσία {f}, βιβλιοδετική {f}
bookcase {n} (furniture displaying books) :: βιβλιοθήκη {f}
bookie {n} (bookmaker) SEE: bookmaker ::
booking {n} (reservation for a service) :: κράτηση {f}
bookish {adj} (given to reading; fond of study) :: μελετηρός {m}
bookish {adj} (characterized by a method of expression generally found in books) :: λόγιος {m}
bookkeeper {n} (person responsible for keeping records) :: λογιστής {m}
booklet {n} (small book) :: φυλλάδιο {n}, βιβλιάριο {n}
bookmaker {n} (a person who prints or binds books) :: βιβλιοδέτης {m} {f} [bookbinder]
bookmaker {n} (a person who calculates odds and accepts bets; a bookie) :: πράκτορας στοιχημάτων {m}
bookmark {n} (strip used to mark a place in a book) :: σελιδοδείκτης {m}
bookmark {n} (record of the address of a file or page) :: σελιδοδείκτης {m}
Book of Mormon {prop} (one of the sacred works of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints) :: Το βιβλίο του Μόρμον
bookrack {n} (rack for books) SEE: bookshelf ::
bookshelf {n} (shelf for storing books) :: ράφι για βιβλία {n}, βιβλιοθήκη {f}
bookshop {n} (shop that sells books) :: βιβλιοπωλείο {n}
bookstore {n} (bookshop) SEE: bookshop ::
bookworm {n} (insect) :: βιβλιοσκώληξ {m}
bookworm {n} (avid reader) :: βιβλιοφάγος {m} {f}, βιβλιόφιλος {m}, φιλαναγνώστης {m}
boom {interj} (sound of explosion) :: μπαμ, μπουμ
boomerang {n} (flat curved airfoil) :: μπούμερανγκ {n}
boor {n} (a yokel) :: αγροίκος {m}
boor {n} (an uncultured person) :: αγροίκος {m}
boorish {adj} (behaving as a boor) :: αγροίκος
boost {v} (to lift or push from behind) :: ενισχύω
booster {n} (Something that boosts) :: ενίσχυση {f}
boot {n} (heavy shoe that covers part of the leg) :: μπότα {f}
boot {v} (kick) :: κλωτσώ
boot {n} (kick) SEE: kick ::
boot {n} (luggage storage compartment of a sedan/saloon style car) SEE: trunk ::
bootblack {n} (shoeshiner) SEE: shoeshiner ::
bootlicker {n} (person who behaves in a servile or obsequious manner) :: γλύφτης {m}
borage {n} (Borago officinalis) :: μποράγο {n}
Bordeaux {prop} (a city in France) :: Μπορντό
bordello {n} (brothel) SEE: brothel ::
border {n} (a decorative strip around the edge of something) :: περίγυρος {m}
border {n} (a strip of ground in which ornamental plants are grown) :: παρτέρι {n}
border {n} (the line or frontier area separating regions) :: σύνορα {n-p}
borderer {n} (person who resides near a border) :: ακρίτας {m}
borderline {adj} (not clearly on one side or other of a boundary) :: οριακός
Boreas {prop} (Greek god) :: βόρειος {m}
bored {adj} (suffering from boredom) :: τρυπημένος, βαριεστημένος
boredom {n} (state of being bored) :: πλήξη {f}, βαρεμάρα {f}, ανία {f}
boring {adj} (causing boredom) :: βαρετός, πληκτικός, ανιαρός
born {v} (be born) SEE: be born ::
born-again {adj} (renewed commitment to Jesus Christ) :: γεννηθη ανωθεν
boro {v} (borrow) SEE: borrow ::
boron {n} (chemical element) :: βόριο {n}
borrow {v} (receive temporarily) :: δανείζομαι
borrower {n} (one who borrows) :: δανειολήπτης {m}
borrowing {n} (loanword) SEE: loanword ::
borscht {n} (beetroot soup) :: μπορς
borstal {n} (juvenile institution) SEE: reform school ::
Bose-Einstein condensate {n} (gaseous superfluid) :: συμπύκνωμα Bose-Einstein {n}
Bosnia {prop} (short for 'Bosnia and Herzegovina') :: Βοσνία
Bosnia and Herzegovina {prop} (country on the Balkan peninsula) :: Βοσνία και Ερζεγοβίνη {f}
Bosnian {adj} (of or pertaining to Bosnia) :: βοσνιακός {m}
Bosnian {n} (the people) :: Βόσνιος {m}, Βόσνια {f}
Bosnian {n} (the standardized variety of Serbo-Croatian) :: Βοσνικά {n-p}
bosom {n} (chest, breast) :: στήθος {n}
bosom {n} (protective embrace) :: αγκαλιά {f}
bosom buddy {n} (bosom friend) SEE: bosom friend ::
bosom friend {n} (very close friend) :: επιστήθιος φίλος {m}, κολλητός {m}, αδελφικός φίλος {m}
boson {n} (particle) :: μποζόνιο {n}
Bosphorus {prop} (a strait that passes through Istanbul) :: Βόσπορος {m}
boss {n} (supervisor) :: προϊστάμενος {m}, επιστάτης {m}, αφεντικό {n}
boss {n} (person in charge) :: αφεντικό {n}
boss {n} (leader, head of an organised team) :: αρχηγός {m} {f}
boss {n} (head of a political party) :: αρχηγός {m} {f}
Boston {prop} (place name) :: Βοστώνη, Βοστόνη
bot {n} (robot) SEE: robot ::
bot {n} (a piece of software for doing repetitive tasks) :: μποτ {n}
botanic {adj} (pertaining to botany) SEE: botanical ::
botanical {adj} (Of or pertaining to botany) :: βοτανικός
botanist {n} (a person engaged in botany) :: βοτανολόγος {m} {f}, φυτολόγος {m} {f}
botanize {v} (do the work of a botanist) :: βοτανολογώ
botany {n} (scientific study of plants) :: φυτολογία {f}
both {determiner} (each of two; one and the other) :: αμφότεροι {m-p} {f-p} {n-p}
both {conj} (both...and...) :: και... και...
bother {v} (to annoy, disturb) :: ενοχλώ
Botox {prop} (toxic compound) :: μπότοξ {n}
Botswana {prop} (Republic of Botswana) :: Μποτσουάνα {f}
Botswanan {n} (person from Botswana) :: Μποτσουανός {m}
Botswanan {adj} (pertaining to Botswana) :: μποτσουανός
bottarga {n} (Mediterranean dish) :: αβγοτάραχο {n}
bottle {n} (container) :: μπουκάλι {n}, φιάλη {f}
bottle {n} (contents of such a container) :: μπουκάλι {n}
bottle {v} (seal (a liquid) into a bottle for later consumption) :: εμφιαλώνω
bottle {n} (container with a rubber nipple) SEE: baby bottle ::
bottle cap {n} (closure used to seal bottles) :: καπάκι μπουκαλιού {n}
bottlenose dolphin {n} (species of dolphin) :: ρινοδέλφινο {n}
bottle opener {n} (device to open bottles) :: ανοιχτήρι {n}
bottle shop {n} (liquor store, bottle shop) :: κάβα {f}
bottom {n} (abyss) SEE: abyss ::
bottom {n} (lowest part) :: πάτος {m}, πυθμένας {m}
bottom {n} (euphemistic: buttocks or anus) :: πισινός
bottomless {adj} (having no bottom) :: άπατος
bottomless {adj} (extremely deep) :: άπατος
bottoms up {interj} (Cheers!) :: άσπρο πάτο
botulinic {adj} (of or pertaining to the botulinum bacterium) :: βοτουλινικός
botulism {n} (medical condition) :: αλλαντίαση {f}
boudoir {n} (woman's private room) SEE: bower ::
bougainvillea {n} (flower) :: μπουκαμβίλια {f}
bough {n} (tree branch) :: κλάδος {m}
bouillon {n} (a clear seasoned broth) :: ζωμός {m}
boulder {n} (large mass of stone) :: ογκόλιθος {m}
boulevard {n} (broad, landscaped thoroughfare) :: λεωφόρος {f}
bounce {v} (to move quickly up and down) :: αναπηδώ
bounced check {n} (bad check) SEE: bounced cheque ::
bounced cheque {n} :: ακάλυπτη επιταγή {f}
bouncer {n} (member of security personnel) :: μπράβος {m}, πορτιέρης {m}, ευταξίας {m} [dated]
bound {n} (sizeable jump) :: άλμα {n}
boundary {n} (dividing line or location between two areas) :: σύνορο {n}, όριο {n}
bounty {n} (something given liberally) :: δώρο {n}
bounty {n} (reward) :: πριμοδότηση {f}, αμοιβή {f}
bounty {n} (generosity) SEE: generosity ::
bounty hunter {n} (person who catches criminals in return for a reward) :: κυνηγός επικυρηγμένων {m}
bouquet {n} (bunch of flowers) :: μπουκέτο {n}
bourdon {n} (bumblebee) SEE: bumblebee ::
Bournemouth {prop} (town in Dorset) :: Μπόρνμουθ {f}
bourse {n} (stock exchange) SEE: stock exchange ::
Bouvet Island {prop} (uninhabited volcanic island in the South Atlantic Ocean) :: Νήσος Μπουβέ
bouzouki {n} (lute) :: μπουζούκι {n}
bovarysm {n} (anxiety to escape from an unsatisfactory social or sentimental condition) :: μποβαρισμός {m}
bovine spongiform encephalopathy {n} (bovine spongiform encephalopathy) :: σπογγώδης εγκεφαλοπάθεια των βοοειδών {f}
bow {n} (weapon used for shooting arrows) :: τόξο {n}
bow {n} (bend in a rod or planar surface) :: τόξο {n}, αψίδα {f}
bow {n} (rod used for playing stringed instruments) :: δοξάρι {n}
bow {n} (type of knot with two loops) :: φιόγκος {n}
bow {v} (to become bent) :: κυρτώνω, λυγίζω
bow {v} (to bend a thing) :: λυγίζω
bow {v} (to bend oneself as a gesture of respect or deference) :: υποκλίνομαι
bow {n} (gesture made by bending forward at the waist) :: υπόκλιση {f}
bow {n} (front of a boat or ship) :: πρώρα, πλώρη
bowel {n} (large intestine) :: παχύ έντερο {n}
bowel {n} (intestines, entrails) :: σπλάχνα {n-p}, έντερο {n}
bowel {n} (interior of something) :: έγκατα {n-p}, μύχια {n-p}, σπλάχνα {n-p}
bowel {n} (seat of pity or gentler emotions) :: σπλάχνα {n-p}
bower {n} (a woman's bedroom or private apartments, especially in a medieval castle) :: μπουντουάρ {n}
bower {n} (a leafy shelter or recess in a garden or woods) :: κληματαριά {f}, αναδενδράδα {f}
bowl {n} (container for food) :: μπολ
bowler {n} (pitcher) SEE: pitcher ::
bowling {n} (a game played by rolling a ball down an alley) :: μπόουλινγκ
bowman {n} (archer) SEE: archer ::
bowman {n} (the person positioned nearest the bow) :: πρόκωπος {m}
bowtie {n} (necktie shaped like a bow) :: παπιγιόν {n}
bow wow {n} (sound of a dog barking) :: γαβ
bow-wow {interj} (bow wow) SEE: bow wow ::
box {n} (cuboid space; container) :: κιβώτιο {n}, κουτί {n}, κασόνι {n}
box {n} (compartment of an item of furniture) :: συρτάρι {n} [drawer]
box {n} (compartment to sit inside) :: θεωρείο {n} [theater], εδώλιο {n} [courtroom]
box {n} (small rectangular shelter) :: θάλαμος {m}, φυλάκιο {n}, σκοπιά {f}, οικίσκος {m}
box {n} ((slang) television) :: χαζοκούτι {n}
box {n} (computer, or the case in which it is housed) :: κουτί {n}
box {n} (rectangular border around an image, text, etc.) :: πλαίσιο {n}
box {n} (small area on a document for a tick mark) :: κουτάκι {n}, τετραγωνίδιο {n}
box {n} (shrub or tree of the genus Buxus) :: πυξάρι {n}
box {n} (blow with the fist) :: γροθιά {f}
box {v} (to strike with the fists) :: γρονθοκοπώ
box {v} (to fight against (a person) in a boxing match) :: πυγμαχώ
box {v} (to participate in boxing) :: πυγμαχώ
box {n} (rectangle) SEE: oblong ::
boxer {n} (participant in a boxing match) :: πυγμάχος {m}, μποξέρ {m}
boxer {n} (breed of dog) :: μπόξερ {n}
boxing {n} (the sport of boxing) :: πυγμαχία {f}, μποξ {n}
boxing glove {n} (padded mitten worn in boxing) :: γάντι μποξ {n}
box office {n} (ticket office) :: ταμείο {n}
box-office bomb {n} (a motion picture that generates relatively low revenue at the box office) :: αποτυχία ταινιών
boy {n} (young male) :: αγόρι {n}
boy {n} (male servant) :: αγόρι {n}
boy {n} (male of any age, used as a friendly diminutive) :: αγόρι {n}
boy {n} (adult male found attractive) :: αγόρι {n}
boy {n} (affectionate term of address for male dog) :: αγόρι {n}
boyar {n} (rank of aristocracy) :: βογιάρος {m}
boyfriend {n} (male partner in a romantic relationship) :: γκόμενος {m}
boyish {adj} (like a boy) :: αγορίστικος
boyishly {adv} (like a boy) :: αγορίστικα
bra {n} (brassiere) :: στηθόδεσμος {m}
brace {n} (harness) SEE: harness ::
brace {n} (curly bracket) SEE: curly bracket ::
bracelet {n} (a band or chain worn around the wrist as jewelry or an ornament) :: βραχιόλι {n}
bracelet {n} (strap of a wristwatch) :: λουράκι {n}
braces {n} (handcuffs) SEE: handcuffs ::
brachium {n} (upper arm) SEE: upper arm ::
brachygrapher {n} (stenographer) SEE: stenographer ::
brachylogy {n} (concise speech) :: βραχυλογία {f}
bracket {n} (item attached to a wall to hold up a shelf) :: υποστήριγμα {n}, κομβοέλασμα {n}, υπέρεισμα {n}
bracket {n} (generically any of "(", ")", "[", "]", "{", "}", "<" and ">") :: παρένθεση {f}, αγκύλη {f}, άγκιστρο {n}, γωνιώδης αγκύλη {f}
bracket {n} (sport: printed diagram of games in a tournament) :: ομάδα {f}, κατηγορία {f}
bracket {n} (square bracket) SEE: square bracket ::
bracket {n} (round bracket) SEE: round bracket ::
bract {n} (leaf or leaf-like structure) :: βράκτιο {n}
brad {n} (thin finishing nail) :: πρόκα {f}
Bradford {prop} (town in West Yorkshire) :: Μπράντφορντ {m}
bradycardia {n} (condition of having a slow heartbeat) :: βραδυκαρδία {f}
brag {n} (boast) SEE: boast ::
Bragança {prop} (city in the homonymous district of Portugal) :: Μπραγκάνσα {f}, Μπραγκάντσα {f}
braggadocio {n} (braggart) SEE: braggart ::
braggart {n} (one who constantly brags or boasts) :: καυχηματίας {m}, κομπαστής {m}
brahmin {n} (caste) :: βραχμάνος {m}
braid {v} (to intertwine) :: πλέκω
braid {v} (to mix by beating, rubbing etc.) :: ζυμώνω
braid {n} (weave of three or more strands) :: πλεξίδα {f}, πλόκαμος {m}
braille {n} (system of writing using raised dots) :: κώδικας Μπράιγ {m}
brain {n} (organ) :: εγκέφαλος {m}, [when used as food] μυαλά {n-p}
brain {n} (intelligent person) :: μυαλό {n}, διάνοια {f}, ιδιοφυΐα {f}
brain {n} (person providing intelligence) :: εγκέφαλος {m}, μυαλό {n}
brain {n} (brains: intellect) :: μυαλό {n}, νοημοσύνη {f}, νους {m}
brain {n} (part of computer) :: εγκέφαλος {m}
brain fart {n} (something ill-considered) :: εγκεφαλοκλάνι {n}
brainless {adj} (having no brain) :: ανεγκέφαλος {m}
brainless {adj} (unintelligent; having little or no common sense) :: ανεγκέφαλος {m}, άμυαλος {m}, ανόητος {m}
brain stem {n} (part of the brain that connects the spinal cord to the forebrain and cerebrum) :: εγκεφαλικό στέλεχος {n}
brainstorm {n} (brainstorming) SEE: brainstorming ::
brainstorming {n} (method of problem solving) :: καταιγισμός ιδεών {m}, ιδεοκαταιγισμός {m}
brainteaser {n} :: σπαζοκεφαλιά {f}
brainwash {n} (effect upon one's memory, belief or ideas) :: πλύση εγκεφάλου {f}
brain-washing {n} (form of indoctrination) :: πλύση εγκεφάλου {f}
brake {n} (device used to slow or stop a vehicle) :: φρένο {n}, τροχοπέδη {f}, πέδη
brake {n} (something that slows or stops an action) :: φρένο {n}
brake {v} (to operate brakes) :: φρενάρω
brake {v} (to be stopped or slowed (as if) by braking) :: φρέναρα
bran {n} (outside layer of a grain) :: πίτουρο {n}
branch {n} (woody part of a tree arising from the trunk) :: κλαδί {n}, κλαρί {n}
branch {n} (part that divides like the branch of a tree) :: διακλάδωση {f}, κλάδος {m}, παρακλάδι {n}
branch {n} (location of an organization with several locations) :: υποκατάστημα {n}
branch {n} (area in business or of knowledge, research) :: κλάδος {m}
brand {n} (name, symbol, logo) :: μάρκα {f}
brandish {v} (to move a weapon) :: κραδαίνω
brand new {adj} (utterly new) :: ολοκαίνουριος
brandy {n} (liquor) :: κονιάκ {n}
brandy {n} (variety of brandy) :: μπράντι {n}
brandy {n} (glass of brandy) :: μπράντι {n}
Brasília {prop} (The capital of Brazil) :: Μπραζίλια {f}
brassica {n} (cabbage family) :: κράμβη {f}
brassiere {n} (bra) SEE: bra ::
brass instrument {n} (musical instrument) :: χάλκινα πνευστά {n-p}
brass knuckles {n} (weapon which reinforces the fist) :: σιδηρογροθιά {f}
brat {n} (a selfish, spoiled, or unruly child) :: τσογλάνι {n}, κωλόπαιδο {n}, παλιόπαιδο {n}
Bratislava {prop} (The capital of Slovakia) :: Βρατισλάβα {f}, Μπρατισλάβα {f}
bravado {n} (a show of defiance or courage) :: νταηλίκι {n}
bravado {n} (a false show of courage) :: ψευτοπαληκαρισμός {m}, νταηλίκι {n}
brave {adj} (strong in the face of fear) :: γενναίος, θαρραλέος
brave new world {n} (ambitious, often utopian, vision of the future) :: θαυμαστός καινούργιος κόσμος
bravery {n} (being brave) :: ανδρεία {f}
bravo {interj} (interjection) :: μπράβο
brawn {n} (strong muscles) :: ποντίκι {n}
brawn {n} (physical strength, muscularity) :: δύναμη {f}
brawn {n} (terrine) :: πηχτή {f}
bray {v} (to make the cry of a donkey) :: γκαρίζω
braze {v} (The joining together of two metal pieces, without melting them, using heat and diffusion of a jointing alloy of capillary thickness) :: χαλκοκολλώ
brazier {n} (An upright standing or hanging metal bowl used for holding burning coal) :: πύραυνος {f}, φουφού {f}, μαγκάλι {f}
Brazil {prop} (Portuguese-speaking country in South America) :: Βραζιλία {f}
Brazilian {n} (person from Brazil) :: Βραζιλιάνος {m}, Βραζιλιάνα {f}
Brazilian {adj} (pertaining to Brazil) :: βραζιλιάνικος
Brazzaville {prop} (the capital of the Republic of the Congo) :: Μπραζαβίλ
bread {n} (baked dough made from cereals) :: ψωμί {n}, άρτος {m}
bread {n} (countable: any variety of bread) :: ψωμί {n}, άρτος {m}
bread and circuses {n} (food and entertainment provided by the state) :: άρτον και θεάματα
breadbasket {n} (stomach) SEE: stomach ::
breadbox {n} (a container for storing bread) :: ψωμιέρα {f}
breadcrumb {n} (tiny piece of bread) :: ψίχα {f}, τρίμμα {n}, ψίχουλο {n}
bread machine {n} (household appliance which makes dough) SEE: bread maker ::
bread maker {n} (household appliance which makes bread) :: αρτοπαρασκευαστής {m}
breadmaker {n} (baker) SEE: baker ::
breadmaker {n} (bread maker) SEE: bread maker ::
breadstick {n} (slender loaf of crisp bread) :: κριτσίνι {n}
breadth {n} (width) SEE: width ::
break {v} (intransitive: to separate into (to end up in) two or more pieces) :: σπάω
break {v} (intransitive: to stop functioning properly or altogether) :: χαλάω
break {v} (transitive: to cause to stop functioning) :: χαλάω
break {v} (billiards: to make the first shot) :: σπάω
break {n} (rest or pause, usually from work) :: διάλειμμα {n}
breakable {adj} (fragile) SEE: fragile ::
break down {v} (to become unstable or collapse, mentally or otherwise) :: καταρρέω
breakdown {n} (failure, particularly mechanical) :: κατάρρευση {f}, βλάβη {f}
breakdown {n} (lapse of mental stability) :: κατάρρευση {f}, κλονισμός {m}
breakdown {n} (listing or categorization in great detail) :: ανάλυση {f}, ταξινόμηση {f}, διαίρεση {f}
breakfast {n} (first meal of the day) :: πρωινό {n}, πρόγευμα {n}
breakfast {v} (to eat the morning meal) :: προγευματίζω
breakfast cereal {n} (food made from processed grains) :: δημητριακά {n-p}
break-in {n} (the act of entering with the intent to steal) :: διάρρηξη {f}
break of dawn {n} (daybreak) SEE: daybreak ::
break one's fast {v} (to conclude any period of fasting by consuming food) :: καταλύω
break the ice {v} (to start to get to know people, by avoiding awkwardness) :: σπάζω τον πάγο [formal], σπάω τον πάγο [informal]
breakup {n} (breakdown) SEE: breakdown ::
breakwater {n} (construction in or around a harbour) :: κυματοθραύστης {m}
breakwater {n} (the beach barrier) :: κυματοθραύστης {m}
break wind {v} (to fart) :: κλάνω
bream {n} (marine sparoid fish of the genus Pagellus, and allied genera) :: σπάρος {m}
breast {n} (milk-producing organ) :: στήθος {n}, μαστός {m} [formal]
breast {n} (chest) :: στήθος {n}, στέρνο {n}
breast {n} (section of clothing covering the breast area) :: στήθος {n}
breast {n} (seat of emotions) :: καρδιά {f}, στήθος {n} [usually plural]
breast {n} (animal's thorax) :: στήθος {n}
breast {n} (choice cut of meat from poultry or other animals) :: στήθος {n}
breastfeed {v} (feed a baby milk via the breasts) :: θηλάζω
breastpin {n} (brooch) SEE: brooch ::
breastplate {n} (armor) :: θώρακας {m}
breast pump {n} (device used to extract breast milk) :: θήλαστρο {n}
breaststrap {n} (breastplate) SEE: breastplate ::
breath {n} (act or process of breathing) :: αναπνοή {f}
breath {n} (single act of breathing in and out) :: αναπνοή {f}
breath {n} (air expelled from the lungs) :: ανάσα {f}
breath {n} (rest or pause) :: ανάσα {f}
breathe {v} (to draw air in and out) :: αναπνέω
breathless {adj} (not breathing; apparently dead) :: άπνους, ξέπνοος {m}
breathlessness {n} (difficult respiration) SEE: shortness of breath ::
breeches {n} (a garment worn by men, covering the hips and thighs) :: βράκα {f}
breed {n} (all animals or plants of the same species or subspecies) :: ράτσα {f}
breed {n} (race or lineage) :: ράτσα {f}
breeder {n} (professional plants or animal breeder) :: κτηνοτρόφος {m}
breeding {n} (copulation) SEE: sexual intercourse ::
breeze {n} (a light, gentle wind) :: αεράκι {n}
breezefly {n} (horsefly) SEE: horsefly ::
breezy {adj} ((figuratively) cheerful and lively) :: αεράτος
Brer Rabbit {prop} (hero of Uncle Remus stories) :: Αδερφός Λαγός
Brescia {prop} (city and province of Italy) :: Μπρέσια {f}
Breslau {prop} (Wroclaw) SEE: Wroclaw ::
brethren {n} (the body of members) :: αδελφότητα {f}, αδελφοί {m-p}
Breton {n} (the language) :: βρετονικά {n-p}
breve {n} (semicircular diacritical mark) :: βραχεία {f}
brew {n} (beer) SEE: beer ::
brew {n} (hill) SEE: hill ::
brew {n} (cup of tea) SEE: cup of tea ::
brewery {n} (building where beer is produced) :: ζυθοποιείο {n}
Brexit {prop} (withdrawal of the United Kingdom from the EU) :: μπρέξιτ {n}
briar {n} (any thorny plant) :: ρείκι (reíki)
bribe {n} (inducement to dishonesty) :: δωροδοκία {f} [giving], δωροληψία {f} [taking]
bribe {v} (to give a bribe) :: δωροδοκώ
bribery {n} (making of illegal payment to persons in official positions as a means of influencing their decisions) :: δωροδοκία {f}
bribery {n} (giving, offering or accepting bribes) :: [giving] δωροδοκία {f}, [accepting] δωροληψία {f}
bric-a-brac {n} (small ornaments and other miscellaneous items of little value) :: μπιχλιμπίδι {n}
brick {n} (hardened block used for building) :: τούβλο {n}
brick {n} (a building material) :: τούβλο {n}
brick {v} (build with bricks) :: πλινθοδομώ
bricklayer {n} (craftsman) :: πλινθοκτίστης {m}
bride {n} (woman in the context of her own wedding) :: νύφη {f}
bridegroom {n} (bridegroom, groom) :: γαμπρός {m}, μελλόνυμφος {m}, νεόνυμφος {m}
bridesmaid {n} (woman who attends the bride at a wedding ceremony) :: παράνυμφος {c}
bridge {n} (construction or natural feature that spans a divide) :: γέφυρα {f}
bridge {n} (bony ridge of the nose) :: ράχη {f}, άκανθα {f}
bridge {n} (replacement for teeth) :: γέφυρα {f}
bridge {n} (nautical) :: γέφυρα {f}
bridge {n} (communications) :: γέφυρα {f}
bridge {n} (piece on string instruments) :: καβαλάρης {m}
bridge {n} (card game) :: μπριτζ {n}
bridgeable {adj} (able to be spanned by, or as if by, a bridge) :: γεφυρώσιμος {m}
bridgeable {adj} (possible to reconcile) :: γεφυρώσιμος {m}
bridgehead {n} (area of ground on the enemy's side of an obstacle) :: προγεφύρωμα {n}
bridgmanite {n} :: μπριντγκμανίτης {m}
bridle {n} (headgear for horse) :: χαλινάρι {n}
brie {n} (mild French cheese) :: μπρι
brief {adj} (of short duration) :: σύντομος {m}, βραχύς {m}
brief {adj} (concise) :: συνοπτικός {m}, περιληπτικός {m}
brief {n} (a short news story or report) :: ενημέρωση {f}
brief {v} (to summarize) :: συνοψίζω, ενημερώνω, αναφέρω
brig {n} (two-masted vessel) :: μπρίκι {n}, πάρων {m}
brig {n} (naval military jail or guardhouse) :: [slang] μπαλαούρο {n}
brigade {n} (military unit) :: ταξιαρχία {f}
brigadier {n} (an army rank) :: ταξίαρχος {m}
brigadier general {n} (an officer commanding a brigade) :: ταξίαρχος {m}
bright {adj} (visually dazzling, luminous, radiant) :: φωτεινός, λαμπρός, λαμπερός
bright {adj} (intelligent) :: έξυπνος, λαμπρός
brightness {n} (the quality of being bright) :: φωτεινότητα {f}
brightness {n} (the perception elicited by the luminance of an object) :: λάμψη {f}
brightness {n} (intelligence, cleverness) :: εξυπνάδα {f}
Brighton {prop} (town in East Sussex) :: Μπράιτον
brillo pad {n} (scouring pad containing soap) :: σύρμα {n}
brim {n} (a projecting rim, especially of a hat) :: γύρος {m}, μπορ {n}
brimstone {n} (sulfur) SEE: sulfur ::
Brindisi {prop} (city) :: Μπρίντιζι
brine {n} (salt water) :: άλμη {f}
bring {v} (to transport toward somebody/somewhere) :: φέρνω
bring owls to Athens {v} (to undertake a pointless venture) SEE: carry coals to Newcastle ::
bring to bear {v} (employ to achieve an effect) :: εξασκώ
brinjal {n} (an aubergine) SEE: eggplant ::
briny {n} (sea) SEE: sea ::
briny {adj} (salty) :: αλμυρός
Brisbane {prop} (Capital of Queensland, Australia) :: Μπρίσμπεϊν {n}
Bristol {prop} (city in south-west England) :: Μπρίστολ
Brit {n} (British person) SEE: Briton ::
Britain {prop} (United Kingdom) SEE: United Kingdom ::
Britain {prop} (island, see also: Great Britain; British Isles) :: Βρετανία {f}
Britain {prop} (Brittany) SEE: Brittany ::
britches {n} (pants) SEE: pants ::
britches {n} (breeches) SEE: breeches ::
British {prop} (citizens or inhabitants of Britain) :: Βρετανός {m}, Βρετανή {f}
British {prop} (the citizens or inhabitants of the UK) :: Βρετανός {m}, Βρετανή {f}
British {prop} (the British English language) :: αγγλικά {n-p}
British {adj} (of Britain) :: βρετανικός {m}
British Antarctic Territory {prop} (British Antarctic Territory) :: Βρετανικό Έδαφος Ανταρκτικής {n}
British Columbia {prop} (province of Canada) :: Βρετανική Κολομβία {f}
British Isles {prop} (group of islands) :: Βρετανικά Νησιά {p}
British Virgin Islands {prop} (British overseas territory) :: Βρετανικές Παρθένοι Νήσοι {f-p}
Briton {n} (inhabitant of Great Britain) :: Βρετανός {m}, Βρετανή {f}
Brittany {prop} (region of North West France) :: Βρετάνη {f}
Brittany {prop} (female given name) :: Μπρίτνεϊ {f}
bro {n} (a male sibling) SEE: brother ::
bro {n} (a male comrade or friend; one who shares one’s ideals) :: αφός
broach {n} (brooch) SEE: brooch ::
broad {adj} (wide) SEE: wide ::
broad {n} (whore) SEE: whore ::
broadband {n} (wide band of electromagnetic frequencies) :: ευρεία ζώνη {f}
broadband {n} (high-capacity internet connection) :: ευρυζωνική {f}
broad bean {n} (edible bean that has broad seeds) :: κουκί {n}
broadcast {adj} (communicated, signalled, or transmitted through radio waves or electronic means) :: εκπέμπω
broadcast {n} (transmission of a radio or television programme) :: εκπομπή {f}
broadcast {n} (programme transmitted) :: εκπομπή {f}, μετάδοση {f}, πρόγραμμα {n}
broadcast {n} (act of scattering seed) :: σπορά {f}
broadcast {v} (to transmit a message or signal through radio waves or electronic means) :: εκπέμπω, μεταδίδω
broadcast {v} (to appear as a performer, presenter, or speaker in a broadcast programme) :: παρουσιάζω
broadcast {v} (to sow seeds over a wide area) :: σπέρνω
broadcaster {n} (organisation) :: ραδιοφωνία {f}
broadcaster {n} (person) :: εκφωνητής {m}
broad-leaved {adj} (having broad leaves) :: πλατύφυλλος
broccoli {n} (plant Brassica oleracea var. italica) :: μπρόκολο {n}
broke {adj} (lacking money; bankrupt) :: άφραγκος
broken {adj} (fragmented) :: σπασμένος
broken {adj} (having the bone in pieces, fractured) :: σπασμένος
broken {adj} (of skin: split or ruptured) :: σκισμένο
broken {adj} (not working properly) :: χαλασμένος
broken {adj} (completely defeated and dispirited) :: σπασμένος
broken {adj} (poorly spoken) :: σπαστά
broken {adj} (having no money) :: άφραγκος {m}
broken {adj} (disconnected) :: κομμένος {n}
broken record {n} (Someone or something that constantly repeats itself, causing annoyance) :: κόλλησε η βελόνα
broken reed {n} (unreliable person) :: αναξιόπιστος βοηθός {m}
brokerage {n} (company whose business is to act as a broker) :: μεσιτεία {f}
brokerage {n} (the commission paid to a broker) :: μεσιτεία {f}
bromide {n} (platitude) SEE: platitude ::
bromine {n} (nonmetallic chemical element) :: βρόμιο {n}
bronchial {adj} (Of or relating to the bronchi or to the bronchioles) :: βρογχικός
bronchiole {n} (small branch of a bronchus) :: βρογχιόλιο {n}
bronchiolitis {n} (inflammation of the bronchioles) :: βρογχιολίτιδα {f}
bronchitis {n} (inflammation of the lungs) :: βρογχίτις {f}, βρογχίτιδα {f}
bronchoscopy {n} (technique) :: βρογχοσκόπηση {f}
bronchus {n} (Either or two branches of the trachea) :: βρόγχος {m}
bronze {v} (to tan) SEE: tan ::
bronze {n} (alloy) :: ορείχαλκος {m}, μπρούντζος {m}
bronze {n} (colour) :: μπρούντζινο {n}, ερυθρόφαιο {n}
Bronze Age {prop} (archaeology) :: Εποχή του Χαλκού {f}
brooch {n} (jewellery with pin) :: πόρπη {f}
brood {n} (the young of certain animals) :: κλωσσόπουλο {n}
brood {v} (to keep an egg warm) :: κλωσσώ
brood {v} (to dwell upon moodily and at length) :: αναλογίζομαι
brooding {adj} (deeply or seriously thoughtful) :: μελαγχολικός {m}, κατηφής {m} {f}
broom {n} (domestic utensil) :: σκούπα {f}
broom {n} (Fabaceae shrub) :: αφάνα {f}
broom {v} (to sweep) :: σκουπίζω, σαρώνω
broomstick {n} (the handle of a broom) :: σκουπόξυλο {p}
bros. {n} :: αφοί
broth {n} (water in which food (meat or vegetable etc) has been boiled) :: ζωμός {m}
brothel {n} (house of prostitution) :: πορνείο {n}, οίκος ανοχής {m}
brother {n} (male sibling) :: αδελφός {m}
brother {n} (male having parents in common) :: αδελφός {m}
brother {n} (male fellow member of a religious community) :: αδελφός {m}
brother {n} (peer) :: αδελφός {m}
brother {v} (to treat as a brother) :: συναδελφώνομαι
brother-german {n} (brother by birth) :: αυτάδελφος {m}
brotherhood {n} (state of being brothers or a brother) :: αδελφοσύνη {f}
brotherhood {n} (an association of any purpose, a fraternity) :: αδελφότητα {f}
brotherhood {n} (persons of a like kind) :: αδελφάτο {n}
brother-in-arms {n} (fellow combatant or soldier) :: συμπολεμιστής {m}
brother-in-law {n} (one's husband's brother) :: κουνιάδος {m}
brother-in-law {n} (one's wife's brother) :: κουνιάδος {m}
brother-in-law {n} (one's sister's husband) :: γαμπρός {m}
brotherless {adj} (Without a brother) :: ανάδελφος
brotherliness {n} (the characteristic of being brotherly) :: αδελφικότητα {f}
brotherly {adj} (of or characteristic of brothers) :: αδελφικός {m}
brouhaha {n} (fuss, uproar) :: οχλαγωγία {f}, βαβούρα
brow {n} (forehead) SEE: forehead ::
brow {n} (eyebrow) SEE: eyebrow ::
browbeat {v} (to bully in an intimidating way) :: αποπαίρνω
brown {n} (colour) :: καστανό {n}, καφέ {n}
brown {adj} (having a brown colour) :: καστανός {m}
brown {v} (to become brown) :: μαυρίζω, σκουραίνω
brown {v} (to cook until brown) :: κοκκινίζω, ροδίζω
brown {v} (to tan) SEE: tan ::
brown bear {n} (Ursus arctos) :: καφέ αρκούδα
brown coal {n} (lignite) SEE: lignite ::
brown eye {n} (vulgar, slang for the anus) :: κωλοτρυπίδα {f}
browneyed {adj} (brown eyed) :: καστανομάτης
brownnose {v} (fawn) SEE: fawn ::
brown noser {n} (one who brownnoses) :: κωλογλείφτης {m}, σφουγγοκωλάριος {m}
brownout {n} (a period of low alternating current line voltage) :: πτώση τάσης {f}
browser {n} (web browser) SEE: web browser ::
brr {interj} (expression to show shivering) :: μπρρ
bruise {v} (to get bruised) :: μωλωπίζομαι
bruise {n} (medical: mark on the skin) :: μώλωπας {m}
Brumaire {prop} (the second month of the French Republican Calendar) :: Μπρυμαίρ {m}, Ομιχλώδης {m}
Brunei {prop} (a country in Southeast Asia) :: Μπρουνέι {n}
brunette {adj} (Of a woman having brown or black hair) :: καστανή {f}
brunette {n} (A girl or woman with brown or black hair) :: καστανή {f}
brunette {n} (often with dark eyes and a relatively dark or olive complexion) :: μελαχρινή {f}
brunion {n} (nectarine) SEE: nectarine ::
brush {n} (implement) :: βούρτσα {f}
brush {n} (act of brushing) :: βούρτσισμα {n}
brush {n} (wild vegetation) :: θαμνότοπος {m}, λόχμη {n}
brush {n} (furry tail) :: ουρά {f}
brush {v} (to clean (with a brush)) :: βουρτσίζω
brush {v} (to apply) :: βάφω, χρωματίζω
brushstroke {n} (stroke of a brush) :: πινελιά {f}
brush up {v} (to improve a rusty or underdeveloped skill) :: ξεσκονίζω
Brusselian {adj} (of, from, or pertaining to, Brussels) :: βρυξελλιώτικος
Brusselian {n} (someone from Brussels) :: Βρυξελλιώτης {m}, Βρυξελλιώτισσα {f}
Brussels {prop} (capital of Belgium) :: Βρυξέλλες {f}
Brussels sprout {n} (vegetable) :: λάχανο βρυξελλών {n}
brutal {adj} (savagely violent) :: κτηνώδης, ζωώδης
brutality {n} (a state of being brutal) :: αγριότητα {f}
brute {n} (animal destitute of human reason) :: κτήνος {n}, ζώο {n}, θηρίο {n}
brute {n} (brutal person) :: κτηνάνθρωπος {m}, αγριάνθρωπος {m}, σκυλί {n}
Brutus {prop} (Roman cognomen) :: Βρούτος
bruxism {n} (habit of grinding the teeth) :: βρυγμός {m}
bruxomania {n} (Compulsive grinding of the teeth) :: βρυγμομανία {f}
bryophyte {n} (member of the Bryophyta; moss, liverwort, or hornwort) :: βρύο {n}
bubble {n} (Greek) SEE: Greek ::
bubble {n} (spherically contained volume of air or other gas) :: φυσαλίδα {f}
bubble {n} (small spherical cavity in a solid) :: φυσαλίδα
bubble {n} (anything resembling a hollow sphere) :: φυσαλίδα {f}, φούσκα {f}
bubble {n} (period of intense speculation in a market) :: φούσκα {f}
bubble {v} (to rise up in bubbles) :: χοχλάζω
bubble {n} (someone who has been fooled) SEE: dupe ::
bubble {v} (to cry, weep) SEE: weep ::
bubble level {n} (tool) SEE: spirit level ::
bubonic plague {n} (disease caused by the bacterium Yersinia pestis) :: βουβωνική πανώλη {f}
Bucharest {prop} (The capital of Romania) :: Βουκουρέστι {f}
buck {n} (ram) SEE: ram ::
buck {n} (male deer, goat, etc.) :: αρσενικό ελάφι {n}
bucket {n} (container) :: κουβάς {m}
bucket {n} (old car) :: σακαράκα {f}
Buckingham Palace {prop} (the official London residence of the British monarch) :: ανάκτορα του Μπάκιγχαμ {n}
buckle {v} (to distort under longitudinal compression) :: στραβώνω
buckle {n} (belt clasp) :: αγκράφα {f}
buckle {v} (to fasten) :: κουμπώνω
buckler {n} (small shield) :: ασπίδα
buckshot {n} (lead shot used in shotgun cartridges) :: σκάγι {n}
buckthorn {n} (plant of the genus Rhamnus) :: λευκαγκαθιά {f}
bucolic {adj} (rustic, pastoral, country-styled) :: βουκολικός {m}, αγροτικός {m}, ποιμενικός {m}
bucolic {adj} (pertaining to herdsmen or peasants) :: βουκολικός {m}
bud {n} (newly formed leaf or flower that has not yet unfolded) :: οφθαλμός {m}
bud {v} (to form buds) :: βλασταίνω
Budapest {prop} (the capital city of Hungary) :: Βουδαπέστη {f}
buddha {n} (enlightened being) :: βούδας {m}
Buddha {n} (Buddha) :: Βούδας {m}
Buddhahood {n} (state of being enlightened by Buddhist teachings) :: βουδότητα
Buddhism {n} (religion and philosophy) :: βουδισμός {m}
budget {n} (amount of money or resources) :: προϋπολογισμός {m}
budget {n} (itemized summary of intended expenditure) :: προϋπολογισμός {m}
Buenos Aires {prop} (capital of Argentina) :: Μπουένος Άιρες {n}
buffalo {n} (Old World mammals) :: βουβάλι {n}
buffalo {n} (North American bison) :: βίσονας {m}
buffer {n} (portion of memory in computing) :: ενδιάμεση μνήμη {f}, πρόσκαιρη μνήμη {f}
buffer {n} (solution to stabilize pH) :: ρυθμιστικό διάλυμα {n}
buffer zone {n} (neutral area) :: νεκρή ζώνη {f}
buffet {n} (counter or sideboard) :: μπουφές {m}
bug {n} (a colloquial name for insect) :: κοριός {m}, ζωύφιο {n}, ζουζούνι {n}
bug {n} (problem that needs fixing (especially in computing)) :: [software] σφάλμα {n}, [hardware] ελάττωμα {n}
bug {n} (contagious illness, bacteria, virus) :: ιός {m}
bug {n} (an electronic listening device) :: κοριός {m}
bug {v} (to annoy) :: τρώω
bugbear {n} (imaginary creature) :: μπαμπούλας {m}
bugger {n} (heretic) SEE: heretic ::
bugger {n} (foolish or worthless person, rascal) :: βλάκας {m}
bugger {v} (to have anal intercourse with) :: ξεκωλώνω [very vulgar], ξεκωλιάζω [very vulgar]
bugger {v} (to ruin) :: καταστρέφω
bugger {interj} (slang: expressing annoyance) :: σκατά
bugger off {interj} (go away) SEE: get lost ::
buggy {n} (shopping cart) SEE: shopping cart ::
buggy {n} (pushchair) SEE: pushchair ::
bugle {n} (music: simple brass instrument) :: σάλπιγγα {f}
build {v} ((transitive) to form by combining materials or parts) :: χτίζω
builder {n} (a person who builds or constructs things) :: κτίστης {m}
builder {n} (a bodybuilder) SEE: bodybuilder ::
building {n} (act or process of building) :: δόμηση {f}
building {n} (closed structure with walls and a roof) :: κτίριο {n}, κτίσμα {n}, οικοδομή {f}
building site {n} (place where a building is located, under construction, or will be erected) :: εργοτάξιο {n}
building society {n} (financial institution) :: οικοδομικός συνεταιρισμός {m}
bulb {n} (rounded solid object) :: βολβός {m}
bulb {n} (bulb-shaped root) :: βολβός {m}
bulb {n} (light bulb) SEE: light bulb ::
Bulgaria {prop} (country) :: Βουλγαρία {f}
Bulgarian {adj} (relating to Bulgaria, its people or the Bulgarian language) :: βουλγαρικός
Bulgarian {n} (native of Bulgaria) :: Βούλγαρος {m}, Βουλγάρα {f}
Bulgarian {n} (language) :: βουλγαρικά {n-p}
bulgur {n} (Middle Eastern food) :: πλιγούρι {n}; Cypriot Greek: πουργούρι {n}, πουρκούρι {n}
bulimia {n} (eating disorder) :: ψυχογενής βουλιμία, νευρογενής βουλιμία
bulimia nervosa {n} (eating disorder) SEE: bulimia ::
bulkhead {n} (partition on ship) :: φρακτή (frakty)
bulky {adj} (large in size, mass, or volume) :: ογκώδης
bull {n} (uncastrated adult male bovine) :: ταύρος {m}
bull {n} (adult male animal) :: βόδι {n} (male ruminant)
bull {n} (large, strong man) :: ταύρος {m} (strong man), βόδι {n} (large man), βούβαλος {m} (fat man)
bull {n} (slang: policeman) :: μπάτσος {n} (slap), γουρούνι {n} (pig), γουρουνάκι {n} (piggy)
bullace {n} (tEuropean plum) :: αγριοδαμάσκηνο {n}
bullcrap {n} (bullshit) SEE: bullshit ::
bulldog {n} (breed of dog) :: μπουλντόγκ {n}
bulldozer {n} (tractor) :: μπουλντόζα {f}
bullet {n} (projectile) :: σφαίρα {f}
bullet {n} (typography: printed symbol in the form of a solid circle) :: βούλα {f}
bulletproof {adj} (capable of withstanding a bullet) :: αλεξίσφαιρος
bulletproof vest {n} (bulletproof vest) :: αλεξίσφαιρο γιλέκο {n}
bullfighting {n} (spectacle of manipulating and killing a bull) :: ταυρομαχία
bullfrog {n} (bullfrog) :: κατεσβεϊανός {m}
bullhead {n} (catfish of the family Ictaluridae) :: γατόψαρο {n}
bull run {n} (event in which people run with bulls in the streets) :: ταυροδρομία {f}
bullseye {interj} (cry) :: διάνα
bullseye {interj} (response when someone makes an accurate statement) :: διάνα
bullshit {n} (deceitful statements, etc) :: μαλακίες {f-p}
bullshit {n} (card game) :: σκατά {n-p}
bullshit {v} (to tell lies, exaggerate) :: δουλεύω (somebody)
bullshit {interj} (expression of disbelief) :: μαλακίες, πούτσες
bully {n} (pimp) SEE: pimp ::
bullying {n} (act of intimidating a person) :: νταηλίκι {n}
bum {n} (informal: buttocks or anus) :: ποπός {m}, πισινός {m}
bum {n} (informal: butt(ocks) specifically) :: οπίσθια {n-p}
bumblebee {n} (genus of bee) :: βόμβος {m}, βομβίνος {m}, μπάμπουρας {m}
bumfodder {n} (toilet paper) SEE: toilet paper ::
bumfuck {n} (sodomy) SEE: sodomy ::
bumper {n} (impact absorber on a vehicle) :: προφυλακτήρας {m}
bumpkin {n} (yokel) :: βλάκας {m}
bunch {n} (a group of similar things) :: τσαμπί {n} [fruit], μπουκέτο {n} [flowers], αρμαθιά {f} [keys], μάτσο {n}, δέσμη {f}, βότρυς {m}
bunch {n} (an informal body of friends) :: παρέα {f}, συμμορία {f}
bunch {n} (a considerable amount) :: όγκος {m}
bunch {n} (a group of logs tied together for skidding) :: δεμάτι {n}, δέσμη {f}
bunch {v} (to gather into a bunch) :: μαζεύω
bunch {v} (to form a bunch) :: δεματιάζω, αρμαθιάζω
bung {n} (bribe) SEE: bribe ::
bungalow {n} (small house or cottage) :: μπανγκαλόου {n}
bunker {n} (hardened shelter) :: οχυρό {n}, καταφύγιο {n}
bunker {n} (large container for storing coal) :: καυσιμαποθήκη {f}
bunker {n} (container for storing coal or fuel oil for a ship's engine) :: καυσιμαποθήκη {f}
Bunsen burner {n} (small laboratory gas burner) :: Μπούνσεν {n}
buoy {n} (moored float) :: σημαδούρα {f}
buoyance {n} (buoyancy) SEE: buoyancy ::
buoyancy {n} (physics: upward force on an immersed body) :: άνωση {f}, άντωση {f}
buoyancy {n} (ability to stay afloat) :: πλευστότητα {f}
buoyancy {n} (resilience or cheerfulness) :: ανάταση {f}
bur {n} (prickly husk) SEE: burr ::
burbot {n} (a freshwater fish: Lota lota) :: λότα η ποταμία {f}
burdock {n} (any of the species of biennial thistles in the genus Arctium) :: πλατομαντήλα {f}, κολλητσίδα {f}
bureau {n} (translations to be checked) :: γραφείο {n}
bureau {n} (office (room)) SEE: office ::
bureaucracy {n} (system of administration) :: γραφειοκρατία {f}
bureaucrat {n} (An official in a bureaucracy) :: γραφειοκράτης {m} {f}
bureaucratic {adj} (of or pertaining to bureaucracy) :: γραφειοκρατικός {m}
bureau de change {n} (a place where foreign currency can be exchanged) :: συνάλλαγμα {n}, ανταλλακτήριο συναλλάγματος
burek {n} (a type of baked or fried filled pastry) :: μπουρέκι
Burgas {prop} (city in Bulgaria) :: Μπουργκάς, Πύργος
burglar {n} (thief who steals from premises) :: διαρρήκτης {m} {f}
burglary {n} (the crime of breaking into) :: διάρρηξη {f}
burgle {v} (to commit burglary) :: διαρρηγνύω
Burgundy {prop} (region) :: Βουργουνδία {f}
burial {n} (interment) :: ταφή {f}
buried {adj} (Placed in a grave at a burial) :: ενταφιασμένος {m}, ενταφιασμένη {f}, ενταφιασμένο {n}, θαμμένος {m}, θαμμένη {f}, θαμμένο {n}
burka {n} (female garment that covers the whole body) :: μπούρκα {f}
Burkina Faso {prop} (country) :: Μπουρκίνα Φάσο {f}
Burma {prop} (Southeast Asian country (former name), see also: Myanmar) :: Βιρμανία {f}
Burmese {adj} (Of or relating to Burma) :: βιρμανικός {m}
Burmese {n} (a person from Myanmar or of Burmese descent) :: Βιρμανός {m}, Βιρμανή {f}
Burmese {prop} (language) :: βιρμανικά {p}, Βιρμανική {f}
burn {n} (physical injury) :: έγκαυμα {n}
burn {n} (act of burning something) :: κάψιμο {n}, καύση {f}
burn {n} (physical sensation in the muscles) :: καύσος {m}
burn {v} (to cause to be consumed by fire) :: καίω
burn {v} (to be consumed by fire) :: καίγομαι
burn {v} (to overheat so as to make unusable) :: καίω
burn {v} (to become overheated) :: καίγομαι
burn {v} (to injure with heat or chemicals) :: καίω
burn {v} (to feel hot due to embarrassment) :: καίγομαι
burn {v} (computing: to write data) :: καίω
burn {n} (stream) :: ρυάκι {n}
burn {n} (vegetable disease) SEE: brand ::
burn {v} (to cauterize) SEE: cauterize ::
burner {n} (element on a kitchen stove) :: μάτι {n}
burning {n} (fire) :: καύση {f}
burocracy {n} (structure and regulations in place to control activity) :: γραφειοκρατία {f}
burocratic {adj} (of or pertaining to bureaucracy) :: γραφειοκρατικός {m}
burp {n} (a softer belch) :: ρέψιμο {n}, ερευγμός {m} [rare], ερυγή {f} [medical]
burp {v} (to emit a burp) :: ρεύομαι, ερεύγομαι (rare)
burqa {n} (burka) SEE: burka ::
burqini {n} (head-to-toe swimsuit) :: μπουρκίνι {n}
burr {n} (mispronouncion of "r") :: λαρυγγισμός {m}
bursa {n} (A sac where muscle slides across bone) :: θύλακας {m}
Bursa {prop} (city in Turkey) :: Προύσα {f}
burst {n} (instance or act of bursting) :: έκρηξη {f}
burst {v} (to break from internal pressure) :: σκάω, εκρήγνυμαι
burst {v} (to cause to burst) :: σκάω
Burundi {prop} (a country in Eastern Africa) :: Μπουρούντι {n}
Burundian {n} (person from Burundi) :: Μπουρουντιανός {m}, Μπουρουντιανή {f}
Burundian {adj} (pertaining to Burundi) :: μπουρουντιανός
bury {v} (inter a corpse in a grave or tomb) :: θάβω, ενταφιάζω
Buryatia {prop} (Buryatia, Russia) :: Μπουργιατία {f}
bus {n} (vehicle) :: λεωφορείο {n}
bus {n} (electrical conductor) :: δίαυλος {m}
bus {n} (medical slang: ambulance) SEE: ambulance ::
Busan {prop} (Busan, South Korea) :: Πουσάν
Buscemi {prop} (city of Sicily) :: Μπουσέμι {n}, (Μπουσκέμι {n})
bus driver {n} (driver of a bus) :: οδηγός λεωφορείου {m} {f}, αυτοκινητιστής {m}
bush {n} (category of woody plant) :: θάμνος {m}
bush {n} (pubic hair) :: θάμνος {m}
Bush {prop} (surname) :: Μπους
bush jacket {n} (jacket) :: αμπέχονο {n}
business {n} (commercial enterprise or establishment) :: επιχείρηση {f}
business card {n} (small card) :: επαγγελματική κάρτα {f}
businessman {n} (a man in business, one who works at a commercial institution) :: επιχειρηματίας {m} {f}
business plan {n} (a summary of how a business owner, manager, or entrepreneur intends to organize an entrepreneurial endeavor) :: επιχειρηματικό σχέδιο {n}
businesswoman {n} (woman of business) :: επιχειρηματίη
busk {v} (nautical: to tack) SEE: tack ::
bus lane {n} (lane for bus) :: λεωφορειόδρομος {m}
bus shelter {n} (A building or other structure constructed at a bus stop) :: στάση {f}
bus stop {n} (a stop for public transport buses) :: στάση λεωφορείου {f}
bust {n} (sculptural portrayal of a person's head and shoulders) :: μπούστο {n}
bust {n} (breasts and upper thorax of a woman) :: μπούστο {n}
bustard {n} (any of several birds of the family Otididae) :: ωτίδα {f}
busy {adj} (crowded with business or activities) :: πολυσύχναστος
busy {adj} (doing a great deal) :: πολυάσχολος
but {conj} (except) :: εκτός, πλην, με εξαίρεση, αλλά
but {conj} (rather) :: αλλά, μα
but {conj} (although) :: μολονότι, παρόλο, καίτοι, αν και
butadiene {n} (the compound CH2CH-CHCH2) :: βουταδιένιο {n}
butane {n} (the organic compound) :: βουτάνιο {n}
butcher {n} (a person who prepares and sells meat) :: χασάπης {m}
butcher {n} (a brutal or indiscriminate killer) :: σφαγέας {m}
butcher {v} (To slaughter animals and prepare meat for market) :: σφαγιάζω
butcher {v} (to kill brutally) :: σφάζω, μακελεύω [informal]
butcher {v} (To ruin something) :: καταστρέφω, κατακρεουργώ
butcher's hook {n} (hook for hanging carcasses) :: τσιγκέλι
butchery {n} (abattoir) SEE: abattoir ::
butler {n} (chief male servant) :: αρχιοικονόμος {m}
butt {n} (buttocks) :: ποπός {m}, πισινός {m}, οπίσθια {n-p}
butt {n} (remnant of a smoked cigarette or cigar) :: αποτσίγαρο {n}
butter {n} (soft foodstuff made from milk) :: βούτυρο {n}
butterbur {n} (herb) :: πετασίτης
buttercup {n} (flower of the genus Narcissus) SEE: daffodil ::
buttercup {n} (herb of the genus Ranunculus) :: νεραγκούλα {f}, ρεναγκούλα {f}
butter fingers {n} (clumsy person) :: ζημιάρης {m}
butterfingers {n} (clumsy person who drops things) :: μανταλάκιας {m}
butterfly {n} (insect) :: πεταλούδα {f}, ψυχή {f}
butterfly {n} (swimming stroke) SEE: butterfly stroke ::
butterfly knife {n} (folding pocket knife) :: πεταλούδα {f}
butterfly nut {n} (butterfly nut) SEE: wing nut ::
butterfly stroke {n} (swimming stroke) :: πεταλούδα {f}
butterless {adj} (without butter) :: αβουτύρωτος
buttermilk {n} (traditional buttermilk) :: βουτυρόγαλα {n}
buttermilk {n} (cultured buttermilk) :: ξινόγαλο {n}
buttfuck {n} (sodomy) SEE: sodomy ::
butthole {n} (anus) SEE: anus ::
butt-naked {adj} (naked) SEE: naked ::
buttock {n} (each of the two large fleshy halves of the posterior part of the body) :: γλουτός {m}, κωλομέρι {n}, οπίσθια {n-p} [buttocks]
button {n} (knob or small disc serving as a fastener) :: κουμπί {n}
button {n} (a mechanical device meant to be pressed with a finger) :: κουμπί {n}, [rare] κομβίον {n}
button {n} (a badge worn on clothes) :: σήμα {n}
button {n} (botany: a bud) :: μπουμπούκι {n}
button {v} (to fasten with a button) :: κουμπώνω
buttonhole {n} (hole for a button) :: κουμπότρυπα {f}
butyric acid {n} (normal butyric acid) :: βουτυρικό οξύ {n}
buxom {adj} (having a full, voluptuous figure) :: όμορφος, ζωηρός, ελκυστικός
buy {v} (to obtain something with money) :: αγοράζω
buy {v} (to accept as true) :: χάβω, χάφτω
buying power {n} (purchasing power) SEE: purchasing power ::
buzzard {n} (bird of the genus Buteo) :: γερακίνα {f}
buzzard {n} (scavenging bird) SEE: vulture ::
by {prep} (indicates a means) :: διά, από
by {prep} (with the authority of) :: μα
by and by {adv} (soon) SEE: soon ::
Byblos {prop} (port city in Lebanon) :: Βύβλος
by chance {prep} (unexpected(ly); accidental(ly)) :: τυχαία
by dint of {prep} (because of) SEE: because of ::
by far {prep} (to a large extent) :: κατά πολύ, μακράν
by foot {adv} (on foot) SEE: on foot ::
by God {adv} (oath) :: μα το Θεό, μα τω θεώ
by God {interj} (surprise) :: Θεέ μου, μνήστιτι μου κύριε
bygone {adj} (in the far past) :: αλλοτινός, περασμένος {m}
by heart {prep} (knowing completely) :: απέξω
bylaw {n} (local custom or law) :: κανονισμός {m}
bylaw {n} (law or rule governing the internal affairs of an organization) :: εσωτερικός κανονισμός {m}
by oneself {prep} (without company) :: μόνος
bypass {n} (road) :: πάροδος {f}, πλάγια οδός {f}, παρακαμπτήριος {f}
bypass {n} (circumvention) :: παράκαμψη {f}, καταστρατήγηση {f}
bypass {n} (alternative passage for a bodily fluid) :: παράκαμψη {f}, αορτοστεφανιαία παράκαμψη {f} [cardiac bypass]
bypass {v} (to avoid an obstacle etc, by constructing or using a bypass) :: παρακάμπτω
bypass {v} (to ignore the usual channels or procedures) :: παρακάμπτω
by-product {n} (secondary product) :: υποπροϊόν {n}
by-product {n} (side effect) :: υποπροϊόν {n}, παρενέργεια {f}
Byron {prop} (famous English poet) :: Βύρων {m}, Βύρωνας {m}
byte {n} (unit) :: μπάιτ, δυφιοσυλλαβή, δυφιοοκτάδα
by the by {prep} (by the way) :: επί τη ευκαιρία
by the Grace of God {prep} (By divine right) :: ελέω Θεού
by the skin of one's teeth {prep} (barely, closely) :: παρά τρίχα
by the time {prep} (when) SEE: when ::
by the way {prep} (incidentally) :: επί τη ευκαιρία, επ' ευκαιρία
by turns {adv} (one after the other) SEE: in turn ::
Byzantine {adj} (of or pertaining to Byzantium) :: βυζαντινός
Byzantine {n} (native of Byzantine Empire) :: Βυζαντινός {m}, Βυζαντινή {f}
Byzantine Empire {prop} (Greek-speaking empire in the Eastern Mediterranean region) :: Βασιλεία Ρωμαίων, Βυζαντινή Αυτοκρατορία {f}, Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία {f}
Byzantine Greek {n} (the continuum of forms of the Greek language as written and spoken during the time of the Byzantine Empire) :: μεσαιωνική ελληνική
Byzantine studies {n} (study of history, culture, etc. of the Byzantine Empire) :: βυζαντινολογία {f}
Byzantinologist {n} (expert in Byzantinology) :: βυζαντινολόγος {m} {f}
Byzantinology {n} (Byzantine studies) SEE: Byzantine studies ::
Byzantium {prop} (Byzantine Empire) SEE: Byzantine Empire ::
Byzantium {prop} (ancient Greek city) :: Βυζάντιο {n}