User:OrphicBot/Sandbox/Naive Perseus Concordance

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search
689137
καί 388042
εἰμί 258383
δέ 251842
τίς 227784
ὅς 223270
τις 170697
εἰς 125948
οὗτος 90459
εἶμι 72777
ἐν 68206
αὐτός 67208
οὐ 64716
τε 58082
τυ 50179
ἄλλος 48157
ἐπί 45739
45735
ὡς 43016
τῷ 41375
ἐγώ 38908
ἔχω 37894
κατά 35984
ἐκ 35317
γίγνομαι 34766
πᾶς 32881
μή 30521
λέγω 28749
τῇ 28420
ὅστις 25476
ποιέω 25415
ὑπό 24820
εἰ 24519
ἀλλά 23199
ἐάν 22721
πόλις 21895
ὅτι 21629
φημί 21593
οὖν 20674
ἠμί 19845
ἀναλάζομαι 19278
δέω 18504
πρότερος 17846
μετά 17746
ἐκεῖνος 17623
μέγας 17108
ἤν 16863
πολύς 15219
δοκέω 15162
λόγος 15122
οὕτως 14729
γε 14250
σός 13811
ἑαυτοῦ 13749
δεῖ 13645
αὐτοῦ 13274
ἀνήρ 12901
οὔτε 12692
εἶπον 12188
ὅδε 11883
11509
αἴρω 11129
τοιοῦτος 10929
νῦν 10785
καλέω 10703
ἔτι 10580
ἄνθρωπος 10567
μόνος 10474
ἵημι 10359
θεός 10293
λαμβάνω 10223
ἔπειμι 10100
ἐξ 9849
ὅσος 9757
ἀρά 9419
ἄγω 9231
ἅπας 9203
ἔπος 9194
ἆρα 9156
ἕτερος 9141
οἶδα 9076
δίδωμι 8929
ὁράω 8865
ἄρχω 8793
ἐπεί 8724
πηρός 8691
πάντῃ 8643
βούλομαι 8631
χράω 8573
ὥστε 8539
βασιλεύς 8402
καθά 8350
ὥσπερ 8298
Ζεύς 8249
πολεμέω 8214
φίλος 8155
οὐδός 7967
ἕκαστος 7952
πράσσω 7932
οὐδέ 7912
παρά 7594
χρόνος 7591
δύναμις 7533
μαλλός 7463
μᾶλλον 7455
ἐάω 7443
Πάρος 7372
παῖς 7324
ἦδος 7297
ἤδη 7284
δῖος 7255
πλείων 7177
θέω 7141
μάλιστα 7108
φιλέω 7108
φέρω 7098
καλός 7013
πόλεμος 7007
ἴσος 6986
ὑμός 6964
ἡμός 6916
δύναμαι 6892
ἔρχομαι 6874
διά 6867
ἥμερος 6711
νόμος 6698
νομός 6698
πολέω 6662
ἄν 6557
ἀκούω 6525
τότε 6521
τοτέ 6498
ἡμέρα 6477
δίω 6404
ἔχις 6381
γάρ 6354
ἔργον 6328
διό 6269
χέω 6232
οἷος 6178
ἔοικα 6097
κενόω 6077
τυγχάνω 6016
εγο 5942
πρᾶγμα 5941
γῆ 5918
χώρα 5910
ἁμός 5871
κακός 5870
ἐρῶ 5866
πολέμιος 5799
δύο 5763
φύω 5735
ὀνομάζω 5714
σῶμα 5676
οἴομαι 5603
ναῦς 5544
φαίνω 5530
καθό 5498
συμμαχέω 5432
ἅμα 5416
γυνή 5391
μέρος 5375
πως 5352
πῶς 5352
ποτός 5340
πότος 5327
ἐμός 5255
πείθω 5214
δίκαιος 5199
πάρειμι 5198
γράφω 5198
πάλιν 5185
ἵνα 5146
χραύω 5117
ὄντα 5112
εἶδον 5097
πλέω 5071
τίνω 5070
ἀλλήλων 5062
ὅμοιος 5059
ὅλοξ 5057
πλῆθος 5047
ὄνομα 5036
χόω 5031
ὀλίγος 5030
σφεῖς 5008
κελεύω 5007
φύσις 4980
τίθημι 4941
μήτε 4932
ποτέ 4931
πότε 4924
ἀρχή 4915
αἴτιος 4907
χράομαι 4902
πλέως 4881
πάσσω 4878
ἀνά 4872
οἰκέω 4836
νέω 4752
ἐθέλω 4635
κάλως 4619
ετ 4599
ἀπό 4590
μέλλω 4558
πάσχω 4444
νέος 4442
ἵστημι 4442
δῆμος 4422
τοσοῦτος 4419
βιόω 4415
θυι 4402
θάλασσα 4401
δημός 4397
χρῆμα 4356
ἴδιος 4354
ἄπαις 4311
εἶτα 4303
ἀξιόω 4301
μέν 4301
τροπός 4285
τρόπος 4285
φεύγω 4277
παρέχω 4273
ὅταν 4270
μαεα 4265
τόπος 4264
ἄπιος 4254
κακόω 4241
συι 4229
δοξάζω 4214
νομίζω 4202
βίος 4200
βιός 4200
ὅπως 4198
νικάω 4187
οὐδείς 4186
Ἆπις 4176
μάχη 4112
ἐμέω 4104
συμβαίνω 4094
ἄξιος 4075
συμ 4024
πέμπω 4020
γένος 4002
μέσος 4001
ἡγέομαι 3967
θέα 3963
θεά 3963
δείκνυμι 3957
θεάομαι 3957
ἔργνυμι 3932
εἴτε 3930
πλεῖστος 3903
αἱρέω 3855
μέχρι 3806
ὑπάρχω 3741
τιμάω 3717
οὗ 3712
ἀγαθός 3712
οὔτις 3667
ὅστε 3644
ἀνάγκη 3588
βιάω 3586
πολεμίζω 3577
ἄγνυμι 3572
δόξα 3552
γιγνώσκω 3549
οὔτι 3544
πατήρ 3538
ὅτε 3531
καθίστημι 3510
ἥκω 3502
ἔτος 3486
πολεμόω 3476
ἐναντίος 3476
ἵππος 3473
οὐτάζω 3451
ὕστερος 3442
εὑρίσκω 3432
οὐτάω 3426
ταχύς 3406
ζάω 3399
αἰτία 3349
ἔπειτα 3331
ἀνίημι 3328
χείρ 3318
ιν 3303
χάρις 3270
εὖ 3269
ἥμων 3195
χωρέω 3170
ὁμοιόω 3166
τέλος 3159
ἀφικνέομαι 3147
δίκη 3145
ὁμόω 3120
3108
ὁμός 3078
ὕδωρ 3071
θυις 3066
κρατέω 3037
3004
κεῖμαι 2988
εἴσειμι 2987
ἀφίημι 2986
ἀμφότερος 2964
τρεῖς 2962
βιάζω 2932
τεῖχος 2918
ἀπόλλυμι 2913
ἱππεύς 2912
ἔξεστι 2910
ἱερός 2906
μάχομαι 2902
ἀναιρέω 2880
πολίτης 2868
τοίνυν 2854
τελευτάω 2851
ὄρος 2846
ἄνω 2845
ἀδικέω 2843
πού 2840
ποῦ 2840
ἄρχων 2812
ἀνδρών 2803
ὅπλον 2799
ἀποθνήσκω 2798
ἀνδρόω 2788
μέντοι 2780
ἐγώγε 2777
φάσις 2758
βασίλειος 2750
ἄριστος 2740
πάνυ 2734
ἐνταῦθα 2727
ις 2727
πρέσβυς 2722
οἰκεῖος 2721
τύχη 2719
χρύσεος 2717
τάσσω 2715
πρός 2668
ποτις 2667
ἀγών 2663
μένω 2662
δέχομαι 2656
πυνθάνομαι 2651
δεύτερος 2644
τρέφω 2639
γνώμη 2635
ἕνεκα 2630
ξένος 2616
πολλάκις 2611
ἀληθής 2586
ἐφίημι 2585
αἰτέω 2584
στάδιος 2584
πατρίς 2576
στάδιον 2574
πείρω 2563
ὅρος 2553
στρατιώτης 2546
ἀναγκάζω 2534
κοινός 2514
σεύω 2511
διαφέρω 2511
εἰκών 2510
ἀποδίδωμι 2508
ἀφαιρέω 2505
ἀράομαι 2503
θάνατος 2499
ἐφίστημι 2490
ἔτης 2468
κρίνω 2466
ἐσθίω 2466
πίνω 2464
βασιλεία 2462
ἑκάτερος 2454
θαυμάζω 2451
δύω 2448
τοι 2445
εἰκός 2441
αὖθις 2440
κύριος 2437
νεάω 2433
βάρβαρος 2429
μανθάνω 2424
ψυχή 2412
ποῖος 2399
ναός 2399
οἰκία 2394
φυλάσσω 2391
ποταμός 2384
τρίτος 2381
πρᾶξις 2380
ποιός 2378
πολιτεία 2374
εδο 2366
σώζω 2360
σοῦ 2352
ἀρόω 2347
πάθος 2343
ἀρετάω 2341
ἰσόω 2340
ἀρετή 2339
ἐλάσσων 2338
κοινόω 2324
τρέω 2311
ὀρθός 2301
χωρίον 2294
παρασκευάζω 2291
οἰμάω 2286
ζέω 2267
προστίθημι 2259
2255
βασίλεια 2255
ἔθνος 2254
ὁρμάω 2253
μῆλον 2250
πειράω 2248
ὁλάω 2245
εἰσίημι 2236
δή 2214
ἠώς 2209
μηδέ 2206
κατέχω 2205
Μῆδος 2202
δῆλος 2191
κομίζω 2188
η 2179
μήτηρ 2178
ἑός 2176
οἶκος 2174
ἐπαινέω 2173
θνήσκω 2161
διαφθείρω 2159
ψύχω 2147
μέγεθος 2147
ἄκρος 2145
νῆσος 2139
ἐλαύνω 2138
νεόω 2137
κατασκευάζω 2131
παραδίδωμι 2130
ἔνθα 2130
ἀποκτείνω 2118
ἡδύς 2107
κίνδυνος 2102
ῥᾴδιος 2099
κᾶλον 2098
ἀέκων 2089
αὖ 2089
ἐξίημι 2087
βαρβαρόομαι 2087
ὁμολογέω 2085
ὁδός 2076
δικαιόω 2075
Μηδίς 2072
Πάν 2071
ζητέω 2067
ὁπλή 2061
ἀρίς 2052
ἀναγκαῖος 2047
πίμπλημι 2030
τιμή 2021
σύμμαχος 2016
ἀποδείκνυμι 2014
ταύτῃ 2013
καταλιμπάνω 2012
γαμέω 2008
τολμάω 2006
εὐθύς 2005
θυγάτηρ 2003
στρατόπεδον 2002
ἰσάζω 1998
Υω 1988
προσήκω 1981
δικεῖν 1979
γοῦν 1978
υἱός 1971
ἔρομαι 1968
ἡγεμών 1967
φύς 1964
ἔδω 1964
χαίρω 1961
ἕξις 1960
τέχνη 1957
ὅμως 1948
ὁμῶς 1948
λανθάνω 1945
πλέος 1938
νόος 1928
καίτοι 1919
δικάζω 1919
κινέω 1917
νίκη 1917
τρέπω 1906
κάκη 1904
πούς 1891
ὅσπερ 1886
τέκνον 1883
νεάζω 1879
πρόσειμι 1878
α 1877
μηδείς 1876
ἀφεστήξω 1871
παύω 1869
μικρός 1865
πιστεύω 1864
σμικρός 1861
οὐσία 1859
συμφέρω 1855
οἴμη 1848
θύω 1847
ἔνιοι 1844
μαλός 1840
κτάομαι 1838
φίλιος 1833
μάλη 1832
στρατηγέω 1830
ἐλπίς 1827
παρακαλέω 1826
πίπτω 1825
δείδω 1825
βάλλω 1813
μάλα 1812
κτείνω 1812
δηλόω 1810
φοβέω 1807
στρατηγός 1806
ἥσσων 1797
πέρ 1797
ἁλίσκομαι 1794
φυσάω 1791
τέσσαρες 1786
ἥλιος 1785
δυνατός 1783
βουλεύω 1778
συνίστημι 1774
οἶνος 1774
ἐρέω 1763
ὀρθόω 1763
δεινός 1760
εο 1760
ἄπειμι 1757
φρονέω 1756
ἕως 1756
πότης 1753
μέθη 1753
ὁρμέω 1752
τάξις 1747
κύκλος 1745
θεῖος 1745
σημεῖον 1744
ποτάομαι 1743
καταλαμβάνω 1740
σφάζω 1740
φιλία 1739
βουλή 1731
περ 1727
διδάσκω 1719
κόσμος 1717
ἀδελφός 1716
Δῆλος 1710
λείπω 1710
ἐφέζομαι 1705
ὑφή 1683
πειράζω 1682
στρατεύω 1681
ὅθεν 1679
βοηθέω 1675
εἶδος 1668
εἰρήνη 1666
λίθος 1663
ἐρωτάω 1654
ὄψις 1650
δράω 1646
αἰσθάνομαι 1645
ποτή 1644
πότερος 1638
σφός 1637
τελέω 1634
καιρός 1633
καῖρος 1633
δεκάζω 1630
τύραννος 1629
πόνος 1627
κτέομαι 1626
ἀριστάω 1626
ἐχθρός 1624
μιμνήσκω 1623
ἰδίω 1621
παραγίγνομαι 1621
ὕπατος 1618
πέντε 1615
ἐκεῖ 1615
πόα 1614
κωλύω 1609
ἄλλως 1600
ἕνος 1600
οὔκουν 1593
λύω 1593
οὐκοῦν 1593
οὐκέτι 1588
διώκω 1587
ἴσως 1582
δεκάς 1582
φράζω 1573
πλησίος 1568
ἑταῖρος 1561
μυς 1560
ἅπτω 1560
ἐργάζομαι 1557
ἱερόω 1556
βοάω 1550
ἐμβάλλω 1542
μευς 1540
εἴκοσι 1534
ἀπολιμπάνω 1533
ῥέω 1533
φυλάζω 1532
πεδίον 1529
ζῷον 1527
μετρέω 1520
κρείσσων 1518
δέκα 1514
φόβος 1514
ὁπλέω 1510
πάλλω 1510
ξυμ 1507
προστάσσω 1505
ἀξία 1504
ἔξω 1504
σκοπέω 1504
ὅπου 1503
ἐπίσταμαι 1501
ὥρα 1499
υτ 1497
ἀλάομαι 1493
ἐτάζω 1483
βασιλεύω 1482
βαίνω 1481
ἄριστον 1478
μέτειμι 1474
σπουδάζω 1474
πύθω 1473
στόμα 1467
μονόω 1464
πίστις 1461
ἀναγκαῖον 1460
τοιόσδε 1458
ἀποστέλλω 1456
βία 1448
παραλαμβάνω 1438
νεώς 1438
πῦρ 1434
ἄκρα 1431
μιν 1429
ἀρχαῖος 1426
ὑπολαμβάνω 1420
ὀρός 1420
ἀπαλλαξείω 1419
μετέχω 1418
μυρίος 1417
μεθό 1417
ἔστε 1416
ἀποφαίνω 1410
κοσμέω 1409
νόσος 1408
αὐτίκα 1407
δοῦλος 1405
ἡμέτερος 1405
τάλαντον 1404
χείρων 1400
πονέω 1399
προσαγορεύω 1395
ὑπομένω 1394
ἐλεύθερος 1386
ἐνδίδωμι 1383
τριάξω 1383
ἐράω 1382
σφοδρός 1381
ἄδικος 1379
πάλη 1376
θηράω 1375
κατηγορέω 1375
καθίημι 1372
περάω 1366
τριάκοντα 1360
ἀγός 1355
μῆτις 1355
ἐπιχειρέω 1354
ἀπέχω 1353
λυπέω 1352
ηιξ 1351
σχῆμα 1350
αἷμα 1346
χρεία 1345
μονή 1344
ἄνευ 1342
γάμος 1340
φαῦλος 1339
ἔθω 1339
πνεῦμα 1330
χαλκοῦς 1326
συντίθημι 1323
ἐλλός 1319
ἐναντίον 1317
χαλεπός 1316
προερέω 1315
σύνειμι 1314
κήλη 1312
χάλκεος 1311
τίκτω 1308
γράμμα 1308
σωτηρία 1306
ἔνειμι 1304
θηρίον 1300
ἡδονή 1298
φιλόσοφος 1293
μήτις 1291
βελτίων 1289
μαρτυρέω 1287
ὧδε 1282
μῆκος 1281
τεχνάζω 1279
ὁμοιάζω 1277
ὁπόσος 1269
χίλιος 1268
ἡλικία 1268
ἐνίζω 1266
ἱστορέω 1266
χίλιοι 1265
μέτριος 1264
ἀγνοέω 1261
πύλη 1257
συνάγω 1254
θυσία 1252
πάλαι 1248
γυναικωνῖτις 1247
ἐπιδείκνυμι 1245
οἰκειόω 1244
τάχος 1241
μυριάς 1238
παρίημι 1237
ὁδάω 1236
ἔλεγος 1236
ἐπώχατο 1232
ἀνίστημι 1231
στράτιος 1229
ἱερή 1229
σφόδρα 1227
εὐθεῖα 1227
ἤπειρος 1223
αδ 1223
βάζω 1222
ἱερεύς 1222
στρατία 1222
ξενόω 1222
χρήσιμος 1220
ἀμύνω 1220
δικαστής 1218
ἐπιτίθημι 1218
θυσιάζω 1217
ἀλήθεια 1217
ἄνοος 1213
δημόσιος 1208
βοῦς 1207
κεφαλή 1206
πορεύω 1204
προσίημι 1201
πρέσβις 1196
ἀνδρεῖος 1194
γωνία 1191
βραχύς 1190
ὑλάω 1190
φόνος 1189
πλοῦτος 1188
ἐπιμελέομαι 1187
κάθημαι 1184
ἀδύνατος 1178
ἔθος 1177
ἐπιέννυμι 1172
φάσκω 1170
ἀλλότριος 1169
ἐκκλησιάζω 1167
εὔνοια 1165
νύξ 1164
αὐξάνω 1159
φανερός 1157
ὕλη 1157
σαφής 1154
διαιρέω 1152
ἡγεμονία 1152
περί 1151
διαλύω 1150
στεφανόω 1147
ἁμαρτάνω 1144
ἐκβάλλω 1141
διξο 1141
δαίμων 1141
κενός 1141
φωνέω 1137
ἐλευθερία 1137
ζωή 1135
ἀγοράζω 1133
τειχέω 1131
ἀριθμός 1130
ἐπιτρέπω 1130
ἱκανός 1125
θανατάω 1124
ἀποκρίνω 1124
περιέχω 1124
ὁμοῦ 1123
θυμός 1122
διαλέγω 1120
ἀπολύω 1119
ἐλασσόω 1118
θύμον 1118
οἰκείω 1114
ἀργύριον 1113
μέλος 1113
ἐξουσιάζω 1113
ἐλευθερόω 1111
δεῖπνον 1111
ἐξουσία 1108
χαρίζομαι 1105
συνεχής 1105
ἄγη 1103
ἀγή 1103
εἴρω 1103
θαρσέω 1102
ἑξῆς 1101
στέφανος 1101
στρατεία 1099
πεδάω 1098
κύων 1095
μνήμη 1089
χειρόω 1086
ἐκκλησία 1085
γέρων 1085
ἔρως 1081
ὑμέτερος 1076
ἄγαλμα 1075
τέλειος 1075
ὀρεύς 1074
προσέχω 1074
μῦθος 1073
ἐπάγω 1072
βλάπτω 1071
σημαίνω 1071
νέμω 1069
προσφέρω 1068
παρίστημι 1065
ἐπιτήδειος 1063
δημόομαι 1058
ὀργάω 1056
νον 1054
καταλύω 1053
βλέπω 1053
τετράγωνος 1052
κόρη 1052
ἀπέρχομαι 1049
εος 1048
ὕβρις 1040
ἦθος 1040
ἁπλόω 1038
φυλακή 1037
ὁρίζω 1037
εἴπερ 1036
ψηφίζω 1035
ἀμείνων 1030
ἀγορά 1030
χρυσός 1030
δῶρον 1030
εὔχομαι 1030
εἰσέρχομαι 1028
πρόσθεν 1024
ἱστορία 1023
λοιπός 1022
ἄγος 1021
ἄναξ 1020
ὀργή 1020
κολάζω 1019
κρίσις 1019
φιλοσοφέω 1018
παρθένος 1016
ἔχθρη 1015
κινδυνεύω 1015
λιθάω 1013
στράτευμα 1013
οὖς 1012
παρέρχομαι 1008
ἔρος 1006
ἀγαπάω 1004
νομή 1003
ἄκρον 1003
στρατός 1003
ἐρῆμος 1002
ἄστυ 1002
ὅρκος 1002
αἰσχύνω 1001
δεσπότης 1000
Πύλαι 999
κράτος 996
νοσέω 994
χρή 992
πρόθυμος 991
αἰσχρός 991
σοφός 990
πρόσωπον 990
τοπάζω 987
ἀνάγω 986
παραπλήσιος 986
τέταρτος 985
ἀπαντάω 984
οἶδος 983
ἀλλᾶς 983
δόμος 981
πεζός 980
ἐκπέμπω 979
τάφος 977
ὄχλος 976
μείς 975
στάσις 975
πη 974
πῆ 974
ἑτοῖμος 972
ἄμφω 970
ἀείδω 969
προάγω 969
γένεσις 968
βοή 968
ἀγωνίζομαι 967
λάπτω 966
ὀξύς 966
ἀκριβής 965
διαιτάω 965
οἴχομαι 964
παλαιός 964
γεννάω 963
διάνοια 963
πολιορκέω 963
ἐπιθυμέω 963
ἔσχατος 961
τηλικοῦτος 960
διαβαίνω 960
τελευτή 958
καταφρονέω 958
φωνή 958
βόειος 957
διέρχομαι 957
μέλω 955
μάρτυς 953
παντάπασι 952
βαρύς 952
ὀστέον 952
νάω 952
πρόσω 950
τυραννεύω 950
πεντήκοντα 948
μύρω 948
θύρα 946
μακρός 945
τρίγωνος 944
ἐπιφαίνω 944
ψεύδω 943
πλούσιος 942
πέτρα 942
κάλλος 942
κράτιστος 941
μισέω 939
φάος 937
ἀθάνατος 937
σταδίη 936
διατρίβω 936
τροφή 934
ἀναλαμβάνω 933
διότι 933
θάπτω 933
σῖτος 928
βάσις 927
ἀπάγω 927
χρυσόω 926
πέρα 925
ἀπορία 925
ἀπορέω 923
ἀνατίθημι 922
τιμωρία 921
κατοικέω 920
ἀντάω 919
λιμήν 919
ἐπιθυμία 918
ἔπαινος 918
ἐπιθυμιάω 918
αἰχμάλωτος 918
τέμνω 917
δεξιός 917
ποιητός 916
πατέομαι 915
ὁπότε 915
γαῖα 915
τελευταῖος 912
ἀναγιγνώσκω 909
ἀναβαίνω 909
ἐπιφανής 904
ἄχρι 904
τήκω 904
δε 903
ἀφοράω 901
μεταβάλλω 900
φάρμακον 899
κράς 899
συμφορά 899
ομνις 897
πρέπω 897
ἕλκω 897
τριήρης 896
τινυς 895
συγχωρέω 894
βαδίζω 893
ἡσσάομαι 893
ποιητής 892
εἴδομαι 891
κυρέω 890
ἀσφαλής 886
κάτω 884
προσάγω 882
ἀπαγγέλλω 882
ἀπαλλάσσω 882
μνημονεύω 882
ῥήτωρ 878
ὀργάζω 878
ἐλπίζω 877
μυλτυς 877
νομοθετέω 876
ἀήρ 875
ἐντεῦθεν 874
θανατόω 873
μέλας 873
λίμνη 872
νοέω 871
δεῦρο 871
μοιράω 870
ἀνέχω 870
ἐκφέρω 870
πλήθω 868
νεκρός 867
θεραπεύω 867
κέρας 867
ἐνθάδε 867
βέβαιος 866
πάομαι 866
σύμπας 865
μοῖρα 865
θεωρέω 865
ὁδόω 864
χειμών 858
ἶδος 858
οἰκέτης 857
ἅτε 857
δίδημι 856
κόλπος 854
ἰσχυρός 854
δουλόω 849
τόλμα 848
δυάω 846
εἰκάζω 845
ὕπνος 844
ψήφισμα 844
μαίνομαι 844
τριακόσιοι 843
φθάνω 843
οὐδαμός 843
σπουδή 842
πρόφασις 840
πλοῖον 839
εἴθε 835
πάθη 834
μέτρον 832
ἔρδω 831
συμβουλεύω 829
κίνησις 828
συμμαχία 828
διόπερ 828
συνέρχομαι 827
ὀφείλω 827
πονηρός 826
συμβάλλω 825
ὄμνυμι 825
δέον 824
βασίλειον 823
ατθυε 823
εὐδαίμων 823
ἡσυχία 823
προαίρεσις 822
ἄπειρος 819
χρῆ 816
τεκνόω 816
βέλος 815
παιδίον 815
ἑταίρα 815
ῥαίνω 815
συγγενής 815
ἀκολουθέω 815
ὑπισχνέομαι 812
στάζω 811
ξίφος 810
σώφρων 809
τεσσαράκοντα 808
κώμη 808
ἐπέρχομαι 807
πάτριος 807
ξύλον 807
πεντακόσιοι 802
τάχα 802
σοφία 800
νεώτερος 799
ἁπλῶς 796
ποίησις 793
πέλαγος 793
ἐκλείπω 792
ἁρπάζω 792
ἰδιώτης 792
προίημι 791
δίαιτα 791
τυραννίς 791
ἀνδρεία 788
ὠμός 788
γενναῖος 787
αἰτιάομαι 786
ἐξαιρέω 784
ἄλλου 784
τράπεζα 783
λαμπρός 783
ἐντυγχάνω 781
φονάω 780
συνάπτω 779
γλῶσσα 779
ὠφελέω 779
καθόλου 778
μεσόω 778
ἑταιρέω 777
δοκός 776
μίγνυμι 774
οὐρανός 774
ψεῦδος 774
ἐμαυτοῦ 771
ἀθροίζω 770
εἰσάγω 768
φρήν 767
ἱδρύω 767
διακόσιοι 767
ἐξέρχομαι 766
συυς 765
σιτέομαι 764
ὑπερβάλλω 763
προέρχομαι 760
σπεύδω 759
κοινῇ 758
λέξις 758
τέλλω 758
σύμμετρος 757
σιωπάω 757
ἐπιστήμη 756
ἀδελφή 756
ἱκνέομαι 756
προσπίτνω 756
δικαιοσύνη 753
καίπερ 753
φαρμακός 753
νῖκος 751
ποικίλος 750
ἀναχωρέω 749
ἀμελέω 749
φρουρέω 749
καταβαίνω 748
ἐντίθημι 748
πολιορκία 746
ιλλε 746
τροφεύς 744
χαλκός 743
τρίζω 742
δικαστήριον 742
τριάς 742
ἱκανόω 742
δῶμα 742
παράδοξος 741
μένος 741
πληρόω 740
τεύχω 740
ὁπλίτης 740
ψῆφος 739
ἔραμαι 739
ἅρμα 738
διατελέω 736
ἄνεμος 734
ὄρνις 734
ἥμισυς 734
ἔνδον 733
τροπόω 733
μέλλησις 731
ἀγανακτέω 731
δόρυ 730
πλήσσω 730
φάλαγξ 728
γέρας 728
συλλαμβάνω 728
ὄμμα 728
συνόχωκα 728
γραφεύς 727
ὑπέχω 725
γραφή 724
δαιμονάω 723
ἀεί 722
ἥκιστος 722
πρόγονος 721
ἐλέγχω 721
δάκρυον 720
ἱππών 720
φώς 720
κατάγω 719
στόλος 719
φαξιο 718
ὦμος 717
διαφορά 717
φθόνος 717
παίζω 716
αἴσθησις 714
φύλαξ 714
ἀρχήν 713
συνήθης 711
συγχέω 711
ἐπιβάλλω 711
ἀσπίς 709
συντάσσω 708
λύπη 707
παλαίω 706
ψευδής 704
συνθήκη 703
τίσις 703
ἐσθής 700
τελειόω 700
φυγή 700
πόσος 699
τροπέω 698
φανερόω 698
συνίημι 698
κυκλόω 697
ὑπόκειμαι 696
ἐπιφέρω 696
ρες 695
λαός 695
λαγχάνω 695
τρόφις 695
ἀθρόος 694
βέλτιστος 694
ποθεν 694
πόθεν 694
ῥίπτω 694
λόφος 694
παραγγέλλω 693
σκέπτομαι 691
γελάω 691
ἑστιάω 690
πολιτικός 690
κακία 688
μιμέομαι 687
ποσός 687
γῆρας 686
διάφορος 685
ὑβρίζω 685
δειπνέω 683
χρέος 683
ἐκεῖθεν 683
διηγέομαι 682
περίειμι 681
δέος 680
πατρῷος 679
νεκρόω 679
ἐφίζω 678
ἄτοπος 677
ἥρως 677
εχ 676
ἕζομαι 675
διατίθημι 675
πρόνοια 674
νεανίσκος 674
πήγνυμι 674
νομοθέτης 674
φιλοσοφία 673
χωρίζω 673
ἰχθύς 671
ὄλλυμι 671
φορέω 671
διαφεύγω 670
ετιαμ 670
ἄρτι 669
ἀρκέω 668
οὔπω 668
ἐλέφας 668
ὁρκόω 667
χάραξ 666
νόμιμος 666
ταχέως 663
πάντως 663
ἄγγελος 663
ἐοικότως 661
ἐνδέχομαι 660
ὀφθαλμός 660
μόλις 660
κάμνω 658
εἰκότως 658
ταράσσω 655
ἐξάγω 654
σεδ 653
εἰσφέρω 652
κῆρυξ 652
δρόμος 650
σαεοδ 650
ἄπορος 648
βασιλικός 648
καρπόω 648
ἐλάχιστος 648
ἐπανέρχομαι 648
ἥδομαι 648
δαιμόνιος 647
πλανάω 647
μονάς 647
δακρύω 646
πολιτεύω 645
ἄγριος 645
ἐξελαύνω 642
καθιστάω 642
ἐξαπατάω 641
σελήνη 641
βαθύς 641
κυνάω 641
θηριόω 639
πέμπτος 638
πεμπτός 638
ἔμπροσθεν 638
σής 638
ἀνθρώπινος 637
ἔξωθεν 636
φιλάνθρωπος 635
εὐδαιμονία 635
περιίστημι 635
ὕψος 635
δόγμα 634
δεσποτέω 634
πόθος 633
κρέας 633
ἀσθενής 633
κτίζω 632
ἀκριβόω 632
καρδία 631
μεταβολή 631
βοείη 631
ἱμάτιον 631
ἐπιμέλεια 630
ἀσφάλεια 630
βιβλίον 630
πέζα 630
αἱμάς 629
ἁρμόζω 629
ἀναφέρω 629
ἐγείρω 628
στρατόω 627
πόρω 626
προσέρχομαι 626
πύργος 624
φθονέω 624
δήπου 623
ἐπιεικής 623
ἐξετάζω 623
κοινωνέω 621
ἐσχατάω 621
κρύπτω 621
ἐπιβουλεύω 621
δισχίλιοι 618
πόντος 618
γηράσκω 618
μεταπέμπω 618
τέθηπα 618
προδίδωμι 618
παιδιή 617
σύγκλητος 617
δοκή 615
φυγάς 615
δωδεκάς 615
ἡμερόω 615
κλίνω 614
ὀπίσω 614
ἄντομαι 614
βοήθεια 614
δώδεκα 614
ἐπιγράφω 614
πένης 612
δεξιόομαι 611
ὄρνυμι 611
γνώριμος 611
σφέτερος 611
ἀπολαμβάνω 611
ὑπακούω 610
αὐτόθι 610
ἄντα 610
ἑξήκοντα 609
ἀναγράφω 607
φῆμις 607
θερμός 607
μεθίημι 607
ἀρχός 607
διαπράσσω 606
διαμένω 606
προίστημι 606
βρότος 605
βροτός 605
ἱέρεια 605
τηρέω 605
προτίθημι 604
ἀσκέω 604
λογίζομαι 604
φαρμακάω 604
δῆτα 604
ἐπίπεδος 603
τιμωρέω 602
ἔσθω 601
ἀριθμέω 601
κῦρος 600
ἄρσην 600
κωμάζω 599
πλάτος 597
δεξιά 597
διοικέω 597
αὖτε 596
διχάζω 595
παντελής 595
πλουτέω 594
μαρτυρία 594
δεινόω 592
ποικίλλω 592
παράδειγμα 592
καταφεύγω 591
προσδοκάω 591
διανοέομαι 590
παραινέω 589
καταπλήσσω 589
φιλοτιμία 588
μυρίζω 588
φανός 588
ἄλογος 588
βεβαιόω 587
ἀντί 587
τέρπω 587
δωρέω 587
δένδρον 587
ἀγαπάζω 587
κομάω 587
ἆθλον 586
ἀποβάλλω 586
παιδεία 585
σίδηρος 584
συγγράφω 584
ἐπαίρω 584
προθυμία 583
ἐπαγγέλλω 583
διάκειμαι 583
λευκός 583
μόριος 583
πρόκειμαι 582
ψεῦδις 582
ἴσχω 582
ηαβεο 581
λογισμός 581
μάντις 581
ἀξιόλογος 581
ἀργύρεος 580
διαβάλλω 580
φροντίζω 580
μισθοφόρος 579
εἴκω 579
ἀγρέω 578
ἐκδίδωμι 578
ἱεράομαι 576
λέων 576
ἀκοή 576
πόρος 575
παρασκευή 575
προτερέω 575
χρυσίον 575
δημοκρατία 575
αὐλέω 574
μαγνυς 574
πέρας 573
προσδέχομαι 571
ἐπιβαίνω 571
λίαν 571
μηκέτι 570
λαλέω 569
γονεύς 568
λεῖος 567
ἀναλίσκω 567
δαπανάω 566
λαβή 566
μόριον 565
ὅσιος 564
καρπός 564
καίω 564
παλαιόω 564
ἀξίωμα 563
καθαιρέω 562
ἀκρόπολις 562
ἑκών 562
ἐκτείνω 562
οἰκουμένη 561
ὄφρα 561
παρατίθημι 561
βάθος 561
μειράκιον 561
ἕλκος 560
κοιλία 560
ὁποῖος 560
ἀγγέλλω 560
ξένη 559
πρόειμι 559
πόσις 558
κυκλέω 558
ἄλλοτε 558
ἀμείβω 557
φανή 556
θειάζω 555
προαιρέω 554
πω 552
ἡλιόομαι 552
στήλη 552
ἐνίστημι 551
τρισχίλιοι 551
ἐγκαλέω 550
δωμάω 550
ἀκριβῶς 549
τραῦμα 549
θῆλυς 549
θέατρον 547
φρούριον 546
δίχα 546
θνητός 545
ἰδέα 544
ἔνθεν 544
θέρος 543
μεθίστημι 543
μῖσος 541
ἀνοίγνυμι 541
σενατυς 541
ἡδέως 541
ἡνίκα 541
ιπσε 541
χαλκόω 539
πώποτε 539
γέλως 539
φρόνημα 538
ἄγε 538
Χείρων 538
οἰκίζω 537
πλόος 537
πεῖρα 536
τόξον 536
πορεία 536
ἐπιχώριος 536
ἄρτος 535
θόρυβος 535
καταστρέφω 535
μουσικός 535
ἐποράω 534
πλατός 533
ψῦχος 533
ἄκος 533
ἐπείγω 532
ἄπιστος 532
δεῖνα 531
τῇδε 529
συντελέω 528
μνᾶ 528
οἰνόω 527
ς 527
ἐπιτελέω 527
πρεσβεύω 526
γυμνάζω 526
ὡσαύτως 526
ἀμφισβητέω 526
ὑπερέχω 525
παραπλέω 525
ἀδίκημα 525
παραβάλλω 523
κέλλω 523
προσλαμβάνω 523
πολυτελής 523
ὑφίστημι 522
κλαίω 522
ἀνάθημα 521
ὁρμή 521
βάρος 521
ἀναστρέφω 520
οἰκοδομέω 520
ἀπιστέω 519
ἔφοδος 519
φθέγγομαι 519
βωμός 519
σιγάω 519
ἀπολογέομαι 519
κῦμα 518
παιδεύω 518
φθείρω 517
ἐπιγίγνομαι 517
τοσόσδε 515
ἐπικαλέω 514
ἰάομαι 514
ἐτός 514
μήνη 514
ἀνειλέω 514
λοιδορέω 513
Κόρα 513
συγχώννυμι 513
ὀργίζω 513
δαιμόνιον 512
χρηστός 512
πῶ 511
φυλή 511
μιλες 510
καταβάλλω 509
τεκμήριον 508
κἀν 508
εὐτυχέω 507
ἀποδέχομαι 507
ἀλήθω 507
ἀλλοτριόω 507
ἀφανίζω 506
δέησις 506
εἶεν 506
ἄκων 505
παραχρῆμα 505
τεός 505
παράλιος 504
συγγραφεύς 504
ὄργανον 503
προφήτης 503
ἆθλος 503
ὄργανος 503
βίαιος 502
οἴκαδε 501
πελάζω 501
δήμαρχος 501
ἀποπέμπω 500
πληγή 499
μισθόω 498
νιν 498
ὑποτίθημι 497
εὐθέως 497
ἔλαιον 497
προσστάζω 497
αἰσχύνη 497
ὑπολείπω 496
κυνέη 496
στρατοπεδεύω 496
πλήρης 495
ὑπόθεσις 495
οὐδέποτε 495
ἁμάρτημα 494
θάρσος 493
πλευρά 493
γόνυ 493
σιδήρεος 492
ἀντέχω 491
προσερέω 491
ἀσπάζομαι 491
σι 491
ἐκπλήσσω 491
καθίζω 490
διάστημα 489
διέξειμι 489
πανταχόθεν 489
ἰσχύω 489
ὑψηλός 489
αὐτοκράτωρ 488
καθήκω 488
διέχω 487
ναυμαχία 487
ἀπειλέω 487
σιωπή 486
ἱστάω 486
ἄγνοια 486
ἀποστάζω 486
τάλας 485
περιβάλλω 485
ἔλαιος 485
πῆχυς 485
ἤτοι 485
ἦμαρ 484
συνοικέω 484
κοῖλος 483
κατατίθημι 483
θεράπων 483
διάθεσις 483
δέρκομαι 482
ὑποδέχομαι 481
κτῆσις 481
ἀνεμόω 480
συνέδριον 479
στρατηγιάω 479
προεῖπον 479
ἐπιλαμβάνω 479
νεθυε 479
ἄργυρος 478
σπουδαῖος 477
πορθέω 477
κλῆρος 476
φείδομαι 475
ἄχθομαι 475
ἰατρός 474
ῥητός 474
δέκατος 474
πρᾶος 472
πιστός 472
νύμφη 472
στρατηγία 471
σύγκειμαι 471
ἐφοράω 469
ἐπιστρέφω 469
ιτο 467
φονεύω 467
μελετάω 467
ἀρέσκω 467
παρρησία 467
ἐθίζω 466
τιτρώσκω 466
λήγω 465
ἅπαξ 465
μακάριος 465
ἀκμάζω 465
ἐπικουρέω 465
ὠφέλεια 464
ὀργαίνω 464
ἐνιαυτός 463
ἑσπέρα 463
θορυβέω 462
ὁμώνυμος 462
θεραπεία 461
σχολάζω 461
ἔργω 461
συμπόσιον 461
ὑπάτη 461
ἀποχωρέω 461
φρόνησις 460
πέλω 460
ἐφεξῆς 459
σωφροσύνη 459
ἀπατάω 459
ἁπλόος 459
ἄδηλος 459
ἀποστερέω 458
ἀποβαίνω 458
κτῆμα 458
μαρτύρομαι 458
ἀνάσσω 458
ἀδικία 457
ἀθλέω 457
συο 457
ἐμπίμπρημι 456
λεία 456
δουλεύω 456
ὗς 455
ῥῆμα 455
προκαλέω 455
κάλλιστα 455
ὀρέγω 455
ἔφεξις 455
τύπτω 454
μέμφομαι 453
βᾶρις 453
ναί 453
θρόνος 453
χῶρος 453
κλύω 452
μηνύω 452
πρεσβεία 452
ὠθέω 452
κόμη 451
ἐπιτάσσω 450
συγγνώμη 450
καθεύδω 449
μνῆμα 449
κυριάζω 448
θήρα 448
σπείρω 447
στερέω 447
δο 447
ἐνέργεια 447
ἁρμονία 446
ζημία 446
κοινωνία 446
παίω 445
ἐπέοικε 445
τετρακόσιοι 445
ἔνδοξος 445
οὐδαμῶς 444
ἐξελέγχω 444
ἄνθος 444
παροξύνω 442
κατορθόω 442
διίστημι 442
κατηγορία 442
ἄγαμαι 442
πωλέω 442
φορός 441
προσεῖπον 441
μεταλαμβάνω 441
πιέζω 441
ἄθλιος 441
ἑλκέω 441
κοῦφος 441
πεντακισχίλιοι 440
περισσός 440
σπέρμα 440
ἀσύμμετρος 439
ἐκπλέω 439
ἴδη 439
διάγω 438
ἄκρατος 438
ἀπαιτέω 437
φρόνιμος 437
ἑκούσιος 437
ἡγεμονεύς 437
ἐλεέω 435
μαντεῖος 434
καθαρός 434
ἀπολαύω 434
ἔγκλημα 433
νειός 433
καταγιγνώσκω 433
διαρπάζω 431
ὄπισθεν 431
σάρξ 431
ταῦρος 431
δυναστεία 431
κορέω 431
ιμπερατορ 431
ἄρκτος 430
ὑπηρετέω 430
αἵρεσις 430
σιγάζω 429
πυβλιξυς 429
ποθέω 428
ἐγγίγνομαι 427
χθών 427
ἀοιδή 427
παρατάσσω 427
μηλίς 426
δωρεά 426
διδάσκαλος 426
πυργόω 425
φήμη 425
ἕκτος 425
φόρος 425
κέρδος 424
σιτίον 424
αἰδέομαι 423
ἑορτάζω 423
πηγή 423
λόχος 423
ἐνεός 423
κυνάς 423
πενία 423
συνιστάω 422
ὠνέομαι 422
κουρά 422
ἠθέω 421
ὀγδοήκοντα 421
ἐμπίπλημι 421
στασιάζω 421
ὑποδείκνυμι 420
κλείω 419
θαυμαστός 419
ἄλλῃ 419
ἐναντιόομαι 419
ν 419
καταπλέω 419
ιμπεριυμ 418
ἐγγύς 418
ἀπόστασις 418
παραλείπω 418
στοιχεῖον 417
αλιυς 417
ἐξίστημι 416
πεῖσα 416
ὀχλέω 416
ἐμπειρία 416
νεκρών 415
κλέπτω 415
παράλληλος 414
ὑγρός 414
ἐπίκειμαι 414
ἐκτίνω 414
ὀλιγαρχία 414
ἐννεάς 414
λιμός 414
ἐνθυμέομαι 413
ἅγιος 413
κέντρον 413
ἀνδριάς 413
στέλλω 413
ζηλόω 413
ποσσυμ 412
βοεύς 411
ἑορτή 411
ἐννέα 411
μαλίς 411
μηχανάομαι 411
ἀρχιερεύς 410
στῆθος 410
πικρός 410
εὐτυχία 410
ἀνάλογος 409
δανείζω 409
εὐπορέω 409
σῶς 409
σκότος 408
τρυφάω 408
προβαίνω 408
ὀκνέω 405
γέλοιος 405
ψυχρός 404
μέγαρον 404
πανταχοῦ 404
ἐπαύω 404
ἔξοδος 404
ἀγοράομαι 403
θρασύς 402
δαπάνη 401
θάσσω 401
προσβάλλω 401
ἔαρ 401
θέρμος 401
περιμένω 401
ἀσθενέω 401
Χῶρος 400
ὁμιλέω 400
σκέλος 400
διαδέχομαι 399
οἴκοι 399
μουσική 398
ὁτιοῦν 398
φίλτατος 398
ἱκάνω 398
θυιδεμ 397
περιπίπτω 397
ὠφέλιμος 397
ἁμαρτία 397
διπλόος 397
σκηνάω 396
παράνομος 396
κατασκευή 396
κατήγορος 396
ἧσσα 396
ἀποτίθημι 396
σημειόω 396
στενός 396
ἐπινοέω 396
τάφρος 395
περιγίγνομαι 395
τοῖος 395
ἀποπλέω 395
σύνοιδα 394
ὑπηρέτης 394
οὐδέτερος 393
κοινών 393
ἀπόρρητος 392
εὐνάω 392
πένθος 392
ϝερυς 392
γενεά 392
ἅλς 391
μέλι 391
φαντασία 391
ἐπιτιμάω 391
νέομαι 391
σκεῦος 390
θάσσων 390
μισθοφορέω 390
εὐδοκιμέω 390
ἕβδομος 389
ἐπιστολή 389
αὐτόματος 389
ἀντιλέγω 389
παντοῖος 389
πολιός 389
ἄγαν 389
καθαίρω 388
θυαμ 388
ἀκόλουθος 388
δάκτυλος 387
διπλάσιος 387
θώραξ 387
ἀπορρέω 386
μορέω 386
ἐγγράφω 386
ἠδέ 386
μανία 386
ἐξηγέομαι 386
πολεμικός 385
παραιτέομαι 385
εὐεργετέω 385
σωφρονέω 385
λιθάζω 385
ἐνίοτε 385
σχάζω 384
ἑβδομήκοντα 384
ὁρατός 384
καταλέγω 384
λευκόν 384
καθέζομαι 384
οὖρον 383
ῥεῦμα 383
διάλυσις 382
ματάω 382
τραχύς 382
ἐπιφάνεια 382
ἀείρω 382
μηνάς 381
δυσχεραίνω 380
εὐεργεσία 380
ἐπικλάω 379
χιλίαρχος 379
νομεν 379
ὄλεθρος 379
ὑπήκους 379
ποίημα 378
τόσος 378
διαγιγνώσκω 377
ὅπη 377
ὑστεραῖος 377
ἰός 377
ἀστήρ 377
κρατύς 377
πορφύρεος 377
ἀναίρω 377
ἁλής 377
ἐρημόω 377
ἀπείρων 376
συλλέγω 376
χαρίεις 376
προσκυνέω 375
ρεορ 375
ζημιόω 375
σατράπης 374
ἀριστερός 374
γεωργέω 373
ἱκετεύω 373
μάτη 372
τίμιος 371
δημαρχέω 371
κατέρχομαι 370
προβάλλω 370
ἑστία 370
ῥώμη 369
θυμόω 369
πρινξεπς 369
βῆμα 368
πλάσσω 368
αἰδώς 368
ἀναζεύγνυμι 368
ὁμολογία 368
παραβαίνω 368
ἄνωθεν 367
ἀνόητος 367
κάρα 367
οἶμος 366
ὑγιαίνω 366
ποστ 366
ναίω 366
τραπεζεύς 366
διαφυλάσσω 365
μαλακός 365
θρόνον 365
αυτεμ 365
ἐπιτήδευμα 365
κύω 365
πρόβατον 365
διακρίνω 364
ἐπιβολή 364
ἀναμιμνήσκω 364
συμφορεύς 364
ὑπνάω 364
ἀκροάομαι 364
ἀμφί 364
κρήνη 363
ἀπογιγνώσκω 363
ηυξ 363
μηδέποτε 363
ἀγάπη 363
νύκτωρ 363
τοξότης 363
ποτήριον 362
δημοσίᾳ 361
κολπόω 360
νήπιος 360
σεμνός 360
δεσμός 359
ἀνιάω 359
συμμίγνυμι 359
εἴσω 359
μισθός 359
σιγή 359
πηγός 359
δυάς 359
θειόω 358
ἄνθη 358
κηρύσσω 358
προσποιέω 358
οἰκίον 358
γυμνάσιον 358
μάτην 358
τέμενος 357
πλησιάζω 357
ἀποβλέπω 357
ιδεμ 356
ὁμιλία 356
μήν 356
ἐπιστέλλω 356
ἀπόκρισις 356
πρόσοδος 356
φιλότιμος 356
πέραν 355
ἀδεής 355
μνηστήρ 355
ὄξος 354
ματέω 354
βλώσκω 354
ὕπαρχος 354
ἔσω 354
ἀγρός 354
δεσμεύω 354
κοιμάω 353
οἶος 353
ἔγχος 353
κόπτω 353
ἀπόδειξις 353
σκάφος 353
αἰών 353
ἄρτιος 352
χρῆσις 352
ἐπιτέλλω 352
περιλαμβάνω 352
γείτων 352
ἕκατος 351
γλυκύς 351
ἐπιδίδωμι 351
φρόνις 350
μετέωρος 350
ξυλόω 350
παρανομέω 350
εὔνους 350
ἐπικρατέω 349
οξξιδο 349
νῶτον 349
ἐξευρίσκω 349
ἐμφαίνω 349
ἐπιχωρέω 349
φαρμακόω 349
ἐγχώριος 348
περίοδος 348
φοιτάω 347
ὄνειρος 347
ἀπάτη 347
ἀσθένεια 347
ἄφθονος 346
πολλαπλάσιος 346
ἄστρον 346
ἔλεγχος 345
ἀποικία 345
ἀποφέρω 344
διανέμω 344
μύρον 344
βλάβη 344
παραπλησιάζω 343
τέως 343
κλίνη 342
τοιγάρ 342
μετριάζω 342
ἑκατόν 342
ἀφήκω 342
ὄνος 341
ἴον 341
συκοφαντέω 341
κάρτος 341
φιλιυς 341
λεπτός 341
τρυφή 340
μιλιτο 340
ἐφορεύω 340
πιστόω 340
ἀκουή 340
σκηνή 340
ἑτοιμάζω 340
ἑξακόσιοι 339
παράκειμαι 339
πρίαμαι 339
κατασκάπτω 339
ἵζω 339
στείχω 339
πλεονεξία 339
κληρόω 339
ἀφανής 338
εἰσθέω 338
χῶμα 338
πορίζω 338
ὑπνόω 338
δημοτικός 338
κυβερνήτης 338
δόλος 338
ὑγίεια 338
ποῖ 337
ἐπιλέγω 337
θέρμω 337
συνουσία 337
ποι 337
ἧλος 337
παράγω 337
χρῄζω 336
ἄσμενος 336
ἐλλείπω 336
δοκιμάζω 336
γεύω 336
κόρος 336
νόσημα 336
θαῦμα 336
τεχνάομαι 335
ἐπώνυμος 335
ιλλιξ 335
καταστάζω 335
δύσις 334
παράταξις 334
χροιά 334
γάλα 334
σήμερον 334
χιλιάς 334
πραγματεία 333
ἅλωσις 333
ὄψον 333
λούω 332
κομέω 332
μηδαμός 331
παραμένω 331
ἐγχωρέω 331
μεταδίδωμι 331
πολίτευμα 331
αὔξησις 330
ἐνδέω 330
ἔφορος 330
διαβολή 330
ἀσεβέω 330
κυέω 329
μορία 329
σκευή 329
πελός 329
διαδείκνυμι 329
τύμβος 329
χιτών 329
χρῶμα 329
δειλός 328
σπειράομαι 328
ὑπάγω 328
ἀπεργάζομαι 328
ἐπίγραμμα 327
ἀναπαύω 327
ἐξαποστέλλω 327
ξένιος 327
περιπατέω 327
ναύτης 327
ζωός 327
ἀριστεύς 327
παντοδαπός 326
αλλιυμ 326
ιτα 326
μαθητός 326
χρεώ 326
ἐκφεύγω 326
ἄνειμι 325
μῆνις 325
κυρία 325
ἀπορραίνω 325
μήλη 325
οἴκησις 325
ἀγείρω 325
κάρτα 324
στένω 324
πορφύρω 324
ζῆλος 324
ὁπλίζω 323
δυνάστης 323
κάτειμι 323
πατερ 322
κερδαίνω 322
τύπος 322
παράπαν 322
τετρακισχίλιοι 321
χορός 321
συστρατεύω 321
ἐννοέω 321
θρύπτω 321
θυόω 320
ὀδυνάω 320
ἄλσος 320
ἐνδείκνυμι 320
περιτίθημι 320
διεξέρχομαι 320
ἕδρα 320
τεῦχος 320
ἀποστρέφω 320
μάκαρ 319
σκηνέω 319
ιυς 319
σφαῖρα 319
ὑμνέω 319
ἔρις 319
φαιός 319
ρομανυς 318
ἐπιπλέω 318
ἐρημία 318
κριθάω 318
μεσημβρία 318
τροπαῖος 317
βονυς 317
συγγραφή 317
ὀδών 317
ὀδούς 317
ἀγορεύω 316
γαστήρ 316
ἔλεος 316
ἀραρίσκω 315
δαμάζω 315
τεκμαίρομαι 315
οὕνεκα 315
τείνω 315
ξενών 315
αὐλή 314
στρέφω 314
θάλλω 314
τάγμα 313
ὀνειδίζω 313
προσηγορία 313
ταπεινός 313
διαφορέω 313
ἰχθυάω 313
ἀνδράποδον 313
φυσικός 313
εὐεργέτης 312
δημοσιόω 312
κόλαξ 312
σαρκάω 312
ὑποστρέφω 312
ὑπεναντίος 312
ταπεινόω 312
ἀποτρέπω 312
εἰδοί 311
στερεός 311
κλέος 311
τρόπαιον 311
αἰάζω 311
ο 311
εὔπορος 311
περαίνω 310
ἐκβαίνω 310
ἀποκρύπτω 310
διατριβή 310
ὑποψία 310
πυρός 309
προπέμπω 309
ἀκόλαστος 309
ἀντίος 309
λοφάω 309
μαθητής 309
δραχμή 309
ἰσχύς 308
τρέχω 308
ποθή 308
φοβερός 308
συνήθεια 308
ταραχή 307
πάρος 307
γνωρίζω 307
ἀποδιδράσκω 306
σαρκάζω 306
ἐξεργάζομαι 306
δούλειος 306
ναυτικός 306
συμμετρέω 305
ἐλεός 305
κείρω 305
ἀπολογία 305
σύνεσις 305
πρόσκειμαι 305
ἐπίκλησις 304
διαλαμβάνω 304
ἄτιμος 304
φθίω 304
ὁπότερος 304
φιλοτιμέομαι 303
παρακελεύομαι 303
οἴμοι 303
δουλεία 303
ἀντιτάσσω 303
καίνω 303
συντρέχω 302
δράκων 302
κατανοέω 302
ὠκύς 302
κεφάλαιος 302
μετατίθημι 302
θείνω 301
εὔλογος 301
δημότης 301
ἐνοχλέω 301
νέφος 301
παρουσία 301
ποθι 300
σχολή 300
μελέτη 300
τρίβω 300
πυλών 300
ἐμποιέω 300
πόθι 300
φιάλη 299
πυκνός 299
προδοσία 299
λάφυρα 298
οὐρός 298
σπένδω 298
οὖρος 298
πλατύς 298
ὄις 298
ταὐτάζω 298
ἀπελαύνω 297
γνῶσις 297
τύχος 297
ἧμαι 297
ἀρτάω 297
ἀνακαλέω 296
καρτερός 296
ἐνίημι 296
ἄλγος 296
διατάσσω 296
τεχνίτης 296
εὐσέβεια 295
ἐλαία 295
οὐρά 295
οὐρεύς 295
καταγελάω 295
κρίνον 294
ὀφέλλω 294
διπλάζω 294
πρόσφημι 294
πιπράσκω 294
δύη 294
καταστρατοπεδεύω 294
πρεσβευτής 294
μέτωπον 294
τραγῳδία 293
ἀνάξιος 293
ὑφίημι 293
Πειθώ 293
μηχανή 293
ὀδύνη 293
μάχαιρα 293
φρουρά 293
ἄχρηστος 293
ὀπάζω 292
φροντίς 292
πυραμίς 292
τροπή 292
κατάλυσις 291
κομιδή 291
διαλλάσσω 291
ἀνόσιος 291
θέμις 291
χεῖλος 290
ἐξαίφνης 290
ὄγκος 290
ὄνειδος 289
φορά 289
προφέρω 289
μυλτα 289
ναμ 289
σκευάζω 289
ἕλος 289
φιλόφρων 288
ἔμπειρος 288
πιθανός 288
λοχέος 288
ἀκέομαι 288
διαθήκη 287
πεδιάς 287
σύμβολον 287
ψέγω 286
συγγένεια 286
ὀδύρομαι 286
νέκυς 286
ῥώννυμι 286
μεταφέρω 285
εὐτυχής 285
ἐπιτυγχάνω 285
ἐμπρήθω 284
κρατήρ 284
ταντυς 284
μεσημβριάω 284
δηιόω 284
μεσημβριάζω 284
σύμβουλος 284
διψάω 283
ὀρχέομαι 283
εἴδωλον 283
φυτόν 283
φυτός 283
ἐγγυάω 283
ἄδεια 283
ἀνατρέπω 283
ἑξακισχίλιοι 282
ἅλων 282
ἀλγέω 282
ὑστερέω 282
μάθημα 282
ἀνιάζω 282
φιάλλω 282
στενάζω 282
ἀμελής 282
ἱερεῖον 282
εὐώνυμος 281
ἕψω 281
προσδέω 281
μεσόγαιος 281
πηγάζω 281
ῥύομαι 280
ἄμαξα 280
ἱκέτης 280
σφάλλω 280
διαμαρτάνω 280
θρίξ 280
αὐδάω 280
ζήτησις 280
ἀνύω 280
νεο 280
κατεργάζομαι 279
ὑπόμνημα 279
ἐργασία 279
δισμύριοι 279
προέχω 279
νόμισμα 279
πέλας 279
τλάω 279
φορ 279
ὑπέρκειμαι 278
ἐνεργέω 278
θυο 278
καλύπτω 278
περιοράω 278
ἐπίνοια 278
ἄμπελος 277
νότος 277
θαυμάσιος 277
ἐκεῖσε 277
ἀρνέομαι 276
συμπλέκω 276
ἀγριόω 276
ἐγχειρίζω 276
δεκάτη 276
καταπλάσσω 276
πειθός 276
θάλαμος 275
ἐξαμαρτάνω 275
φερο 275
ἔννοια 274
δυσχερής 274
ξενία 274
ἀδυνατέω 274
κύλιξ 274
πονηρία 274
ἐπιμελής 274
λάθρῃ 274
προσγίγνομαι 274
ὄντως 274
σχεδόν 274
διαφερόντως 273
ἀίσθω 273
κουρεύς 273
σῆμα 273
τειχίζω 273
ὕμνος 273
μαντεῖον 272
τῖμος 272
διάβασις 272
τρίπους 272
εἴσοδος 272
κίων 272
ὄφελος 272
συγκαλέω 272
ἀνιερόω 272
φιλανθρωπία 271
μεθύω 271
χρησμός 271
κατάκειμαι 271
κρείων 271
καταφέρω 271
ἐμμένω 271
κάθοδος 271
Ἴδη 270
νε 270
διαπέμπω 270
ἀπαγορεύω 270
μήποτε 269
πρεσβύτης 269
πλάγιος 269
Μέγαρα 269
ἐτεός 268
φεῦ 268
συνεργέω 268
φῦλον 268
βρέφος 268
ἀνάπτω 268
ποπυλυς 267
μυθολογέω 267
θήρ 267
κύβος 267
συγγίγνομαι 267
αὐχήν 267
περιφέρω 267
ἐλευθέριος 267
κυνέω 267
ὀνίνημι 266
ἧπαρ 266
ὅθι 266
καινός 266
ῥίζα 266
κυριεύω 266
ἐπαινός 265
ἐνθαδί 265
σπάνιος 265
μος 265
ἡβάω 265
ὑπερβολή 265
γέφυρα 265
παχύς 265
κρυφᾶ 264
τράχηλος 264
σεϝερυς 264
ὅμηρος 264
κρύφα 264
τηνικαῦτα 263
Ἑστία 263
ἀτυχέω 263
καταμανθάνω 263
ὑπέρ 262
πριμυς 262
βράχεα 262
ἴχνος 262
αὐλός 262
συς 262
ἐνθένδε 262
γνήσιος 262
δέρμα 262
πάροδος 262
διυς 261
χαλεπαίνω 261
βελλυμ 261
ἐπιβουλή 261
βελλυς 261
προτρέπω 261
χαλκεύς 261
πνέω 261
ὑδατόω 260
χρεών 260
αἶα 260
ἐπιλανθάνομαι 260
ἐπιζεύγνυμι 260
διάδοχος 260
χορηγέω 260
εὐχή 259
ε 259
αγο 259
εἰσοράω 259
ἄρθρον 259
πατριά 258
τόκος 258
ἐκλύω 258
πανήγυρις 258
λυμαίνομαι 258
ἀποκλείω 258
κατάστασις 258
προτείνω 258
προδότης 257
ἀμήχανος 257
ἐγχύνω 257
πέτομαι 257
οἴκημα 256
βίβλος 256
ἐπίσχω 256
εὐθύνω 256
διασαφέω 256
κατεῖδον 256
πᾶγος 256
ἑκάστοτε 256
πάγος 256
αἰθήρ 255
σοφιστής 255
ὁμοιότης 255
κόλασις 255
φλέψ 255
μαχιμυς 255
χρήστης 254
βηλός 254
τοῖχος 254
ἀναμένω 254
ἡλίκος 254
ἀνιάομαι 254
δίφρος 254
λύκος 253
ἀστός 253
ἄγρα 253
Κοίλη 253
ὅμορος 252
νεανίης 252
ἀγγεῖον 252
κομιδῇ 252
γραμμή 252
ὕστατος 252
εὐπορία 252
ὑποζύγιον 252
ὑποχείριος 252
ἀπόφασις 251
πυλόω 251
σπονδή 251
ἐκδέχομαι 251
λήθη 251
ὁμόνοια 251
ἐπισκοπέω 250
ἐπίτροπος 250
βούλευμα 250
ό̓μβρος 250
λευκόω 250
φράτρα 250
ἐλύω 250
ἀπεῖπον 250
ἐπάνειμι 250
ἔκγονος 249
ἀνθέω 249
ὄγδοος 249
δειλιάω 249
ἀποτέμνω 249
πρέσβος 249
ἠπειρόω 249
δάκνω 249
σκοπός 249
φιλονεικία 248
ἔλαφος 248
ὄφις 248
δειλία 248
προίξ 248
συκάζω 247
προθυμέομαι 247
ἐπιτηδεύω 247
ἄνη 247
μάχιμος 246
ἐχέτης 246
πεντεκαίδεκα 246
παραχέω 246
κλῖμαξ 246
λᾶας 246
ἀνάκειμαι 246
τίμημα 246
πλεονεκτέω 245
ἀπωθέω 245
μιττο 245
περιστάζομαι 245
εὖτε 245
παραχωρέω 245
ἀλκή 244
βουλευτήριος 244
περιέρχομαι 244
πύλος 244
βουλευτήριον 244
χειροτονέω 244
δευς 244
ἡσυχάζω 243
Πύλος 243
ταμίας 243
νότιος 243
ἑδράζω 243
ἄφρων 243
φύλλον 243
αἴ 243
δομή 243
βραδύς 243
ἀπόγονος 242
Φᾶσις 242
ζώς 242
βραχίων 242
λοχάω 241
βαρέω 241
ἐπανίημι 241
ϝενιο 241
οὐράνιος 241
κήδω 240
πεδιεύς 240
ἄνισος 240
ἁλίζω 240
γονή 240
λιπάω 240
ος 240
ἐρώμενος 240
ἀποσφάζω 239
σάλπιγξ 239
θέσις 239
πάππος 239
ῥήγνυμι 239
παρεμβολή 239
αἰδοῖος 238
ἄφνω 238
κραίνω 238
κυρόω 238
εἰσηγέομαι 238
εἰσωθέω 238
πορφύρα 238
ἔμπορος 238
φοῖνιξ 238
καθάπτω 237
καταχέω 237
λέχος 237
ἐπίσημος 237
συναθροίζω 237
ἔνδεια 237
εὐλαβέομαι 237
συμπράσσω 237
ὀιστός 237
ὄρεξις 237
ὑποτάσσω 237
εὐρύς 236
ἰτός 236
σπεῖρα 236
ταμεν 236
ἐρρωμένος 236
ἐναργής 236
ἀντίπαλος 235
αἰνέω 235
ἐπιχωριάζω 235
ὑπονοέω 235
σύνταξις 235
ἐπερωτάω 235
ἑκατέρωθεν 235
κατακόπτω 235
αἶψα 235
θρίαμβος 234
δέμας 234
θεωρία 234
καθοράω 234
πενθέω 234
ὀκτακόσιοι 234
σιδηρόω 234
ἐγκρατής 234
Φοῖνιξ 233
ἀποτελέω 233
ἐμβαίνω 233
κλῄζω 233
ὅμιλος 233
βίοτος 233
ἐγκαταλείπω 233
πρόσωθεν 233
πρίν 233
σπάω 232
οὐδαμοῦ 232
πρόθεσις 232
ἀμάω 232
περίστασις 232
εὐφυής 232
χορηγία 231
καταίρω 231
ἐνδύω 231
ἐπιστάτης 231
ἀπειρία 231
νεῦρον 231
στέργω 231
πῆμα 230
ἐνδεής 230
χρηματίζω 230
ενιμ 230
λύρα 230
ἀνήκω 230
γυναικεῖος 230
διαπλέω 230
αξξιπιο 230
ταμία 230
ὁπόταν 229
ἀίδιος 229
μορφάω 229
συνάρχω 229
φιλότης 229
θέαμα 229
ὑπαίθριος 229
πρόχειρος 229
ἀχεύω 228
διες 228
διαγωνίζομαι 228
μεγαλοπρεπής 228
ἐφάπτω 228
ἀτιμάζω 228
ὄρχησις 228
διασπάω 228
ταφή 228
δρᾶμα 228
πυρετός 228
γέμω 228
ἀπόφημι 227
εὖρος 227
ὀρύσσω 227
διάλεκτος 227
ἄπρακτος 227
υνυς 227
συλάω 227
λόγχη 227
εὐγενής 227
διαίρω 227
ῥεῖθρον 226
ὅποι 226
κορέννυμι 226
δημηγορέω 226
κήρ 226
πλάνη 226
ὑποπτεύω 226
ναύαρχος 226
ψευδοκύων 226
κατόπιν 226
ἀκοντίζω 226
μαρτύριον 226
σύνοδος 226
ναυμαχέω 226
ἐξαγγέλλω 225
στέρνον 225
ἀγέλη 225
ὡραῖος 225
κεράννυμι 225
μορφή 225
παροιμιάζω 225
παρανομία 224
πολυτέλεια 224
κάλλιον 224
ἐντέλλω 224
ἀντίκειμαι 224
ἄτη 224
ἀγεννής 224
ξύλινος 224
περιποιέω 224
παράλογος 224
διάμετρος 224
σπλάγχνον 223
ὁμόλογος 223
μάγειρος 223
κέλομαι 223
αυτ 223
προλαμβάνω 223
ψόφος 223
ἐνέδρα 223
βόσκημα 223
ἐπιλείπω 223
πέπλος 223
ὑστέρα 222
ῥυθμός 222
συνοικίζω 222
αὐτόθεν 222
πλεονάζω 222
ῥέζω 222
ἐπακολουθέω 222
τμῆμα 222
ἐπιπίπτω 222
δημαγωγέω 222
πραεφιξιο 221
ὑποχωρέω 221
ἀποσπάω 221
εἰσβάλλω 221
χρηστήριος 221
χρεῖος 221
ἀπειθέω 221
ἀντιβολέω 221
ἐρύω 220
διακονέω 220
ἔρυμα 220
ὕω 220
σκώπτω 220
χιλιαρχέω 219
ἀγωνιάω 219
σκάφη 219
πυρή 219
ἀντεῖπον 219
δύστηνος 219
βούλησις 219
ψιλός 218
ἄλοχος 218
ὑποκρίνομαι 218
χιών 218
παρακολουθέω 218
σῦκον 218
σωτήριος 218
εὐδαιμονέω 218
τεμπυς 217
ἀτελής 217
μάρτυρος 217
διϝυς 217
ἱππικός 217
ὀφλισκάνω 217
αὐτομολέω 217
χρηστήριον 217
σύμφορος 217
τόνος 217
ἐρίζω 217
μισθοφορά 217
περιφέρεια 217
Βορέας 216
ἔνατος 216
αἰσθητός 216
γοάω 216
προσδοκέω 216
ἀλλάσσω 215
μηρός 215
ἁνδάνω 215
οὐρέω 215
ἀπογράφω 215
ποσόω 215
περίβολος 215
κόρις 215
ὑπομιμνήσκω 215
αππελλο 214
ἀποφεύγω 214
φλόξ 214
δυνατέω 214
ἵκω 214
κορυφή 214
σέβομαι 214
ἄνωγα 214
ἀποδέω 214
μείρομαι 213
ἀστή 213
κυβερνάω 213
μαντεία 213
σκῆπτρον 213
πέριξ 213
ἀποδημέω 213
συμβολή 212
αἴξ 212
ἀναπλέω 212
αὔριον 212
συγκλάω 212
δίψος 212
απυδ 212
ἐπιδημέω 212
ἀπιστία 212
δυστυχέω 211
πέσσω 211
ἐπισπάω 211
μείων 211
κόσμιος 211
ἄτακτος 211
ζεύγνυμι 211
δεινότης 211
κέλευθος 211
συκῆ 211
διορίζω 210
οἶκτος 210
κατακαίω 210
ὑπερβαίνω 210
ἐπανορθόω 210
λύχνος 209
ἐπεῖδον 209
ξοντρα 209
πρόσταγμα 209
τέρας 209
σωτήρ 209
προλέγω 209
νευρή 209
ἀθρέω 209
ἀίσσω 209
καταδύω 209
ὁσία 209
κάματος 209
ἀνήκεστος 208
εὐμενής 208
διήγησις 208
ἐκχέω 208
βασανίζω 208
κρᾶσις 208
ἀναβάλλω 208
τοξεύω 207
ῥέος 207
μάταιος 207
ϝιρυς 207
λεγο 207
πάτρα 207
προσαυδάω 207
εὐνάζω 207
χαρά 207
ἐπωνύμιος 207
παροιμία 207
μερίς 207
ἔδαφος 206
σταδιεύς 206
εὔθυνα 206
χρώς 206
ῥαίω 206
ἀσέβεια 206
ῥόος 205
νόημα 205
ἀκή 205
ὑπαρχή 205
ἀμέλει 205
πότνια 205
μέλεος 204
σύγγραμμα 204
ὅρμος 204
ἀφορμάω 204
κατάγνυμι 204
μαντεύομαι 204
νος 204
αὐλών 204
θερμότης 204
νευρά 204
νουθετέω 204
μόρος 204
ἄρδω 204
διαπορέω 204
ἐπιστολεύς 204
διορθόω 204
αὔτως 203
εὐπρεπής 203
ἐπιτρέχω 203
ηομο 203
ἄλκιμος 203
εἶα 203
συκοφάντης 203
ἀποχράω 203
ϝιδεο 203
ἠχέω 203
ἄχος 202
συντρίβω 202
ἀσεβής 202
ῥάβδος 202
μερίζω 202
διπλασιάζω 202
ᾠδή 202
ἀκίνητος 201
ιντερ 201
ἐνενήκοντα 201
σύμβολος 201
ἀποκόπτω 201
πέλεκυς 200
ἡβός 200
ἄσκησις 200
ἐπιγιγνώσκω 200
ἐπωνυμία 200
ἐσθλός 200
κῶλον 200
ἐκλέγω 200
προστάτης 199
θέρμη 199
τλήμων 199
ἀκρασία 199
σύνθεσις 199
μεταβαίνω 199
ποιητικός 199
ἥβη 199
βλέπος 199
ἀναπείθω 199
ἐνέπω 199
ληιστός 199
ἐπάγνυμι 199
εὐσεβής 199
βουλητός 198
ἐγκωμιάζω 198
λῃστής 198
λεοντέη 198
γυμνός 198
ἀίτας 198
ληιστής 198
σκάπτω 198
ὄρομαι 198
πεινάω 198
θοός 197
ὠμότης 197
ἀληθινός 197
σύντομος 197
ἐμπόριον 197
αἰνός 197
σεμπερ 197
προνοέω 197
χαρακτήρ 196
ἕωθεν 196
παραυτίκα 196
ἔκπωμα 196
ἐπαγγελία 196
ἄντρον 196
νεότης 196
φαμες 196
στρατοπεδεία 195
ἀναίρεσις 195
γαλέη 195
κατοικίζω 195
σιτίζω 195
κρεμάννυμι 195
δενιθυε 195
εὐνή 195
ἐκτίθημι 195
πραεφεξτυς 194
κατεσθίω 194
ἱδρώς 194
ἀφηγέομαι 194
αὐτόνομος 194
δορυφόρος 194
πάμπαν 194
διατείνω 194
οἰκεύς 194
μέλισσα 193
ἀκμή 193
Ποτνιάς 193
γυμνασία 193
εὐνοῦχος 193
στέγη 193
ὑπόνοια 193
βλάβος 193
καταπαύω 193
θηριώδης 193
παραφυλάσσω 192
θρηνέω 192
ἐνστάζω 192
ἀποχέω 192
δορυφορέω 192
ἐθελοντής 192
ἡμίσεια 192
λύσις 192
ἠπειρωτικός 192
ἀξίωσις 192
συχνός 191
στοά 191
εἰκῇ 191
δέμω 191
μεσόγεως 191
γεωργός 191
ἀναβοάω 190
θεωρός 190
δυσμενής 190
λόγιος 190
ἀπώλεια 190
θυιδαμ 190
τέκος 190
πάχος 190
λεύκη 189
κῶμος 189
μηδαμῶς 189
ὄνομαι 189
χόλος 188
στενόω 188
βάσανος 188
ρεδεο 188
ἐπίλεκτος 188
ἀναδείκνυμι 188
ἀεκούσιος 188
ἀπόλαυσις 188
ἐπιδέω 188
προγίγνομαι 187
ἀνατολή 187
ἄτεχνος 187
πλευρόν 187
πατάσσω 187
προσκαλέω 187
ὀκτακισχίλιοι 187
νηέω 187
παραπέμπω 187
δεσμωτήριον 187
κακουργέω 187
καταπολεμέω 187
ἀποτίνω 187
λεκτέος 186
περίπατος 186
σοφίζω 186
ἀναδίδωμι 186
ἀκίνδυνος 186
ἐμφανής 186
εὐφραίνω 186
φα~ 186
μηχάνημα 185
γόος 185
κράνος 185
ἔμψυχος 185
συμφορέω 185
ἀνδραγαθία 185
ξενίζω 185
καῦμα 185
ἄποικος 185
υρβς 184
βόρειος 184
σξιο 184
θυασι 184
θράσος 184
μνημεῖον 184
λάω 184
μετανοέω 184
περιπλέω 184
ἔα 184
ἀηδής 183
ὑπόσχεσις 183
πτερόεις 183
ἐμπλέω 183
σταθμάω 183
ἑπτά 183
προοίμιον 183
παράσιτος 183
ἁρπάγη 183
ψιλόω 183
ἐπονομάζω 183
ἁρπαγή 183
μετέρχομαι 183
Ἀφροδίσιος 183
οἰκτείρω 182
προσχωρέω 182
παρρησιάζομαι 182
καρτερέω 182
φθορά 182
γυμνόω 182
προσωτέρω 182
μορφάζω 181
Παιάν 181
συμβόλαιον 181
κάλαμος 181
ρομα 181
ὕπαιθρος 181
συμβόλαιος 181
ἐμφύλιος 181
ἐνοικέω 180
λάμπω 180
αἰγιαλός 180
ἐνιδρόω 180
οἰόομαι 180
ἄκριτος 180
ἀναδέχομαι 180
διαδίδωμι 180
ἄνοια 180
φάραγξ 180
ἀναφαίνω 180
πῶλος 180
δίωξις 180
κυνώ 180
αυγυστυς 180
λεπτόν 180
ἔνδοθεν 180
δυναστεύω 180
ἠιών 180
ξόανον 179
μελίζω 179
σπάνις 179
ἐξανίστημι 179
ἐπιζητέω 179
κεραυνός 178
ὑπερτίθημι 178
ὄχθη 178
ἴτης 178
ὄναρ 178
συναγωνίζομαι 178
διαίρεσις 178
ἐγχειρέω 178
πίθος 178
περιοικέω 178
πάθημα 178
ἐγχέω 178
μυλτο 178
σκληρός 178
ἀκρατής 178
χολάω 178
σβέννυμι 178
σολυς 177
διῶρυξ 177
πυρόω 177
βλασφημέω 177
διαλείπω 177
ἀτυχία 177
Αμ~ 177
προχωρέω 177
ἄττα 177
ἀτιμία 177
ποντίζω 177
σκοπή 177
πίων 177
ὑγιής 177
ϝ 177
ἀνάλωμα 177
μοναρχία 177
ὀφρύς 176
τέκτων 176
καθιερόω 176
ἐπιθέω 176
ἀγγελία 176
ὀπτάω 176
προγράφω 176
λυσιτελέω 176
ποιότης 176
ἄντικρυς 176
πολυπραγμονέω 176
εὐσεβέω 175
ἐπισκέπτομαι 175
προκρίνω 175
ταξίαρχος 175
πολιά 175
δεῖμα 175
μήπω 175
διακούω 175
γόνος 175
ἐπαρχία 175
ἑλκόω 175
δημαγωγός 175
πάντοθεν 175
εὐγένεια 175
ἅλως 174
φρενόω 174
ὁμόσε 174
λιττερα 174
καταδικάζω 174
ἐπικουρία 174
ἄδοξος 174
κραυγή 174
οἰωνός 174
ἐγκώμιος 174
ἰά 174
πρωτεύω 174
σθένος 174
ἀτιμόω 174
οἰκονομία 174
πομπή 174
ἄρουρα 174
ἀτιμάω 174
ει 173
μεταλλάω 173
σκιάζω 173
ἄλυπος 173
πτερόν 173
περίκειμαι 173
κύστις 173
κῦδος 173
ὀχέω 173
ἀσχολία 173
αἱρετός 173
ζεῦγος 173
ὄλβιος 172
δείλη 172
μνάομαι 172
οἰκήτωρ 172
ἐπέξειμι 172
ἅμιλλα 172
μακαρίζω 172
διάδημα 172
μεταλλάσσω 172
προτιμάω 171
πόλισμα 171
ἀίω 171
χειμάζω 171
εὕδω 171
ἀφορμή 171
ὀξέως 171
πεμπάζω 171
ἔκπληξις 171
συγκλείω 171
κρημνός 171
συγγιγνώσκω 171
ἐπίδειξις 171
περιβόητος 171
ἑπτακόσιοι 171
προσθέω 171
πρόδηλος 170
μυχός 170
ἀντιάω 170
κακοδαίμων 170
κῆπος 170
διακωλύω 170
ἀπροσδόκητος 170
μόγις 170
φωράω 170
πάρεργον 170
εχερξεο 170
κορύπτω 170
κατακτείνω 170
εὐλάβεια 170
θυα 170
ἐμπορία 169
ξηρός 169
εἰσπράσσω 169
ἅλις 169
ἐμφύω 169
ἀντιάζω 169
πέτρος 169
μῦς 169
πολλαχοῦ 169
ἐρημάζω 169
προηγέομαι 169
δυξο 169
πραγματεύομαι 169
ἐπεξέρχομαι 168
ἀπαίρω 168
σκιάω 168
οἴκοθεν 168
ἀναπηδάω 168
πίνος 168
ἀφορίζω 168
κράζω 168
προκαταλαμβάνω 168
λειμών 168
στόμαχος 168
σύστασις 168
νεῖκος 168
ἐξωθέω 167
πορθμός 167
ἀρχέτης 167
ἐπίκουρος 167
ἐπάνω 167
στένος 167
ἑνδεκάς 167
προοράω 167
τρισμύριοι 167
κολακεία 167
ζώννυμι 167
περιχέω 167
υτορ 167
ψαύω 167
κίω 167
θαλάσσιος 167
μέταλλον 167
νομεύς 167
ἐραστός 167
ἐραστής 167
ἔκκειμαι 167
μίμνω 167
Ἰώ 166
καταφαίνω 166
ἄγχω 166
ἕνδεκα 166
ἀφροδισιάζω 166
Εὖρος 166
ταλαίπωρος 166
μητρόπολις 166
οὐδέπω 166
ἀλεκτρυών 166
προ 166
ἔνοχος 166
μυστήριον 166
ἀποκαθίστημι 166
στοχάζομαι 166
ἀποκαλέω 166
νιτορ 166
ἀτρεμής 166
ἔντερον 165
αἰδοῖον 165
συμφεύγω 165
εχερξιτυς 165
φιλοφροσύνη 165
ἀντιποιέω 165
ὀλιγωρέω 165
ἐπιμένω 165
λειτουργία 165
ἑσπέριος 165
κόνις 164
ὑπαντάω 164
ξονσυλ 164
ἡμίονος 164
διαδοχή 164
ἐνθύμημα 164
ἀνάστατος 164
αὖθι 164
ἕρπω 164
λαμπάς 164
ἀνατείνω 164
ποιητέος 164
γενέτης 164
φρέαρ 164
εἷμα 164
βαρύνω 164
θαρσαλέος 163
ἕξ 163
στρογγύλος 163
σύνθημα 163
στεφάνη 163
εὐτελής 163
ἀργός 163
αν 163
νόστος 163
γραμματεύς 163
παρθενών 163
ἀγωγή 163
ξομμοδυς 163
τρόπις 163
προυπάρχω 163
δύσκολος 163
ὀτρύνω 163
νεύω 163
λειτουργέω 162
πίναξ 162
στίχος 162
ἐξαιρετός 162
κατάρχω 162
μυθέομαι 162
μαστιγόω 162
ἔρρω 162
εὔκαιρος 162
ἐκκόπτω 162
σφαγεύς 162
οἰστός 162
αἰαῖ 162
δηλέομαι 162
σπήλαιον 162
γηθέω 162
ἄλφιτον 162
ὑπατεύω 162
σξριβο 161
πετο 161
νισι 161
σκιά 161
σατραπεία 161
κατάσκοπος 161
κρατερός 161
ὕποπτος 161
ἔριον 161
ἄκαιρος 161
κηκίω 161
στρατιωτικός 161
ψόγος 161
ξονσυλο 161
ἄψυχος 161
προσεύχομαι 161
κλισία 161
γύναιος 161
ἐπίθεσις 161
δεινδε 161
ἀάω 161
λοξυς 160
δημιουργός 160
διαχέω 160
βουκόλος 160
ἐκμανθάνω 160
βῆ 160
πρόκλησις 160
μέτρησις 160
ἐπίσημον 160
καταισχύνω 160
διαμάχομαι 160
ὑπόδημα 160
φυτεύω 160
ἀποτυγχάνω 160
σύλλογος 160
προστατέω 160
δεισιδαιμονία 159
ἀποδημία 159
θηρεύω 159
κλέπτης 159
αἴθω 159
ὀμβρέω 159
ἀλογέω 159
ἀκτή 159
πρέσβα 159
ἀνθίστημι 159
ἐγγύθεν 158
λοχαγός 158
πνεύμων 158
γένειον 158
λοιδορία 158
φονεύς 158
φορτίον 158
μάθησις 158
κῆρ 158
κλύδων 158
κόραξ 157
δ 157
γάιος 157
σφενδονάω 157
σέβω 157
πυβλιξο 157
ἀκρίβεια 157
περιουσία 157
ἅλλομαι 157
σταθμός 157
ἐρωτίς 157
ἀνώτερος 157
προσακούω 157
μανιάς 157
θρῆνος 157
φορεύς 157
ἤρεμος 157
ἐπίπονος 157
ἀνακρίνω 157
ἐφέπω 157
σφαγή 157
ἠρέμα 156
ἀνόμοιος 156
ἱστίον 156
ἀμβρόσιος 156
ἀκτέα 156
κασίγνητος 156
ὄρθιος 156
ἰδιόομαι 156
βρῶμα 156
αὐτάρκης 156
πυκνόω 156
νοσξο 156
ἀνέρχομαι 156
ὁσιόω 156
ὄλβος 156
ἐπανάγω 156
αμιξυς 156
πτίλον 156
ἀργαλέος 156
νεφέλη 155
μαλακιάω 155
σφραγίς 155
δυο 155
ἐγκράτεια 155
ὁδεύω 155
δάφνη 155
πρώιος 155
λάλος 155
μετοικέω 155
κραυγάζω 155
γείνομαι 155
πταίω 154
λίνον 154
ἀριστοκρατία 154
περαιόω 154
τεράζω 154
κῶνος 154
ἀνδρεῖα 154
ἀνευρίσκω 154
διακόπτω 154
καταψηφίζομαι 154
σάκος 154
ἔντεα 154
ἐξορμάω 154
ἐξάπτω 154
τοκεύς 153
νεωτερίζω 153
ὀμματόω 153
ἀτρέμας 153
στεγάζω 153
ἀπειλή 153
μάκρος 153
ἄμη 153
ἴλη 153
μαλακία 153
γέννα 153
ἦτορ 153
λείψανον 153
κωμῳδία 153
κρέων 153
κῆδος 152
δημιουργέω 152
στερεόω 152
θύος 152
ἀτρεκής 152
ἰδέ 152
ἀμαθία 152
υσθυε 152
ἀλέω 152
χρόνιος 152
συνακολουθέω 151
βροντάω 151
ἔντιμος 151
ἐπιστατέω 151
βλέφαρον 151
ἀπονέμω 151
λαμπρότης 151
ἐξαπάτη 151
λῆθος 151
πανοῦργος 151
ἀθλητής 151
ἀναχώννυμι 151
ἡνίοχος 151
ἀφελής 151
βλασφημία 150
ὁλοσχερής 150
αὐτόμολος 150
καταπίνω 150
πραότης 150
δαψιλής 150
δυσχωρία 150
θρῴσκω 150
γενυς 150
καταμένω 150
ιντεριμο 150
κτίσμα 150
λουτρόν 150
βύβλος 150
κάμηλος 150
χειρίς 150
περισπάω 150
τραπέω 149
δόκιμος 149
ὑπόλοιπος 149
ὁμόφυλος 149
νοστέω 149
μαντικός 149
ἀμύμων 149
μοριορ 149
δέσποινα 149
φθόγγος 149
περίοικος 149
περιαιρέω 149
παλάμη 149
δαίς 149
ἐπιπολάζω 149
παραδέχομαι 148
ρεγο 148
φαξτυμ 148
καταπίπτω 148
ὀκτώ 148
τριηραρχέω 148
κατακλείω 148
λυκόω 148
κότος 148
ἐκφαίνω 148
συστέλλω 148
φάτις 148
βαρβαρικός 148
ὑπερήφανος 148
κολακεύω 147
περιάγω 147
λίνεος 147
ιμπερο 147
ἦχος 147
ἀπαθής 147
πολίχνη 147
ἐκβολή 147
ἀθυμέω 147
ὄρνεον 147
ἀληθεύω 147
εὔζωνος 147
πλαγιάζω 147
πρυμνός 147
βαστάζω 147
πτερόω 147
πρόδοσις 147
τρώγω 147
ἐξοδάω 147
νεώτατος 147
πένομαι 147
ὑφαιρέω 147
θρέμμα 147
δικτάτωρ 147
ἐπιχείρησις 146
ἀντιλαμβάνω 146
ἀτύχημα 146
πρόσφατος 146
κατατρέχω 146
Ὅμηρος 146
λίσσομαι 146
λεύσσω 146
προσεχής 146
αἰφνίδιος 146
παραλλάσσω 146
ἐπανίστημι 146
ἀκολασία 146
πειρατής 146
ἀριστεῖα 146
ὀξύτης 146
ἀνάβασις 146
ζώνη 146
προσέτι 146
γραϝις 146
κατάλογος 146
ἀμαθής 146
ἐρεθίζω 145
δυστυχής 145
κακοῦργος 145
ὠδίς 145
Ὠκεανός 145
ἀδοξέω 145
ἐμφανίζω 145
ἀγκών 145
παραχώννυμι 145
ἕννυμι 145
εχερξιο 145
ἐρωτικός 145
ἄπωθεν 145
ἐνύπνιος 145
διδασκαλία 145
σκέψις 144
παραιρέω 144
κάμπτω 144
ἐπιείκεια 144
νόθος 144
ἧλιξ 144
στολή 144
δόσις 144
ἐνύπνιον 144
ἔγκειμαι 144
πλάνης 144
ἀόριστος 144
πτέρυξ 144
δάιος 143
ατ 143
μεστός 143
λι 143
ὄκνος 143
εαδ~ 143
θήκη 143
ἅλιος 143
ἐξαρκέω 142
νιηιλ 142
μάστιξ 142
σχέτλιος 142
τριήραρχος 142
σείω 142
μόχθος 142
πρύμνα 142
αδδο 142
ἐλεγχής 142
λίθινος 142
ἑκκαίδεκα 141
θιγγάνω 141
ἔνος 141
κήρυγμα 141
συμφωνέω 141
ἀτεχνῶς 141
ὅρκιος 141
κανών 141
ἐκτρέπω 141
ἀνακτάομαι 141
σηκός 141
ὀχθέω 141
δίψα 141
ταφεύς 141
λοφόομαι 141
ἀτέχνως 141
ἄκανθα 140
σύν 140
καταγράφω 140
νίζω 140
παιδάριον 140
ὅριος 140
μεγάλως 140
καθύπερθε 140
σύστημα 140
ῥόδον 140
σκαφεύς 140
κατοικία 140
λυσιτελής 140
ἀπόνοια 140
πονο 140
ὄχος 140
κνήμη 140
ζωγρέω 140
χολόω 140
ὅριον 139
ἀριστεία 139
παραμυθέομαι 139
σπανίζω 139
παρορμάω 139
φῦσα 139
μιλλε 139
συλλαβή 139
ᾍδης 139
στέρομαι 139
ἐξαιτέω 139
μεθύσκω 139
κύλινδρος 139
εὐήθης 139
σερο 139
ὀρεινός 139
ἐκτρέχω 139
παρακρούω 139
εἰκοστός 139
ἐπείπερ 138
ταλαιπωρέω 138
τίω 138
γερο 138
ἀποτομή 138
περιφανής 138
κακοπαθέω 138
φοινίκεος 138
ταλις 138
αννυς 138
φυλακός 138
παρϝυς 138
υχορ 138
ἁμιλλάομαι 138
ιγιτυρ 138
ἔντευξις 138
δοιή 137
προσάπτω 137
137
ἐξικνέομαι 137
παράβολος 137
ἀγωνία 137
ἰσότης 137
διεξίημι 137
ὁμορέω 137
κόπος 137
ἐγκέφαλος 137
θησαυρός 137
ἔχθω 137
δεδο 137
ἀνέλπιστος 137
ἀπορρίπτω 137
οἰκειότης 137
καταθνήσκω 137
εἴλω 137
θ 136
ἐφόδιον 136
κριθή 136
μίμησις 136
πλειών 136
ἀργία 136
θυ~Απ 136
ἀσθενόω 136
ὁμολογουμένως 136
αἰώνιος 136
σεμνότης 136
συντυγχάνω 136
ἄσημος 135
δέπας 135
ἀπελεύθερος 135
ληρέω 135
πολίζω 135
λύτρον 135
συνάγνυμι 135
ἀναγορεύω 135
λόγιον 135
περιγράφω 135
γυῖον 135
ἀναπίμπλημι 135
γυιός 135
σύνεγγυς 135
διασπείρω 134
δελφίς 134
ἐφεδρεύω 134
βάθρον 134
μῖξις 134
κεντρόω 134
ἐκπολιορκέω 134
ἑλίσσω 134
νομάς 134
ἄφεσις 134
ῥινάω 134
ἠμέν 134
ἀλγηδών 134
δαίτη 134
πώγων 133
βροντή 133
ἐπιτείνω 133
ἀπαμείβομαι 133
τόλμημα 133
μέλαθρον 133
εὐμαρής 133
ἔμπαλιν 133
ὑποβάλλω 133
ἀθυμία 133
ποστεα 133
θεατής 133
σύμπτωμα 133
στο 133
νυμφίος 133
ἀναγελάω 133
θεατός 133
ἀριστεύω 133
ὄνυξ 133
προκόπτω 133
νόησις 133
ὕπερθεν 133
ἀπολούω 132
συλλογίζομαι 132
πότμος 132
συστρέφω 132
φέγγος 132
ἄνεσις 132
μαλυς 132
στέγω 132
ἄτομος 132
σολυμ 132
ὁμαλός 132
ὑψόω 132
πέδη 132
ἀμβροσίη 132
οὗπερ 132
τᾶν 132
σύνοικος 132
μοχθηρία 132
ἄφωνος 132
κτῆνος 132
ἐρείπιον 132
μεγαλοψυχία 131
τυπόω 131
ἐλεγεῖον 131
Μοῦσα 131
προχειρίζω 131
ἴλαος 131
ἀνθρώπειος 131
χαλάω 131
βόσκω 131
ἀμφίπολος 131
ἀχάριστος 131
ἄγκυρα 131
ἐρέσσω 130
γνάθος 130
καταφανής 130
Ὀλυμπιάς 130
μᾶζα 130
τριπόδης 130
μοχθηρός 130
ὁρμίζω 130
ἐπίφθονος 130
λέκτρον 130
φράσσω 130
κατάληψις 130
ὑγρότης 130
κληρονόμος 130
συμφρονέω 130
ἐκτάσσω 130
κληρονομέω 130
διπλόω 130
εὐσχήμων 130
ὅρκιον 130
παλαίστρα 130
νέμος 129
ἐλαφρός 129
τοτυς 129
νήφω 129
φυλλάς 129
παρειά 129
ἀλλοιόω 129
παρείης 129
ἱερωσύνη 129
σχίζω 129
σιξ 129
συντείνω 129
ἄκρις 129
ὑφοράω 129
τυφλός 129
πέδον 129
ἀνία 128
χολή 128
γενειάω 128
μῶν 128
εὐώδης 128
καταψεύδομαι 128
δεξαμενή 128
ἄτερ 128
ἐγγίων 128
κιθάρα 128
γεωργία 128
δίκτυον 128
διοίκησις 127
τόθι 127
ἀφροσύνη 127
ἀναπληρόω 127
μεσότης 127
ἀκρωτήριον 127
ἡγεμονικός 127
ὀχυρόω 127
εἰσπλέω 127
θεράπαινα 127
ἀντιγράφω 127
εὐμενέω 127
μεγαλόψυχος 127
δυχ 127
διάκονος 127
πορφυρεύς 127
εὐωχέω 127
μειόω 127
σύντονος 127
ῥητορικός 127
ὑφαίνω 127
φιλανθρωπέω 127
ἀστεῖος 127
σολ 127
πειθαρχέω 127
νομοθεσία 127
περίοιδα 126
ξαυσα 126
ἔμπεδος 126
ἀπωτέρω 126
ἀκρόασις 126
δήποτε 126
ἀρείων 126
ἀγαπητός 126
ἡλιάζομαι 126
ἀνελεύθερος 126
ἀδελφιδέος 126
ἀναπετάννυμι 126
γενετή 126
ἀλείφω 126
ἀλλόφυλος 126
σόφισμα 126
προσδοκία 126
ἀνδροφόνος 125
γεραιός 125
μελαίνω 125
ἱμάς 125
στρογγύλλω 125
αλιο 125
ἐκτελέω 125
δισσός 125
γλαυκῶπις 125
καινόω 125
βότρυς 125
σάκκος 125
τέρψις 125
ρυς 125
ἰατρικός 125
ἄνυδρος 125
μέμαα 125
ἀγάλλω 125
σκύλλω 125
χρίω 125
πάροιθε 125
ζωγράφος 125
ὑποθέω 125
τράγος 124
αἶνος 124
σῦριγξ 124
παρήκω 124
ὕπτιος 124
ξενικός 124
καταδείκνυμι 124
ὀχυρός 124
ὑπείκω 124
κατακλίνω 124
προσερέσθαι 124
κύαμος 124
μιαρός 124
ὑπεροράω 124
διακοσμέω 123
βαλανεῖον 123
ἐπίδοσις 123
νυλλυς 123
ὑπεροχή 123
ἀπεχθάνομαι 123
χέρσος 123
ἄγροικος 123
πῖος 123
ἀναπέμπω 123
εὐωχία 123
ἐπιστρατεύω 123
σεθυορ 123
μονομαχέω 123
σεμνύνω 123
ινγενς 123
ἑταιρεία 123
ἔχθιστος 123
παράκλησις 123
ἀετός 123
χοῦς 123
ἀνισόω 123
βρόχος 123
ἔμπας 123
κακίζω 123
αντε 123
ὁπόθεν 123
παλέω 122
δίδυμος 122
ἄκυρος 122
ἀναχώρησις 122
ἁμαξεύς 122
τεμπλυμ 122
ἔμφρων 122
οἰδέω 122
ἄφιξις 122
ἐκχωρέω 122
μύω 122
πρύτανις 122
οἰμώζω 122
σεισμός 122
ἀμφισβήτησις 122
κλείς 122
κάθαρσις 122
ὑπόσπονδος 121
νᾶμα 121
ὑποπίπτω 121
σκεδάννυμι 121
φρατερ 121
ἔναγχος 121
ἐπιστήμων 121
μίμημα 121
παράγγελμα 121
πρόβλημα 121
ἐρευνάω 121
καίριος 121
ἐπιορκέω 121
στέρησις 121
ταμιεῖον 120
γραμματικός 120
ᾠόν 120
εἰσπίπτω 120
φορτις 120
ἐφήκω 120
ἐκκλίνω 120
σύμφωνος 120
συσκευάζω 120
Ἄρης 120
καπνός 120
ἐνεδρεύω 120
εὖχος 120
κα 120
μάρναμαι 120
μιαίνω 120
ἀντίδικος 120
διαπολεμέω 120
ἠρεμέω 120
φόβη 120
ἀφθονία 120
ὄσσα 120
ἐγκλίνω 120
σκεπτέος 120
ρευς 120
σχεδιάζω 120
μάντευμα 120
ἑστίασις 120
σινο 119
φιλοφρονέομαι 119
πλαγιόω 119
σκοτόω 119
λῆμμα 119
διίημι 119
γραῦς 119
ἅτερος 119
περισώζω 119
ἀκόντιον 119
μετάνοια 119
αἰνίσσομαι 119
ἐπισημαίνω 119
φάσμα 119
καταφρόνησις 119
πηιλιππυς 119
δωδέκατος 119
ἀράσσω 119
ἄρδην 119
ὄζω 119
ἐπίσκοπος 119
μέτοικος 118
μοχθέω 118
ἐξαπίνης 118
αἰκίζω 118
παρηίς 118
παραφέρω 118
παρς 118
ξρεδο 118
ἀπαίδευτος 118
ἐπίτηδες 118
τυνξ 118
σκῶμμα 118
πρόσφορος 118
κοίτη 118
ἔλπω 118
αλιθυις 118
πρώτιστος 118
αὐδάζομαι 118
καταδουλόω 118
μαστός 118
βάπτω 118
ἐκτός 118
ἐρημιάς 118
ἄφοδος 118
διάμετρον 118
ἀρνός 118
οὐδεπώποτε 117
ἄρειος 117
ἱππεύω 117
θοάζω 117
ὀλοφύρομαι 117
λοχαγέω 117
συμβολέω 117
προσαρμόζω 117
ἐπιτηδές 117
σχέδιος 117
χορεύω 117
πλησιόχωρος 117
τυραννικός 117
τυφλόω 117
ἐπιβατός 117
μαθηματικός 117
νηπιάα 117
ἐμβολή 117
τάριχος 117
γενερ 117
τραχύτης 116
ὑπογράφω 116
αὐλητής 116
προσίζω 116
δακτύλιος 116
ἐκκαλέω 116
κτίσις 116
τέρμα 116
ἀχρεῖος 116
βακτηρία 116
ἤπιος 116
τυυς 116
ηονορ 116
καταγέλαστος 116
ἑλλός 116
ἔνερθε 116
φιο 116
γαλήνη 116
ἀρχαιρεσιάζω 116
ποτάμιος 115
γλαφυρός 115
κάρ 115
χριστός 115
ἐπιβάτης 115
κεραυνόω 115
ἀναιδής 115
κατασπάω 115
στατιμ 115
νόσφι 115
κάπρος 115
δημεύω 115
ἐλεόν 115
ξομμοδυμ 115
ἐπεύχομαι 115
ἵππαρχος 115
τόξευμα 114
ναύκληρος 114
θαυμαστής 114
βαπτίζω 114
υβι 114
χαλέπτω 114
ποπυλο 114
ἐνεργός 114
βουλευτός 114
ἀκέραιος 114
τομός 114
Παράλιον 114
τρίβων 114
ὁμονοέω 114
ἐπάνοδος 114
δαίνυμι 114
ἐπείσειμι 113
παρέζομαι 113
τελετή 113
ἀμηχανέω 113
παραβοηθέω 113
ἀρχαιρεσία 113
δάμαρ 113
ἐλεγεία 113
ζυγόν 113
βαρύτης 113
ὀπώρα 113
μεταχειρίζω 113
χάσμα 113
σανυς 113
ὀρίνω 113
ἀήσσητος 113
χρυσεῖον 113
ἄλλοθεν 113
προτέρημα 112
φλέγμα 112
παρίζω 112
τύφω 112
ἱματίζω 112
περατός 112
ἅδος 112
σταθμόω 112
πελάγιος 112
βοηθός 112
πρυτανεῖον 112
επιστυλα 112
ὅσγε 112
πολυχρόνιος 112
μεταπίπτω 112
εὐφροσύνη 112
βουλευτής 112
ἔφηβος 112
κλάδος 112
μνησικακέω 112
ἐπέκεινα 112
ἐμμελής 112
Κῶς 112
πέρατος 112
διξτυμ 112
πριϝο 112
νοτυς 111
συπερυς 111
πλάσμα 111
θλίβω 111
δρῦς 111
ὑπερδέξιος 111
θεμέλιος 111
δήπουθεν 111
διατηρέω 111
ὄψ 111
ἀξιόχρεως 111
φατός 111
πρωτεῖον 111
χερσόνησος 111
ἄνοπλος 111
αἰκία 111
ἀπόστολος 111
κτύπος 111
χαίτη 111
ὀσμή 111
οὔτοι 111
πομπεύς 111
χρηστέος 111
λαγών 111
χάλκειος 111
φράσις 111
συβ 111
εὐαγγέλιον 110
συνέπομαι 110
πετρόω 110
ἁπαλός 110
ἰσθμός 110
θυαντυς 110
δομυς 110
πρακτικός 110
στηλόω 110
ἄχθος 110
λυπηρός 110
ρεχ 110
ὁδοιπορία 110
περιπέμπω 110
ἐπαραρίσκω 110
σανε 110
γραεξυς 110
μορυς 110
γραμματεῖον 110
κάτωθεν 110
σθένω 110
ἀπαραίτητος 110
ξαπιο 110
βραδύνω 110
διάλογος 110
ἐπιτροπεύω 110
ματερ 110
μιλιταρις 110
χειροτονία 110
Αἶσα 109
συνταράσσω 109
μάθος 109
καταθέω 109
ἐκτρέφω 109
νίφω 109
μηνίω 109
παρέξειμι 109
θεώρημα 109
συλλογισμός 109
λαγῶς 109
διήκω 109
πηλός 109
παρατυγχάνω 109
νήιος 109
πραετερεα 109
ἄπολις 109
ἀδηλέω 109
γηραιός 109
σύγκρισις 108
πανοπλία 108
νοστερ 108
σχεδία 108
φιλονεικέω 108
ὦκα 108
ἐπισκήπτω 108
δυστυχία 108
πλήρωμα 108
ἐκγίγνομαι 108
ἀπεναντίον 108
Πατρέες 108
ἄθυμος 108
διόλλυμι 108
ἀναρπάζω 108
παρο 108
εὐτύχημα 108
ῥᾳθυμία 108
ἐντολή 108
νεμεσάω 108
ὀπτός 108
τραγῳδέω 108
θυρών 108
ἀπέχθεια 108
μυέω 107
τροφός 107
ἐξανδραποδίζω 107
ἀφειδής 107
ἐξείλλω 107
σκῆνος 107
χερρόνησος 107
ἐπιπέμπω 107
ὑπηρεσία 107
ἐνιαύσιος 107
ἰδού 107
συνοράω 107
ἐπισκευάζω 107
παρατείνω 107
σξηολαστιξυς 107
χλαμύς 107
λάρναξ 107
ἐμποδίζω 107
ἀντιπράσσω 107
κρηπίς 107
ναιετάω 107
οἰκτρός 106
τεκμηριόω 106
ἰώ 106
ῥᾴθυμος 106
ῥίς 106
θυοθυε 106
δεφερο 106
πνοή 106
μορς 106
τροπαία 106
καθηγέομαι 106
ὀλέθριος 106
θυρόω 106
πλίνθος 106
ἀποψηφίζομαι 106
τραυματίης 106
αὔρα 106
διορύσσω 106
δεῖγμα 106
ἐξορμέω 106
κακότης 106
διαφαίνω 106
ἄφθαρτος 106
διαβιβάζω 106
ιτεμ 106
πταῖσμα 106
δέρω 106
ὀβολός 106
ἐρώτησις 106
στρῶμα 106
διακινδυνεύω 106
σκήπτω 106
κατασφάζω 105
γαμέτης 105
στιχάομαι 105
ἄξων 105
ἐπαείδω 105
ῥᾳστώνη 105
κονίω 105
αὐγή 105
κηρός 105
ῥέπω 105
λιπαρέω 105
ἀνωμαλία 105
συμποσία 105
λίπτομαι 105
ἀπαλλαγή 105
προεῖδον 105
κίνημα 105
συναρμόζω 105
μορυμ 105
κασιγνήτη 105
ταλαιπωρία 105
χιλιάρχης 105
πέπνυμαι 105
σινυς 105
ἀπίθανος 105
καθοπλίζω 105
ψυχρότης 105
λωίων 105
ἀρτηρία 105
φυγαδεύω 105
δώσων 105
κονία 104
ἔσθος 104
δριμύς 104
ἠέ 104
προβυς 104
βάναυσος 104
εὐπετής 104
λοξο 104
πωλέομαι 104
ὁμαλής 104
παραλύω 104
ἀμηχανία 104
χθόνιος 104
οἰνοχόος 104
ἐπισφαλής 104
συμμένω 104
κλάω 104
κώπη 104
προσπλέω 104
ἰθύς 104
εὐφημία 104
ἄγνωστος 104
ἄγχι 104
ἀγχοῦ 104
ψοφέω 104
ἐπιχέω 104
γαμετή 103
δάω 103
ἕρκος 103
λάχανον 103
χύτρα 103
προπηλακίζω 103
λάβρος 103
εὐφρόσυνος 103
ἔξοχος 103
πυρά 103
Μάγος 103
βασιλίζω 103
συντέλεια 103
δημηγορία 103
φλέγω 103
καταράομαι 103
χυμός 103
ἐπάρχω 103
πατρο 103
ὀλιγωρία 103
φοινίκη 103
ἀγριάς 103
νο 103
ὑπόστασις 103
κιθαρίζω 103
σάλος 103
ῥίνη 103
ἀγωγεύς 103
ἀφύλακτος 102
πάρημαι 102
πῶμα 102
ἀναπνέω 102
ἀτέλεια 102
κρεῖον 102
παράπλοος 102
λάζομαι 102
σημαία 102
ἀναίσθητος 102
ϝολο 102
πήρα 102
ἀλλοῖος 102
ἐπελαύνω 102
λέβης 102
διακελεύομαι 102
σινυμ 102
ἀνάπαυσις 102
κάθετος 102
σύνεδρος 102
ἐχθέω 102
ἀξιόμαχος 102
δολόω 102
πολλαπλασιόω 102
μειδιάω 102
κριός 102
κυάνεος 102
ἁγίζω 102
ἀπηνής 102
συμφύω 102
ἀποδοκιμάζω 102
παροράω 101
Λίνος 101
συσσίτιον 101
συμπέμπω 101
ἀσφαλίζομαι 101
ξολυμ 101
αὐγάζω 101
κριτός 101
σύνολος 101
ἅλμη 101
ἀποχώρησις 101
ἴκελος 101
δῆθεν 101
τυρός 101
ἐκβάζω 101
προπάροιθε 101
ἀπεοικώς 101
γ 101
ἑνδέκατος 101
προσέοικα 101
προάστειον 101
δίνη 101
ιπσυς 101
γειτονέω 101
σέλας 101
θρησκεία 101
πέρθω 101
περίεργος 101
ξολυς 101
Ναιάς 101
ἄβατος 101
σαλεύω 101
ρεφερο 101
ὤνιος 101
θῦμα 100
ἐπινίκιος 100
ἐπιπλήσσω 100
μαγυς 100
λιπαρός 100
Ἑστιάς 100
ἰσχάς 100
φαεινός 100
ὑπεύθυνος 100
ἀμῶς 100
σκῦλον 100
εἰσφορά 100
αὔω 100
ᾗπερ 100
βλαστάνω 100
ἡνία 100
μεγάθυμος 100
πελεκάω 100
ἐφέλκω 100
σινε 100
κλοπή 100
μεριμνάω 100
τραγικός 100
κριτής 100
καταβοάω 100
πτῶμα 100
δεύω 100
πανταχῆ 100
παρασπονδέω 100
προσχώννυμι 100
Οὖτις 100
δαίω 100
φιλόνεικος 99
ὑπόληψις 99
ἀσέλγεια 99
νοητός 99
βουκολέω 99
οἷπερ 99
ὀπίσσω 99
σφενδονήτης 99
παρακούω 99
μυ 99
ηοστις 99
σεμνόω 99
παραδείκνυμι 99
θηλέω 99
σιϝε 99
ἀταξία 99
πλακοῦς 99
περικαλλής 99
ὑφηγέομαι 99
πελταστής 99
ἐπακούω 99
κτυπέω 99
ἀλαζονεία 99
ἀεικής 99
ὁλκάς 99
διαδιδράσκω 99
κλίμα 99
συνδέω 98
καραδοκέω 98
περεο 98
σενατορ 98
κεύθω 98
πολύμητις 98
βιώσκομαι 98
βλαβερός 98
κιχάνω 98
προσχέω 98
οἰκοδόμημα 98
ψάμμος 98
δίοδος 98
προσβολή 98
γερουσία 98
προσγράφω 98
τομάω 98
τιμεο 98
ἀπόκειμαι 98
χλαῖνα 98
μαγις 98
δέλτος 98
ταξεο 97
κύκνος 97
ἄεισμα 97
ινδο 97
στίξ 97
ἐπίκαιρος 97
ἐρύκω 97
ἄνασσα 97
ῥοή 97
ὀθόνιον 97
δινεύω 97
μόσχος 97
μετάγω 97
διγνυς 97
δωροδοκέω 97
ἐξέτασις 97
μ 97
κερδώ 97
ἀναίδεια 97
ἐπιτροπή 97
αυδιο 97
φρίσσω 97
τῆνος 97
ῥόα 97
ἕδος 97
ἀναστατόω 97
ἐνώπιος 97
ἀποδοχή 97
ἀρήγω 97
ρεδδο 97
μέδιμνος 97
εὐχερής 96
ἀποσκευάζω 96
κατασκοπέω 96
ἀφρός 96
μετονομάζω 96
ἄνανδρος 96
φιλια 96
ἀναλογία 96
συνεδρεύω 96
πλέθρον 96
θυρεός 96
ἠθικός 96
πολέμαρχος 96
χρηστηριάζω 96
βιβρώσκω 96
κεράω 96
κῆτος 96
λιτός 96
ψυχρόομαι 96
κακοπάθεια 96
διανύω 96
ποάζω 96
οἰνοχοέω 96
εἰκοστή 96
ὄρθρος 96
μέμψις 96
εὔρωστος 96
ἀποπειράομαι 96
λιβερ 96
χοῖρος 95
παιδικός 95
ἐνάγω 95
λυτρόω 95
ἀλλόκοτος 95
οἰχέομαι 95
ἀπράγμων 95
μεγαλόφρων 95
ἀμίς 95
πατέω 95
καταδίκη 95
ἤρα 95
ἀργέω 95
ἐπίνειον 95
διαρρήδην 95
χολώδης 95
σανίς 95
χαμολ 95
γερούσιος 95
φιλόπονος 95
αρεο 95
μυθόομαι 95
περιθέω 95
συλλήβδην 95
προσμείγνυμι 95
συγκρίνω 95
ἀνατρέχω 95
σκευοφόρος 95
μοιχεύω 95
ξιϝιτας 95
πεῖνα 95
κατεπείγω 95
ποπυλι 95
ἱππότης 95
ταινία 95
πλόκαμος 95
ἀπείργω 95
μηδέτερος 95
παρθένιος 95
πρόμαχος 94
δειρή 94
προδηλόω 94
συνετός 94
παρεμβάλλω 94
ἀνατέλλω 94
ἁλιεύς 94
μεταξύ 94
διαπρεσβεύομαι 94
πιπίσκω 94
περιστέλλω 94
πλυριμυς 94
παρορμέω 94
μαλυμ 94
ἀδοξία 94
βυθός 94
οἰκοδομία 94
χλωρός 94
περίμετρος 94
δόλιος 94
ξετερυς 94
ζηλοτυπία 94
διαθέω 94
ὁσάκις 94
ἀρχεῖον 94
τανύω 94
νυνξ 94
εὕρεσις 94
ὑποφέρω 94
θανάσιμος 94
ἀποικέω 94
δένδρεον 94
γειτνιάω 94
λῃστήριον 94
συντήκω 94
νέκταρ 93
ναυαγία 93
ἀντιδικέω 93
κατάπληξις 93
εἰρεσία 93
μετριότης 93
γενειάζω 93
θέραψ 93
θετέος 93
θεσπέσιος 93
εὐχετάομαι 93
πατιορ 93
προσβαίνω 93
διόρθωσις 93
μυθεύω 93
ἔγχελυς 93
ἐπέρομαι 93
πρόφρων 93
ἔριφος 93
ἀξιόπιστος 93
κλέω 93
στενωπός 93
εὐνομία 93
χάσκω 93
αυρυμ 93
ἔμβολος 93
ἐνεργής 93
ἐπικρύπτω 93
ἠύτε 92
θυεο 92
γρατια 92
συναμφότεροι 92
λεηλατέω 92
ὀργιάζω 92
τρέμω 92
φωνήεις 92
σύντροφος 92
νέως 92
κρατύνω 92
ἀβλαβής 92
ἀναίτιος 92
γλίσχρος 92
ἀνασπάω 92
πραετοριυς 92
μοδυς 92
κοτύλη 92
σκεπάω 92
θυια 92
ἀτοπία 92
τέγος 92
μήδομαι 92
Οὐρανία 92
σύνθετος 92
ἐνεργάζομαι 92
ἐκκομίζω 92
ϝιρτυς 92
πλαξεο 92
κρόταφος 92
νεώριον 92
θυία 92
παυλυς 92
ἐφαρμόζω 92
εὐφημέω 92
ἀπήνη 92
καρτερία 92
πλατειάζω 92
ἀνάστασις 91
τέττιξ 91
διαιτητής 91
ἐντός 91
ἄροτρον 91
γεωμετρία 91
προκινδυνεύω 91
ἀναγραφή 91
σιγάς 91
πλεονάκις 91
ἀιδής 91
κέραμος 91
εὔθετος 91
ἐπίστασις 91
δίζημαι 91
ἀρτέομαι 91
περιπέτεια 91
ἡγεμονεύω 91
τράγω 91
τέθριππος 91
ᾆσμα 91
παρακομίζω 91
εὐβουλία 91
θύραζε 91
ὑπερφυής 91
ἐκλανθάνω 91
ἐργαστήριον 91
ὑπεραίρω 91
στυγέω 91
ῥύσις 91
εὔκλεια 91
ὑπεροψία 91
φαίδιμος 91
ἀποκλίνω 91
ἀμφίβολος 91
ἐπιρραίνω 91
αλιθυι 91
ἐργάτης 91
αὐτόχθων 90
κοπιάω 90
ναυάγιον 90
πολυπράγμων 90
οὐλόμενος 90
πιθανόω 90
ζόφος 90
ἀναλύω 90
ἑπτακισχίλιοι 90
ἁμοῦ 90
ἰδιότης 90
ἄπυρος 90
ὑποτείνω 90
αὐθάδεια 90
φάσγανον 90
χειμάρρους 90
πλατεῖα 90
ῥιγέω 90
κατατείνω 90
αἰχμή 90
ὑπόκρισις 90
πιυς 90
πυτο 90
πηδάω 90
μόνιμος 90
λυσσάω 90
ἴαμβος 90
στρατηγικός 90
διϝες 90
ἄμαχος 90
προσνέμω 90
μήτρα 90
χειμέριος 90
φίλημα 90
ἐκπονέω 90
πεντάς 90
σκόπελος 90
τριπλάσιος 90
κροτέω 90
ἑτέρωθι 90
κατασκεύασμα 90
ἰάχω 90
τείρω 90
συμπλέω 90
ἐπιψηφίζω 89
ἠίθεος 89
ἡρώιος 89
πλέκω 89
κακοήθης 89
ἐκπηδάω 89
σμύρνα 89
αἴνιγμα 89
προαγορεύω 89
πρόθυρον 89
πεῖραρ 89
αμο 89
ἡρῷος 89
διαμετρέω 89
πολλαχῆ 89
λιβετ 89
αὐλίζομαι 89
διαγίγνομαι 89
κομψός 89
μερεο 89
αυρευς 89
ἀμφιπολέω 89
γλαυκός 89
μόναρχος 89
Καινόν 89
ἀναίσχυντος 89
συμφωνία 89
θρασύτης 89
ἔχθος 89
δηλονότι 89
ἐντείνω 89
χαλινός 89
ποικιλία 89
διείργω 88
περτιναχ 88
περιφερής 88
ἥσυχος 88
προσελαύνω 88
προστασία 88
σῖγα 88
παράθεσις 88
δασύς 88
ἄσπετος 88
πέπων 88
νῆις 88
ἀπορρήγνυμι 88
παράδοσις 88
μυθώδης 88
εὐπρέπεια 88
σφενδόνη 88
ἐμπνέω 88
ὑποκριτής 88
ἔπαλξις 88
ἠλίθιος 88
ἀγλαία 88
αἰγίοχος 88
ἀκτίς 88
Ῥόδος 88
ἱκετήριος 88
ἐπίβουλος 88
τέτμον 88
συναρπάζω 88
τίπτε 87
δωροδοκία 87
σερϝο 87
ὁπωσοῦν 87
ὀρθότης 87
ἄπληστος 87
διαλανθάνω 87
κλύζω 87
ἄμμος 87
τέφρα 87
παρασιτέω 87
κατακτάομαι 87
ψυχόω 87
ἱερουργία 87
μεγαλήτωρ 87
γνώμων 87
γένυς 87
δεσυμ 87
κρότος 87
ἐξαλλάσσω 87
ἀσχολέω 87
θεσμοθέτης 87
ἐλασᾶς 87
μειρακιόομαι 87
φρουρός 87
ἀνακράζω 87
καθαρμός 87
πόντιος 87
ἀηδών 87
μακαρία 87
ἐξαλείφω 87
θύννος 87
ὀκτωκαίδεκα 87
ἀλώπηξ 87
τεφρός 87
εὐκλεής 87
νέμεσις 87
σύνδεσμος 86
ἀφυής 86
ἐπισκώπτω 86
διακονία 86
κατορύσσω 86
ἀνανδρία 86
πύκτης 86
ἰσχίον 86
εὐχαριστέω 86
ἤτε 86
ἐγχειρίδιος 86
ἵμερος 86
ἄμοιρος 86
ὑγιεινός 86
προσκρούω 86
σύγχυσις 86
Σμύρνα 86
ταυρόομαι 86
συγκατατίθημι 86
καταφθείρω 86
ἐπινεύω 86
σεντεντια 86
παραμυθία 86
διάστασις 86
ἦτε 86
μαχιμε 86
καταριθμέω 86
στέφω 86
χρηστότης 86
χλευάζω 86
εὔκολος 86
ἀπομνημονεύω 86
ταμιεύω 86
ἱππαρχέω 86
ἐπικυρόω 86
μέροψ 86
ἀμπέχω 86
ταξιαρχέω 86
ἡρῷον 86
ἀναγραφεύς 86
συμο 85
χορεία 85
ὄρυγμα 85
πίτυς 85
σφαγιάζομαι 85
κηδεύω 85
προφαίνω 85
κυρίως 85
ἀνώνυμος 85
πόρνη 85
συστάς 85
συνωμοσία 85
δεβεο 85
ἀπάνευθε 85
ἀοιδός 85
διαλλαγή 85
ἐπανόρθωσις 85
ἄρρητος 85
αὐθάδης 85
ἕκητι 85
ῥύμη 85
ἐπανήκω 85
αφριξανυς 85
ἀμφιέννυμι 85
πτηνός 85
χόρτος 84
προσημαίνω 84
κισσός 84
πλανήτης 84
ἐπαράομαι 84
ἄμετρος 84
ἀνώμαλος 84
παραθέω 84
νομοφύλαξ 84
υσυς 84
ληρός 84
κροκόδειλος 84
μυλιερ 84
αὐλητρίς 84
ἐπίθετος 84
συμπληρόω 84
ἀνάπλεος 84
αὐδή 84
κατακρίνω 84
κλῆσις 84
διαστρέφω 84
συβώτης 84
κυλίνδω 84
ἐπιμιμνήσκομαι 84
ρελινθυο 84
ἀνανεόομαι 84
πετάννυμι 84
ἐφικνέομαι 84
παμπληθής 84
ἱκέτις 84
ὄρειος 84
σέλινον 84
πραετοριυμ 84
μυρσίνη 84
θυμοειδής 84
λῆρος 84
ἀναπλόω 83
συνθέω 83
νησιώτης 83
στέγος 83
περιλείπομαι 83
ἔμφυτος 83
ἁγνός 83
ιντερφιξιο 83
δαίζω 83
σαεπες 83
εἰστίθημι 83
ἄφαρ 83
εὕρημα 83
ἀναβιβάζω 83
νεικέω 83
ὄργια 83
δείλαιος 83
τομή 83
μηδέπω 83
μετεξέτεροι 83
προεδρία 83
θεμελιόω 83
προσαγγέλλω 83
δίειμι 83
στῖφος 83
ὀρφανός 83
βοτάνη 82
ἀρρωστία 82
κατάρα 82
ὀπή 82
ἀγκάλη 82
αὐτονομία 82
μήκιστος 82
ναυπηγέω 82
θερμαίνω 82
περιτυγχάνω 82
ἔγγονος 82
ὄχημα 82
ἐφηβεύω 82
κόρυς 82
σταυρόω 82
ὠδίνω 82
τενεο 82
κλεινός 82
εὐδοκέω 82
ἀρχιερωσύνη 82
ἀπελευθερόω 82
νατυς 82
ἀέξω 82
ηονορο 82
πριϝατυς 82
παρέπομαι 82
ἀστράπτω 82
ὄνησις 82
ἱκέσιος 82
πρεσβεῖον 82
ῥόπαλον 82
αὐτόχειρ 82
παρεο 82
δοτέος 82
ἄφυκτος 82
σαεπε 82
λείων 81
βελλο 81
ἀσχήμων 81
νεμο 81
αλιθυανδο 81
παιδίσκη 81
μετάστασις 81
ἠχή 81
στάχυς 81
παρακαταθήκη 81
ἀλέομαι 81
πρῷρα 81
οριορ 81
διαταράσσω 81
ἀναρχία 81
φᾶρος 81
ταρβέω 81
ἤιος 81
ναυτιλία 81
ἐξάγνυμι 81
ἐπαινετός 81
θέλγω 81
λωβάομαι 81
κοιτάζω 81
σάφα 81
λυγρός 81
ἐνέχω 81
μονομάχος 81
θάομαι 81
θέρω 81
προσθήκη 81
νυμθυαμ 81
ἱστός 81
πυερ 81
ἐπιπορεύομαι 81
προσοικέω 81
ξλαρυς 81
εὐδόκιμος 81
ὀπός 81
σερϝυς 81
ἀναισχυντία 81
βολή 80
παρασάγγης 80
λείβω 80
συνδοκέω 80
ὄρχις 80
ἀγρεύς 80
φενακίζω 80
δεξερνο 80
ἡνιοχέω 80
ἀναβλέπω 80
Εἵλως 80
ἄθεος 80
κοιλάς 80
μανυς 80
θυαντυμ 80
ρογο 80
γενς 80
συμβουλία 80
γαμβρός 80
ὤμοι 80
ῥητέος 80
εὐπραγία 80
λοθυορ 80
δυσμένεια 80
διαψεύδω 80
ἀσελγής 80
ἐφηβάω 80
συρρέω 80
περίμετρον 80
ὑπόνομος 80
ξονϝιϝιυμ 80
θρασύνω 80
ἀπότομος 80
μέριμνα 80
καταρρήγνυμι 80
διέξοδος 80
μισσυς 80
πόποι 80
θυισθυαμ 80
ἱλάσκομαι 80
ἀποικίζω 80
προφανής 80
παραίνεσις 80
κληρουχία 80
ταμ 80
δυσφορέω 80
ἐπαρκέω 80
ἐπίπαν 79
πλήρωσις 79
δημοκρατέομαι 79
79
ἐπιδέχομαι 79
πολύπους 79
ἐπιρρέω 79
πτωχός 79
συμμετρία 79
εὐτέλεια 79
ἑτέρωθεν 79
παραξέω 79
ἐξιάομαι 79
διαρκέω 79
ἀνακομίζω 79
ἀνδρώδης 79
προφητεύω 79
ἐπιτίμιον 79
ξανθός 79
ὑπουργέω 79
ἀκροατής 79
ἑκατόμβη 79
ἐποτρύνω 79
ξηρά 79
μάκρων 79
νασξορ 79
ἀνιαρός 79
προπετής 79
σκιάς 79
ἀσώματος 79
αἰχμάζω 79
οἰμωγή 79
μικρότης 79
ἄκαρπος 79
διάβολος 79
σταλάω 78
ταραχώδης 78
εὐγνώμων 78
πλημμελέω 78
θίς 78
ἄημι 78
θριαμβεύω 78
ἐκπίνω 78
ὑπώρεια 78
ἀλαζών 78
βάλανος 78
ἀντίγραφος 78
ἀδόκητος 78
διαλεκτικός 78
ἀυτέω 78
ἀκολουθία 78
λάσιος 78
χώομαι 78
φορεῖον 78
οὖλος 78
ὄροφος 78
διαπεράω 78
δραστήριος 78
καταχώννυμι 78
εὐεξία 78
ἔμετος 78
ἐκδείκνυμι 78
ανιμυς 78
ληίζομαι 78
χαράδρα 78
συναναγκάζω 78
ἔπηλυς 78
κλοπεύς 78
θερίζω 78
ἀνδραποδίζω 78
πλάζω 78
συνηγορέω 78
προσφερής 78
σκηνόω 78
τριβυνυς 78
φορτικός 78
τόφρα 78
φόρμιγξ 78
διαρρέω 78
βῶλος 78
κνίζω 78
δρόσος 78
παρεξίημι 77
ξονστο 77
οὖδας 77
οβ 77
δίεμαι 77
πεζικός 77
οἰκοδόμος 77
τριβή 77
λονγυς 77
ἀντίθεος 77
γόης 77
διακομίζω 77
κύαθος 77
δμώς 77
εἰσαγγέλλω 77
ἐκκαίω 77
προσηκόντως 77
προϝινξια 77
ἀντιδίδωμι 77
παῦρος 77
προμαχέω 77
νοσώδης 77
ἐξᾴδω 77
κωμικός 77
ξυνξτυς 77
μέλπω 77
ῥινόν 77
εὐλογέω 77
συσσιτέω 77
ἀγνώμων 77
ἀρχιτέκτων 77
θύον 77
προσφιλής 77
μοναρχέω 77
συνδειπνέω 77
κατάγελως 77
ὁσημέραι 77
δήλωσις 77
δύσμορος 77
χελιδών 77
διάκρισις 77
συνδέομαι 76
θέσφατος 76
περιέπω 76
ἐπικίνδυνος 76
ναυαγέω 76
παίγνιος 76
Ῥέα 76
σκύλος 76
σύγγονος 76
ἰδιωτικός 76
σχοῖνος 76
φαγός 76
τρίβος 76
σκύλαξ 76
σενεχ 76
χονδρός 76
ἄταφος 76
διαχράομαι 76
ἐφύω 76
χόνδρος 76
πυγμή 76
ἀφαίρεσις 76
ἀκάθαρτος 76
ἄδυτος 76
καθότι 76
ἑρμηνεία 76
ἐρέτης 76
ὀλιγαρχικός 76
δατέομαι 76
εὐταξία 76
ὀχεύς 76
ἐλάττωμα 76
ἡμιόλιος 76
ἔρανος 76
ἐξάρχω 76
προσμένω 76
ναύσταθμον 76
δαίφρων 76
συμπείθω 76
παίγνιον 75
θρυλέω 75
ἄμουσος 75
ἀποστάτης 75
ἀνίκητος 75
περαῖος 75
τερρα 75
ἔννομος 75
ἐσχάρα 75
καταγγέλλω 75
φύρω 75
μηδαμοῦ 75
ἀστράγαλος 75
καταπονέω 75
ἕλιξ 75
νοβιλις 75
φιλικός 75
στάθμη 75
ἐφηγέομαι 75
γόνιμος 75
περαίη 75
εχηιβεο 75
ἀπαγγελία 75
ποίμνιον 75
σύνταγμα 75
ὄψιος 75
διάπυρος 75
σκολιός 75
θυισθυε 75
ἑπτακαίδεκα 75
χωρίς 75
Ζέφυρος 75
θεοφιλής 75
περαίτερος 75
ιδξιρξο 75
μέγαθος 75
μειλίχιος 75
παραθαλάσσιος 75
λῆψις 75
πηρόω 75
μαλθακός 75
ἀτρεμέω 75
ἄδυτον 75
ἐπίτιμος 75
περίβλεπτος 75
ὀγκόω 75
πόλος 75
συναγωγή 75
ϝολϝο 75
ινδε 74
νυνί 74
ἐξεράω 74
τινάσσω 74
γλυκύτης 74
ξλαυδυς 74
χελώνη 74
χάρμη 74
ἀλόγιστος 74
φύλαξις 74
εἰσβολή 74
αφριξα 74
ὑποθήκη 74
ἀοίκητος 74
ἀποπνίγω 74
ζηλωτός 74
ἀμέλεια 74
μακράν 74
ποίμνη 74
περσες 74
στόμιον 74
κωμῳδέω 74
καταμαρτυρέω 74
πομπεύω 74
ἀσέβημα 74
χασμάω 74
προβο 74
βάδην 74
σαρκόω 74
ρεξιπιο 74
ἀρθρόω 74
ῥοπή 74
παιδαγωγός 74
προλείπω 74
ἐφορμάω 74
κάτοπτρον 74
ἐπιτάφιος 74
σχετλιάζω 74
εἰσβαίνω 74
ἐπιτηρέω 74
συνεγγίζω 74
λεχ 74
ἱδρόω 74
προσφωνέω 74
γεραίρω 74
πριορ 73
δεσμώτης 73
νοτία 73
δυώδεκα 73
ἔσωθεν 73
χήρα 73
ὁρμητήριον 73
δειμαίνω 73
κατάφρακτος 73
ἑῷος 73
θεραπαινίς 73
συνήγορος 73
σπόγγος 73
ἔνδικος 73
περίφρων 73
μετεωρίζω 73
ἐμφερής 73
ὀλισθάνω 73
πίθων 73
φονή 73
ἀνώτατος 73
εὐθαρσής 73
σκέπη 73
ξαπυτ 73
ἄμεμπτος 73
κατάρατος 73
διασκευάζω 73
ἀκμής 73
διηνεκής 73
ἄγκιστρον 73
σολεο 73
παρεκβαίνω 73
κρούω 73
παρθενίης 73
ἀνειπεῖν 73
προφερής 73
ἐξήγησις 73
μικρολογία 73
διαρρίπτω 73
ἀπεικάζω 73
ἐξαίσιος 73
μεταλήγω 73
καταμέμφομαι 73
νήχω 73
ρεστιτυο 73
τεχνικός 73
συμμυς 72
ἀναδέω 72
ἀφύη 72
τῦφος 72
ἐγγύη 72
μνηστεύω 72
πεύκη 72
σύμβασις 72
πηδάλιον 72
σέβας 72
ἐπαυρέω 72
κακοήθεια 72
ἐπιπολή 72
ξετερυμ 72
χήν 72
κάλαις 72
ἄσωτος 72
ινϝενιο 72
τολμηρός 72
ἄνοδος 72
ἐπιβοηθέω 72
ὄστρακον 72
δονο 72
εἰσπέμπω 72
κωλῆ 72
εὐμεγέθης 72
αἴσιος 72
συντυχία 72
εἰσποιέω 72
παγκράτιον 72
ὁδοιπορέω 72
ξομμεο 72
ἀδίκιον 72
προσπέμπω 72
ὑπασπιστής 72
ἐφοδιάζω 72
ἐξέχω 72
τηλόθεν 72
τ 72
μαραίνω 72
παρθενία 72
ἀπομάχομαι 72
τριακοστός 72
μετεῖπον 72
τρεισκαίδεκα 72
συνελαύνω 72
μετοικίζω 72
σκύφος 72
γεώδης 72
θυμίαμα 72
ἀκρωτηριάζω 72
δωμάτιον 72
ἦμος 72
ἐπεγείρω 71
θυαερο 71
κηδεστής 71
ἀγώνισμα 71
φύσας 71
διλιγο 71
ἄχαρις 71
συνεπιλαμβάνομαι 71
ἡλικιώτης 71
καθάρσιος 71
ἄρκεσις 71
ἀνεψιός 71
σκυτοτόμος 71
ιλλα 71
πραγματικός 71
ἐκτέμνω 71
ἐπιρρώννυμι 71
προβούλευμα 71
συμπλοκή 71
ἀνάπλοος 71
ζάθεος 71
γουνάζομαι 71
κάτοιδα 71
μοιχεία 71
φερυς 71
δέρος 71
εὐκαιρία 71
τελέθω 71
ἔπαρχος 71
ἀσύμφορος 71
συνεργός 71
φαμιλια 71
ἀθανασία 71
φεύζω 71
εχεμπλυμ 71
ἄπονος 71
σικύα 71
πρόοιδα 70
ὁμοεθνής 70
μέλιττα 70
μογέω 70
πίθηκος 70
φαρέτρα 70
πλήν 70
γέρρον 70
διάταξις 70
πάγχυ 70
συναίρω 70
θοινάω 70
κερατών 70
λέμβος 70
εἰσδέχομαι 70
προστρέχω 70
ἐπαναιρέομαι 70
πτολίεθρον 70
ἀπρεπής 70
ἐμπόδιος 70
ξεντυμ 70
θάλπος 70
καλάμη 70
καταδέχομαι 70
γενειάς 70
κάπηλος 70
σκυλεύω 70
ἀνακάμπτω 70
παραρρέω 70
στατυα 70
ἀγοραῖος 70
σφάγιον 70
σινγυλυς 70
κολούω 70
καταλεύω 70
ἄσφαλτος 70
συναιρέω 70
σφάγιος 70
νουμηνία 70
ἐπαίω 70
διαπορεύω 69
συνεῖπον 69
τέγγω 69
λαιός 69
ξονσξριβο 69
ἄνθραξ 69
καταδέω 69
ιμπερατοριυς 69
φίλτρον 69
στυγερός 69
χαριστήριος 69
ἀνακλάω 69
ὁλκός 69
βαρβαρυς 69
ἐπιτρίβω 69
εὐπραξία 69
πάγη 69