User:Rua/se-fi

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search
<
gear' niin ja niin monta kertaa
smarfe- kiharainen
nurke- nurkka-
vuoste- vasta-
njuolggo- suora
njuolggo- suorat
gaŋggo- suora (erit. hännästä)
ruovtto- perätilassa oleva
ruovtto- takaperoinen
vuorddáhus- jota on jouduttu kauan odottamaan
guđoldat- jälkijättöinen
rihcu- alaston
vinju- vino
beaskká- keritty
naba entäpä
naba entä
doaba käsite
gabba valkoinen poro
nuoraidklubba nuorisokerho
astoáigeklubba iltapäiväkerho
klubba klubi
pubba pubi
giehtaspábba käsipallo
spábba pallo
gaiba lippa
liiba mahis
liiba mahdollisuus
siiba siipi viikatteessa
snuiba lippa
snuiba lippalakki
johtalusgalba liikennemerkki
galba leuka
galba kilpi
eallisilba elohopea
riebansilba katinkulta
silba hopea
rimba vatsanturpoama karitsoilla
bomba pommi
oba melko
advearba adverbi
lesba lesbo
nuba niinpä
arába arabi
čába kaunis
struhcca strutsi
fáhcca tumppu
baicca miellummin
cahca poikkipuu reen kopassa tai tavara-ahkiossa
cahca kapea kannas
joahca jymy
čahca paju reessä
čahca sola korkealla kahden vaaran välissä
cihca polttiainen
rihca pieni hilla
rihca rääpäle
guohca pilaantunut
guohca mätä
ohca povi
gáica vuohi
jukca velli
loahppelákca kermaviili
lákca kerma
nákca kyky
gulca puukonnysä
vanca vene
almmivierca taivaanvuohi
vierca pässi
cadda hiili
nuortaliidda jonkin verran pohjoisemmas
nuortaliidda jonkin verran idemmäs
veastaliidda jonkin verran lännemmäs
dobbeliidda jonkin verran sinnemmäs
duobbeliidda jonkin verran tuonnemmas
máddeliidda jonkin verran etelämmäs
oarjeliidda jonkin verran lännemmäs
oarjeliidda jonkin verran etelämmäs
fávleliidda jonkin verran ulommas rannasta
dálveliidda jonkin verran talvemmas
davveliidda jonkin verran ulommas (vuonossa tai ulapalla)
davveliidda jonkin verran pohjoisemmas
davveliidda jonkin verran lännemmäs
buoidda kärppä
ridda ristikko
ridda säleikkö
govvadáidda kuvataide
báktedáidda kivitaide
dáidda taide
váidda valitus
váidda syytös
gieldda kielto
bindda pinne
bindda heittiö
eahketbodda iltatuokio
ruovttoluodda takaisin
luodda jälki
luodda polku
boardda portaat
sirdda siirtymämatka (jutamamatkalla)
vuođđojurdda periaate
jurdda idea
jurdda ajatus
gudda hyöty
rudda monista erilaisista aineksista laitettu ruoka
rudda mauste
deavdda täyte
gavdda riite
skavdda riite
loavdda laavukangas
biilačoavdda autonavain
biilačoavdda autonavaimet
viessočoavdda talonavain
čoavdda avain
bivdda pyyntö
duovdda alue
duvdda tuki
duvdda rajoitin
čuvdda löyhkäävä (erit. porohirvaasta rykimäajan jälkeen)
čuvdda löyhkä
hávdda haude
fádda raaka (mastossa)
ládda panos
mopeda mopo
sneaida pala (kalasta poikittain leikattu)
gonagasnieida prinsessa
boaresnieida vanhapiika
boaresnieida sinkku
buhtisnieida neitsyt
nieida tytär
nieida tyttö
dioksiida dioksidi
girkosiida kirkonkylä
siida siita
siida porokylä
tiida taika
tiida taikausko
skáida kaide (kangaspuissa)
skáida linkku
fylkkagielda lääni
gielda kunta
muolda multa
ruovdečuolda ruostesuoni (tahkossa)
ulda maahinen
bálda vieri
oahppostipeanda opiskelijastipendi
stipeanda stipendi
boanda maanviljelijä
ovddidanfoanda kehitysrahasto
kulturfoanda kulttuurirahasto
foanda rahasto
sekunda sekunti
badjegánda poropoika
gánda poika
metoda metodi
čearda laji
oarda orsi
oarda kalankuivaustelineessä orsien varassa lepäävät selkoimet
vuorda vahva suolaliemi
standárda standardi
miljárda miljardi
boazodoallohoavda poronhoitopäällikkö
teáhterhoavda teatteripäällikkö
kántorhoavda osastopäällikkö
hoavda johtaja
vázzinravda jalkakäytävä
ravda reuna
vuovda rinta- ja vatsaontelo
krámbuvda kauppaliike
buvda kauppa
bruvda hääkruunu
spánskkadávda espanjantauti
luhčadávda ripuli
čoavjedávda vatsatauti
spihtáldávda spitaali
golgodávda kulkutauti
logahasdávda lievä tartuntatauti
vuovssanasdávda oksennustauti
borasdávda syöpä
fiskesdávda keltatauti
njoammudávda tarttuva tauti
dávda tauti
guskkádávda tyrä
hávda haahka
lávda lippu
rávda lupikka
brigáda prikaati
balláda balladi
šuhkoláda suklaa
šukkuláda suklaa
limonáda limonaadi
doavttergráda tohtorintutkinto
gráda aste
stáda valtio
kafea kahvila
dáiddamusea taidemuseo
musea museo
lávkebiffa sipulipihvi
bihpporbiffa pippuripihvi
biffa pihvi
romfa valtti (korttipelissä)
álbmotkatastrofa kansankatastrofi
šearfa kaulaliina
skárfa merimetso
ulbmilparagráfa tavoitepykälä
paragráfa pykälä
haga ilman
fággálaga sylipainissa keskenään
guhkkálaga kaukana toisistaan
obbanaga kokonaisena
dáhtanaga juuri tämä
oktanaga yhtä aikaa
varasnaga tuoreeltaan
dalánaga heti
dálánaga heti
dainnánaga juuri niillä seuduin
otnánaga juuri tänään
diesánaga siihen paikkaan (lähelle puhuteltavaa)
njulgestaga suoraan (kääntymättä tai pysähtymättä)
njulgestaga suorastaan
fáhkkestaga yhtäkkiä
dađistaga pikku hiljaa
dađistaga sitä mukaa
dađistaga vähitellen
taga ilman
šiega kiltti
šiega hyvätapainen
ceagga itsepäisyys
heagga henki
treagga naara
treagga harkki
áhpebiegga merituuli
biegga tuuli
áigga aikomus
njuolgga suoraan
vuolgga lähtö
álgga aloite
skuogga hetula
luogga luokki
dolgevuogga perho
vuogga viehe
vuogga onki
čeargga kinos
fargga kohta
fargga nopeasti
fargga pian
cugga jolla on pienet ja luisevat kasvot
skugga loukko
mugga kannu
brugga laiturivarasto
joavgga nietos (suojaisessa paikassa)
vuosteágga vasta-argumentti
flágga lippu
ágga anteeksianto
ealga hirvi
jalga suoraan
boalga häpeäpilkku (ihmisestä)
oalga olki
mielga rintalasta (lihoineen)
čielga selkeä
várregilga vuorenrinne
holga vave
holga poikkipuu verkkojen kuivaamiseen
čalbmeguolga silmäripsi
guolga karva
njuolga suora
snuolga räkä
čolga sylki
tálga tali
stuorradiggeválga suurkäräjävaalit
sámediggeválga saamelaiskäräjien vaalit
válga vaali
válga uittosalko
válga vaalit
dialoga dialogi
dialoga vuoropuhelu
arkeologa arkeologi
biologa biologi
toga juna
juoga vedenjakaja
juoga jotakin
juoga jokin
dearga törky
fearga lautta
fearga väri
farga kohta
farga nopeasti
farga pian
borga lumipyry
norga norja
guorga kurki
maŋŋebárga tiistai
roavvenjárga rovaniemi
girkonjárga kirkkoniemi
gáregasnjárga karigasniemi
njárga niemi
vuossárga maanantai
árga arki
leavga lippu
nieidačivga tyttölapsi
nieidačivga tyttö
baikačivga räkänokka
čivga pentu
johtalusčuovga liikennevalo
johtolatčuovga liikennevalo
čuovga valo
hávga hauki
čáhcerávga vesihiisi
čáhcerávga vetehinen
skuvlafága kouluaine
fága oppiaine
hága haka (aitaus)
lága laki
sieđga paju
buođga nivus
streaŋga metallilanka
reaŋga renki
seaŋga sänky
diŋga esine
riŋga uuninrengas
tiŋga esine
betoŋga betoni
diftoŋga diftongi
fáŋga vanki
gáŋga kanki
máŋga monta
máŋga moni
media media
Belgia Belgia
Austrália Australia
Albánia Albania
bulgária bulgaria
ásia aasia
veaja vastapaino
deadja tee
teadja tee
meaddja avaimenhaitta
friddja vapaa
friddja vapaasti
gaskaidja keskiyö
idja
guodja saraheinän käpy
vuodja rasva
vuodja voi
sudja syy
váidnahádja kalmanhaju
gáfehádja kahvintuoksu
gáfehádja kahvin tuoksu
hádja haju
skádja kaiku (erit. huoneessa)
gieddešládja kenttälaji
šládja laji
bibliografiija bibliografia
strategiija strategia
analogiija analogia
arkeologiija arkeologia
terminologiija terminologia
teknologiija teknologia
antologiija antologia
allergiija allergia
energiija energia
kansliija kanslia
anemiija anemia
ekonomiija talous
anatomiija anatomia
kopiija moniste
friija vapaa
industriija teollisuus
demokratiija demokratia
politiija poliisi
boija poiju
doaibmadoarjja toimeentulotuki
ruhtadoarjja rahatuki
stáhtadoarjja valtiontuki
prošeaktadoarjja projektihakemus
vuođđodoarjja perustuki
doarjja tuki
buovjja maitovalas
viellja veli
knállja nalli
stállja talli
šállja raita (bot.)
njoavdnja pikkunieriä
njivdnja täinmunat
spánnja pytty
skuvlalatnja luokkahuone
gursalatnja kurssihuone
kursalatnja kurssihuone
klássalatnja luokkahuone
duodjelatnja käsityöhuone
guosselatnja vierashuone
boradanlatnja ruokahuone
basadanlatnja kylpyhuone
molssodanlatnja pukuhuone
molssodanlatnja pukukoppi
nohkkanlatnja makuuhuone
oađđenlatnja makuuhuone
oađđinlatnja makuuhuone
lávgunlatnja kylpyhuone
orrunlatnja tupa
orrunlatnja olohuone
latnja huone
luohkkálatnja luokkahuone
skuotnja valonkajo
skeartnja kärventynyt (maultaan)
sátnja verkkoresu
šuorja jättiläishai
árja energia
uksageavja ovikahva
uksageavja kahva
gavja pöly
suvja siiman vyyhteämiseen käytetty haaru (siimoineen
ja ja
mádjitája majavapuro
ája lähde
reahka reki
bargoveahka työvoima
lahka lähellä
giehka käki
viehka aika
viehka melko
čiehka kulma
sierrabibliotehka erikoiskirjasto
bibliotehka kirjasto
diskotehka diskoteekki
luossajohka lohijoki
oalgejohka sivujoki
johka joki
sohka suku
olmmošvuoigatvuodaláhka ihmisoikeuslaki
giellaláhka kielilaki
minerálaláhka mineraalilaki
báikenammaláhka paikannimilaki
mánáidgárdeláhka lastentarhalaki
sámeláhka saamelaislaki
hálddašanláhka hallintolaki
huksenláhka rakentamislaki
eanavuovdinláhka maanmyyntilaki
boazodoalloláhka poronhoitolaki
vuođđoláhka perustuslaki
oahpahusláhka opetuslaki
láhka made
láhka laki
guhtamáhka kalansuolimakkara
máhka lanko
máhka setä
snáhka täysikasvuinen saukkonaaras
sáhka kerrottava
sáhka puheenaihe
sáhka puhe
sáhka juttu
táhka rupeama
táhka ote
gáranasbaika ylivuotinen variksenmarja
baika paska
beaika pyökki
leaika leikki
veaika lampunsydän
biika piikki
liika ruumis
lieggariika lämminmaa
almmiriika taivaanvaltakunta
davviriika pohjoismaa
olgoriika ulkomaa
riika valtio
cuoika hyttynen
guoika koski
čuoika sääski
dakka juuri
sakka kovasti
čiekka luunsiru
bleahkka muste
bleahkka pelti
skuvlaseahkka koulureppu
oađđinseahkka makuupussi
báberseahkka paperipussi
seahkka säkki
seahkka pussi
hoahkka piikkihai
koahkka kokki
loahkka lukko
stahkka kimpale (lihaa tms.)
rávrrabihkka piki
bihkka terva
replihkka repliikki
arnihkka arnikki
fabrihkka tehdas
musihkka musiikki
matematihkka matematiikka
aritmetihkka aritmetiikka
etihkka etiikka
nuoraidpolitihkka nuorisopolitiikka
sámepolitihkka saamelaispolitiikka
dáruiduhttinpolitihkka norjalaistamispolitiikka
boazodoallopolitihkka poronhoitopolitiikka
dásseárvopolitihkka tasa-arvopolitiikka
kulturpolitihkka kulttuuripolitiikka
ealáhuspolitihkka elinkeinopolitiikka
guolástuspolitihkka kalastuspolitiikka
guovllupolitihkka aluepolitiikka
politihkka politiikka
didaktihkka didaktiikka
antihkka antiikki
narkotihkka huume
dearbastihkka heiluri
statistihkka tilasto
akustihkka akustiikka
heaŋgalohkka riippulukko
lohkka lukko
nohkka tarpeeksi
barohkka barokki
buhkka kakka
stuhkka kappale
stuhkka palanen
juovlabáhkka joululahja
juovlabáhkka joulupaketti
báhkka kuuma
báhkka helle
báhkka paketti
hárjehallanjáhkka harjoittelutakki
hárjehallanjáhkka verryttelytakki
jáhkka takki
láhkka lakka
skealččasmáhkka keittämättömän maku
smáhkka maku
máhkka hietamato
juovlapáhkka joululahja
juovlapáhkka joulupaketti
páhkka paketti
bráhkka parakki
táhkka kiitos
cealkka lause
plokka aura
dárkka tarke
gárkka kitkerä (savu)
easkka vasta
easkka juuri
easkka äsken
gaskka kesken
bumeránskka omituisuus
fáskka tuulen ajama kinos
joatkka jatke
joatkka jatko
gietkka komsio
gietkka kätkyt
rátkka poroerotus
stielka ruoti
bilka pilkki
golka isokulkunen
dulka tulkki
fylka lääni
hálka ruokki
kálka kalkki
dallearka lautanen
tallearka lautanen
dállearka lautanen
ovdamearka esimerkki
boastamearka postimerkki
poastamearka postimerkki
eissemearka esimerkki
frimearka postimerkki
riegádanmearka syntymämerkki
dovdomearka tuntomerkki
mearka merkki
speallavearka reunapitsi (naisenlakissa)
vearka särky
boarka äkkipikainen
dorka turkkipaita
várka särky
árka paperiarkki
beaska peski
leaska leski
leaska leskimies
easka äsken
gaska väli
duiska saksa
duiska saksalainen
dánska tanskalainen
ránska ranskalainen
stáloboska karhunputki
boska väinönputki
kioska kioski
buoska penska
buoska pieru
luoska helmakoriste miehen lapintakissa
ruska roska
máska naamari
gotka muurahainen
duotka ruokasula
cuovka murtoluku
juovka jouhi
šuovka jouhi
segelduvka purjekangas
duvka pöytäliina
giehtalávka käsilaukku
lávka laukku
váffelmávka vohvelitaikina
skohtabeaŋka kahdesta syrjällään olevasta lankusta koostuva höyläpenkki
spárvabeaŋka sorvi
beaŋka penkki
beaŋka tuoli
headjaskeaŋka häälahja
juovlaskeaŋka joululahja
riegádanbeaiskeaŋka syntymäpäivälahja
skeaŋka lahja
hoaŋka hanka (korvamerkissä alla)
siŋka sinkki
muŋka munkki
ruŋka korppi
báŋka penger
váŋka pakkasen aiheuttama ruumiinvamma
váŋka voimakas kipu
baška paska
diimmohala minuutilleen
beaivváhala päivälleen
ala päälle
feaila virhe
peaila neljänneslitran mitta
seaila sinettivaha
seaila sinetti
heila koko (indekl.)
boastabiila postiauto
poastabiila postiauto
guollebiila kala-auto
guorbmebiila kuorma-auto
mobiila matkapuhelin
mobiila kännykkä
biila auto
linnjábiila linja-auto
homofiila homofiili
profiila profiili
siviila siviili
tabealla taulukko
modealla malli
healla kuoliaaksi
uskealla ilkivalta
uskealla petkutus
sealla olkain
hotealla hotelli
stealla pyssyntuki (ammuttaessa)
fárvealla hyvästit
jalla hullu
jalla typerä
koalla poltettava hiili
moalla maali
salla syli
suomagiella suomen kieli
suomagiella suomi
ruoššagiella venäjän kieli
ruoššagiella venäjä
ruoŧagiella ruotsin kieli
ruoŧagiella ruotsi
gielddasámegiella kildininsaame
máttasámegiella eteläsaame
darjjesámegiella turjansaame
lullisámegiella eteläsaame
upmisámegiella uumajansaame
davvisámegiella pohjoissaame
oarjelsámegiella länsisaame
áhkkilsámegiella akkalansaame
julevusámegiella luulajansaame
julevsámegiella luulajansaame
sámegiella saame
sámegiella saamen kieli
eatnigiella äidinkieli
nubbingiella toinen kieli
unnitlohkogiella vähemmistökieli
dárogiella norja
dárogiella norjan kieli
eŋgelasgiella englannin kieli
eŋgelasgiella englanti
giella ansa
giella kieli
nuortalašgiella koltankieli
nuortalašgiella koltansaamenkieli
anárašgiella inarinsaamenkieli
anárašgiella inarinkieli
vuosttašgiella ensimmäinen kieli
jiella veto
borranmiella ruokahalu
miella mieli
miella tuuli
spiella tuulenvire
nihlla hihitys
dilla tilli
skilla kilinä
basilla basilli
tilla asianlaita
dolla tuli
jolla jolla
rolla rooli
fuolla huoli
gumppenjuolla luupuikko hirvieläimen takajalan lihassa
njuolla nuoli
vuolla olut
julla jylinä
julla jyminä
nulla nolla
kuvlla kuula
allalávlla korkea veisu
juovlalávlla joululaulu
lávlla laulu
dálla taaleri
gálla puun tumma ja vettynyt ydin
valástallanhálla urheiluhalli
valáštallanhálla urheiluhalli
hálla puhe
njálla naali
njálla napakettu
skálla kalina
skálla kilinä
sálla sali
stálla talli
symbola symboli
alkohola alkoholi
agibeaisuola parantumaton varas
suola varas
vuola olut
geavla pikkutakki
seavla seula
bievla pälvi
sivla pikkutuulenkala
gárbmestovla nojatuoli
stovla tuoli
cuvla hame
juvla rengas
juvla pyörä
joatkkaskuvla lukio
joatkkaskuvla ammattikoulu
biilaskuvla ajokoulu
álbmotallaskuvla kansankorkeakoulu
allaskuvla korkeakoulu
báhpaskuvla rippikoulu
rihppaskuvla rippikoulu
nuoraidskuvla yläaste
mánáidskuvla ala-aste
verddeskuvla ystäväkoulu
sámeskuvla saamelaiskoulu
sotnabeaiskuvla sunnuntaikoulu
vuodjinskuvla ajokoulu
boazodoalloskuvla poronhoitokoulu
vuođđoskuvla peruskoulu
doavttirskuvla lääketieteellinen tiedekunta
doavttirskuvla tohtorikoulu
kulturskuvla kulttuurikoulu
álbmotskuvla kansakoulu
skuvla koulu
silkečuvla silkkihame
čuvla leninki
hávla hauli
gála kahlaamo
materiála materiaali
potensiála potentiaali
sosiála sosiaalinen
linjála viivoitin
formála muodollinen
mála maali (maalaamiseen)
cirgenkanála purkautumisväylä tulivuoressa
kanála kanava
signála signaali
finála finaali
regionála alueellinen
nationála kansallinen
našunála kansallinen
minerála mineraali
bilaterála bilateraali (äänteestä)
bilaterála kahdenkeskinen
admirála amiraali
digitála digitaalinen
iežaskapitála oma pääoma
kapitála pääoma
individuála yksilöllinen
musihkkafestivála musiikkifestivaali
filbmafestivála filmifestivaali
festivála festivaali
festivála festari
áigečála aikakauslehti
bajilčála otsikko
čála kirjoitus
museadoaibma museotoiminta
ruvkedoaibma kaivostoiminta
kulturdoaibma kulttuuritoiminta
ealáhusdoaibma elinkeinoelämä
doaibma toimi
hieibma tuulenviri
hieibma tuulenhenkäys
liibma liima
skuvlatiibma koulutunti
tiibma tunti
tiibma kello
sáibma kalaverkko
skealbma veikkuli
albma oikea
albma kunnon
albma aito
filbma elokuva
filbma filmi
golbma kolme
čuolbma solmu
ruoššađuolbma solmu (köydessä tms. liestymistä estämässä)
hálbma olki
málbma malmi
málbma ydinpuu
pálbma palmunoksa
sálbma virsi
tearbma termi
stoarbma myrsky
norbma normi
fuorbma muotti
juolgesuorbma varvas
suorbma sormi
čorbma nyrkki
lásegárbma ikkunanpieli
lárbma melu
lubma tasku
skábma kaamosaika
skábma kaamos
systema järjestelmä
tema teema
seamma sama
seamma sama
steamma ääni (äänestyksessä)
ovdanamma etunimi
sohkanamma sukunimi
báikenamma paikannimi
namma nimi
bumma puomi
kumma kulho
buksalumma housuntasku
lumma tasku
bušeahttarámma budjettiraami
diagrámma diagrammi
oasseprográmma osaohjelma
dutkanprográmma tutkimusohjelma
prográmma ohjelma
grámma gramma
rámma kehys
atoma atomi
deapma töminä
leapma aitan luhti
liepma liemi
duopma pohjantuomi
suopma suomi
čuopma kalannahka
hupma humina
hupma puheensorina
rápma kehys
bisma piispa
ateisma ateismi
alkoholisma alkoholismi
turisma turismi
rasisma rasismi
algoritma algoritmi
gáma kenkä
ealgabeana hirvikoira
boazobeana porokoira
beana koira
siseana sisämaa
kveana kveeni
eana maa
ruonáeana grönlanti
heaidna hiomakivi
liidna pitkäsiima
alumiidna alumiini
margariidna margariini
skriidna lipas
appelsiidna appelsiini
bensiidna bensa
bensiidna bensiini
kantiidna ruokala
kantiidna kuppila
rutiidna rutiini
goarrunmašiidna ompelukone
mašiidna kone
bassaladdanmášiidna pesukone
lihttebassanmášiidna tiskikone
lihttebassanmášiidna astiapesukone
goarrunmášiidna ompelukone
mášiidna kone
áidna ainoa
aldna ien
feardna kahvi- tai lihamylly
doardna torni
toardna torni
bierdna karhu
suordna saarni
nealgeskárdna jolla on aina nälkä
risenrievdna riisiryyni
bovdna mätäs
bovdna pounu
telefovdna puhelin
regiovdna alue
skorpiovdna skorpioni
bataljovdna pataljoona
miljovdna miljoona
elektrovdna elektroni
persovdna henkilö
vovdna vaunu
miššovdna lähetys (usk.)
regiuvdna alue
kruvdna kruunu (valtio)
uvdna hella
uvdna uuni
delegašuvdna valtakunta
delegašuvdna valtuuskunta
assosiašuvdna assosiaatio
deklamašuvdna lausunta
konfirmašuvdna rippijuhla
konfirmašuvdna konfirmaatio
informašuvdna tiedotus
administrašuvdna hallinto
nuoraidorganisašuvdna nuorisojärjestö
kulturorganisašuvdna kulttuurijärjestö
organisašuvdna järjestö
stašuvdna asema
innovašuvdna innovaatio
kommišuvdna komissio
komišuvdna komissio
definišuvdna määritelmä
posišuvdna asema
televišuvdna televisio
divišuvdna liiga
višuvdna visio
akšuvdna liike (aktio)
sekšuvdna sektio
sekšuvdna osasto
dimenšuvdna ulottuvuus
ilo-konvenšuvdna ilo-sopimus
sámekonvenšuvdna saamelaiskonventio
konvenšuvdna konventio
konvenšuvdna sopimus
konklušuvdna päätelmä
revolušuvdna vallankumous
institušuvdna laitos
prostitušuvdna prostituutio
hávdna satama
endena kunnon
arena areena
karantena karanteeni
kvena kveeni
kvena Ruijansuomalainen
beanna kynä
peanna kynä
anteanna antenni
dainna sillä
báinna värjäysaine
tonna tonni
kuonna virtsanhajuinen
civnna kärventyneen hajuinen
leatna lääni
beassegatna koivunkylkijäkälä
gatna hilse
gatna puun kyljessä tai kivessä kasvava matala jäkälä
loatna laina
oatna vihi
jietna ääni
vietnansuotna venymäsuoni (niukahduksen parannusväline)
váibmosuotna valtimo
savosuotna selkäjänne
vuotna vuono
gutna tuhka
látna kasa
látna läjä
na no
hálddašanorgána hallintoelin
ovttasbargoorgána yhteistyöelin
orgána elin
indiána intiaani
gielddaplána kuntasuunnitelma
doaibmaplána toimintasuunnitelma
tiibmaplána lukujärjestys
tiibmaplána aikataulu
suodjalanplána suojelusuunnitelma
hálddašanplána hallintosuunnitelma
bargoplána työsuunnitelma
diibmoplána lukujärjestys
diibmoplána aikataulu
oahppoplána opetussuunnitelma
plána suunnitelma
romána romaani
banána banaani
krána nostokurki
giehpa noki
liehpa sula (järven jäässä)
gihpa kansio
skihpa sairastelu
biotohpa biotooppi
guohpa home
ruhpa sakka (erit. kalanmaksaöljyssä)
láhpa sarventyvi (josta sarvi kasvaa)
láhpa kavennus (neuleessa)
ráhpa rasvakerros (ruijanpaltaan selässä ja vatsassa)
táhpa tappio
teaipa teippi
skoalpa norjalaistalonpoika
vilpa kepponen
skumpa läjä
šlumpa umpimähkään
šlumpa melkoinen määrä
pumpa pumppu
stumpa pitkäksi (ja korkeaksi) leivottu leipä
dámpa höyrylaiva
krámpa kramppi
rámpa puupino
vahkkoloahppa viikonloppu
vahkuloahppa viikonloppu
loahppa loppu
oahppa tieto
siehppa häpykarva
rihppa rippi
prinsihppa periaate
dohppa tuppi
gáffegohppa kahvikuppi
gohppa kuppi
teadjakohppa teekuppi
kohppa kuppi
krohppa ruho
tohppa sokeritoppa
cuohppa kalanliha
vuohppa appi
vuohppa appiukko
báhppa pappi
skáhppa kaappi
náhppa poikkikorva (korvamerkki)
ráhppa porras
ráhppa rappu
áhppa apina
oppa kokonainen
šearpa valtaus (kullankaivussa tms.)
goarpa korppi
skoarpa vaahto
soarpa vaahto
bispa piispa
beara päre
militeara sotilas
ampera ampeeri
opera ooppera
leaira leiri
bankiira pankkiiri
čora porotokka
čora parttio
gearra malja
mearra meri
vearra kalastajakylä
garra kuori
šnjoarra lirinä
skoarra pilkkasiipi
koarra kuoro
varra veri
fierra ahkionkaari
nierra poski
nierra poskipää
sierra erikseen
sierra erinomainen
bohrra pölinä
snuhrra kuorsaus
birra jstak asiasta
birra ympäri
birra jtak koskien
birra ympärillä
birra ympärillä
birra ympäriltä
širra ryöppy
beavdeguorra pöydän reuna
geaidnoguorra tienpenger
harcamuorra hirsipuu
juovlamuorra joulukuusi
juovlamuorra joulupuu
pálbmamuorra palmupuu
čoavjemuorra vatsapuu (poronvaljaissa)
goikemuorra kuiva puu
goahtemuorra ruode
goahtemuorra kotapuu
vuoššanmuorra puinen vinkka (takassa)
boaldenmuorra polttopuu
bassenmuorra paistinvarras
bassinmuorra makkaratikku
smáhkkomuorra hakkuupölkky
čuolddasmuorra venytyskeppi (nutukkaiden nokan kääntämiseen)
muorra puu
sámenuorra saamenuori
nuorra nuori
nuorra nuori
gurra kuilu
jurra jyrinä
nuorrabárra nuoripari
náittosbárra hääpari
bárra pariskunta
bárra pari
dárra levä
kárra karsta (villan karstaukseen)
bismárra puntari
náittospárra hääpari
párra pari
gitárra kitara
várra varmaan
várra varmaankin
várra ehkä
gievra vahva
gievra voimakas
redaktevra päätoimittaja
direktevra johtaja
gielddastivra kunnanvaltuusto
gielddastivra kunnanhallitus
válgastivra vaalijohtokunta
giellastivra kielijohtokunta
suohkanstivra kunnanvaltuusto
suohkanstivra kunnanhallitus
boazodoallostivra poronhoitojohtokunta
orohatstivra aluejohtokunta
guovllustivra aluehallitus
stivra johtokunta
stivra hallitus
rámbuvra kauppa
muvra muura
snuvra nyöri (rukissa)
arkitektuvra arkkitehtuuri
infrastruktuvra infrastruktuuri
vuođđostruktuvra perusrakenne
struktuvra rakenne
struktuvra struktuuri
sámekultuvra saamelaiskulttuuri
kultuvra kulttuuri
eanavuovdinkantuvra maanmyyntitoimisto
váldokantuvra pääkonttori
kantuvra toimisto
mutuvra moottori
tuvra retki
beatnatrávra järviruoko
beatnatrávra pallerokoiranheinä
prosedyra menetelmä
barbára barbaari
bára baari
cára tsaari
seminára seminaari
kommentára kommentti
ára tulisija
ára tulenpesä
dasa siihen
masa mihin
diesa siihen (lähelle puhuteltavaa)
majonesa majoneesi
poliisa poliisi
niisa niisi
aviisa sanomalehti
aviisa lehti
áviisa sanomalehti
áviisa lehti
sisa sisälle
sisa sisään
sisa sisään
keaksa keksi
čeaksa satakerta (märehtijöillä)
haksa poron uloste (kesällä
raksa lapsen vaippa
raksa komsion kuivikkeena käytettävä sammal
lieksa riippa (patoverkossa)
čiksa tavi
poastaboksa postilaatikko
boksa säilykepurkki
loksa luotsi
guoksa maiti
juoksa jousi (ase)
buksa housut
buksa housu
luksa etelään
luksa itään
olgouksa ulko-ovi
uksa ovi
telefáksa telefaksi
fáksa faksi
healsa terveys
válsa valssi
čámsa taimen (iso)
konfereansa konferenssi
bronsa pronssi
dánsa tanssi
balánsa tasapaino
ambulánsa ambulanssi
nuoraidkonferánsa nuorisokonferenssi
konferánsa konferenssi
gosa minne
duosa tuohon
noarsa mutu (kalalaji)
girsa pukki
hirsa hirsi
gorsa kuilu
ruhtabursa lompakko
stálubursa tuhkelo
bursa lompakko
giellagursa kielikurssi
sámegielgursa saamen kielen kurssi
málestangursa ruoanlaittokurssi
málestangursa ruuanlaittokurssi
čállingursa kirjoittamiskurssi
čállingursa kirjoituskurssi
gursa kurssi
giellakursa kielikurssi
sámegielkursa saamen kielen kurssi
čállinkursa kirjoittamiskurssi
čállinkursa kirjoituskurssi
kursa kurssi
luondduresursa luonnonresurssi
resursa resurssi
adreassa osoite
preassa lehdistö
prinseassa prinsessa
plánaproseassa suunnitteluprosessi
proseassa prosessi
eassa ässä (korteissa)
jassa lumiläiskä
boassa hiirenpesä
riššadoassa tulitikkuaski
roassa tuulenpuuska
toassa rasia
gissa mekastus
abskissa abskissa
vissa kai
vissa varmaankin
skohtercrossa kelkkacrossi
guossa kuusi
sálteluossa suolalohi
luossa lohi
ruossa risti
ruossa risteys
suossa riite
bussa bussi
gussa lehmä
bavssa huuli
lovssa luotsi
bássa basso
gássa kassa
gássa laatikko
kássa kassa
kássa laatikko
glássa ikkuna
klássa luokka
lássa ikkuna
lássa lasi
pássa passi
rássa rassi
rássa rotu
lusa luokse
sevsa kastike
bruvsa limsa
bruvsa limonaati
analysa analyysi
dása tähän
gollebahta kiiltokärpänen
bahta perse
bahta takapuoli
bahta pylly
alfabehta aakkoset
profehta profeetta
vuoktafiehta tukkasotka
fiehta lapasotka
giehta käsi
miehta hunaja
konkrehta konkreettinen
minoritehta vähemmistö
autoritehta auktoriteetti
universitehta yliopisto
identitehta identiteetti
nihta uhkaus
sihta järviruoho
duohta totta
duohta totta
duohta tosi
duohta tosi
muohta lumi
nieidavuohta neitsyys
friddjavuohta vapaus
vielljavuohta veljeys
gaskavuohta suhde
suolavuohta varkaus
suolavuohta varasteluhalu
nuorravuohta nuoruus
duohtavuohta totuus
riektavuohta oikeellisuus
oktavuohta yhteys
sámevuohta saamelaisuus
buorrevuohta hyvyys
boahttevuohta tulevaisuus
searvevuohta osallisuus
buohccivuohta sairaalloisuus
buoidivuohta lihavuus
geafivuohta köyhyys
veahkkivuohta avuliaisuus
álkivuohta helppous
doavkivuohta tyhmyys
ropmivuohta rumuus
eadnivuohta äitiys
eadnivuohta äidillisyys
bárdnivuohta poikamiesaika
bárdnivuohta poikuus
čeahppivuohta taitavuus
vearrivuohta vääryys
bassivuohta pyhyys
girjáivuohta kirjavuus
veahkkáivuohta avuliaisuus
johtilvuohta nopeus
johtilvuohta kaupattavuus
ovttaoaivilvuohta yksimielisyys
spihtálvuohta spitaalisuus
beassanvuohta pääsy
fertenvuohta täytymys
diehtemeahttunvuohta tietämättömyys
sihkarvuohta turvallisuus
borgárvuohta kansalaisuus
rabasvuohta avoimuus
oadjebasvuohta turvallisuus
oskkáldasvuohta uskollisuus
geatnegasvuohta velvollisuus
dávggasvuohta sitkaus
dávggasvuohta joustavuus
ávdugasvuohta autuus
árbmugasvuohta armeliaisuus
joavdelasvuohta joutilaisuus
joavdelasvuohta joutavuus
buozalmasvuohta tauti
ruoinnasvuohta laihuus
divrrasvuohta kalleus
dearvvasvuohta terveys
ráhkesvuohta rakkaus
bealátkeahtesvuohta puolueettomuus
cuovggahisvuohta huono käsityskyky
čuovggahisvuohta sokeus
jienahisvuohta vaitonaisuus
jienahisvuohta äänettömyys
bealjehisvuohta kuurous
bealjehisvuohta huonokuuloisuus
guolehisvuohta kalattomuus
biilalihkohisvuohta auto-onnettomuus
lihkohisvuohta onnettomuus
geainnohisvuohta neuvottomuus
geainnohisvuohta tiettömyys
bargguhisvuohta työttömyys
lihkuhisvuohta onnettomuus
áimmuhisvuohta ilmattomuus
suttuhisvuohta synnittömyys
doaivvuhisvuohta toivottomuus
ráhkisvuohta rakkaus
rikkisvuohta rikkaus
ollisvuohta kokonaisuus
boarisvuohta vanhuus
váttisvuohta ongelma
čiegusvuohta salaisuus
náittusvuohta avioliitto
iešmearridanvuoigatvuohta itsemääräämisoikeus
geavahanvuoigatvuohta käyttöoikeus
oamastanvuoigatvuohta omistusoikeus
guolástanvuoigatvuohta kalastusoikeus
boazodoallovuoigatvuohta poronhoito-oikeus
eamiálbmotvuoigatvuohta alkuperäiskansaoikeus
álgoálbmotvuoigatvuohta alkuperäiskansaoikeus
vuoigatvuohta oikeus
olmmošvuoigatvuohta ihmisoikeus
seavdnjatvuohta pimeys
jaskatvuohta hiljaisuus
guovttegielatvuohta kaksikielisyys
allatvuohta korkeus
ahkitvuohta ikävyys
ustitvuohta ystävyys
bealátvuohta puolueellisuus
buohcuvuohta sairaus (terveyden vastakohtana)
buohcuvuohta tauti
udjuvuohta ujous
boasttuvuohta vääryys
dearvvuohta terveys
mánnávuohta lapsuus
hearrávuohta herruus
fuorrávuohta huoruus
cearddalašvuohta etnisyys
guovttegielalašvuohta kaksikielisyys
allamielalašvuohta ylimielisyys
ovttamielalašvuohta yksimielisyys
kristtalašvuohta kristinusko
risttalašvuohta ristinusko
sápmelašvuohta saamelaisuus
gelbbolašvuohta kompetenssi
gelbbolašvuohta kelpoisuus
barggolašvuohta työllisyys
ovdánanvejolašvuohta kehitysmahdollisuus
vejolašvuohta mahdollisuus
almmolašvuohta julkisuus
máhtolašvuohta kelpoisuus
álbmotlašvuohta kansallisuus
čáppagirjjálašvuohta kaunokirjallisuus
girjjálašvuohta kirjallisuus
riektedilálašvuohta oikeussuhde
dilálašvuohta tilaus
ovttadássásašvuohta tasa-arvo
gierdavašvuohta kärsivällisyys
duhtavašvuohta tyytyväisyys
váilevašvuohta puute
gullevašvuohta kuuluisuus
luohttevašvuohta luottamus
dearvvašvuohta terveys
jugešvuohta juoppous
iešvuohta ominaisuus
borešvuohta mässäily
olmmošvuohta inhimillisyys
olmmošvuohta ihmisyys
doarjjaruhta tukiraha
prošeaktaruhta projektiraha
veahkkeruhta apuraha
ruhta raha
mandáhta mandaatti
gáhta katu
plakáhta juliste
advokáhta asianajaja
saláhta salaatti
máhta ruoka
notáhta muistio
stáhta valtio
priváhta yksityinen
šliita raadanta
kriita liitu
guita sujut
riektesubjeakta oikeussubjekti
projeakta projekti
dialeakta murre
kneakta sotamies (korteissa)
sneakta poikki (leikattuna)
kreakta suppilo
kreakta syöpä
arkiteakta arkkitehti
veakta vaaka
veakta leiviskä (č kg
ovdaprošeakta esiprojekti
giellaprošeakta kieliprojekti
dutkanprošeakta tutkimusprojekti
ovttasbargoprošeakta yhteistyöprojekti
prošeakta projekti
lakta liitos
jiekta kihti
miekta mätässara
riekta oikea
riekta oikein
dikta runo
gikta kyyti
likta lyhty
ánsikta kasvot
lokta vintti
mokta into
sokta vaahto
luokta lahti
vuokta tukka
vuokta hius
juohke okta jokainen
juohke okta jokaikinen
okta yksi
dukta lannoite
jukta jodiliuos
dákta tahti
fákta vahti
fákta päivystys
šlákta teuras
šlákta teurastus
kontrákta sopimus
abstrákta abstrakti
sákta mehu
tákta tahti
vákta vartija
ákta näytös
vealta valtti (korteissa)
skoalta kolttasaamelainen
šilta kyltti
pulta pulpetti
asfálta asfaltti
beanta suorastaan
sámediggepresideanta saamelaispresidentti
várrepresideanta varapresidentti
presideanta presidentti
studeanta ylioppilas
pasieanta potilas
konsuleanta konsulentti
parlameanta parlamentti
sakrameanta sakramentti
energiijadepartemeanta energiaministeriö
olgoriikadepartemeanta ulkoministeriö
kultuvradepartemeanta kulttuuriministeriö
justiisadepartemeanta oikeusministeriö
gávpedepartemeanta kauppaministeriö
dutkandepartemeanta tutkimusministeriö
riddodepartemeanta rannikkoministeriö
bargodepartemeanta työministeriö
girkodepartemeanta kirkkoministeriö
guovlodepartemeanta alueministeriö
biebmodepartemeanta elintarvikeministeriö
máhttodepartemeanta tietoministeriö
dásseárvodepartemeanta tasa-arvoministeriö
kulturdepartemeanta kulttuuriministeriö
fuolahusdepartemeanta sosiaaliministeriö
guovludepartemeanta alueministeriö
departemeanta ministeriö
bearašdepartemeanta perheministeriö
argumeanta argumentti
dokumeanta asiakirja
dokumeanta dokumentti
proseanta prosentti
assisteanta assistentti
adveanta adventti
dutkandepartementa tutkimusministeriö
girkodepartementa kirkkoministeriö
guovlodepartementa alueministeriö
guovludepartementa alueministeriö
departementa ministeriö
minta leima (metallirahassa)
minta minttu
vinta kaivonvintti
lunta poika
elefánta elefantti
bliánta lyijäri
bliánta lyijykynä
liánta lyijäri
liánta lyijykynä
kánta kantti
diamánta timantti
konfirmánta rippiläinen
pánta pantti
relevánta relevantti
guođohanbarta paimenmökki
barta mökki
hearta hertta (korteissa)
juoigankonsearta joikukonsertti
konsearta konsertti
konsearta esitys
vearta arvoinen
earta herne
juovlagoarta joulukortti
vuodjingoarta ajokortti
goarta kortti
juovlakoarta joulukortti
kredihttakoarta luottokortti
vuodjinkoarta ajokortti
koarta kortti
korta kortti
raporta raportti
nuorta pohjoinen
nuorta itä
fárta vauhti
gárta kartta
kárta kartta
kvárta neljännestunti
kvárta vartti
várta neljännestunti
várta vartti
asbeasta asbesti
juovlafeasta joulujuhla
feasta juhla
feasta bileet
rávdnjeheasta virtahepo
ivguheasta yykeänhevonen
heasta hevonen
jeasta hiiva
measta melkein
measta lähes
ateasta lääkärin tms. todistus
veasta liivit
lasta lehti
e-boasta sähköposti
boasta posti
e-poasta sähköposti
šleađgapoasta sähköposti
poasta posti
ateista ateisti
journalista toimittaja
alkoholista alkoholisti
lista lista
mista vahingossa
penšunista eläkeläinen
jurista juristi
turista turisti
artista artisti
láhkateaksta lakiteksti
teaksta teksti
goansta taide
ruosta ruoste
justa juuri
justa tarkalleen
kusta harja (puhdistamiseen)
rusta huuru
provsta rovasti
básta niini
fásta vakio
gásta kastejuhla
gásta kaste
servieahtta servetti
budjeahtta budjetti
tableahtta tabletti
bileahtta lippu
fioleahtta violetti
šleahtta rantamatala (erit. joessa)
interneahtta internetti
neahtta netti
sigareahtta savuke
breahtta tarjotin
reahtta ruokalaji
kaseahtta kasetti
kvaliteahtta laatu
stádabušeahtta valtionbudjetti
stáhtabušeahtta valtionbudjetti
bušeahtta budjetti
lahtta tukkilautta
loahtta kaareva emäpuun jatke
sáttošloahtta hiekkalinna
šloahtta linna
smoahtta poron sairaus
moahtta syyhy (porolla)
moahtta ruutimitta (ladatessa)
minoritehtta vähemmistö
kihtta kitti
vihtta viisi
čihtta kitti
abohtta apotti
boikohtta boikotti
nuohtta melodia
juovlaruohtta jouluaatto
ođđabeairuohtta uudenvuodenaatto
ođđajagiruohtta uudenvuodenaatto
ruohtta aatto
beassášruohtta pääsiäisilta
beassášruohtta pääsiäisaatto
suohtta vaikea sairaus
attribuhtta attribuutti
guhtta kuusi
friddjaminuhtta välitunti
friijaminuhtta välitunti
minuhtta minuutti
instituhtta instituutti
instituhtta laitos
kandidáhtta ehdokas
gáhtta katu
háhtta hattu
skáhtta tapporaha
pláhtta levy
automáhtta automaatti
internáhtta internaatti
internáhtta sisäoppilaitos
stoahkanapparáhtta leikkiteline
priváhtta yksityinen
bargoheaitta lakko
moaitta valitus
gitta jhkin saakka
gitta kiinni
gitta aina johonkin asti
vitta evä
láitta ahkionliiste
áitta uhka
ruovttoluotta takaisin
vuotta paula
čotta kurkku
olles fártta täyttä vauhtia
eastta este
biestta pensas
miestta pensas
áhpedovtta jääkuikka
dovtta kuikka
ovtta yhteinen
buvtta tuote
skruvtta romu
mátta tyvi
sátta lähetys
uštta uistinsiima (uistimineen)
astronávta avaruusmies
baikabava ummetus
breava kirje
gieva suonsilmäke
diva korjaustarvike
diva juoksute
arkiiva arkisto
liiva liivi
abessiiva abessiivi
negatiiva negatiivinen
ablatiiva ablatiivi
allatiiva allatiivi
akkusatiiva akkusatiivi
positiiva positiivinen
aktiiva aktiivinen
adjektiiva adjektiivi
kollektiiva kollektiivi
perspektiiva näkökulma
deminutiiva deminutiivi
balva pilvi
gealva kaulin
goalva kumollaan olevan veneen pohja
sohkabuolva sukupolvi
buolva sukupolvi
buolva polvi
kurva kori
bluva aura
skruva ruuvi
ráhkadanneavva resepti
neavva neuvo
neavva suositus
hoavva haavi
hoavva hovi
toavva touvi
dievva täynnä
doaivva toivo
suoivva varjo
váldosivva pääsyy
sivva syy
vivva kummipoika
ovdagovva ideaali
čuovgagovva diakuva
čuovgagovva valokuva
diagovva diakuva
preassagovva lehdistökuva
náittosgovva hääkuva
oppalaš govva kokonaiskuva
govva kuva
vuorkágovva arkistokuva
juovva juova
joggeskuovva lenkkitossu
joggeskuovva lenkkikenkä
skuovva kenkä
suovva savu
dearvva terve
dearvva moi
skruvva ruuvi
ruvva äkkiä
šuvva kohina
šuvva suhina
giehtagávva käsikynkkä
bustávva kirjain
šláva orja
kráva kaulus
ráva neuvo
gazzabiza kynsiajos
sávza lammas
lottegazza linnunvarvas
gazza kynsi
pizza pitsa
pizza pizza
civzza karvas
badjebáza ylijäämä
vuolláibáza alijäämä
badjelbáza ylijäämä
čáza vety
bahča katkera
bahča pahanmakuinen
bahča karvas
bahča kitkerä
čiehča seiska (pelikorteissa)
rihča kitkerä
čakča syksy
njukča joutsen
máddelačča vähän etelämpää (ohi)
lullelačča vähän idempää
lullelačča vähän etelämpää
čuočča loimi (kangaspuissa)
njuovčča kieli
dáčča norjalainen
ađa ydin
čađa läpi
dieđa tiede
čakđa loka
mađđa suuntapiirrin
ákšonađđa kirvesvarsi
loađđa poraamislauta (reikäinen levy)
šieđđa läähätys
giđđa kevät
luođđa luoti
muođđa auer
spáđđa lapio
gráđđa aste
ráđđa aste
ráđđa rivi
vuoigŋa henki
jargŋa pullistuma
šakŋa keli
šakŋa sää
lákcajiekŋa jätski
lákcajiekŋa jäätelö
jiekŋa jää
juovlačikŋa joulukoriste
čikŋa koriste
čikŋa koru
beatnatjokŋa ruohokanukan marja
jokŋa puolukka
šuokŋa sävel
restoráŋŋa ravintola
oránša oranssi
morša mursu
hoašša korte
rišša roiske
rišša rikki
rišša tulitikku
rišša ryöppy
ruošša venäläinen
ruošša venäjä
ruoŧa ruotsalainen
ruoŧŧa ruotsi(n kieli)
ruoŧŧa ruotsi
čieža seitsemän
šnjilža lyhytkarvainen poro (alkusyksystä)
solža huhupuhe
solža jaaritus
buolža poikittaisharju
beavža itätuuli
guovža karhu
čuovža siika
dáža norjalainen
váža porovaadin (yl. jonkin toisen porovaatimen jälkeläisenä)
ruožža pahus
báikkohagaid paikoitellen
gaskkohagaid välillä
baholagaid pahat toisilleen
ceahkkálagaid asteittain
sulaid suunnilleen
sulaid noin
maid myös
rindeozaid takinrintamus auki repsottaen
duođaid todella
cada áiggiid halki aikojen
čađa áiggiid kautta aikojen
čađa áiggiid läpi aikojen
báikkiid suunnilleen
nuppe beliid toisinpäin
ilmmiid álmmiid turhan päiten
smávvásiid vähittäin (ostamisesta ja myymisestä)
hiduid háduid hujan hajan
báikkuid paikoin
nuoluid kapaloimattomana (lapsesta)
muđuid muuten
badjel rájáid yli rajojen
omd esimerkiksi
čábbe kaunokainen
stobe purkki
skábe kaappi
fihcce hyi
baicce sen sijaan
baicce sitä vastoin
bihcebáhce käpy
moadde muutama
geardde kerran
veardde verran
verdde kaveri
verdde ystävä
gárremaccaide hiprakkaan
dakkavide heti
ovddabealde etupuolella
oarjjabealde länsipuolella
siskkabealde sisäpuolella
olggobealde ulkopuolella
siskkobealde sisäpuolella
vulobealde alapuolella
bealde puolella
bealde puolelta
bajábealde yläpuolella
vuolábealde alapuolella
lulábealde eteläpuolella
davábealde pohjoispuolella
maŋábealde takana
alde päällä
alde päältä
mielde mukana
mielde mukaan
vuolde alla
vuolde alta
lulde etelässä
nago... de jospa
de sitten
de kyllä
šuhkoláde suklaa
iđitgáffe aamukahvi
gáffe kahvi
káffe kahvi
rufe ruuhi (veden keräämiseen tai johtamiseen)
gosage mihinkään
maidege mitään
mihkkege mitään
dallege silloinkin
ollege ollenkaan
ollege lainkaan
joksege jokseenkin
goassege koskaan
guhtege jokainen
dánáigge nykyaikana
dánáigge nykyään
galli áigge monenko aikaan
seargge särki
duođaige todellakaan
duođaige tosiaankaan
giige kukaan
giige kukin
mihkkige mikään
goassige koskaan
moktige mitenkään
duohttige todella
šelge kiiltäväkarvainen poro (erit. vaadin)
smolge erit. pukeutumiseltaan huoliteltu ihminen
dálge nytkin
ainge yhäkin
curge hallava eläin
makkárge ei minkäänlainen
makkárge minkäänlainen
gosge mistään
uhcimusge vähintäinkin
unnimusge vähintäinkin
dieđusge tietenkin
almmatge kuitenkin
dattetge kuitenkin
goitge kuitenkin
goittotge ainakin
goittotge kuitenkin
nuge niinkään
njavge silokarvainen eläin
šávge tarmonpesä
goabbáge kumpikin
earáge muutakin
duohttáge todella
heŋge kieleke
dahe taikka
dehe tai
daihe taikka
die tuolla
nie siten
nie niin
seammaládje samanlainen
ovttotládje aina vain
ládje tavalla
dahje taikka
dahje joko
njeallje neljä
girje kirjavan koiran nimitys
diehke tänne
sihke sekä
juohke joka
juohke jokainen
deike tänne
daikke taikka
vaikke vaikka
deikke tänne
eske äsken
gánske ehkä
guovtte beale kahta puolta
gale kyllä
ale älä
váile vaille
dalle sitten
dalle silloin
norggabealle norjan puoli
sohkabealle sukupuoli
suomabealle Suomen puoli
seainnabealle seinän puoli
vivvabealle tytärpuolen mies
vivvabealle siskon tai veljen tyttären mies
vivvabealle langon tyttären mies
vivvabealle serkun tyttären mies
vivvabealle vävy
eadnebealle äitipuoli
seainnebealle seinän puoli
vilbealle poikaserkku
oambealle serkku
olggobealle ulkopuoli
kilobealle puoli kiloa
diibmobealle puolitunti
bealle puoli
oarpmealle tyttöserkku
ildi galle yllin kyllin
galle montako
oalle sangen
oalle varsin
skolle kippis
bulle sonninmulli
duollet dálle silloin tällöin
málle malli
duvle taannoin
duvle äskettäin
áiggebále ajoissa
suoskangumme purkka
suoskangumme purukumi
sihkkungumme pyyhekumi
gámme turvekammi (yöpymissuojana
siiddaheapme jossa ei ole tai on vähän porokyliä (seudusta)
ravddaheapme jonka reunassa ei ole koristenauhaa
veagaheapme jossa on vähän lannoitetta
veagaheapme lannoittamaton
veagaheapme väljähtynyt
sagaheapme jolla on vähän jälkeläisiä
julggaheapme salakähmäinen
sogaheapme suvuton
jievjjaheapme jossa on vain vähän valkkoja (tokasta)
jievjjaheapme jossa ei ole valkkoja
uvjjaheapme vähäuntuvainen
uvjjaheapme untuvaton
sojaheapme taipumaton
salaheapme jolla on lyhyt sylimitta
gielaheapme ansaton
dolaheapme lämmittämätön (huoneesta)
dolaheapme tuleton
fuolaheapme välinpitämätön
hálaheapme vähäpuheinen
hálaheapme puhumaton
namaheapme nimetön
doaimmaheapme toimeton
doaimmaheapme aloitekyvytön
oaraheapme jolla on liian vähän nuoraa
oaraheapme nuoraton
varaheapme vähäverinen
varaheapme veretön
joraheapme pyörimätön
muoraheapme ohut (puuesineiden seinämistä)
muoraheapme vähäpuinen
muoraheapme puuton
stivrraheapme kuriton
báraheapme pariton
vuovssaheapme matala (verkosta)
deasttaheapme häikäilemätön
bivaheapme viluinen
sivaheapme syytön
duđaheapme tyytymätön
ruđaheapme p.a.
ruđaheapme rahaton
árbbeheapme perinnötön
buoiddeheapme vähärasvainen
buoiddeheapme rasvaton
ráfeheapme rauhaton
vealggeheapme velaton
juolggeheapme huonojalkainen
soajeheapme hihaton
soajeheapme siivetön
ruovjjeheapme pieniraajainen (elämistä)
ávjjeheapme niukasti heinää kasvava
ávjjeheapme heinätön
bealjeheapme kuuro
guoleheapme kalaton
stáleheapme teräksetön
stáleheapme jossa on vähän terästä
čalmmeheapme sokea
jierpmeheapme järjetön
ivnneheapme kalvakka
ivnneheapme väritön
eatneheapme äiditön
áhpeheapme raskaana oleva
áhpeheapme voimaton
jávrreheapme vähäjärvinen
jávrreheapme järvetön
váreheapme varaton
geaseheapme pieni (tilavuudeltaan)
aseheapme ohut (litteistä esineistä)
mieseheapme jossa tai jolla on vähän vasoja
mieseheapme vasaton
muoseheapme rauhaton
beasseheapme vähätuohinen
beasseheapme tuoheton
oavsseheapme vähäoksainen
oavsseheapme oksaton
dáseheapme epäsäännöllinen (kuviosta)
sáltteheapme suolaton
niestteheapme eväätön
niestteheapme jolla on vähän evästä
soarvveheapme jossa on vähän tai ei ollenkaan kelohonkia
áššeheapme turha
áššeheapme asiaton
áššeheapme syytön
lobiheapme laiton
dábiheapme änkyrä (ajoporosta)
jodiheapme huonosti luistava
jodiheapme huonosti kaupaksi käyvä
jeagiheapme vuotava
sajiheapme ahdas
basiheapme jossa on vähän pyhäpäiviä (ajanjaksosta)
bisttiheapme lyhytaikainen
bisttiheapme riittämätön
jođiheapme luistamaton
jođiheapme kaupaksi käymätön
heaboheapme hävytön
jeagoheapme tottelematon
ávjjoheapme tylsä
ealjoheapme toimeton
lihkoheapme onneton
buoloheapme huonosti palava
buoloheapme palamaton
geahnoheapme heikko
geasoheapme pieni (tilavuudeltaan)
basttoheapme tylsä
duosttoheapme huono ottamaan koppia
duosttoheapme haluton torjumaan
mášoheapme levoton
nagirheapme uneton
ávvirheapme välinpitämätön
dárbbuheapme tarpeeton
dáidduheapme taitamaton
joduheapme huonosti luistava
joduheapme luistamaton
joduheapme huonosti kaupaksi käyvä
skuduheapme huono ampumaan
juguheapme raitis
veajuheapme huonovointinen
veajuheapme voimaton
lihkuheapme onneton
baluheapme peloton
himuheapme himoton
bivnnuheapme epäsuosittu
vearuheapme veroton
asttuheapme kiireinen
suttuheapme synnitön
doaivvuheapme toivoton
dorvvuheapme turvaton
dorvvuheapme masentunut
jođuheapme kaupaksi käymätön
bálgáheapme poluton
mánáheapme lapseton
odne tänään
danne siksi
manne miksi
benne penni
gone koni
otne tänään
váipe hevosloimi
kempe miekkonen (ironisesti)
kempe hienostelija
gumpe susi
dieppe siellä missä sinä olet
skáhppe kaappi
doppe tuolla
doppe siellä
dáppe täällä
dáppe täältä
sirpe sirppi
beare liian
beare vain
válgabiire vaalipiiri
mearkabiire merkkipiiri
biire paliskunta
biire piiri
ruoššaskire harakka
skire harakka
boraspire petoeläin
boraspire peto
kore kori
ore ori
leage buorre ole hyvä
buorre hyvä
curre kaksonen
evre äyri
fávre hyväkäs
dákse taksi
goasse koskaan
girjebusse kirjabussi
busse bussi
busse pussi
busse linja-auto
pusse pussi
háse haasio
láse ikkuna
láse lasi
ahte että
ahte että
dihte takia
guhte joka
guhte kuka
guite kuitti
bakte kautta
ikte eilen
bokte kautta
guokte kaksi
tente tentti
gonte kontti
dorte rukki
várte varten
deadjabaste teelusikka
teadjabaste teelusikka
čoarvebaste sarvilusikka
baste lusikka
beste pesti (raha)
doiste toiste
siste sisällä
siste sisältä
siste sisältä
luiste luistin
báiste paistinpannu
juste juuri
návste venevaja
datte siitä huolimatta
datte silti
gahtte kiehkuraishylje
boahtte seuraava
boahtte tuleva
boahtte ensi
beđoohtte tasakertahirsi (päädyssä)
luhtte luona
luhtte luota
báhtte patti (hevosella)
ráhtte suppilo
reive kirje
golve tinauskolvi
holve holvi
dorve torvi
hárve harvoin
otná beaivve tämän päivän
otná beaivve tänä päivänä
sáve saavi
drošše taksi
dušše ainoastaan
dušše vain
huf huh
goaseai lähes
eai eivät
rádjai johonkin saakka
miijai mikin
ovtta láhkai eräällä tavalla
láhkai tavalla
beallai puolelle
dallenai silloinkin
nai myös
doai te kaksi
moai me kaksi
soai he kaksi
vai vai
geahčai luokse
geahčai kotiin
geahčai luo
duođai todella
duođai tosiaan
čeabi kaula
njabbi kenosarvi (takakenosarvinen porovaadin)
soabbi suksisauva
soabbi sauva
čibbi polvi
ruobbi rupi
gubbi kyssäniska
nubbi toinen
rábbi haaska
rábbi raato
leaibi leppä
seaibi häntä
ráhkaniibi partaveitsi
čoarveniibi luupuukko
niibi veitsi
skuibi tuohisuppilo
duppalgáibi kaksoisleuka
gáibi leuka
vuodjaláibi voileipä
rohkaláibi ruisleipä
garraláibi näkkileipä
luossaláibi lohivoileipä
groavaláibi tumma leipä
roavvaláibi tuuma leipä
agibeailáibi elinikäinen elanto
suovasbiergoláibi savulihavoileipä
biergoláibi lihavoileipä
nisoláibi pulla
nisoláibi vehnäleipä
láibi leipä
vuostáláibi juustovoileipä
bealbi vesitatar
holbi hulpa
holbi hulpio
guolbi lattia
gálbi vasikka
hálbi halpa
válbi epämiellyttävä sattumus
rámbi rampa
vuorbi arpa
vuorbi kohtalo
čuorbi taitamaton
čuorbi kömpelö
urbi silmu
kulturárbi kulttuuriperinne
árbi perintö
beađbi lapaluu
álbmotmeahcci kansallispuisto
luonddumeahcci luonnonpuisto
meahcci erämaa
meahcci asumaton alue
reahcci lyhyet jalat harallaan seisova olio
goahcci neulanen
oahcci hakija
gihcci eläin
galbarihcci kilpikonna
cohcci houkka
gohcci valvoja
buohcci potilas
ohcci hakija
uhcci pieni
áhcci isä
ovcci yhdeksän
gávcci kahdeksan
beahci mänty
ceahci isän nuorempi veli
čeahci setä
njoahci hidas
oahci rajoitus
ruhci törky
váigačáhci vainajan suusta otettu sylki
lovttačáhci liotusvesi karvojen irrottamiseksi taljasta
sáivačáhci makeavesi
sáivačáhci sisävesi
bassančáhci pesuvesi
luovosčáhci syvä vesi (josta ei pääse ylös)
rovusčáhci joen tai järven jäällä oleva vesi
čáhci vesi
reakci härmäsieni
coakci pitävä jalansija
coakci liukueste
gákci kahdeksikko (vars. pelikorteissa)
lákci halkio vaatteessa
šleanci lerppa
rinci alaston
ránci sotamies (korteissa)
hearci keimailija (naisesta
gurci liian syvä esine
feaddi juurisäie
ráđđeaddi neuvonantaja
ráđđeaddi neuvoja
haddi hinta
bargoaddi työnantaja
duhkaraddi leikkijä
duhkoraddi leikkijä
raddi rinta
addi antaja
addi antava
addi antelias
šaddi nopeakasvuinen
gieddi kenttä
diddi titti
diddi tintti
sohkagoddi suku
bearragoddi perhekunta
párragoddi pariskunta
sáttagoddi valtuusto
válgalávdegoddi vaalilautakunta
fágalávdegoddi ammattilautakunta
láhkalávdegoddi lakilautakunta
giellalávdegoddi kielilautakunta
vuoigatvuođalávdegoddi oikeuslautakunta
nuoraidlávdegoddi nuorisolautakunta
boraspirelávdegoddi petoeläinlautakunta
áššedovdilávdegoddi asiantuntijalautakunta
dárkkistanlávdegoddi tarkistuskomitea
boazoguohtunlávdegoddi porolaidunlautakunta
váldolávdegoddi päälautakunta
bargolávdegoddi työlautakunta
oahppolávdegoddi opintolautakunta
kulturlávdegoddi kulttuurilautakunta
lávdegoddi lautakunta
diggegoddi käräjäoikeus
báikegoddi paikkakunta
báikegoddi kylä
searvegoddi seurakunta
čoahkkinjođihangoddi kokousjohtokunta
čállingoddi sihteeristö
bearatgoddi perhekunta
goddi peura
goddi villiporo
mágoddi kansanjoukko
idjaloddi helmipöllö
bumpaloddi suopöllö
čáhceloddi sorsa
beaiveloddi perhonen
bárbmoloddi muuttolintu
loddi lintu
soddi heittonuoli
guoddi kantaja
guoddi vasoja
suddi sula
šuddi hälinä
harcabáddi hirttoköysi
gummebáddi kuminauha
nuovvebáddi hamppuköysi
nuovvebáddi hamppunaru
biššanbáddi kiinnitysnuora kodan louteessa
searrobáddi komsion kuomusta jalkopäähän ulottuva paula tai nyöri
báddi nauha
báddi naru
johkagáddi joenranta
dollagáddi tulisija
uvdnagáddi uunin vieri
mearragáddi merenranta
mearragáddi rannikko
jávregáddi järvenranta
deatnogáddi tenonranta
gáddi ranta
máddi etelä
ráddi kekäle
goaidi lohenpunainen
sieidi seita
maŋŋebuoidi peräsuoli
buoidi lihava
buoidi lihava
buoidi kiinteä rasva
buoidi läski
buoidi paksu
ullobáidi villapaita
ullobáidi villapusero
sisbáidi aluspaita
báidi paita
dáidi taitaja
láidi veneen laita
ráidi raitio (talollisten poroja omassa tokassaan hoitava)
sáidi sei
sáidi seiti
váidi ilmiantaja
áidi aita
olggobealdi ulkopuolella
bealdi puolella
bealdi puolelta
maŋábealdi takana
aldi päällä
aldi päältä
šaldi silta
sildi silta
sildi silli
doldi kulunut kesälaidun
muldi multa
háldi maahinen
veahkaváldi väkivalta
plánaeiseváldi suunnitteluviranomainen
eiseváldi viranomainen
eiseváldi viranomaiset
oasseváldi osaanottaja
oasseváldi osallistuja
mearridanváldi päätösvalta
váldi ottaja
sundi kihlakunnantuomari
sundi suntio
ealageardi käytös
dásageardi tasakerta (hirsisalvoksessa)
geardi kerta
veardi piipunvarsi
girdi lentokone
girdi lentäjä
virdi voimakas virta
ordi särmä
nurdi tylppä esine
mánáidgárdi lastentarha
girkogárdi hautausmaa
gárdi poroaita
gárdi kaarre
gárdi aitaus
sárdi kangaskaista (louteessa)
sárdi maksasuikale (keitettäväksi)
sárdi kylkiluu (lihoineen)
borranbeavdi ruokapöytä
beavdi pöytä
njeavdi lampaannata
goavdi komo
goavdi katos
ealgabivdi hirvenpyynti
luossabivdi lohenpyyntö
guollebivdi kalastaja
bivdi kalastaja
bivdi metsästäjä
bivdi pyytäjä
áššedovdi asiantuntija
dovdi asiantuntija
ávjoruovdi teräase
ruovdi rauta
suovdi kidus
stáhtavuovdi valtion metsä
goahccevuovdi havumetsä
vuovdi myyjä
vuovdi metsä
cuvdi etusormi
suvdi kantava (veneestä)
dávdi perna
hávdi hauta
lássalávdi ikkunanpieli
lávdi lava
lávdi näyttämö
čeabetnávdi sieppuri
návdi susi
návdi petoeläin
rávdi seppä
hei ohhoh
geafi köyhä
geaffi köyhä
bolfi tuuhea olio tai esine
jievjaskuolfi tunturipöllö
vilgesskuolfi tunturipöllö
ránesskuolfi lapinpöllö
skuolfi pöllö
jarfi pullukka
smarfi kihara
sáltemárfi meetvursti
márfi makkara
ráfi rauha
nuppe jagi seuraavana vuonna
baggi pullukka
jeaggi suo
seaggi ohut
faggi koukku
soaggi karsta (lampunsydämessä)
čoaggi poimija
fylkkadiggi maakuntakäräjät
stuorradiggi suurkäräjät
stuorradiggi suurkäräjät
sámediggi saamelaiskäräjät
sámediggi saamelaiskäräjät
diggi käräjät
doggi juoksutusmaha
roggi uoma
roggi kuoppa
roggi jokilaakso
duoggi takku
guoggi kyyry olio
juggi painanne (maastossa)
dággi tahma
sallafággi sylipaini
fággi sylipaini
nággi näppylä
rággi suikale (kuivattua kalanlihaa)
riššasággi tulitikku
vággi laakso
veaigi iltahämärä
goaigi hujoppi
goaigi uroskärppä
dieigi harmaakaihi
liigi liika
dálobuoigi talonpoika
cuoigi hiihtäjä
juoigi joikaaja
albmasuoigi ruumiinvamma
albmasuoigi turma
birračuoigi tokan ympärihiihtäjä
gaskaáigi keskiaika
dáigi taikina
boahtteáigi tulevaisuus
jagiáigi vuodenaika
láigi lanka
ohcanáigi hakuaika
barganáigi työaika
nohkkanáigi nukkumaanmenoaika
astoáigi vapaa-aika
láseráigi ikkuna
ráigi reikä
sevdnjesáigi kaamosaika
sevdnjesáigi kaamos
áigi aika
bealgi peukalo
bealgi isovarvas
dealgi härkylä
nealgi nälkä
ruksessealgi punamyyrä
sealgi selkä
másealgi vedenjakaja
vealgi velka
oalgi olkapää
duottarčielgi tunturinselkä
čielgi selkä
leavvedolgi onnensulka (korpilla)
dolgi sulka
golgi juokseva (nesteestä)
golgi virtaava
ovdajuolgi etujalka
juolgi jalka
vuolgi lähtevä
čiehččalogi seitsemänkymmentä
gákcilogi kahdeksankymmentä
logi kymmenen
fabrihkkabargi tehdastyöläinen
dearvvašvuođabargi terveydenhuollontyöntekijä
gávpebargi virkailija
gávpebargi myyjä
kántorbargi toimistotyöntekijä
rámburbargi kaupantyöntekijä
rámburbargi myyjä
bargi työläinen
bargi työntekijä
ráidoheargi raitohärkä
gieđalatheargi käsihärkä (lähin raidossa)
heargi ajoporo
heargi porohärkä
virgi virka
irgi sulhanen
irgi poikaystävä
gassaborgi purka (kun karva on loppusyksystä tasapaksua)
čeahborgi puolipurka (lyhyehkö uusi karvoitus porolla)
fágasuorgi ammatti-alue
vuoruhansuorgi satsausalue
bargosuorgi työllistämiskerroin
ovddasvástádussuorgi vastuualue
servodatsuorgi yhteiskuntasektori
suorgi haarauma
árgi arka
árgi pelokas
bivgi ohra
arvedávgi sateenkaari
bajándávgi sateenkaari
riibmageađgi riimukivi
ástageađgi talkkikivi
geađgi kivi
čoađgi telkkä
sáđgi nummi
gaŋgi köntys
silbii jossa on paljon hopeaa
okcii yhdeksän kertaa
naddii isokahvainen
moddii pari kertaa
tiidii taikauskoinen
báldii viereen
ovdii eteen
ruvdii korkealaitainen (veneestä)
dii te
ruggii sakkainen
gii kuka
máŋgii monesti
álohii aina
duhkodahkii ulottuville
ollodahkii mittaan
belohahkii osittain
nammejahkii nimenomaan
nammejahkii nimeltä
mannolahkii kulkeille
snogastahkii etukenossa
gaskii väliin
ovdalii edelle
ovdalii edemmäs
nuortalii pohjoisemmas
nuortalii idemmäs
veastalii lännemmäs
ovstalii idemmäs
dobbelii sinnemmäs
duobbelii tuonnemmas
máddelii etelämmäs
beavdelii lähemmäs pöytää
badjelii yli
miehtelii kauemmas tuulen alle
dálvelii talvemmas
sullii suunnilleen
sullii noin
loaidulii loidommas (kodassa)
julii heinäkuu
mii me
mii mikä
jidnii äänekäs
judnii juonikas
junii kesäkuu
gurrii laitaan
gurrii ääreen
nárrii riitaisa
duolbasii levälleen
duŋgasii tönköksi
goasii lähes
birrasii tienoilla
birrasii noin
duohččasii säästöön
suksii huokoinen (sarven sisuksesta)
oidnosii näkyviin
jitnosii ääneen
láhpposii kadoksiin
šnjorrosii liristen
duhtosii tosissaan
duŋgadassii tönköksi
viđadassii viidenneksi
guđadassii kuudenneksi (lueteltaessa)
guđadassii kuudennen kerran
iđedassii aamuksi
ovccádassii yhdeksänneksi
ovccádassii yhdeksännen kerran
gáidagassii loitos
ándagassii anteeksi
sodjagassii painuksiin
geallagassii kiillotetuksi
čatnagassii sidoksiin
láhppagassii kadoksiin
buokčagassii sukelluksiin
duohččagassii säästöön
dárbahassii tarpeeksi
ihcalassii itsekseen
ihcalassii itsestään
namalassii erityisesti
namalassii nimittäin
álelassii ainaisesti
hájilassii hajallaan
ávjolassii terä ylöspäin
sealggálassii selälleen
lápmálassii raajarikoksi
váibamassii väsyksiin (asti)
juhkamassii juovuksiin
vuovdimassii myynnissä
sárdnumassii puhuttavaksi (asti)
divvumassii korjatuksi
buohkanassii kaikkiaan
buohkanassii kokonaisuudessaan
aiddonassii varsinaisesti
guoggarassii kyyryyn
aiddostassii varsinaisesti
diehttevassii tiedoksi
rossii puuskainen (säästä)
sii he
ahkásii iäksi
háhttásii ahtaalle
gárvásii valmiiksi
ásii asia
ealáskahttindihtii elvyttämiseksi
dihtii vuoksi
ovdagihtii etukäteen
ovddalgihtii etukäteen
vuhtii vastaan
oktii toinen toistensa kanssa
oktii kerran
oktii yhteen
oktii vastakkain
guktii kaksi kertaa
guktii kahdesti
vihttii viidesti
ii ei
čihččii seitsemän kertaa
hiljážii hiljakseen
easkkážii äskeiseen asti
dassážii siihen asti
dássážii tähän asti
ihttážii huomiseksi
doaisttážii toistaiseksi
máddelažžii etelämmäs (vähän)
veadji pienehkö joki
soadji hiha
soadji siipi
láttasadji maihinnousupaikka
mánáidgárdesadji lastentarhapaikka
geassesadji kesäalue
deaivvadansadji tapaamispaikka
ássansadji asuinpaikka
gohttensadji leirintäalue
orrunsadji asuinpaikka
bargosadji työpaikka
sadji sija
sadji paikka
sadji tila
bagadeaddji ohjaaja
golgadeaddji kulkuttaja
iskkadeaddji tiedustelija
ruhtadeaddji rahoittaja
lágideaddji järjestäjä
bilkideaddji pilkkaaja
sárdnideaddji saarnaaja
mearrideaddji määräävä
doarrideaddji takaa-ajaja
budaldeaddji harrastelija
vánddardeaddji kulkuri
váldodoaimmaheaddji päätoimittaja
doaimmaheaddji toimittaja
duolmmaheaddji tamman astuttaja
ovdaskuvlaoahpaheaddji esikouluopettaja
oahpaheaddji opettaja
ásaheaddji perustaja
ásaheaddji asettaja
geavaheaddji käyttäjä
buozaheaddji sairaanhoitaja
hárjeheaddji harjoittelija
cájeheaddji esittävä
prošeaktajođiheaddji projektijohtaja
sátnejođiheaddji kunnanvaltuuston puheenjohtaja
jođiheaddji johtaja
guođoheaddji paimen
ánuheaddji anoja
geasuheaddji viehättävä
árbejeaddji perijä
ráddejeaddji hallitsija
hovdejeaddji holhooja
hovdejeaddji vastaava
čorgejeaddji siivooja
válljejeaddji valitsija
válljejeaddji valitsijamies
guhppejeaddji kuppari
stivrejeaddji perämies
stivrejeaddji kurinpitäjä
govvejeaddji kuvaaja
jeđđejeaddji lohduttaja
diŋgojeaddji tilaaja
gustojeaddji kelvollinen
máhttájeaddji opetuslapsi
guldaleaddji kuuntelija
jorgaleaddji kääntäjä
gilvaleaddji kilpailija
bálvaleaddji palvelija
bálvaleaddji palvoja
vuodjeleaddji tokanajaja
buorráneaddji toipilas
báhtareaddji pakolainen
ovddasteaddji edustaja
oamasteaddji omistaja
jienasteaddji äänestäjä
lonisteaddji lunastaja
njoarosteaddji suopunginheittäjä
guolásteaddji kalastaja
duođašteaddji todistaja
mátkkošteaddji matkustaja
berošteaddji kiinnostunut
diđošteaddji tutkija
bealušteaddji puolustaja
eahpeveaddji raskaana oleva
eahpeveaddji huonovointinen
veaddji kestävä (työnteossa)
veaddji vaikutusvaltainen
biilavuoddji autonajaja
dáksevuoddji taksikuski
bussevuoddji linja-autonkuljettaja
bussevuoddji linjaautonkuljettaja
vuoddji ajaja
vuoddji nouseva uiva
vuoddji uiva
vuoddji uimari
báddelodji helposti talutettava (eläimestä)
modji hymy
sámeduodji käsityö
čoarveduodji luukäsityö
duodji käsityö
bádji paja
áiggeádji harrastus
riikarádji valtionraja
riikkarádji riikinraja
riikkarádji valtionraja
rádji raja
boahji pohjantähti
láhji Jumalan lahja
skohđđebeallji pystykorva (korvasta tai koirasta)
beallji korva
gallji väljä
duollji talja
boadnji aviomies
oardnji kylmänarka
oardnji kylmänarka olio
lavdnji turve
skoavdnji mörkö
el-rávdnji sähkö
elrávdnji sähkö
rávdnji virta
mannji miniä
lotnji laskos
darji turja
oarji länsi
oarji etelä
lávllagirji laulukirja
skuvlagirji koulukirja
sálbmagirji virsikirja
diktagirji runokirja
govvagirji kuvakirja
govvagirji kuvaalbumi
mánáidgirji lastenkirja
beavdegirji pöytäkirja
duodjegirji käsityökirja
sátnegirji sanakirja
beaivegirji päiväkirja
vuođđudanáššegirji perustamisasiakirja
lohkangirji lukukirja
čoahkkingirji kokouskirja
čállingirji kirjoitusvihko
oahppogirji oppikirja
girji kirja
girji kirje
sorji riippuva esine
eananmuorji mansikka
eatnanmuorji mansikka
gáranasmuorji riekonmarja
gáranasmuorji sianpuolukka
vuoražasmuorji variksenmarja
čáhppesmuorji variksenmarja
rievssatmuorji riekonmarja
muorji marja
vuorčámuorji variksenmarja
durji sottapytty
sturji sottapytty
čoavji maha
čoavji vatsa
ávji heinä
heahki häkä
leahki laakso
seahki sekavuustila
seahki sekasotku
eahki isän vanhempi veli
eahki setä
válgajahki vaalivuosi
skuvlajahki kouluvuosi
ođđajahki uusivuosi
nealgejahki nälkävuosi
stálpejahki petovuosi
čuohtejahki vuosisata
logijahki vuosikymmen
jahki vuosi
coahki matala
goahki kuomu
loahki sakka
soahki koivu
čoahki koossa pysyen kuljetettavasta tokasta
báresahki paras ikä
sahki rantahyönteinen
ahki ikä
roašmevihki spitaali
jámálgaddanvihki kaatumatauti
lohki lukija
doaibmavuohki toimitapa
jurddašanvuohki ajatustapa
stivrenvuohki hallinta tapa
stivrenvuohki ohjaus
láhttenvuohki käytäntö
bivdinvuohki pyyntitapa
eallinvuohki elämäntapa
čállinvuohki kirjoitustapa
ovttasbargovuohki yhteistyömuoto
bargovuohki työtapa
vuohki tapa
beassanláhki pääsy
birgenláhki toimeentulo
láhki tapa
láhki laatu
snáhki harus
liiki iho
ealabáiki eläinten suosima laidunalue
čoahkkebáiki taajama
deaivvadanbáiki kohtaamispaikka
márkanbáiki kirkonkylä
ássanbáiki asuinpaikka
bargobáiki työpaikka
girkobáiki kirkkopaikka
ruovttubáiki kotipaikka
báiki paikka
láiki laiska
filbmadahkki filmintekijä
vearrodahkki rikollinen
dahkki tekijä
ceahkki askel
deahkki lihas
urkádeahkki poron hauislihas
siidaveahkki kotiapulainen
heahteveahkki ensiapu
kántorveahkki toimistoapulainen
ruovttuveahkki kotiavustaja
ruovttuveahkki kotiapulainen
veahkki apulainen
veahkki apu
sátnelahkki puoli sanaa
loahkki tyyni tuulisella ilmalla tai navakan tuulen jälkeen
jiehkki jäätikkö
miehkki miekka
niehkki niska
riehkki ajopuu
viehkki juoksija
dihkki täi
lohkki lukija
lohkki kansi
mohkki mutka
rohkki vainaja
guohkki kuokka
juohkki jakaja
snuohkki värttinäkoukku
guhkki pitkä
uhkki uhka
báhkki pahka
dáhkki takka
dáhkki katto
almmenáhkki almanakka
náhkki nahka
goalki tyyni
geahppamielki kevytmaito
loahppemielki piimä
mielki maito
silki silkki
fuolki sukulainen
bulki pulkka
obbadálki pilvinen sää
cáppadálki hieno ilma
arvedálki sadeilma
bajándálki ukkosilma
bajándálki ukkonen
dálki ilma
dálki sää
álki helppo
hearki herkkä
siŋkanurki sinkkanurkka
nurki kulma
dárki tarkka
márki markka
snárki sykkyrä
baski ahdas
goaski täti
goaski äidin vanhempi sisar
roaski roska
aski syli
niski niska
báiski kalalokki
rámski mullin mallin oleva esine tai tila
njuoski helposti kastuva
riddodorski rannikkoturska
dorski turska
uski ovenseutu kodan sisäpuolella
hávski hauska
geatki ahma
muotki muotka
muotki kannas
dutki tutkija
mátki matka
beassášmátki pääsiäisretki
njavki viiste
njavki päällä vita korvamerkissä
doavki tyhmä
ruvki kaivos
lávki ruokasipuli
lávki sipuli
lávki askel
ávki hyöty
faŋki kurokaulainen olio
šoaŋki ruipelo
šluŋki luppakorva
beaški paukkuva
ruški ruska
dáški sotku
beali puoli
gihli kihla
máihli mahla
doavhli vesirakkula
váili vaille
bagadalli ohjaaja
logaldalli luennoitsija
duhkordalli leikkijä
sohkabealli sukupuoli
jahkebealli puolivuosi
asibealli kesipuoli
diibmobealli puolitunti
boaittobealli syrjäseutu
gávllubealli ajoporon vasen puoli
bealli puoli
bealli puolikas
jumešbealli kaksonen
dealli tela veneelle
gealli kela nuotanvedossa
mealli mela
mealli rasvaevä
biebmoealli lemmikki
biebmoealli lemmikkieläin
sealli puissa talvella oleva lumettomuus
ealli eläin
bussáealli kissaeläin
falli nopea
čájáhalli näyttelijä
nalli lökäpöksy
ságadoalli puheenjohtaja
eanadoalli maanviljelijä
boazodoalli poronhoito
doalli tenivä
doalli pitävä
čoalli suoli
heajastalli häävieras
mielli mäki
mielli rantatörmä
mielli jokitörmä
ruhtadilli taloustilanne
badjedilli paimentolaisporonhoito
badjedilli porotalous
heahtedilli kriisi
eallindilli elämäntilanne
bargodilli työolosuhde
boazodilli porotilanne
náittosdilli avioliitto
dilli olotila
dilli tila
soadegilli sodankylä
gilli kylä
silli siivilä
čilli pullukka
riebangolli kattikulta
golli kulta
buolli palava
fleahkkaguolli kalliolla kuivattu kala
galbmaguolli pakastekala
mearaguolli merikala
mearraguolli merikala
sáivačáhceguolli sisävesikala
goikeguolli kuivakala
áhpeguolli syvänmerenkala
sálteguolli sulakala
sálteguolli suolattu kala
guolli kala
vuolli alajuoksu
olli ulottuvuus
gulli kuuntelija
gulli kuulija
gulli jollekin kuuluva
lulli etelä
lulli itä
suttoulli vedenpaisumus
rievssatfálli tunturihaukka
fálli jalohaukka
vuoncáfálli kanahaukka
hálli puolestapuhuja
hálli puhuja
biergomálli lihakeitto
málli rokka
málli velli
málli keitto
luossanálli lohityyppi
spálli tuulenpuuska
stálli teräs
válli vala
stádačálli valtionsihteeri
stáhtačálli valtionsihteeri
girječálli kirjailija
váldočálli pääsihteeri
čálli kirjailija
čálli sihteeri
suoli salaa
suoli salaisesti
feavli suopungin kehä
feavli koipinahan reikä
seavli seula
njivli lima
stivli masto
duovli taula taulomiseen
láibesuvli päällyste
jieŋkagávli jääkieleke
skávli kalalokki
lávli nukka
áli aina
leaibmi roso metallissa
doaibmi aktiivinen
siidaguoibmi naapuri
árvalanguoibmi neuvottelukumppani
ovttasbargoguoibmi yhteistyökumppani
guoibmi kumppani
guoibmi avopuoliso
guoibmi puoliso
vuoibmi voima
veadjočuoibmi koivukanki
čuoibmi sauvoin
stuibmi melu
gáibmi kaima
áibmi äimä
healbmi helma
albmi taivas
guv'čalbmi pienisilmäisin sallittu verkko lohipadossa
čalbmi silmä
oarjemáilbmi länsimaailma
máilbmi maailma
gulbmi silmäkulma
gálbmi metsähauta
njálbmi suu
gobmi kummitus
dearbmi törmä
smarbmi nikama jokin alimmaisista selkänikamista
fierbmi verkko
jierbmi järki
jorbmi syvänne
jorbmi syvä vesi
guorbmi kuorma
curbmi suppusuu
krisensurbmi riisiryyni
hubmi puhuja
ruhtasubmi rahasumma
submi summa
jábmi kuoleva
gieđbmi kattila
gieđbmi sanko
gieđbmi pannu
eammi vaimo
luomi lakka
luomi hilla
rievdadeapmi muutos
bagadeapmi neuvonta
bagadeapmi kuritus
čielggadeapmi selvitystyö
juogadeapmi keskinäinen jako
juogadeapmi jakelu
oahpponeavvoráhkadeapmi opetusmateriaalin tekeminen
iskkadeapmi tutkimus
ruhtadeapmi rahoitus
buvttadeapmi tuotanto
njuovadeapmi teurastus
deaivvadeapmi tapaaminen
biđggiideapmi hajonta
nuoskkideapmi saaste
sivdnideapmi luominen
iešmearrideapmi itsemäärääminen
givssideapmi kiusaaminen
gáržžideapmi rajoitus
sevnnjodeapmi pimennys
sártnodeapmi keskustelu
áššemeannudeapmi asiankäsittely
ávvudeapmi juhliminen
riegádeapmi syntymä
suvččageapmi paleltuma
vihaheapmi vihkiminen
vealaheapmi sorto
geavaheapmi käyttö
čađaheapmi läpikäynti
čađaheapmi kokemus
falleheapmi hyökkäys
heiveheapmi sopeutuminen
cáliheapmi ilmoittautuminen
lasiheapmi lisäys
biggoheapmi ilmanvaihto
váikkuheapmi vaikutus
almmuheapmi julistaminen
suodjaleapmi suojelu
bálvaleapmi palvonta
bálvaleapmi palvelu
geahččaleapmi koe
geahččaleapmi kokeilu
bajásčuožžileapmi ylösnousemus
eaškáleapmi nyrjähdys
servodatovdáneapmi yhteiskuntakehitys
ovdáneapmi kehitys
earráneapmi eroaminen
lassáneapmi lisäys
caggaseapmi esto
jienasteapmi äänestys
buhtisteapmi puhdistus
meahcásteapmi metsästäminen
guolásteapmi kalastaminen
guolásteapmi kalastus
eapmi emi
eanahálddašeapmi maanhallinta
hálddašeapmi hallinto
gávppašeapmi kaupanteko
oapmi omistus
bipmi piimä
ipmi täti
ropmi ruma
guopmi kitalaki
sivdnidupmi maailman luominen
áddejupmi ymmärrys
bovdejupmi kutsumus
skuvlejupmi koulutus
iešstivrejupmi autonomia
devdojupmi täyttymys
čovdojupmi päätös
čovdojupmi ratkaisu
heitojupmi lakkautus
áhpásmahttojupmi virvoitus
ihtalupmi ihottuma
eaškálupmi nyrjähdys
varrasupmi verenpurkaus
beroštupmi kiinnostus
kulturbálkkašupmi kulttuuripalkinto
bálkkašupmi palkinto
mearkkašupmi merkitys
billašupmi turmelus
fuomášupmi huomautus, idea
hápmi ulkonäkö
lápmi sulkasadosta johtuva lentokyvyttömyys (linnuilla)
rápmi kehu
mearrasápmi merisaame
mearrasápmi merisaamelainen
nuortasápmi itäsaamelainen
máttasápmi eteläsaamelainen
lullisápmi eteläsaamelainen
davvisápmi pohjoissaamelainen
oarjelsápmi länsisaamelainen
boazosápmi porosaamelainen
julevsápmi luulajansaame
julevsápmi luulajansaamelainen
sápmi saamenmaa
sápmi saamenmaa
sápmi saame
sápmi saamelainen
leasmi reuma
leasmi reumatauti
fátmi syli
reašmi verkon paula
reašmi juuriköysi
muošmi toisen puolen vatsanpeitteet
muošmi porolla kyljen ja lonkan välillä
badni kehrääjä
sealgeeadni kätilö
risteadni kummitäti
eadni äiti
vadni venyvä
adni käyttäjä
čadni sitova
viedni taipuvainen tulehtumaan jänteistä
olgoseaidni ulkoseinä
seaidni seinä
veaidni vamma
oaidni vahti
oaidni näkijä
oaidni selvänäkijä
bieidni kannas ahkiossa
šoalkaliidni silkkiliina
šoalkaliidni ristiliina
ruossaliidni ristiliina
lássaliidni verho
lássaliidni verhot
beavdeliidni liina
beavdeliidni pöytäliina
láseliidni verho
láseliidni verhot
ceabetliidni huivi
čeabetliidni kaulahuivi
liidni kaulaliina
liidni liina
spiidni sika
spiidni porsas
viidni viina
gieddesuoidni niittynurmikka
gordesuoidni korte
njoammelsuoidni lehtokorte
bohccosuoidni järvikorte
siilosuoidni siiloheinä
suoidni heinä
uidni kaino
idni pohjankatinlieko
dáidni paikka veneen tai ahkion paikkaamiseen
suoldni halla
suoldni usva
suoldni kaste
bodni pohja
bodni alakerta
bierdni karhunpoika
nisogordni vehnäjyvä
gordni jyvä
gonagasbárdni prinssi
boaresbárdni poikamies
bárdni poika
bárdni nuori mies
sárdni saarna
sárdni puhe
gudni kunnia
rudni jääkolo
guosttaheavdni lumikirppu
heavdni hämähäkki
biergogievdni lihapata
gievdni ämpäri
gievdni kahvipannu
ivdni väri
tuvdni tunkio
sávdni sauna
čáihni pisama
hámmelheanni merisaamelaisnainen
manni menijä
manni menevä
nanni sisämaa
nanni porojen kesälaitumena
monni muna
čoarvenjunni sarvikuono
skuohpponjunni koukkunokka
njunni nenäke
njunni nenä
ovdamunni etu
unni pieni
fylkkamánni maaherra
fylkamánni maaherra
dánamánni kunnianmies
ámtamánni maaherra
giehmánni kauppias
leansmánni nimismies
heavsmánni kapteeni
vuoni anoppi
datni tina
gálojeatni miehen veljen tai serkun vaimo
gálojeatni käly
áhčešeatni kiitäjäinen
áhčešeatni syöjätär
oatni lyhyt
spatni kitakieleke
fuotni huono
luotni roska
luotni saniaisen lehti
máttabátni poskihammas
bátni hammas
jearransátni kysymyssana
árvosátni arvosana
goallossátni yhdyssana
sátni sana
vátni tuskin
hoi hohoi
fuoi hyi
mánoheahpi kuutamo
roahpi iso kello
roahpi romu
gohpi kuoppa
sierralohpi erikoislupa
huksenlohpi rakennuslupa
vuodjinlohpi ajolupa
lohpi lupa
rohpi katto
cuohpi sepalus housuissa
cuohpi naisen häpy
duohpi vanutus (tila)
duohpi huopa (aines)
suhpi haapa
dáhpi tapa
skáhpi pihlaja
váhpi lapsivesi
áhpi meri
skaipi kierous esineen päässä
skolpi huonosti istuva vaatekappale
skolpi huonosti istuviin vaatteisiin pukeutuva ihminen
čolpi nyppylä ylävässä maassa
culpi hiustupsu
stálpi susien paljous
stálpi petojen paljous
rampi huithapeli
rampi liian lyhyitä vaatteita pitävä henkilö
cumpi hiustupsu
ceahppi etevä
raddeleahppi kauluri
raddeleahppi rintaläppä
leahppi läppä
gollečeahppi kultaseppä
čeahppi taitava
oahppi oppilas
rahppi avaaja
diehppi liehuke
diehppi tupsu
giehppi leuanalus porolla
riehppi vaikeapääsyinen laakso
gohppi lahti
vuoktačuohppi kampaaja
reiskáhppi pyyntiväline
sáhppi sappi
sáhppi marjamehu
biilagávpi autokauppa
duodjegávpi käsityöliike
girjegávpi kirjakauppa
skearrogávpi levykauppa
skearrogávpi levyliike
bivttasgávpi vaatekauppa
gávpi kauppa
gávpi liike
borramušgávpi vaatekauppa
rušpi porkkana
gáiri vaalea juova poron tai koiran jalan etupuolella
bearri perinnöllinen sairaus
ákšodearri kirveenterä
áigemearri aikamäärä
mihttomearri tavoite
mearri määrä
vearri erehdys
vearri vääryys
earri kiintiö
garri helposti kovettuva
harri murisija
skoarri karvakulu vaatekappale
skoarri rääsyläinen
oarri orava
sieđgaskierri pohjanpaju
skierri vaivaiskoivu
hirri haaru
skirri kuivakka olio
jorri pyörre
buorri hyve
guorri umpeenmennyttä ahkionuraa hyvin noudattava ajokas
nuorri salmi
hurri teeri
basadangárri lavuaari
bassangárri lavuaari
lávgungárri kylpyamme
lávgungárri amme
bidjalannárri täysi määrä
snárri tyyni vedenpinta
snárri tyyni vesi
sárri sormien haara
sárri rönsy
várri vaara
várri vuori
várri tunturi
neavri huono
reavri länkisääri
skáđadivri tuhoeläin
divri hyönteinen
rámbuvri kauppa
rámbuvri liike
buvri aitta
buvri kömmänä
fiervábuvri venevaja
guvri köyry selässä
suvri hapanhera
suvri happo
gávri käyrä olento tai esine
guollejávri kalajärvi
reahpenjávri saivojärvi (uskomusten mukaan kaksipohjainen)
jávri järvi
sávri kestävä
vári varalta
lasi lisää
lasi lisää
váldit oasi ottaa osaa
gáisi vuorenhuippu
ákkilveaksi rintaevä
veaksi evä
laksi kaste (luonnossa
oaksi oksa
ruoksi utare
ruoksi tuumi
ruoksi utareissa oleva vedin
vuoksi vaaksa (peukalon ja sormenpään välillä
guksi kuksa
guksi äyskäri
táksi taksi
váksi vaaksa
váksi vanttuussa tai rukkasessa peukalon tyvestä kärkeen ulottuva osa
váksi peukalon tyvestä etusormen kärkeen
áksi poron otsaluu
gussagoalsi isokoskelo
vuoktagoalsi tukkakoskelo
goalsi pikkukoskelo
soalsi kuola
moarsi morsian
moarsi tyttöystävä
nursi tylppä esine
dársi pullukka
bassi siivooja
bassi pyhä
bassi pyhä
giellabeassi kielipesä
beassi tuohi
beassi pesä
njealjejuvlageassi neliveto
čakčageassi syyskesä
giđđageassi suvi
geassi heinä
albmeassi taivaankansi
lassi lisäys
lassi lisä
siidaoassi paliskunnan osa
teakstaoassi tekstiosa
eananoassi maanosa
váldooassi valtaosa
oassi osa
suohkulanmiessi syysvasa (jonka karva on jo hieman tuuheampaa
miessi vasa
siessi veneen paljas kaarenväli
viessi joka helposti väsyy (hieman
guossi vieras
čuossi sarvenvälinahka (poron otsassa
čussi painostava sää
ođđaássi uudisasukas
vuolledássi ala-aste
dássi taso
gássi korvavaha
gássi termimaito
guohcarássi suopursu
hávgarássi heinävita
ruhtarássi pikkulaukku (bot.)
hearvarássi kirkkaanvärinen kukka
gollerássi rentukka
vilgesoairássi tupasvilla
olbmoborranrássi väinönputki
cubborássi korte
ruvdorássi liekovarpio
boallorássi kullero
biellorássi kissankello
biehtárrássi siankärsämö
gáranasrássi ruohokanukka
fiskesrássi idänniittyleinikki
selddetrássi jouhivihvilä
alitrássi metsäkurjenpolvi
rássi kukka
rássi ruoho
rássi heinä
ássi asukas
heahti hätä
neahti näätä
lastagoahti lehtikota
lastagoahti lehtilato
darfegoahti kota
lavdnjegoahti kota
fanasgoahti venevaja
návetgoahti navettakota
goahti kota
joatkkasoahti jatkosota
dálvesoahti talvisota
máilmmisoahti maailmansota
soahti sota
sohti rääsy
luohti joiku
čuohti sata
jahkđčuohti vuosisata
báhti pata
jáhti jata (verkkoja
vuoiti voittaja
muiti muistaja
skáiti tunturikihu
smáiti harmaakaihi
áiti aitta
arveoakti sadekuuro
alimusriekti korkein oikeus
álbmotriekti kansanoikeus
riekti oikeus
bokti kautta
biebmanluokti ruokintakatos
luokti katos
bákti kallio
smarbmedákti alimmaiset selkänikamat
cuovedákti ylin tai toiseksi ylin kylkiluu
dákti luu
šáikádákti poron rintalastan takapäässä oleva nipukka
liidnegákti takki
liidnegákti kauhti
láđđegákti verkalapintakki
láđđegákti verkapuku
nissongákti naistenpuku
dievdogákti miehenkasukka
dievdogákti miehenkauhti
gákti