Appendix:Mandarin Pinyin/Table of General Standard Chinese Characters

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search
Chinese  Wikisource has original text related to this appendix:

Wikisource zh

Source: AppendixC-TGHreadingindex.txt in L2/19-160 Proposal to add kTGHZ2013 to the Unihan Database, which in turn cites 通用规范汉字字典 (商务印书馆辞书研究中心 编, 王宁 主编, 商务印书馆, 2013; →ISBN)

See also: Appendix:Table of General Standard Chinese Characters (通用规范汉字表)

A[edit]

A[edit]

AI[edit]

AN[edit]

ANG[edit]

AO[edit]

B[edit]

BA[edit]

BAI[edit]

BAN[edit]

BANG[edit]

BAO[edit]

BEI[edit]

BEN[edit]

BENG[edit]

BI[edit]

BIAN[edit]

BIAO[edit]

BIE[edit]

BIN[edit]

BING[edit]

BO[edit]

BU[edit]

C[edit]

CA[edit]

CAI[edit]

CAN[edit]

CANG[edit]

CAO[edit]

CE[edit]

CEN[edit]

CENG[edit]

CHA[edit]

CHAI[edit]

CHAN[edit]

CHANG[edit]

CHAO[edit]

CHE[edit]

CHEN[edit]

CHENG[edit]

CHI[edit]

CHONG[edit]

CHOU[edit]

CHU[edit]

CHUAI[edit]

CHUAN[edit]

CHUANG[edit]

CHUI[edit]

CHUN[edit]

CHUO[edit]

CI[edit]

CONG[edit]

COU[edit]

CU[edit]

CUAN[edit]

CUI[edit]

CUN[edit]

CUO[edit]

D[edit]

DA[edit]

DAI[edit]

DAN[edit]

DANG[edit]

DAO[edit]

DE[edit]

DEI[edit]

DEN[edit]

DENG[edit]

DI[edit]

DIA[edit]

DIAN[edit]

DIAO[edit]

DIE[edit]

DING[edit]

DIU[edit]

DONG[edit]

DOU[edit]

DU[edit]

DUAN[edit]

DUI[edit]

DUN[edit]

DUO[edit]

E[edit]

E[edit]

Ê[edit]

EN[edit]

ER[edit]

F[edit]

FA[edit]

FAN[edit]

FANG[edit]

FEI[edit]

FEN[edit]

FENG[edit]

FO[edit]

FOU[edit]

FU[edit]

G[edit]

GA[edit]

GAI[edit]

GAN[edit]

GANG[edit]

GAO[edit]

GE[edit]

GEI[edit]

GEN[edit]

GENG[edit]

GONG[edit]

GOU[edit]

GU[edit]

GUA[edit]

GUAI[edit]

GUAN[edit]

GUANG[edit]

GUI[edit]

GUN[edit]

GUO[edit]

H[edit]

HA[edit]

HAI[edit]

HAN[edit]

HANG[edit]

HAO[edit]

HE[edit]

HEI[edit]

HEN[edit]

HENG[edit]

HNG[edit]

HONG[edit]

HOU[edit]

HU[edit]

HUA[edit]

HUAI[edit]

HUAN[edit]

HUANG[edit]

HUI[edit]

HUN[edit]

HUO[edit]

J[edit]

JI[edit]

JIA[edit]

JIAN[edit]

JIANG[edit]

JIAO[edit]

JIE[edit]

JIN[edit]

JING[edit]

JIONG[edit]

JIU[edit]

JU[edit]

JUAN[edit]

JUE[edit]

JUN[edit]

K[edit]

KA[edit]

KAI[edit]

KAN[edit]

KANG[edit]

KAO[edit]

KE[edit]

KEI[edit]

KEN[edit]

KENG[edit]

KONG[edit]

KOU[edit]

KU[edit]

KUA[edit]

KUAI[edit]

KUAN[edit]

KUANG[edit]

KUI[edit]

KUN[edit]

KUO[edit]

L[edit]

LA[edit]

LAI[edit]

LAN[edit]

LANG[edit]

LAO[edit]

LE[edit]

LEI[edit]

LENG[edit]

LI[edit]

LIA[edit]

LIAN[edit]

LIANG[edit]

LIAO[edit]

LIE[edit]

LIN[edit]

LING[edit]

LIU[edit]

LO[edit]

LONG[edit]

LOU[edit]

LU[edit]

[edit]

LUAN[edit]

LÜE[edit]

LUN[edit]

LUO[edit]

M[edit]

M[edit]

MA[edit]

MAI[edit]

MAN[edit]

MANG[edit]

MAO[edit]

ME[edit]

MEI[edit]

MEN[edit]

MENG[edit]

MI[edit]

MIAN[edit]

MIAO[edit]

MIE[edit]

MIN[edit]

MING[edit]

MIU[edit]

MO[edit]

MOU[edit]

MU[edit]

N[edit]

NA[edit]

NAI[edit]

NAN[edit]

NANG[edit]

NAO[edit]

NE[edit]

NEI[edit]

NEN[edit]

NENG[edit]

NG[edit]

NI[edit]

NIAN[edit]

NIANG[edit]

NIAO[edit]

NIE[edit]

NIN[edit]

NING[edit]

NIU[edit]

NONG[edit]

NOU[edit]

NU[edit]

[edit]

NUAN[edit]

NÜE[edit]

NUO[edit]

O[edit]

O[edit]

OU[edit]

P[edit]

PA[edit]

PAI[edit]

PAN[edit]

PANG[edit]

PAO[edit]

PEI[edit]

PEN[edit]

PENG[edit]

PI[edit]

PIAN[edit]

PIAO[edit]

PIE[edit]

PIN[edit]

PING[edit]

PO[edit]

POU[edit]

PU[edit]

Q[edit]

QI[edit]

QIA[edit]

QIAN[edit]

QIANG[edit]

QIAO[edit]

QIE[edit]

QIN[edit]

QING[edit]

QIONG[edit]

QIU[edit]

QU[edit]

QUAN[edit]

QUE[edit]

QUN[edit]

R[edit]

RAN[edit]

RANG[edit]

RAO[edit]

RE[edit]

REN[edit]

RENG[edit]

RI[edit]

RONG[edit]

ROU[edit]

RU[edit]

RUAN[edit]

RUI[edit]

RUN[edit]

RUO[edit]

S[edit]

SA[edit]

SAI[edit]

SAN[edit]

SANG[edit]

SAO[edit]

SE[edit]

SEN[edit]

SENG[edit]

SHA[edit]

SHAI[edit]

SHAN[edit]

SHANG[edit]

SHAO[edit]

SHE[edit]

SHEI[edit]

SHEN[edit]

SHENG[edit]

SHI[edit]

SHOU[edit]

SHU[edit]

SHUA[edit]

SHUAI[edit]

SHUAN[edit]

SHUANG[edit]

SHUI[edit]

SHUN[edit]

SHUO[edit]

SI[edit]

SONG[edit]

SOU[edit]

SU[edit]

SUAN[edit]

SUI[edit]

SUN[edit]

SUO[edit]

T[edit]

TA[edit]

TAI[edit]

TAN[edit]

TANG[edit]

TAO[edit]

TE[edit]

TENG[edit]

TI[edit]

TIAN[edit]

TIAO[edit]

TIE[edit]

TING[edit]

TONG[edit]

TOU[edit]

TU[edit]

TUAN[edit]

TUI[edit]

TUN[edit]

TUO[edit]

W[edit]

WA[edit]

WAI[edit]

WAN[edit]

WANG[edit]

WEI[edit]

WEN[edit]

WENG[edit]

WO[edit]

WU[edit]

X[edit]

XI[edit]

XIA[edit]

XIAN[edit]

XIANG[edit]

XIAO[edit]

XIE[edit]

XIN[edit]

XING[edit]

XIONG[edit]

XIU[edit]

XU[edit]

XUAN[edit]

XUE[edit]

XUN[edit]

Y[edit]

YA[edit]

YAN[edit]

YANG[edit]

YAO[edit]

YE[edit]

YI[edit]

YIN[edit]

YING[edit]

YO[edit]

YONG[edit]

YOU[edit]

YU[edit]

YUAN[edit]

YUE[edit]

YUN[edit]

Z[edit]

ZA[edit]

ZAI[edit]

ZAN[edit]

ZANG[edit]

ZAO[edit]

ZE[edit]

ZEI[edit]

ZEN[edit]

ZENG[edit]

ZHA[edit]

ZHAI[edit]

ZHAN[edit]

ZHANG[edit]

ZHAO[edit]

ZHE[edit]

ZHEN[edit]

ZHENG[edit]

ZHI[edit]

ZHONG[edit]

ZHOU[edit]

ZHU[edit]

ZHUA[edit]

ZHUAI[edit]

ZHUAN[edit]

ZHUANG[edit]

ZHUI[edit]

ZHUN[edit]

ZHUO[edit]

ZI[edit]

ZONG[edit]

ZOU[edit]

ZU[edit]

ZUAN[edit]

ZUI[edit]

ZUN[edit]

ZUO[edit]

Statistics[edit]

Statistics
With tones
Syllable No. of char.
74
66
53
49
49
zhì 46
45
44
42
41
41
shì 41
jué 33
32
líng 32
29
29
27
huì 27
jiàn 27
yǎn 27
27
26
xiè 26
yuán 26
jiān 25
jié 25
25
tóng 25
25
chéng 24
è 24
24
24
24
24
wěi 24
xiāo 24
bèi 23
huáng 23
qiān 23
23
yàn 23
22
jiǎn 22
jiāo 22
jìn 22
22
shàn 22
22
zhī 22
zhuó 22
21
lín 21
wéi 21
wèi 21
zhù 21
dài 20
shēn 20
shū 20
yīn 20
yóu 20
20
yuè 20
zhēn 20
huán 19
jiā 19
jīng 19
jìng 19
19
qiú 19
19
19
xún 19
yán 19
yáo 19
19
chán 18
dàn 18
diàn 18
hóng 18
18
jiǎo 18
jiào 18
liáo 18
liú 18
méi 18
18
quán 18
shān 18
18
18
18
yíng 18
dié 17
17
hàn 17
niè 17
17
17
shī 17
tán 17
xiàn 17
yān 17
17
yín 17
yīng 17
zhǐ 17
biāo 16
16
liè 16
lóng 16
píng 16
shí 16
shù 16
xiān 16
xié 16
xīn 16
xuān 16
yáng 16
15
15
15
fēng 15
gān 15
15
hán 15
huàn 15
jiè 15
lán 15
15
péng 15
15
róng 15
suì 15
táng 15
tuó 15
15
xiá 15
xiǎn 15
15
yōng 15
zhū 15
biàn 14
chī 14
fán 14
gōng 14
guàn 14
huò 14
jùn 14
kuí 14
14
lián 14
14
mào 14
méng 14
miǎn 14
14
14
14
qín 14
wǎn 14
xián 14
xiāng 14
zhòu 14
áo 13
13
chá 13
chóu 13
chù 13
13
gāng 13
13
guī 13
13
huī 13
jiē 13
jiù 13
13
13
13
13
qián 13
qiàn 13
rèn 13
shè 13
13
13
xuàn 13
yǒng 13
yòu 13
yún 13
yùn 13
zhēng 13
13
ài 12
ào 12
12
bīn 12
12
chì 12
chōng 12
12
gòu 12
12
12
jiàng 12
jīn 12
jǐng 12
12
kūn 12
liáng 12
lóu 12
luò 12
12
12
qiāng 12
qiáo 12
12
shā 12
suō 12
12
12
wēi 12
xíng 12
xùn 12
12
12
zhā 12
zhà 12
zhān 12
zhào 12
zhí 12
zuò 12
chǎn 11
chén 11
chí 11
dān 11
dòng 11
é 11
fēi 11
fěi 11
hào 11
11
jiāng 11
jǐn 11
jūn 11
luó 11
màn 11
máng 11
mǐn 11
míng 11
11
qiè 11
qiū 11
què 11
táo 11
tíng 11
11
11
xiū 11
xiù 11
zhāng 11
zhàng 11
zhé 11
zhōu 11
ān 10
bān 10
bàn 10
bàng 10
bāo 10
bào 10
bǐng 10
chà 10
cháng 10
chú 10
dàng 10
10
10
dīng 10
fèi 10
fèn 10
guǐ 10
guì 10
hòu 10
kǎi 10
kuài 10
láng 10
léi 10
liàn 10
máo 10
10
shào 10
sōu 10
10
tāo 10
wén 10
10
10
xiào 10
10
yǒu 10
zào 10
zhěn 10
zhèn 10
zhōng 10
zhuàn 10
biān 9
chā 9
chēng 9
chǔ 9
cōng 9
cuì 9
9
9
duàn 9
fēn 9
gǎn 9
gōu 9
guān 9
guō 9
háo 9
héng 9
jiǎ 9
juàn 9
kuàng 9
kuì 9
9
lěi 9
liàng 9
luán 9
měng 9
9
9
qiāo 9
qīng 9
qióng 9
shèn 9
shǔ 9
shuò 9
9
tái 9
tián 9
tǐng 9
xuán 9
9
yāo 9
yào 9
zhú 9
zōng 9
8
chāo 8
chuí 8
8
dào 8
diāo 8
dìng 8
dūn 8
dùn 8
duò 8
fāng 8
gài 8
gāo 8
gěng 8
guāng 8
hóu 8
huà 8
jiá 8
jiǒng 8
jiū 8
juān 8
lái 8
làng 8
láo 8
lào 8
liào 8
liù 8
8
8
lún 8
mán 8
8
miǎo 8
8
níng 8
pán 8
páng 8
páo 8
qiào 8
ruò 8
8
shāo 8
shēng 8
shòu 8
shuāng 8
sōng 8
téng 8
8
tiáo 8
tún 8
8
8
xiàng 8
xīng 8
xìng 8
8
xūn 8
yìn 8
yōu 8
yuān 8
yuàn 8
zēng 8
zhá 8
zhàn 8
zhèng 8
zhǔ 8
àn 7
bǎo 7
bēi 7
bèng 7
7
cáo 7
chāng 7
chǎng 7
chēn 7
chèn 7
chǐ 7
chún 7
cuò 7
7
dèng 7
diào 7
dōng 7
duō 7
ěr 7
fàn 7
fén 7
gǎo 7
gēng 7
huá 7
huō 7
jiǔ 7
kān 7
kàn 7
7
lǎn 7
7
mài 7
mín 7
móu 7
7
nài 7
náo 7
nóng 7
ōu 7
7
pàn 7
pèi 7
7
qíng 7
qìng 7
ruì 7
shà 7
shěn 7
shǐ 7
suǒ 7
tài 7
tǎn 7
tāng 7
tǎng 7
wān 7
wán 7
wǎng 7
xiōng 7
yāng 7
yàng 7
yǐn 7
zhǎn 7
zhāo 7
zhuō 7
āi 6
ǎi 6
6
bǎi 6
bǎn 6
cāng 6
6
chān 6
chè 6
chū 6
chūn 6
6
dǎn 6
dāo 6
dǎo 6
dòu 6
duì 6
duǒ 6
ér 6
6
fáng 6
6
gāi 6
gàn 6
gào 6
6
gǒu 6
guā 6
guǎn 6
gǔn 6
guó 6
guǒ 6
hān 6
háng 6
hōng 6
hūn 6
jià 6
jiǎng 6
6
kàng 6
lài 6
lǎo 6
lèi 6
lìn 6
6
měi 6
mèi 6
nán 6
niǔ 6
nuò 6
ǒu 6
piān 6
pián 6
pín 6
6
qiáng 6
qīn 6
6
ráng 6
róu 6
6
shāng 6
sháo 6
shú 6
suī 6
tiǎn 6
tīng 6
wēn 6
xiǎng 6
xué 6
6
yūn 6
zǎo 6
zhè 6
zhòng 6
zōu 6
6
zūn 6
ā 5
bāng 5
bēn 5
biǎn 5
bìn 5
chàn 5
chàng 5
cháo 5
chóng 5
chuò 5
5
cóng 5
cuī 5
cuō 5
dāng 5
dēng 5
diān 5
dǒu 5
5
5
fān 5
fǎng 5
fèng 5
gàng 5
5
gǒng 5
guà 5
hài 5
huái 5
huí 5
huǒ 5
kǎn 5
kāng 5
kǎo 5
5
kòu 5
5
kuāng 5
kuī 5
kuò 5
lǎng 5
liǎn 5
liǎo 5
liǔ 5
lǒng 5
lòu 5
lüè 5
luǒ 5
mǎo 5
mén 5
nǎi 5
nìng 5
pái 5
péi 5
pēng 5
piāo 5
piào 5
5
qiǎn 5
sāo 5
shē 5
shé 5
shèng 5
sǒng 5
sòng 5
sǒu 5
5
tān 5
tǒng 5
5
tuō 5
tuò 5
wēng 5
xià 5
xiáng 5
xiǎo 5
xiē 5
yǎo 5
5
yǐng 5
5
zǎn 5
zàn 5
zhǎ 5
zhài 5
zhě 5
zhuàng 5
zhuī 5
zhuì 5
5
5
zuì 5
ǎn 4
bèn 4
bēng 4
biǎo 4
bīng 4
4
cái 4
cǎi 4
chǎ 4
chěng 4
chǒu 4
chuán 4
4
cuān 4
cuó 4
dǎng 4
diǎn 4
dōu 4
duó 4
féng 4
4
hǎn 4
4
4
huǎng 4
hún 4
4
kào 4
kěn 4
kēng 4
kōng 4
kōu 4
kuǐ 4
kǔn 4
4
léng 4
liǎng 4
lǐn 4
4
4
mèn 4
miáo 4
nǎo 4
4
nián 4
niǎn 4
4
4
nuó 4
4
pài 4
pāng 4
pēi 4
piáo 4
pīng 4
4
4
qiǎng 4
qiàng 4
qiǎo 4
qǐng 4
4
quān 4
rán 4
rǎn 4
ráo 4
rén 4
ruǎn 4
4
4
sāi 4
sǎn 4
sǎng 4
sào 4
shǎng 4
shǒu 4
shuì 4
suí 4
sūn 4
sǔn 4
4
tàn 4
4
tiǎo 4
tòng 4
4
tuì 4
wàn 4
wàng 4
wěn 4
xìn 4
xuǎn 4
yǎng 4
4
yìng 4
yǔn 4
zāi 4
zǎi 4
zāng 4
zàng 4
zèng 4
zhǎng 4
zhǒng 4
zhuān 4
zhuāng 4
zhūn 4
zuó 4
ái 3
3
bài 3
bǎng 3
běn 3
biào 3
biē 3
bié 3
bìng 3
cài 3
cān 3
cán 3
cǎn 3
càn 3
céng 3
chāi 3
chái 3
chōu 3
chuài 3
chuān 3
chuāng 3
chuáng 3
chuō 3
còu 3
cuàn 3
cūn 3
da 3
dāi 3
dǎi 3
3
de 3
dǐng 3
ē 3
èr 3
féi 3
gèn 3
gòng 3
hāi 3
hái 3
hǎi 3
hāo 3
hēi 3
hěn 3
huā 3
huāng 3
huàng 3
huǐ 3
hùn 3
huó 3
jiě 3
jiōng 3
3
kāi 3
3
kǒng 3
kòng 3
kuà 3
kuáng 3
3
lǐng 3
lìng 3
lǒu 3
3
3
mǎng 3
mián 3
miào 3
miè 3
nǎn 3
nǎng 3
nào 3
niàn 3
niǎo 3
pān 3
pāo 3
pào 3
piǎo 3
piē 3
piě 3
3
póu 3
qiā 3
qià 3
qìn 3
quǎn 3
quē 3
qún 3
rǎng 3
rěn 3
3
3
sān 3
shǎn 3
shàng 3
shén 3
shuài 3
shuān 3
shùn 3
tāi 3
tiān 3
tiāo 3
tiào 3
tiē 3
tóu 3
3
tuān 3
tuí 3
tūn 3
tuǒ 3
3
wāng 3
wèn 3
xiā 3
xiáo 3
xǐng 3
xiǔ 3
xuē 3
3
yòng 3
yuē 3
zài 3
zhái 3
zhǎo 3
zhē 3
zhóu 3
zòng 3
zǔn 3
zuǒ 3
áng 2
āo 2
ǎo 2
ba 2
bái 2
báo 2
bei 2
běng 2
2
2
2
bo 2
2
2
cāi 2
cāo 2
cén 2
chài 2
chǎo 2
chē 2
chě 2
chèng 2
chòng 2
chuāi 2
chuǎn 2
chuàn 2
chuàng 2
chuī 2
2
cuǐ 2
dáo 2
děng 2
diē 2
diū 2
dǒng 2
duān 2
dǔn 2
ēn 2
2
2
fǎn 2
fěng 2
fǒu 2
2
gǎng 2
gēn 2
gèng 2
guǎ 2
guāi 2
guài 2
guǎng 2
guàng 2
2
hàng 2
hǎo 2
hēng 2
hèng 2
hǒng 2
hòng 2
huān 2
huǎn 2
jiáo 2
juǎn 2
juē 2
kài 2
kuā 2
kuǎ 2
kuǎi 2
kuān 2
la 2
làn 2
le 2
lèng 2
liāo 2
liū 2
lòng 2
lōu 2
2
luō 2
ḿ 2
ma 2
mái 2
mǎi 2
mān 2
mǎn 2
mèng 2
2
miàn 2
miē 2
miù 2
2
2
2
2
nàn 2
nāng 2
náng 2
nèn 2
niān 2
niào 2
2
2
2
nüè 2
òu 2
2
pǎi 2
pén 2
pèng 2
piǎn 2
piàn 2
pīn 2
pìn 2
qié 2
qǐn 2
quàn 2
qūn 2
ràng 2
2
rùn 2
sài 2
sāng 2
sǎo 2
shěng 2
shi 2
shuā 2
shuāi 2
shuàn 2
shǔn 2
sòu 2
suān 2
suàn 2
tàng 2
tiàn 2
tiě 2
tiè 2
tōng 2
tuán 2
tuī 2
2
wáng 2
wèng 2
xiě 2
xióng 2
xiòng 2
xuě 2
xuè 2
2
2
yóng 2
2
zān 2
zāo 2
2
zéi 2
zhāi 2
zhěng 2
zhǒu 2
zhuā 2
zhǔn 2
zǒng 2
zòu 2
2
zuān 2
zuǎn 2
zuàn 2
zuǐ 2
zuō 2
á 1
ǎ 1
à 1
a 1
āng 1
àng 1
bāi 1
běi 1
béng 1
biě 1
biè 1
1
cáng 1
cǎo 1
cēn 1
cēng 1
cèng 1
chǎi 1
chào 1
chěn 1
chǒng 1
chòu 1
chuǎi 1
chuǎng 1
chǔn 1
1
cuán 1
cún 1
cǔn 1
cùn 1
cuǒ 1
1
1
1
dēi 1
děi 1
dèn 1
diǎ 1
duǎn 1
duī 1
ě 1
e 1
ê̄ 1
ế 1
ê̌ 1
1
èn 1
1
fàng 1
fěn 1
1
1
gǎi 1
gěi 1
gén 1
gěn 1
guǎi 1
gùn 1
guò 1
1
1
1
hāng 1
hén 1
hèn 1
hng 1
hōu 1
hǒu 1
huài 1
huo 1
jia 1
jie 1
juě 1
juè 1
káng 1
kāo 1
kēi 1
kèn 1
kǒu 1
1
kuǎn 1
kuǎng 1
kùn 1
1
lāng 1
lāo 1
lēi 1
lei 1
lēng 1
lěng 1
1
li 1
liǎ 1
liē 1
liě 1
līn 1
lo 1
lou 1
lu 1
luǎn 1
luàn 1
lūn 1
lǔn 1
lùn 1
luo 1
1
māng 1
māo 1
me 1
mēn 1
men 1
mēng 1
miāo 1
mǐng 1
mìng 1
1
1
mōu 1
mǒu 1
na 1
nān 1
nàng 1
nāo 1
1
1
ne 1
něi 1
nèi 1
néng 1
ńg 1
ňg 1
ǹg 1
1
niáng 1
niàng 1
niē 1
nín 1
nǐng 1
niū 1
niú 1
niù 1
nòng 1
nòu 1
nuǎn 1
ō 1
ó 1
ò 1
pāi 1
pǎng 1
pàng 1
pǎo 1
pēn 1
pèn 1
pěng 1
pǐn 1
po 1
pōu 1
pǒu 1
qiá 1
qiǎ 1
qiē 1
qiě 1
qiǔ 1
qu 1
qué 1
rāng 1
rǎo 1
rào 1
1
1
rēng 1
réng 1
rǒng 1
ròu 1
ruán 1
ruí 1
ruǐ 1
sàn 1
sàng 1
sēn 1
sēng 1
shá 1
shǎ 1
shāi 1
shǎi 1
shài 1
shang 1
shǎo 1
shě 1
shéi 1
shéng 1
shōu 1
shóu 1
shuǎ 1
shuà 1
shuǎi 1
shuǎng 1
shuí 1
shuǐ 1
shuō 1
1
1
suǐ 1
tǎo 1
tào 1
tēng 1
1
tìng 1
tōu 1
tòu 1
tuǎn 1
tuàn 1
tuǐ 1
tùn 1
1
wa 1
wāi 1
wǎi 1
wài 1
wěng 1
1
xǐn 1
1
xu 1
ya 1
yo 1
yuǎn 1
yuě 1
1
zán 1
zǎng 1
záo 1
zěn 1
zèn 1
zha 1
zhǎi 1
zháo 1
zhe 1
zhuǎ 1
zhuài 1
zhuǎn 1
zhuǎng 1
zǒu 1
Total 8773
Without tones
Syllable No. of char.
YI 135
JI 127
YU 113
XI 103
FU 96
ZHI 96
QI 88
LI 86
YAN 84
SHI 82
WEI 77
JIAN 72
BI 69
JU 67
WU 65
XIAN 61
JIAO 57
JIE 54
QIAN 54
DI 53
HU 53
LU 53
ZHU 53
GU 50
SHU 50
YIN 50
YOU 50
JING 49
PI 49
XIE 49
BO 48
HUI 48
QU 47
XU 47
CHI 44
JIN 43
YING 43
ZI 43
YUAN 42
HE 41
XIAO 41
XUAN 41
YAO 41
CHAN 40
HAN 40
JIA 40
SHAN 40
ZHEN 40
SHEN 39
XUN 39
CHENG 38
E 38
HUAN 38
MO 38
SI 38
CHU 37
LING 36
ZHA 36
GE 35
JUE 35
KE 35
YUN 35
TONG 34
DAN 33
FEI 33
GUI 33
TAN 33
BEI 32
HUANG 32
KUI 32
MI 32
TI 32
WAN 32
XIANG 32
YANG 32
YONG 32
BA 31
LIN 31
PU 31
QIU 31
YA 31
LIAO 30
LIU 30
MAO 30
MEI 30
QIAO 30
TANG 30
XING 30
BAO 29
CHA 29
LIAN 29
LUO 29
SU 29
ZHOU 29
ZHUO 29
AO 28
BIAN 28
CHANG 28
FAN 28
GAN 28
JIU 28
TUO 28
DIAN 27
DU 27
GUAN 27
HUO 27
JIANG 27
QING 27
QUAN 27
BAN 26
CHEN 26
CI 26
FEN 26
HONG 26
NI 26
TING 26
ZHAN 26
FENG 25
GOU 25
25
QIN 25
SUI 25
YE 25
ZHANG 25
AI 24
DA 24
DAI 24
DUO 24
JUN 24
LAN 24
LEI 24
MENG 24
MU 24
XIU 24
YUE 24
ZHE 24
BIAO 23
HAO 23
LANG 23
LIANG 23
PENG 23
SHE 23
TAO 23
WEN 23
XIA 23
BU 22
LAO 22
LONG 22
QIANG 22
SHAO 22
TA 22
TU 22
ZHAO 22
AN 21
CHOU 21
GONG 21
GUO 21
LOU 21
MAN 21
PO 21
RU 21
DAO 20
DONG 20
GAO 20
PING 20
TIAN 20
XIN 20
ZHENG 20
ZUO 20
CHONG 19
DIE 19
DING 19
FANG 19
HOU 19
MIAN 19
REN 19
SHA 19
SUO 19
WO 19
ZAO 19
BANG 18
DUN 18
GANG 18
KAN 18
KUANG 18
MIN 18
NIE 18
PAN 18
SONG 18
ZHONG 18
BIN 17
CUO 17
DANG 17
JUAN 17
KUN 17
LA 17
LIE 17
TAI 17
TIAO 17
BING 16
CUI 16
ER 16
GENG 16
MIAO 16
PEI 16
RONG 16
SHENG 16
SOU 16
WANG 16
CHAO 15
DIAO 15
GAI 15
HUA 15
KAI 15
MA 15
MANG 15
NAO 15
OU 15
PIAN 15
PIAO 15
CHUN 14
CONG 14
DENG 14
DOU 14
HAI 14
LAI 14
NA 14
QIE 14
QUE 14
SHOU 14
ZE 14
ZHUAN 14
ZONG 14
GUA 13
HUN 13
KU 13
MING 13
NIAN 13
PA 13
PANG 13
SHANG 13
WA 13
XUE 13
ZAN 13
ZU 13
BENG 12
CAI 12
CAN 12
DUAN 12
HENG 12
KANG 12
KUAI 12
NAI 12
PAO 12
TUN 12
ZENG 12
BAI 11
BEN 11
CHUAN 11
CU 11
GA 11
GUANG 11
JIONG 11
LUAN 11
MAI 11
NAN 11
NING 11
PAI 11
PIN 11
XIONG 11
ZHAI 11
CAO 10
CHE 10
CHUI 10
FA 10
KAO 10
KOU 10
LUN 10
NU 10
NUO 10
RANG 10
SA 10
SHUO 10
TUI 10
ZAI 10
ZHUANG 10
ZHUI 10
CHAI 9
HANG 9
KONG 9
LE 9
MEN 9
MOU 9
NIU 9
QIONG 9
RUI 9
SAO 9
SHUANG 9
TENG 9
ZOU 9
ZUN 9
CHUANG 8
CHUO 8
CUAN 8
NONG 8
QIA 8
RAN 8
RUO 8
SE 8
SUN 8
WENG 8
ZA 8
ZANG 8
CANG 7
DUI 7
GUN 7
KUA 7
LENG 7
ROU 7
SAN 7
TUAN 7
ZUI 7
BIE 6
CE 6
CUN 6
DE 6
GEN 6
HUAI 6
KA 6
NANG 6
RAO 6
SANG 6
SHUAI 6
SHUI 6
ZHUN 6
A 5
CENG 5
GUAI 5
HEN 5
KEN 5
KUO 5
LÜE 5
MIE 5
NIAO 5
PIE 5
QUN 5
RUAN 5
SAI 5
SHUAN 5
SHUN 5
TIE 5
TOU 5
ZUAN 5
ANG 4
CHUAI 4
KENG 4
4
POU 4
SUAN 4
TE 4
CEN 3
COU 3
EN 3
HA 3
HEI 3
KUAN 3
NE 3
PEN 3
SHAI 3
SHUA 3
WAI 3
ZHUA 3
CA 2
DEI 2
DIU 2
FOU 2
M 2
MIU 2
NEI 2
NEN 2
NIANG 2
NÜE 2
O 2
RE 2
RENG 2
RI 2
RUN 2
YO 2
ZEI 2
ZEN 2
DEN 1
DIA 1
Ê 1
FO 1
GEI 1
HNG 1
KEI 1
LIA 1
LO 1
ME 1
NENG 1
NG 1
NIN 1
NOU 1
NUAN 1
SEN 1
SENG 1
SHEI 1
ZHUAI 1
Total 8454